3 Kasım 2014 Pazartesi

kestane cesitleri chestnut

Kestane çeşitleri -kestane morfolojik özellikleri
KESTANE
ÇEŞİT ÖZELLİK BELGESİ
Chestnut Variety Description Form

Chestnut (Castanea sativa Mill.)
KESTANE
ÇEŞİT ÖZELLİK BELGESİ
Chestnut Variety Description Form
Chestnut (Castanea sativa Mill.)
TG/124/3-Date 1989-10-06
I. ÇEŞİDİN ADI (Name of variety)
:

II. ORİJİNİ  (Origin)           
1.
Islah Edildiği Yer ve Yıl 
:


(Place of breeding and year)


2.
Islah Eden Kuruluş veya Kişi
:


(Name of breeder and breeding  institution)


3.
Islah Yöntemi  (The method of breeding)
:

4.
Ebeven Adları (Name of plant parents)
:

5.
Üretici Kuruluş  (İnstitution of growing)
:

II. BOTANİKTEKİ YERİ  (Botanical in taxonimi)
1.
Familyası (Family)
:

2.
Cinsi  (Genus)
:

3.
Türü  (Species)
:

IV. MORFOLOJİK ÖZELLİKLER (Morphological characteristics)

KARAKTERLER
(Characteristics)
AÇIKLAMALAR
(Descriptions)
NOT
(Note)
(X)
ÖRNEK ÇEŞİTLER
(Example Varieties)
(*)1.
Ağaç: gövdenin çapı (ilk büyüme sezonu
sonundaki ilk dallanma yeri altında)
(Tree: diameter of trunk -after first growing
season, below firs branch)
Çok küçük (very small )
Küçük ( small)
Orta (medium)
Büyük (large)
Çok büyük (very large)
1
3
5
7
9
Rousse de Nay
Combella
Maraval
Belle Epine
Marigoule
(*)2.
(+)
Ağaç: büyüme şekli
(Tree:growth habit)
Dik (upright)
Yarı Dik (semi-upright)
Yayvan (spreading)
3
5
7
Bouche rauge
Maraval
Belle Epine
(*)3.
O yılın yan sürgünlerinde: kalınlık
(Current season’s lateral thichness)
İnce (thin)
Orta  (medium)
Kalın (thick)
3
5
7
Marsol
Marron de C.
Belle Epine
4.

O yılın yan sürgünlerinde: Sürgünlerde boğumlar arası mesafe uzunluğu
(Current season’s lateral: length of internodes)
Kısa (short)
Orta (medium )
Uzun (long)
3
5
7
Marigoule
Maraval
Marsol
(*)5.
O yılın yan sürgünlerinde: Yaprakların dizilişi
(Current season’s lateral: Phyllotaxis)
1/2
2/5
1
2
Marsol
Belle Epine
6.
O yılın yan sürgünlerinde: Dip kısımlarında antosiyanin renklenmesi
(Current seasons lateral: anthocyanin coloration of distal part)
 Yok (absent)
 Mevcut  (present
1
2
Belle Epine
Marigoule
7.


O yılın yan sürgünlerinde: Lentisel yoğunluğu
(Current seasons lateral: density of
lenticels)
 Seyrek (sparse)
 Orta (medium)
 Yoğun (dense)
3
5
7
Marsol
Rousse de Nay
Bournette
Kestane
Chestnut (Castanea sativa Mill.)

KARAKTERLER
(Characteristics)
AÇIKLAMALAR
(Descriptions)
NOT
(Note)
(X)
ÖRNEK ÇEŞİTLER
(Example Varieties)
8.
Yaprak tomurcuklarının  patlama zamanı
(Time of leaf bud burst)
Çok erken  (very early)
Erken (early)
Orta (medium)
Gec  (late)
Çok gec (very late)
1
3
5
7
9
Maraval
Procece de Vans
Doree de Lyon
Marron Dauphine
Marron Combella
(*)9.

Erkek çiçek püskülü uzunluğu
(Male flower:lengt of flament)
Çok kısa (very short)
Kısa (short)
Orta (medium)
Uzun (long)
Çok uzun (very long)
1
3
5
7
9
Bouche rouge
Marron de’Olargues
Marron de Redon
Belle Epine
10.
Karışık çiçek uzunluk
(unisexual catkin: length)
Kısa (short)
Medium (orta)
Uzun (long)
3
5
7
Bella Epine
Marron de’Olargues
Marron de
Chenvanceau
(*)11.
Erkek çiçek: açım zamanı
(Time of beginning of male flowering)
Çok erken (very early)
Erken (early)
Orta (medium)
Geç (late)
Çok geç (very late)
1
3
5
7
9
Saulage Primeria
Marigoule
Marron de Chevanceaux
Belle Epine
Marron de Goujaunac
(*)12.
Dişi çiçek: açım zamanı
(Time of beginning female flowering)
Çok erken (very early)
Erken (early)
Orta (medium)
Geç (late)
Çok geç (very late)
1
3
5
7
9
Saulage Primeria
Marigoule
Bouche rouge
Belle Epine
Marron de Goujaunac
13.
Genç yaprağın dip kısımlarında bronz renklenme
(Young leaf bronze coloration (distal part of lateral))
Yok (absent)
 Var (present)
1
9
Marigoule
Bouche rouge
(*)14.
Tam gelişmiş yaprak büyüklüğü
(Fully developed leaf size)
Küçük (small)
Orta (medium)
Büyük (large)
3
5
7
Maraval
Bournette
Marsol
15.
Tam gelişmiş yaprakta enine kesit
(Fully developed leaf:cross section)
Düz (straight)
Hafif içbükey
(slightly concave)
Tam içbükey
(clearly concave)
1
2

3
Belle Epine
Combella
Kestane
Chestnut (Castanea sativa Mill.)

KARAKTERLER
(Characteristics)
AÇIKLAMALAR
(Descriptions)
NOT
(Note)
(X)
ÖRNEK ÇEŞİTLER
(Example Varieties)
(*)16.
Tam gelişmiş yapraklarda simetri
(Fully developed leaf: symmetry)
Simetrik (symmetric)
Hafif asimetrik
(slightly asymetric
Belirgin asimetrik
(clearly asymmetric)
1
2

3
Marsol
Bournette
(*)17.
Tam gelişmiş yaprakta uzunluk/genişlik oranı
 (Fully developed leaf: length/width)
Küçük (small)
Orta (medium)

Büyük (large)
3
5

7
Marsol
Marron de Chevanceaux
Bournette
18.

Tam  gelişmiş yaprağın sürgüne göre duruşu
(Fully developed leaf: attitude compared to shoot)
Dik (erect)
Yatay (horizental)
Sarkık (drooping)
3
5
7
Bouche rouge
Belle Epine
Marron de Chenvanceaux
19.
Tam gelişmiş yaprakta üst kısımdaki yeşil renk
(Fully developed leaf green color of upper side)
Açık (light)
Orta (medium)
Koyu (dark)
3
5
7
Bella Epine
Rausse de Nay
Bouche rouge
20.
Tam gelişmiş yaprağın alt yüzeyinin rengi
(Fully developed leaf: color of lower side )
Beyazımsı (whitish)
Açık yeşil (light green)
1
2
Marsol
Bouche rouge
(*)21.
(+)
Tam gelişmiş yaprakta yaprak tabanının şekli
(Fully developed leaf: shape of base of blade )
 Dar açılı (acute)
 Geniş açılı (obtuse)
 Kalp şeklinde (cordate)
1
2
3
Bournette
Verdale
Combella
(*)22.
(+)
Tam gelişmiş yaprakta kenar dişliliği
(Fully developed leaf : incisions of margin )
Küçük, nokta şeklinde (mucronate)
Büyük, tarak şeklinde.
 (dentate)
1

2
Bournette

Marsol
23.
Tam gelişmiş yaprakta yaprak sapı simetrisi
(Fully developed leaf: symmetry of petiole)
Simetrik (symmetric)
Hafif asimetrik (sligghtly asymetric)
Asimetrik (clearly asymetric)
1
2

3
Belle Epine


Marsol
24.
Tam gelişmiş yaprakta yaprak sapı rengi
(Fully developed: color of petiole )
 Sarı (yellow)
 Açık yeşil (light green)
1
2
Marsol
Belle Epine
(*)25.
Tam gelişmiş yaprak: Yaprak ayası uzunluğu/yaprak sapı uzunluğu oranı
(Fully developed leaf: ratio lenght of blade /lenght of petiole)
Küçük (small)
Orta (medium)
Büyük (large)
3
5
7
Maraval
Marsol
Verdale

Kestane
Chestnut (Cestanea sativa Mill.)
KARAKTERLER
(Characteristics)
AÇIKLAMALAR
(Descriptions)
Not
(Note)
(X)
Örnek Çeşitler
(Example Varieties)
26.
Meyve olgunluğu zamanı
Time of beginning of fruit ripening  
Çok erken (very early )
Erken ( early )
Orta (medium)
Geç (late)
Çok geç (very late )
1
3
5
7
9
Bouchede betizac
Precoce migoule
Marigoule
Bouche rouge
Verdale
(*)27.
(+)
Meyvede embriyo durumu
Fruit: embryony
Tek embriyolu (monoembiryony)
Çok embriyolu (poly-embriyony)
1

2
Belle epine

Laguepie
(*)28.
(+)
Sadece poliembriyonik çeşitlerde embriyoların   tutunma durumu
Poly-embryonic varieties only : Fruit : coherence of embryos
Zayıf (weak)
Orta (medium)
Güçlü (Strong)
3
5
7
Maravel
Precoce migoule
Laguepie
(*)29.
(+)
Tohum kabuğunun embiryoya girme durumu
Penetration of seed coat into embiryo
 Yok (absent)
 Mevcut (present)
1
9
Marigoule
Laguepie
(*)30.
(+)
Tohum kabuğunun embiryoya girme derecesi
Fruit : degree of penetration of seed coat into embriyo
 Zayıf (weak)
 Orta (medium)
 Güçlü (strong)
3
5
7
Maravel
Bournette
Laguepie
(*)31.
(+)
Meyve : şekli
Fruit : shape
Yumurta biçimli(ovoid)
Geniş yumurtal (broad ovoid)
Küre şeklinde (globose)
Enine yumurta biçimli (transverse ellipsoid)
Enine geniş yumurta biçimli (transverse broad ellipsoid)
1
2
3
4

5
Marki
Marsol
Marron de Chenvanceaux
Marigoule

Laguepie
(*)32.
(+)
Meyve: Hilum büyüklüğü
Fruit : size of hilum
Küçük (small)
Orta (medium)
Geniş (large)
3
5
7
Combella
Marron de olargues
Marigoule
33.
(+)
Meyve: Hilum ile perikarp arasındaki zıtlık
Fruit : constrast of hilum to pericarp
Belirgin değil (İnconspicuous)
Belirgin (conspicuous)
1
2
Rousse de nay
Marigoule
34.
Meyve : kabuk parlaklığı (kapsül açıldıktan hemen sonra)
Fruit : glossiness (immediately after opening of involucre)
Yok (absent)
Var (present)
1
9
Marigoule
Belle epineKestane
Chestnut (Castanea sativa Mill.)

KARAKTERLER
(Characteristics)
AÇIKLAMALAR
(Descriptions)
NOT
(Note)
(X)
ÖRNEK ÇEŞİTLER
(Example Varieties)
(*)35.
Hasat döneminde meyvelerde kabuk rengi
(Fruit: color at harvest )
Açık kahverengi (light brown)
Kahverengi (brown )
Koyu kahverengi
(dark brown )
Kırmızımsı kahverengi
(reddish brown)
Siyahımsı kahverengi
(blackish brown)
1

2
3

4

5
Comballe

Belle Epine
Marron du Var

Marigoule
(*)36.
Meyve büyüklüğü
 (Fruit : size)
Küçük (small )
Orta (medium )
Büyük (large)
3
5
7
Roussette de Montpazier
Laguepie, Marigoule
37.
Taze meyvede tohum zarının tohuma yapışma durumu
(Seed coat : adherence to kernel  (fresh fruit )
Yok (absent)
Var (present)
1
9
Marigoule
Laguepie
38.
Taze meyvede iç rengi
(Kernel : color of flesh)
Beyaz (white)
Krem (cream)
1
9
Marigoule
Belle Epine
39.
Monoembriyonik çeşitlerde iç (göbek) boşluğu
(Kernel: inner cavity)
Yok (absent)
Var (present)
1
9
Belle Epine
Bouche rouge(*): Bu karakterler; o özellikler için özel şartlara ihtiyaç duyulması haricinde mutlaka gözlemlenmeli ve çeşit özellik belgesinde işaretlenmelidir.
       (Caracteristics that should be used on all varieties in every growing period over which examinations are made always be included in the variety descriptions, except when the state of expression of a preceding characteristic or regional environmental conditions render this impossible.)
 (+): Bu karakterlerle ilgili açıklamalar için ekteki resim ve tablolara bakınız.
 (See explanations on the table of characteristics in chapter.)
(x): Belirlenen özellik yuvarlak içine alınmalıdır .
(Determination characteristics remark on description form.)

Kestane
Chestnut (Cestanea sativa Mill.)
2- Ağaç: büyüme şekli

(Tree:growth habit)
                  3                                                    5                                                  7

21- Tam gelişmiş yaprakta dip şekli (Fully developed leaf: shape of base of blade )
       1                                                     2                                                      3
22- Tam gelişmiş yaprakta yaprak kenarının yarık durumu (Fully developed leaf : incisions of magrin )

                                       
                  1                                         2

27- Meyvede embiryo durumu (Fruit: embriyo)
                         
    1                                                       2


Kestane
Chestnut (Cestanea sativa Mill.)

28- Sadece poliembiryonik çeşitlerde embriyoların   tutunma durumu
(Poly-embryonic varieties only : Fruit : coherence of embryos)
29- Tohum kabuğunun embiryoya girme durumu (Penetration of seed coat into embiryo )
30- Tohum kabuğunun embiryoya girme derecesi (Fruit : penetration of seed coat intro embriyo )
(grain No 1)

(seed coat)
(cohorence of embryos)
(grain No 2)


Penetration of seed coat into embryo

(pericarp)


               
31- Meyve : şekli (Fruit : shape)
                  
                          1                              2                            3

                        
                                   4                                                    5

32- Meyve büyüklüğü (Fruit : size of hilum)
33- Meyve: Hilum ile perikarp arasındaki zıtlık  (Fruit : constrast of hilum to pericarp)
                          


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *