26 Temmuz 2015 Pazar

Findik ve Findik Mamulleri KDV Orani


Fındık ve Fındık Mamulleri KDV Oranı


Fındık ve fındık mamullerine (kıyılmış fındık, kavrulmuş fındık, dilinmiş fındık, beyazlatılmış fındık, fındık-unu-vb.) uygulanması gereken katma değer vergisi oranları hakkında


Tarih 20/11/2007
Sayı B.07.1.GİB.0.01.55/5528-2513 /103153
Kapsam
T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

SAYI  : B.07.1.GİB.0.01.55/5528-2513 / 103153                                                 20.11.2007

KONU:..............

...............................


İLGİ   : ..........2007 tarihli yazılarınız.

İlgide kayıtlı yazılarınızda, fındık ve fındık mamullerine (kıyılmış fındık, kavrulmuş fındık, 

dilinmiş fındık, beyazlatılmış fındık, fındık-unu-vb.) uygulanması gereken katma değer 

vergisi oranları hakkında tereddüde düşüldüğü anlaşılmıştır.


Konuya ilişkin Başkanlık görüşümüz aşağıda açıklanmaktadır.

1- TGTC'nin 8. Faslında "Yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler; Turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların kabukları" tanımlanmıştır.

Kabuklu ve naturel iç fındıklar bu fasılın "08.02 Diğer kabuklu meyvalar taze veya

 kurutulmuş)(kabuğu çıkarılmış veya soyulmuş olsun olmasın)" tarife pozisyonu ile ilgili

 "0802.21.00.00.00 Kabuklu [fındıklar (Corylus spp.)], 0802.22.00.00.00 Kabuksuz 

(fındıklar)" GTİP No'larında yer almakta olup, KDV oranları ile ilgili 2002/4480 sayılı Karar 

eki I ve II sayılı listelerde düzenleme yapan 2007/12143 sayılı Kararın yürürlüğe girdiği 

01.06.2007 tarihinden önce olduğu gibi bu tarihten sonra da I sayılı listenin 1. sırasında yer 

alan  "..... fındık, ....." ibaresi kapsamında ithal ve toptan teslimlerinde % 1, perakende 

teslimlerinde % 8 oranında KDV'ne tabi bulunmaktadır.

2- TGTC'nin 20.08 tarife pozisyonunda "Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer 

almayan meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette 

hazırlanmış veya konserve edilmiş)(ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol

 katılmış olsun olmasın)"  tanımlanmıştır.

Beyazlatılmış fındık, kavrulmuş fındık, kıyılmış ve dilinmiş fındık TGTC'nin 20.08 tarife

 pozisyonu kapsamında bulunmaktadır.

Bunlardan;

Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar,

- 2008.19.19.00.11 Kıyılmış fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul)
- 2008.19.19.00.12 Dilinmiş fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul)
- 2008.19.19.00.13 Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık
- 2008.19.19.00.14 Kavrulmuş, kabuklu fındık (tuzlu ve tuzsuz)
- 2008.19.19.00.15 Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık
- 2008.19.19.00.16 Beyazlatılmış kabuksuz fındık
- 2008.19.19.00.17 Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık
- 2008.19.19.00.18 Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış)
- 2008.19.19.00.21 Beyazlatılmış ve kavrulmuş fındıkların çıkıntıları
- 2008.19.19.00.29 Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar

Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar,

- 2008.19.95.00.11 Kıyılmış fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul)
- 2008.19.95.00.12 Dilinmiş fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul)
- 2008.19.95.00.13 Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık
- 2008.19.95.00.14 Kavrulmuş, kabuklu fındık (tuzlu ve tuzsuz)
- 2008.19.95.00.15 Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık
- 2008.19.95.00.16 Beyazlatılmış kabuksuz fındık
- 2008.19.95.00.17 Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık
- 2008.19.95.00.18 Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış)
- 2008.19.95.00.21 Beyazlatılmış ve kavrulmuş fındıkların çıkıntıları
- 2008.19.95.00.29 Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar

GTİP No'larında ismen sayılmıştır.

20.08 tarife pozisyonunda sayılan ve yukarıda işlenme şekillerine göre GTİP No'ları 

itibariyle tanımlanan fındıkların katkı maddesi ihtiva etmeyenlerinin KDV oranları ile ilgili 

2002/4480 sayılı Karar eki I ve II sayılı listelerde düzenleme yapan 2007/12143 sayılı 

Kararın yürürlüğe girdiği 01.06.2007 tarihinden önce olduğu gibi bu tarihten sonra da I sayılı

 listenin 1. sırasında yer alan  "..... fındık, ....." ibaresi kapsamında ithal ve toptan 

teslimlerinde % 1, perakende teslimlerinde % 8 oranında KDV'ne tabi bulunmaktadır.

Ancak 20.08 tarife pozisyonunda sayılan ve yukarıda GTİP No'ları belirtilen fındık 

ürünlerinin katkı maddesi içerenlerin KDV oranları ile ilgili 2002/4480 sayılı Karar eki I ve II 

sayılı listelerde düzenleme yapan 2007/12143 sayılı Kararın yürürlüğe girdiği 01.06.2007 

tarihinden önce I ve II sayılı listelerde bulunmadığından, genel oranda, 01.06.2007 

tarihinden itibaren KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin "A" bölümünün 16. sırasında "20 

no.lu fasılında yer alan mallar" sayıldığından bu sıra kapsamında,

3- TGTC'nin 11.06 tarife pozisyonunda "07.13 Pozisyonuna giren kuru baklagillerin, 07.14 

pozisyonuna giren sagunun ve köklerin veya yumruların un, ezme ve tozları; 8. fasıla giren 

ürünlerin unu, ezmesi ve tozu" tanımlanmıştır.

Fındık unu ve fındık ezmesi 11.06  tarife pozisyonuna ait "1106.30.90.00.11 Fındık ezmesi", "1106.30.90.00.13 Fındık unu (öğütülmüş fındık)(naturel kabuksuz fındıktan mamul)", "1106.30.90.00.14 Fındık unu (öğütülmüş fındık)(beyazlatılmış kabuksuz fındıktan mamul)" GTİP No'larında sayılmıştır.

11.06 tarife pozisyonunda yer alan fındık unu ve ezmelerinin katkı maddesi ihtiva 

etmeyenlerinin 2002/4480 sayılı Karar eki I ve II sayılı listelerde düzenleme yapan 

2007/12143 sayılı Kararın yürürlüğe girdiği 01.06.2007 tarihinden önce olduğu gibi bu 

tarihten sonra da I sayılı listenin 1. sırasında yer alan  "..... fındık, ....." ibaresi kapsamında 

ithal ve toptan teslimlerinde % 1, perakende teslimlerinde % 8 oranında KDV'ne tabi 

bulunmaktadır.

Fındık unu ve ezmelerinin katkı maddesi ihtiva edenleri KDV oranları ile ilgili 2002/4480 

sayılı Karar eki I ve II sayılı listelerdeki eşyalar arasında yer almadığından genel oranda, bu 

Karar eki listelerde düzenleme yapan 2007/12143 sayılı Kararın yürürlüğe girdiği 

01.06.2007 tarihinden itibaren ise KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin "A" bölümünün 9. 

sırasında "11 no.lu fasılında yer alan mallar" sayıldığından bu sıra kapsamında 

değerlendirilmesi gerekmektedir.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *