1 Kasım 2014 Cumartesi

FASIL 03

Fasıl 03 -Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Sorgulama -GTİP Sorgulama 03
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 03.01 Canlı balıklar:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Süs balıkları:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0301.11.00.00.00  - - Tatlısu balıkları
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0301.19.00.00.00  - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Diğer canlı balıklar:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0301.91  - - Alabalıklar (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0301.91.10.00.00  - - - Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.         olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0301.91.90.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0301.92  - - Yılan balıkları (Anguilla spp.) :
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0301.92.10.00.00  - - -  Uzunluğu 12 cm.den az olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0301.92.30.00.00  - - - Uzunluğu 12 cm. veya daha fazla fakat 20 cm den az olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0301.92.90.00.00  - - - Uzunluğu 20 cm. veya daha fazla olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0301.93.00.00.00  - - Sazan balıkları (Cyprinus carpio, Carassius carassius
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.       Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.       Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0301.94  - - Atlantik ve Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus,
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      Thunnus orientalis):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0301.94.10.00.00  - - - Atlantik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0301.94.90.00.00  - - -  Pasifik mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0301.95.00.00.00  - - Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus maccoyii)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0301.99  - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Tatlısu balıkları:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0301.99.11.00.00  - - - - Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka,Oncorhynchus 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.           gorbuscha,Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha,
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.           Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.           rhodorus ),  Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.           somonları (Hucho hucho)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0301.99.18.00.00  - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Deniz balıkları ;
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0301.99.85.00.13  - - - - Levrek
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0301.99.85.00.14  - - - - Çipura
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0301.99.85.00.18  - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 03.02 Balıklar (taze veya soğutulmuş) ( 03.04 pozisyonundaki balık 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. filetoları ve diğer balık etleri hariç):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Alabalıkgiller (karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.11  - - Alabalıklar (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae,    
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      Oncorhynchus  apache ve Oncorhynchus chrysogaster):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.11.10.00.00  - - - Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.         olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.11.20.00.00  - - -  Oncorhynchus  mykiss  türünden, herbirinin ağırlığı 1,2 kg.dan fazla,
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.          başlı ve solungaçlı, ancak içleri temizlenmiş; veya herbirinin ağırlığı  
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.         1 kg.dan fazla olup, içleri  temizlenmiş, başsız ve solungaçsız olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.11.80.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.13.00.00.00  - - Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka,Oncorhynchus 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      gorbuscha,Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha,
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.       rhodorus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.14.00.00.00  - - Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      (Hucho hucho)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.19.00.00.00  - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Yassı balıklar (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.    Soleidae, Scophthalmidae ve Citharidae) (karaciğerleri, 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.     yumurtaları ve  nefisleri hariç):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.21  - - Tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.       hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.21.10.00.00  - - - Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.21.30.00.00  - - - Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.21.90.00.00  - - - Pasifik tütün balıkları (Hippoglossus stenolepis)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.22.00.00.00  - - Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.23.00.00.00  - - Dil balığı (Solea spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.24.00.00.00  - - Kalkan balığı (Psetta maxima)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.29  - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.29.10.00.00  - - - Dört noktalı pisi (Lepidorhombus spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.29.80.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Ton balıkları (Thunnus cinsi), orkinos veya yazılı orkinos
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.    [Euthynnus (Katsuwonus) Pelamis] (karaciğerleri, yumurtaları ve
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.    nefisleri hariç):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.31  - - Albacore veya uzun yüzgeçli ton balığı (Thunnus alalunga):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.31.10.00.00  - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.31.90.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.32  - - Sarı yüzgeçli orkinos (Thunnus albacares):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.32.10.00.00  - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.32.90.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.33  - - Orkinos veya yazılı orkinos:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.33.10.00.00  - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.33.90.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.34  - - Bigeye orkinosu (Thunnus obesus):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.34.10.00.00  - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.34.90.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.35  - - Atlantik ve Pasifik mavi yüzgeçli orkinosu 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.       (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) :
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Atlantik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.35.11.00.00  - - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.35.19.00.00  - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.35.91.00.00  - - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.35.99.00.00  - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.36  - - Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus maccoyii):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.36.10.00.00  - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.36.90.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.39  - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.39.20.00.00  - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.39.80.00.00  - - -  Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus,Pasifik ringası-
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.    Clupea pallasii), Hamsi balıkları (Engraulis spp.), Sardalyalar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.   (Avrupa sardalya balığı -Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.   yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.), palatika 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.   veya çaça balığı (Sprattus sprattus), Uskumru balıkları 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.   (uskumru -Scomber scombrus, Avustralya uskumrusu
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.   Scomber Australasicus, Kolyoz-Scomber japonicus), İstavrit 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.   ve derinsu istavriti (Trachurus spp.):, cobia (Rachycentron 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.   canadum) ve kılıç balıkları (Xiphias gladius) (karaciğerleri, 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.   yumurtaları ve nefisleri hariç)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.41.00.00.00  - - Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.    ringası-Clupea pallasii)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.42.00.00.00  - - Hamsi balıkları (Engraulis spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.43  - - Sardalyalar Avrupa sardalya balığı -Sardina pilchardus, Sardinops
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      spp.) yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.),
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.43.10.00.00  - - - Avrupa sardalya balığı türü sardalyalar (Sardina pilchardus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.43.30.00.00  - - - Sardinops türü sardalyalar; yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.         (Sardinella spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.43.90.00.00 - - - Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.44.00.00.00  - - Uskumru balıkları  (uskumru -Scomber scombrus, Avustralya uskumrusu
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.       Scomber Australasicus,Kolyoz-Scomber japonicus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.45 - - İstavrit ve derinsu istavriti (Trachurus spp.):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.45.10.00.00 - - - Atlantik istavriti (Trachurus trachurus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.45.30.00.00 - - - Şili istavriti (Trachurus murphyi)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.45.90.00.00 - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.46.00.00.00 - - Cobia (Rachycentron canadum)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.47.00.00.00 - - Kılıç balığı (Xiphias gladius) na ait olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  -  Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ve Muraenolepididae familyalarına 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. ait yassı balıklar (karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.51  - - Morina balıkları (soğuksu morinası -Gadus morhua, Atlantik 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.    morinası-Gadus ogac, Pasifik morinası - Gadus macrocephalus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.51.10.00.00  - - - Soğuksu morinası (Gadus morhua)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.51.90.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.52.00.00.00  - - Haddock (Melanogrammus aeglefinus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.53.00.00.00 - - Kömür balığı (Pollachius virens)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.54 - - Berlam balıkları (Merliccius spp., Urophycis spp.):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. - - - Merliccius cinsi berlam balıkları:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.54.11.00.00 - - - - Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis) ve derinsu berlam 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. balıkları (Merluccius paradoxus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.54.15.00.00 - - - - Güney berlam balıkları (Merluccius australis)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.54.19.00.00 - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.54.90.00.00 - - - Urophycis cinsi berlam balıkları
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.55.00.00.00 - - Alaska mezgit (Theragra chalcogramma)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.56.00.00.00 - - Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.59 - - Diğerleri :
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.59.10.00.00 - - - Kutup morinası (Boreogadus saida) türü balıklar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.59.20.00.00 - - - Bakalyaro (Merlangius merlangus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.59.30.00.00  - - - Mezgit (Pollachius pollachius) balıkları
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.59.40.00.00 - - - Gelincik (Molva spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.59.90.00.00 - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Tilapya (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp.), sazan 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. balığı (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus,
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus),
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. Yılan balıkları (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus) 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. ve yılanbaşlar (Channa spp.) (karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.71.00.00.00 - - Tilapya (Oreochromis spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.72.00.00.00 - - Yayın (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.73.00.00.00 - - Sazan balığı (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.74.00.00.00 - - Yılan balıkları (Anguilla spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.79.00.00.00 - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Diğer balıklar (karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.81  - - Köpek balıkları:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.81.10.00.00  - - - Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.81.20.00.00  - - - Kedi balığı (Scyliorhinus spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.81.30.00.00  - - - Dik burun (Lamna nasus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.81.90.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.82.00.00.00 - - Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)]
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.83.00.00.00 - - Diş balıkları (Dissostichus spp.)na ait olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.84 - - Deniz levreği (Dicentrarchus spp.):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.84.10.00.00 - - - Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.84.90.00.00 - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.85  - - İzmaritgiller (Sparidae):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.85.10.00.00  - - - Sinağrit (Dentex dentex) veya Pagellus spp familyasına ait olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.85.30.00.00  - - - Çipura (Sparus aurata)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.85.90.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.89  - - Diğerleri :
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.89.10.00.00  - - - Tatlısu balıkları
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. - - - - Euthynnus cinsi balıklar [yukarıda 0302.33 alt pozisyonunda 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. belirtilen orkinos veya yazılı orkinos (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) hariç]:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.89.21.00.00 - - - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.89.29.00.00 - - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. - - - - Kırmızı balık (Sebastes spp.):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.89.31.00.00 - - - - - Sebastes marinus türünden olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.89.39.00.00 - - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.89.40.00.00 - - - - Çapak balıkları (Brama spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.89.50.00.00 - - - - Fener balıkları (Lophius spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.89.60.00.00 - - - - Pink cusk-eel (Genypterus blacodes)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.89.90.00.00 - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.90  - Karaciğerler, yumurtalar, nefisler:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.90.00.00.11  - - Karaciğerler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.90.00.00.12  - - Yumurtalar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0302.90.00.00.13  - - Nefisler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 03.03 Balıklar (dondurulmuş)  (03.04 pozisyonundaki balık filetoları ve 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. diğer balık etleri hariç):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Alabalıkgiller (karaciğerleri,yumurtaları ve nefisleri hariç):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.11.00.00.00 - - Sockeye somonu (Red salmon)(Oncorhynchus nerka)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.12.00.00.00. - - Diğer Pasifik somonları (Oncorhynchus gorbuscha,
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha, Oncorhynchus 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodorus )
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.13.00.00.00 - - Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.14  - - Alabalıklar (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      Oncorhynchus  apache ve Oncorhynchus chrysogaster)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.14.10.00.00  - - - Oncorhynchus apache veya  Oncorhynchus chrysogaster türünden olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.14.20.00.00  - - -  Oncorhynchus  mykiss  türünden, herbirinin ağırlığı 1,2 kg.dan fazla,
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.          başlı ve solungaçlı, ancak içleri temizlenmiş; veya herbirinin ağırlığı  
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.         1 kg.dan fazla olup, içleri  temizlenmiş, başsız ve solungaçsız olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.14.90.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.19.00.00.00  - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Tilapya (Oreochromis spp.), Yayın (Pangasius spp.), sazan balığı 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus,
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. piceus), Yılan balıkları (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus) 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. ve yılanbaşlar (Channa spp.) (karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.23.00.00.00. - - Tilapya (Oreochromis spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.24.00.00.00. - - Yayın (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.25.00.00.00. - - Sazan balığı (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.26.00.00.00. - - Yılan balıkları (Anguilla spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.29.00.00.00. - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Yassı balıklar (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.     Soleidae, Scophtalmidae ve Citharidae) (karaciğerleri, 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.     yumurtaları ve nefisleri hariç):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.31  - - Tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.31.10.00.00  - - - Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.31.30.00.00  - - - Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.31.90.00.00  - - - Pasifik tütün balıkları (Hippoglossus stenolepis)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.32.00.00.00  - - Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.33.00.00.00  - - Dil balığı (Solea spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.34.00.00.00 - - Kalkan balığı (Psetta maxima)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.39   - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.39.10.00.00  - - - Dere pisisi (Platicthys flesus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.39.30.00.00  - - - Rhombosolea cinsi balıklar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.39.50.00.00 - - - Pelotreis flavilatus veya Peltorhamphus novaezealandiae 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. türü balıklar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.39.85.00.00 - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Ton balıkları (Thunnus cinsi), orkinos veya yazılı orkinos
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.    [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] (karaciğerleri, yumurtaları ve
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.    nefisleri hariç):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.41  - - Albacore veya uzun yüzgeçli ton balığı (Thunnus alalunga):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.41.10.00.00  - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.41.90.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.42  - - Sarı yüzgeçli orkinos (Thunnus albacares):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - Bütün:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.42.12.00.00  - - - - - Tanesi 10 kg.dan fazla olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.42.18.00.00  - - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.42.42.00.00  - - - - - Tanesi 10 kg.dan fazla olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.42.48.00.00  - - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.42.90.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.43  - - Orkinos veya yazılı orkinos:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.43.10.00.00  - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.43.90.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.44  - - Bigeye orkinosu (Thunnus obesus):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.44.10.00.00  - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.44.90.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.45  - - Atlantik ve Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. (Thunnus orientalis)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Atlantik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.45.12.00.00  - - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.45.18.00.00  - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.45.91.00.00  - - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.45.99.00.00  - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.46  - - Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus maccoyii):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.46.10.00.00  - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.46.90.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.49  - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.49.20.00.00  - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.49.85.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Ringa balıkları (Atlantik ringası -Clupea harengus, Pasifik 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.    ringası - Clupea pallasii) Hamsi balıkları (Engraulis spp.),
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı -Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.), palatika veya çaça 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. balığı (Sprattus sprattus), Uskumru balıkları (uskumru -Scomber scombrus,
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. Avustralya uskumrusu-Scomber Australasicus,Kolyoz-Scomber japonicus), 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. İstavrit ve derinsu istavriti (Trachurus spp.):, cobia (Rachycentron 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. canadum) ve kılıç balıkları (Xiphias gladius) 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. (karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.51.00.00.00  - - Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.       Clupea pallasii)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.53 - - Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı -Sardina pilchardus,
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. Sardinops spp.), yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.),
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.53.10.00.00 - - - Avrupa sardalya balığı türü sardalyalar (Sardina pilchardus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.53.30.00.00 - - - Sardinops türü sardalyalar; yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.53.90.00.00 - - - Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.54  - - Uskumru balıkları (uskumru -Scomber scombrus, Avustralya
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      uskumrusu-Scomber Australasicus,Kolyoz-Scomber japonicus):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.54.10.00.00  - - - Uskumru (Scomber scombrus) veya kolyoz (Scomber japonicus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.54.90.00.00  - - -  Avustralya uskumrusu (Scomber australasicus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.55 - - İstavrit ve derinsu istavriti (Trachurus spp.):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.55.10.00.00 - - - Atlantik istavriti (Trachurus trachurus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.55.30.00.00 - - - Şili istavriti (Trachurus murphyi)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.55.90.00.00 - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.56.00.00.00 - - Cobia (Rachycentron canadum)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.57.00.00.00  - - Kılıç balığı (Xiphias gladius)                           
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae,
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. Merlucciidae, Moridae ve Muraenolepididae ailesine ait balıklar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. (karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.63 - - Morina balıkları (Soğuksu morinası-Gadus morhua, Atlantik morinası-
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. Gadus ogac, Pasifik morinası-Gadus macrocephalus):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.63.10.00.00 - - - Soğuksu morinası (Gadus morhua)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.63.30.00.00 - - - Atlantik morinası (Gadus ogac)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.63.90.00.00 - - - Pasifik morinası (Gadus macrocephalus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.64.00.00.00  - - Haddock (Melanogrammus aeglefinus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.65.00.00.00  - - Kömür balığı (Pollachius virens)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.66  - - Berlam balıkları (Merliccius spp., Urophycis spp.):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Merliccius cinsi berlam balıkları:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.66.11.00.00  - - - -  Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis) ve derinsu berlam
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.            balıkları (Merluccius paradoxus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.66.12.00.00  - - - -  Arjantin berlam balıkları (Güneybatı Atlantik berlam balıkları)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.            (Merluccius hubbsi)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.66.13.00.00  - - - - Güney berlam balıkları (Merluccius australis)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.66.19.00.00  - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.66.90.00.00  - - - Urophycis cinsi berlam balıkları
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.67.00.00.00  - -  Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.68 - - Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.68.10.00.00 - - - Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou veya Gadus poutassou)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.68.90.00.00 - - - Avustralya mavi mezgiti ( Micromesitius australis)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.69  - -  Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.69.10.00.00  - - - Kutup morinası (Boreogadus türü)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.69.30.00.00  - - - Bakalyaro (Merlangius merlangus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.69.50.00.00  - - - Mezgit (Pollachius pollachius) balıkları
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.69.70.00.00  - - - Mavi grenadier (Macruronus novaezealandiae)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.69.80.00.00  - - - Gelincik (Molva spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.69.90.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. - Diğer balıklar (karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.81 - - Köpek balıkları:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.81.10.00.00 - - - Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.81.20.00.00 - - - Kedi balığı (Scyliorhinus spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.81.30.00.00 - - - Dikburun köpek balığı (Lamna nasus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.81.90.00.00 - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.82.00.00.00 - - Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)]
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.83.00.00.00 - - Diş balıkları (Dissostichus spp.)na ait olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.84 - - Deniz levreği (Dicentrarchus spp.):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.84.10.00.00 - - - Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.84.90.00.00 - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.89 - - Diğerleri :
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.89.10.00.00  - - - Tatlısu balıkları
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. - - - - Euthynnus cinsi balıklar [yukarıda 0303.43 alt pozisyonunda belirtilen 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. orkinos veya yazılı orkinos (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) hariç]:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.89.21.00.00 - - - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.89.29.00.00 - - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. - - - - Kırmızı balık (Sebastes spp.):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.89.31.00.00 - - - - - Sebastes marinus türünden olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.89.39.00.00 - - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.89.40.00.00 - - - - Palamut-torik (Orcynopsis unicolor) cinsi balıklar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.89.45.00.00 - - - - Hamsi balıkları (Engraulis spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.89.50.00.00  - - - - Dentex dentex, Pagellus spp familyasına ait olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.89.55.00.00 - - - - Çipura (Sparus aurata)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.89.60.00.00 - - - - Çapak balıkları (Brama spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.89.65.00.00 - - - - Fener balıkları (Lophius spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.89.70.00.00 - - - - Pink cusk-eel (Genypterus blacodes)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.89.90.00.00 - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.90 - Karaciğerler, yumurtalar ve nefisler:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.90.10.00.00. - - Deoksiribonükleik asit ve protamin sülfatın imaline mahsus 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. sert ve yumuşak yumurta ve nefisler 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0303.90.90.00.00. - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 03.04 Balık filetoları ve diğer balık etleri (kıyılmış olsun olmasın) (taze, 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  soğutulmuş veya dondurulmuş): 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Tilapya balığı (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp.,
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.     Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus carpio,  
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.     Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal­
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.     michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), Yılan balığı
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.     (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus), Yılanbaş balıklarının 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.    (Channa spp.) taze veya soğutulmuş filetoları:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.31.00.00.00  - - Tilapya balığı (Oreochromis spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.32.00.00.00  - - Yayın balığı (Pangasius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.33.00.00.00  - - Nil Levreği (Lates niloticus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.39.00.00.00  - - Diğerleri 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Diğer balıkların taze veya soğutulmuş filetoları:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.41.00.00.00  - - Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.       gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.       Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        rhodurus) Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        (Hucho hucho)  
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.42  - - Alabalık (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      apache ve Oncorhynchus chrysogaster):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.42.10.00.00  - - - Oncorhynchus mykiss türünden adedinin ağırlığı 400 gr.dan fazla
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.             olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.42.50.00.00  - - - Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.             olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.42.90.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.43.00.00.00  - - Yassı balıklar (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.     Soleidae, Scophthalmidae ve Citharidae) 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.44  - - Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      familyasına ait balıklar:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.44.10.00.00  - - - Morina balıkları (Soğuksu morinası -Gadus morhua,Atlantik morinası-
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        Gadus ogac,Pasifik morinası -Gadus macrocephalus) ve
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        Kutup morinası (Boreogadus saida türü balıklar)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.44.30.00.00  - - - Kömür balığı (Pollachius virens)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.44.90.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.45.00.00.00  - - Kılıç balığı (Xiphias gladius)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.46.00.00.00  - - Diş balıkları (Dissostichus spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.49  - - Diğerleri: 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.49.10.00.00  - - - Tatlı su balıkları
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.49.50.00.00  - - - - Kırmızı balık (Sebastes spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.49.90.00.00  - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Diğerleri (taze veya soğutulmuş):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.51.00.00.00  - - Tilapya balığı (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp.,
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.     Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus carpio,  
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.     Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal­
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.     michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), Yılan balığı
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.     (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus), Yılanbaş balıkları 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.    (Channa spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.52.00.00.00  - - Alabalıkgiller
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.53.00.00.00  - - Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      familyasına ait balıklar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.54.00.00.00  - - Kılıç balığı (Xiphias gladius)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.55.00.00.00  - - Diş balıkları (Dissostichus spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - Diğerleri: 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.59.10.00.00  - - - Tatlı su balıkları
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.59.50.00.00  - - - - Ringa balığı flapları
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.59.90.00.00  - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Tilapya balığı (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp.,
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.     Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus carpio,  
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.     Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal­
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.     michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), Yılan balığı
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.     (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus), Yılanbaş balıklarının 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.    (Channa spp.) dondurulmuş filetoları:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.61.00.00.00  - - Tilapya balığı (Oreochromis spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.62.00.00.00  - - Yayın balığı (Pangasius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.63.00.00.00  - - Nil Levreği (Lates niloticus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.69.00.00.00  - - Diğerleri 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      familyasına ait balıkların dondurulmuş filetoları:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.71  - - Morina balıkları (Soğuksu morinası -Gadus morhua,Atlantik morinası-
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        Gadus ogac,Pasifik morinası -Gadus macrocephalus):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.71.10.00.00  - - - Pasifik morinası (Gadus macrocephalus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.71.90.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.72.00.00.00  - - Haddock (Melanogrammus aeglefinus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.73.00.00.00  - - Kömür balığı (Pollachius virens)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.74  - - Berlam balıkları (Merluccius spp.,Urophycis spp.):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Merluccius cinsi berlam balıkları:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.74.11.00.00  - - - - Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis)  ve derinsu berlam 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.            balıkları ( Merluccius paradoxus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.74.15.00.00  - - - - Arjantin berlam balıkları (Güneybatı Atlantik berlam balıkları) (Merluc-
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.           cuis hubbsi)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.74.19.00.00  - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.74.90.00.00  - - - Urophycis cinsi berlamlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.75.00.00.00  - - Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.79  - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.79.10.00.00  - - - Kutup morinası (Boreogadus saida türü balıklar)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.79.30.00.00  - - - Mezgit balıkları (Merlangius merlangus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.79.50.00.00  - - - Mavi Grenadier (Macruronus novaezelandiae) 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.79.80.00.00  - - - Gelincik Balığı
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.79.90.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Diğer balıkların dondurulmuş filetoları:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.81.00.00.00  - - Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.       gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.       Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        rhodurus) Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        (Hucho hucho)  
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.82  - - Alabalık (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      apache ve Oncorhynchus chrysogaster):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.82.10.00.00  - - - Oncorhynchus mykiss türünden adedinin ağırlığı 400 gr.dan fazla
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.             olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.82.50.00.00  - - - Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.             olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.82.90.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.83  - - Yassı balıklar (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.     Soleidae, Scophthalmidae ve Citharidae): 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.83.10.00.00  - - - Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.83.30.00.00  - - - Dere pisisi (Platichtysflesus) 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.83.50.00.00  - - - Dört noktalı pisi (Lepidorhombus spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.83.90.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.84.00.00.00  - - Kılıç balığı (Xiphias gladius)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.85.00.00.00  - - Diş balıkları (Dissostichus spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.86.00.00.00  - - Ringa balığı (Clupea harengus, Clupea pallasii)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.87.00.00.00  - - Ton balıkları (Thunnus cinsi), orkinoslar veya yazılı orkinoslar  
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), karaciğerleri, yumurtaları ve
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.       nefisleri hariç
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.89  - - Diğerleri: 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.89.10.00.00  - - -Tatlısu balıkları
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - Kırmızı balıklar (Sebastes spp.):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.89.21.00.00  - - - - - Sebastes marinus türünden olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.89.29.00.00  - - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.89.30.00.00  - - - - Euthynnus cinsi balıklar [yukarıda 0304.87 alt pozisyonunda
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.           belirtilen orkinos veya yazılı orkinos (Euthynnus) (Katsuwonus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.           pelamis] hariç
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - -  Uskumru balıkları (Uskumru -Scomber scombrus, Avustralya 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.          uskumrusu - Scomber Australasicus, Kolyoz -Scomber
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.         Japonicus), Palamut-torik (Orcynopsis unicolor) cinsi balıklar:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.89.41.00.00  - - - - - Avustralya uskumrusu - Scomber Australasicus 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.89.49.00.00  - - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - Köpek balıkları:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.89.51.00.00  - - - - - Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        (Scyliorhinus spp.)                                     
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.89.55.00.00  - - - - - Dik burunlular (Lamna nasus) 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.89.59.00.00  - - - - - Diğer köpek balıkları
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.89.60.00.00  - - - - Fener balıkları (Lophius spp.) 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.89.90.00.00  - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Diğerleri (Dondurulmuş):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.91.00.00.00  - - Kılıç balığı (Xiphias gladius)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.92.00.00.00  - - Diş balıkları (Dissostichus spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.93  - - Tilapya balığı (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp.,
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.     Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus carpio,  
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.     Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal­
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.     michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), Yılan balığı
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.     (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus), Yılanbaş balıkları 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.    (Channa spp.):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.93.10.00.00  - - - Surimi
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.93.90.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.94  - - Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.94.10.00.00  - - - Surimi
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.94.90.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.95  - - Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      familyasına ait balıklar, Alaska mezgit balıkları 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      (Theragra chalcogramma) hariç:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.95.10.00.00  - - - Surimi
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - Morina balıkları (Soğuksu morinası -Gadus morhua,Atlantik morinası-
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        Gadus ogac,Pasifik morinası -Gadus macrocephalus) ve
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        Kutup morinası (Boreogadus saida türü balıklar):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.95.21.00.00  - - - - - Pasifik morinası -Gadus macrocephalus
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.95.25.00.00  - - - - - Soğuksu morinası -Gadus morhua
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.95.29.00.00  - - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.95.30.00.00  - - - - Haddock (Melanogrammus aeglefinus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.95.40.00.00  - - - - Kömür balıkları (Pollachius virens) 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.95.50.00.00  - - - - Merluccius cinsi berlam balıkları
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.95.60.00.00  - - - - Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou veya Gadus poutassou)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.95.90.00.00  - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.99  - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.99.10.00.00  - - - Surimi
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.99.21.00.00  - - - - Tatlısu balıklarına ait olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.99.23.00.00  - - - - - Ringa balıkları (Atlantik ringası -Clupea harengus,Pasifik ringası -
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.           Clupea pallasaii) na ait olanlar     
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.99.29.00.00  - - - - - Kırmızı balıklar (Sebastes spp.) a ait olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.99.55.00.00  - - - - - Dört noktalı pisi (Lepidorhombus) lere ait olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.99.61.00.00  - - - - - Çapak balıkları (Brama spp.) na ait olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.99.65.00.00  - - - - - Fener balıkları (Lophius spp.) na ait olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0304.99.99.00.00  - - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 03.05 Balıklar (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. tütsülenmiş balıklar (önceden veya tütsüleme sırasında pişirilmiş 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. olsun olmasın); insanların yemesine elverişli balık unları, kaba
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. unları ve pelletleri: 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.10.00.00.00  - İnsanların yemesine elverişli balık unları, kaba unları ve pelletleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.20.00.00.00  - Balık karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri (kurutulmuş, 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.    tütsülenmiş, tuzlanmış veya salamura edilmiş)                                                     
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Balık filetoları (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş,
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.    fakat tütsülenmemiş):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.31.00.00.00  - - Tilapya balığı (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp.,
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.     Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus carpio,  
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.     Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal­
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.     michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), Yılan balığı
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.     (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus), Yılanbaş balıkları 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.    (Channa spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.32  - - Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      familyasına ait balıklar:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Morina balıkları (Soğuksu morinası -Gadus morhua,Atlantik morinası-
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        Gadus ogac,Pasifik morinası -Gadus macrocephalus) ve
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        Kutup morinası (Boreogadus saida türü balıklar):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.32.11.00.00  - - - - Pasifik morinası (Gadus macrocephalus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.32.19.00.00  - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.32.90.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.39  - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.39.10.00.00  - - - Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.       gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.       Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        rhodurus) Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        (Hucho hucho) (tuzlanmış veya salamura edilmiş)   
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.39.50.00.00  - - - Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.       (tuzlanmış veya salamura edilmiş)                                                    
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.39.90.10.00  - - - - Ringa balığı ( Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası-
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.         Clupea pallasii )
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.39.90.90.00  - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Tütsülenmiş balıklar (filetolar dahil)(yenilebilir balık sakatatları hariç):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.41.00.00.00  - - Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      rhodurus),Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      (Hucho hucho) 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.42.00.00.00  - - Ringa balıkları ( Atlantik ringası -Clupea harengus, Pasifik 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      ringası -Clupea pallasii)                                                         
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.43.00.00.00  - - Alabalık (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      apache ve Oncorhynchus chrysogaster)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.44  - - Tilapya balığı (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp.,
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.     Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus carpio,  
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.     Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal­
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.     michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), Yılan balığı
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.     (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus), Yılanbaş balıkları 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.    (Channa spp.):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.44.10.00.00  - - - Yılan Balığı (Anguilla spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.44.90.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.49  - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.49.10.00.00  - - - Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.49.20.00.00  - - - Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.49.30.00.00  - - - Uskumru balıkları (Uskumru -Scomber scombrus,Avustralya 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.         uskumrusu - Scomber Australasicus,Kolyoz - Scomber japonicus)                
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.49.80.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Kurutulmuş balıklar (yenilebilir balık sakatatları hariç) 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.    (tuzlanmış olsun olmasın, fakat  tütsülenmemiş):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.51  - - Morina balıkları (Soğuksu morinası -Gadus morhua, Atlantik 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      morinası -Gadus ogac,Pasifik morinası -Gadus macrocephalus):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.51.10.00.00  - - - Tuzlanmamış                                     
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.51.90.00.00  - - - Tuzlanmış 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.59  - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.59.10.00.00  - - - Kutup morinası (Boreogadus saida türü balıklar)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.59.30.00.00  - - - Ringa balıkları ( Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası -
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.         Clupea pallasii)          
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.59.50.00.00  - - - Hamsi balıkları (Engraulis spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.59.70.00.00  - - - Atlantik tütün balıkları  (Hippoglossus hippoglossus)                                 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.59.80.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Tuzlanmış balıklar ve salamura edilmiş balıklar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.    (kurutulmamış ve tütsülenmemiş) (yenilebilir balık sakatatları hariç) :
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.61.00.00.00  - - Ringa balıkları (Atlantik ringası -Clupea harengus,Pasifik 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.       ringası - Clupea pallasii)                                                           
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.62.00.00.00  - - Morina balıkları (Soğuksu morinası -Gadus morhua,Atlantik 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      morinası -Gadus ogac,Pasifik morinası -Gadus macrocephalus)                       
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.63.00.00.00  - - Hamsi balıkları (Engraulis spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.64.00.00.00  - - Tilapya balığı (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp.,
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.     Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus carpio,  
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.     Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal­
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.     michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), Yılan balığı
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.     (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus), Yılanbaş balıkları 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.    (Channa spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.69  - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.69.10.00.00  - - - Kutup morinası (Boreogadus saida) türü balıklar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.69.30.00.00  - - - Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.69.50.00.00  - - - Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.         Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.         kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus), Atlantik
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.         somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho) 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.69.80.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Balık yüzgeçleri, başları, kuyrukları, mideleri ve 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.    diğer yenilebilir balık sakatatları: 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.71  - - Köpek balığı yüzgeçleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.71.10.00.00  - - - Tütsülenmiş
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.71.90.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.72.00.00.00  - - Balık başları, kuyrukları, mideleri 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0305.79.00.00.00  - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 03.06 Kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte olsun olmasın) (canlı, taze,
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. edilmiş); tütsülenmiş kabuklu hayvanlar (kabuklu olsun olmasın) 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın);
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte) (buharda veya suda pişirilmiş, 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmışveya salamura edilmiş 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. olsun olmasın); kabuklu hayvanlarıninsanların yemesine elverişli 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. unları, kaba unları ve pelletleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Dondurulmuş olanlar:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.11  - - Kaya ıstakozu ve diğer deniz istakozları (Palinurus spp., Panulirus 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.       spp., Jasus spp.) :
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.11.05.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.11.10.00.00  - - - - İstakoz kuyrukları
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.11.90.00.00  - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.12  - - İstakozlar (Homarus spp.):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.12.05.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.12.10.00.00  - - - - Bütün
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.12.90.00.00  - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.14  - - Yengeçler:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.14.05.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.14.10.00.00  - - - - Kral yengeci (Paralithodes camchaticus),Tabak yengeci (Chionoe -
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.         cetes spp.) ve Mavi yengeç (Callinectes sopidus) türleri yengeçler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.14.30.00.00  - - - - Pavurya (Cancer pagurus) türü yengeçler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.14.90.00.00  - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.15  - - Norveç istakozu (Nephrops norvegicus): 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.15.10.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.15.90.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.16  - - Soğuk su karidesleri (Pandalus spp., Crangon crangon):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.16.10.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.16.91.00.00  - - - - Crangon crangon familyasından olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.16.99.00.00  - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.17  - - Diğer karidesler:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.17.10.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.17.91.00.00  - - - - Pembe derinsu karidesi
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.17.92.00.00  - - - - Penaeus familyasından karidesler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.17.93.00.00  - - - - Pandalidae familyasından karidesler (Pandalus familyasından 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.          olanlar hariç)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.17.94.00.00  - - - - Crangon familyasından karidesler (Crangon crangon familyasından 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.          olanlar hariç)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.17.99.00.00  - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.19  - - Diğerleri (kabuklu hayvanların insanların yemesine elverişli 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      unları, kaba unları ve pelletleri dahil ):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.19.05.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.19.10.00.00  - - - - Tatlısu istakozu (kerevit)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.19.90.00.00  - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Dondurulmamış olanlar:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.21  - - Kaya ıstakozu ve diğer deniz istakozları (Palinurus spp., Panulirus 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.       spp., Jasus spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.21.10.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.21.90.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.22  - - İstakozlar (Homarus spp.):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.22.10.00.00  - - - Canlı
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.22.30.00.00  - - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.22.91.00.00  - - - - - Bütün
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.22.99.00.00  - - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.24  - - Yengeçler:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.24.10.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.24.30.00.00  - - - - Pavurya (Cancer pagurus) türü yengeçler                         
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.24.80.00.00  - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.25  - - Norveç istakozu (Nephrops norvegicus): 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.25.10.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.25.90.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.26  - - Soğuk su karidesleri (Pandalus spp., Crangon crangon):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.26.10.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - Crangon familyasından:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.26.31.00.00  - - - - - Taze,soğutulmuş veya su buharında pişirilmiş                    
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.26.39.00.00  - - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.26.90.00.00  - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.27  - - Diğer karidesler:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.27.10.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.27.91.00.00  - - - - Pandalidae familyasından karidesler (Pandalus familyasından 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.          olanlar hariç)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.27.95.00.00  - - - - Crangon familyasından karidesler (Crangon crangon familyasından 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.          olanlar hariç)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.27.99.00.00  - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.29  - - Diğerleri (kabuklu hayvanların insanların yemesine elverişli 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      unları, kaba unları ve pelletleri dahil ):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.29.05.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.29.10.00.00  - - - - Tatlısu istokozu (kerevit)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0306.29.90.00.00  - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 03.07 Yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. tütsülenmiş yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın); yumuşakçaların 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. insanların yemesine elverişli unları, kaba unları ve pelletleri :
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - İstiridyeler:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.11  - - Canlı, taze veya soğutulmuş:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.11.10.00.00  - - - Tanesi 40 gr. (kabuk dahil) dan fazla olmayan canlı yassı istiridyeler  
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.11.90.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.19  - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.19.10.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.19.90.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Tarak (Pecten,Chlamys veya Placopecten cinsleri kraliçe 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.     taraklar dahil):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.21.00.00.00  - - Canlı, taze veya soğutulmuş                                
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.29  - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.29.05.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.29.10.00.00  - - - - Tarak (Pecten maximus) (dondurulmuş)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.29.90.00.00  - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Midyeler (Mytilus spp., Perna spp.):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.31  - - Canlı, taze veya soğutulmuş:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.31.10.00.00  - - - Mytilus cinsi
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.31.90.00.00  - - - Perna cinsi
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.39  - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.39.05.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.39.10.00.00  - - - - Mytilus cinsi
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.39.90.00.00  - - - - Perna cinsi
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Mürekkep balıkları (sübye -Sepia officinalis,küçük mürekkep 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.    balığı-Rosia macrosoma, derinsu sübyesi -Sepiola spp.) ve 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.    kalamarlar (Avrupa kalamarı -Ommastrephes spp.,bülbüliye 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.    kalamarya -Loligo spp.,Nototodarus spp.,Sepioteuthis spp.):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.41  - - Canlı, taze veya soğutulmuş:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.41.10.00.00  - - - Mürekkep balıkları (sübye -Sepia officinalis,küçük mürekkep balığı-
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.         Rosia macrosoma, derinsu sübyesi -Sepiola spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Kalamarlar (Avrupa kalamarı -Ommastrephes spp.,bülbüliye ka-
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.         Iamarya -Loligo spp.,Nototodarus spp.,Sepioteuthis spp.):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.41.92.00.00  - - - - Bülbüliye kalamarya (Loligo spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.41.99.00.00  - - - -  Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.49  - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.49.05.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Dondurulmuş:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - Mürekkep balıkları (sübye -Sepia officinalis,küçük mürekkep ba -
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.           lığı -Rossia macrosoma, derinsu sübyesi -Sepiola spp.):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - - Derinsu sübyesi -Sepiola spp.(Sepiola rondoleti cinsi derinsu
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.             sübyesi hariç) :
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.49.09.00.00  - - - - - - Küçük mürekkep balıkları
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.49.11.00.00  - - - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.49.18.00.00  - - - - - Diğerleri                                                              
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - Kalamarlar (Avrupa kalamarı-Ommastrephes spp.,bülbüliye ka -
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.           Iamarya -Loligo spp.,Nototodarus spp.,Sepioteuthis spp.):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - - Bülbüliye kalamaryalar (Loligo spp.):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.49.31.00.00  - - - - - - Loligo vulgaris                             
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.49.33.00.00  - - - - - - Loligo pealei                              
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.49.35.00.00  - - - - - - Loligo patagonica
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.49.38.00.00  - - - - - - Diğerleri                                                            
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.49.59.00.00  - - - - - Diğerleri                                                              
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.49.71.00.00  - - - - Mürekkep balıkları (sübye -Sepia officinalis, küçük mürekkep 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.           balığı -Rosia macrosoma, derinsu sübyesi -Sepiola spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - Kalamarlar (Avrupa kalamarı -Ommastrephes spp., bülbüliye ka-
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.           lamarya -Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.49.92.00.00  - - - - - Bülbüliye kalamarya (Loligo spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.49.99.00.00  - - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Ahtapotlar (Octopus spp.):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.51.00.00.00  - - Canlı, taze veya soğutulmuş                                             
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.59  - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.59.05.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.59.10.00.00  - - - - Dondurulmuş
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.59.90.00.00  - - - - Diğerleri                                                         
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.60  - Salyangozlar (Deniz salyangozları hariç)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.60.10.00.00  - - Tütsülenmiş (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme sırasında veya
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.60.90.00.00  - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae and Veneridae familyasına
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. ait yumuşakçalar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.71.00.00.00  - - Canlı, taze veya soğutulmuş
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.79  - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.79.10.00.00  - - - Tütsülenmiş (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme sırasında veya
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.79.30.00.00  - - - Tarak cinsinden kabuklu hayvanlar ve Veneridae familyasından
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.           diğer cinsler                                                                       
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.79.90.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Deniz Kulağı (Haliotis spp.): 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.81.00.00.00  - - Canlı, taze veya soğutulmuş
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.89  - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.89.10.00.00  - - - Tütsülenmiş (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme sırasında veya
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.89.90.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Diğerleri (insanların yemesine elverişli unlar, kaba unlar 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.    ve pelletler dahil):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.91  - - Canlı, taze veya soğutulmuş :
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.91.10.00.00  - - -  Mızraklı kalamar (European flying squid (Todarodes sagittatus)) 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.91.90.00.00  - - -  Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.99  - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.99.10.00.00  - - - Tütsülenmiş (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme sırasında veya
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Dondurulmuş:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.99.11.00.00  - - - - Akdeniz kalamarları (İllex spp.)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.99.14.00.00  - - - -  Mızraklı kalamar (European flying squid (Todarodes sagittatus)) 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.99.17.00.00  - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Diğerleri 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.99.20.00.00  - - - -  Mızraklı kalamar (European flying squid (Todarodes sagittatus)) 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0307.99.80.00.00  - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 03.08 Kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların dışında kalan suda yaşayan 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. omurgasız hayvanlar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş,
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); Kabuklu hayvanlar ve 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. yumuşakçaların dışında kalan  suda yaşayan omurgasız hayvanların  
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. tütsülenmiş olanları (tütsülenme sırasında veya öncesinde 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. pişirilmiş olsun olmasın); suda yaşayan omurgasız hayvanların 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. (kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar hariç) insanların yemesine elverişli 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. unları, kaba unları ve pelletleri : 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Deniz Hıyarı (Stichopus japonicus, Holothurioidea): 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0308.11  - - Canlı, taze veya soğutulmuş:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0308.11.00.10.00  - - - Canlı
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0308.11.00.90.00  - - - Taze veya soğutulmuş
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0308.19  - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0308.19.10.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0308.19.30.00.00  - - - Dondurulmuş
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0308.19.90.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Deniz Kestanesi (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus,
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.     Loxechinus albus, Echichinus esculentus):  
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0308.21  - - Canlı, taze veya soğutulmuş:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0308.21.00.10.00  - - - Canlı
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0308.21.00.90.00  - - - Taze veya soğutulmuş
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0308.29  - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0308.29.10.00.00  - - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0308.29.30.00.00  - - - Dondurulmuş
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0308.29.90.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0308.30  - Deniz anası (Rhopilema spp.): 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - Canlı, taze veya soğutulmuş:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0308.30.10.10.00  - - - Canlı
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0308.30.10.90.00  - - - Taze veya soğutulmuş
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0308.30.30.00.00  - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0308.30.50.00.00  - - Dondurulmuş
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0308.30.90.00.00  - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0308.90  - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - Canlı, taze veya soğutulmuş:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0308.90.10.10.00  - - - Canlı
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0308.90.10.90.00  - - - Taze veya soğutulmuş
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0308.90.30.00.00  - - Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.        olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0308.90.50.00.00  - - Dondurulmuş
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0308.90.90.00.00  - - Diğerleri
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *