1 Kasım 2014 Cumartesi

FASIL 4 GTIP SORGULAMA

FASIL 04 SORGULAMA -GTİP NO 04 SORGULAMA
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 04.01 Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. tatlandırıcı maddeleri içermeyenler):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0401.10  - Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 1'i geçmeyenler:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0401.10.10.00.00  - - Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0401.10.90.00.00  - - Diğerleri 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0401.20  - Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 1 'i geçen, fakat 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.    % 6' yı geçmeyenler:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 3 'ü geçmeyenler :
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0401.20.11.00.00  - - - Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0401.20.19.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 3 'ü geçenler :
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0401.20.91.00.00  - - - Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0401.20.99.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0401.40  - İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 6' yı geçen fakat
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.    %10'u geçmeyenler :
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0401.40.10.00.11  - - - Süt
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0401.40.10.00.12  - - - Krema
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0401.40.90.00.11  - - - Süt
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0401.40.90.00.12  - - - Krema
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0401.50  - İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 10'u geçenler:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 21'i geçmeyenler:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0401.50.11.00.00  - - - Net muhteviyatı 2 lt.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0401.50.19.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 21'i geçen fakat 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.       % 45 'i geçmeyenler :
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0401.50.31.00.00  - - - Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0401.50.39.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 45 'i geçenler :
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0401.50.91.00.00  - - - Net muhteviyatı 2 lt.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0401.50.99.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 04.02 Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. tatlandırıcı maddeleri içerenler) :
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0402.10  - Toz, granül veya diğer katı şekillerde olup, ağırlık itibariyle  
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.     içerdiği katı yağ oranı, % 1,5 'i geçmeyenler:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler :
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0402.10.11.00.00  - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0402.10.19.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0402.10.91.00.00  - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0402.10.99.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Toz, granül veya diğer katı şekillerde olup, ağırlık itibariyle, 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.     içerdiği katı yağ oranı, %1,5' i geçenler:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0402.21  - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler :
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Ağırlık itibariyle, içerdiği katı yağ oranı, % 27'yi geçmeyenler:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0402.21.11.00.00  - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0402.21.18.00.00  - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - -  İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 27'yi geçenler:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0402.21.91.00.00  - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0402.21.99.00.00  - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0402.29  - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçmeyenler :
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0402.29.11.00.00  - - - - Süt çocukları için net muhteviyatı 500 gr.ı geçmeyen hava 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.           almayacak şekilde kapatılmış kaplarda bulunan ve ağırlık
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.           itibariyle içerdiği katı yağ oranı, % 10 'u geçen özel sütler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0402.29.15.00.00  - - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0402.29.19.00.00  - - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27 'yi geçenler :
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0402.29.91.00.00  - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0402.29.99.00.00  - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0402.91  - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0402.91.10.00.00  - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 8' i geçmeyenler 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0402.91.30.00.00  - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 8' i geçen fakat % 10'u
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.         geçmeyenler 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı %10 'u geçen fakat 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.         % 45'i geçmeyenler:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0402.91.51.00.00  - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0402.91.59.00.00  - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 45 'i geçenler :
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0402.91.91.00.00  - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0402.91.99.00.00  - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0402.99  - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0402.99.10.00.00  - - -  İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 9,5' i geçmeyenler 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 9,5 'i geçen fakat % 45'i
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.         geçmeyenler :
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0402.99.31.00.00  - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0402.99.39.00.00  - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 45'i geçenler:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0402.99.91.00.00  - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0402.99.99.00.00  - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 04.03 YayıkaItı, pıhtılaştırılmış süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  fermente ediImiş veya asitIiği artırıImış süt ve krema (konsantre
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  edilmiş veya iIave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeIer 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  katılmış oIsun olmasın veya aroma veya ilave meyva, sert 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  kabukIu meyva veya kakao içersin içermesin):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.10  - Yoğurt:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - Aromalandırılmamış, ilave meyva, sert kabuklu meyvalar veya 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.       kakao içermeyenler:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçmeyenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.10.11.00.11  - - - - - Yoğurt
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.10.11.00.12  - - - - - Ayran
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.10.13.00.00  - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.            % 6'yı geçmeyenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.10.19.00.00  - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6'yı geçenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçmeyenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.10.31.00.11  - - - - - Yoğurt
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.10.31.00.12  - - - - - Ayran
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.10.33.00.00  - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.           % 6'yı geçmeyenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.10.39.00.00  - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle %  6 'yı geçenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - Aromalandırılmış veya ilave meyva, sert kabuklu meyvalar veya:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.       kakao içerenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Toz, granül veya diğer katı şekillerde olanlar:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle %  1,5'i geçmeyenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.10.51.10.00  - - - - - İlave kakao içerenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.10.51.90.00  - - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5' i geçen fakat 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.           % 27'yi geçmeyenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.10.53.10.00  - - - - - İlave kakao içerenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.10.53.90.00  - - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.10.59.10.00  - - - - - İlave kakao içerenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.10.59.90.00  - - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçmeyenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.10.91.10.00  - - - - - İlave kakao içerenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.10.91.90.00  - - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.           % 6'yı geçmeyenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.10.93.10.00  - - - - - İlave kakao içerenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.10.93.90.00  - - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 6'yı geçenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.10.99.10.00  - - - - - İlave kakao içerenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.10.99.90.00  - - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.90  - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - Aromalandırılmamış, ilave meyva, sert kabuklu meyvalar veya
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.       kakao içermeyenler:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Toz, granül veya diğer katı şekillerde olanlar:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.90.11.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.90.13.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.             % 27'yi geçmeyenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.90.19.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.90.31.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.90.33.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.             % 27'yi geçmeyenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.90.39.00.00  - - - - -  İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.90.51.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçmeyenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.90.53.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.             % 6' yı geçmeyenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.90.59.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6'yı geçenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.90.61.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçmeyenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.90.63.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.             % 6' yı geçmeyenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.90.69.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6'yı geçenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - Aromalandırılmış veya ilave meyva, sert kabuklu meyvalar veya 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.       kakao içerenler:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Toz, granül veya diğer katı şekillerde olanlar:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.90.71.10.00  - - - - - İlave kakao içerenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.90.71.90.00  - - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.           % 27'yi geçmeyenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.90.73.10.00  - - - - - İlave kakao içerenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.90.73.90.00  - - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.90.79.10.00  - - - - - İlave kakao içerenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.90.79.90.00  - - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçmeyenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.90.91.10.00  - - - - - İlave kakao içerenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.90.91.90.00  - - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.           % 6'yı geçmeyenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.90.93.10.00  - - - - - İlave kakao içerenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.90.93.90.00  - - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 6'yı geçenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.90.99.10.00  - - - - - İlave kakao içerenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0403.90.99.90.00  - - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 04.04 Peyniraltı suyu (konsantre edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin) ; tarifenin
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan tabii süt 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. bileşenlerinden ibaret olan ürünler (ilave şeker veya diğer 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin) :
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0404.10  - Peyniraltı suyu ve modifiye peyniraltı suyu (konsantre 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.    edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.    maddeleri içersin içermesin); 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - Toz, granül veya diğer katı şekillerde olanlar:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler :
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.           geçmeyenler :
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0404.10.02.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0404.10.04.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.             % 27'yi geçmeyenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0404.10.06.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - -  Protein oranı (azot oranı x 6,38),ağırlık itibariyle % 15' i geçenler:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0404.10.12.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0404.10.14.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.             % 27'yi geçmeyenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0404.10.16.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Diğerleri :
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.           geçmeyenler :
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0404.10.26.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0404.10.28.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.             % 27'yi geçmeyenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0404.10.32.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i geçenler:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0404.10.34.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0404.10.36.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.             % 27'yi geçmeyenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0404.10.38.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - -  Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.             geçmeyenler :
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0404.10.48.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0404.10.52.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.             % 27'yi geçmeyenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0404.10.54.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - -  Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i geçenler:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0404.10.56.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0404.10.58.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.             % 27'yi geçmeyenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0404.10.62.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - -  Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.            geçmeyenler :
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0404.10.72.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0404.10.74.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.             % 27'yi geçmeyenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0404.10.76.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - -  Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i geçenler:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0404.10.78.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0404.10.82.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.             % 27'yi geçmeyenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0404.10.84.00.00  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0404.90  - Diğerleri :
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0404.90.21.00.00  - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0404.90.23.00.00  - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.         % 27' yi geçmeyenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0404.90.29.00.00  - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27' yi geçenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - -  Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0404.90.81.00.00  - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0404.90.83.00.00  - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.         % 27'yi geçmeyenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0404.90.89.00.00  - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 04.05 Sütten elde ediIen tereyağı ve diğer katı ve sıvı yağIar; sürülerek
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. yenilen süt ürünleri :
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0405.10  - Tereyağı :
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 85'i geçmeyenler :
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Tabii tereyağ
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0405.10.11.00.00  - - - - Net muhteviyatı 1 kg.'ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0405.10.19.00.00  - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0405.10.30.00.00  - - - Rekombine tereyağı
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0405.10.50.00.00  - - - Peynir altı suyundan elde edilen tereyağı
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0405.10.90.00.00  - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0405.20  - Sürülerek yenilen süt ürünleri: 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0405.20.10.00.00  - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle %39 veya daha fazla fakat %60'dan
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.       az olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0405.20.30.00.00  - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle %60 veya daha fazla fakat %75' den
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.       az olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0405.20.90.00.00  - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle %75' den fazla fakat %80' den  
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.       az olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0405.90  - Diğerleri :
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0405.90.10.00.00  - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle %99,3 veya daha fazla ve içerdiği su 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.      miktarı ağırlık itibariyle %0,5'i geçmeyenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0405.90.90.00.00  - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 04.06 Peynir ve pıhtılaştırılmış ürünler:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.10  - Taze peynir (olgunlaştırılmamış veya preslenmemiş) (peyniraltı 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.    suyundan yapılmış peynirler dahil)  ve pıhtılaştırılmış ürünler:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle % 40'ı geçmeyenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.10.20.00.11  - - - Taze peynir
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.10.20.00.12  - - - Çökelek
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.10.20.00.13  - - - Lor
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.10.20.00.19  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.10.80.00.00  - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.20  - Rendelenmiş veya toz haline getirilmiş her cins peynir:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.20.10.00.00  - -  Yağsız sütten yapılan ve çok ince kıyılmış bitki ilave edilen
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.       Glarus otlu peyniri (Schabziger olarak bilinen)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Gravyer, Çester, Parmezan, Dutch (Felemenk) ve benzeri peynirler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.20.90.10.11  - - - - Gravyer
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.20.90.10.12  - - - - Çester, Parmezan, Dutch (Felemenk) ve benzeri peynirler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.20.90.90.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.30  - Eritme peynirler (rendelenmemiş veya toz haline getirilmemiş):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.30.10.00.00  - - Üretiminde sadece Emmentaler, Gravyer ve Appenzell peynirlerinin 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.       kullanıldığı ve   Glarus otlu peynirinin (Schabziger) katkı maddesi olarak
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.       kullanılabildiği; kuru maddedeki katı yağ oranı ağırlık itibariyle
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.       % 56' yı geçmeyen, perakende satılacak hale getirilmiş olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 36' yı geçmeyenlerden:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.30.31.00.00  - - - - Kuru maddedeki yağ oranı, ağırlık itibariyle,  % 48'i geçmeyenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.30.39.00.00  - - - - Kuru maddedeki yağ oranı, ağırlık itibariyle,  % 48'i geçenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.30.90.00.00  - - - İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 36' yı geçenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.40  - Mavi küflü peynirler ve Penicillium roqueforti ile elde edilen
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. küf içeren diğer peynirler :
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.40.10.00.00  - - Rokfor
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.40.50.00.00  - - Gorgonzola
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.40.90.00.00  - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90  - Diğer peynirler:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90.01.00.00  - - İşleme tabi tutulacak olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90.13.00.00  - - -  Emmentaler 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - -  Gravyer, Sbrinz
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90.15.00.11  - - - - Gravyer
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90.15.00.12  - - - - Sbrinz
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90.17.00.00  - - - Bergkaese, Appenzell
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90.18.00.00  - - - Fromage Fribourgeois (fribourg peyniri), Vacherin Mont d'or ve 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.         téte de Moine
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90.19.00.00  - - - Yağsız sütten yapılmış olup, çok ince kıyılmış bitki ilave edilen
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.          Glarus otlu peyniri (Schabziger olarak bilinen)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90.21.00.00  - - - Çedar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90.23.00.00  - - - Edam
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90.25.00.00  - - - Tilsit
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90.27.00.00  - - - Butterkaese
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90.29.00.00  - - - Kaşkaval 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Feta
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - Koyun veya manda sütünden olanlar (salamura içeren kaplarda veya koyun
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. ve keçi derisinden tulumlarda)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90.32.00.11  - - - - - Tulum peyniri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90.32.00.12  - - - - - Beyaz peynir
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - Diğerleri 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90.32.00.91  - - - - - Tulum peyniri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90.32.00.92  - - - - - Beyaz peynir
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90.35.00.00  - - - Kefalo -Tyri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90.37.00.00  - - - Finlandiya
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90.39.00.00  - - - Jarlsberg
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90.50.00.00  - - - - Koyun veya manda sütünden yapılan ve salamura içeren kaplarda
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.          veya koyun veya keçi derisinden yapılan tulumlar içerisinde bulunanlar 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 40' ı geçmeyenler:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - - - Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle su
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.                oranı % 47'yi geçmeyenler:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90.61.00.00  - - - - - - - Grana Padano, Parmigiano Reggiano
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90.63.00.00  - - - - - - - Fiore sardo, pecorino
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90.69.00.00  - - - - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - - - Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle su
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.                oranı % 47'yi geçen fakat % 72'yi geçmeyenler:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90.73.00.00  - - - - - - - Provolone
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90.75.00.00  - - - - - - - Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90.76.00.00  - - - - - - - Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsö
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90.78.00.00  - - - - - - - Gouda
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90.79.00.00  - - - - - - - Esrom, İtalıco, Kernhem, Saint Nectaire, Saint Paulin, 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.                  Taleggio
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90.81.00.00  - - - - - - - Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.                  Gloucester, Blarney, Colby, Monterey
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90.82.00.00  - - - - - - - Camembert
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90.84.00.00  - - - - - - - Brie
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90.85.00.00  - - - - - - - Kefalograviera,Kasseri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - - - - Diğer peynirler:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90.86.00.00  - - - - - - - - Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.                    su oranı % 47'yi geçen fakat % 52'yi geçmeyenler 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90.87.00.00  - - - - - - - - Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.                    su oranı % 52'yi geçen  fakat % 62 ' yi geçmeyenler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90.88.00.00  - - - - - - - - Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.                     su oranı % 62'yi geçen fakat % 72'yi geçmeyenler 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90.93.00.00  - - - - - - Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.                su oranı % 72'yi geçenler   
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90.99.00.11  - - - - - - Cester, Parmezan, Felemenk ve benzeri peynirler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90.99.00.12  - - - - - - Dil peyniri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0406.90.99.00.19  - - - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0407.00 Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları (kabuklu,taze,dayanıklı
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. hale getirilmiş veya pişirilmiş):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Kuluçkalık yumurtalar:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0407.11  - - Tavuk yumurtaları (Gallus domesticus türü):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0407.11.00.10.00  - - - Damızlık olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0407.11.00.90.00  - - - Damızlık olmayanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0407.19  - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Tavuk (Gallus domesticus türü) haricinde kalan 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.         kümes hayvanlarının yumurtaları:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - Hindi veya kazlara ait olanlar:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - - Damızlık olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0407.19.11.10.11  - - - - - - Hindi yumurtası
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0407.19.11.10.19  - - - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - - Damızlık olmayanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0407.19.11.90.11  - - - - - - Hindi yumurtası
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0407.19.11.90.19  - - - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0407.19.19.00.11  - - - - - Damızlık olanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0407.19.19.00.19  - - - - - Damızlık olmayanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - Damızlk olanlar:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0407.19.90.10.11  - - - - - Devekuşu yumurtaları
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0407.19.90.10.19  - - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - - Damızlk olmayanlar:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0407.19.90.90.11  - - - - - Devekuşu yumurtaları
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0407.19.90.90.19  - - - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Diğer taze yumurtalar:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0407.21.00.00.00  - - Tavuk yumurtaları (Gallus domesticus türü)
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0407.29.10.00.00  - - - Tavuk (Gallus domesticus türü) haricinde kalan 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.         kümes hayvanlarının yumurtaları:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0407.29.90.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0407.90  - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0407.90.10.00.00  - - Kümes hayvanlarının yumurtaları
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0407.90.90.00.00  - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 04.08 Kuş ve kümes hayvanlarının kabuksuz yumurtaları ve yumurta 
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. sarıları (taze,kurutulmuş,buharla veya kaynar su ile pişirilmiş,ka-
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. lıplanmış,dondurulmuş veya diğer bir şekilde dayanıklılığı artırıl-
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. mış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin):
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Yumurta sarıları:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0408.11  - - Kurutulmuş:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0408.11.20.00.00  - - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0408.11.80.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0408.19  - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0408.19.20.00.00  - - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0408.19.81.00.00  - - - - Sıvı halde
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0408.19.89.00.00  - - - - Dondurulmuş
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.  - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0408.91  - - Kurutulmuş:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0408.91.20.00.00  - - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0408.91.80.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0408.99  - - Diğerleri:
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0408.99.20.00.00  - - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0408.99.80.00.00  - - - Diğerleri
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P.
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0409.00 Tabii bal :
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0409.00.00.00.11 - Petek bal
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0409.00.00.00.12 - Süzme bal
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0410.00 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvan-
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. sal menşeli yenilen ürünler
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0410.00.00.00.11 - Kablumbağa yumurtaları
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0410.00.00.00.12 - Salyangoz kabuğu unu
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0410.00.00.00.13 - Arı sütü
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. 0410.00.00.00.19 - Diğerleri

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *