27 Ağustos 2015 Perşembe

gtip 84


Gtip 84


GTİP Açıklama Prodcom Kodu Prodcom Açıklama Seçenekler
840110000000 nükleer reaktörler 25.30.21.00.00 nükleer reaktörler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840120001011 uranyum izotoplarının ayırımına mahsus cihazlar 28.99.39.10.00 izotopik ayrıcı makineler ve cihazlar ile bunların parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840120001015 uranyum izotoplarının ayırımına mahsus cihazları aksam; parçaları 28.99.39.10.00 izotopik ayrıcı makineler ve cihazlar ile bunların parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840120002011 fraksiyonel damıtma, izotopik ayırım ve değişim cihazları 28.99.39.10.00 izotopik ayrıcı makineler ve cihazlar ile bunların parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840120002015 fraksiyonel damıtma, izotopik ayırım ve değişim cihazlarının aksam; parçaları 28.99.39.10.00 izotopik ayrıcı makineler ve cihazlar ile bunların parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840120009011 diğer izotopik ayırım cihazları 28.99.39.10.00 izotopik ayrıcı makineler ve cihazlar ile bunların parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840120009015 diğer izotopik ayırım cihazlarının aksam; parçaları 28.99.39.10.00 izotopik ayrıcı makineler ve cihazlar ile bunların parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840140000000 nükleer reaktörlerin aksam; parçaları 25.30.22.00.00 nükleer reaktör parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840211000000 su buharı üreten su borulu kazanlar >45 ton/saat 25.30.11.10.00 su borulu kazanlar (boylerler) (düşük basınçlı buhar üretebilen merkezi ısıtma su kazanları (boylerleri) hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840212000000 su buharı üreten su borulu kazanlar '<'45 ton/saat 25.30.11.10.00 su borulu kazanlar (boylerler) (düşük basınçlı buhar üretebilen merkezi ısıtma su kazanları (boylerleri) hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840219100000 alev borulu buhar kazanları (karma kazanlar dahil) 25.30.11.50.00 buhar üreten kazanlar (boylerler) (hibrit kazanlar dahil) (düşük basınçlı buhar üretebilen merkezi ısıtma sıcak su kazanları ile su borulu kazanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840219900011 duman borulu buhar kazanları (karma kazanlar dahil) 25.30.11.50.00 buhar üreten kazanlar (boylerler) (hibrit kazanlar dahil) (düşük basınçlı buhar üretebilen merkezi ısıtma sıcak su kazanları ile su borulu kazanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840219900019 diğer buhar üreten kazanlar (karma kazanlar dahil) 25.30.11.50.00 buhar üreten kazanlar (boylerler) (hibrit kazanlar dahil) (düşük basınçlı buhar üretebilen merkezi ısıtma sıcak su kazanları ile su borulu kazanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840220000000 kızgın su kazanları 25.30.11.70.00 kızgın su kazanları (boylerleri) (düşük basınçlı buhar üretebilen merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840290001011 kızgın su kazanlarına ait ondüle külhanlar 25.30.13.30.00 buhar üreten kazanlar (boylerler) ve kızgın su kazanlarının (boylerlerinin) parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840290001019 kızgın su kazanlarına ait diğer aksam; parçalar 25.30.13.30.00 buhar üreten kazanlar (boylerler) ve kızgın su kazanlarının (boylerlerinin) parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840290009011 buhar boruları 25.30.13.30.00 buhar üreten kazanlar (boylerler) ve kızgın su kazanlarının (boylerlerinin) parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840290009012 buhar domları 25.30.13.30.00 buhar üreten kazanlar (boylerler) ve kızgın su kazanlarının (boylerlerinin) parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840290009013 buhar toplayıcı boru (kollektörler) 25.30.13.30.00 buhar üreten kazanlar (boylerler) ve kızgın su kazanlarının (boylerlerinin) parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840290009014 ondüle külhanlar 25.30.13.30.00 buhar üreten kazanlar (boylerler) ve kızgın su kazanlarının (boylerlerinin) parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840290009019 diğer buhar kazanı aksam; parçaları 25.30.13.30.00 buhar üreten kazanlar (boylerler) ve kızgın su kazanlarının (boylerlerinin) parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840310100000 dökme demirden merkezi ısıtma kazanları 25.21.12.00.01 kombi (bacalı) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840310100000 dökme demirden merkezi ısıtma kazanları 25.21.12.00.02 kombi (hermetik) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840310100000 dökme demirden merkezi ısıtma kazanları 25.21.12.00.99 diğer merkezi ısıtma kazanları (boylerleri) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840310100000 dökme demirden merkezi ısıtma kazanları 25.21.12.00.03 kat kaloriferleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840310900000 diğer maddelerden merkezi ısıtma kazanları 25.21.12.00.03 kat kaloriferleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840310900000 diğer maddelerden merkezi ısıtma kazanları 25.21.12.00.02 kombi (hermetik) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840310900000 diğer maddelerden merkezi ısıtma kazanları 25.21.12.00.01 kombi (bacalı) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840310900000 diğer maddelerden merkezi ısıtma kazanları 25.21.12.00.99 diğer merkezi ısıtma kazanları (boylerleri) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840390100000 dökme demirden merkezi ısıtma kazanlarının aksam; parçaları 25.21.13.00.00 merkezi ısıtma kazanlarının (boyler) ve kombilerin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840390900000 diğer maddelerden merkezi ısıtma kazanlarının aksam; parçaları 25.21.13.00.00 merkezi ısıtma kazanlarının (boyler) ve kombilerin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840410001000 merkezi ısıtma kazanları ile birlikte kullanılan yardımcı cihazlar 25.30.12.30.00 kazanlar (boylerler) için yardımcı üniteler, hs 84.02'dekiler (buhar jeneratörleri, sıcak su üreten kazanlar) veya hs 84.03'tekiler (buhar kazanları dışında kalan merkezi ısıtma kazanları) için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840410009011 buhar kazanları için su ısıtıcıları ve hava ısıtıcıları 25.30.12.30.00 kazanlar (boylerler) için yardımcı üniteler, hs 84.02'dekiler (buhar jeneratörleri, sıcak su üreten kazanlar) veya hs 84.03'tekiler (buhar kazanları dışında kalan merkezi ısıtma kazanları) için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840410009012 buhar kazanları için kızdırıcılar ve kızdırıcı soğutucuları 25.30.12.30.00 kazanlar (boylerler) için yardımcı üniteler, hs 84.02'dekiler (buhar jeneratörleri, sıcak su üreten kazanlar) veya hs 84.03'tekiler (buhar kazanları dışında kalan merkezi ısıtma kazanları) için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840410009013 buhar kazanları için buhar ve ısı akümülatörleri 25.30.12.30.00 kazanlar (boylerler) için yardımcı üniteler, hs 84.02'dekiler (buhar jeneratörleri, sıcak su üreten kazanlar) veya hs 84.03'tekiler (buhar kazanları dışında kalan merkezi ısıtma kazanları) için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840410009014 buhar kazanları için kurum temizleme cihazları 25.30.12.30.00 kazanlar (boylerler) için yardımcı üniteler, hs 84.02'dekiler (buhar jeneratörleri, sıcak su üreten kazanlar) veya hs 84.03'tekiler (buhar kazanları dışında kalan merkezi ısıtma kazanları) için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840410009015 buhar kazanları için gaz tasarruf cihazları 25.30.12.30.00 kazanlar (boylerler) için yardımcı üniteler, hs 84.02'dekiler (buhar jeneratörleri, sıcak su üreten kazanlar) veya hs 84.03'tekiler (buhar kazanları dışında kalan merkezi ısıtma kazanları) için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840410009019 buhar kazanları için diğer yardımcı cihazlar 25.30.12.30.00 kazanlar (boylerler) için yardımcı üniteler, hs 84.02'dekiler (buhar jeneratörleri, sıcak su üreten kazanlar) veya hs 84.03'tekiler (buhar kazanları dışında kalan merkezi ısıtma kazanları) için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840420000000 buhar güç üniteleri için kondansörler 25.30.12.50.00 kondansatörler, buhar veya diğer buhar güç üniteleri için Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840490001000 merkezi ısıtma kazan ile birlikte kullanılan yardımcı cihazların aksam ve parçaları 25.30.13.50.00 hs 8404.10'daki (buhar kazanları için yardımcı cihazlar) ve 8404.20'deki (buhar güç üniteleri için kondansatörler) cihazların parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840490009011 buhar kazanları kızdırıcı boruları 25.30.13.50.00 hs 8404.10'daki (buhar kazanları için yardımcı cihazlar) ve 8404.20'deki (buhar güç üniteleri için kondansatörler) cihazların parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840490009019 buhar kazanlarının diğer aksam; parçaları 25.30.13.50.00 hs 8404.10'daki (buhar kazanları için yardımcı cihazlar) ve 8404.20'deki (buhar güç üniteleri için kondansatörler) cihazların parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840510000011 gaz jeneratörleri 28.29.11.00.00 gaz veya su gazı jeneratörleri; asetilen gazı jeneratörleri ve benzerleri; damıtma veya rektifiye araçları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840510000012 su gazı jeneratörleri 28.29.11.00.00 gaz veya su gazı jeneratörleri; asetilen gazı jeneratörleri ve benzerleri; damıtma veya rektifiye araçları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840510000013 su ile işleyen asetilen jeneratörleri 28.29.11.00.00 gaz veya su gazı jeneratörleri; asetilen gazı jeneratörleri ve benzerleri; damıtma veya rektifiye araçları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840510000014 oksijen jeneratörleri 28.29.11.00.00 gaz veya su gazı jeneratörleri; asetilen gazı jeneratörleri ve benzerleri; damıtma veya rektifiye araçları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840510000019 diğer jeneratörleri 28.29.11.00.00 gaz veya su gazı jeneratörleri; asetilen gazı jeneratörleri ve benzerleri; damıtma veya rektifiye araçları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840590000000 gazojen ve su ile işleyen gaz jeneratörlerinin aksam, parçaları 28.29.81.00.00 gaz veya su gazı jeneratörlerinin asetilen gaz jeneratörlerinin ve benzeri su ile işleyen gaz jeneratörlerinin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840610000000 buhar türbinleri; deniz taşıtlarına ait 28.11.21.30.00 Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840681100000 buhar türbinleri; elektrik jeneratörleri için ( güç >40 mw) 28.11.21.50.00 Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840681900000 buhar türbinleri; diğer jeneratörler için (güç >40 mw) 28.11.21.30.00 Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840682110000 buhar türbinleri; elektrik jeneratörleri için (güç='<' 10 mw) 28.11.21.50.00 Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840682190000 buhar türbinleri; elektrik jeneratörleri için (güç >10 mw) 28.11.21.50.00 Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840682900000 buhar türbinleri; diğer jeneratörler için (güç='<' 40 mw) 28.11.21.30.00 Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840690100000 buhar türbinlerine ait stator çarkları, rotorlar vb. çarkları 28.11.31.00.00 su buharı türbinlerinin ve diğer buhar türbinlerinin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840690900000 buhar türbinlerine ait diğer aksam; parçalar 28.11.31.00.00 su buharı türbinlerinin ve diğer buhar türbinlerinin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840710001011 sivil hava taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motor; silindir hacmi='<' 250 cm3 30.30.11.00.00 kıvılcımla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu hava taşıtı motorları, sivil amaçlı kullanım için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840710001012 sivil hava taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motor; silindir hacmi >250 cm3 30.30.11.00.00 kıvılcımla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu hava taşıtı motorları, sivil amaçlı kullanım için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840710009011 diğer hava taşıtırları için kıvılcım ateşlemeli motor; silindir hacmi='<' 250 cm3 30.30.11.00.00 kıvılcımla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu hava taşıtı motorları, sivil amaçlı kullanım için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840710009012 diğer hava taşıtırları için kıvılcım ateşlemeli motor; silindir hacmi >250 cm3 30.30.11.00.00 kıvılcımla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu hava taşıtı motorları, sivil amaçlı kullanım için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840721100000 kıvılcım ateşlemeli dıştan takma deniz motorları; silindir hacmi='<' 325 cm3 28.11.11.00.00 deniz taşıtları için tahrikli, kıvılcım ateşlemeli, ileri geri veya dönel hareketli, içten yanmalı pistonlu motorlar, dıştan takmalı motorlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840721910000 kıvılcım ateşlemeli dıştan takma deniz motorları; güç='<' 30 kw 28.11.11.00.00 deniz taşıtları için tahrikli, kıvılcım ateşlemeli, ileri geri veya dönel hareketli, içten yanmalı pistonlu motorlar, dıştan takmalı motorlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840721990000 kıvılcım ateşlemeli dıştan takma deniz motorları; güç>30 kw 28.11.11.00.00 deniz taşıtları için tahrikli, kıvılcım ateşlemeli, ileri geri veya dönel hareketli, içten yanmalı pistonlu motorlar, dıştan takmalı motorlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840729200000 kıvılcım ateşlemeli diğer deniz motorları; güç='<' 200 kw 28.11.12.00.00 deniz taşıtları için tahrikli, kıvılcım ateşlemeli motorlar (dıştan takmalı motorlar hariç); kıvılcım ateşlemeli, ileri geri veya dönel hareketli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (hava taşıtı motorları ve taşıtlar için ileri geri çalışan, pistonlu motorlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840729800000 kıvılcım ateşlemeli diğer deniz motorları; güç>200 kw 28.11.12.00.00 deniz taşıtları için tahrikli, kıvılcım ateşlemeli motorlar (dıştan takmalı motorlar hariç); kıvılcım ateşlemeli, ileri geri veya dönel hareketli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (hava taşıtı motorları ve taşıtlar için ileri geri çalışan, pistonlu motorlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840731000000 kara taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motorlar; silindir hacmi='<' 50 cm3 30.91.31.00.00 kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı ileri geri hareketli pistonlu motorlar, motosikletler için, silindir kapasitesi <= 1000 cm³ olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840731000000 kara taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motorlar; silindir hacmi='<' 50 cm3 29.10.11.00.00 kıvılcım ateşlemeli, ileri geri hareketli, içten yanmalı pistonlu motorlar, hs 87'deki motorlu kara taşıtları için (motosikletler hariç) ve silindir hacmi <= 1000 cm³ olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840732100000 kara taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motor; 50 cm3'<'silindir hacmi='<' 125 cm3 29.10.11.00.00 kıvılcım ateşlemeli, ileri geri hareketli, içten yanmalı pistonlu motorlar, hs 87'deki motorlu kara taşıtları için (motosikletler hariç) ve silindir hacmi <= 1000 cm³ olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840732100000 kara taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motor; 50 cm3'<'silindir hacmi='<' 125 cm3 30.91.31.00.00 kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı ileri geri hareketli pistonlu motorlar, motosikletler için, silindir kapasitesi <= 1000 cm³ olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840732900000 kara taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motor; 125 cm3'<'silindir hacmi='<' 250 cm3 30.91.31.00.00 kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı ileri geri hareketli pistonlu motorlar, motosikletler için, silindir kapasitesi <= 1000 cm³ olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840732900000 kara taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motor; 125 cm3'<'silindir hacmi='<' 250 cm3 29.10.11.00.00 kıvılcım ateşlemeli, ileri geri hareketli, içten yanmalı pistonlu motorlar, hs 87'deki motorlu kara taşıtları için (motosikletler hariç) ve silindir hacmi <= 1000 cm³ olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840733100000 motokül, ins, yük ve diğ.özel amaç. araç. mot.; 250 cm3'<'silin.hac.='<'1000 cm3 29.10.11.00.00 kıvılcım ateşlemeli, ileri geri hareketli, içten yanmalı pistonlu motorlar, hs 87'deki motorlu kara taşıtları için (motosikletler hariç) ve silindir hacmi <= 1000 cm³ olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840733100000 motokül, ins, yük ve diğ.özel amaç. araç. mot.; 250 cm3'<'silin.hac.='<'1000 cm3 30.91.31.00.00 kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı ileri geri hareketli pistonlu motorlar, motosikletler için, silindir kapasitesi <= 1000 cm³ olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840733900000 diğer kara ulaşım araçları için motor; 250 cm3'<'silindir hacmi='<'1000 cm.3 29.10.11.00.00 kıvılcım ateşlemeli, ileri geri hareketli, içten yanmalı pistonlu motorlar, hs 87'deki motorlu kara taşıtları için (motosikletler hariç) ve silindir hacmi <= 1000 cm³ olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840733900000 diğer kara ulaşım araçları için motor; 250 cm3'<'silindir hacmi='<'1000 cm.3 30.91.31.00.00 kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı ileri geri hareketli pistonlu motorlar, motosikletler için, silindir kapasitesi <= 1000 cm³ olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840734100000 motokül, insan, yük ve diğer özel amaçlı araçların motoru; silin.hac.>1000 cm3 29.10.12.00.00 kıvılcım ateşlemeli, ileri geri hareketli, içten yanmalı pistonlu motorlar, hs 87'deki motorlu kara taşıtları için (motosikletler hariç) ve silindir hacmi > 1000 cm³ olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840734100000 motokül, insan, yük ve diğer özel amaçlı araçların motoru; silin.hac.>1000 cm3 30.91.32.00.00 kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı ileri geri hareketli pistonlu motorlar, motosikletler için, silindir kapasitesi > 1000 cm³ olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840734300000 kara taşıtları için kullanılmış diğer motorlar; silindir hacmi >1000 cm3 29.10.12.00.00 kıvılcım ateşlemeli, ileri geri hareketli, içten yanmalı pistonlu motorlar, hs 87'deki motorlu kara taşıtları için (motosikletler hariç) ve silindir hacmi > 1000 cm³ olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840734300000 kara taşıtları için kullanılmış diğer motorlar; silindir hacmi >1000 cm3 30.91.32.00.00 kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı ileri geri hareketli pistonlu motorlar, motosikletler için, silindir kapasitesi > 1000 cm³ olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840734910000 kara taşıtları için kullanılmamış diğer motorlar; silindir hacmi='<' 1500 cm3 30.91.32.00.00 kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı ileri geri hareketli pistonlu motorlar, motosikletler için, silindir kapasitesi > 1000 cm³ olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840734910000 kara taşıtları için kullanılmamış diğer motorlar; silindir hacmi='<' 1500 cm3 29.10.12.00.00 kıvılcım ateşlemeli, ileri geri hareketli, içten yanmalı pistonlu motorlar, hs 87'deki motorlu kara taşıtları için (motosikletler hariç) ve silindir hacmi > 1000 cm³ olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840734990000 kara taşıtları için kullanılmamış diğer motorlar; silindir hacmi>1500 cm3 30.91.32.00.00 kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı ileri geri hareketli pistonlu motorlar, motosikletler için, silindir kapasitesi > 1000 cm³ olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840734990000 kara taşıtları için kullanılmamış diğer motorlar; silindir hacmi>1500 cm3 29.10.12.00.00 kıvılcım ateşlemeli, ileri geri hareketli, içten yanmalı pistonlu motorlar, hs 87'deki motorlu kara taşıtları için (motosikletler hariç) ve silindir hacmi > 1000 cm³ olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840790100000 diğer amaçlı kıvılcım ateşlemeli motor; silindir hacmi='<' 250 cm3 28.11.12.00.00 deniz taşıtları için tahrikli, kıvılcım ateşlemeli motorlar (dıştan takmalı motorlar hariç); kıvılcım ateşlemeli, ileri geri veya dönel hareketli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (hava taşıtı motorları ve taşıtlar için ileri geri çalışan, pistonlu motorlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840790500000 diğer amaçlı motokül, insan, yük ve diğ.özel amaç.araç.motoru; silin.hac.>250 cm3 28.11.12.00.00 deniz taşıtları için tahrikli, kıvılcım ateşlemeli motorlar (dıştan takmalı motorlar hariç); kıvılcım ateşlemeli, ileri geri veya dönel hareketli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (hava taşıtı motorları ve taşıtlar için ileri geri çalışan, pistonlu motorlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840790800000 kıvılcım ateşlemeli diğer motorlar; güç='<'10 kw 28.11.12.00.00 deniz taşıtları için tahrikli, kıvılcım ateşlemeli motorlar (dıştan takmalı motorlar hariç); kıvılcım ateşlemeli, ileri geri veya dönel hareketli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (hava taşıtı motorları ve taşıtlar için ileri geri çalışan, pistonlu motorlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840790900000 kıvılcım ateşlemeli diğer motorlar; güç>10 kw 28.11.12.00.00 deniz taşıtları için tahrikli, kıvılcım ateşlemeli motorlar (dıştan takmalı motorlar hariç); kıvılcım ateşlemeli, ileri geri veya dönel hareketli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (hava taşıtı motorları ve taşıtlar için ileri geri çalışan, pistonlu motorlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840810220000 kullanılmamış deniz taşıtları, römorkörler ve savaş gemi diz.motoru; güç='<'15 kw 28.11.13.11.00 deniz taşıtları için tahrikli, sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü <= 200 kw olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840810240000 kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının dizel motoru; güç='<' 15 kw. 28.11.13.11.00 deniz taşıtları için tahrikli, sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü <= 200 kw olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840810260000 kullanılmamış deniz taş, römorkörler, savaş gemi diz.mot.; 15 kw'<' güç='<' 50 kw 28.11.13.11.00 deniz taşıtları için tahrikli, sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü <= 200 kw olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840810280000 kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının dizel motoru; 15 kw '<'güç='<' 50 kw. 28.11.13.11.00 deniz taşıtları için tahrikli, sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü <= 200 kw olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840810310000 kullanılmamış deniz taş, römorkör, savaş gemi. diz. motoru 50 kw'<'güç='<'100 kw 28.11.13.11.00 deniz taşıtları için tahrikli, sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü <= 200 kw olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840810390000 kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının diz.motoru; 50 kw'<'güç='<' 100 kw 28.11.13.11.00 deniz taşıtları için tahrikli, sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü <= 200 kw olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840810410000 kullanılmamış deniz taş, römorkör, savaş gemi.diz. motoru 100 kw'<'güç='<'200 kw 28.11.13.11.00 deniz taşıtları için tahrikli, sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü <= 200 kw olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840810490000 kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının diz.motoru; 100 kw'<'güç='<' 200 kw 28.11.13.11.00 deniz taşıtları için tahrikli, sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü <= 200 kw olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840810510000 kullanılmamış deniz taş, römork, savaş gemi. diz.motoru 200 kw'<'güç='<'300 kw 28.11.13.15.00 deniz taşıtları için tahrikli, sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü > 200 kw fakat <= 1000 kw olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840810590000 kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının diz.motoru; 200 kw'<'güç='<' 300 kw 28.11.13.15.00 deniz taşıtları için tahrikli, sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü > 200 kw fakat <= 1000 kw olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840810610000 kullanılmamış deniz taş, römork, savaş gemi.diz. motoru 300 kw'<'güç='<'500 kw 28.11.13.15.00 deniz taşıtları için tahrikli, sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü > 200 kw fakat <= 1000 kw olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840810690000 kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının diz.motoru; 300 kw'<'güç='<' 500 kw 28.11.13.15.00 deniz taşıtları için tahrikli, sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü > 200 kw fakat <= 1000 kw olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840810710000 kullanılmamış deniz taş, römork, savaş gemi.diz. motoru 500 kw'<'güç='<'1000 kw 28.11.13.15.00 deniz taşıtları için tahrikli, sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü > 200 kw fakat <= 1000 kw olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840810790000 kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının diz.motoru; 500 kw'<'güç='<' 1000 kw 28.11.13.15.00 deniz taşıtları için tahrikli, sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü > 200 kw fakat <= 1000 kw olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840810810000 kullanılmamış deniz taş, römork, savaş gemi. diz. mot, 1000 kw'<'güç= '<'5000kw 28.11.13.19.00 deniz taşıtları için tahrikli, sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü > 1000 kw olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840810890000 kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının diz.motoru; 1000 kw'<'güç='<' 5000 kw 28.11.13.19.00 deniz taşıtları için tahrikli, sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü > 1000 kw olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840810910000 kullanılmamış deniz taş, römorkör, savaş gemi. diz.motoru; güç>5000 kw 28.11.13.19.00 deniz taşıtları için tahrikli, sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü > 1000 kw olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840810990000 kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının diz. motoru; güç>5000 kw 28.11.13.19.00 deniz taşıtları için tahrikli, sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü > 1000 kw olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840820100000 motokültör, binek otoları, eşya taşıma ve özel araçlar için dizel motor 29.10.13.00.00 sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), taşıtlar için (demir yolu veya tramvay vagonları için olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840820310000 tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler için dizel motor; güç='<' 50 kw 29.10.13.00.00 sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), taşıtlar için (demir yolu veya tramvay vagonları için olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840820350000 tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler için dizel motor; 50 kw'<'güç='<' 100kw 29.10.13.00.00 sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), taşıtlar için (demir yolu veya tramvay vagonları için olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840820370000 tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler için dizel motor; güç>50 kw 29.10.13.00.00 sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), taşıtlar için (demir yolu veya tramvay vagonları için olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840820510000 diğer kara taşıtları için dizel motor; güç='<' 50 kw 29.10.13.00.00 sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), taşıtlar için (demir yolu veya tramvay vagonları için olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840820550000 diğer kara taşıtları için dizel motor; 50 kw'<'güç='<' 100 kw 29.10.13.00.00 sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), taşıtlar için (demir yolu veya tramvay vagonları için olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840820570000 diğer kara taşıtları için dizel motor; 100 kw'<'güç='<' 200 kw 29.10.13.00.00 sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), taşıtlar için (demir yolu veya tramvay vagonları için olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840820990000 diğer kara taşıtları için dizel motor; güç>200 kw 29.10.13.00.00 sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), taşıtlar için (demir yolu veya tramvay vagonları için olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840890210000 demiryolu taşıtlarında kullanılmaya mahsus dizel motorlar 28.11.13.20.00 demir yolu taşıtları için sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840890411000 sivil hava taşıtları için dizel yeni motorlar; güç='<' 15 kw 28.11.13.31.00 sanayide kullanılan sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü <= 15 kw olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840890419000 diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; güç='<' 15 kw 28.11.13.31.00 sanayide kullanılan sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü <= 15 kw olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840890431000 sivil hava taşıtları için dizel yeni motorlar;15 kw'<'güç='<' 30 kw 28.11.13.33.00 sanayide kullanılan sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü > 15 kw fakat <= 30 kw olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840890439000 diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 15 kw'<'güç='<' 30 kw 28.11.13.33.00 sanayide kullanılan sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü > 15 kw fakat <= 30 kw olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840890451000 sivil hava taşıtları için dizel yeni motorlar; 30 kw'<'güç='<' 50 kw 28.11.13.35.00 sanayide kullanılan sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü > 30 kw fakat <= 50 kw olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840890459000 diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 30 kw'<'güç='<' 50 kw 28.11.13.35.00 sanayide kullanılan sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü > 30 kw fakat <= 50 kw olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840890471000 sivil hava taşıtları için dizel yeni motorlar; 50 kw'<'güç='<' 100 kw 28.11.13.37.00 sanayide kullanılan sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü > 50 kw fakat <= 100 kw olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840890479000 diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 50 kw'<'güç='<' 100 kw 28.11.13.37.00 sanayide kullanılan sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü > 50 kw fakat <= 100 kw olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840890611000 sivil hava taşıtları için dizel yeni motorlar; 100 kw'<'güç='<' 200 kw 28.11.13.53.00 sanayide kullanılan sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü > 100 kw fakat <= 200 kw olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840890619000 diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 100 kw'<'güç='<' 200 kw 28.11.13.53.00 sanayide kullanılan sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü > 100 kw fakat <= 200 kw olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840890651000 sivil hava taşıtları için dizel yeni motorlar; 200 kw'<'güç='<' 300 kw 28.11.13.55.00 sanayide kullanılan sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü > 200 kw fakat <= 300 kw olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840890659000 diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 200 kw'<'güç='<' 300 kw 28.11.13.55.00 sanayide kullanılan sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü > 200 kw fakat <= 300 kw olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840890671000 sivil hava taşıtları için dizel yeni motorlar; 300 kw'<'güç='<' 500 kw 28.11.13.57.00 sanayide kullanılan sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü > 300 kw fakat <= 500 kw olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840890679000 diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 300 kw'<'güç='<' 500 kw 28.11.13.57.00 sanayide kullanılan sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü > 300 kw fakat <= 500 kw olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840890811000 sivil hava taşıtları için dizel yeni motorlar; 500 kw'<'güç='<' 1000 kw 28.11.13.73.00 sanayide kullanılan sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü > 500 kw fakat <= 1000 kw olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840890819000 diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 500 kw'<'güç='<' 1000 kw 28.11.13.73.00 sanayide kullanılan sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü > 500 kw fakat <= 1000 kw olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 840890851000 sivil hava taşıtları için dizel yeni motorlar; 1000 kw'<'güç='<' 5000 kw 28.11.13.75.00 sanayide kullanılan sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü > 1000 kw olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840890859000 diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 1000 kw'<'güç='<' 5000 kw 28.11.13.75.00 sanayide kullanılan sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü > 1000 kw olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840890891000 sivil hava taşıtları için dizel yeni motorlar; güç>5000 kw 28.11.13.75.00 sanayide kullanılan sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü > 1000 kw olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840890899000 diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; güç>5000 kw 28.11.13.75.00 sanayide kullanılan sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü > 1000 kw olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840910001000 sivil hava taşıtları için kullanılmaya mahsus benzinli ve dizel motorlar 30.30.15.00.00 hava taşıtları için kıvılcımla ateşlemeli, içten yanmalı ileri geri veya dönel hareketli pistonlu motorların parçaları, sivil uçaklarda kullanım için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840910009000 diğer hava taşıtları için benzinli ve dizel motorlar 30.30.15.00.00 hava taşıtları için kıvılcımla ateşlemeli, içten yanmalı ileri geri veya dönel hareketli pistonlu motorların parçaları, sivil uçaklarda kullanım için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840991000000 sadece veya esas itibariyle kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar için aksam ve parçalar 28.11.41.00.00 sadece veya esas itibariyle kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlarda kullanılmaya uygun parçalar (hava taşıtı motorlarının parçaları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840999000000 sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların diğer aksam ve parçaları 28.11.42.00.02 sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel) için silindir blokları ve karterleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840999000000 sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların diğer aksam ve parçaları 28.11.42.00.05 sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel) için sübaplar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840999000000 sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların diğer aksam ve parçaları 28.11.42.00.01 sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel) için pistonlar, piston segmanları ve piston kolları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840999000000 sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların diğer aksam ve parçaları 28.11.42.00.04 sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel) için karbüratörler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840999000000 sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların diğer aksam ve parçaları 28.11.42.00.99 sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorların (dizel ve yarı dizel) diğer aksam ve parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840999000000 sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların diğer aksam ve parçaları 28.11.42.00.07 sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel) için enjektör kütüğü ve enjektör memesi Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840999000000 sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların diğer aksam ve parçaları 28.11.42.00.06 sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel) için enjektörler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
840999000000 sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların diğer aksam ve parçaları 28.11.42.00.03 sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel) için silindir kafaları ve silindir gömlekleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841011000000 su türbinleri ve su çarkları için regülatörler; gücü'<'1000 kw 28.11.22.00.00 hidrolik türbinler ve su çarkları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841012000000 su türbinleri ve su çarklarıiçin regülatörler; 1000 kw'<'güç'<'10000 kw 28.11.22.00.00 hidrolik türbinler ve su çarkları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841013000000 su türbinleri ve su çarkları için regülatörler; güç=>10000 kw 28.11.22.00.00 hidrolik türbinler ve su çarkları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841090100000 su türbinleri, su çarkları için aksam ve parçalar; dökme demir ve çelikten 28.11.32.00.00 hidrolik türbinlerin ve su çarklarının parçaları, regülatörler dahil Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841090900000 su türbinleri, su çarkları için diğer aksam ve parçalar 28.11.32.00.00 hidrolik türbinlerin ve su çarklarının parçaları, regülatörler dahil Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841111001000 sivil hava taşıtları için türbo jetler (itici gücü '<'= 25 kn) 30.30.12.00.00 turbo jetler ve turbo pervaneli motorlar (turbo propeller) sivil amaçlı kullanım için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841111009000 diğer taşıtlar için türbojetler (itici gücü '<'= 25 kn) 30.30.12.00.00 turbo jetler ve turbo pervaneli motorlar (turbo propeller) sivil amaçlı kullanım için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841112101000 sivil hava taşıtları için turbojetler (25 kn '<' itici güç='<' 44 kn) 30.30.12.00.00 turbo jetler ve turbo pervaneli motorlar (turbo propeller) sivil amaçlı kullanım için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841112109000 diğer taşıtlar için turbojetler (25 kn '<' itici güç='<' 44 kn) 30.30.12.00.00 turbo jetler ve turbo pervaneli motorlar (turbo propeller) sivil amaçlı kullanım için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841112301000 sivil hava taşıtları için turbojetler (44 kn '<' itici güç='<' 132 kn) 30.30.12.00.00 turbo jetler ve turbo pervaneli motorlar (turbo propeller) sivil amaçlı kullanım için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841112309000 diğer taşıtlar için turbojetler (44 kn '<' itici güç='<' 132 kn) 30.30.12.00.00 turbo jetler ve turbo pervaneli motorlar (turbo propeller) sivil amaçlı kullanım için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841112801000 sivil hava taşıtları için turbojetler (itici güç >132 kn) 30.30.12.00.00 turbo jetler ve turbo pervaneli motorlar (turbo propeller) sivil amaçlı kullanım için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841112809000 diğer taşıtlar için turbojetler (itici güç >132 kn) 30.30.12.00.00 turbo jetler ve turbo pervaneli motorlar (turbo propeller) sivil amaçlı kullanım için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841121001000 sivil hava taşıtları için türbopropellerler (itici güç ='<' 1100 kw) 30.30.12.00.00 turbo jetler ve turbo pervaneli motorlar (turbo propeller) sivil amaçlı kullanım için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841121009000 diğer taşıtlar için türbopropellerler (itici güç ='<' 1100 kw) 30.30.12.00.00 turbo jetler ve turbo pervaneli motorlar (turbo propeller) sivil amaçlı kullanım için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841122201000 sivil hava taşıtları için türbopropellerler (1100 kw '<' itici güç ='<' 3730 kw) 30.30.12.00.00 turbo jetler ve turbo pervaneli motorlar (turbo propeller) sivil amaçlı kullanım için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841122209000 diğer taşıtlar için türbopropellerler (1100 kw '<' itici güç ='<' 3730 kw) 30.30.12.00.00 turbo jetler ve turbo pervaneli motorlar (turbo propeller) sivil amaçlı kullanım için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841122801000 sivil hava taşıtları için türbopropellerler (itici güç >3730 kw) 30.30.12.00.00 turbo jetler ve turbo pervaneli motorlar (turbo propeller) sivil amaçlı kullanım için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841122809000 diğer taşıtlar için türbopropellerler (itici güç >3730 kw) 30.30.12.00.00 turbo jetler ve turbo pervaneli motorlar (turbo propeller) sivil amaçlı kullanım için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841181001000 sivil hava taşıtları için diğer gaz türbinleri (itici güç ='<' 5000 kw) 28.11.23.00.00 gaz türbinleri (turbo jetler ve turbo pervaneler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841181009000 diğer taşıtlar için diğer gaz türbinleri (itici güç='<'5000 kw) 28.11.23.00.00 gaz türbinleri (turbo jetler ve turbo pervaneler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841182201000 sivil hava taşıtları için diğer gaz türbinleri; 5000 kw '<' itici güç= '<' 20000 kw 28.11.23.00.00 gaz türbinleri (turbo jetler ve turbo pervaneler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841182209000 diğer taşıtlar için diğer gaz türbinleri; 5000 kw '<' itici güç= '<' 20000 kw 28.11.23.00.00 gaz türbinleri (turbo jetler ve turbo pervaneler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841182601000 sivil hava taşıtları için diğer gaz türbinleri (20000 kw '<' itici güç='<'50000 kw) 28.11.23.00.00 gaz türbinleri (turbo jetler ve turbo pervaneler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841182609000 diğer taşıtlar için diğer gaz türbinleri (20000 kw '<' itici güç='<'50000 kw) 28.11.23.00.00 gaz türbinleri (turbo jetler ve turbo pervaneler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841182801000 sivil hava taşıtları için diğer gaz türbinleri (itici güç >50000 kw) 28.11.23.00.00 gaz türbinleri (turbo jetler ve turbo pervaneler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841182809000 diğer taşıtlar için diğer gaz türbinleri (itici güç >50000 kw) 28.11.23.00.00 gaz türbinleri (turbo jetler ve turbo pervaneler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841191001000 sivil hava taşıtları için turbojetler ve türbopropellerlere ait aksam, parçalar 30.30.16.00.00 turbo jet veya turbo pervaneli motor parçaları, sivil hava taşıtlarında kullanım için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841191009000 diğer taşıtlar için turbojetler ve türbopropellerlere ait aksam; parçalar 30.30.16.00.00 turbo jet veya turbo pervaneli motor parçaları, sivil hava taşıtlarında kullanım için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841199001000 sivil hava taşıtları için gaz türbinlerine ait aksam; parçalar 28.11.33.00.00 gaz türbini parçaları (turbo jetler ve turbo pervaneler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841199009000 diğer taşıtlar için gaz türbinlerine ait aksam; parçalar 28.11.33.00.00 gaz türbini parçaları (turbo jetler ve turbo pervaneler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841210001000 sivil hava taşıtları için tepkili motorlar (turbojetler hariç) 30.30.13.00.00 tepkili motorlar, sivil amaçlı kullanım için (ramjetler, pals jetler ve roket motorları dahil) (turbo jetler, güç üniteleri içeren güdümlü füzeler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841210009000 diğer taşıtlar için tepkili motorlar (turbojetler hariç) 30.30.13.00.00 tepkili motorlar, sivil amaçlı kullanım için (ramjetler, pals jetler ve roket motorları dahil) (turbo jetler, güç üniteleri içeren güdümlü füzeler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841221201000 sivil hava taşıtları için doğrusal hareketli hidrolik güç sistemleri (gaz türbinleri için) 28.12.16.30.00 hidrolik sistemler (aktüatörlü güç üniteleri) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841221209000 diğer taşıtlar için doğrusal hareketli hidrolik güç sistemler 28.12.16.30.00 hidrolik sistemler (aktüatörlü güç üniteleri) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841221801000 sivil hava taşıtları için doğrusal hareketli diğer güç sistemler (gaz türbinleri için) 28.12.11.30.00 hidrolik silindirler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841221809000 diğer taşıtlar için doğrusal hareketli diğer güç sistemler 28.12.11.30.00 hidrolik silindirler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841229201000 sivil hava taşıtları için diğer hidrolik sistemler (gaz türbinleri için) 28.12.16.80.00 hidrolik sistemler (güç üniteleri) (aktüatörler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841229209000 diğer taşıtlar için diğer hidrolik sistemler 28.12.16.80.00 hidrolik sistemler (güç üniteleri) (aktüatörler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841229811000 sivil hava taşıtları için hidrolik yağ motorları (gaz türbinleri için) 28.12.12.00.00 döner hareketli hidrolik ve pnömatik motorlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841229819000 diğer taşıtlar için hidrolik yağ motorları 28.12.12.00.00 döner hareketli hidrolik ve pnömatik motorlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841229891000 sivil hava taşıtları için diğer hidrolik motorlar, makineler (gaz türbinleri için) 28.12.12.00.00 döner hareketli hidrolik ve pnömatik motorlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841229899000 diğer taşıtlar için diğer hidrolik motorlar, makineler 28.12.12.00.00 döner hareketli hidrolik ve pnömatik motorlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841231001000 sivil hava taşıtları için doğrusal hareketli pnömatik güç motorları 28.12.11.80.00 pnömatik doğrusal aktüatörler (silindirler dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841231009000 diğer taşıtlar için doğrusal hareketli pnömatik güç motorları 28.12.11.80.00 pnömatik doğrusal aktüatörler (silindirler dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841239001000 sivil hava taşıtları için diğer pnömatik güç motorları, makineleri 28.12.12.00.00 döner hareketli hidrolik ve pnömatik motorlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841239009000 diğer taşıtlar için diğer pnömatik güç motorları, makineleri 28.12.12.00.00 döner hareketli hidrolik ve pnömatik motorlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841280100000 buharla çalışan makineler 28.12.12.00.00 döner hareketli hidrolik ve pnömatik motorlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841280801000 sivil hava taşıtları için diğer motor ve makineler 28.12.12.00.00 döner hareketli hidrolik ve pnömatik motorlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841280809011 diğer taşıtlar için rüzgarla çalışan motor ve makineler 28.12.12.00.00 döner hareketli hidrolik ve pnömatik motorlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841280809019 diğer kullanımlar için diğer motorlar ve makineler 28.12.12.00.00 döner hareketli hidrolik ve pnömatik motorlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841290201000 sivil hava taşıtları için tepkili motorların (turbojetler hariç) aksam, parçalar 28.12.20.00.00 akışkan gücü ile çalışan ekipmanların parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841290209000 diğer taşıtlar için tepkili motorların (turbojetler hariç) aksam, parçalar 28.12.20.00.00 akışkan gücü ile çalışan ekipmanların parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841290401000 sivil hava taşıtları için hidrolik güç motorları ve makinelerine ait aksam, parçalar 28.12.20.00.00 akışkan gücü ile çalışan ekipmanların parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841290409000 diğer taşıtlar için hidrolik güç motorları ve makinelerine ait aksam, parçalar 28.12.20.00.00 akışkan gücü ile çalışan ekipmanların parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841290801000 buharla çalışan makinelere ait aksam, parçalar 28.12.20.00.00 akışkan gücü ile çalışan ekipmanların parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841290802000 sivill hava taşıtları için diğer motor ve makinelere ait aksam, parçalar 28.12.20.00.00 akışkan gücü ile çalışan ekipmanların parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841290809011 pnömatik güç motorlarına ve makinelerine ait aksam; parçalar 28.12.20.00.00 akışkan gücü ile çalışan ekipmanların parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841290809012 rüzgarla çalışan motor ve makinelere ait aksam; parçalar 28.12.20.00.00 akışkan gücü ile çalışan ekipmanların parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841290809019 diğer motor ve makinelere ait aksam; parçalar 28.12.20.00.00 akışkan gücü ile çalışan ekipmanların parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841311001000 servis istasyonu ve garajda kullanılan, fiyat ve miktar gösteren yakıt ve yağ dağıtım pompaları 28.13.11.05.00 servis istasyonları veya garajlarda kullanılan türde yakıt veya yağ dağıtım pompaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841311009000 servis istasyonu ve garajda kullanılan diğer çeşit yakıt ve yağ dağıtım pompaları 28.13.11.05.00 servis istasyonları veya garajlarda kullanılan türde yakıt veya yağ dağıtım pompaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841319001000 sivil hava taşıtları için ölçü tertibatlı sıvı pompaları 28.13.11.25.00 sıvı dağıtım pompaları, bir ölçüm cihazı olan ya da ölçü cihazı takılmak üzere tasarlanmış olanlar (yakıt veya yağ için olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841319002000 fiyat ve miktar gösteren tertibatı ölçü tertibatı sıvı pompaları 28.13.11.25.00 sıvı dağıtım pompaları, bir ölçüm cihazı olan ya da ölçü cihazı takılmak üzere tasarlanmış olanlar (yakıt veya yağ için olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841319009011 gıda maddeleri için miktar gösteren dağıtım pompaları 28.13.11.25.00 sıvı dağıtım pompaları, bir ölçüm cihazı olan ya da ölçü cihazı takılmak üzere tasarlanmış olanlar (yakıt veya yağ için olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841319009012 miktar gösteren tertibatı olan diğer dağıtım pompaları 28.13.11.25.00 sıvı dağıtım pompaları, bir ölçüm cihazı olan ya da ölçü cihazı takılmak üzere tasarlanmış olanlar (yakıt veya yağ için olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841319009019 diğer çeşitli pompalar 28.13.11.25.00 sıvı dağıtım pompaları, bir ölçüm cihazı olan ya da ölçü cihazı takılmak üzere tasarlanmış olanlar (yakıt veya yağ için olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841320001000 sivil hava taşıtları için elle kullanılan sıvı pompaları 28.13.11.45.00 pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar, el pompaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841320009000 diğer yerlerde elle kullanılan sıvı pompalar 28.13.11.45.00 pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar, el pompaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841330201000 sivil hava taşıtları için içten yanmalı motorlar için enjeksiyon pompaları 28.13.11.65.00 yakıt, yağlama veya soğutma pompaları, içten yanmalı motorlar için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841330209000 diğer yerlerde kullanılan içten yanmalı motorlar için enjeksiyon pompaları 28.13.11.65.00 yakıt, yağlama veya soğutma pompaları, içten yanmalı motorlar için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841330801000 sivil hava taşıtları için içten yanmalı motorlara ait diğer yakıt/soğutma pompaları 28.13.11.65.00 yakıt, yağlama veya soğutma pompaları, içten yanmalı motorlar için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841330809000 diğer yerlerde kullanılan içten yanmalı motorlara ait diğer yakıt/soğutma pompaları 28.13.11.65.00 yakıt, yağlama veya soğutma pompaları, içten yanmalı motorlar için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841340000000 beton pompaları 28.13.11.85.00 beton harcı pompaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841350201000 sivil hava taşıtları için diğer doğrusal deplasmanlı hidrolik pompalar 28.12.15.30.00 hidrolik pompalar (eksenel piston) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841350209000 diğer yerlerde kullanılan doğrusal deplasmanlı hidrolik pompalar 28.12.15.30.00 hidrolik pompalar (eksenel piston) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841350401000 sivil hava taşıtları için diğer doğrusal deplasmanlı dozaj ve oranlama pompaları 28.13.12.20.00 ileri geri pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar, dozaj ve oranlama için Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841350409000 diğer yerlerde kullanılan diğer doğrusal deplasmanlı dozaj ve oranlama pompaları 28.13.12.20.00 ileri geri pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar, dozaj ve oranlama için Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841350611000 sivil hava taşıtları için diğer doğrusal deplasmanlı pistonlu hidrolik yağ pompaları 28.12.13.20.00 hidrolik pompalar (radyal pistonlu) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841350619000 diğer yerlerde kullanılan diğer doğrusal deplasmanlı pistonlu hidrolik yağ pompaları 28.12.13.20.00 hidrolik pompalar (radyal pistonlu) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841350691000 sivil hava taşıtları için diğer doğrusal deplasmanlı pistonlu diğer yağ pompaları 28.13.12.50.00 ileri geri hareketli sıralı pistonlu pompalar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841350699000 diğer yerlerde kullanılan diğer doğrusal deplasmanlı pistonlu diğer yağ pompaları 28.13.12.50.00 ileri geri hareketli sıralı pistonlu pompalar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841350801000 sivil hava taşıtları için diğer doğrusal deplasmanlı diğer yağ pompaları 28.13.12.80.00 ileri geri pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar, diyaframlı olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841350809000 diğer yerlerde kullanılan diğer doğrusal deplasmanlı diğer yağ pompaları 28.13.12.80.00 ileri geri pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar, diyaframlı olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841360201000 sivil hava taşıtları için diğer döner deplasmanlı hidrolik pompalar 28.12.15.80.00 hidrolik pompalar (eksenel, radyal, dişli ve kanatlı olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841360209000 diğer yerlerde kullanılan döner deplasmanlı hidrolik pompalar 28.12.15.80.00 hidrolik pompalar (eksenel, radyal, dişli ve kanatlı olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841360311000 sivil hava taşıtları için diğer döner deplasmanlı dişli, hidrolik yağ pompaları 28.12.13.50.00 hidrolik pompalar (dişli) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841360319000 diğer yerlerde kullanılan diğer döner deplasmanlı dişli, hidrolik yağ pompaları 28.12.13.50.00 hidrolik pompalar (dişli) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841360391000 sivil hava taşıtları için diğer döner deplasmanlı dişli, diğer yağ pompaları 28.13.13.20.00 pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar, dönel ve dişli olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841360399000 diğer yerlerde kullanılan diğer döner deplasmanlı dişli, diğer yağ pompaları 28.13.13.20.00 pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar, dönel ve dişli olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841360611000 sivil hava taşıtları için diğer döner deplasmanlı kanatlı, hidrolik yağ pompaları 28.12.13.80.00 hidrolik pompalar (kanatlı) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841360619000 diğer yerlerde kullanılan diğer döner deplasmanlı kanatlı, hidrolik yağ pompaları 28.12.13.80.00 hidrolik pompalar (kanatlı) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841360691000 sivil hava taşıtları için diğer döner deplasmanlı kanatlı, diğer yağ pompaları 28.13.13.40.00 pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar, dönel ve kanatlı olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841360699000 diğer yerlerde kullanılan diğer döner deplasmanlı kanatlı, diğer yağ pompaları 28.13.13.40.00 pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar, dönel ve kanatlı olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841360701000 sivil hava taşıtları için diğer döner deplasmanlı vidalı, hidrolik yağ pompaları 28.13.13.60.00 pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar, dönel ve vidalı olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841360709000 diğer yerlerde kullanılan diğer döner deplasmanlı vidalı, hidrolik yağ pompaları 28.13.13.60.00 pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar, dönel ve vidalı olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841360801000 sivil hava taşıtları için diğer döner deplasmanlı vidalı, diğer yağ pompaları 28.13.13.80.00 pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar; dönel olanlar (peristaltik, dönel lob ve helisel rotor pompaları dahil) (hidrolik üniteler, dişli pompalar, kanatlı pompalar, vidalı pompalar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841360809000 diğer yerlerde kullanılan diğer döner deplasmanlı vidalı, diğer yağ pompaları 28.13.13.80.00 pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar; dönel olanlar (peristaltik, dönel lob ve helisel rotor pompaları dahil) (hidrolik üniteler, dişli pompalar, kanatlı pompalar, vidalı pompalar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841370211000 sivil hava taşıtları için tek kademeli santrifüjlü dalgıç pompaları 28.13.14.13.00 dalgıç motorlu, tek kademeli rotodinamik drenaj ve kanalizasyon pompaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841370219000 diğer yerlerde kullanılan tek kademeli santrifüjlü dalgıç pompaları 28.13.14.13.00 dalgıç motorlu, tek kademeli rotodinamik drenaj ve kanalizasyon pompaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841370291000 sivil hava taşıtları için çok kademeli santrifüjlü dalgıç pompaları 28.13.14.15.00 dalgıç motorlu, çok kademeli rotodinamik pompalar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841370299000 diğer yerlerde kullanılan çok kademeli santrifüjlü dalgıç pompaları 28.13.14.15.00 dalgıç motorlu, çok kademeli rotodinamik pompalar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841370301000 sivil hava taşıtları için ısıtmada/sıcak su temininde kullanılan salmastrasız çarklı pompaları 28.13.14.17.00 isıtmada veya sıcak su temininde kullanılan salmastrasız çarklı pompalar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841370309000 diğer yerlerde kullanılan ısıtmada/sıcak su temininde kullanılan salmastrasız çarklı pompaları 28.13.14.17.00 isıtmada veya sıcak su temininde kullanılan salmastrasız çarklı pompalar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841370351000 sivil hava taşıtları için diğer santrifüjlü pompalar; çıkış ağzı çapı>15 mm. 28.13.14.20.00 rotodinamik pompalar, çıkış ağzı çapı <= 15 mm olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841370359000 diğer yerlerde kullanılan diğer santrifüjlü pompalar; çıkış ağzı çapı>15 mm. 28.13.14.20.00 rotodinamik pompalar, çıkış ağzı çapı <= 15 mm olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841370451000 sivil hava taşıtları için rejeneratif pomoalar; çıkış ağzı çapı'<'15 mm. 28.13.14.30.00 santrifüjlü pompalar, çıkış ağzı çapı > 15 mm olanlar; kanallı çarklı pompalar, yan kanallı pompalar, çevre pompaları ve rejeneratif pompalar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841370459000 diğer yerlerde kullanılan rejeneratif pomoalar; çıkış ağzı çapı'<'15 mm. 28.13.14.30.00 santrifüjlü pompalar, çıkış ağzı çapı > 15 mm olanlar; kanallı çarklı pompalar, yan kanallı pompalar, çevre pompaları ve rejeneratif pompalar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841370511000 sivil hava taşıtları için tek kademeli, çarkı tek girişli, yekpare gövdeli pompalar; çıkış ağzı çapı'<'15 mm. 28.13.14.51.00 santrifüjlü pompalar, çıkış ağzı çapı > 15 mm, tek kademeli, çarkı tek girişli, yekpare gövdeli olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841370519000 diğer yerlerde kullanılan tek kademeli, çarkı tek girişli, yekpare gövdeli pompalar; çıkış ağzı çapı'<'15 mm. 28.13.14.51.00 santrifüjlü pompalar, çıkış ağzı çapı > 15 mm, tek kademeli, çarkı tek girişli, yekpare gövdeli olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841370591000 sivil hava taşıtları için tek kademeli, çarkı tek girişli, diğer gövdeli pompalar; çıkış ağzı çapı'<'15 mm. 28.13.14.53.00 santrifüjlü pompalar, çıkış ağzı çapı > 15 mm, tek kademeli, çarkı tek girişli, bölünebilir gövdeli olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841370599000 diğer yerlerde kullanılan tek kademeli, çarkı tek girişli, diğer gövdeli pompalar; çıkış ağzı çapı'<'15 mm. 28.13.14.53.00 santrifüjlü pompalar, çıkış ağzı çapı > 15 mm, tek kademeli, çarkı tek girişli, bölünebilir gövdeli olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841370651000 sivil hava taşıtları için çarkı çok girişli pompalar; çıkış ağzı çapı'<'15 mm. 28.13.14.55.00 santrifüjlü pompalar, çıkış ağzı çapı > 15 mm, tek kademeli, çarkı çift girişli olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841370659000 diğer yerlerde kullanılan çarkı çok girişli pompalar; çıkış ağzı çapı'<'15 mm. 28.13.14.55.00 santrifüjlü pompalar, çıkış ağzı çapı > 15 mm, tek kademeli, çarkı çift girişli olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841370751000 sivil hava taşıtları için çok kademeli pompalar; çıkış ağzı çapı'<'15 mm. 28.13.14.60.00 santrifüjlü pompalar, çıkış ağzı çapı > 15 mm, çok kademeli olanlar (kendinden emişli olanlar dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841370759000 diğer yerlerde kullanılan çok kademeli pompalar; çıkış ağzı çapı'<'15 mm. 28.13.14.60.00 santrifüjlü pompalar, çıkış ağzı çapı > 15 mm, çok kademeli olanlar (kendinden emişli olanlar dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841370811000 sivil hava taşıtları için diğer santrifüjlü tek kademeli pompalar; çıkış ağzı çapı'<'15 mm. 28.13.14.71.00 rotodinamik, tek kademeli karışık akışlı veya eksenel pompalar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841370819000 diğer yerlerde kullanılan diğer santrifüjlü tek kademeli pompalar; çıkış ağzı çapı'<'15 mm. 28.13.14.71.00 rotodinamik, tek kademeli karışık akışlı veya eksenel pompalar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841370891000 sivil hava taşıtları için diğer santrifüjlü çok kademeli pompalar; çıkış ağzı çapı'<'15 mm. 28.13.14.75.00 rotodinamik, çok kademeli karışık akışlı veya eksenel pompalar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841370899000 diğer yerlerde kullanılan diğer santrifüjlü çok kademeli pompalar; çıkış ağzı çapı'<'15 mm. 28.13.14.75.00 rotodinamik, çok kademeli karışık akışlı veya eksenel pompalar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841381000000 diğer pompalar 28.13.14.80.00 diğer sıvı pompaları, sıvı elevatörleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841382000000 sıvı elevatörleri 28.13.14.80.00 diğer sıvı pompaları, sıvı elevatörleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841391000000 pompaların aksam-parçaları 28.13.31.00.00 pompa parçaları ve sıvı elevatörlerinin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841392000000 sıvı elevatörlerine ait aksam; parçalar 28.13.31.00.00 pompa parçaları ve sıvı elevatörlerinin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841410200000 vakum pompaları; yarı iletken üretiminde kullanılmaya mahsus 28.13.21.90.00 diğer vakum pompaları, sıvılar için Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841410251000 sivil hava taşıtları için döner pistonlu, kayar kanatlı döner, moleküler ve ruts tipi pompa 28.13.21.70.00 dönel pistonlu vakumlu pompalar, kayar pervaneli dönel pompalar, molekül pompaları, roots tipi pompalar, difüzyon pompaları, kriyopompalar ve emme pompaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841410259000 diğer yerlerde kullanılan döner pistonlu, kayar kanatlı döner, moleküler ve ruts tipi pompa 28.13.21.70.00 dönel pistonlu vakumlu pompalar, kayar pervaneli dönel pompalar, molekül pompaları, roots tipi pompalar, difüzyon pompaları, kriyopompalar ve emme pompaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841410811000 sivil hava taşıtları için difüzyon, kriyostatik ve emici pompalar 28.13.21.70.00 dönel pistonlu vakumlu pompalar, kayar pervaneli dönel pompalar, molekül pompaları, roots tipi pompalar, difüzyon pompaları, kriyopompalar ve emme pompaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841410819000 diğer yerlerde kullanılan difüzyon, kriyostatik ve emici pompalar 28.13.21.70.00 dönel pistonlu vakumlu pompalar, kayar pervaneli dönel pompalar, molekül pompaları, roots tipi pompalar, difüzyon pompaları, kriyopompalar ve emme pompaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841410891000 sivil hava taşıtları için diğer vakum pompaları 28.13.21.90.00 diğer vakum pompaları, sıvılar için Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841410899000 diğer kullanım için diğer vakum pompaları 28.13.21.90.00 diğer vakum pompaları, sıvılar için Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841420200000 el/ayakla çalıştırılan bisikletler ve motosikletler için el pompaları 28.13.22.00.00 el veya ayakla çalışan hava pompaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841420801000 sivil hava taşıtları için el/ayakla çalıştırılan el pompaları 28.13.22.00.00 el veya ayakla çalışan hava pompaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841420809000 diğer yerlerde kullanılan el/ayakla çalıştırılan el pompaları 28.13.22.00.00 el veya ayakla çalışan hava pompaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841430201000 sivil hava taşıtları için soğutma cihazlarında kullanılan kompresör; gücü 0, 4 kw.ı geçmeyen 28.13.23.00.00 kompresörler, soğutma ekipmanları için Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841430209000 diğer yerlerde kullanılan için soğutma cihazlarında kullanılan kompresör; gücü 0, 4 kw.ı geçmeyen 28.13.23.00.00 kompresörler, soğutma ekipmanları için Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841430811000 sivil hava taşıtları için soğutma cihazlarında kullanılan hermatik/yarı hermetik kompresör; gücü 0, 4 kw.ı geçen 28.13.23.00.00 kompresörler, soğutma ekipmanları için Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841430819000 diğer yerler için soğutma cihazlarında kullanılan hermatik/yarı hermetik kompresör; gücü 0, 4 kw.ı geçmen 28.13.23.00.00 kompresörler, soğutma ekipmanları için Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841430891000 sivil hava taşıtları için soğutma cihazlarında kullanılan diğer kompresör; gücü 0, 4 kw.ı geçen 28.13.23.00.00 kompresörler, soğutma ekipmanları için Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841430899000 diğer yerler için soğutma cihazlarında kullanılan diğer kompresör; gücü 0, 4 kw.ı geçmen 28.13.23.00.00 kompresörler, soğutma ekipmanları için Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841440100011 hareketli hava kompresörleri; vidalı; dakikadaki debisi'<'2 m3. 28.13.24.00.00 hava kompresörleri (çekilebilir olması için tekerlekli bir şasi üzerine monte edilmiş) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841440100012 hareketli hava kompresörleri; pistonlu; dakikadaki debisi'<'2 m3. 28.13.24.00.00 hava kompresörleri (çekilebilir olması için tekerlekli bir şasi üzerine monte edilmiş) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841440100019 diğer hareketli hava kompresörleri; dakikadaki debisi '<'2 m3. 28.13.24.00.00 hava kompresörleri (çekilebilir olması için tekerlekli bir şasi üzerine monte edilmiş) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841440900011 hareketli hava kompresörleri; vidalı; dakikadaki debisi>2 m3. 28.13.24.00.00 hava kompresörleri (çekilebilir olması için tekerlekli bir şasi üzerine monte edilmiş) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841440900012 hareketli hava kompresörleri; pistonlu; dakikadaki debisi>2 m3. 28.13.24.00.00 hava kompresörleri (çekilebilir olması için tekerlekli bir şasi üzerine monte edilmiş) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841440900019 diğer hareketli hava kompresörleri; dakikadaki debisi>2 m3. 28.13.24.00.00 hava kompresörleri (çekilebilir olması için tekerlekli bir şasi üzerine monte edilmiş) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841451001000 sivil hava taşıtı için kendinden elektrik motorlu masa, yer, duvar, pencere, tavan veya çatı fan; gücü '<'125 w 27.51.15.30.00 masa üstü, ayaklı, duvar, pencere, tavan veya çatı vantilatörleri, elektrikli, motor gücü <= 125 w olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841451002000 evde kullanılan kendinden elektrik motorlu masa, yer, duvar, pencere, tavan veya çatı fan; gücü 125 w.ı geçmeyen 27.51.15.30.00 masa üstü, ayaklı, duvar, pencere, tavan veya çatı vantilatörleri, elektrikli, motor gücü <= 125 w olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841451009000 diğer yerde kullanılan kendinden elektrik motorlu masa, yer, duvar, pencere, tavan veya çatı fan; gücü '<'125 w 27.51.15.30.00 masa üstü, ayaklı, duvar, pencere, tavan veya çatı vantilatörleri, elektrikli, motor gücü <= 125 w olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841459201000 sivil hava taşıtları için aksiyal fanlar 28.25.20.30.00 eksenel vantilatörler (kendinden elektrik motorlu, gücü <= 125 w olan, masa, zemin, duvar, pencere, tavan veya çatı vantilatörleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841459202000 evlerde kullanılan aksiyal fanlar 28.25.20.30.00 eksenel vantilatörler (kendinden elektrik motorlu, gücü <= 125 w olan, masa, zemin, duvar, pencere, tavan veya çatı vantilatörleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841459209000 diğer yerlerde kullanılan aksiyal fanlar 28.25.20.30.00 eksenel vantilatörler (kendinden elektrik motorlu, gücü <= 125 w olan, masa, zemin, duvar, pencere, tavan veya çatı vantilatörleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841459401000 sivil hava taşıtları için santrifüjlü fanlar 28.25.20.50.00 santrifüjlü vantilatörler (kendinden elektrik motorlu, gücü <= 125 w olan, masa, zemin, duvar, pencere, tavan veya çatı vantilatörleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841459402000 evlerde kullanılan santrifüjlül fanlar 28.25.20.50.00 santrifüjlü vantilatörler (kendinden elektrik motorlu, gücü <= 125 w olan, masa, zemin, duvar, pencere, tavan veya çatı vantilatörleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841459409000 diğer yerlerde kullanılan santrifüjlül fanlar 28.25.20.50.00 santrifüjlü vantilatörler (kendinden elektrik motorlu, gücü <= 125 w olan, masa, zemin, duvar, pencere, tavan veya çatı vantilatörleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841459801000 sivil hava taşıtları için diğer fanlar 28.25.20.70.00 vantilatörler (kendinden elektrik motorlu, gücü <= 125 w olan, masa, zemin, duvar, tavan veya çatı vantilatörleri ile eksenel vantilatörler ve santrifüjlü vantilatörler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841459802013 evlerde kullanılan ısıtmasız hava perdeleri 28.25.20.70.00 vantilatörler (kendinden elektrik motorlu, gücü <= 125 w olan, masa, zemin, duvar, tavan veya çatı vantilatörleri ile eksenel vantilatörler ve santrifüjlü vantilatörler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841459802014 evlerde kullanılan diğer fanlar 28.25.20.70.00 vantilatörler (kendinden elektrik motorlu, gücü <= 125 w olan, masa, zemin, duvar, tavan veya çatı vantilatörleri ile eksenel vantilatörler ve santrifüjlü vantilatörler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841459809013 diğer yerlerde kullanılan ısıtmasız hava perdeleri 28.25.20.70.00 vantilatörler (kendinden elektrik motorlu, gücü <= 125 w olan, masa, zemin, duvar, tavan veya çatı vantilatörleri ile eksenel vantilatörler ve santrifüjlü vantilatörler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841459809014 diğer yerlerde kullanılan diğer fanlar 28.25.20.70.00 vantilatörler (kendinden elektrik motorlu, gücü <= 125 w olan, masa, zemin, duvar, tavan veya çatı vantilatörleri ile eksenel vantilatörler ve santrifüjlü vantilatörler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841460001000 evlerde kul. aspiratörlü davlumbazlar; en büyük yatay kenar '<'= 120 cm. 27.51.15.80.00 aspiratörlü davlumbazlar, en uzun yatay kenarı <= 120 cm olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841460009000 diğer aspiratörlü davlumbazlar; en büyük yatay kenarı '<'= 120 cm. 27.51.15.80.00 aspiratörlü davlumbazlar, en uzun yatay kenarı <= 120 cm olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841480111000 sivil hava taşıtları için tek kademeli turbo kompresör 28.13.25.30.00 turbo kompresörler, tek kademeli olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841480119000 diğer yerlerde kullanılan tek kademeli turbo kompresör 28.13.25.30.00 turbo kompresörler, tek kademeli olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841480191000 sivil hava taşıtları için çok kademeli turbo kompresör 28.13.25.50.00 turbo kompresörler, çok kademeli olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841480199000 diğer yerlerde kullanılan çok kademeli turbo kompresör 28.13.25.50.00 turbo kompresörler, çok kademeli olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841480221000 sivil hava taşıtları için pistonlu kompresör; monometre basıncı '<'15 bar, debisi '<' 60 m3/h 28.13.26.30.00 ileri geri yer değiştirmeli (deplasmanlı) kompresörler, gösterge basıncı kapasitesi <= 15 bar ve debisi <= 60 m³/saat olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841480229000 diğer yerlerde kullanılan pistonlu kompresör; monometre basıncı '<'15 bar, debisi '<' 60 m3/h 28.13.26.30.00 ileri geri yer değiştirmeli (deplasmanlı) kompresörler, gösterge basıncı kapasitesi <= 15 bar ve debisi <= 60 m³/saat olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841480281000 sivil hava taşıtları için pistonlu kompresör; monometre basıncı '<'15 bar, debisi > 60 m3/h 28.13.26.50.00 ileri geri yer değiştirmeli (deplasmanlı) kompresörler, gösterge basıncı kapasitesi <= 15 bar ve debisi > 60 m³/saat olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841480289000 diğer yerlerde kullanılan pistonlu kompresör; monometre basıncı '<'15 bar, debisi > 60 m3/h 28.13.26.50.00 ileri geri yer değiştirmeli (deplasmanlı) kompresörler, gösterge basıncı kapasitesi <= 15 bar ve debisi > 60 m³/saat olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841480511000 sivil hava taşıtları için pistonlu kompresör; monometre basıncı >15 bar, debisi '<' 120 m3/h 28.13.26.70.00 ileri geri yer değiştirmeli (deplasmanlı) kompresörler, gösterge basıncı kapasitesi > 15 bar ve debisi <= 120 m³/saat olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841480519000 diğer yerlerde kullanılan pistonlu kompresör; monometre basıncı >15 bar, debisi '<' 120 m3/h 28.13.26.70.00 ileri geri yer değiştirmeli (deplasmanlı) kompresörler, gösterge basıncı kapasitesi > 15 bar ve debisi <= 120 m³/saat olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841480591000 sivil hava taşıtları için pistonlu kompresör; monometre basıncı >15 bar, debisi > 120 m3/h 28.13.26.90.00 ileri geri yer değiştirmeli (deplasmanlı) kompresörler, gösterge basıncı kapasitesi > 15 bar ve debisi > 120 m³/saat olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841480599000 diğer yerlerde kullanılan pistonlu kompresör; monometre basıncı >15 bar, debisi > 120 m3/h 28.13.26.90.00 ileri geri yer değiştirmeli (deplasmanlı) kompresörler, gösterge basıncı kapasitesi > 15 bar ve debisi > 120 m³/saat olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841480731000 sivil hava taşıtları için döner hareketli, tek şaftlı, vidalı kompresör 28.13.27.30.00 dönel yer değiştirmeli (deplasmanlı) kompresörler (tek şaftlı) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841480739000 diğer yerlerde kullanılan döner hareketli, tek şaftlı, vidalı kompresör 28.13.27.30.00 dönel yer değiştirmeli (deplasmanlı) kompresörler (tek şaftlı) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841480751000 sivil hava taşıtı için döner hareketli, çok şaftlı, vidalı kompresör 28.13.27.53.00 kompresörler, çok şaftlı (vidalı olanlar) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841480759000 diğer yerlerde kullanılan döner hareketli, çok şaftlı, vidalı kompresör 28.13.27.53.00 kompresörler, çok şaftlı (vidalı olanlar) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841480781000 sivil hava taşıtı için döner hareketli, çok şaftlı, diğer kompresör 28.13.27.55.00 kompresörler, çok şaftlı (vidalı olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841480789000 diğer yerlerde kullanılan öner hareketli, çok şaftlı, diğer kompresör 28.13.27.55.00 kompresörler, çok şaftlı (vidalı olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841480801000 sivil hava taşıtı için kullanılan diğer komresör, vantilatör, aspiratör 28.13.28.00.00 hava/gaz kompresörleri (soğutma için kullanılan hava/vakum pompaları, tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş hava kompresörleri, turbo kompresörler, ileri geri ve dönel yer değiştirmeli (deplasmanlı) kompresörler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841480802000 diğer yerlerde kullanılan aspiratörü olan filtreli davlumbazlar 28.13.28.00.00 hava/gaz kompresörleri (soğutma için kullanılan hava/vakum pompaları, tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş hava kompresörleri, turbo kompresörler, ileri geri ve dönel yer değiştirmeli (deplasmanlı) kompresörler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841480803000 diğer yerlerde kullanılan serbest pistonlu jeneratörler 28.13.28.00.00 hava/gaz kompresörleri (soğutma için kullanılan hava/vakum pompaları, tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş hava kompresörleri, turbo kompresörler, ileri geri ve dönel yer değiştirmeli (deplasmanlı) kompresörler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841480809011 en büyük yatay kenarı 120 cm.yi geçen bir aspiratörü olan davlum- bazlar 28.13.28.00.00 hava/gaz kompresörleri (soğutma için kullanılan hava/vakum pompaları, tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş hava kompresörleri, turbo kompresörler, ileri geri ve dönel yer değiştirmeli (deplasmanlı) kompresörler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841480809019 diğer havalandırma cihazları 28.13.28.00.00 hava/gaz kompresörleri (soğutma için kullanılan hava/vakum pompaları, tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş hava kompresörleri, turbo kompresörler, ileri geri ve dönel yer değiştirmeli (deplasmanlı) kompresörler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841490001000 sivil hava taşıtı için pompa, kompresör, vantlatörlerin aksam, parçaları 28.13.32.00.00 hava ve vakum pompalarının, hava ve gaz kompresörlerinin, aspiratörlerin ve davlumbazların parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841490002000 evlerde kullanılan vantilatör ve aspiratörlerin aksam, parçaları 28.13.32.00.00 hava ve vakum pompalarının, hava ve gaz kompresörlerinin, aspiratörlerin ve davlumbazların parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841490003000 aspiratörü olan filtreli davlumbazlara ait aksam, parçalar 28.13.32.00.00 hava ve vakum pompalarının, hava ve gaz kompresörlerinin, aspiratörlerin ve davlumbazların parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841490009011 pistonlu kompresörlere ait aksam, parçalar 28.13.32.00.00 hava ve vakum pompalarının, hava ve gaz kompresörlerinin, aspiratörlerin ve davlumbazların parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841490009012 vidalı kompresörlere ait aksam, parçalar 28.13.32.00.00 hava ve vakum pompalarının, hava ve gaz kompresörlerinin, aspiratörlerin ve davlumbazların parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841490009013 diğer kompresörlere ait aksam, parçalar 28.13.32.00.00 hava ve vakum pompalarının, hava ve gaz kompresörlerinin, aspiratörlerin ve davlumbazların parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841490009019 diğer vantilatör, aspiratör, pompa aksam, parçaları 28.13.32.00.00 hava ve vakum pompalarının, hava ve gaz kompresörlerinin, aspiratörlerin ve davlumbazların parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841510100000 pencere/duvar tipi klimalar (ayrı elemanlı sistemler) 28.25.12.20.00 pencere veya duvar tipi iklimlendirme (klima) sistemleri, sistemleri birleşik veya ayrı olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841510900000 pencere/duvar tipi klimalar (aynı elemanlı sistemler) 28.25.12.20.00 pencere veya duvar tipi iklimlendirme (klima) sistemleri, sistemleri birleşik veya ayrı olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841520000000 motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılan türden klimalar 28.25.12.40.00 iklimlendirme (klima) cihazları, motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841581001000 sivil hava taşıtı için bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini ters çevrimli ısı pompaları 28.25.12.50.00 iklimlendirme (klima) cihazları, soğutucu ünitesi olanlar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar ile sistemi birleşik veya ayrı olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841581009000 diğer yerler için bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini ters çevrimli ısı pompaları 28.25.12.50.00 iklimlendirme (klima) cihazları, soğutucu ünitesi olanlar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar ile sistemi birleşik veya ayrı olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841582001000 sivil hava taşıtları için soğutma üniteli klimalar 28.25.12.50.00 iklimlendirme (klima) cihazları, soğutucu ünitesi olanlar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar ile sistemi birleşik veya ayrı olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841582009000 diğer yerler için için soğutma üniteli klimalar 28.25.12.50.00 iklimlendirme (klima) cihazları, soğutucu ünitesi olanlar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar ile sistemi birleşik veya ayrı olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841583001000 sivil hava taşıtları için soğutma ünitesiz klimaları 28.25.12.70.00 iklimlendirme (klima) cihazları, soğutucu ünitesi olmayanlar; merkezi iklimlendirme (klima) santrali; vav (değişken hava debisi sistemi) kutuları ve terminalleri, sabit hacim üniteleri ve vantilatörlü ısıtıcı/soğutucu birimler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841583009000 diğer yerler için soğutma ünitesiz klimaları 28.25.12.70.00 iklimlendirme (klima) cihazları, soğutucu ünitesi olmayanlar; merkezi iklimlendirme (klima) santrali; vav (değişken hava debisi sistemi) kutuları ve terminalleri, sabit hacim üniteleri ve vantilatörlü ısıtıcı/soğutucu birimler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841590001000 sivil hava taşıtları için her çeşit klima cihazlarının aksam, parçaları 28.25.30.10.00 iklimlendirme (klima) cihazlarının parçaları (kondensatörler, emiciler, buharlaştırıcılar ve jeneratörler dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841590009000 diğer yerlerde kullanılan klima aksam, parçaları 28.25.30.10.00 iklimlendirme (klima) cihazlarının parçaları (kondensatörler, emiciler, buharlaştırıcılar ve jeneratörler dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841610100000 otomatik kontrol tertibatlı akaryakıt brülörleri 28.21.11.30.00 ocak brülörleri (ocak ateşleyicileri), sıvı yakıtlı Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841610900000 otomatik kontrol tertibatsız akaryakıt brülörleri 28.21.11.30.00 ocak brülörleri (ocak ateşleyicileri), sıvı yakıtlı Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841620100000 sadece gaz için olan yakıt brülörleri 28.21.11.50.00 ocak brülörleri (ocak ateşleyicileri) katı veya gaz yakıtlı olanlar (kombine ateşleyiciler dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841620200011 tozlaştırılmış kombine katı yakıt brülörleri 28.21.11.50.00 ocak brülörleri (ocak ateşleyicileri) katı veya gaz yakıtlı olanlar (kombine ateşleyiciler dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841620200019 diğer kombine brülörler 28.21.11.50.00 ocak brülörleri (ocak ateşleyicileri) katı veya gaz yakıtlı olanlar (kombine ateşleyiciler dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841620800011 diğer tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri 28.21.11.50.00 ocak brülörleri (ocak ateşleyicileri) katı veya gaz yakıtlı olanlar (kombine ateşleyiciler dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841620800019 diğer yakıt brülörleri 28.21.11.50.00 ocak brülörleri (ocak ateşleyicileri) katı veya gaz yakıtlı olanlar (kombine ateşleyiciler dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841630000000 mekanik kömür taşıyıcılar (mekanik ızgaralı, kül boşaltıcı vb..) 28.21.11.70.00 mekanik kömür taşıyıcılar (mekanik ızgaraları, mekanik kül boşaltıcıları ve benzeri cihazları dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841690000011 brülörlerin aksam; parçaları 28.21.14.30.00 fırın brülörlerinin parçaları (sıvı yakıtlar, toz haline getirilmiş katı yakıtlar veya gazla çalışanlar) ile mekanik kömür taşıyıcıların, mekanik ızgaraların, mekanik kül boşaltıcıların ve benzeri cihazların parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841690000019 mekanik kömür taşıyıcıların aksam; parçaları 28.21.14.30.00 fırın brülörlerinin parçaları (sıvı yakıtlar, toz haline getirilmiş katı yakıtlar veya gazla çalışanlar) ile mekanik kömür taşıyıcıların, mekanik ızgaraların, mekanik kül boşaltıcıların ve benzeri cihazların parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841710000011 metal, cevher ergitme fırınları; elektriksiz 28.21.12.30.00 fırın ve ocaklar (elektrikli olmayan), cevherlerin, piritlerin veya metallerin kavrulması, eritilmesi ya da diğer ısıl işlemlerin uygulanması için kullanılanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841710000012 metal, cevher ısıl işlem fırınları; elektriksiz 28.21.12.30.00 fırın ve ocaklar (elektrikli olmayan), cevherlerin, piritlerin veya metallerin kavrulması, eritilmesi ya da diğer ısıl işlemlerin uygulanması için kullanılanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841710000013 metal, cevher izabe fırınları; elektriksiz 28.21.12.30.00 fırın ve ocaklar (elektrikli olmayan), cevherlerin, piritlerin veya metallerin kavrulması, eritilmesi ya da diğer ısıl işlemlerin uygulanması için kullanılanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841710000019 metal, cevher diğer işlem fırınları; elektriksiz 28.21.12.30.00 fırın ve ocaklar (elektrikli olmayan), cevherlerin, piritlerin veya metallerin kavrulması, eritilmesi ya da diğer ısıl işlemlerin uygulanması için kullanılanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841720100000 ekmek, pasta, bisküvi için tünel fırınları; elektriksiz 28.93.15.30.00 elektrikli olmayan ekmek ve diğer unlu mamul fırınları, bisküvi fırınları dahil Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841720900000 ekmek, pasta, bisküvi için diğer fırınlar; elektriksiz 28.93.15.30.00 elektrikli olmayan ekmek ve diğer unlu mamul fırınları, bisküvi fırınları dahil Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841780300000 seramik ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar 28.21.12.70.00 sanayi veya laboratuvar ocak ve fırınları (elektrikli olmayan) (çöp yakma için olanlar dahil) (cevher, pirit veya metallerin kavrulması, eritilmesi ve diğer ısıl işlemlerin uygulanması için olanlar ile ekmek ve unlu mamul fırınları, kurutma fırınları ve kırma fırınları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841780500000 çimento, cam ve kimyasal ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar 28.21.12.70.00 sanayi veya laboratuvar ocak ve fırınları (elektrikli olmayan) (çöp yakma için olanlar dahil) (cevher, pirit veya metallerin kavrulması, eritilmesi ve diğer ısıl işlemlerin uygulanması için olanlar ile ekmek ve unlu mamul fırınları, kurutma fırınları ve kırma fırınları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841780700000 diğer yerlerde kullanılan fırın ve ocaklar 28.21.12.70.00 sanayi veya laboratuvar ocak ve fırınları (elektrikli olmayan) (çöp yakma için olanlar dahil) (cevher, pirit veya metallerin kavrulması, eritilmesi ve diğer ısıl işlemlerin uygulanması için olanlar ile ekmek ve unlu mamul fırınları, kurutma fırınları ve kırma fırınları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841790000000 elektriksiz sanayi, laboratuvar fırınlarının aksam, parçaları 28.21.14.50.00 sanayi veya laboratuvar fırın ve ocaklarının parçaları (elektrikli) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841810200000 birden fazla dış kapılı kombine soğutucu ve dondurucular; hacmi>340 lt. 27.51.11.10.00 donduruculu buzdolapları, ayrı dış kapılı olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841810800000 birden fazla dış kapılı kombine soğutucu ve dondurucular; hacmi '<'340 lt. 27.51.11.10.00 donduruculu buzdolapları, ayrı dış kapılı olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841821100000 ev tipi kompresörlü buzdolapları; hacim>340 lt. 27.51.11.33.02 ev tipi kompresörlü buzdolapları; hacim > 340 lt Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
841821510000 ev tipi kompresörlü masa modeli buzdolapları; hacim'<' 340 lt. 27.51.11.33.01 ev tipi kompresörlü masa modeli buzdolapları; hacim <= 340 lt Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841821590000 ev tipi kompresörlü gömme buzdolapları; hacim'<' 340 lt. 27.51.11.35.00 kompresörlü gömme buzdolapları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841821910000 ev tipi kompresörlü buzdolapları; hacim'<'250 lt. 27.51.11.33.03 ev tipi kompresörlü buzdolapları; hacim <= 250 lt Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841821990000 ev tipi kompresörlü buzdolapları; 250 lt'<'hacim'<'340 lt. 27.51.11.33.04 ev tipi kompresörlü buzdolapları; 250 lt < hacim < 340 lt Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841829000011 ev tipi elektriksiz buzdolapları 27.51.11.33.05 ev tipi elektriksiz buzdolapları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841829000019 diğer ev tipi buzdolapları 27.51.11.33.99 diğer ev tipi buzdolapları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841830200000 yatay tip dondurucular; hacim'<' 400 lt. 27.51.11.50.00 yatay (sandık) tip dondurucular, hacmi <= 800 litre olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841830800000 yatay tip dondurucular; 400 lt.'<'hacim'<' 800 lt. 27.51.11.50.00 yatay (sandık) tip dondurucular, hacmi <= 800 litre olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841840200000 dikey tip dondurucular; hacim'<' 250 lt. 27.51.11.70.00 dikey tip dondurucular, hacmi <= 900 litre olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841840800000 dikey tip dondurucular; 250 lt.'<'hacim'<' 900 lt. 27.51.11.70.00 dikey tip dondurucular, hacmi <= 900 litre olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841850110000 dondurulmuş gıdaların depolanması için vitrin vb. tipi soğutucular 28.25.13.33.00 camekanlı ve tezgahlı soğutucular (dondurulmuş gıdaların depolanması için kullanılan soğutucu bir üniteli veya buharlaştırıcılı (evaparatör) olanlar) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841850190011 vitrin vb. tipi dondurma makineleri 28.25.13.35.00 camekanlı ve tezgahlı soğutucular (soğutucu bir üniteli veya buharlaştırıcılı (evaparatör) olanlar) (dondurulmuş gıdaların depolanması için kullanılanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841850190019 diğer vitrin vb. tipi soğutucular 28.25.13.35.00 camekanlı ve tezgahlı soğutucular (soğutucu bir üniteli veya buharlaştırıcılı (evaparatör) olanlar) (dondurulmuş gıdaların depolanması için kullanılanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841850910000 mobilya tipi derin dondurucular 28.25.13.40.00 Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841850990000 mobilya tipi diğer soğutucular 28.25.13.50.00 Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841861000000 kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü ünite 28.25.13.80.00 isı pompaları, hs 84.15 (klima cihazları-vantilatörlü, ısı, nem değiştirme tertibatlı)'deki iklimlendirme makineleri hariç Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841869001000 kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü üniteler 28.25.13.90.00 diğer soğutucu veya dondurucu ekipmanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841869009100 komple soğutma tesisleri 28.25.13.90.00 diğer soğutucu veya dondurucu ekipmanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841869009900 diğer ısı pompaları; diğer soğutucu-dondurucu tertibat olanlar 28.25.13.90.00 diğer soğutucu veya dondurucu ekipmanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841891000000 soğutucu/dondurucu cihazlara mahsus mobilyalar 28.25.30.30.00 soğutucu veya dondurucu ekipmanlar için tasarlanmış mobilyalar (buharlaştırıcılar, tam soğutucu üniteler dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841899100000 evaporatörler ve kondenserler (ev tipi buzdolapları için olanlar hariç) 28.25.30.50.00 soğutucu ekipmanların parçaları, ev tipi olmayan (buharlaştırıcılar (evaporatörler) ve kondensatörlar dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841899900000 buzdolapların diğer aksam, parçaları 28.25.30.70.00 mobilya tipi soğutucuların, ısı pompalarının ve ev tipi soğutucu cihazların parçaları (buharlaştırıcılar (evaporatörler) ve kondensatörler dahil) (ev tipi olmayan soğutucu ekipmanların buharlaştırıcıları ve kondansatörleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841911000000 gazla çalışan elektriksiz anında su ısıtıcılar 27.52.14.00.02 gazla çalışan elektriksiz anında su ısıtıcılar (elektriksiz şofbenler) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841919000011 elektrikli olmayan termosifonlar (depolu su ısıtıcıları) 27.52.14.00.03 elektrikli olmayan termosifonlar (depolu su ısıtıcıları) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841919000012 güneş enerjili su ısıtıcıları 27.52.14.00.01 güneş enerjisi ile çalışan ısıtıcılar (kollektör) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841919000019 diğer elektriksiz anında/depolu su ısıtıcıları 27.52.14.00.99 diğer elektriksiz anında/depolu su ısıtıcıları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841920000011 elektrikli tıbbi, cerrahi ve laboratuvar sterilizatörleri 32.50.12.00.00 tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizasyon aletleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841920000019 diğer tıbbi, cerrahi ve laboratuvar sterilizatörleri 32.50.12.00.00 tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizasyon aletleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841931000000 tarım ürünleri için kurutucular 28.93.16.00.00 tarımsal ürünler için kurutucular, sıcaklık değişimi işlemiyle çalışanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841932000000 ağaç, kağıt hamuru, kağıt/kartonlar için kurutucular 28.99.31.30.00 kurutucular, odun, kağıt hamuru, kağıt veya mukavva için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841939100000 seramik eşyaya mahsus kurutucular 28.99.31.50.00 kurutucular, ev tipi olmayanlar (tarım ürünleri, odun, kağıt hamuru kağıt veya mukavva için olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841939900000 diğer kurutucular 28.99.31.50.00 kurutucular, ev tipi olmayanlar (tarım ürünleri, odun, kağıt hamuru kağıt veya mukavva için olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841940000011 su damıtma cihazı (elektrikle çalışan) 28.29.11.00.00 gaz veya su gazı jeneratörleri; asetilen gazı jeneratörleri ve benzerleri; damıtma veya rektifiye araçları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841940000019 diğer damıtma/rektifiye tesisleri 28.29.11.00.00 gaz veya su gazı jeneratörleri; asetilen gazı jeneratörleri ve benzerleri; damıtma veya rektifiye araçları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841950000000 isı değiştiriciler (eşanjörler) 28.25.11.30.00 isı değiştirici birimler (eşanjörler) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841960000000 hava/diğer gazları sıvılaştırmaya mahsus makineler 28.25.11.50.00 hava veya diğer gazların sıvılaştırılmasında kullanılan makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841981200011 kahve ve diğer sıcak içecekleri yapmaya mahsus perkolatör ve diğer elektrikli cihazlar 28.93.15.60.00 ev tipi olmayan filtreli kahve makineleri ile kahve yapma ve diğer sıcak içecekleri hazırlamaya yarayan diğer teçhizatlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841981200019 kahve ve diğer sıcak içecekleri yapmaya mahsus perkolatör ve diğer elektriksiz cihazlar 28.93.15.60.00 ev tipi olmayan filtreli kahve makineleri ile kahve yapma ve diğer sıcak içecekleri hazırlamaya yarayan diğer teçhizatlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841981800000 sıcak içecekleri yapmaya mahsus diğer makine, tesis ve cihazlar 28.93.15.80.00 ev tipi olmayan yiyecek pişirme veya ısıtma ekipmanları (elektrikli olmayan tünel fırınları, elektrikli olmayan ekmek ve diğer unlu mamul fırınları, elektrikli olmayan filtreli kahve makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841989100000 su dolaşımı vasıtası ile doğrudan soğutan soğutma kuleleri vb.tesisler 28.29.60.30.00 soğutma kuleleri ve su dolaşımıyla doğrudan soğutmaya yarayan benzeri teçhizat Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841989300000 vakum; buharla metal kaplamaya mahsus cihaz ve tertibat 28.29.60.50.00 vakum-buhar tesisleri/sistemleri, metallerin buhar biriktirme yoluyla kaplaması için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841989981000 pastörizatörler 28.29.60.90.00 başka yerde sınıflandırılmamış makineler, tesis ve laboratuvar donanımı, sıcaklık değişimi içeren bir süreçle malzemelerin işlenmesi için kullanılan (elektrikle ısıtılıyor olsun veya olmasın) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841989989011 tütsüleme cihazları 28.29.60.90.00 başka yerde sınıflandırılmamış makineler, tesis ve laboratuvar donanımı, sıcaklık değişimi içeren bir süreçle malzemelerin işlenmesi için kullanılan (elektrikle ısıtılıyor olsun veya olmasın) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841989989012 dondurma imaline mahsus kimyasal tuz esaslı mekanik kaplar 28.29.60.90.00 başka yerde sınıflandırılmamış makineler, tesis ve laboratuvar donanımı, sıcaklık değişimi içeren bir süreçle malzemelerin işlenmesi için kullanılan (elektrikle ısıtılıyor olsun veya olmasın) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841989989019 diğer makine, tesis ve cihazlar 28.29.60.90.00 başka yerde sınıflandırılmamış makineler, tesis ve laboratuvar donanımı, sıcaklık değişimi içeren bir süreçle malzemelerin işlenmesi için kullanılan (elektrikle ısıtılıyor olsun veya olmasın) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841990150000 tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizatörlerine ait aksam ve parçalar 28.25.30.80.00 sıcaklık değişimi içeren bir süreçle malzemelerin işlenmesi için kullanılan başka yerde sınıflandırılmamış makine, tesis ve laboratuvar ekipmanlarının parçaları (elektrikle ısıtılsın veya ısıtılmasın) ve elektriksiz anlık ve depolu su ısıtıcılarının parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841990851000 pastörizatörlere ait aksam; parçalar 28.25.30.80.00 sıcaklık değişimi içeren bir süreçle malzemelerin işlenmesi için kullanılan başka yerde sınıflandırılmamış makine, tesis ve laboratuvar ekipmanlarının parçaları (elektrikle ısıtılsın veya ısıtılmasın) ve elektriksiz anlık ve depolu su ısıtıcılarının parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841990859011 perkolatörlere ait aksam; parçalar 28.25.30.80.00 sıcaklık değişimi içeren bir süreçle malzemelerin işlenmesi için kullanılan başka yerde sınıflandırılmamış makine, tesis ve laboratuvar ekipmanlarının parçaları (elektrikle ısıtılsın veya ısıtılmasın) ve elektriksiz anlık ve depolu su ısıtıcılarının parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841990859012 şofben ve diğer su ısıtıcılarına ait aksam; parçalar 28.25.30.80.00 sıcaklık değişimi içeren bir süreçle malzemelerin işlenmesi için kullanılan başka yerde sınıflandırılmamış makine, tesis ve laboratuvar ekipmanlarının parçaları (elektrikle ısıtılsın veya ısıtılmasın) ve elektriksiz anlık ve depolu su ısıtıcılarının parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841990859013 isı değiştiricilerine (eşanjörler) ait aksam; parçalar 28.25.30.80.00 sıcaklık değişimi içeren bir süreçle malzemelerin işlenmesi için kullanılan başka yerde sınıflandırılmamış makine, tesis ve laboratuvar ekipmanlarının parçaları (elektrikle ısıtılsın veya ısıtılmasın) ve elektriksiz anlık ve depolu su ısıtıcılarının parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 841990859019 diğer ısıtıcı ve soğutucuların aksam; parçaları 28.25.30.80.00 sıcaklık değişimi içeren bir süreçle malzemelerin işlenmesi için kullanılan başka yerde sınıflandırılmamış makine, tesis ve laboratuvar ekipmanlarının parçaları (elektrikle ısıtılsın veya ısıtılmasın) ve elektriksiz anlık ve depolu su ısıtıcılarının parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842010100000 tekstil sanayi için kalenderler ve diğer hadde makineleri 28.29.42.00.00 kalender veya diğer hadde makineleri (metal ve cam hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842010300000 kağıt sanayi için kalenderler ve diğer hadde makineleri 28.29.42.00.00 kalender veya diğer hadde makineleri (metal ve cam hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842010500000 kauçuk/plastik sanayi için kalenderler ve diğer hadde makineleri 28.29.42.00.00 kalender veya diğer hadde makineleri (metal ve cam hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842010900000 diğer amaçlar için kalenderler ve diğer hadde makineleri 28.29.42.00.00 kalender veya diğer hadde makineleri (metal ve cam hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842091100011 kalenderler için dökme demirden silindirler 28.29.83.13.00 kalender veya hadde makinelerinin silindirleri (metaller veya cam için kullanılan kalender ve hadde makineleri için olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842091100019 diğer hadde makineleri için dökme demirden silindirler 28.29.83.13.00 kalender veya hadde makinelerinin silindirleri (metaller veya cam için kullanılan kalender ve hadde makineleri için olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842091800011 kalenderler için diğer maddelerden silindirler 28.29.83.13.00 kalender veya hadde makinelerinin silindirleri (metaller veya cam için kullanılan kalender ve hadde makineleri için olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842091800019 diğer hadde makineleri için diğer maddelerden silindirler 28.29.83.13.00 kalender veya hadde makinelerinin silindirleri (metaller veya cam için kullanılan kalender ve hadde makineleri için olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842099000000 hadde makinelerinin diğer aksam, parçaları 28.29.83.15.00 kalender veya hadde makineleri için parçalar (metaller veya cam için kullanılan kalender ve hadde makinelerinin silindirleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842111000000 krema ayırıcılar (ekremözler) 28.93.11.00.00 santrifüjlü krema (kaymak) ayırıcıları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842112000011 çamaşır kurutma makineleri; kuru çamaşır kapasitesi'<' 6 kg. 28.94.23.00.00 santrifüjlü çamaşır kurutma makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842112000019 çamaşır kurutma makineleri; kuru çamaşır kapasitesi>6 kg. 28.94.23.00.00 santrifüjlü çamaşır kurutma makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842119201000 sivil hava taşıtları için laboratuvarlarda kullanılan santrifüjler 32.50.13.80.00 santrifüjler, laboratuvarlarda kullanılanlar (krema ayırıcılar, çamaşır kurutma makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842119209000 laboratuvarlarda kullanılan diğer santrifüjler 32.50.13.80.00 santrifüjler, laboratuvarlarda kullanılanlar (krema ayırıcılar, çamaşır kurutma makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842119701000 sivil hava taşıtları için diğer santrifüjler 28.29.41.00.00 santrifüjler (krema ayırıcılar, çamaşır kurutma makineleri, laboratuvarlarda kullanılan türde olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842119709000 diğer santrifüjler 28.29.41.00.00 santrifüjler (krema ayırıcılar, çamaşır kurutma makineleri, laboratuvarlarda kullanılan türde olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842121000000 suyun filtre edilmesi/arıtılmasına mahsus cihazlar 28.29.12.30.00 filtreleme veya arıtma makineleri ve cihazları, su için Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842122000000 içeceklerin (su hariç) filtre edilmesi/arıtılması için cihazlar 28.29.12.50.00 filtreleme veya arıtma makineleri ve cihazları (su için olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842123000000 içten yanmalı motorlar için yağ-yakıt filtreleri 28.29.13.30.00 yağ veya yakıt filtreleri, içten yanmalı motorlar için Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842129000011 diğer amaçlar için sıvıların filtre/arıtılması için dializörler 28.29.12.70.00 katı-sıvı ayrıştırma/arıtma için makine ve cihazlar (su ve içecekler için olanlar ile santrifüjler ve santrifüjlü kurutucular için olanlar ve içten yanmalı motorlar için yağ/benzin filtreleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842129000019 diğer taşıtların için diğer sıvılarının filtre/arıtılması için makine ve cihazlar 28.29.12.70.00 katı-sıvı ayrıştırma/arıtma için makine ve cihazlar (su ve içecekler için olanlar ile santrifüjler ve santrifüjlü kurutucular için olanlar ve içten yanmalı motorlar için yağ/benzin filtreleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842131001000 sivil hava taşıtları için içten yanmalı motorların hava filtreleri 28.29.13.50.00 hava filtreleri, içten yanmalı motorlar için Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842131009000 diğer araçların içten yanmalı motorlar için hava filtreleri 28.29.13.50.00 hava filtreleri, içten yanmalı motorlar için Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842139201000 sivil hava taşıtları için havanın filtre edilmesi/arıtılması için makina ve cihazlar 28.25.14.10.00 havayı filtre etmek veya arıtmak için kullanılan makine ve cihazlar (içten yanmalı motorlar için hava filtreleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842139209000 diğer yerlerde kullanım için havanın filtre edilmesi/arıtılması için makina ve cihazlar 28.25.14.10.00 havayı filtre etmek veya arıtmak için kullanılan makine ve cihazlar (içten yanmalı motorlar için hava filtreleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842139401000 sivil hava taşıtları için sıvı kullanım esaslı diğer gazların filtre edilmesi/arıtılması için makina ve cihazlar 28.25.14.20.00 Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842139409000 diğer yerler için sıvı kullanım esaslı diğer gazların filtre edilmesi/arıtılması için makina ve cihazlar 28.25.14.20.00 Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842139601000 sivil hava taşıtları için katalitik kullanım esaslı diğer gazların filtre edilmesi/arıtılması için makina ve cihazlar 28.25.14.40.00 gazların katalitik kullanım yöntemiyle filtre edilmesi veya arıtılması için kullanılan makine ve cihazlar (içten yanmalı motorlar için hava filtreleri, havayı filtre etmek ve arıtmak için kullanılan makine ve cihazlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842139609000 diğer yerler için katalitik kullanım esaslı diğer gazların filtre edilmesi/arıtılması için makina ve cihazlar 28.25.14.40.00 gazların katalitik kullanım yöntemiyle filtre edilmesi veya arıtılması için kullanılan makine ve cihazlar (içten yanmalı motorlar için hava filtreleri, havayı filtre etmek ve arıtmak için kullanılan makine ve cihazlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842139901000 sivil hava taşıtları için diğer kullanım esaslı diğer gazların filtre edilmesi/arıtılması için makina ve cihazlar 28.25.14.70.00 Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842139909000 diğer yerler için diğer kullanım esaslı diğer gazların filtre edilmesi/arıtılması için makina ve cihazlar 28.25.14.70.00 Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842191000000 santrifüjlü cihazların aksam-parçaları 28.29.82.20.00 santrifüjler ve santrifüjlü kurutucuların parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842199000011 gümüş içeren filtre kartuşları 28.29.82.50.00 sıvıları veya gazları filtrelemek veya arıtmak için makineler ve cihazların parçaları (santrifüjler ve santrifüjlü kurutucular için olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842199000019 filtre, arıtma cihazlarının aksam; parçaları 28.29.82.50.00 sıvıları veya gazları filtrelemek veya arıtmak için makineler ve cihazların parçaları (santrifüjler ve santrifüjlü kurutucular için olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842211000000 evlerde kullanılan bulaşık yıkama makineleri 27.51.12.00.00 bulaşık makineleri, ev tipi Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842219000000 diğer bulaşık yıkama makineleri 28.29.50.00.00 bulaşık makineleri, ev tipi olmayan Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842220000000 şişeleri/diğer kapları temizleme/kurutma makineleri 28.29.21.20.00 şişeleri veya diğer muhafaza kaplarını temizleme veya kurutma için makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842230000000 şişe, kutu vb. doldurma, kapsülleme, içecekleri gazlandırma makineleri 28.29.21.50.00 şişeleri, teneke kutuları, kutuları, torbaları ve diğer muhafaza kaplarını doldurmak, kapatmak, mühürlemek, kapsüllemek veya etiketlemek ve içecekleri gazlandırmak için makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842240000000 diğer paketleme/ambalajlama makineleri 28.29.21.80.00 paketleme veya ambalajlama için makineler (şişeleri, teneke kutuları, kutuları, torbaları ve diğer muhafaza kaplarını doldurmak, kapatmak, mühürlemek, kapsüllemek veya etiketlemek için olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842290100000 bulaşık yıkama makinelerine ait aksam; parçalar 28.29.85.10.00 bulaşık makinelerinin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842290900011 diğer paketleme/ambalajlama makinelerine ait aksam; parçalar 28.29.85.20.00 paketleme ve ambalajlama makinelerinin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842290900019 diğer etiketleme, mühürleme vb. makinelerinin aksam; parçaları 28.29.85.20.00 paketleme ve ambalajlama makinelerinin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842310100000 evlerde kullanılan insan tartan teraziler 28.29.32.00.00 kişisel tartı aletleri, bebek baskülleri dahil; ev tipi tartı aletleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842310900011 elektrikli ve elektronik insan tartan basküller 28.29.32.00.00 kişisel tartı aletleri, bebek baskülleri dahil; ev tipi tartı aletleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842310900019 diğer insan tartan terazi ve basküller 28.29.32.00.00 kişisel tartı aletleri, bebek baskülleri dahil; ev tipi tartı aletleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842320000011 taşıyıcı banttaki maddeyi tartan elektrikli ve elektronik basküller 28.29.31.30.00 taşıyıcı bantlar üzerindeki maddeyi tartmaya özgü basküller Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842320000019 taşıyıcı banttaki maddeyi tartan diğer basküller 28.29.31.30.00 taşıyıcı bantlar üzerindeki maddeyi tartmaya özgü basküller Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842330001011 sabit ağırlıkları tartan elektrikli ve elektronik basküller 28.29.31.80.00 sabit ağırlıklı tartılar ve önceden belirlenen bir ağırlığa göre ölçüm yaparak doldurmaya özgü tartılar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842330001019 sabit ağırlıkları tartan diğer basküller 28.29.31.80.00 sabit ağırlıklı tartılar ve önceden belirlenen bir ağırlığa göre ölçüm yaparak doldurmaya özgü tartılar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842330009011 maddeleri tartıp kaplara dolduran elektrikli/elektronik teraziler 28.29.31.80.00 sabit ağırlıklı tartılar ve önceden belirlenen bir ağırlığa göre ölçüm yaparak doldurmaya özgü tartılar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842330009019 maddeleri tartıp kaplara dolduran diğer tartı alet ve cihazları 28.29.31.80.00 sabit ağırlıklı tartılar ve önceden belirlenen bir ağırlığa göre ölçüm yaparak doldurmaya özgü tartılar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842381100000 otomatik kontrollü tartı alet ve cihazları; tartma kapasitesi'<'30 kg. 28.29.39.10.00 otomatik tartma makineleri ve önceden tespit edilen bir ağırlığa göre ağırlık kontrolü yapan kontrol terazileri, ağırlık kapasitesi <= 5000 kg olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842381300000 paketleri tartıp etiketleyen tartı alet ve cihazları; tartma kapasitesi'<'30kg. 28.29.39.30.00 ağırlık/fiyat etiketleme makineleri, köprü tipi basküller (taşıt kantarları) ve diğer tartma makineleri (dükkan tartıları, kişisel ve ev tipi teraziler, konveyörlerdeki ürünlerin sürekli ölçümü için tartılar, hassasiyeti <= 5 cg sabit ağırlık tartıları ve terazileri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842381500011 dükkanlar için elektrikli ve elektronik tartı aleti; tartma kapasitesi'<'30kg. 28.29.39.50.00 otomatik olmayan, perakende tartma makineleri, maksimum tartma kapasitesi <= 30 kg olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842381500019 dükkanlar için diğer tartı alet ve cihazları; tartma kapasitesi'<'30kg. 28.29.39.50.00 otomatik olmayan, perakende tartma makineleri, maksimum tartma kapasitesi <= 30 kg olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842381900011 diğer elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları; tartma kapasitesi'<'30kg. 28.29.39.30.00 ağırlık/fiyat etiketleme makineleri, köprü tipi basküller (taşıt kantarları) ve diğer tartma makineleri (dükkan tartıları, kişisel ve ev tipi teraziler, konveyörlerdeki ürünlerin sürekli ölçümü için tartılar, hassasiyeti <= 5 cg sabit ağırlık tartıları ve terazileri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842381900019 diğer tartı alet ve cihazları; tartma kapasitesi'<' 30 kg. 28.29.39.30.00 ağırlık/fiyat etiketleme makineleri, köprü tipi basküller (taşıt kantarları) ve diğer tartma makineleri (dükkan tartıları, kişisel ve ev tipi teraziler, konveyörlerdeki ürünlerin sürekli ölçümü için tartılar, hassasiyeti <= 5 cg sabit ağırlık tartıları ve terazileri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842382100000 otomatik kontrollü diğer teraziler 28.29.39.10.00 otomatik tartma makineleri ve önceden tespit edilen bir ağırlığa göre ağırlık kontrolü yapan kontrol terazileri, ağırlık kapasitesi <= 5000 kg olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842382901011 otom.kontr.olmayan elektr./elektronik baskül.; 30kg'<'tartma kap.'<'5000 kg. 28.29.39.30.00 ağırlık/fiyat etiketleme makineleri, köprü tipi basküller (taşıt kantarları) ve diğer tartma makineleri (dükkan tartıları, kişisel ve ev tipi teraziler, konveyörlerdeki ürünlerin sürekli ölçümü için tartılar, hassasiyeti <= 5 cg sabit ağırlık tartıları ve terazileri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842382901019 otom.kontr.olmayan diğer basküller; 30kg'<'tartma kap.'<'5000 kg. 28.29.39.30.00 ağırlık/fiyat etiketleme makineleri, köprü tipi basküller (taşıt kantarları) ve diğer tartma makineleri (dükkan tartıları, kişisel ve ev tipi teraziler, konveyörlerdeki ürünlerin sürekli ölçümü için tartılar, hassasiyeti <= 5 cg sabit ağırlık tartıları ve terazileri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842382909011 otom.kontr.olmayan elektr./elektroniktartı aleti; 30kg'<'tart.kap.'<'5000 kg. 28.29.39.30.00 ağırlık/fiyat etiketleme makineleri, köprü tipi basküller (taşıt kantarları) ve diğer tartma makineleri (dükkan tartıları, kişisel ve ev tipi teraziler, konveyörlerdeki ürünlerin sürekli ölçümü için tartılar, hassasiyeti <= 5 cg sabit ağırlık tartıları ve terazileri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842382909019 otom.kontr.olmayan diğer tartı aleti; 30 kg.'<'tartma kap'<'5000 kg. 28.29.39.30.00 ağırlık/fiyat etiketleme makineleri, köprü tipi basküller (taşıt kantarları) ve diğer tartma makineleri (dükkan tartıları, kişisel ve ev tipi teraziler, konveyörlerdeki ürünlerin sürekli ölçümü için tartılar, hassasiyeti <= 5 cg sabit ağırlık tartıları ve terazileri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842389001011 elektrikli ve elektronik köprü tipi basküller 28.29.39.30.00 ağırlık/fiyat etiketleme makineleri, köprü tipi basküller (taşıt kantarları) ve diğer tartma makineleri (dükkan tartıları, kişisel ve ev tipi teraziler, konveyörlerdeki ürünlerin sürekli ölçümü için tartılar, hassasiyeti <= 5 cg sabit ağırlık tartıları ve terazileri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842389001019 diğer çeşit köprü tipi basküller 28.29.39.30.00 ağırlık/fiyat etiketleme makineleri, köprü tipi basküller (taşıt kantarları) ve diğer tartma makineleri (dükkan tartıları, kişisel ve ev tipi teraziler, konveyörlerdeki ürünlerin sürekli ölçümü için tartılar, hassasiyeti <= 5 cg sabit ağırlık tartıları ve terazileri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842389009011 elektrikli ve elektronik diğer tartı alet ve cihazları 28.29.39.30.00 ağırlık/fiyat etiketleme makineleri, köprü tipi basküller (taşıt kantarları) ve diğer tartma makineleri (dükkan tartıları, kişisel ve ev tipi teraziler, konveyörlerdeki ürünlerin sürekli ölçümü için tartılar, hassasiyeti <= 5 cg sabit ağırlık tartıları ve terazileri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842389009019 diğer çeşit diğer tartı alet ve cihazları 28.29.39.30.00 ağırlık/fiyat etiketleme makineleri, köprü tipi basküller (taşıt kantarları) ve diğer tartma makineleri (dükkan tartıları, kişisel ve ev tipi teraziler, konveyörlerdeki ürünlerin sürekli ölçümü için tartılar, hassasiyeti <= 5 cg sabit ağırlık tartıları ve terazileri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842390000011 her türlü tartı alet ve cihazlarına mahsus ağırlıklar 28.29.83.20.00 her türlü tartma makinesinin ağırlıkları ve parçaları (hassasiyeti 5 cg veya daha çok olan terazilerinkiler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842390000012 elektrikli ve elektromekanik baskül ve terazilere ait aksam; parçalar 28.29.83.20.00 her türlü tartma makinesinin ağırlıkları ve parçaları (hassasiyeti 5 cg veya daha çok olan terazilerinkiler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842390000019 diğer tartı alet ve cihazlarına ait aksam; parçalar 28.29.83.20.00 her türlü tartma makinesinin ağırlıkları ve parçaları (hassasiyeti 5 cg veya daha çok olan terazilerinkiler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842410200000 yangın söndürme cihazları; ağırlık'<'21 kg. 28.29.22.10.00 yangın söndürücüler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842410800000 yangın söndürme cihazları; ağırlık >21 kg. 28.29.22.10.00 yangın söndürücüler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842420000000 püskürtme tabancaları vb. cihazlar 28.29.22.20.00 püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842430010000 isıtma tertibatlı su ile temizleme cihazı; kendinden motorlu 28.29.22.30.00 buhar veya kum püskürtme makineleri ve benzeri püskürtme makineleri (yangın söndürücüler, püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842430050000 su ile temizleme cihazı; kendinden motorlu; motor gücü '<'7, 5 kw. 28.29.22.30.00 buhar veya kum püskürtme makineleri ve benzeri püskürtme makineleri (yangın söndürücüler, püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842430090000 su ile temizleme cihazı; kendinden motorlu; motor gücü >7, 5 kw. 28.29.22.30.00 buhar veya kum püskürtme makineleri ve benzeri püskürtme makineleri (yangın söndürücüler, püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842430100000 basınçlı hava ile çalışan kum, buhar püskürtme makine ve cihazları 28.29.22.30.00 buhar veya kum püskürtme makineleri ve benzeri püskürtme makineleri (yangın söndürücüler, püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842430900000 diğer şekilde çalışan kum, buhar püskürtme makine ve cihazları 28.29.22.30.00 buhar veya kum püskürtme makineleri ve benzeri püskürtme makineleri (yangın söndürücüler, püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842481100000 tarıma/bahçeciliğe ait sulama cihazları 28.30.60.10.00 sulama cihazları, tarımsal veya bahçecilikte kullanılan Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842481301011 portatif zirai mücadelede kullanılan sıvı püskürtücüler 28.30.60.30.00 portatif mekanik sıvı veya toz atma, dağıtma ve püskürtme cihazları (motorlu ya da motorsuz), tarımsal veya bahçecilik kullanımları için olanlar (sulama cihazları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842481301012 portatif zirai mücadelede kullanılan toz püskürtücüler 28.30.60.30.00 portatif mekanik sıvı veya toz atma, dağıtma ve püskürtme cihazları (motorlu ya da motorsuz), tarımsal veya bahçecilik kullanımları için olanlar (sulama cihazları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842481301013 portatif zirai mücadelede kullanılan pülverizatörler 28.30.60.30.00 portatif mekanik sıvı veya toz atma, dağıtma ve püskürtme cihazları (motorlu ya da motorsuz), tarımsal veya bahçecilik kullanımları için olanlar (sulama cihazları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842481301019 portatif zirai mücadelede kullanılan diğer püskürtücüler 28.30.60.30.00 portatif mekanik sıvı veya toz atma, dağıtma ve püskürtme cihazları (motorlu ya da motorsuz), tarımsal veya bahçecilik kullanımları için olanlar (sulama cihazları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842481309011 portatif, tarla, bahçede kullanılan sıvı püskürtücüler 28.30.60.30.00 portatif mekanik sıvı veya toz atma, dağıtma ve püskürtme cihazları (motorlu ya da motorsuz), tarımsal veya bahçecilik kullanımları için olanlar (sulama cihazları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842481309012 portatif, tarla, bahçede kullanılan toz püskürtücüler 28.30.60.30.00 portatif mekanik sıvı veya toz atma, dağıtma ve püskürtme cihazları (motorlu ya da motorsuz), tarımsal veya bahçecilik kullanımları için olanlar (sulama cihazları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842481309013 portatif, tarla, bahçede kullanılan pülverizatörler 28.30.60.30.00 portatif mekanik sıvı veya toz atma, dağıtma ve püskürtme cihazları (motorlu ya da motorsuz), tarımsal veya bahçecilik kullanımları için olanlar (sulama cihazları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842481309019 portatif, tarla, bahçede kullanılan diğer püskürtücüler 28.30.60.30.00 portatif mekanik sıvı veya toz atma, dağıtma ve püskürtme cihazları (motorlu ya da motorsuz), tarımsal veya bahçecilik kullanımları için olanlar (sulama cihazları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842481910000 traktörle çekilen/bunlara monte edilen pülverizatör ve toz dağıtıcılar 28.30.60.50.00 pülverizatörler (püskürteçler) ve toz dağıtıcılar, traktörlere monte edilmek veya traktörler tarafından çekilmek üzere tasarlanmış olanlar (sulama cihazları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842481990000 diğer pülverizatörler ve toz dağıtıcıları 28.30.60.90.00 diğer tarım veya bahçecilik cihazları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842489000000 sıvı-toz püskürtme, dağıtma cihazları-diğer 28.29.22.40.00 fırlatmak, dağıtmak veya püskürtmek için kullanılan diğer mekanik cihazlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842490000011 tarım ve bahçeciliğe ait makinaların aksam-parçaları 28.29.83.40.00 sıvıları veya tozları atmak, dağıtmak veya püskürtmek için kullanılan mekanik cihazların, yangın söndürücülerinin, püskürtme tabancalarının ve benzeri cihazlar ile buhar/kum püskürtme makinelerinin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842490000019 diğer püskürtücü,dağıtıcı,yangın söndürücülerin aksam-parçaları 28.29.83.40.00 sıvıları veya tozları atmak, dağıtmak veya püskürtmek için kullanılan mekanik cihazların, yangın söndürücülerinin, püskürtme tabancalarının ve benzeri cihazlar ile buhar/kum püskürtme makinelerinin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842511000000 elektrik motorlu palanga-vinçler (basamaklı vinç hariç) 28.22.11.30.00 vinç palangaları ve yük asansörleri, elektrik motorlu olanlar (taşıtların kaldırılması için kullanılan türdekiler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842519200000 elle çalıştırılan zincirli palangalar 28.22.11.70.00 vinç palangaları ve yük asansörleri, elektrik motorlu olmayan (skipli yük asansörleri ile taşıtların kaldırılması için kullanılan türdeki yük asansörleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842519800000 diğer palangalar ve ağır yük kaldırıcıları 28.22.11.70.00 vinç palangaları ve yük asansörleri, elektrik motorlu olmayan (skipli yük asansörleri ile taşıtların kaldırılması için kullanılan türdeki yük asansörleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842531000011 gemilerde kullanılan elektrik motorlu bucurgatlar ve ırgatlar 28.22.12.50.00 Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842531000019 diğer elektrik motorlu bucurgatlar ve ırgatlar 28.22.12.50.00 Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842539301000 maden kuyularına skiplerin indirilip çıkarılmasını sağlayan bucurgat (içten yanmalı pistonlu motorlu olan) 28.22.12.50.00 Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842539309011 gemilerde kulanılan bucurgatlar ve ırgatlar (içten yanmalı pistonlu motorlu olan) 28.22.12.50.00 Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842539309012 diğer bucurgat ve ırgatlar (içten yanmalı pistonlu motorlu olan) 28.22.12.50.00 Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842539901000 maden kuyularına skiplerin indirilip çıkarılmasını sağlayan bucurgat; diğerleri 28.22.12.70.00 Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842539909011 gemilerde kulanılan bucurgatlar ve ırgatlar; diğerleri 28.22.12.70.00 Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842539909012 diğer bucurgat ve ırgatlar; diğerleri 28.22.12.70.00 Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842541000000 servis istasyonları/garajlar için sabit kriko sistemleri 28.22.13.30.00 sabit kriko sistemleri, garajlarda/tamirhanelerde taşıtları kaldırmak için kullanılanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842542000000 diğer (krikolar, vinçler) hidrolikler-kara taşıtlarını kaldıran 28.22.13.50.00 hidrolik krikolar ve hidrolik kaldırma tertibatları, taşıtları kaldırmak için kullanılanlar (garajlarda kullanılanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842549000000 yivli krikolar-kara taşıtlarını kaldıran-diğer 28.22.13.70.00 krikolar ve kaldırma tertibatları, taşıtları kaldırmak için kullanılanlar (garajlarda taşıtları kaldırmak için kullanılan sabit kriko sistemleri ile hidrolik krikolar ve hidrolik kaldırma tertibatları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842611000000 sabit bir mesnet üzerine tespit edilmiş gezer köprü vinçleri 28.22.14.20.00 sabit bir destek üzerindeki gezer köprü vinçleri (kreynler) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842612001000 hareketli kaldırma çerçeveleri 28.22.14.33.00 tekerlekli hareketli kaldırma kafesleri ve şasisi straddle tipi olan ayaklı lastik tekerlekli taşıyıcı (liman istif taşıyıcısı) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842612009000 hareketli straddle tipi şasili, ayak mesafe ayarlı lastik tekerlekli taşıyıcılar 28.22.14.33.00 tekerlekli hareketli kaldırma kafesleri ve şasisi straddle tipi olan ayaklı lastik tekerlekli taşıyıcı (liman istif taşıyıcısı) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842619000011 gantri vinçler 28.22.14.35.00 nakliye vinçleri, gantri vinçler ve köprü vinçleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842619000012 köprü vinçler 28.22.14.35.00 nakliye vinçleri, gantri vinçler ve köprü vinçleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842619000013 raylı taşıyıcı vinçler 28.22.14.35.00 nakliye vinçleri, gantri vinçler ve köprü vinçleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842619000019 diğer çeşit vinçler 28.22.14.35.00 nakliye vinçleri, gantri vinçler ve köprü vinçleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842620000000 kule vinçler 28.22.14.40.00 kule vinçleri ile seyyar veya kaideli pergel vinçler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842630000000 seyyar dirençli vinçler 28.22.14.40.00 kule vinçleri ile seyyar veya kaideli pergel vinçler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842641001000 lastik tekerlekli kendinden hareketli vinçli yük arabaları 28.22.14.50.00 kendinden hareketli kaldırma ekipmanları, inşaat alanlarında, taş ocaklarında vb. yerlerde raylar üzerine monte edilen türde olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842641009000 lastik tekerlekli kendinden hareketli diğer makine ve cihazlar 28.22.14.50.00 kendinden hareketli kaldırma ekipmanları, inşaat alanlarında, taş ocaklarında vb. yerlerde raylar üzerine monte edilen türde olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842649000000 diğer kendinden hareketli makine ve cihazlar 28.22.14.50.00 kendinden hareketli kaldırma ekipmanları, inşaat alanlarında, taş ocaklarında vb. yerlerde raylar üzerine monte edilen türde olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842691100000 kara taşıtlarına monte edilen, yüklenip boşaltılmasına için hidrolik vinçler 28.22.14.60.00 kaldırma ekipmanları, kara yolu taşıtlarına monte edilmek için tasarlanmış Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842691900000 kara taşıtlarına monte edilen, diğer vinçler 28.22.14.60.00 kaldırma ekipmanları, kara yolu taşıtlarına monte edilmek için tasarlanmış Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842699001000 sivil hava taşıtları için diğer kaldırıcı makine ve cihazlar 28.22.14.70.00 kaldırma ekipmanları (gezer köprü vinçleri (kreynler), kule vinçleri, nakliye vinçleri, gantri vinçler, seyyar veya kaideli pergel vinçler, hareketli kaldırma kafesleri ve şasisi straddle tipi olan ayaklı lastik tekerlekli taşıyıcılar (liman istif taşıyıcısı) ile kendinden hareketli makineler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842699009000 diğer amaçlar için diğer kaldırıcı makine ve cihazlar 28.22.14.70.00 kaldırma ekipmanları (gezer köprü vinçleri (kreynler), kule vinçleri, nakliye vinçleri, gantri vinçler, seyyar veya kaideli pergel vinçler, hareketli kaldırma kafesleri ve şasisi straddle tipi olan ayaklı lastik tekerlekli taşıyıcılar (liman istif taşıyıcısı) ile kendinden hareketli makineler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842710100000 elektrik motorlu kendinden hareketli forklift vb.; kaldırma yüksekliği=>1 m. 28.22.15.13.00 kendinden hareketli forkliftler (çatallı kaldırıcı), elektrik motorlu, kaldırma yüksekliği >= 1m olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842710900000 elektrik motorlu kendinden hareketli forklift vb.; kaldırma yüksekliği'<'1 m. 28.22.15.15.00 kendinden hareketli forkliftler (çatallı kaldırıcı), elektrik motorlu, kaldırma yüksekliği < 1m olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842720110000 arazi forkliftleri ve istifleme arabaları; kaldırma yüksekliği=>1 m. 28.22.15.30.00 kendinden hareketli kaldırma veya taşıma ekipmanlı yük taşıyıcıları, elektrik motorlu olmayanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842720190000 kendinden hareketli diğer forklift ve yük arabaları; kaldırma yükseklik=>1 m. 28.22.15.30.00 kendinden hareketli kaldırma veya taşıma ekipmanlı yük taşıyıcıları, elektrik motorlu olmayanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
842720900000 kendinden hareketli diğer forklift ve yük arabaları; kaldırma yüksekliği'<'1 m. 28.22.15.30.00 kendinden hareketli kaldırma veya taşıma ekipmanlı yük taşıyıcıları, elektrik motorlu olmayanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842790001000 mekanik kaldırma platformlu yük arabaları 28.22.15.50.00 forkliftler ile diğer kaldırma ve taşıma ekipmanlı yük taşıyıcıları (kendinden hareketli olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842790009000 kendinden hareketli olmayan diğer yük arabaları 28.22.15.50.00 forkliftler ile diğer kaldırma ve taşıma ekipmanlı yük taşıyıcıları (kendinden hareketli olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842810201000 sivil hava taşıtları için elektrikli asansör ve skipli yük kaldırıcıları 28.22.16.30.00 asansörler ve skipli yük asansörleri (elektrikle çalışanlar) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842810209011 insan taşıma için elektrikli asansör ve skipli yük kaldırıcıları 28.22.16.30.00 asansörler ve skipli yük asansörleri (elektrikle çalışanlar) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842810209012 yük taşıma için elektrikli asansör ve skipli yük kaldırıcıları 28.22.16.30.00 asansörler ve skipli yük asansörleri (elektrikle çalışanlar) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842810209019 diğer yerlerde kullanılan elektrikli asansör ve skipli yük kaldırıcıları 28.22.16.30.00 asansörler ve skipli yük asansörleri (elektrikle çalışanlar) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842810801000 sivil hava taşıtları için diğer asansör ve skipli yük kaldırıcıları 28.22.16.50.00 asansörler ve skipli yük asansörleri (elektrikle çalışanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842810809000 diğer yerlerde kullanılan diğer asansör ve skipli yük kaldırıcıları 28.22.16.50.00 asansörler ve skipli yük asansörleri (elektrikle çalışanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842820301000 sivil hava taşıtları için tarımda kullanılan pnömatik elevatörler ve konveyörler 28.22.17.10.00 Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842820309000 diğer yerler için tarımda kullanılan pnömatik elevatörler ve konveyörler 28.22.17.10.00 Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842820911000 sivil hava taşıtları için dökme malzeme için pnömatik elevatörler ve konveyörler 28.22.17.33.00 Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842820919000 diğer amaçlı kullanım için dökme malzeme için pnömatik elevatörler ve konveyörler 28.22.17.33.00 Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842820981000 sivil hava taşıtları için diğer malzeme için pnömatik elevatörler ve konveyörler 28.22.17.35.00 Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842820989000 diğer amaçlı kullanım için diğer malzeme için pnömatik elevatörler ve konveyörler 28.22.17.35.00 Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842831000000 yer altında kullanılan sürekli hareketli elevatörler ve konveyörler 28.92.11.00.00 sürekli hareketli elevatörler ve konveyörler, yeraltı kullanımı için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842832000000 sürekli hareketli kovalı tip elevatör ve konveyörler 28.22.17.50.00 kova tipi, devamlı hareketli elevatörler ve konveyörler, mal veya malzemeler için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842833001000 sivil hava taşıtları için sürekli hareketli bantlı tip elevatör ve konveyörler 28.22.17.70.00 bant tipi, devamlı hareketli elevatörler ve konveyörler, mal veya malzemeler için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842833009000 diğer amaçlı sürekli hareketli bantlı tip elevatör ve konveyörler 28.22.17.70.00 bant tipi, devamlı hareketli elevatörler ve konveyörler, mal veya malzemeler için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842839201000 sivil hava taşıtları için rulolu veya makaralı konveyörler 28.22.17.93.00 makaralı taşıyıcılar, mal veya malzemeler için olanlar (pnömatik elevatörler ve konveyörler, özellikle yeraltında kullanmak için olanlar ile kova tipi ve bant tipi olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842839209000 diğer rulolu veya makaralı konveyörler 28.22.17.93.00 makaralı taşıyıcılar, mal veya malzemeler için olanlar (pnömatik elevatörler ve konveyörler, özellikle yeraltında kullanmak için olanlar ile kova tipi ve bant tipi olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842839901000 sivil hava taşıtları için diğer sürekli hareketli diğer elevatör ve konveyörler 28.22.17.95.00 devamlı hareketli elevatörler veya konveyörler, mallar veya malzemeler için olanlar (pnömatik elevatörler ve konveyörler, özellikle yeraltında kullanmak için olanlar ile kova tipi ve bant tipi olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842839909000 diğer kullanımlar için diğer sürekli hareketli diğer elevatör ve konveyörler 28.22.17.95.00 devamlı hareketli elevatörler veya konveyörler, mallar veya malzemeler için olanlar (pnömatik elevatörler ve konveyörler, özellikle yeraltında kullanmak için olanlar ile kova tipi ve bant tipi olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842840000000 yürüyen merdiven ve yürüyen platformlar 28.22.16.70.00 yürüyen merdivenler ve yürüyen yollar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842860000000 teleferikler, telesiyejler ve teleskiler; fünikülerler için çekiş mekanizmaları 28.22.18.20.00 teleferikler, telesiyejler ve teleskiler ile fünikülerler için çekme mekanizmaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842890300000 haddehane makineleri, ürün taşıma masaları, külbütörler vb. 28.22.18.30.00 Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842890710000 zirai traktörlere takılmak için özel imal edilmiş yükleyici 28.22.18.50.00 yükleme makineleri; özellikle tarımsal kullanım için tasarlanmış olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842890790000 tarımda kullanılmak için özel imal edilmiş diğer yükleyici 28.22.18.50.00 yükleme makineleri; özellikle tarımsal kullanım için tasarlanmış olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842890910000 dökme maddeler için mekanik yükleyiciler 28.22.18.90.00 Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842890951000 sivil hava taşıtları için diğer kaldırma yükleme benzeri işler için makine-cihazlar 28.22.18.90.00 Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842890959011 zirai traktörler için hidrolik kaldırıcılar 28.22.18.90.00 Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842890959019 diğer kaldırma yükleme benzeri işler için makine-cihazlar 28.22.18.90.00 Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842911000011 paletli buldozerler 28.92.21.30.00 paletli dozerler (tekerlekliler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842911000012 paletli angledozerler 28.92.21.30.00 paletli dozerler (tekerlekliler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842919000011 paletli olmayan buldozerler 28.92.21.50.00 tekerlekli dozerler (ray döşemek için olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842919000012 paletli olmayan angledozerler 28.92.21.50.00 tekerlekli dozerler (ray döşemek için olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842920000011 greyderler 28.92.22.00.00 motorlu greyderler ve düzleyiciler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842920000012 toprağın tesviyesine mahsus makineler 28.92.22.00.00 motorlu greyderler ve düzleyiciler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842930000000 skreyperler 28.92.23.00.00 motorlu kazıyıcılar (skreyperler) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842940100011 vibratörlü, lastik tekerlekli yol silindirleri 28.92.24.00.00 kendinden hareketli toprak sıkıştırma makineleri ve yol silindirleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842940100019 vibratörlü, lastik tekerlekli olmayan yol silindirleri 28.92.24.00.00 kendinden hareketli toprak sıkıştırma makineleri ve yol silindirleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842940300000 vibratörlü olmayan yol silindirleri 28.92.24.00.00 kendinden hareketli toprak sıkıştırma makineleri ve yol silindirleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842940900000 sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makineler 28.92.24.00.00 kendinden hareketli toprak sıkıştırma makineleri ve yol silindirleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842951101011 lastik tekerlekli, yer altı kazıcı, önden küreyici yükleyic toprak kazıcılar 28.92.25.30.00 kendinden hareketli yükleyiciler, özellikle yeraltı kullanımı için tasarlanmış olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842951101019 lastik tekerlekli olmayan, yer altı kazıcı, önden küreyici yükleyici toprak kazıcı 28.92.25.30.00 kendinden hareketli yükleyiciler, özellikle yeraltı kullanımı için tasarlanmış olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842951109011 lastik tekerlekli, yer altı kazıcı, önden küreyici yükleyicler 28.92.25.30.00 kendinden hareketli yükleyiciler, özellikle yeraltı kullanımı için tasarlanmış olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842951109019 lastik tekerlekli olmayan, yer altı kazıcı, önden küreyici yükleyiciler 28.92.25.30.00 kendinden hareketli yükleyiciler, özellikle yeraltı kullanımı için tasarlanmış olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842951910000 paletli önden yüklemeli küreyici ve yükleyiciler 28.92.25.50.00 kendinden hareketli tekerlekli yükleyiciler, paletli kepçeli yükleyiciler, önden kepçeli yükleyiciler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842951991011 lastik tekerlekli; toprağı kazabilen, önden yüklemeli küreyici ve yükleyiciler 28.92.25.50.00 kendinden hareketli tekerlekli yükleyiciler, paletli kepçeli yükleyiciler, önden kepçeli yükleyiciler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842951991019 lastik tekerlekli olmayan; toprağı kazabilen, önden yüklemeli küreyici ve yükleyiciler 28.92.25.50.00 kendinden hareketli tekerlekli yükleyiciler, paletli kepçeli yükleyiciler, önden kepçeli yükleyiciler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842951999011 lastik tekerlekli; önden yüklemeli küreyici ve yükleyiciler 28.92.25.50.00 kendinden hareketli tekerlekli yükleyiciler, paletli kepçeli yükleyiciler, önden kepçeli yükleyiciler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842951999019 lastik tekerlekli olmayan; önden yüklemeli küreyici ve yükleyiciler 28.92.25.50.00 kendinden hareketli tekerlekli yükleyiciler, paletli kepçeli yükleyiciler, önden kepçeli yükleyiciler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842952100000 kulesi 360 derece dönebilen ekskavatörler 28.92.26.00.00 kendinden hareketli buldozerler, ekskavatörler ve kepçeli yükleyiciler, üst kısmı 360 derece dönebilenler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842952900011 kulesi 360 derece dönebilen lastik tekerlekli diğer makine ve cihazlar 28.92.26.00.00 kendinden hareketli buldozerler, ekskavatörler ve kepçeli yükleyiciler, üst kısmı 360 derece dönebilenler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842952900019 kulesi 360 derece dönebilen las.tek. olmayan diğer makine ve cihazlar 28.92.26.00.00 kendinden hareketli buldozerler, ekskavatörler ve kepçeli yükleyiciler, üst kısmı 360 derece dönebilenler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842959001011 beko loder 28.92.27.30.00 başka yerde sınıflandırılmamış kendinden hareketli buldozerler, ekskavatörler, vb. Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842959001019 toprağı kazabilen diğer küreyici yükleyiciler 28.92.27.30.00 başka yerde sınıflandırılmamış kendinden hareketli buldozerler, ekskavatörler, vb. Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 842959009000 diğer mekanik küreyici, ekskavatör ve küreyici yükleyiciler 28.92.27.30.00 başka yerde sınıflandırılmamış kendinden hareketli buldozerler, ekskavatörler, vb. Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843010001000 kazık varyosları 28.92.30.10.00 kazık varyosları (kazık çakma makineleri) ve kazık sökme makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843010002000 kazık sökme makineleri 28.92.30.10.00 kazık varyosları (kazık çakma makineleri) ve kazık sökme makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843020000011 kar küreyicileri 28.92.30.30.00 kar küreyicileri ve kar püskürtücüleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843020000012 kar püskürtücüleri 28.92.30.30.00 kar küreyicileri ve kar püskürtücüleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843031000000 kendinden hareketli kömür/kaya kesicileri ve tünel açma makineleri 28.92.12.33.00 kendinden hareketli kömür veya kaya kesicileri ve tünel açma makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843039000000 diğer kömür/hava kesicileri ve tünel açma makineleri 28.92.12.35.00 kömür veya kaya kesicileri ve tünel açma makineleri (kendinden hareketli olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843041000000 kendinden hareketli delme/sondaj makineleri 28.92.12.53.00 kendinden hareketli delme veya sondaj makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843049000000 diğer delme/sondaj makineleri 28.92.12.55.00 delme veya sondaj makineleri (petrol veya doğal gaz araştırmaları için kullanılan sabit platformlar dahil) (kendinden hareketli olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843050000000 kendinden hareketli diğer makine ve cihazlar 28.92.27.50.00 başka yerde sınıflandırılmamış kendinden hareketli, toprağı taşıyabilen, kazabilen, vb. makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843061000011 kendinden hareketli olmayan itilen ve çekilen yol silindirleri 28.92.30.50.00 (çekilen ve elde tutulan sıkıştırma ekipmanı) basma veya sıkıştırma makineleri (kendinden hareketliler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843061000019 kendinden hareketli olmayan diğer sıkıştırma makine ve cihazları 28.92.30.50.00 (çekilen ve elde tutulan sıkıştırma ekipmanı) basma veya sıkıştırma makineleri (kendinden hareketliler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843069000000 kendinden hareketli olmayan diğer toprak, cevher makine ve cihazlar 28.92.30.70.00 toprak kazma, hafriyat çıkarma, vb. makineleri, kendinden hareketli olmayanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843110000000 palanga, bucurgat, ırgat, kriko, vinç vb. aksam, parçaları 28.22.19.30.00 hs 84.25'deki (palanga, vinç (basamaklı hariç), bocurgat, ırgat, krikolar), 84.27'deki (forkliftler; kaldırma, istifleme tertibatlı şaryolar) ve 84.28'deki (kaldırma, istifleme, yükleme, boşaltma makine ve cihazları) makinelerin parçaları (asansörler, skipli yük asansörleri veya yürüyen merdivenler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843120001000 mekanik kaldırma platformlu yük arabalarının aksam; parçaları 28.22.19.30.00 hs 84.25'deki (palanga, vinç (basamaklı hariç), bocurgat, ırgat, krikolar), 84.27'deki (forkliftler; kaldırma, istifleme tertibatlı şaryolar) ve 84.28'deki (kaldırma, istifleme, yükleme, boşaltma makine ve cihazları) makinelerin parçaları (asansörler, skipli yük asansörleri veya yürüyen merdivenler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843120002000 diğer yük arabalarının aksam; parçaları 28.22.19.30.00 hs 84.25'deki (palanga, vinç (basamaklı hariç), bocurgat, ırgat, krikolar), 84.27'deki (forkliftler; kaldırma, istifleme tertibatlı şaryolar) ve 84.28'deki (kaldırma, istifleme, yükleme, boşaltma makine ve cihazları) makinelerin parçaları (asansörler, skipli yük asansörleri veya yürüyen merdivenler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843120009000 kendinden hareketli olmayan diğer yük arabalarının aksam; parçaları 28.22.19.30.00 hs 84.25'deki (palanga, vinç (basamaklı hariç), bocurgat, ırgat, krikolar), 84.27'deki (forkliftler; kaldırma, istifleme tertibatlı şaryolar) ve 84.28'deki (kaldırma, istifleme, yükleme, boşaltma makine ve cihazları) makinelerin parçaları (asansörler, skipli yük asansörleri veya yürüyen merdivenler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843131000000 asansör, skipli asansör/yürüyen merdiven aksam, parçaları 28.22.19.50.00 asansörler, skipli yük asansörleri ve yürüyen merdivenlerin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843139100000 haddehane makinelerinin aksam, parçaları 28.22.19.30.00 hs 84.25'deki (palanga, vinç (basamaklı hariç), bocurgat, ırgat, krikolar), 84.27'deki (forkliftler; kaldırma, istifleme tertibatlı şaryolar) ve 84.28'deki (kaldırma, istifleme, yükleme, boşaltma makine ve cihazları) makinelerin parçaları (asansörler, skipli yük asansörleri veya yürüyen merdivenler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843139700000 elevatör, konveyör, teleferik vb. aksam-parçaları 28.22.19.30.00 hs 84.25'deki (palanga, vinç (basamaklı hariç), bocurgat, ırgat, krikolar), 84.27'deki (forkliftler; kaldırma, istifleme tertibatlı şaryolar) ve 84.28'deki (kaldırma, istifleme, yükleme, boşaltma makine ve cihazları) makinelerin parçaları (asansörler, skipli yük asansörleri veya yürüyen merdivenler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843141001100 lastik tekerlekli ve vinçli arabaların kova, kepçe, kürek vb. aksam; parçaları 28.22.20.00.00 kovalar, kepçeler, kürekler ve kıskaçlar (gemi vinçleri, vinçler, hareketli kaldırma kafesleri, vinçli iş kamyonları, buldozerler, tesviye kürekleri, ekskavatörler, kepçeli yükleyiciler vb. ile kar temizleme araçları için olanlar) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843141001900 diğer hareketli, vinçli arabaların kova, kepçe, kürek vb. aksam; parçaları 28.22.20.00.00 kovalar, kepçeler, kürekler ve kıskaçlar (gemi vinçleri, vinçler, hareketli kaldırma kafesleri, vinçli iş kamyonları, buldozerler, tesviye kürekleri, ekskavatörler, kepçeli yükleyiciler vb. ile kar temizleme araçları için olanlar) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843141002100 yer altı ve diğ.amaç. önden yük. küreyicilerin kova, kepçe vb. aksam; parçaları 28.22.20.00.00 kovalar, kepçeler, kürekler ve kıskaçlar (gemi vinçleri, vinçler, hareketli kaldırma kafesleri, vinçli iş kamyonları, buldozerler, tesviye kürekleri, ekskavatörler, kepçeli yükleyiciler vb. ile kar temizleme araçları için olanlar) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843141002900 greyder, buldozer, loder, ekskavatör vb. ait kova, kepçe, vb. aksam; parçalar 28.22.20.00.00 kovalar, kepçeler, kürekler ve kıskaçlar (gemi vinçleri, vinçler, hareketli kaldırma kafesleri, vinçli iş kamyonları, buldozerler, tesviye kürekleri, ekskavatörler, kepçeli yükleyiciler vb. ile kar temizleme araçları için olanlar) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843141003100 kazık sökme makinelerine ait kıskaç, kanca vb. aksam; parçalar 28.22.20.00.00 kovalar, kepçeler, kürekler ve kıskaçlar (gemi vinçleri, vinçler, hareketli kaldırma kafesleri, vinçli iş kamyonları, buldozerler, tesviye kürekleri, ekskavatörler, kepçeli yükleyiciler vb. ile kar temizleme araçları için olanlar) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843141003900 kazık varyos, kar küreyicileri vb. ait kıskaç, kanca vb. aksam; parçalar 28.22.20.00.00 kovalar, kepçeler, kürekler ve kıskaçlar (gemi vinçleri, vinçler, hareketli kaldırma kafesleri, vinçli iş kamyonları, buldozerler, tesviye kürekleri, ekskavatörler, kepçeli yükleyiciler vb. ile kar temizleme araçları için olanlar) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843142000000 buldozer veya angledozer bıçakları 28.92.28.00.00 her türlü inşaat ekipmanı (buldozer, angledozer, vb.) için bıçaklar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843143000000 delme/sondaj makinelerinin aksam, parçaları 28.92.61.30.00 delme veya sondaj makinelerinin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843149201100 lastik teker. ve vinçli arabaların dökme demir/çelik döküm aksam; parçaları 28.92.61.50.00 hafriyat ve kazı makinelerinin, gemi macunalarının, vinçlerin ve hareketli kaldırma kafeslerinin parçaları (delme/sondaj makineleri için olan kovalar, kürekler, kaldırmaya mahsus tırnaklı aletler ve pençeler, bıçaklar (her türlü inşaat gereçleri) hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843149201900 diğer hareketli, vinçli arabaların dökme demir/çelik döküm aksam; parçaları 28.92.61.50.00 hafriyat ve kazı makinelerinin, gemi macunalarının, vinçlerin ve hareketli kaldırma kafeslerinin parçaları (delme/sondaj makineleri için olan kovalar, kürekler, kaldırmaya mahsus tırnaklı aletler ve pençeler, bıçaklar (her türlü inşaat gereçleri) hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843149202100 yer altı ve diğ.amaç. önden yük. küreyi.dökme demir/çelik aksam; parçaları 28.92.61.50.00 hafriyat ve kazı makinelerinin, gemi macunalarının, vinçlerin ve hareketli kaldırma kafeslerinin parçaları (delme/sondaj makineleri için olan kovalar, kürekler, kaldırmaya mahsus tırnaklı aletler ve pençeler, bıçaklar (her türlü inşaat gereçleri) hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843149202300 yol silindirlerinin dökme demir/çelik döküm aksam; parçaları 28.92.61.50.00 hafriyat ve kazı makinelerinin, gemi macunalarının, vinçlerin ve hareketli kaldırma kafeslerinin parçaları (delme/sondaj makineleri için olan kovalar, kürekler, kaldırmaya mahsus tırnaklı aletler ve pençeler, bıçaklar (her türlü inşaat gereçleri) hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843149202900 greyder, buldozer, loder, eksk. vb.dökme demir/çelik döküm aksam; parçaları 28.92.61.50.00 hafriyat ve kazı makinelerinin, gemi macunalarının, vinçlerin ve hareketli kaldırma kafeslerinin parçaları (delme/sondaj makineleri için olan kovalar, kürekler, kaldırmaya mahsus tırnaklı aletler ve pençeler, bıçaklar (her türlü inşaat gereçleri) hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843149203100 kazık sökme makinelerine ait dökme demir/çelik döküm aksam; parçaları 28.92.61.50.00 hafriyat ve kazı makinelerinin, gemi macunalarının, vinçlerin ve hareketli kaldırma kafeslerinin parçaları (delme/sondaj makineleri için olan kovalar, kürekler, kaldırmaya mahsus tırnaklı aletler ve pençeler, bıçaklar (her türlü inşaat gereçleri) hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843149203900 kazık varyos, kar küreyiciler vb. dökme demir/çelik döküm aksam; parçaları 28.92.61.50.00 hafriyat ve kazı makinelerinin, gemi macunalarının, vinçlerin ve hareketli kaldırma kafeslerinin parçaları (delme/sondaj makineleri için olan kovalar, kürekler, kaldırmaya mahsus tırnaklı aletler ve pençeler, bıçaklar (her türlü inşaat gereçleri) hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843149801100 lastik tekerlekli ve vinçli yük arabaların diğer aksam; parçaları 28.92.61.50.00 hafriyat ve kazı makinelerinin, gemi macunalarının, vinçlerin ve hareketli kaldırma kafeslerinin parçaları (delme/sondaj makineleri için olan kovalar, kürekler, kaldırmaya mahsus tırnaklı aletler ve pençeler, bıçaklar (her türlü inşaat gereçleri) hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843149801900 diğer hareketli vinç, vinçli arabaların diğer aksam; parçaları 28.92.61.50.00 hafriyat ve kazı makinelerinin, gemi macunalarının, vinçlerin ve hareketli kaldırma kafeslerinin parçaları (delme/sondaj makineleri için olan kovalar, kürekler, kaldırmaya mahsus tırnaklı aletler ve pençeler, bıçaklar (her türlü inşaat gereçleri) hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843149802100 yer altı ve diğer amaçlı önden yük. küreyicilerin diğer aksam; parçaları 28.92.61.50.00 hafriyat ve kazı makinelerinin, gemi macunalarının, vinçlerin ve hareketli kaldırma kafeslerinin parçaları (delme/sondaj makineleri için olan kovalar, kürekler, kaldırmaya mahsus tırnaklı aletler ve pençeler, bıçaklar (her türlü inşaat gereçleri) hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843149802500 yol silindirlerinin diğer aksam; parçaları 28.92.61.50.00 hafriyat ve kazı makinelerinin, gemi macunalarının, vinçlerin ve hareketli kaldırma kafeslerinin parçaları (delme/sondaj makineleri için olan kovalar, kürekler, kaldırmaya mahsus tırnaklı aletler ve pençeler, bıçaklar (her türlü inşaat gereçleri) hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843149802900 greyder, buldozer, loder, ekskavatör vb. diğer aksam; parçaları 28.92.61.50.00 hafriyat ve kazı makinelerinin, gemi macunalarının, vinçlerin ve hareketli kaldırma kafeslerinin parçaları (delme/sondaj makineleri için olan kovalar, kürekler, kaldırmaya mahsus tırnaklı aletler ve pençeler, bıçaklar (her türlü inşaat gereçleri) hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843149803100 kazık sökme makinelerine ait diğer aksam; parçalar 28.92.61.50.00 hafriyat ve kazı makinelerinin, gemi macunalarının, vinçlerin ve hareketli kaldırma kafeslerinin parçaları (delme/sondaj makineleri için olan kovalar, kürekler, kaldırmaya mahsus tırnaklı aletler ve pençeler, bıçaklar (her türlü inşaat gereçleri) hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843149803900 kazık varyosları, kar küreyicileri, kar püskürtücüleri vb. diğer aksam; parçaları 28.92.61.50.00 hafriyat ve kazı makinelerinin, gemi macunalarının, vinçlerin ve hareketli kaldırma kafeslerinin parçaları (delme/sondaj makineleri için olan kovalar, kürekler, kaldırmaya mahsus tırnaklı aletler ve pençeler, bıçaklar (her türlü inşaat gereçleri) hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843210000000 pulluklar 28.30.31.40.00 pulluklar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843221000000 diskli tırmıklar (diskorolar) 28.30.32.20.00 diskarolar (diskli tırmıklar) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843229100011 skarifikatörler 28.30.32.10.00 skarifikatörler (kazıyıcılar) ve kültivatörler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843229100012 kültivatörler 28.30.32.10.00 skarifikatörler (kazıyıcılar) ve kültivatörler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843229300000 tırmıklar (makine ile kullanılanlar) 28.30.32.30.00 tırmıklar (diskarolar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843229500000 toprak frezeleri (rötovatörler) 28.30.32.50.00 rotovatörler (toprak frezeleri) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843229900011 gübreli çapa makineleri 28.30.32.70.00 yabani ot temizleyicileri ve çapalayıcılar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843229900019 diğer çapa makineleri 28.30.32.70.00 yabani ot temizleyicileri ve çapalayıcılar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843229900021 tırmıklı merdaneler 28.30.32.70.00 yabani ot temizleyicileri ve çapalayıcılar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843229900029 diğer merdaneler 28.30.32.70.00 yabani ot temizleyicileri ve çapalayıcılar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843229900039 diğer zararlı otları ayıklayan makineler 28.30.32.70.00 yabani ot temizleyicileri ve çapalayıcılar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843230110011 merkezden tahrikli mekanik hassas ekim makineleri (mibzer) 28.30.33.33.00 merkezden tahrikli hassas mesafeli mibzerler, tarımsal veya bahçecilik kullanımı için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843230110012 merkezden tahrikli pnömatik hassas ekim makineleri (mibzer) 28.30.33.33.00 merkezden tahrikli hassas mesafeli mibzerler, tarımsal veya bahçecilik kullanımı için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843230190000 merkezden tahrikli olmayan hassas ekim makineleri 28.30.33.35.00 mibzerler, tarımsal veya bahçecilik kullanımı için olanlar (merkezden tahrikli hassas mesafeli mibzerler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843230900011 tek dane ekim makineleri 28.30.33.50.00 fide dikim ve fidan sökme, dikme makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843230900012 yumru dikim makineleri 28.30.33.50.00 fide dikim ve fidan sökme, dikme makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843230900013 fide dikim makineleri 28.30.33.50.00 fide dikim ve fidan sökme, dikme makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843230900014 fidan dikim makineleri 28.30.33.50.00 fide dikim ve fidan sökme, dikme makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843240100000 mineral/kimyasal gübreler için gübreleme makine ve cihazları 28.30.34.30.00 mineral veya kimyasal gübre saçma makineleri, toprağın hazırlanması için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843240900000 diğer gübreler için gübreleme makine ve cihazları 28.30.34.50.00 gübre yayma ve saçma makineleri (mineral veya kimyasal gübreler için olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843280000011 çimenlikler ve spor sahaları için silindirler 28.30.39.00.00 başka yerde sınıflandırılmamış tarım, ormancılık vb. makineleri; çimenlik veya spor alanları için silindirler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843280000012 taş parçalarını sökme, toplama makineleri 28.30.39.00.00 başka yerde sınıflandırılmamış tarım, ormancılık vb. makineleri; çimenlik veya spor alanları için silindirler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843280000019 tarla ve bahçe tarımına ait diğer makine ve cihazlar 28.30.39.00.00 başka yerde sınıflandırılmamış tarım, ormancılık vb. makineleri; çimenlik veya spor alanları için silindirler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843290000000 toprağı hazırlamaya, işlemeye ve ekmeye mahsus makinalar için aksam ve parçalar 28.30.92.00.00 tarım, bahçecilik veya ormancılık makinelerinin parçaları, toprağın hazırlanması veya işlenmesi için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843311100000 elektrik motorlu, yatay kesicili, çim biçme makine ve cihazları 28.30.40.10.00 çim biçme makineleri (elektrikli), çimenlikler, parklar, golf sahaları veya spor alanları için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843311510000 kendinden hareketli, oturaklı, yatay kesicili, çim biçme makine ve cihazları 28.30.40.30.00 çim biçme makineleri (elektrikli olmayan, kesme aleti yatay bir düzlemde dönebilenler), çimenlikler, parklar veya spor alanları için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843311590000 kendinden hareketli, oturaksız, yatay kesicili, çim biçme makine ve cihazları 28.30.40.30.00 çim biçme makineleri (elektrikli olmayan, kesme aleti yatay bir düzlemde dönebilenler), çimenlikler, parklar veya spor alanları için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843311900000 kendinden hareketli olmayan, yatay kesicili çim biçme makine ve cihazları 28.30.40.30.00 çim biçme makineleri (elektrikli olmayan, kesme aleti yatay bir düzlemde dönebilenler), çimenlikler, parklar veya spor alanları için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843319100000 elektrik motorlu diğer çim biçme makine ve cihazları 28.30.40.10.00 çim biçme makineleri (elektrikli), çimenlikler, parklar, golf sahaları veya spor alanları için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843319510000 kendinden hareketli, oturaklı, diğer çim biçme makine ve cihazları 28.30.40.50.00 çim biçme makineleri (motorlu) (elektrikli olmayan, kesme aleti dikey bir düzlemde dönebilenler veya kesici barları olanlar), çimenlikler, parklar, veya spor alanları için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843319590000 kendinden hareketli, oturaksız, diğer çim biçme makine ve cihazları 28.30.40.50.00 çim biçme makineleri (motorlu) (elektrikli olmayan, kesme aleti dikey bir düzlemde dönebilenler veya kesici barları olanlar), çimenlikler, parklar, veya spor alanları için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843319700000 kendinden hareketli olmayan, diğer çim biçme makine ve cihazları 28.30.40.50.00 çim biçme makineleri (motorlu) (elektrikli olmayan, kesme aleti dikey bir düzlemde dönebilenler veya kesici barları olanlar), çimenlikler, parklar, veya spor alanları için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843319900000 motorsuz çim biçme makine ve cihazları 28.30.40.70.00 çim biçme makineleri (motorsuz) (iterek çalışan silindirli çim biçme makineleri gibi) (kesme aleti yatay bir düzlemde dönebilenler hariç), çimenlikler, parklar, veya spor alanları için Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843320100000 motorlu çayır biçme makineleri 28.30.51.30.00 çim biçme makineleri (motorlu) (çimenlikler, parklar, golf sahaları veya spor alanları için olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843320510000 traktörle kullanılan, yatay kesicili, çayır biçme makineleri 28.30.51.53.00 Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843320590000 traktörle kullanılan diğer çeşit çayır biçme makineleri 28.30.51.55.00 Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843320900000 diğer şekilde kullanılan diğer çeşit çayır biçme makineleri 28.30.51.70.00 çim biçme makineleri (motorlu olanlar, çimenlikler, parklar, golf sahaları veya spor alanları için olanlar, kesme aleti yatay bir düzlemde dönenler, bir traktörle çekilmek veya taşınmak üzere tasarlanmış olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843330000000 ot hazırlama makina ve cihazları 28.30.52.00.00 saman yapma makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843340100000 ot ve samanları toplayıp demet/balya yapmaya mahsus cihazlar 28.30.53.30.00 Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843340900000 diğer ot ve saman balyalama makine ve cihazları 28.30.53.50.00 Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843351000000 kombine biçerdöverler 28.30.59.15.00 kombine hasat ve harman makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843352000011 sap döver harman makineleri 28.30.59.30.00 tarımsal harman makineleri (kombine hasat ve harman makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843352000019 diğer harman makine ve cihazları 28.30.59.30.00 tarımsal harman makineleri (kombine hasat ve harman makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843353100011 patates sökme makineleri 28.30.54.20.00 patates sökme ve hasat makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843353100012 patates hasat makineleri 28.30.54.20.00 patates sökme ve hasat makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843353300011 pancar baş kesme makineleri 28.30.54.50.00 pancar baş kesme ve hasat makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843353300012 pancar hasat makineleri 28.30.54.50.00 pancar baş kesme ve hasat makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843353900011 yer fıstığı sökme makineleri 28.30.54.80.00 kök veya yumru hasat makineleri (patates sökme ve hasat makineleri, pancar baş kesme ve harman makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843353900012 yer fıstığı hasat makineleri 28.30.54.80.00 kök veya yumru hasat makineleri (patates sökme ve hasat makineleri, pancar baş kesme ve harman makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843353900019 diğer kök ve yumru sökme makineleri 28.30.54.80.00 kök veya yumru hasat makineleri (patates sökme ve hasat makineleri, pancar baş kesme ve harman makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843359110000 kendinden hareketli silaj makineleri 28.30.59.60.00 hayvan yemi hasat makineleri (kendinden hareketli olanlar) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843359190000 diğer silaj makineleri 28.30.59.45.00 hayvan yemi hasat makineleri (kendinden hareketli olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843359850000 diğer hasat makina ve cihazları 28.30.59.70.00 hasat makineleri (üzüm hasat makineleri dahil) (kombine hasat ve harman makineleri, kök veya yumru hasat makineleri, hayvan yemi hasat makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843360000011 meyve ve sebzeleri ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran makine ve cihazlar 28.30.81.00.00 temizleme, tasnif etme veya derecelendirme makineleri (yumurta, meyve ve diğer tarımsal ürünler için) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843360000012 yumurta temizleme ve yıkama makine ve cihazları 28.30.81.00.00 temizleme, tasnif etme veya derecelendirme makineleri (yumurta, meyve ve diğer tarımsal ürünler için) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843360000013 yumurtaları ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran makine ve cihazlar 28.30.81.00.00 temizleme, tasnif etme veya derecelendirme makineleri (yumurta, meyve ve diğer tarımsal ürünler için) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843360000019 diğer tarım ürünlerini ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran makine ve cihazlar 28.30.81.00.00 temizleme, tasnif etme veya derecelendirme makineleri (yumurta, meyve ve diğer tarımsal ürünler için) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843390001011 kombine hasat ve harman makinelerine ait aksam; parçalar 28.30.91.00.00 hs 84.33'teki (hasat, harman, biçme; ürünleri ayırma, temizleme amaçlı makine ve cihazların parçaları) makine ve cihazların parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843390001012 ot ve samanları balyalama makinelerine ait aksam; parçalar 28.30.91.00.00 hs 84.33'teki (hasat, harman, biçme; ürünleri ayırma, temizleme amaçlı makine ve cihazların parçaları) makine ve cihazların parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843390002000 harman makinelerine ait aksam; parçalar 28.30.91.00.00 hs 84.33'teki (hasat, harman, biçme; ürünleri ayırma, temizleme amaçlı makine ve cihazların parçaları) makine ve cihazların parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843390009011 orak makinelerine (biçerlere) ait aksam; parçalar 28.30.91.00.00 hs 84.33'teki (hasat, harman, biçme; ürünleri ayırma, temizleme amaçlı makine ve cihazların parçaları) makine ve cihazların parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843390009019 diğer hasat makinelerine ait aksam; parçalar 28.30.91.00.00 hs 84.33'teki (hasat, harman, biçme; ürünleri ayırma, temizleme amaçlı makine ve cihazların parçaları) makine ve cihazların parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843410000000 süt sağma makineleri 28.30.82.00.00 süt sağma makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843420000011 tereyağı imaline mahsus makine ve cihazlar (ekremözler hariç) 28.93.12.00.00 süt ürünleri makineleri (homojenizeleştiriciler, irradyatörler (ışınlayıcılar), yağ yapma makineleri, peynir yapma makineleri dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843420000012 peynir imaline mahsus makine ve cihazlar 28.93.12.00.00 süt ürünleri makineleri (homojenizeleştiriciler, irradyatörler (ışınlayıcılar), yağ yapma makineleri, peynir yapma makineleri dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843420000019 sütçülükte kullanılan diğer makine ve cihazlar 28.93.12.00.00 süt ürünleri makineleri (homojenizeleştiriciler, irradyatörler (ışınlayıcılar), yağ yapma makineleri, peynir yapma makineleri dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843490000000 sütçülükte kullanılan makine ve cihazların aksam, parçaları 28.30.94.00.00 süt ve süt ürünleri makinelerinin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843510000011 üzüm sıkma presleri 28.93.14.00.00 şarap, elma şarabı, meyve suları veya benzeri içeceklerin üretiminde kullanılan presler, eziciler ve benzeri makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843510000012 meyve sularını çıkarmaya mahsus presler 28.93.14.00.00 şarap, elma şarabı, meyve suları veya benzeri içeceklerin üretiminde kullanılan presler, eziciler ve benzeri makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843510000019 şarap, meyve suları vb. için kullanılan diğer makine ve cihazlar 28.93.14.00.00 şarap, elma şarabı, meyve suları veya benzeri içeceklerin üretiminde kullanılan presler, eziciler ve benzeri makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843590000000 şarap, meyve suları vb. makinelere ait aksam; parçalar 28.93.31.00.00 şarap, elma şarabı, meyve suları veya benzeri içeceklerin imalatında kullanılan presler, eziciler ve benzeri makinelerin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843610000000 hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus makine ve cihazlar 28.30.83.00.00 hayvan yemi hazırlama makineleri ve cihazları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843621000011 civciv çıkartma makine ve cihazları 28.30.84.00.00 civcivler için ana makineleri ve kuluçka makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843621000012 civciv büyütme makine ve cihazları 28.30.84.00.00 civcivler için ana makineleri ve kuluçka makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843629000011 tavuk beslemeye mahsus otomatik cihazlar 28.30.85.00.00 kümes hayvanları muhafaza makineleri (civcivler için ana makineleri ve kuluçka makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843629000012 yumurtaları muayene etmek için mekanik tertibatlı makine ve cihazlar 28.30.85.00.00 kümes hayvanları muhafaza makineleri (civcivler için ana makineleri ve kuluçka makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843629000013 tavukların tüylerini yolmaya mahsus makine ve cihazlar 28.30.85.00.00 kümes hayvanları muhafaza makineleri (civcivler için ana makineleri ve kuluçka makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843629000019 kümes hayvancılığına mahsus diğer makine ve cihazlar 28.30.85.00.00 kümes hayvanları muhafaza makineleri (civcivler için ana makineleri ve kuluçka makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843680100000 ormancılığa mahsus makine ve cihazlar 28.30.86.30.00 ormancılığa özgü makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843680900000 tarla bahçe bakımına mahsus diğer makina ve cihazlar 28.30.86.60.00 hs 84.36 daki (tarım, ormancılık, kümes hayvancılığına mahsus makine, cihazlar) diğer makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843691000000 kümes hayvancılığı/civciv çıkartma makinelerinin aksam, parçaları 28.30.93.30.00 kümes hayvanları muhafaza makinelerinin veya civcivler için ana makinelerinin ve kuluçka makinelerinin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843699000011 hayvan yemlerini hazırlayan makinelerin aksam; parçaları 28.30.93.80.00 hs 84.36'daki (diğer tarla, bahçe, kümes vb. makine ve cihazların aksam, parçaları) makinelerin başka yerde sınıflandırılmamış parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843699000019 diğer tarla, bahçe, kümes vb.makine ve cihazların aksam; parçaları 28.30.93.80.00 hs 84.36'daki (diğer tarla, bahçe, kümes vb. makine ve cihazların aksam, parçaları) makinelerin başka yerde sınıflandırılmamış parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843710000000 tohum, hububat, baklagil temizleme makine ve cihazları 28.93.20.00.00 tohumların, tanelerin veya kuru baklagillerin temizlenmesi, tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi için kullanılan makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843780001011 hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makine ve cihazlar 28.93.13.00.00 değirmencilik sanayinde kullanılan veya hububat ya da kuru baklagillerin işlenmesi için kullanılan makineler (çiftlik tipi makineler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843780001012 kuru baklagillerin öğütülmesi ve işlenmesi için makine ve cihazlar 28.93.13.00.00 değirmencilik sanayinde kullanılan veya hububat ya da kuru baklagillerin işlenmesi için kullanılan makineler (çiftlik tipi makineler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843780001019 diğer öğütücü makine ve cihazlar 28.93.13.00.00 değirmencilik sanayinde kullanılan veya hububat ya da kuru baklagillerin işlenmesi için kullanılan makineler (çiftlik tipi makineler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843780009000 diğer tohum, hububat, baklagil temizleme makine ve cihazları 28.93.13.00.00 değirmencilik sanayinde kullanılan veya hububat ya da kuru baklagillerin işlenmesi için kullanılan makineler (çiftlik tipi makineler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843790001000 hububatın/kuru baklagilin temiz., ayıkl. vs. için makine ve cihazın aksam, parçası 28.93.34.00.00 hs 84.37'teki (tohumları temizleme, ayırma, öğütme, işleme makine ve cihazları) makinelerinin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843790009011 vals topları 28.93.34.00.00 hs 84.37'teki (tohumları temizleme, ayırma, öğütme, işleme makine ve cihazları) makinelerinin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843790009019 diğer tohum, hububat, baklagil temizleme makinesinin aksam, parçası 28.93.34.00.00 hs 84.37'teki (tohumları temizleme, ayırma, öğütme, işleme makine ve cihazları) makinelerinin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843810100000 ekmek, pasta, bisküvi imaline mahsus makine ve cihazlar 28.93.17.13.00 sanayi makineleri, ekmek ve diğer unlu mamuller için olanlar (elektrikli olmayan fırınlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843810900000 makarna/benzerlerinin imaline mahsus makine ve cihazlar 28.93.17.15.00 sanayi makineleri, makarna, spagetti veya benzeri ürünlerin hazırlanması ve imalatı için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843820000000 şekerleme, kakao/çikolata imali için makine ve cihazlar 28.93.17.20.00 sanayi makineleri, şekerleme, kakao veya çikolatanın hazırlanması ve imalatı için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843830000000 şeker imaline mahsus makine ve cihazlar 28.93.17.30.00 sanayi makineleri, şekerin hazırlanması ve imalatı için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843840000000 biracılığa mahsus makine ve cihazlar 28.93.17.40.00 sanayi makineleri, biracılık için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843850000000 etleri/kümes hayvan etlerini hazırlayan makine ve cihazlar 28.93.17.50.00 sanayi makineleri, etlerin veya kümes hayvanları etlerinin hazırlanması için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843860000011 patates soyma makine ve cihazları 28.93.17.60.00 sanayi makineleri, meyve, sebze veya kabuklu yemişlerin hazırlanması için olanlar (değirmencilikte veya kuru baklagillerin işlenmesi için kullanılanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843860000012 meyve ve sebzelerin hazırlanmasına mahsus makine ve cihazlar 28.93.17.60.00 sanayi makineleri, meyve, sebze veya kabuklu yemişlerin hazırlanması için olanlar (değirmencilikte veya kuru baklagillerin işlenmesi için kullanılanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843860000013 kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus makine ve cihazlar 28.93.17.60.00 sanayi makineleri, meyve, sebze veya kabuklu yemişlerin hazırlanması için olanlar (değirmencilikte veya kuru baklagillerin işlenmesi için kullanılanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843880101000 çay yapraklarını kesen/kıvıran makine 28.93.17.70.00 başka yerde sınıflandırılmamış makineler, gıda veya içeceklerin hazırlanması veya imalatı için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843880109000 kahve çekirdeklerini işlemeye mahsus makine ve cihazlar 28.93.17.70.00 başka yerde sınıflandırılmamış makineler, gıda veya içeceklerin hazırlanması veya imalatı için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843880910000 içeceklerin hazırlanmasına/imaline mahsus makine ve cihazlar 28.93.17.70.00 başka yerde sınıflandırılmamış makineler, gıda veya içeceklerin hazırlanması veya imalatı için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843880991000 portakallardan uçucu yağ çıkarmaya mahsus makine ve cihazlar 28.93.17.70.00 başka yerde sınıflandırılmamış makineler, gıda veya içeceklerin hazırlanması veya imalatı için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843880999011 balıkları/kabuklu deniz hayvanlarını hazırlayan makine ve cihazlar 28.93.17.70.00 başka yerde sınıflandırılmamış makineler, gıda veya içeceklerin hazırlanması veya imalatı için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843880999019 yiyecek/içecek hazırlanmasında kullanılan diğer makine ve cihazlar 28.93.17.70.00 başka yerde sınıflandırılmamış makineler, gıda veya içeceklerin hazırlanması veya imalatı için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843890001000 kahve, çay, portakal işleyen makine; cihazların aksam; parçaları 28.93.32.00.00 hs 84.38'teki (yiyecek/içecek sanayinde kullanılan makine ve cihazlar) makinelerinin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843890009011 biracılığa ait makine ve cihazların aksam; parçaları 28.93.32.00.00 hs 84.38'teki (yiyecek/içecek sanayinde kullanılan makine ve cihazlar) makinelerinin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843890009012 yiyecek/içecek sanayi makine ve cihazlarının kalıpları 28.93.32.00.00 hs 84.38'teki (yiyecek/içecek sanayinde kullanılan makine ve cihazlar) makinelerinin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843890009019 yiyecek/içecek sanayi makine ve cihazlarının diğer aksam; parçaları 28.93.32.00.00 hs 84.38'teki (yiyecek/içecek sanayinde kullanılan makine ve cihazlar) makinelerinin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843910000011 kağıt hamuru ham maddesi hazırlamak için makine ve cihazlar 28.95.11.13.00 lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru yapmak için kullanılan makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843910000012 kağıt hamuru imaline mahsus makine ve cihazlar 28.95.11.13.00 lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru yapmak için kullanılan makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843920000000 kağıt/karton imaline mahsus makine ve cihazlar 28.95.11.15.00 kağıt veya mukavva imalatı için kullanılan makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843930000000 kağıt/kartonların finisajına mahsus makine ve cihazlar 28.95.11.17.00 kağıt veya mukavva finisajı için kullanılan makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843991100011 kağıt hamuru makineleri için dökme demir/çelik dökümden silindirler 28.95.12.30.00 lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru yapmak için kullanılan makinelerin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843991100019 kağıt hamuru mak. için dökme demir/çelik dökümden diğer parçalar 28.95.12.30.00 lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru yapmak için kullanılan makinelerin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843991900011 kağıt hamuru makineleri için diğer maddelerden silindirler 28.95.12.30.00 lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru yapmak için kullanılan makinelerin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843991900019 kağıt hamuru makineleri için diğer maddelerden diğer parçalar 28.95.12.30.00 lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru yapmak için kullanılan makinelerin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843999100011 kağıt/karton imal makineleri için dökme demir/çelik dökümden silindirler 28.95.12.50.00 başka yerde sınıflandırılmamış kağıt veya mukavva imalatı ya da finisajı için kullanılan hs 8439'daki (kağıt hamuru, kağıt, karton imaline mahsus makine ve cihazlar) makinelerin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843999100019 kağıt/karton imal mak. için dökme demir/çelik dökümden diğer parçalar 28.95.12.50.00 başka yerde sınıflandırılmamış kağıt veya mukavva imalatı ya da finisajı için kullanılan hs 8439'daki (kağıt hamuru, kağıt, karton imaline mahsus makine ve cihazlar) makinelerin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843999900011 kağıt/karton imal makineleri için diğer maddelerden silindirler 28.95.12.50.00 başka yerde sınıflandırılmamış kağıt veya mukavva imalatı ya da finisajı için kullanılan hs 8439'daki (kağıt hamuru, kağıt, karton imaline mahsus makine ve cihazlar) makinelerin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 843999900019 kağıt/karton imal makineleri için diğer maddelerden diğer parçalar 28.95.12.50.00 başka yerde sınıflandırılmamış kağıt veya mukavva imalatı ya da finisajı için kullanılan hs 8439'daki (kağıt hamuru, kağıt, karton imaline mahsus makine ve cihazlar) makinelerin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844010100000 kağıt katlama makineleri 28.99.11.10.00 kağıt katlama makineleri, kitaplar için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844010200000 kağıt ve formaları harmanlamaya mahsus makine ve cihazlar 28.99.11.30.00 sıralama ve biraraya getirme makineleri, kitaplar için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844010300011 kağıt ve formaları iplikle dikmeye mahsus makine ve cihazlar 28.99.11.50.00 iplikle dikme, telle dikme ve zımbalama makineleri, kitaplar için (mukavva kutular ve benzerinin imalatı için olanlar dahil, ofis kullanımı için zımbalama makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844010300012 kağıt ve formaları tel ile dikmeye mahsus makine ve cihazlar 28.99.11.50.00 iplikle dikme, telle dikme ve zımbalama makineleri, kitaplar için (mukavva kutular ve benzerinin imalatı için olanlar dahil, ofis kullanımı için zımbalama makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844010300013 kağıt ve formaları tel zımba ile birleştirmeye mahsus makine ve cihazlar 28.99.11.50.00 iplikle dikme, telle dikme ve zımbalama makineleri, kitaplar için (mukavva kutular ve benzerinin imalatı için olanlar dahil, ofis kullanımı için zımbalama makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844010400011 soğuk ve sıcak tutkal ile yapıştıran makine ve cihazlar 28.99.11.70.00 dikişsiz ciltleme makineleri, kitaplar için Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844010400019 diğer dikişsiz birleştirme makine ve cihazları 28.99.11.70.00 dikişsiz ciltleme makineleri, kitaplar için Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844010900011 sırt, kapak yapma makine ve cihazları 28.99.11.90.00 diğer kitap ciltleme makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844010900012 kapak takma makine ve cihazları 28.99.11.90.00 diğer kitap ciltleme makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844010900013 entegre cilt makine ve cihazları 28.99.11.90.00 diğer kitap ciltleme makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844010900019 diğer kağıt ve forma makine ve cihazları 28.99.11.90.00 diğer kitap ciltleme makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844090000000 forma, kağıt dikme, cilt makine ve cihazlarının aksam, parçaları 28.99.40.00.00 basım ve kitap ciltleme makinelerinin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844110100000 bobin halindeki kağıtları kesme ve tekrar sarma makineleri 28.95.11.33.00 kağıt ve mukavva için kombine makaralı boyuna kesme ve yeniden makaraya sarma makineleri (film kesme makineleri ve cihazları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844110200000 boyuna/enine kesme makineleri 28.95.11.35.00 kağıt veya mukavva için boyuna veya çapraz kesme makineleri (film kesme makineleri ve cihazları, kombine makaralı boyuna kesme ve yeniden makaraya sarma makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844110301000 fotoğrafçılıkta kullanılan düz giyotinler 28.95.11.37.00 kağıt veya mukavva için giyotinler (film kesme makineleri ve cihazları, kombine makaralı boyuna kesme ve yeniden makaraya sarma makineleri ile boyuna veya çapraz kesme makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844110309000 diğer düz giyotinler 28.95.11.37.00 kağıt veya mukavva için giyotinler (film kesme makineleri ve cihazları, kombine makaralı boyuna kesme ve yeniden makaraya sarma makineleri ile boyuna veya çapraz kesme makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844110401000 fotoğrafçılıkta kullanılan üç bıçaklı giyotinler 28.95.11.40.00 diğer kesme makineleri, kağıt veya mukavva için Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844110409000 diğer üç bıçaklı giyotinler 28.95.11.40.00 diğer kesme makineleri, kağıt veya mukavva için Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844110800000 diğer kağıt kesme makineleri 28.95.11.40.00 diğer kesme makineleri, kağıt veya mukavva için Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844120000011 zarf imaline mahsus makineler 28.95.11.50.00 kağıt veya mukavvadan kese kağıdı, torba veya zarf yapma makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844120000019 torba, kesekağıdı yapmaya mahsus makineler 28.95.11.50.00 kağıt veya mukavvadan kese kağıdı, torba veya zarf yapma makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844130000000 kutu, tüp, varil vb. mahfazaları yapmaya mahsus makineler 28.95.11.60.00 kağıt veya mukavvadan kutu, tüp, silindir ve benzeri muhafazaların yapımı için kullanılan makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844140000000 kağıt hamuru, kağıt/kartondan kalıpla eşya imaline mahsus makineler 28.95.11.70.00 kağıt hamuru, kağıt veya mukavvadan eşya kalıplama makineleri (yumurta kartonları, şekerlemeler veya kamp kullanımı için tabaklar, oyuncaklar dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844180000011 parafinli kağıt ve kartondan bardak, tabak vb. imal eden makineler 28.95.11.90.00 başka yerde sınıflandırılmamış kağıt hamuru, kağıt veya mukavvanın işlenmesi için kullanılan makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844180000012 zımbalı delik açma (perforaj) makineleri 28.95.11.90.00 başka yerde sınıflandırılmamış kağıt hamuru, kağıt veya mukavvanın işlenmesi için kullanılan makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844180000019 kağıt hamuru, kağıt, karton işleyen diğer makine ve cihazlar 28.95.11.90.00 başka yerde sınıflandırılmamış kağıt hamuru, kağıt veya mukavvanın işlenmesi için kullanılan makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844190101100 fotoğrafçılıkta kullanılan giyotinlerin aksam; parçaları 28.95.12.70.00 kesme makinelerinin, kese kağıdı, torba/zarf yapma makinelerinin, kutu, tüp, silindir vb. muhafazaların imalatı için kullanılan makinelerin, kağıt hamuru, kağıt veya mukavvadan eşyaların kalıplaması için kullanılan makinelerin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844190101900 diğer giyotinlerin aksam; parçaları 28.95.12.70.00 kesme makinelerinin, kese kağıdı, torba/zarf yapma makinelerinin, kutu, tüp, silindir vb. muhafazaların imalatı için kullanılan makinelerin, kağıt hamuru, kağıt veya mukavvadan eşyaların kalıplaması için kullanılan makinelerin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844190109000 diğer kesme makinelerinin aksam; parçaları 28.95.12.70.00 kesme makinelerinin, kese kağıdı, torba/zarf yapma makinelerinin, kutu, tüp, silindir vb. muhafazaların imalatı için kullanılan makinelerin, kağıt hamuru, kağıt veya mukavvadan eşyaların kalıplaması için kullanılan makinelerin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844190900000 diğer kağıt hamuru, karton, kağıt kesme makinesinin aksam, parçaları 28.95.12.70.00 kesme makinelerinin, kese kağıdı, torba/zarf yapma makinelerinin, kutu, tüp, silindir vb. muhafazaların imalatı için kullanılan makinelerin, kağıt hamuru, kağıt veya mukavvadan eşyaların kalıplaması için kullanılan makinelerin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844230100000 foto dizgi makinaları 28.99.12.00.00 dizgilerin, baskı kalıplarının ve tabakaların hazırlanması veya yapılması için makineler, cihazlar ve ekipmanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844230910000 matbaa harflerini eritmeye, dökmeye ve dizmeye mahsus olan alet ve cihazlar 28.99.12.00.00 dizgilerin, baskı kalıplarının ve tabakaların hazırlanması veya yapılması için makineler, cihazlar ve ekipmanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844230991000 klişecilik stereo tipi ve benzerleri için makina ve cihazlar 28.99.12.00.00 dizgilerin, baskı kalıplarının ve tabakaların hazırlanması veya yapılması için makineler, cihazlar ve ekipmanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844230999011 film matrisleri 28.99.12.00.00 dizgilerin, baskı kalıplarının ve tabakaların hazırlanması veya yapılması için makineler, cihazlar ve ekipmanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844230999012 yazı program matrisleri 28.99.12.00.00 dizgilerin, baskı kalıplarının ve tabakaların hazırlanması veya yapılması için makineler, cihazlar ve ekipmanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844230999019 diğer matbaa malzemeleri; litoğrafya taşları 28.99.12.00.00 dizgilerin, baskı kalıplarının ve tabakaların hazırlanması veya yapılması için makineler, cihazlar ve ekipmanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844240000000 dizgi makineleri, matrisler, klişecilik vb. için aksam; parçalar 28.99.40.00.00 basım ve kitap ciltleme makinelerinin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844250210000 fotogravür için hurufat, klişeler, levhalar, silindirler 18.13.20.00.00 baskı takımları, basım işinde kullanılan Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844250230000 düz baskı için hurufat, klişeler, levhalar, silindirler 18.13.20.00.00 baskı takımları, basım işinde kullanılan Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844250290000 diğer baskı için hurufat, klişeler, levhalar, silindirler 18.13.20.00.00 baskı takımları, basım işinde kullanılan Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844250800000 diğer tabedici unsurlar 18.13.20.00.00 baskı takımları, basım işinde kullanılan Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844311000000 ofset baskı yapan makina, bobin halinde kağıda baskı yapan 28.99.13.30.00 ofset baskı makineleri, bobin halindeki kağıda baskı yapanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844312000000 tabaka kağıda ofset baskı yapan büro tipi makineler; kağıt ebadı '<'= 22 x 36 cm. 28.23.22.00.00 ofset baskı makineleri (tabaka kağıt beslemeli, büro tipi), kağıt ebadı <= 22 x 36 cm olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844313310000 tabaka kağıda ofset baskı yapan diğer makina (yeni; kağı boyutu: '<'= 52 x 74 cm fakat > 22 x 36 cm) 28.99.13.90.00 diğer ofset baskı makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844313350000 tabaka kağıda ofset baskı yapan diğer makina (yeni; kağı boyutu: >52x74cm. '<'74x107cm) 28.99.13.90.00 diğer ofset baskı makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844313390000 tabaka kağıda ofset baskı yapan diğer makina (yeni; kağı boyutu: >74x107cm) 28.99.13.90.00 diğer ofset baskı makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844313900000 tabaka kağıda ofset baskı yapan diğer makina; yeni, diğer 28.99.13.90.00 diğer ofset baskı makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844314000000 tipografik baskı yapan makina (bobin halindeki kağıda baskı yapan) (fleksografik baskı yapanlar hariç) 28.99.14.10.00 tipografik baskı makineleri, bobin halindeki kağıda baskı yapanlar (fleksografik baskı hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844315000011 tipografik baskı yapan pedallı tipo makinaları 28.99.14.90.00 başka yerde sınıflandırılmamış diğer baskı makineleri, büro tipi olanlar hariç Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844315000012 tipografik baskı yapan silindir kazanlı tipo makinaları 28.99.14.90.00 başka yerde sınıflandırılmamış diğer baskı makineleri, büro tipi olanlar hariç Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844315000019 tipografik baskı yapan diğer baskı makinaları 28.99.14.90.00 başka yerde sınıflandırılmamış diğer baskı makineleri, büro tipi olanlar hariç Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844316000000 fleksografik baskı yapan makinalar 28.99.14.30.00 fleksografik baskı yapan makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844317000000 gravür baskı (tifdruk) yapan makina 28.99.14.50.00 gravür baskı (tifdruk) yapan makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844319200000 dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus makina ve cihazlar 28.94.15.30.00 baskı makineleri, tekstil malzemelerinin baskısı için (ofset baskı makineleri, tipografik, fleksografik, gravür baskı makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844319400000 yarı iletkenlerin üretiminde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar 28.99.14.90.00 başka yerde sınıflandırılmamış diğer baskı makineleri, büro tipi olanlar hariç Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844319701000 rotatif baskı makinaları 28.99.14.90.00 başka yerde sınıflandırılmamış diğer baskı makineleri, büro tipi olanlar hariç Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844319709011 serigrafi baskı makinaları 28.99.14.90.00 başka yerde sınıflandırılmamış diğer baskı makineleri, büro tipi olanlar hariç Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844319709019 diğer ofset baskı yapan makina ve cihazlar 28.99.14.90.00 başka yerde sınıflandırılmamış diğer baskı makineleri, büro tipi olanlar hariç Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844331100000 kopyalama ve faks geçiş fonksiyonunu yapan (dakika: >12 monokrom sayfa kopyalamayan) makina 26.20.18.00.00 otomatik veri işleme makinelerine veya bir ağa bağlanabilen baskı (yazma), çoğaltma veya faks gibi iki veya daha fazla fonksiyonlu makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844331910000 orjinali tarayarak kopyalama fonksiyonu olan vb. elektrostatik baskı cihazı ile basan makina 26.20.18.00.00 otomatik veri işleme makinelerine veya bir ağa bağlanabilen baskı (yazma), çoğaltma veya faks gibi iki veya daha fazla fonksiyonlu makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844331990000 baskı, kopya/faks geçiş fonksiyonunu yapan diğer otomatik bilgi işleme bağlanan makina 26.20.18.00.00 otomatik veri işleme makinelerine veya bir ağa bağlanabilen baskı (yazma), çoğaltma veya faks gibi iki veya daha fazla fonksiyonlu makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844332101000 otomatik bilgi işlem makinalarına/networke bağlanabilen ink jet tipi yazıcılar 26.20.16.40.00 yazıcılar, kopyalama ve faks makineleri, otomatik bilgi işlem makinesine veya kablo ile bir ağa bağlantılı olanlar (tabaka, silindir ve diğer bileşenler yardımıyla basım için kullanılan matbaa makinesi ve yazma, kopyalama veya faks iletimi gibi iki veya daha fazla fonksiyonlu makineler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844332102000 otomatik bilgi işlem makinalarına/networke bağlanabilen sivil hava taşıtı için yazıcı 26.20.16.40.00 yazıcılar, kopyalama ve faks makineleri, otomatik bilgi işlem makinesine veya kablo ile bir ağa bağlantılı olanlar (tabaka, silindir ve diğer bileşenler yardımıyla basım için kullanılan matbaa makinesi ve yazma, kopyalama veya faks iletimi gibi iki veya daha fazla fonksiyonlu makineler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844332109011 otomatik bilgi işlem makinalarına/networke bağlanabilen matris tipi yazıcılar 26.20.16.40.00 yazıcılar, kopyalama ve faks makineleri, otomatik bilgi işlem makinesine veya kablo ile bir ağa bağlantılı olanlar (tabaka, silindir ve diğer bileşenler yardımıyla basım için kullanılan matbaa makinesi ve yazma, kopyalama veya faks iletimi gibi iki veya daha fazla fonksiyonlu makineler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844332109012 otomatik bilgi işlem makinalarına/networke bağlanabilen lazer tipi yazıcılar 26.20.16.40.00 yazıcılar, kopyalama ve faks makineleri, otomatik bilgi işlem makinesine veya kablo ile bir ağa bağlantılı olanlar (tabaka, silindir ve diğer bileşenler yardımıyla basım için kullanılan matbaa makinesi ve yazma, kopyalama veya faks iletimi gibi iki veya daha fazla fonksiyonlu makineler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844332109013 otomatik bilgi işlem makinalarına/networke bağlanabilen satır yazıcılar 26.20.16.40.00 yazıcılar, kopyalama ve faks makineleri, otomatik bilgi işlem makinesine veya kablo ile bir ağa bağlantılı olanlar (tabaka, silindir ve diğer bileşenler yardımıyla basım için kullanılan matbaa makinesi ve yazma, kopyalama veya faks iletimi gibi iki veya daha fazla fonksiyonlu makineler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844332109019 otomatik bilgi işlem makinalarına/networke bağlanabilen diğer yazıcılar 26.20.16.40.00 yazıcılar, kopyalama ve faks makineleri, otomatik bilgi işlem makinesine veya kablo ile bir ağa bağlantılı olanlar (tabaka, silindir ve diğer bileşenler yardımıyla basım için kullanılan matbaa makinesi ve yazma, kopyalama veya faks iletimi gibi iki veya daha fazla fonksiyonlu makineler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844332300000 otomatik bilgi işlem makinalarına/networke bağlanabilen faks makinaları 26.20.16.40.00 yazıcılar, kopyalama ve faks makineleri, otomatik bilgi işlem makinesine veya kablo ile bir ağa bağlantılı olanlar (tabaka, silindir ve diğer bileşenler yardımıyla basım için kullanılan matbaa makinesi ve yazma, kopyalama veya faks iletimi gibi iki veya daha fazla fonksiyonlu makineler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844332910000 orjinali tarayarak kopya fonksiyonu olan/kopyayı elektrostatik baskı cihazı ile basan makina 26.20.16.40.00 yazıcılar, kopyalama ve faks makineleri, otomatik bilgi işlem makinesine veya kablo ile bir ağa bağlantılı olanlar (tabaka, silindir ve diğer bileşenler yardımıyla basım için kullanılan matbaa makinesi ve yazma, kopyalama veya faks iletimi gibi iki veya daha fazla fonksiyonlu makineler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844332930000 optik sistem ile mücehhez, kopyalama fonksiyonu olan diğer makina 26.20.16.40.00 yazıcılar, kopyalama ve faks makineleri, otomatik bilgi işlem makinesine veya kablo ile bir ağa bağlantılı olanlar (tabaka, silindir ve diğer bileşenler yardımıyla basım için kullanılan matbaa makinesi ve yazma, kopyalama veya faks iletimi gibi iki veya daha fazla fonksiyonlu makineler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844332990000 otomatik bilgi işlem makina/networke bağlanabilen diğer makina 26.20.16.40.00 yazıcılar, kopyalama ve faks makineleri, otomatik bilgi işlem makinesine veya kablo ile bir ağa bağlantılı olanlar (tabaka, silindir ve diğer bileşenler yardımıyla basım için kullanılan matbaa makinesi ve yazma, kopyalama veya faks iletimi gibi iki veya daha fazla fonksiyonlu makineler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844339100000 orjinali tarayarak kopyalama fonksiyonu olan ve kopyayı elektrostatik baskı cihazı ile basan makina 28.23.21.00.00 fotokopi cihazları (optik bir sistem içeren veya kontak türde olanlar) ve termokopi cihazları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844339310000 diğer kopyalama makinası; optik sistemle mücehhez olan 28.23.21.00.00 fotokopi cihazları (optik bir sistem içeren veya kontak türde olanlar) ve termokopi cihazları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844339390000 diğer kopyalama makinası; diğer sistemle mücehhez olan 28.23.21.00.00 fotokopi cihazları (optik bir sistem içeren veya kontak türde olanlar) ve termokopi cihazları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844339900000 diğer baskı, kopyalama ve faks makinalarının diğerleri 28.99.14.90.00 başka yerde sınıflandırılmamış diğer baskı makineleri, büro tipi olanlar hariç Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844391100000 yarı iletkenlerin üretiminde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar ın aksam, parçası 28.99.40.00.00 basım ve kitap ciltleme makinelerinin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844391911000 dökme demir/çelikten; dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapan makinanın aksam, parçası 28.99.40.00.00 basım ve kitap ciltleme makinelerinin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844391919000 dökme demir/çelikten; diğer baskı yapan makinanın aksam, parçası 28.99.40.00.00 basım ve kitap ciltleme makinelerinin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844391991000 diğerlerinden; dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapan makinanın aksam, parçası 28.99.40.00.00 basım ve kitap ciltleme makinelerinin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844391999000 diğerlerinden; diğer baskı yapan makinanın aksam, parçası 28.99.40.00.00 basım ve kitap ciltleme makinelerinin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844399100000 baskı makinasının birleştirilmiş elektronik aksam, parçası 28.23.26.00.00 hs 8443.3'deki yazıcıların parça ve aksesuarları (yazıcı, kopya ve faks makineleri; tek bir fonksiyon veya iki ila daha fazla fonksiyon gerçekleştiren, otomatik bilgi işlem makinelerine veya bir ağa bağlanabilen veya bağlanamayan) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844399901000 optik sistemli fotokopi cihazlarına ait olanlar 28.23.26.00.00 hs 8443.3'deki yazıcıların parça ve aksesuarları (yazıcı, kopya ve faks makineleri; tek bir fonksiyon veya iki ila daha fazla fonksiyon gerçekleştiren, otomatik bilgi işlem makinelerine veya bir ağa bağlanabilen veya bağlanamayan) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844399902000 dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus makinalara ait olan 28.23.26.00.00 hs 8443.3'deki yazıcıların parça ve aksesuarları (yazıcı, kopya ve faks makineleri; tek bir fonksiyon veya iki ila daha fazla fonksiyon gerçekleştiren, otomatik bilgi işlem makinelerine veya bir ağa bağlanabilen veya bağlanamayan) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844399909000 diğer maddeler üzerine baskı yapan makinanın diğer maddelerden aksam, parçası 28.23.26.00.00 hs 8443.3'deki yazıcıların parça ve aksesuarları (yazıcı, kopya ve faks makineleri; tek bir fonksiyon veya iki ila daha fazla fonksiyon gerçekleştiren, otomatik bilgi işlem makinelerine veya bir ağa bağlanabilen veya bağlanamayan) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844400100000 dokumalık, sentetik/suni lif ekstrüzyonu için makine ve cihazlar 28.94.11.00.00 suni ve sentetik tekstil malzemesinin ektrüzyonu, çekilmesi, teksture edilmesi veya kesilmesi için makineler; tekstil elyafı hazırlama makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844400900000 dokumalık maddeler için tekstüre, çekme, kesme makine ve cihazları 28.94.11.00.00 suni ve sentetik tekstil malzemesinin ektrüzyonu, çekilmesi, teksture edilmesi veya kesilmesi için makineler; tekstil elyafı hazırlama makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844511000000 dokumalık elyafın hazırlanması için karde makineleri (tarak makineleri) 28.94.11.00.00 suni ve sentetik tekstil malzemesinin ektrüzyonu, çekilmesi, teksture edilmesi veya kesilmesi için makineler; tekstil elyafı hazırlama makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844512000000 dokumalık elyafın hazırlanması için tarama makineleri (penyöz) 28.94.11.00.00 suni ve sentetik tekstil malzemesinin ektrüzyonu, çekilmesi, teksture edilmesi veya kesilmesi için makineler; tekstil elyafı hazırlama makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844513000000 şerit halindeki lifleri uzatan, büken ve iplik taslağı haline getiren makineler 28.94.11.00.00 suni ve sentetik tekstil malzemesinin ektrüzyonu, çekilmesi, teksture edilmesi veya kesilmesi için makineler; tekstil elyafı hazırlama makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844519001000 saw; gin çırçır makineleri 28.94.11.00.00 suni ve sentetik tekstil malzemesinin ektrüzyonu, çekilmesi, teksture edilmesi veya kesilmesi için makineler; tekstil elyafı hazırlama makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844519009011 açma makineleri 28.94.11.00.00 suni ve sentetik tekstil malzemesinin ektrüzyonu, çekilmesi, teksture edilmesi veya kesilmesi için makineler; tekstil elyafı hazırlama makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844519009012 ovalama makineleri (finisör) 28.94.11.00.00 suni ve sentetik tekstil malzemesinin ektrüzyonu, çekilmesi, teksture edilmesi veya kesilmesi için makineler; tekstil elyafı hazırlama makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844519009013 kıvırcıklaştırma makineleri 28.94.11.00.00 suni ve sentetik tekstil malzemesinin ektrüzyonu, çekilmesi, teksture edilmesi veya kesilmesi için makineler; tekstil elyafı hazırlama makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844519009014 karde makinesi artığını tekrar homojen şerit haline sokan makine ve cihazlar 28.94.11.00.00 suni ve sentetik tekstil malzemesinin ektrüzyonu, çekilmesi, teksture edilmesi veya kesilmesi için makineler; tekstil elyafı hazırlama makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844519009019 dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus diğer makineler 28.94.11.00.00 suni ve sentetik tekstil malzemesinin ektrüzyonu, çekilmesi, teksture edilmesi veya kesilmesi için makineler; tekstil elyafı hazırlama makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844520000011 open; end eğirme makineleri 28.94.12.00.00 tekstil büküm makineleri; katlama, bükme, bobine sarma veya çile yapma makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844520000012 ring eğirme makineleri 28.94.12.00.00 tekstil büküm makineleri; katlama, bükme, bobine sarma veya çile yapma makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844520000019 dokumaya elverişli lifleri eğirmeye mahsus diğer makineler 28.94.12.00.00 tekstil büküm makineleri; katlama, bükme, bobine sarma veya çile yapma makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844530100000 dokumaya elverişli lifleri katlamaya mahsus makineler 28.94.12.00.00 tekstil büküm makineleri; katlama, bükme, bobine sarma veya çile yapma makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844530900000 dokumaya elverişli lifleri bükmeye mahsus makineler 28.94.12.00.00 tekstil büküm makineleri; katlama, bükme, bobine sarma veya çile yapma makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844540000011 masura sıyırma makineleri 28.94.12.00.00 tekstil büküm makineleri; katlama, bükme, bobine sarma veya çile yapma makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844540000012 masura sarıcılar (atkı aktarma makineleri) 28.94.12.00.00 tekstil büküm makineleri; katlama, bükme, bobine sarma veya çile yapma makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844540000019 dokumaya elverişli lifleri bobinleme ve çilelemeye mahsus diğer makineler 28.94.12.00.00 tekstil büküm makineleri; katlama, bükme, bobine sarma veya çile yapma makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844590000011 çözgü makineleri 28.94.12.00.00 tekstil büküm makineleri; katlama, bükme, bobine sarma veya çile yapma makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844590000012 çözgü ipliklerine mahsus haşıl makineleri 28.94.12.00.00 tekstil büküm makineleri; katlama, bükme, bobine sarma veya çile yapma makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844590000013 çözgü ipliklerini dok.tez.gücü teline ve tarağına geçiren makineler (tahar mak.) 28.94.12.00.00 tekstil büküm makineleri; katlama, bükme, bobine sarma veya çile yapma makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844590000014 dokuma tezgahında çözgü ipliklerini birbirine bağlayan cihazlar 28.94.12.00.00 tekstil büküm makineleri; katlama, bükme, bobine sarma veya çile yapma makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844590000019 dokumaya elverişli iplik üretimine mahsus diğer makine ve cihazlar 28.94.12.00.00 tekstil büküm makineleri; katlama, bükme, bobine sarma veya çile yapma makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844610000000 dokuma makineleri; kumaş genişliği'<' 30 cm. 28.94.13.00.00 dokuma makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844621000000 dokuma makinesi (motorlu, mekikli); kumaş genişliği>30cm. 28.94.13.00.00 dokuma makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844629000000 dokuma makinesi (motorsuz, mekikli); kumaş genişliği>30cm. 28.94.13.00.00 dokuma makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844630000000 dokuma makineleri (mekiksiz); kumaş genişliği'<' 30 cm. 28.94.13.00.00 dokuma makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844711100011 oynak iğneli ev tipi yuvarlak (dairevi) örgü makineleri; silindir çapı'<'165 mm. 28.94.14.30.00 dairesel örgü yapan makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844711100012 oynak iğneli sanayi tipi yuvarlak örgü makineleri; silindir çapı'<'165 mm. 28.94.14.30.00 dairesel örgü yapan makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844711900011 diğer iğneli ev tipi yuvarlak örgü makineleri; silindir çapı'<'165 mm. 28.94.14.30.00 dairesel örgü yapan makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844711900012 diğer iğneli sanayi tipi yuvarlak örgü makineleri; silindir çapı'<'165 mm. 28.94.14.30.00 dairesel örgü yapan makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 844712100011 oynak iğneli ev tipi yuvarlak (dairevi) örgü makineleri; silindir çapı>165 mm. 28.94.14.30.00 dairesel örgü yapan makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844712100012 oynak iğneli sanayi tipi yuvarlak örgü makineleri; silindir çapı>165 mm. 28.94.14.30.00 dairesel örgü yapan makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844712900011 diğer iğneli ev tipi yuvarlak (dairevi) örgü makineleri; silindir çapı>165 mm. 28.94.14.30.00 dairesel örgü yapan makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844712900012 diğer iğneli sanayi tipi yuvarlak örgü makineleri; silindir çapı>165 mm. 28.94.14.30.00 dairesel örgü yapan makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844720200011 ev tipi düz örgü makineleri 28.94.14.50.00 düz örgü makineleri, dikiş-trikotaj makineleri ve çözgülü örgü makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844720200012 sanayi tipi düz örgü makineleri 28.94.14.50.00 düz örgü makineleri, dikiş-trikotaj makineleri ve çözgülü örgü makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844720200013 ev tipi dikiş-trikotaj makineleri 28.94.14.50.00 düz örgü makineleri, dikiş-trikotaj makineleri ve çözgülü örgü makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844720200014 sanayi tipi dikiş-trikotaj makineleri 28.94.14.50.00 düz örgü makineleri, dikiş-trikotaj makineleri ve çözgülü örgü makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844720800000 diğer çözgülü örgü makineleri 28.94.14.50.00 düz örgü makineleri, dikiş-trikotaj makineleri ve çözgülü örgü makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844790000011 işleme makineleri 28.94.14.70.00 gipe iplik, tül, dantel, nakış, süs, örgü veya ağ yapma makineleri ve tafting makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844790000012 şerit ve kaytan yapan makineler 28.94.14.70.00 gipe iplik, tül, dantel, nakış, süs, örgü veya ağ yapma makineleri ve tafting makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844790000019 diğer tül, dantela için makineler 28.94.14.70.00 gipe iplik, tül, dantel, nakış, süs, örgü veya ağ yapma makineleri ve tafting makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844811000000 ratiyerler ve jakardlar; jakard kardlarını azaltıcı, kopya edici, delici veya birleştirici makinalar 28.94.15.10.00 hs 84.44 (dokuma maddelerinden lif imal eden, dokuyan, kesen makineler), 84.45 (lifleri hazırlayan, iplik üreten-hazırlayan makineler), 84.46 (dokuma tezgahları (makineleri)), 84.47'deki (örgü tezgahları, gipür, tül, dantela, file imali makine, cihazları) makineler için yardımcı makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844819001000 dokumaya elverişli iplikleri eğiren makineler için yardımcı makineler 28.94.15.10.00 hs 84.44 (dokuma maddelerinden lif imal eden, dokuyan, kesen makineler), 84.45 (lifleri hazırlayan, iplik üreten-hazırlayan makineler), 84.46 (dokuma tezgahları (makineleri)), 84.47'deki (örgü tezgahları, gipür, tül, dantela, file imali makine, cihazları) makineler için yardımcı makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844819009000 diğer yardımcı makina ve cihazlar (tarife 8444, 8445, 8446,8447'deki makinalar için) 28.94.15.10.00 hs 84.44 (dokuma maddelerinden lif imal eden, dokuyan, kesen makineler), 84.45 (lifleri hazırlayan, iplik üreten-hazırlayan makineler), 84.46 (dokuma tezgahları (makineleri)), 84.47'deki (örgü tezgahları, gipür, tül, dantela, file imali makine, cihazları) makineler için yardımcı makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844820000011 ekstrüzyon vb. makinelerin üretme memeleri 28.94.51.10.00 hs 84.44 (dokuma maddelerinden lif imal eden, dokuyan, kesen makineler) ve hs 84.45'deki (lifleri hazırlayan, iplik üreten-hazırlayan makineler) makinelerin veya bunların yardımcı makinelerinin parça ve aksesuarları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844820000019 ekstrüzyon vb. makinelerin diğer parçaları 28.94.51.10.00 hs 84.44 (dokuma maddelerinden lif imal eden, dokuyan, kesen makineler) ve hs 84.45'deki (lifleri hazırlayan, iplik üreten-hazırlayan makineler) makinelerin veya bunların yardımcı makinelerinin parça ve aksesuarları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844831000000 dokumaya elverişli lif hazırlayan makinelerin kard garnitürü 28.94.51.10.00 hs 84.44 (dokuma maddelerinden lif imal eden, dokuyan, kesen makineler) ve hs 84.45'deki (lifleri hazırlayan, iplik üreten-hazırlayan makineler) makinelerin veya bunların yardımcı makinelerinin parça ve aksesuarları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844832000000 dokumaya elverişli lif hazırlayan makinelerin diğer aksam, parçaları 28.94.51.10.00 hs 84.44 (dokuma maddelerinden lif imal eden, dokuyan, kesen makineler) ve hs 84.45'deki (lifleri hazırlayan, iplik üreten-hazırlayan makineler) makinelerin veya bunların yardımcı makinelerinin parça ve aksesuarları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844833100011 dokumaya elverişli lif hazırlayan makineler için iğler 28.94.51.30.00 iğler ve iğ mekikleri, ring iplik eğirme ve ring kopçalar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844833100012 dokumaya elverişli lif hazırlayan makineler için kelebekler 28.94.51.30.00 iğler ve iğ mekikleri, ring iplik eğirme ve ring kopçalar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844833900000 dokumaya elver. lif hazırlayan makineler için döner ve açık ağızlı bilezikler 28.94.51.30.00 iğler ve iğ mekikleri, ring iplik eğirme ve ring kopçalar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844839000011 dokumaya elver. lif hazırlayan makineler için naylon kopçalar 28.94.51.10.00 hs 84.44 (dokuma maddelerinden lif imal eden, dokuyan, kesen makineler) ve hs 84.45'deki (lifleri hazırlayan, iplik üreten-hazırlayan makineler) makinelerin veya bunların yardımcı makinelerinin parça ve aksesuarları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844839000012 dokumaya elver. lif hazırlayan makineler için metal kopçalar 28.94.51.10.00 hs 84.44 (dokuma maddelerinden lif imal eden, dokuyan, kesen makineler) ve hs 84.45'deki (lifleri hazırlayan, iplik üreten-hazırlayan makineler) makinelerin veya bunların yardımcı makinelerinin parça ve aksesuarları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844839000019 dokumaya elver. lif hazırlayan makineler için diğer aksam; parçalar 28.94.51.10.00 hs 84.44 (dokuma maddelerinden lif imal eden, dokuyan, kesen makineler) ve hs 84.45'deki (lifleri hazırlayan, iplik üreten-hazırlayan makineler) makinelerin veya bunların yardımcı makinelerinin parça ve aksesuarları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844842000000 dokuma makinalarına mahsus taraklar, gücü telleri ve gücü çerçeveleri 28.94.51.50.00 dokuma makinelerinin (dokuma tezgahları) veya bunların yardımcı makinelerinin parça ve aksesuarları (mekikler, dokuma tezgahları için makaralar, gücü telleri ve gücü teli çerçeveleri dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844849000000 dokuma makinalarına yardımcı makinalarının diğer aksam, parça ve kasesuarları 28.94.51.50.00 dokuma makinelerinin (dokuma tezgahları) veya bunların yardımcı makinelerinin parça ve aksesuarları (mekikler, dokuma tezgahları için makaralar, gücü telleri ve gücü teli çerçeveleri dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844851100000 örgü, dikiş, trikotaj makinelerinde kullanılan platinler 28.94.51.70.00 hs 84.47'deki (örgü tezgahları, gipür, tül, dantela, file imali makine, cihazları) makinelerin veya bunların yardımcı makinelerinin parça ve aksesuarları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844851900011 örgü makinelerine ait iğneler 28.94.51.70.00 hs 84.47'deki (örgü tezgahları, gipür, tül, dantela, file imali makine, cihazları) makinelerin veya bunların yardımcı makinelerinin parça ve aksesuarları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844851900019 ilmiklerin oluşturulmasında kullanılan diğer eşyalar 28.94.51.70.00 hs 84.47'deki (örgü tezgahları, gipür, tül, dantela, file imali makine, cihazları) makinelerin veya bunların yardımcı makinelerinin parça ve aksesuarları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844859000011 örgü ve haşıl makinelerine ait taraklar 28.94.51.70.00 hs 84.47'deki (örgü tezgahları, gipür, tül, dantela, file imali makine, cihazları) makinelerin veya bunların yardımcı makinelerinin parça ve aksesuarları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844859000012 konik örgü çapraz taraklar 28.94.51.70.00 hs 84.47'deki (örgü tezgahları, gipür, tül, dantela, file imali makine, cihazları) makinelerin veya bunların yardımcı makinelerinin parça ve aksesuarları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844859000019 örgü, dikiş, trikotaj makinelerinde kullanılan diğer aksam; parçalar 28.94.51.70.00 hs 84.47'deki (örgü tezgahları, gipür, tül, dantela, file imali makine, cihazları) makinelerin veya bunların yardımcı makinelerinin parça ve aksesuarları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844900001000 keçe/mensucat imal makineleri; tamamlanmış/tamamlanmamış 28.94.21.10.00 parça veya kalıplar halindeki keçe veya dokusuz kumaşların imalatı veya bitirilmesi için kullanılan makineler (keçe şapka yapma ve şapka yapmak için kullanılan blokları yapmada kullanılan makineler dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
844900009000 keçe/dokunmamış mensucat imal makinelerinin aksam; parçaları 28.94.21.10.00 parça veya kalıplar halindeki keçe veya dokusuz kumaşların imalatı veya bitirilmesi için kullanılan makineler (keçe şapka yapma ve şapka yapmak için kullanılan blokları yapmada kullanılan makineler dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845011110000 önden yüklemeli tam otomatik çamaşır makinesi; kuru çam.kap'<'6 kg. 27.51.13.00.01 önden yüklemeli tam otomatik çamaşır makinesi; kuru çamaşır kapasitesi <= 6 kg, ev tipi Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 845011190000 üstten yüklemeli tam otomatik çamaşır makinesi; kuru çam.kap'<'6 kg. 27.51.13.00.02 üstten yüklemeli tam otomatik çamaşır makinesi; kuru çamaşır kapasitesi <= 6 kg, ev tipi Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 845011900000 otomatik çamaşır makinesi; 6 kg.'<'kuru çam.kap'<'10 kg. 27.51.13.00.03 otomatik çamaşır makinesi; 6 kg.< kuru çamaşır kapasitesi <= 10 kg, ev tipi Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 845012000000 diğer santrifüj kurutmalı çamaşır makineleri; kuru çam.kap.'<'10 kg. 27.51.13.00.04 otomatik olmayan çamaşır makineleri; kuru çamaşır kapasitesi <= 10 kg olanlar (hem yıkayıp hem kurulayan makineler de dahil), ev tipi Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 845019000011 elektrikli diğer çamaşır makineleri; kuru çam.kap.'<'10 kg. 27.51.13.00.04 otomatik olmayan çamaşır makineleri; kuru çamaşır kapasitesi <= 10 kg olanlar (hem yıkayıp hem kurulayan makineler de dahil), ev tipi Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 845019000019 elektriksiz diğer çamaşır makineleri; kuru çam.kap.'<'10 kg. 27.51.13.00.04 otomatik olmayan çamaşır makineleri; kuru çamaşır kapasitesi <= 10 kg olanlar (hem yıkayıp hem kurulayan makineler de dahil), ev tipi Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 845020000000 çamaşır makineleri; kuru çam. kap.>10 kg. 28.94.22.30.00 ev veya çamaşırhane tipi çamaşır makineleri, kuru çamaşır kapasitesi > 10 kg olanlar (hem yıkayıp hem kurutan makineler dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845090000000 çamaşır makinelerine ait aksam; parçalar 28.94.52.10.00 ev veya çamaşırhane tipi çamaşır makinelerinin parçaları (hem yıkayıp hem kurutan makineler için olanlar dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845110000000 kuru temizleme makineleri 28.94.22.50.00 kuru temizleme makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845121100011 ev tipi kurutma makineleri; kuru çamaşır kap.'<'6 kg. 27.51.13.00.05 kurutma makineleri, kuru çamaşır kapasitesi <= 10 kg olanlar, ev tipi Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 845121100019 diğer kurutma makineleri; kuru çamaşır kap.'<'6 kg. 27.51.13.00.05 kurutma makineleri, kuru çamaşır kapasitesi <= 10 kg olanlar, ev tipi Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 845121900011 ev tipi kurutma makineleri; 6 kg'<'kuru çamaşır kap.'<'10 kg. 27.51.13.00.05 kurutma makineleri, kuru çamaşır kapasitesi <= 10 kg olanlar, ev tipi Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 845121900019 diğer kurutma makineleri; 6 kg'<'kuru çamaşır kap.'<'10 kg. 27.51.13.00.05 kurutma makineleri, kuru çamaşır kapasitesi <= 10 kg olanlar, ev tipi Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 845129000000 diğer kurutma makineleri>kuru çamaşır kap.>10 kg. 28.94.22.70.00 kurutma makineleri, kuru çamaşır kapasitesi > 10 kg olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845130101000 elektrikli ütü makineleri; güç'<'2500 w. 28.94.21.30.00 ütü makineleri ve presleri (tela yapıştırma makineleri dahil; kalender makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 845130109000 elektrikli presler; güç'<'2500 w. 28.94.21.30.00 ütü makineleri ve presleri (tela yapıştırma makineleri dahil; kalender makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 845130301000 elektrikli ütü makineleri; güç>2500 w. 28.94.21.30.00 ütü makineleri ve presleri (tela yapıştırma makineleri dahil; kalender makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845130309000 elektrikli presler; güç>2500 w. 28.94.21.30.00 ütü makineleri ve presleri (tela yapıştırma makineleri dahil; kalender makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845130801000 elektriksiz ütü makineleri 28.94.21.30.00 ütü makineleri ve presleri (tela yapıştırma makineleri dahil; kalender makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845130809000 elektriksiz presler 28.94.21.30.00 ütü makineleri ve presleri (tela yapıştırma makineleri dahil; kalender makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845140000011 sanayide kullanılan yıkama makineleri 28.94.21.50.00 yıkama, beyazlatma veya boyama makineleri (mengeneler ve merdaneler, karıştırıcılar dahil; ev veya çamaşırhane tipi çamaşır makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845140000012 ağartma makineleri 28.94.21.50.00 yıkama, beyazlatma veya boyama makineleri (mengeneler ve merdaneler, karıştırıcılar dahil; ev veya çamaşırhane tipi çamaşır makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845140000013 boyama makineleri 28.94.21.50.00 yıkama, beyazlatma veya boyama makineleri (mengeneler ve merdaneler, karıştırıcılar dahil; ev veya çamaşırhane tipi çamaşır makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845150000011 mensucatı top halinde sarmaya mahsus makineler 28.94.21.70.00 tekstil kumaşlarını makaraya sarmak, makarayı açmak, katlamak, kesmek veya kertikli kesmek için kullanılan makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845150000012 mensucatı şekilli kesmeye makineler 28.94.21.70.00 tekstil kumaşlarını makaraya sarmak, makarayı açmak, katlamak, kesmek veya kertikli kesmek için kullanılan makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845150000019 mensucatı açmaya, katlamaya, kesmeye mahsus makineler 28.94.21.70.00 tekstil kumaşlarını makaraya sarmak, makarayı açmak, katlamak, kesmek veya kertikli kesmek için kullanılan makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845180100000 linoleum vb. imalatında mensucat vb. pasta kaplama makineleri 28.94.21.80.00 muşamba ile bez kumaşa veya diğer desteklere macun uygulanması için diğer yer kaplamalarının imalinde kullanılan makineler; tekstil iplikleri, kumaşları veya hazırlanmış tekstil maddelerini giydirmek, bitirmek, sıkmak, kurutmak, kaplamak veya emprenye etmek için kullanılan makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845180300000 apre ve finisaj makineleri 28.94.21.80.00 muşamba ile bez kumaşa veya diğer desteklere macun uygulanması için diğer yer kaplamalarının imalinde kullanılan makineler; tekstil iplikleri, kumaşları veya hazırlanmış tekstil maddelerini giydirmek, bitirmek, sıkmak, kurutmak, kaplamak veya emprenye etmek için kullanılan makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845180800000 diğer dokuma, iplik makinaları 28.94.21.80.00 muşamba ile bez kumaşa veya diğer desteklere macun uygulanması için diğer yer kaplamalarının imalinde kullanılan makineler; tekstil iplikleri, kumaşları veya hazırlanmış tekstil maddelerini giydirmek, bitirmek, sıkmak, kurutmak, kaplamak veya emprenye etmek için kullanılan makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845190000011 ütü ve pres makinelerinin aksam; parçaları 28.94.52.20.00 hs 8451'deki (dokuma maddelerini yıkama, kurutma, ütüleme makine ve cihazları) makineleri parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845190000012 kuru temizleme makinelerinin aksam; parçaları 28.94.52.20.00 hs 8451'deki (dokuma maddelerini yıkama, kurutma, ütüleme makine ve cihazları) makineleri parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845190000019 diğer mensucat makinelerinin aksam; parçaları 28.94.52.20.00 hs 8451'deki (dokuma maddelerini yıkama, kurutma, ütüleme makine ve cihazları) makineleri parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845210110000 ev tipi dikiş makineleri; birim değeri >65 euro 28.94.40.00.00 ev tipi dikiş makineleri (mobilyaları, tabanları ve kapakları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845210190000 ev tipi dikiş makineleri; birim değeri>65 euro 28.94.40.00.00 ev tipi dikiş makineleri (mobilyaları, tabanları ve kapakları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845210900011 diğer dikiş yapan motorsuz dikiş makineleri ve başları 28.94.40.00.00 ev tipi dikiş makineleri (mobilyaları, tabanları ve kapakları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845210900012 diğer dikiş yapan motorlu dikiş makineleri ve başları 28.94.40.00.00 ev tipi dikiş makineleri (mobilyaları, tabanları ve kapakları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845221000000 otomatik üniteli dikiş makineleri 28.94.24.30.00 sanayi tipi otomatik dikiş makineleri (kitap dikme makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845229000000 diğer dikiş makineleri 28.94.24.50.00 sanayi tipi dikiş makineleri (kitap dikme makineleri, otomatik makineler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845230100000 tek yanı yassı olan dikiş makineleri iğneleri 28.94.52.30.00 dikiş makineleri iğneleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845230900000 diğer dikiş makineleri iğneleri 28.94.52.30.00 dikiş makineleri iğneleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845240001000 dikiş makinelerine ait mobilya, tabla ve mahfazalar 28.94.52.50.00 dikiş makinelerinin mobilyaları, tabanları, kapakları ve bunların parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845240009000 dikiş makinelerine ait mobilya, tabla, mahfaza vb.aksam; parçaları 28.94.52.50.00 dikiş makinelerinin mobilyaları, tabanları, kapakları ve bunların parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845290000000 dikiş makinalarının diğer aksam ve parçaları 28.94.52.70.00 sanayi tipi dikiş makinelerinin parçaları (iğneler, mobilyalar, tabanlar ve kapaklar ile bunların parçaları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845310000000 post, deri, köselelerin hazırlanması/işlenmesi için makine ve cihazlar 28.94.30.30.00 postların, ham derilerin veya derilerin hazırlanması, tabaklanması ve işlenmesi için kullanılan makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845320000000 ayakkabı imaline/tamirine mahsus makine ve cihazlar 28.94.30.50.00 ayakkabı yapım/onarım makineleri (deriyi yarma ve eşleştirme makineleri, deriyi şekilli kesmek için kullanılan makineler, delme ve delik açma makineleri dahil; dikiş makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845380000000 post, deri, köselenin hazırlanması için diğer makine ve cihazlar 28.94.30.70.00 başka yerde sınıflandırılmamış post, ham deri veya deriden eşyaların yapılması ve onarılması için kullanılan makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845390000000 post, deri, kösele makinelerinin aksam, parçaları 28.94.52.80.00 post, ham deri veya derilerin hazırlanması, tabaklanması veya işlenmesi, ayakkabı yapım ve onarımı ile post, ham deri veya deriden diğer eşyaların imalatı veya onarımı için kullanılan makinelerin parçaları (dikiş makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845410000000 tav ocakları 28.91.11.30.00 konvertörler, kepçeler, kütük (ingot) kalıpları ve döküm makineleri, metalürji veya metal dökümhanelerinde kullanılan türdekiler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845420000000 külçe kalıpları ve döküm potaları 28.91.11.30.00 konvertörler, kepçeler, kütük (ingot) kalıpları ve döküm makineleri, metalürji veya metal dökümhanelerinde kullanılan türdekiler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845430100000 basınçlı döküm makineleri 28.91.11.30.00 konvertörler, kepçeler, kütük (ingot) kalıpları ve döküm makineleri, metalürji veya metal dökümhanelerinde kullanılan türdekiler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845430900000 diğer döküm makineleri 28.91.11.30.00 konvertörler, kepçeler, kütük (ingot) kalıpları ve döküm makineleri, metalürji veya metal dökümhanelerinde kullanılan türdekiler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845490000011 tav ocaklarına ait aksam; parçalar 28.91.12.30.00 metalürji veya metal dökümhanelerinde kullanılan türde konvertörlerin, kepçelerin, kütük (ingot) kalıplarının ve döküm makinelerinin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845490000019 külçe kalıpları, döküm potaları, döküm makinelerine ait aksam; parçalar 28.91.12.30.00 metalürji veya metal dökümhanelerinde kullanılan türde konvertörlerin, kepçelerin, kütük (ingot) kalıplarının ve döküm makinelerinin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845510000000 boru imaline mahsus hadde makineleri 28.91.11.53.00 metal boru imaline özgü hadde makineleri; sıcak veya kombine haldeki (soğuk ve sıcak) metal haddeleme makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845521000011 blum, kütük vb. için silindirleri oluklu hadde makineleri 28.91.11.53.00 metal boru imaline özgü hadde makineleri; sıcak veya kombine haldeki (soğuk ve sıcak) metal haddeleme makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845521000012 bandaj ve vagon tekerleklerine mahsus hadde makineleri 28.91.11.53.00 metal boru imaline özgü hadde makineleri; sıcak veya kombine haldeki (soğuk ve sıcak) metal haddeleme makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845521000019 diğer sıcak ve kombine haldeki sıcak ve soğuk hadde makineleri 28.91.11.53.00 metal boru imaline özgü hadde makineleri; sıcak veya kombine haldeki (soğuk ve sıcak) metal haddeleme makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845522000000 soğuk hadde makineleri 28.91.11.57.00 soğuk hadde makineleri, metaller için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845530100000 dökme demirden hadde silindirleri 28.91.12.50.00 hadde makinesi silindirleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845530310000 döv.çelik. sıcak hadde iş silindirleri; sıcak ve soğuk hadde destek silindirleri 28.91.12.50.00 hadde makinesi silindirleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845530390000 dövülmüş çelikten soğuk hadde iş silindirleri 28.91.12.50.00 hadde makinesi silindirleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845530900000 dökülmüş/kalıplanmış çelikten hadde silindirleri 28.91.12.50.00 hadde makinesi silindirleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845590000000 metalleri haddeleme makinelerinin aksam, parçaları 28.91.12.70.00 metal haddeleme makinelerinin parçaları (silindirler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845610001000 metalleri/metal karbürleri lazer, fotonla vb. ışın yöntemiyle işleyen makina 28.41.11.10.00 takım tezgahları, herhangi bir malzemeyi işlemek için (lazer, ultrason veya diğer ışık veya foton ışınlarıyla talaşlı işleyenler) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845610002000 taş, seramik, beton, amyantlı çimentoyu lazer, fotonla vb. ışın yöntemiyle işleyen makina 28.41.11.10.00 takım tezgahları, herhangi bir malzemeyi işlemek için (lazer, ultrason veya diğer ışık veya foton ışınlarıyla talaşlı işleyenler) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845610003000 ağaç, mantar, kemik, eboniti lazer, fotonla vb. ışın yöntemiyle işleyen makina 28.41.11.10.00 takım tezgahları, herhangi bir malzemeyi işlemek için (lazer, ultrason veya diğer ışık veya foton ışınlarıyla talaşlı işleyenler) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845610009000 diğer maddeleri, lazer, fotonla vb. ışın yöntemiyle işleyen makina 28.41.11.10.00 takım tezgahları, herhangi bir malzemeyi işlemek için (lazer, ultrason veya diğer ışık veya foton ışınlarıyla talaşlı işleyenler) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845620001000 metalleri/metal karbürleri ultrasonik yöntemle işleyen makineler 28.41.11.30.00 takım tezgahları, herhangi bir malzemeyi işlemek için (ultrason işlemlerle talaşlı işleyenler) (yarı iletken aygıtların veya entegre elektronik devrelerin imalatı için olan makineler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845620002000 taş, seramik, amyantlı çimento vb.ultrasonik yöntemle işleyen makineler 28.41.11.30.00 takım tezgahları, herhangi bir malzemeyi işlemek için (ultrason işlemlerle talaşlı işleyenler) (yarı iletken aygıtların veya entegre elektronik devrelerin imalatı için olan makineler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845620009000 diğer maddeleri ultrasonik yöntemle işleyen makineler 28.41.11.30.00 takım tezgahları, herhangi bir malzemeyi işlemek için (ultrason işlemlerle talaşlı işleyenler) (yarı iletken aygıtların veya entegre elektronik devrelerin imalatı için olan makineler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845630110000 elektro; erezyon yöntemi ile çalışan sayısal kontrollü tel kesme 28.41.11.50.00 takım tezgahları, herhangi bir malzemeyi talaşlı işlemek için (elektro erozyon işlemleriyle çalışanlar) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845630191000 metal/metal karbürleri sayısal kontr.elektro; erezyon yönt. işleyen makineler 28.41.11.50.00 takım tezgahları, herhangi bir malzemeyi talaşlı işlemek için (elektro erozyon işlemleriyle çalışanlar) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845630192000 taş, seramik, beton vb.sayısal kontr.elektro; erezyon yönt.işleyen makineler 28.41.11.50.00 takım tezgahları, herhangi bir malzemeyi talaşlı işlemek için (elektro erozyon işlemleriyle çalışanlar) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845630199000 diğer maddeleri sayısal kontr.elektro; erezyon yöntemiyle işleyen makineler 28.41.11.50.00 takım tezgahları, herhangi bir malzemeyi talaşlı işlemek için (elektro erozyon işlemleriyle çalışanlar) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845630901000 metal/metal karbürleri diğer kontr.elektro; erezyon yönt. işleyen makineler 28.41.11.50.00 takım tezgahları, herhangi bir malzemeyi talaşlı işlemek için (elektro erozyon işlemleriyle çalışanlar) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845630902000 taş, seramik, beton vb.diğer kontr.elektro; erezyon yönt.işleyen makineler 28.41.11.50.00 takım tezgahları, herhangi bir malzemeyi talaşlı işlemek için (elektro erozyon işlemleriyle çalışanlar) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845630909000 diğer maddeleri diğer kontr.elektro; erezyon yöntemiyle işleyen makineler 28.41.11.50.00 takım tezgahları, herhangi bir malzemeyi talaşlı işlemek için (elektro erozyon işlemleriyle çalışanlar) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845690001000 metallerin/metal karbürlerin işlenmesine mahsus diğer makina 28.41.11.70.00 takım tezgahları, herhangi bir malzemeyi talaşlı işlemek için (elektro kimyasal, elektron-ışını, iyonik ışın veya plazma arkı işlemleriyle çalışanlar) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845690002000 taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento vb. diğer mineral maddelerin işlenmesi için diğer makina 28.41.11.70.00 takım tezgahları, herhangi bir malzemeyi talaşlı işlemek için (elektro kimyasal, elektron-ışını, iyonik ışın veya plazma arkı işlemleriyle çalışanlar) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845690003000 ağaç, mantar, kemik, ebonit ve suni plastik maddelerin işlenmesi için diğer makina 28.41.11.70.00 takım tezgahları, herhangi bir malzemeyi talaşlı işlemek için (elektro kimyasal, elektron-ışını, iyonik ışın veya plazma arkı işlemleriyle çalışanlar) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845690004000 elektrolitik polisaj cihazları 28.41.11.70.00 takım tezgahları, herhangi bir malzemeyi talaşlı işlemek için (elektro kimyasal, elektron-ışını, iyonik ışın veya plazma arkı işlemleriyle çalışanlar) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845710100000 metal işlemeye mahsus yatay işleme merkezleri 28.41.12.20.00 yatay işleme merkezleri, metal işlemek için Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845710900000 metal işlemeye mahsus diğer işleme merkezleri 28.41.12.40.00 dikey işleme merkezleri, metal işlemek için (birleşik yatay ve dikey makine ile şekil verme merkezleri dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845720000000 metal işlemeye mahsus tek istasyonlu tezgahlar 28.41.12.50.00 tek istasyonlu makineler, metal işlemek için Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845730100000 nümerik kontrollü çok istasyonlu trasfer tezgahları 28.41.12.70.00 çok istasyonlu transfer makineleri, metal işlemek için Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845730900000 diğer çok istasyonlu transfer tezgahları 28.41.12.70.00 çok istasyonlu transfer makineleri, metal işlemek için Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845811200000 nümerik kontrollü yatay tornalama merkezleri 28.41.21.23.00 yatay torna tezgahları ve tornalama merkezleri (sayısal kontrollü), metalleri talaşlı işlemek için Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845811410000 nümerik kontrollü tek milli otomatik yatay torna tezgahları 28.41.21.27.00 yatay torna tezgahları ve otomatik torna tezgahları (sayısal kontrollü), metalleri talaşlı işlemek için (tornalama merkezleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845811490000 nümerik kontrollü çok milli otomatik yatay torna tezgahları 28.41.21.27.00 yatay torna tezgahları ve otomatik torna tezgahları (sayısal kontrollü), metalleri talaşlı işlemek için (tornalama merkezleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845811800011 nümerik kontrollü yatay alın torna tezgahları 28.41.21.29.00 yatay torna tezgahları (sayısal kontrollü), metalleri talaşlı işlemek için (tornalama merkezleri, otomatik tornalar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845811800012 nümerik kontrollü yatay bandaj torna tezgahları 28.41.21.29.00 yatay torna tezgahları (sayısal kontrollü), metalleri talaşlı işlemek için (tornalama merkezleri, otomatik tornalar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845811800013 nümerik kontrollü yatay eksantrik torna tezgahları 28.41.21.29.00 yatay torna tezgahları (sayısal kontrollü), metalleri talaşlı işlemek için (tornalama merkezleri, otomatik tornalar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845811800014 nümerik kontrollü yatay tek milli çubuk ve ayna otomatları 28.41.21.29.00 yatay torna tezgahları (sayısal kontrollü), metalleri talaşlı işlemek için (tornalama merkezleri, otomatik tornalar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845811800015 nümerik kontrollü yatay çok milli çubuk ve ayna otomatları 28.41.21.29.00 yatay torna tezgahları (sayısal kontrollü), metalleri talaşlı işlemek için (tornalama merkezleri, otomatik tornalar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845811800016 nümerik kontrollü yatay torna otomatları 28.41.21.29.00 yatay torna tezgahları (sayısal kontrollü), metalleri talaşlı işlemek için (tornalama merkezleri, otomatik tornalar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845811800019 nümerik kontrollü yatay diğer metal işleyen torna tezgahları 28.41.21.29.00 yatay torna tezgahları (sayısal kontrollü), metalleri talaşlı işlemek için (tornalama merkezleri, otomatik tornalar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845819000000 metal işlemeye mahsus diğer torna tezgahları 28.41.21.40.00 yatay torna tezgahları (sayısal kontrollü olmayan), metalleri talaşlı işlemek için Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845891200000 nümerik kontrollü diğer tornalama merkezleri 28.41.21.60.00 torna tezgahları, tornalama merkezleri dahil, metalleri talaşlı işlemek için (yatay torna tezgahları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845891800000 nümerik kontrollü diğer torna tezgahları 28.41.21.60.00 torna tezgahları, tornalama merkezleri dahil, metalleri talaşlı işlemek için (yatay torna tezgahları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845899000000 nümerik kontrollü olmayan diğer torna tezgahları 28.41.21.60.00 torna tezgahları, tornalama merkezleri dahil, metalleri talaşlı işlemek için (yatay torna tezgahları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845910000000 kızaklı işlem üniteleri 28.41.22.33.00 delerek, raybalayarak (borlayarak), frezeleyerek, set (diş) veya yiv açarak metal işlemek için kullanılan kızaklı işlem üniteleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845921000000 nümerik kontrollü diğer delme tezgahları 28.41.22.13.00 delme makineleri (matkaplar) (sayısal kontrollü), metal işlemek için olanlar (kızaklı işlem üniteleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845929000000 nümerik kontrollü olmayan diğer delme tezgahları 28.41.22.35.00 delme makineleri (matkaplar) (sayısal kontrollü olmayan), metal işlemek için olanlar (kızaklı işlem üniteleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845931000000 nümerik kontrollü rayba, freze tezgahları 28.41.22.40.00 raybalama (borlama) ve rayba (borlama)-freze makineleri (sayısal kontrollü), metal işlemek için olanlar (delme makineleri (matkaplar) hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845939000000 nümerik kontrollü olmayan rayba, freze tezgahları 28.41.22.60.00 raybalama (borlama) ve rayba (borlama)-freze makineleri (sayısal kontrollü olmayan), metal işlemek için olanlar (delme makineleri (matkaplar) hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845940100000 nümerik kontrollü diğer rayba tezgahları 28.41.22.40.00 raybalama (borlama) ve rayba (borlama)-freze makineleri (sayısal kontrollü), metal işlemek için olanlar (delme makineleri (matkaplar) hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845940900000 nümerik kontrollü olmayan diğer rayba tezgahları 28.41.22.60.00 raybalama (borlama) ve rayba (borlama)-freze makineleri (sayısal kontrollü olmayan), metal işlemek için olanlar (delme makineleri (matkaplar) hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845951000000 nümerik kontrollü konsol tipi freze tezgahları 28.41.22.17.00 konsol tipi freze makineleri (sayısal kontrollü), metal işlemek için olanlar (rayba (borlama)-freze makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845959000000 nümerik kontrollü olmayan konsol tipi freze tezgahları 28.41.22.70.00 freze makineleri (sayısal kontrollü olmayan), metal işlemek için olanlar (rayba (borlama)-freze makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845961100000 nümerik kontrollü takım freze tezgahları 28.41.22.23.00 takım freze makineleri (sayısal kontrollü), metal işlemek için olanlar (rayba (borlama) -freze makineleri ile konsol tipi olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845961900000 nümerik kontrollü olan diğer freze tezgahları 28.41.22.25.00 freze makineleri (sayısal kontrollü), metal işlemek için olanlar (planya-freze tezgahları dahil) (rayba (borlama)-freze makineleri, konsol tipi freze makineleri, takım freze makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845969100000 nümerik kontrollü olmayan takım freze tezgahları 28.41.22.70.00 freze makineleri (sayısal kontrollü olmayan), metal işlemek için olanlar (rayba (borlama)-freze makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845969900000 diğer freze tezhahları 28.41.22.70.00 freze makineleri (sayısal kontrollü olmayan), metal işlemek için olanlar (rayba (borlama)-freze makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
845970000000 diğer diş açma/vida yuvası açma tezgahları 28.41.22.80.00 set (diş) açma veya yiv açma makineleri (kılavuz ve pafta makineleri), metal işlemek için olanlar (delme makineleri (matkaplar) hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846011000000 nümerik kontrollü düz yüzey taşlama tezgahları (0, 01mm. ayarlı) 28.41.23.05.00 düz yüzey taşlama tezgahları (sayısal kontrollü), metal işlemek için olanlar (eksenlerden herhangi birine yerleştirilmesinde minimum doğruluğu 0,01 mm'ye kadar ayarlanabilenler) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846019000000 nümerik kontrollü olmayan düz yüzey taşlama tezgahları (0, 01 mm.ayarlı) 28.41.23.35.00 düz yüzeyler için taşlama tezgahları (sayısal kontrollü olmayan), metal işlemek için olanlar (eksenlerden herhangi birine yerleştirilmesinde minimum doğruluğu 0,01 mm'ye kadar ayarlanabilenler) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846021110000 nümerik kontrollü dahili silindirik taşlama makineleri (0, 01 mm. ayarlı) 28.41.23.15.00 silindirik yüzey taşlama tezgahları (sayısal kontrollü), metal işlemek için olanlar (eksenlerden herhangi birine yerleştirilmesinde minimum doğruluğu 0,01 mm'ye kadar ayarlanabilenler) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846021150000 nümerik kontrollü merkezsiz taşlama makineleri (0, 01 mm.ayarlı) 28.41.23.15.00 silindirik yüzey taşlama tezgahları (sayısal kontrollü), metal işlemek için olanlar (eksenlerden herhangi birine yerleştirilmesinde minimum doğruluğu 0,01 mm'ye kadar ayarlanabilenler) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846021190000 nümerik kontr.silindirik yüzeyler için diğer taşlama tezgahları (0, 01 mm.ayarlı) 28.41.23.15.00 silindirik yüzey taşlama tezgahları (sayısal kontrollü), metal işlemek için olanlar (eksenlerden herhangi birine yerleştirilmesinde minimum doğruluğu 0,01 mm'ye kadar ayarlanabilenler) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846021900000 diğer yüzeyler için nümerik kontrollü diğer taşlama tezgahları 28.41.23.25.00 diğer yüzeyler için diğer taşlama tezgahları (sayısal kontrollü), metal işlemek için olanlar (eksenlerden herhangi birine yerleştirilmesinde minimum doğruluğu 0,01 mm'ye kadar ayarlanabilenler) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846029100000 silindirik üzeyler için. için nümerik kontr.olmayan diğ. taşlama tezgahları (0, 01 mm ayarlı) 28.41.23.45.00 silindirik yüzey taşlama tezgahları (sayısal kontrollü olmayan), metal işlemek için olanlar (eksenlerden herhangi birine yerleştirilmesinde minimum doğruluğu 0,01 mm'ye kadar ayarlanabilenler) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846029900000 diğer yüzey. için nümerik kontr.olmayan diğ. taşlama tezgahları (0, 01 mm ayarlı) 28.41.23.55.00 diğer yüzeyler için diğer taşlama tezgahları (sayısal kontrollü olmayan), metal işlemek için olanlar (eksenlerden herhangi birine yerleştirilmesinde minimum doğruluğu 0,01 mm'ye kadar ayarlanabilenler) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846031000000 nümerik kontrollü bileme tezgahları 28.41.23.65.00 bileyleme tezgahları (takım veya kesici aletler için) (sayısal kontrollü), metal işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846039000000 nümerik kontrollü olmayan bileme tezgahları 28.41.23.75.00 bileyleme tezgahları (takım veya kesici aletler için) (sayısal kontrollü olmayan), metal işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846040100011 nümerik kontrollü honlama tezgahları 28.41.23.85.00 honlama veya lepleme tezgahları, metal işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846040100012 nümerik kontrollü lepleme tezgahları 28.41.23.85.00 honlama veya lepleme tezgahları, metal işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846040900011 nümerik kontrollü olmayan honlama tezgahları 28.41.23.85.00 honlama veya lepleme tezgahları, metal işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846040900012 nümerik kontrollü olmayan lepleme tezgahları 28.41.23.85.00 honlama veya lepleme tezgahları, metal işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846090100011 rektifiye tezgahları (0, 01 mm.az ayarlı) 28.41.23.95.00 çapak temizleme veya cilalama makineleri, metal için olanlar (dişli tamamlama makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846090100019 mikrometrik ayarlama sistemli diğer tezgahlar (0, 01 mm.az ayarlı) 28.41.23.95.00 çapak temizleme veya cilalama makineleri, metal için olanlar (dişli tamamlama makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846090900011 rektifiye tezgahları (0, 01 mm.fazla ayarlı) 28.41.23.95.00 çapak temizleme veya cilalama makineleri, metal için olanlar (dişli tamamlama makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846090900019 mikrometrik ayarlama sistemli diğer tezgahlar (0, 01 mm.fazla ayarlı) 28.41.23.95.00 çapak temizleme veya cilalama makineleri, metal için olanlar (dişli tamamlama makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846120000011 vargel tezgahları 28.41.24.90.00 başka yerde sınıflandırılmamış planya, şekil verme veya dik planya tezgahları, metalleri veya sermetleri talaşlı işleyerek çalışan diğer takım tezgahları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846120000012 yiv açma tezgahları 28.41.24.90.00 başka yerde sınıflandırılmamış planya, şekil verme veya dik planya tezgahları, metalleri veya sermetleri talaşlı işleyerek çalışan diğer takım tezgahları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846130100000 nümerik kontrollü broş tezgahları 28.41.24.10.00 broşlama makineleri (oluk açma makineleri), metal işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846130900000 nümerik kontrollü olmayan broş tezgahları 28.41.24.10.00 broşlama makineleri (oluk açma makineleri), metal işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846140110000 nümerik kontrollü dişli çarklar için dişli açma tezgahları 28.41.24.30.00 dişli kesme, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları; metalleri, metal karbürleri veya sermetleri işlemek için olanlar (planya tezgahları, dik planya tezgahları ve broşlama makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846140190000 nümerik kontrollü olmayan dişli çarklar için dişli açma tezgahları 28.41.24.30.00 dişli kesme, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları; metalleri, metal karbürleri veya sermetleri işlemek için olanlar (planya tezgahları, dik planya tezgahları ve broşlama makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846140310000 nümerik kontrollü diğer dişliler için dişli açma tezgahları 28.41.24.30.00 dişli kesme, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları; metalleri, metal karbürleri veya sermetleri işlemek için olanlar (planya tezgahları, dik planya tezgahları ve broşlama makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846140390000 nümerik kontrollü olmayan diğer dişliler için dişli açma tezgahları 28.41.24.30.00 dişli kesme, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları; metalleri, metal karbürleri veya sermetleri işlemek için olanlar (planya tezgahları, dik planya tezgahları ve broşlama makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846140710011 nümerik kontrollü dişli taşlama tezgahları (0, 01 mm.ayarlı) (0, 01 mm.ayarlı) 28.41.24.30.00 dişli kesme, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları; metalleri, metal karbürleri veya sermetleri işlemek için olanlar (planya tezgahları, dik planya tezgahları ve broşlama makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846140710012 nümerik kontrollü dişli tamamlama tezgahları (0, 01 mm.ayarlı) 28.41.24.30.00 dişli kesme, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları; metalleri, metal karbürleri veya sermetleri işlemek için olanlar (planya tezgahları, dik planya tezgahları ve broşlama makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846140790011 nümerik kontrollü olmayan dişli taşlama tezgahları (0, 01 mm.ayarlı) 28.41.24.30.00 dişli kesme, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları; metalleri, metal karbürleri veya sermetleri işlemek için olanlar (planya tezgahları, dik planya tezgahları ve broşlama makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846140790012 nümerik kontrollü olmayan dişli tamamlama tezgahları (0, 01 mm.ayarlı) 28.41.24.30.00 dişli kesme, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları; metalleri, metal karbürleri veya sermetleri işlemek için olanlar (planya tezgahları, dik planya tezgahları ve broşlama makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846140900011 mikrometrik ayarlama sistemi olmayan dişli taşlama tezgahları 28.41.24.30.00 dişli kesme, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları; metalleri, metal karbürleri veya sermetleri işlemek için olanlar (planya tezgahları, dik planya tezgahları ve broşlama makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846140900012 mikrometrik ayarlama sistemi olmayan dişli tamamlama tezgahları 28.41.24.30.00 dişli kesme, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları; metalleri, metal karbürleri veya sermetleri işlemek için olanlar (planya tezgahları, dik planya tezgahları ve broşlama makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846150110000 testeresi daire şeklinde olan testere tezgahları 28.41.24.70.00 testere tezgahları veya kesip ayırma tezgahları, metalleri işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846150190000 testeresi diğer şekillerde olan testere tezgahları 28.41.24.70.00 testere tezgahları veya kesip ayırma tezgahları, metalleri işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846150900000 dilme tezgahları 28.41.24.70.00 testere tezgahları veya kesip ayırma tezgahları, metalleri işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846190000000 diğer çeşitli metal tezgahları 28.41.24.90.00 başka yerde sınıflandırılmamış planya, şekil verme veya dik planya tezgahları, metalleri veya sermetleri talaşlı işleyerek çalışan diğer takım tezgahları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846210100011 nümerik kontrollü dövme tezgahları 28.41.33.10.00 dövme veya kalıpta dövme tezgahları ve çekiçleri (sayısal kontrollü), metalleri işlemek için olanlar (presler dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846210100019 nümerik kontrollü kalıpta dövme tezgahları ve çekiçleri 28.41.33.10.00 dövme veya kalıpta dövme tezgahları ve çekiçleri (sayısal kontrollü), metalleri işlemek için olanlar (presler dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846210900011 nümerik kontrollü olmayan dövme tezgahları 28.41.33.20.00 dövme veya kalıpta dövme tezgahları ve çekiçleri (sayısal kontrollü olmayan), metalleri işlemek için olanlar (presler dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846210900019 nümerik kontrollü olmayan kalıpta dövme tezgahları ve çekiçleri 28.41.33.20.00 dövme veya kalıpta dövme tezgahları ve çekiçleri (sayısal kontrollü olmayan), metalleri işlemek için olanlar (presler dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846221100000 nümerik kontrollü yassı ürün için katlama, düzeltme tezgahları 28.41.31.20.00 bükme, katlama, düzleştirme veya yassılaştırma makineleri (sayısal kontrollü), yassı metal ürünleri işlemek için olanlar (presler dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846221800000 nümerik kontrollü diğer ürünler için katlama, düzeltme tezgahları 28.41.31.40.00 bükme, katlama, düzleştirme veya yassılaştırma makineleri (sayısal kontrollü), metalleri işlemek için olanlar (presler dahil) (yassı metal ürünleri işlemek için olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846229100000 nümerik kontrollü olmayan yassı ürün için katlama, düzeltme tezgahları 28.41.31.60.00 bükme, katlama, düzleştirme veya yassılaştırma makineleri (sayısal kontrollü olmayan), yassı metal ürünleri işlemek için olanlar (presler dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846229910000 nümerik kontr.olmayan diğ. ürünler için hidr.katlama, düzeltme tezgahları 28.41.31.80.00 bükme, katlama, düzleştirme veya yassılaştırma makineleri (sayısal kontrollü olmayan), metalleri işlemek için olanlar (presler dahil) (yassı metal ürünleri işlemek için olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846229980000 nümerik kontr.olmayan diğ. ürünler için diğer katlama, düzeltme tezgahları 28.41.31.80.00 bükme, katlama, düzleştirme veya yassılaştırma makineleri (sayısal kontrollü olmayan), metalleri işlemek için olanlar (presler dahil) (yassı metal ürünleri işlemek için olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846231000011 nümerik kontrollü makasla kesme tezgahları 28.41.32.20.00 makas tezgahları (sayısal kontrollü), metalleri işlemek için olanlar (presler dahil) (kombine haldeki zımba (delme) ve makas tezgahları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846231000019 nümerik kontrollü presler 28.41.32.20.00 makas tezgahları (sayısal kontrollü), metalleri işlemek için olanlar (presler dahil) (kombine haldeki zımba (delme) ve makas tezgahları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846239100011 nümerik kontr.olmayan yassı ürünler için makasla kesme tezgahları 28.41.32.60.00 makas tezgahları (sayısal kontrollü olmayan), metalleri işlemek için olanlar (presler dahil) (kombine haldeki zımba (delme) ve makas tezgahları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846239100019 nümerik kontr.olmayan yassı ürünler için diğer tezgahlar 28.41.32.60.00 makas tezgahları (sayısal kontrollü olmayan), metalleri işlemek için olanlar (presler dahil) (kombine haldeki zımba (delme) ve makas tezgahları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846239910011 nümerik kontr.olmayan diğer ürünler için hidrolik makasla kesme tezgahları 28.41.32.60.00 makas tezgahları (sayısal kontrollü olmayan), metalleri işlemek için olanlar (presler dahil) (kombine haldeki zımba (delme) ve makas tezgahları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846239910012 nümerik kontr.olmayan diğer ürünler için hidrolik presler 28.41.32.60.00 makas tezgahları (sayısal kontrollü olmayan), metalleri işlemek için olanlar (presler dahil) (kombine haldeki zımba (delme) ve makas tezgahları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846239990011 nümerik kontr.olmayan diğer ürünler için diğer makasla kesme tezgahları 28.41.32.60.00 makas tezgahları (sayısal kontrollü olmayan), metalleri işlemek için olanlar (presler dahil) (kombine haldeki zımba (delme) ve makas tezgahları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846239990012 nümerik kontr.olmayan diğer ürünler için diğer presler 28.41.32.60.00 makas tezgahları (sayısal kontrollü olmayan), metalleri işlemek için olanlar (presler dahil) (kombine haldeki zımba (delme) ve makas tezgahları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846241100011 nümerik kontrollü yassı ürünler için zımbalı kesme tezgahları 28.41.32.40.00 zımba (delme) veya kertikleme (gedik açma) tezgahları (sayısal kontrollü) (presler, kombine haldeki zımba (delme) ve makas tezgahları dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846241100012 nümerik kontrollü yassı ürünler için presler 28.41.32.40.00 zımba (delme) veya kertikleme (gedik açma) tezgahları (sayısal kontrollü) (presler, kombine haldeki zımba (delme) ve makas tezgahları dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846241100019 nümerik kontrollü yassı ürünler için diğer tezgahlar 28.41.32.40.00 zımba (delme) veya kertikleme (gedik açma) tezgahları (sayısal kontrollü) (presler, kombine haldeki zımba (delme) ve makas tezgahları dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846241900011 nümerik kontrollü diğer ürünler için zımbalı kesme tezgahları 28.41.32.40.00 zımba (delme) veya kertikleme (gedik açma) tezgahları (sayısal kontrollü) (presler, kombine haldeki zımba (delme) ve makas tezgahları dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846241900012 nümerik kontrollü diğer ürünler için presler 28.41.32.40.00 zımba (delme) veya kertikleme (gedik açma) tezgahları (sayısal kontrollü) (presler, kombine haldeki zımba (delme) ve makas tezgahları dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846241900019 nümerik kontrollü diğer ürünler için diğer tezgahlar 28.41.32.40.00 zımba (delme) veya kertikleme (gedik açma) tezgahları (sayısal kontrollü) (presler, kombine haldeki zımba (delme) ve makas tezgahları dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846249100011 nümerik kontrollü olmayan yassı ürünler için zımbalı kesme tezgahları 28.41.32.80.00 zımba (delme) veya kertikleme (gedik açma) tezgahları (sayısal kontrollü olmayan) (presler, kombine haldeki zımba (delme) ve makas tezgahları dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846249100012 nümerik kontrollü olmayan yassı ürünler için presler 28.41.32.80.00 zımba (delme) veya kertikleme (gedik açma) tezgahları (sayısal kontrollü olmayan) (presler, kombine haldeki zımba (delme) ve makas tezgahları dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846249100019 nümerik kontrollü olmayan yassı ürünler için diğer tezgahlar 28.41.32.80.00 zımba (delme) veya kertikleme (gedik açma) tezgahları (sayısal kontrollü olmayan) (presler, kombine haldeki zımba (delme) ve makas tezgahları dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846249900011 nümerik kontrollü olmayan diğer ürünler için zımbalı kesme tezgahları 28.41.32.80.00 zımba (delme) veya kertikleme (gedik açma) tezgahları (sayısal kontrollü olmayan) (presler, kombine haldeki zımba (delme) ve makas tezgahları dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846249900012 nümerik kontrollü olmayan diğer ürünler için presler 28.41.32.80.00 zımba (delme) veya kertikleme (gedik açma) tezgahları (sayısal kontrollü olmayan) (presler, kombine haldeki zımba (delme) ve makas tezgahları dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846249900019 nümerik kontrollü olmayan diğer ürünler için diğer tezgahlar 28.41.32.80.00 zımba (delme) veya kertikleme (gedik açma) tezgahları (sayısal kontrollü olmayan) (presler, kombine haldeki zımba (delme) ve makas tezgahları dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846291201000 metal tozları, döküntülerini kalıplama/balya yapmaya mahsus hidrolik presler 28.41.33.50.00 hidrolik presler, metalleri işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846291209000 nümerik kontrollü diğer hidrolik presler 28.41.33.50.00 hidrolik presler, metalleri işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846291801000 hidrolik presler,nümerik kontrollü olmayan metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus 28.41.33.50.00 hidrolik presler, metalleri işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846291809000 nümerik kontrollü olmayan diğer hidrolik presler 28.41.33.50.00 hidrolik presler, metalleri işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846299201000 diğer presler; numerik kontrollü, kalıplamaya ve balyalamaya mahsus 28.41.33.60.00 hidrolik olmayan presler, metalleri işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846299209000 diğer presler; numerik kontrollü 28.41.33.60.00 hidrolik olmayan presler, metalleri işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846299801000 diğer presler; kalıplamaya ve balyalamaya mahsus 28.41.33.60.00 hidrolik olmayan presler, metalleri işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846299809000 diğer presler 28.41.33.60.00 hidrolik olmayan presler, metalleri işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846310100000 tel çekme makineleri 28.41.34.10.00 çekme tezgahları, metallerden, sinterlenmiş metal karbürlerden veya sermetlerden çubuklar, tüpler, profiller, teller veya benzerleri için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846310900000 çubuk, boru, profil, tel/bezerlerini çekme makineleri 28.41.34.10.00 çekme tezgahları, metallerden, sinterlenmiş metal karbürlerden veya sermetlerden çubuklar, tüpler, profiller, teller veya benzerleri için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846320000011 ezerek vida dişi açma makineleri 28.41.34.30.00 ezerek set (diş) açma makineleri (ovalama makineleri), metalleri, sinterlenmiş metal karbürleri veya sermetleri işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846320000019 diğer diş açma makineleri 28.41.34.30.00 ezerek set (diş) açma makineleri (ovalama makineleri), metalleri, sinterlenmiş metal karbürleri veya sermetleri işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846330000000 tel işlemeye mahsus makineler 28.41.34.50.00 tel işleme makineleri (çekme tezgahları ve set (diş) açma makineleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846390000000 metal/sermetleri talaş kaldırmadan işleyen diğer makineler 28.41.34.70.00 metal işlemek için perçinleme tezgahları, dövme tezgahları ve bükme tezgahları, spiral metal şeritlerden esnek tüp imalatı için tezgahlar ile elektro-manyetik vuruşlu metal şekillendirme tezgahları ve metalleri talaşsız işlemek için diğer takım tezgahları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846410000000 taş, seramik, beton, çimento, soğuk cam işleyen testere makinası 28.49.11.30.00 testere tezgahları, taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral malzemeleri işlemek veya camı soğuk işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846420110000 optik camlar için taşlama/parlatma makineleri 28.49.11.50.00 taşlama veya parlatma tezgahları, taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral malzemeleri işlemek veya camı soğuk işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846420190000 diğer camlar için taşlama/parlatma makineleri 28.49.11.50.00 taşlama veya parlatma tezgahları, taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral malzemeleri işlemek veya camı soğuk işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846420200000 seramik işlenmesine mahsus taşlama/parlatma makineleri 28.49.11.50.00 taşlama veya parlatma tezgahları, taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral malzemeleri işlemek veya camı soğuk işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846420950000 diğer taş, beton vb.için taşlama/parlatma makineleri 28.49.11.50.00 taşlama veya parlatma tezgahları, taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral malzemeleri işlemek veya camı soğuk işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846490200000 seramiklerin işlenmesine mahsus makinalar 28.49.11.70.00 diğer takım tezgahları, taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral malzemeleri işlemek veya camı soğuk işlemek için olanlar (testere tezgahları, taşlama veya parlatma tezgahları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846490800000 taş, beton, çimento, soğuk cam işleyen diğer makineler 28.49.11.70.00 diğer takım tezgahları, taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral malzemeleri işlemek veya camı soğuk işlemek için olanlar (testere tezgahları, taşlama veya parlatma tezgahları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846510100000 elle yükleme yapılan, alet değiştirmeden iş yapan makineler 28.49.12.10.00 çok amaçlı tezgahlar (iş parçası işlemler arasında elle transfer edilenler), ahşap, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik veya benzeri sert malzemeleri işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846510900000 otomatik yükleme yapılan, alet değiştirmeden iş yapan makineler 28.49.12.20.00 çok amaçlı tezgahlar (iş parçası işlemler arasında otomatik olarak transfer edilenler), ahşap, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik veya benzeri sert malzemeleri işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846591100000 ağaç, mantar, kemik vb.sert maddeleri işleyen şerit testereler 28.49.12.33.00 şerit testereler, ahşap, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik veya benzeri sert malzemeleri işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846591200000 ağaç, mantar, kemik vb.sert maddeleri işleyen dairevi testereler 28.49.12.35.00 dairesel testereler, ahşap, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik veya benzeri sert malzemeleri işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846591900000 ağaç, mantar, kemik vb.sert maddeleri işleyen diğer testere makineleri 28.49.12.37.00 diğer testere tezgahları, ahşap, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik veya benzeri sert malzemeleri işlemek için olanlar (şerit testereler, dairesel testereler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846592000011 ağaç, mantar, kemik vb.sert maddeleri işleyen planya makineleri 28.49.12.50.00 planya, freze veya kalıplama (keserek) tezgahları, ahşap, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik veya benzeri sert malzemeleri işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846592000012 ağaç, mantar, kemik vb.sert maddeleri işleyen freze makineleri 28.49.12.50.00 planya, freze veya kalıplama (keserek) tezgahları, ahşap, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik veya benzeri sert malzemeleri işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846592000013 ağaç, mantar, kemik vb.sert mad. işleyen keserek kalıplama makineleri 28.49.12.50.00 planya, freze veya kalıplama (keserek) tezgahları, ahşap, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik veya benzeri sert malzemeleri işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846593000011 ağaç, mantar, kemik vb.sert maddeleri işleyen taşlama makineleri 28.49.12.63.00 taşlama, zımparalama veya parlatma tezgahları, ahşap, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik veya benzeri sert malzemeleri işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846593000012 ağaç, mantar, kemik vb.sert maddeleri işleyen zımparalama makineleri 28.49.12.63.00 taşlama, zımparalama veya parlatma tezgahları, ahşap, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik veya benzeri sert malzemeleri işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846593000013 ağaç, mantar, kemik vb.sert maddeleri işleyen parlatma makineleri 28.49.12.63.00 taşlama, zımparalama veya parlatma tezgahları, ahşap, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik veya benzeri sert malzemeleri işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846594000000 ağaç, mantar vb.sert maddeleri işleyen bükme ve birleştirme makineleri 28.49.12.65.00 bükme veya montaj tezgahları, ahşap, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik veya benzeri sert malzemeleri işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846595000000 ağaç, mantar vb.sert maddeleri işleyen delik açma ve zıvanalama makineleri 28.49.12.67.00 delme ve zıvanalama makineleri, ahşap, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik veya benzeri sert malzemeleri işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846596000000 ağaç, mantar vb.sert maddeleri işleyen yarma, dilme/yapraklama makineleri 28.49.12.75.00 yarma, dilimleme veya soyma makineleri, ahşap, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik veya benzeri sert malzemeleri işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846599100000 ağaç, mantar vb.sert maddeleri işleyen torna tezgahları 28.49.12.79.00 başka yerde sınıflandırılmamış diğer takım tezgahları, ahşap, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik veya benzeri sert malzemeleri işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846599900011 ebonit ve sert plastik maddelerin işlenmesine mahsus makineler 28.49.12.79.00 başka yerde sınıflandırılmamış diğer takım tezgahları, ahşap, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik veya benzeri sert malzemeleri işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846599900019 ağaç, mantar, kemik vb.sert maddeleri işleyen diğer makineler 28.49.12.79.00 başka yerde sınıflandırılmamış diğer takım tezgahları, ahşap, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik veya benzeri sert malzemeleri işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846610200000 alet tutucuları: aynalar, kıskaçlar ve kovanlar 28.49.21.10.00 dingiller, yüksükler ve rakorlar, takım tezgahları ve el aletleri için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846610310000 torna tezgahlarına mahsus diğer alet tutucuları 28.49.21.30.00 takım tutucuları, torna tezgahları için olanlar (dingiller, yüksükler ve rakorlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846610380000 diğer alet tutucuları 28.49.21.50.00 başka yerde sınıflandırılmamış takım tutucuları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846610800000 otomatik şekilde açılan pafta kafaları 28.49.21.70.00 kendinden açılan pafta kafaları, takım tezgahları ve el aletleri için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846620200000 özel uygulamalar için takım ve aparatlar; standart takım ve aparatların parçalarından oluşan setler 28.49.22.30.00 belirli uygulamalar için şablonlar ve sabitleyiciler (fikstürler) ile standart şablon ve sabitleyici parça (fikstür) bileşenlerinden oluşan setler, takım tezgahları ve el aletleri için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846620910011 torna tezgahlarına ait torna aynaları 28.49.22.50.00 işlenecek parça tutucular, torna tezgahları için olanlar (belirli uygulamalar için şablonlar ve sabitleyiciler (fikstürler) ile standart şablon ve sabitleyici parça (fikstür) bileşenlerinden oluşan setler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846620910019 torna tezgahlarına mahsus diğer işlenecek parça tutucuları 28.49.22.50.00 işlenecek parça tutucular, torna tezgahları için olanlar (belirli uygulamalar için şablonlar ve sabitleyiciler (fikstürler) ile standart şablon ve sabitleyici parça (fikstür) bileşenlerinden oluşan setler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846620980000 işlenecek parçalar için diğer alet tutucular 28.49.22.70.00 işlenecek parça tutucular, takım tezgahları ve el aletleri için olanlar (belirli uygulamalar için şablonlar ve sabitleyiciler (fikstürler) ile standart şablon ve sabitleyici parça (fikstür) bileşenlerinden oluşan setler ile torna tezgahları için olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846630000000 makinelere ait taksim edici tertibat ve diğer özel tertibat 28.49.23.50.00 takım tezgahları ve el aletleri için bölme başlıkları ve diğer özel ek parçalar, Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846691200000 taş, beton vb.işleyen makineların dökme demir/çelik dökümden parçaları 28.49.24.30.00 hs 84.64'teki (taş, seramik, beton, çimento, soğuk cam işleyen makineli aletler) makineler için parça ve aksesuarlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846691950000 taş, beton vb.işleyen makineların diğer aksam, parçaları 28.49.24.30.00 hs 84.64'teki (taş, seramik, beton, çimento, soğuk cam işleyen makineli aletler) makineler için parça ve aksesuarlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846692200000 ağaç, plastik işleyen makineların dökme demir/çelik dökümden parçaları 28.49.24.50.00 hs 84.65'teki (ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, plastik vb. işleme makineleri) makineler için parça ve aksesuarlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846692800000 ağaç, plastik işleyen makineların diğer aksam, parçaları 28.49.24.50.00 hs 84.65'teki (ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, plastik vb. işleme makineleri) makineler için parça ve aksesuarlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846693000000 (84.56-84.61)de ki makinelere ait aksam-parçalar 28.41.40.30.00 metal kesme takım tezgahlarının parçaları ve aksesuarları (alet tutacakları ve kendinden açılan pafta kafaları, iş tutacakları, ayırıcı kafalar ve takım tezgahları için diğer özel aksesuarlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846694001000 metal tozlarını kalıplama,balyalamapres aksam-parçaları 28.41.40.50.00 metal şekillendirme takım tezgahlarının parça ve aksesuarları (alet tutacakları ve kendinden açılan pafta kafaları, iş tutacakları, ayırıcı kafalar ve takım tezgahları için diğer özel aksesuarlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846694009000 metalleri kesme,zımbalama,işleme tezgah aksam-parçaları 28.41.40.50.00 metal şekillendirme takım tezgahlarının parça ve aksesuarları (alet tutacakları ve kendinden açılan pafta kafaları, iş tutacakları, ayırıcı kafalar ve takım tezgahları için diğer özel aksesuarlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846711100000 metal işlemek için rotatif tipteki pnömatik aletler 28.24.12.40.00 aletler, elde kullanım için, pnömatik, birleştirilmiş dönel darbeli olanlar dahil Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846711900011 garaj, atölye vb. yerler için hava tazyikli gres tabancaları 28.24.12.40.00 aletler, elde kullanım için, pnömatik, birleştirilmiş dönel darbeli olanlar dahil Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846711900019 rotatif tipteki diğer pnömatik aletler 28.24.12.40.00 aletler, elde kullanım için, pnömatik, birleştirilmiş dönel darbeli olanlar dahil Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846719000000 diğer pnömatik aletler 28.24.12.40.00 aletler, elde kullanım için, pnömatik, birleştirilmiş dönel darbeli olanlar dahil Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846721100000 harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilen matkaplar 28.24.11.13.00 elektromekanik el matkapları, harici bir güç kaynağı olmadan çalışan Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846721910000 elektropnömatik matkaplar 28.24.11.15.00 elektropnömatik el matkapları (delme, yiv açma, çekme ve raybalama (borlama) makineleri ile kaya matkapları dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846721990000 diğer çeşitli matkaplar 28.24.11.17.00 elektromekanik el matkapları, her türlü (harici bir güç kaynağı olmadan çalışanlar ile elektropnömatik olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846722100000 elle kullanılan zincir testereler 28.24.11.23.00 elektromekanik zincir testereler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846722300000 elle kullanılan dairevi testereler 28.24.11.25.00 elektromekanik dairesel testereler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846722900000 elle kullanılan diğer testereler 28.24.11.27.00 elektromekanik el testereleri (zincir testereler, dairesel testereler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846729100000 diğer kullanımlık elektro-mekanik aletler 28.24.11.33.00 elektromekanik el aletleri, tekstil malzemelerinin işlenmesi için kullanılanlar (matkaplar, testereler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846729300000 harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilen elektromekanik alet 28.24.11.35.00 elektromekanik el aletleri, harici bir güç kaynağı olmadan çalışanlar (matkaplar, testereler ve tekstil malzemelerinin işlenmesinde kullanılanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846729510000 elle kullanılan köşe taşlayıcılar 28.24.11.50.00 taşlayıcılar, bileyiciler ve planlayalar, elde kullanım için, kendinden elektrik motorlu, harici bir güç kaynağı ile çalışanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846729530000 elle kullanılan kayışlı bileyiciler 28.24.11.50.00 taşlayıcılar, bileyiciler ve planlayalar, elde kullanım için, kendinden elektrik motorlu, harici bir güç kaynağı ile çalışanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846729590000 elle kullanılan diğer bileyiciler ve taşlayıcılar 28.24.11.50.00 taşlayıcılar, bileyiciler ve planlayalar, elde kullanım için, kendinden elektrik motorlu, harici bir güç kaynağı ile çalışanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846729700000 elle kullanılan planyalar 28.24.11.50.00 taşlayıcılar, bileyiciler ve planlayalar, elde kullanım için, kendinden elektrik motorlu, harici bir güç kaynağı ile çalışanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846729800000 elle kullanılan çit makasları ve çim biçme makasları 28.24.11.80.00 elektromekanik çit budama/kesme makineleri ile kenar çimlerini kesme makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846729900000 elle kullanılan elektro-mekanik diğer aletler 28.24.11.90.00 diğer elektrikli aletler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846781000000 zincirli testereler 28.24.12.60.00 zincir testereler, kendinden motorlu olanlar (elektrikli olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846789001100 hidrolik delme/sondaj makineleri 28.24.12.80.00 el aletleri, hidrolik veya kendinden motorlu olanlar (elektrikli olanlar ile zincir testereler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846789001900 hidrolik diğer aletler 28.24.12.80.00 el aletleri, hidrolik veya kendinden motorlu olanlar (elektrikli olanlar ile zincir testereler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846789009000 el ile kullanılan diğer motorlu aletler 28.24.12.80.00 el aletleri, hidrolik veya kendinden motorlu olanlar (elektrikli olanlar ile zincir testereler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846791001000 zincirli testerelere ait aksam; parçalar (kendinden elektrik motorlu) 28.24.21.00.00 zincirli testerelerin ve kendinden motorlu diğer el aletlerinin parçaları (pnömatik aletler için olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846791009000 zincirli testerelere ait aksam; parçalar (diğerleri) 28.24.21.00.00 zincirli testerelerin ve kendinden motorlu diğer el aletlerinin parçaları (pnömatik aletler için olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846792000000 pnömatik aletlere ait aksam; parçalar 28.24.22.50.00 pnömatik el aletlerine ait parçalar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846799001100 hidrolik delme/sondaj makinelerine ait aksam; parçalar 28.24.21.00.00 zincirli testerelerin ve kendinden motorlu diğer el aletlerinin parçaları (pnömatik aletler için olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846799001900 hidrolik diğer aletlere ait aksam; parçalar 28.24.21.00.00 zincirli testerelerin ve kendinden motorlu diğer el aletlerinin parçaları (pnömatik aletler için olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846799002000 kendinden elektrik motorlu olanlara ait aksam; parçalar 28.24.21.00.00 zincirli testerelerin ve kendinden motorlu diğer el aletlerinin parçaları (pnömatik aletler için olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846799009000 el ile kullanılan motorlu aletlere ait aksam; parçalar 28.24.21.00.00 zincirli testerelerin ve kendinden motorlu diğer el aletlerinin parçaları (pnömatik aletler için olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846810000000 elle kullanılan şalümolar 28.29.70.20.00 elle kullanılan üfleçler (şalümolar); alevle lehimleme, sert lehimleme veya kaynak yapma için olanlar (elektrikli, lazerli, diğer ışık veya foton ışınlı, ultrasonik, elektron ışınlı, manyetik darbeli veya plazma arklılar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846820000011 gazla çalışan termoplastik maddeler için kaynak cihazları 28.29.70.90.00 makine ve cihazlar, alevle lehimleme, sert lehimleme, kaynak yapma veya yüzey temperleme (menevişleme) için olanlar (elle kullanılan üfleçler (şalümolar) ile elektrikli makineler ve cihazlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846820000019 gazla çalışan diğer makine ve cihazlar 28.29.70.90.00 makine ve cihazlar, alevle lehimleme, sert lehimleme, kaynak yapma veya yüzey temperleme (menevişleme) için olanlar (elle kullanılan üfleçler (şalümolar) ile elektrikli makineler ve cihazlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846880000000 diğer lehim, kaynak makine ve cihazları 28.29.70.90.00 makine ve cihazlar, alevle lehimleme, sert lehimleme, kaynak yapma veya yüzey temperleme (menevişleme) için olanlar (elle kullanılan üfleçler (şalümolar) ile elektrikli makineler ve cihazlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846890001000 lehim yapmaya mahsus makine ve cihazların aksam; parçaları 28.29.86.00.00 hs 84.68'deki (lehim ve kaynak yapmaya mahsus makine ve cihazlar) makine ve cihazların parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846890009011 satıh tavlama makine ve cihazlarının aksam; parçaları 28.29.86.00.00 hs 84.68'deki (lehim ve kaynak yapmaya mahsus makine ve cihazlar) makine ve cihazların parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846890009019 diğer kaynak makine ve cihazlarının aksam; parçaları 28.29.86.00.00 hs 84.68'deki (lehim ve kaynak yapmaya mahsus makine ve cihazlar) makine ve cihazların parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846900100000 kelime işlem makinaları 28.23.11.00.00 daktilolar ve kelime işlemci makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846900910000 yazı makineleri; elektrikli 28.23.11.00.00 daktilolar ve kelime işlemci makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
846900990000 yazı makineleri; diğerleri 28.23.11.00.00 daktilolar ve kelime işlemci makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
847010000000 elektronik hesap makineleri; harici güç kaynağı olmayan 28.23.12.00.00 elektronik hesap makineleri ve hesaplama fonksiyonu da bulunan cepte taşınabilir veri kayıt, çoğaltma ve gösterme makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
847021000000 yazma tertibatı olan elektronik hesap makineleri 28.23.12.00.00 elektronik hesap makineleri ve hesaplama fonksiyonu da bulunan cepte taşınabilir veri kayıt, çoğaltma ve gösterme makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
847029000000 diğer elektronik hesap makineleri 28.23.12.00.00 elektronik hesap makineleri ve hesaplama fonksiyonu da bulunan cepte taşınabilir veri kayıt, çoğaltma ve gösterme makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
847030000000 diğer hesap makineleri 28.23.13.00.00 muhasebe makineleri, yazar kasalar, posta damgalama makineleri, bilet basma/damgalama/verme makineleri ve benzeri makineler (hesaplama makineli olanlar) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
847050000011 yazar kasalar (satış noktası terminalleri-pos makinaları) 28.23.13.00.00 muhasebe makineleri, yazar kasalar, posta damgalama makineleri, bilet basma/damgalama/verme makineleri ve benzeri makineler (hesaplama makineli olanlar) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
847050000019 yazar kasalar (diğerleri) 28.23.13.00.00 muhasebe makineleri, yazar kasalar, posta damgalama makineleri, bilet basma/damgalama/verme makineleri ve benzeri makineler (hesaplama makineli olanlar) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
847090000011 posta pulu yerine kullanılan damga basan makineler 28.23.13.00.00 muhasebe makineleri, yazar kasalar, posta damgalama makineleri, bilet basma/damgalama/verme makineleri ve benzeri makineler (hesaplama makineli olanlar) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
847090000012 bilet basma ve verme makineleri 28.23.13.00.00 muhasebe makineleri, yazar kasalar, posta damgalama makineleri, bilet basma/damgalama/verme makineleri ve benzeri makineler (hesaplama makineli olanlar) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
847090000019 diğer damga ve bilet makineleri 28.23.13.00.00 muhasebe makineleri, yazar kasalar, posta damgalama makineleri, bilet basma/damgalama/verme makineleri ve benzeri makineler (hesaplama makineli olanlar) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
847130000000 portatif nümerik otomatik bilgi işlem makineleri; ağırlık'<'10 kg. 26.20.11.00.00 dizüstü bilgisayarlar ve elektronik avuçiçi bilgisayarlar (palm-top organizer) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847141001000 sivil hava taşıtları için otomatik bilgi işlem makineleri 26.20.13.00.00 masaüstü bilgisayarlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847141009000 diğerleri için otomatik bilgi işlem makineleri 26.20.13.00.00 masaüstü bilgisayarlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847149001000 sivil hava taşıtları için otomatik bilgi işlem makineleri (sistem halinde getirilenler) 26.20.14.00.00 dijital bilgi işlem makineleri; sistemler halinde sunulanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847149009000 diğerleri için otomatik bilgi işlem makineleri (sistem halinde getirilenler) 26.20.14.00.00 dijital bilgi işlem makineleri; sistemler halinde sunulanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847150001000 sivil hava taşıtları için numerik bilgi işlem birimleri 26.20.15.00.00 diğer sayısal otomatik veri işleme makineleri, depolama, girdi ve çıktı birimlerinden birini veya ikisini aynı kasa içinde bulundursun veya bulundurmasın Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847150009000 diğerleri için numerik bilgi işlem birimleri 26.20.15.00.00 diğer sayısal otomatik veri işleme makineleri, depolama, girdi ve çıktı birimlerinden birini veya ikisini aynı kasa içinde bulundursun veya bulundurmasın Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847160601000 sivil hava taşıtları için olan bilgi işlem makinalarının klavyeleri 26.20.16.50.00 klavyeler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847160609000 diğer yerlerde kullanılan klavyeler 26.20.16.50.00 klavyeler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847160701000 sivil hava taşıtları için diğer giriş/çıkış birimleri 26.20.16.60.00 diğer girdi veya çıktı birimleri, depolama birimini aynı kasada bulundursun veya bulundurmasın Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847160709011 optik okuyucular 26.20.16.60.00 diğer girdi veya çıktı birimleri, depolama birimini aynı kasada bulundursun veya bulundurmasın Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847160709012 manyetik kod okuyucular 26.20.16.60.00 diğer girdi veya çıktı birimleri, depolama birimini aynı kasada bulundursun veya bulundurmasın Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847160709013 işıklı kalem 26.20.16.60.00 diğer girdi veya çıktı birimleri, depolama birimini aynı kasada bulundursun veya bulundurmasın Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847160709014 mouse 26.20.16.60.00 diğer girdi veya çıktı birimleri, depolama birimini aynı kasada bulundursun veya bulundurmasın Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847160709015 plotter (çizici) 26.20.16.60.00 diğer girdi veya çıktı birimleri, depolama birimini aynı kasada bulundursun veya bulundurmasın Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847160709016 digitizer 26.20.16.60.00 diğer girdi veya çıktı birimleri, depolama birimini aynı kasada bulundursun veya bulundurmasın Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847160709019 diğer giriç/çıkış birimleri 26.20.16.60.00 diğer girdi veya çıktı birimleri, depolama birimini aynı kasada bulundursun veya bulundurmasın Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847170201000 sivil hava taşıtları için ana bellek birimleri 26.20.21.00.00 depolama birimleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847170209000 diğer yerlerde kullanılan ana bellek birimleri 26.20.21.00.00 depolama birimleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847170301000 sivil hava taşıtları için optik disk birimleri (manyeto-optik olan dahil) 26.20.21.00.00 depolama birimleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847170309000 diğer yerlerde kullanılan optik disk birimleri (manyeto-optik olan dahil) 26.20.21.00.00 depolama birimleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847170501000 sivil hava taşıtları için hard disk sürücüsü 26.20.21.00.00 depolama birimleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847170509000 diğer yerlerde kullanılan hard disk sürücüsü 26.20.21.00.00 depolama birimleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847170701000 sivil hava taşıtları için diğer disk birimleri 26.20.21.00.00 depolama birimleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847170709000 diğer yerlerde kullanılan diğer disk birimleri 26.20.21.00.00 depolama birimleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847170801000 sivil hava taşıtları için manyetik teyp birimleri 26.20.21.00.00 depolama birimleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847170809000 diğer yerlerde kullanılan manyetik teyp birimleri 26.20.21.00.00 depolama birimleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847170981000 sivil hava taşıtları için diğer bellek birimleri 26.20.21.00.00 depolama birimleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847170989000 diğer yerler için diğer bellek birimleri 26.20.21.00.00 depolama birimleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847180000000 otomatik bilgi işlem makinelerinin diğer birimleri 26.12.20.00.00 yerel alan ağları (lan) ve geniş alan ağları (wan) için ağ (network) bağlantı ekipmanları (örneğin: dağıtım soketleri (hub), yönlendiriciler (router), ağ geçitleri (gateway)) ve otomatik bilgi işlem makineleri için ses ve görüntü kartları ile ağ kartları ve bezeri kartlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847180000000 otomatik bilgi işlem makinelerinin diğer birimleri 26.20.30.00.00 otomatik veri işleme makinelerinin diğer birimleri (ağ bağlantı ekipmanları (örneğin: erel alan ağları (lan) ve geniş alan ağları (wan) için dağıtım soketleri (hub), yönlendiriciler (router), ağ geçitleri (gateway) ve otomatik bilgi işlem makineleri için ses, video, ağ ve bezeri kartlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847190000000 bilgi işlem makinelerinin diğer birimleri 26.20.30.00.00 otomatik veri işleme makinelerinin diğer birimleri (ağ bağlantı ekipmanları (örneğin: erel alan ağları (lan) ve geniş alan ağları (wan) için dağıtım soketleri (hub), yönlendiriciler (router), ağ geçitleri (gateway) ve otomatik bilgi işlem makineleri için ses, video, ağ ve bezeri kartlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847210000000 teksir makineleri 28.23.23.00.00 diğer büro makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847230000000 mektupları tasnif/katlama/yerleştirme/açma/kapama/mühürleme vb. makineler 28.23.23.00.00 diğer büro makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847290100000 metal paraları ayıran, sayan/paketleyen makineler 28.23.23.00.00 diğer büro makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847290300000 otomatik vezne makinaları (atm'ler) 26.20.12.00.00 otomatik vezne makineleri (atm makineleri) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847290701000 çek yazma makinaları 28.23.23.00.00 diğer büro makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847290702000 adres basma makinaları 28.23.23.00.00 diğer büro makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847290703000 adres plakalarını stampa etme makinaları 28.23.23.00.00 diğer büro makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847290709011 kurşun kalem açma cihazları 28.23.23.00.00 diğer büro makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847290709012 delgeç veya tel zımba makinaları 28.23.23.00.00 diğer büro makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847290709013 banknot sayma makinası 28.23.23.00.00 diğer büro makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847290709019 diğer büro makina ve cihazları 28.23.23.00.00 diğer büro makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847310110000 kelime işlem makinelerinin aksam parçası 28.23.24.00.00 daktilo ve hesap makinelerinin parça ve aksesuarları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847310190000 diğer yazı makinelerinin birleştirilmiş elektronik aksam, parçası 28.23.24.00.00 daktilo ve hesap makinelerinin parça ve aksesuarları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847310900000 yazı makinelerinin diğer aksam, parça; aksesuarı 28.23.24.00.00 daktilo ve hesap makinelerinin parça ve aksesuarları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847321100000 elektronik hesap makinelerinin birleştirilmiş elektr. aksam, parça; aksesuarı 28.23.24.00.00 daktilo ve hesap makinelerinin parça ve aksesuarları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847321900000 elektronik hesap makinelerinin diğer aksam, parça; aksesuarı 28.23.24.00.00 daktilo ve hesap makinelerinin parça ve aksesuarları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847329100000 diğ.hesap mak, muh.mak, yazar kasa vb.birleştirilmiş elektr.aks, parça ve akses. 28.23.24.00.00 daktilo ve hesap makinelerinin parça ve aksesuarları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847329900011 muhasebe makinelerine ait diğer aksam, parça; aksesuar 28.23.24.00.00 daktilo ve hesap makinelerinin parça ve aksesuarları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847329900012 yazar kasalara ait diğer aksam, parça; aksesuar 28.23.24.00.00 daktilo ve hesap makinelerinin parça ve aksesuarları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847329900019 diğer hesap makinelerine ait diğer aksam, parça; aksesuar 28.23.24.00.00 daktilo ve hesap makinelerinin parça ve aksesuarları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847329900029 damga ve bilet basma makinelerine ait diğer aksam, parça; aksesuar 28.23.24.00.00 daktilo ve hesap makinelerinin parça ve aksesuarları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847330200000 otomatik bilgi işlem makine ve ünitelerinin birleştirilmiş elektronik aksam, parçası 26.20.40.00.00 hs 84.71 (otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri makine başlıklarının parça, araç ve gereçleri)'deki makine başlıklarının parça, araç ve gereçleri; hs 84.69 ile hs 84.72 arasındaki (yazı makineleri, kelime işleme makineleri; hesap, muhasebe, kaydedici kasa, damga basan makineler; otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri; büro için diğer makine ve cihazların kullanımı için eşit uygunlukta parça ve aksesuarları) iki ya da daha fazla başlığın makinelerinin kullanımı için eşit uygunlukta parça ve aksesuarlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847330800000 otomatik bilgi işlem makine ve ünitelerinin diğer aksam, parçası 26.20.40.00.00 hs 84.71 (otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri makine başlıklarının parça, araç ve gereçleri)'deki makine başlıklarının parça, araç ve gereçleri; hs 84.69 ile hs 84.72 arasındaki (yazı makineleri, kelime işleme makineleri; hesap, muhasebe, kaydedici kasa, damga basan makineler; otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri; büro için diğer makine ve cihazların kullanımı için eşit uygunlukta parça ve aksesuarları) iki ya da daha fazla başlığın makinelerinin kullanımı için eşit uygunlukta parça ve aksesuarlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847340110000 otomatik vezne makinaları (atm'ler) in aksam, parçası 28.23.25.00.00 hs 84.72 altındaki (teksir ile adres basma ve adres plakalarını stampa etme makineleri, mektupları tasnif/katlama/yerleştirme/açma/kapama/mühürleme, para sayma/paketleme, atm, vb. büro makine/cihazlarının aksam, parça ve aksesuarları) makinelerin parça ve aksesuarları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847340180000 büro için diğer makine ve cihazların diğer hallerde ki aksam, parçası 28.23.25.00.00 hs 84.72 altındaki (teksir ile adres basma ve adres plakalarını stampa etme makineleri, mektupları tasnif/katlama/yerleştirme/açma/kapama/mühürleme, para sayma/paketleme, atm, vb. büro makine/cihazlarının aksam, parça ve aksesuarları) makinelerin parça ve aksesuarları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847340800011 çek yazan makinalarına ait aksam, parça 28.23.25.00.00 hs 84.72 altındaki (teksir ile adres basma ve adres plakalarını stampa etme makineleri, mektupları tasnif/katlama/yerleştirme/açma/kapama/mühürleme, para sayma/paketleme, atm, vb. büro makine/cihazlarının aksam, parça ve aksesuarları) makinelerin parça ve aksesuarları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847340800012 adres plakaları 28.23.25.00.00 hs 84.72 altındaki (teksir ile adres basma ve adres plakalarını stampa etme makineleri, mektupları tasnif/katlama/yerleştirme/açma/kapama/mühürleme, para sayma/paketleme, atm, vb. büro makine/cihazlarının aksam, parça ve aksesuarları) makinelerin parça ve aksesuarları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847340800019 büro için diğer makine ve cihazların diğer aksam, parçası 28.23.25.00.00 hs 84.72 altındaki (teksir ile adres basma ve adres plakalarını stampa etme makineleri, mektupları tasnif/katlama/yerleştirme/açma/kapama/mühürleme, para sayma/paketleme, atm, vb. büro makine/cihazlarının aksam, parça ve aksesuarları) makinelerin parça ve aksesuarları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847350200000 yazı, hesap, bilgi işlem, büro için diğer makina iki/fazlasında kullanılan birleştirilmiş elektronik aksam, parça 26.20.40.00.00 hs 84.71 (otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri makine başlıklarının parça, araç ve gereçleri)'deki makine başlıklarının parça, araç ve gereçleri; hs 84.69 ile hs 84.72 arasındaki (yazı makineleri, kelime işleme makineleri; hesap, muhasebe, kaydedici kasa, damga basan makineler; otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri; büro için diğer makine ve cihazların kullanımı için eşit uygunlukta parça ve aksesuarları) iki ya da daha fazla başlığın makinelerinin kullanımı için eşit uygunlukta parça ve aksesuarlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847350800000 yazı, hesap, bilgi işlem, büro için diğer makina iki/fazlasında kullanılan birleştirilmiş diğer aksam, parça 26.20.40.00.00 hs 84.71 (otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri makine başlıklarının parça, araç ve gereçleri)'deki makine başlıklarının parça, araç ve gereçleri; hs 84.69 ile hs 84.72 arasındaki (yazı makineleri, kelime işleme makineleri; hesap, muhasebe, kaydedici kasa, damga basan makineler; otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri; büro için diğer makine ve cihazların kullanımı için eşit uygunlukta parça ve aksesuarları) iki ya da daha fazla başlığın makinelerinin kullanımı için eşit uygunlukta parça ve aksesuarlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847410001000 maden cevherlerini ayırma, eleme ve yıkama makineleri 28.92.40.30.00 tasnif etme, eleme, ayırma, yıkama makineleri; ezme, öğütme, karıştırma, yoğurma makineleri (beton/harç karıştırıcılar, mineral maddeleri bitümle karıştırmak için kullanılan makineler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847410009000 tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya/yıkamaya mahsus diğer makineler 28.92.40.30.00 tasnif etme, eleme, ayırma, yıkama makineleri; ezme, öğütme, karıştırma, yoğurma makineleri (beton/harç karıştırıcılar, mineral maddeleri bitümle karıştırmak için kullanılan makineler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847420100000 seramik sanayinde kullanılan kırma/öğütme makineleri 28.92.40.30.00 tasnif etme, eleme, ayırma, yıkama makineleri; ezme, öğütme, karıştırma, yoğurma makineleri (beton/harç karıştırıcılar, mineral maddeleri bitümle karıştırmak için kullanılan makineler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847420901000 taş kırma makineleri 28.92.40.30.00 tasnif etme, eleme, ayırma, yıkama makineleri; ezme, öğütme, karıştırma, yoğurma makineleri (beton/harç karıştırıcılar, mineral maddeleri bitümle karıştırmak için kullanılan makineler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847420909000 metal cevheri vb. öğütme makineleri 28.92.40.30.00 tasnif etme, eleme, ayırma, yıkama makineleri; ezme, öğütme, karıştırma, yoğurma makineleri (beton/harç karıştırıcılar, mineral maddeleri bitümle karıştırmak için kullanılan makineler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847431000000 beton/harç karıştırıcılar 28.92.40.50.00 beton ve harç karıştırıcılar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847432000000 mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makineler 28.92.40.70.00 mineral maddeleri bitümle karıştırmak için kullanılan makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847439100000 seramik sanayinde kullanılan mineralleri karıştırma/yoğurma makineleri 28.92.40.30.00 tasnif etme, eleme, ayırma, yıkama makineleri; ezme, öğütme, karıştırma, yoğurma makineleri (beton/harç karıştırıcılar, mineral maddeleri bitümle karıştırmak için kullanılan makineler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847439900000 taş, toprak, cevher için diğer karıştırma/yoğurma makineleri 28.92.40.30.00 tasnif etme, eleme, ayırma, yıkama makineleri; ezme, öğütme, karıştırma, yoğurma makineleri (beton/harç karıştırıcılar, mineral maddeleri bitümle karıştırmak için kullanılan makineler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847480100000 seramik hamurlarını kalıplamaya ve şekil vermeye mahsus makine 28.99.39.53.00 başka yerde sınıflandırılmamış toprak, taş ve cevherler, vb. için diğer makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847480900011 kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makine (maça makinesi) 28.99.39.53.00 başka yerde sınıflandırılmamış toprak, taş ve cevherler, vb. için diğer makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847480900012 kiremit ve tuğla/biriken yapmaya mahsus makine ve cihazlar 28.99.39.53.00 başka yerde sınıflandırılmamış toprak, taş ve cevherler, vb. için diğer makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847480900013 beton blok yapmaya mahsus makine ve cihazlar 28.99.39.53.00 başka yerde sınıflandırılmamış toprak, taş ve cevherler, vb. için diğer makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847480900019 taş, toprak, metal cevheri vb. için diğer makine ve cihazlar 28.99.39.53.00 başka yerde sınıflandırılmamış toprak, taş ve cevherler, vb. için diğer makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847490101000 maden cevher makinelerinin dökme demir/çelik döküm aksam; parçaları 28.92.62.00.00 hs 84.74'teki (toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme vb. için kullanılan makineleri) makinelerinin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847490109011 beton ve taş kırma mak.dökme demir/çelik döküm aksam; parçaları 28.92.62.00.00 hs 84.74'teki (toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme vb. için kullanılan makineleri) makinelerinin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847490109012 tasnif etme makinelerinin dökme demir/çelik döküm aksam; parçaları 28.92.62.00.00 hs 84.74'teki (toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme vb. için kullanılan makineleri) makinelerinin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847490109013 öğütme makinelerinin dökme demir/çelik döküm aksam; parçaları 28.92.62.00.00 hs 84.74'teki (toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme vb. için kullanılan makineleri) makinelerinin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847490109019 diğer beton, mineral mak.dökme demir/çelik döküm aksam; parçaları 28.92.62.00.00 hs 84.74'teki (toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme vb. için kullanılan makineleri) makinelerinin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847490901000 maden cevher makinelerinin diğer maddelerden aksam; parçaları 28.92.62.00.00 hs 84.74'teki (toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme vb. için kullanılan makineleri) makinelerinin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847490909011 beton ve taş kırma makinelerinin diğer maddelerden aksam; parçaları 28.92.62.00.00 hs 84.74'teki (toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme vb. için kullanılan makineleri) makinelerinin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847490909012 tasnif etme makinelerinin diğer maddelerden aksam; parçaları 28.92.62.00.00 hs 84.74'teki (toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme vb. için kullanılan makineleri) makinelerinin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847490909013 öğütme makinelerinin diğer maddelerden aksam; parçaları 28.92.62.00.00 hs 84.74'teki (toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme vb. için kullanılan makineleri) makinelerinin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847490909019 diğer beton, mineral makinelerinin diğer mad.aksam; parçaları 28.92.62.00.00 hs 84.74'teki (toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme vb. için kullanılan makineleri) makinelerinin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847510000000 elektrik/elektronik ampul, tüp, valflerin montaj makineleri 28.99.39.20.00 elektrikli veya elektronik lambaların, tüplerin, valflerin veya flaş ampullerinin montajı için makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847521000000 optik liflerin ve taslaklarının imaline mahsus makineler 28.99.39.30.00 cam veya cam eşyaların imalatı veya sıcak işlenmesi için kullanılan makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847529000000 cam/cam eşyanın imaline/sıcak işlenmesine mahsus diğer makineler 28.99.39.30.00 cam veya cam eşyaların imalatı veya sıcak işlenmesi için kullanılan makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847590000011 elektrik/elektronik ampul, tüp, valf montaj makineleri aksam; parçaları 28.99.52.30.00 elektrikli veya elektronik lambalar, tüpler, valflar veya flaş ampullerinin cam içinde montajı için makineleri ile cam/cam eşyanın imalatı ve sıcak işlenmesi için kullanılan makinelerin parçaları (cam yapımı için kullanılan kalıplar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847590000012 cam/cam eşya imal makinelerinin aksam; parçaları 28.99.52.30.00 elektrikli veya elektronik lambalar, tüpler, valflar veya flaş ampullerinin cam içinde montajı için makineleri ile cam/cam eşyanın imalatı ve sıcak işlenmesi için kullanılan makinelerin parçaları (cam yapımı için kullanılan kalıplar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847621000000 isıtma/soğutma tertibatlı otomatik içecek satış makineleri 28.29.43.30.00 otomatik ürün satış (vending) makineleri, ısıtma veya soğutma tertibatı içerenler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847629000000 diğer otomatik içecek satış makineleri 28.29.43.50.00 otomatik ürün satış (vending) makineleri (para bozma makineleri dahil) (ısıtma veya soğutma tertibatı içerenler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847681000000 isıtma/soğutma tertibatlı diğer otomatik satış makineleri 28.29.43.30.00 otomatik ürün satış (vending) makineleri, ısıtma veya soğutma tertibatı içerenler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847689000000 otomatik diğer satış makineleri 28.29.43.50.00 otomatik ürün satış (vending) makineleri (para bozma makineleri dahil) (ısıtma veya soğutma tertibatı içerenler hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847690000000 otomatik satış makinelerinin aksam, parçaları 28.29.83.50.00 otomatik ürün satış (vending) makinelerinin parçaları (para bozma makineleri için olanlar dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847710000000 kauçuk/plastik enjeksiyon makinaları 28.96.10.10.00 enjeksiyon-kalıplama makineleri, kauçuk veya plastikleri işlemek ve kauçuk veya plastik ürünlerin imalatı için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847720000000 kauçuk/plastik için ekstrüzyon makineleri 28.96.10.30.00 ekstrüderler, kauçuk veya plastikleri işlemek ve kauçuk veya plastik ürünlerin imalatı için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847730000000 kauçuk/plastik için püskürtme döküm makineleri 28.96.10.40.00 püskürtme-kalıplama makineleri ve diğer termo şekil verme makineleri; kauçuk veya plastikleri işlemek, kauçuk veya plastik ürünlerin imali için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847740000011 kauçuk/plastik için vakumlu döküm makineleri 28.96.10.50.00 vakumlu kalıplama makineleri ve diğer termo şekil verme makineleri; kauçuk veya plastikleri işlemek veya imalatı için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847740000019 kauçuk/plastiği ısıtarak şekil veren diğer makineler 28.96.10.50.00 vakumlu kalıplama makineleri ve diğer termo şekil verme makineleri; kauçuk veya plastikleri işlemek veya imalatı için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847751000011 dış lastiğin dökümüne mahsus makineler 28.96.10.60.00 pnömatik lastiklerin kalıplaması veya sırt geçirmek için kullanılan makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847751000012 lastiklere sırt kaplama makineleri 28.96.10.60.00 pnömatik lastiklerin kalıplaması veya sırt geçirmek için kullanılan makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847751000013 iç lastiğin dökümüne mahsus makineler 28.96.10.60.00 pnömatik lastiklerin kalıplaması veya sırt geçirmek için kullanılan makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847751000014 lastiklere başka bir usulle şekil verme makineleri 28.96.10.60.00 pnömatik lastiklerin kalıplaması veya sırt geçirmek için kullanılan makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847759100000 kauçuk/plastik için presler 28.96.10.73.00 başka yerde sınıflandırılmamış kauçuk, plastik, vb.nin kalıplaması veya şekil verilmesi için kullanılan diğer presler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847759800000 kauçuk/plastik için diğer şekil verme makine ve cihazları 28.96.10.75.00 başka yerde sınıflandırılmamış kauçuk, plastik, vb.nin kalıplaması veya şekil verilmesi için kullanılan diğer makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847780110000 sünger görünüşlü/gözenekli ürün imaline mahsus reaktif reçine işleme makine ve cihazlar 28.96.10.82.00 reaktif reçineleri işlemek için kullanılan makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847780190000 sünger görünüşlü/gözenekli ürün imaline mahsus diğer makine ve cihazlar 28.96.10.84.00 köpük ürünlerin imalatı için kullanılan makineler (reaktif reçineleri işlemek için olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847780910000 kauçuk/plastik eşyaları parçalara ayırma makineleri 28.96.10.91.00 kauçuk veya plastiği parçalara ayırmak için kullanılan ekipmanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847780930000 kauçuk/plastik eşyaları karıştırıcı, yoğurucu, çarpıcı makineler 28.96.10.93.00 mikserler, yoğurucular, çalkalayıcılar, kauçuk veya plastigi işlemek için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847780950000 kauçuk/plastik eşyaları kesme, yarma, soyma makineleri 28.96.10.95.00 kesme, ayırma ve soyma makineleri, kauçuk veya plastiği işlemek için veya bu maddelerden yapılan ürünlerin imali için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847780990000 kauçuk/plastik eşyalara diğer şekilde biçim verme makineleri 28.96.10.97.00 başka yerde sınıflandırılmamış kauçuk veya plastiği işlemek için veya bu maddelerden ürün imalatı için makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847790100000 kauçuk/plastik işleyen mak.dökme demir/çelik döküm aksam, parçaları 28.96.20.00.00 plastik ve kauçuk işlemek için veya bu malzemelerden ürün imalatı için kullanılan makinelerin parçaları (kalıplama aletleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847790800000 kauçuk/plastik işleyen mak.diğer maddelerden aksam, parçaları 28.96.20.00.00 plastik ve kauçuk işlemek için veya bu malzemelerden ürün imalatı için kullanılan makinelerin parçaları (kalıplama aletleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847810000000 tütünün hazırlanmasına ve işlenmesine mahsus makine ve cihazlar 28.93.19.00.00 tütünün hazırlanmasında veya işlenmesinde kullanılan makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847890000000 tütünü hazırlayan ve işleyen makinelerin aksam, parçaları 28.93.33.00.00 tütünün hazırlanması veya işlenmesi için kullanılan makinelerin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847910000011 yol çizme makineleri 28.92.30.90.00 imar, inşaat, park, bahçe, vb. işler için kullanılan makineler, ayrı fonksiyonları olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847910000012 beton serme ve dökme makineleri 28.92.30.90.00 imar, inşaat, park, bahçe, vb. işler için kullanılan makineler, ayrı fonksiyonları olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847910000019 bayındırlık, inşaat vb. işlerde kullanılan diğer makine ve cihazlar 28.92.30.90.00 imar, inşaat, park, bahçe, vb. işler için kullanılan makineler, ayrı fonksiyonları olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847920000011 sabun kalıplama/kesme makine ve cihazları 28.93.17.80.00 hayvansal veya sabit bitkisel katı veya sıvı yağların çıkarılması veya hazırlanması için kullanılan makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847920000019 hayvansal/bitkisel yağ çıkaran ve haz.diğer makine, cihazlar 28.93.17.80.00 hayvansal veya sabit bitkisel katı veya sıvı yağların çıkarılması veya hazırlanması için kullanılan makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847930100000 ağaç/lifli maddelerden levha imaline mahsus presler 28.49.12.87.00 presler, odun veya diğer odunsu malzemelerden yonga levha veya lifli yapı levhası üretmek için olanlar ile odun ve mantar işlemek için ayrı fonksiyonları olan diğer makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847930900000 ağaç/mantar işlemeye mahsus diğer makine ve cihazlar 28.49.12.87.00 presler, odun veya diğer odunsu malzemelerden yonga levha veya lifli yapı levhası üretmek için olanlar ile odun ve mantar işlemek için ayrı fonksiyonları olan diğer makineler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847940000000 ip, halat/kablo bükme makineleri 28.99.39.50.00 sicim, halat veya kablo imalatı makineleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847950000000 sınai robotlar 28.99.39.35.00 çok amaçlı sanayi robotları (belirli bir işlevi yerine getirmek için tasarlanmış olanlar hariç (örneğin kaldırmak, taşımak, yüklemek veya boşaltmak gibi)) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847960000000 havayı nemlendiren soğutucular 28.99.39.55.00 başka yerde sınıflandırılmamış hs 84'teki (makineler, mekanik cihazlar, kazanlar aksam ve parçaları) diğer makine ve mekanik gereçler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847981000000 metal işleyen makineler (elektrik tel.bobin halinde sarm.mahs.olan.dahil) 28.99.39.05.00 ayrı fonksiyonları olan makineler, metallerin işlenmesi için olanlar (robotlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847982000000 karıştırma, yoğurma, kırma, öğütme, homojenleştirme vb. makineleri 28.99.39.15.00 ayrı fonksiyonları olan, karıştırmak, yoğurmak, ezmek, öğütmek, tasnif etmek, kalburdan geçirmek, homojenleştirmek, emülsiyonlaştırmak için makineler ve mekanik cihazlar (robotlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847989300000 hidrolik maden direkleri (hareketli) 28.99.39.25.00 mobil hidrolik maden direkleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847989600000 merkezi yağlama sistemleri 28.99.39.40.00 merkezi yağlama sistemleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847989910000 seramik ürünlerin sırlanmasına ve süslenmesine mahsus makinalar 28.99.39.55.00 başka yerde sınıflandırılmamış hs 84'teki (makineler, mekanik cihazlar, kazanlar aksam ve parçaları) diğer makine ve mekanik gereçler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847989971000 toprak eşya imalinde kullanılan makinalar 28.99.39.55.00 başka yerde sınıflandırılmamış hs 84'teki (makineler, mekanik cihazlar, kazanlar aksam ve parçaları) diğer makine ve mekanik gereçler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847989972000 metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler makina gresörleri, otomatik ayakkabı boyama cihazları 28.99.39.55.00 başka yerde sınıflandırılmamış hs 84'teki (makineler, mekanik cihazlar, kazanlar aksam ve parçaları) diğer makine ve mekanik gereçler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847989973000 su içinde çalışan şalumolar; kayaları ve betonu kesmeye veya bunlar üzerinde delik açmaya mahsus cihazlar 28.99.39.55.00 başka yerde sınıflandırılmamış hs 84'teki (makineler, mekanik cihazlar, kazanlar aksam ve parçaları) diğer makine ve mekanik gereçler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847989979000 kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makinalar ve mekanik cihazlar 28.99.39.55.00 başka yerde sınıflandırılmamış hs 84'teki (makineler, mekanik cihazlar, kazanlar aksam ve parçaları) diğer makine ve mekanik gereçler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847990201000 su içinde çalışan şalumo; kaya/betonu kesmeye/üzerinde delik açma cihazlarına ait olan(dökme demir/çelikten) 28.99.52.80.00 hs 84.79'daki (kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar) makinelerin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847990209011 ip, halat ve kablo makinalarına ait olan aksam, parça (dökme demir/çelikten) 28.99.52.80.00 hs 84.79'daki (kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar) makinelerin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847990209019 kendine özgü fonksiyonlu diğer makinelerin diğer aksam, parçası (dökme demir/çelik) 28.99.52.80.00 hs 84.79'daki (kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar) makinelerin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847990801000 su içinde çalışan şalumo; kaya/betonu kesmeye/üzerinde delik açma cihazlarına ait olan (diğerlerinden) 28.99.52.80.00 hs 84.79'daki (kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar) makinelerin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847990809011 ip, halat ve kablo makinalarına ait olan aksam, parça (diğerlerinden) 28.99.52.80.00 hs 84.79'daki (kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar) makinelerin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 847990809019 kendine özgü fonksiyonlu diğer makinelerin diğer aksam, parçası (diğerlerinden) 28.99.52.80.00 hs 84.79'daki (kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar) makinelerin parçaları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848010000000 metal dökümhaneleri için dereceler (döküm kasaları) 25.73.50.13.00 metal dökümleri için kalıp kutuları; kalıp taban plakaları; kalıp modelleri (ahşap kalıp modelleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848020000000 döküm plakaları 25.73.50.13.00 metal dökümleri için kalıp kutuları; kalıp taban plakaları; kalıp modelleri (ahşap kalıp modelleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848030100000 ahşap döküm modelleri 25.73.50.15.00 ahşap kalıp modelleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848030901011 aluminyum döküm modelleri 25.73.50.13.00 metal dökümleri için kalıp kutuları; kalıp taban plakaları; kalıp modelleri (ahşap kalıp modelleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848030901019 dökme demirden, demirden, çelikten döküm modelleri 25.73.50.13.00 metal dökümleri için kalıp kutuları; kalıp taban plakaları; kalıp modelleri (ahşap kalıp modelleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848030902000 bakırdan döküm modelleri 25.73.50.13.00 metal dökümleri için kalıp kutuları; kalıp taban plakaları; kalıp modelleri (ahşap kalıp modelleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848030908000 plastikten döküm modelleri 25.73.50.13.00 metal dökümleri için kalıp kutuları; kalıp taban plakaları; kalıp modelleri (ahşap kalıp modelleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848041000000 metal/metal karbürler için enjeksiyon/basınçlı döküm için kalıplar 25.73.50.20.00 enjeksiyon veya sıkıştırma tipi kalıplar, metaller veya metal karbürler için (kütük (ingot) kalıpları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848049000000 metaller/metal karbürler için diğer döküm kalıplar 25.73.50.30.00 kalıplar, metaller veya metal karbürler için (enjeksiyon veya sıkıştırma tipi olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848050000000 cam kalıpları 25.73.50.50.00 kalıplar, cam için Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848060100000 mineral maddeler için basınçlı döküm kalıpları 25.73.50.60.00 kalıplar, mineral malzemeler için Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848060900000 mineral maddeler için diğer döküm kalıpları 25.73.50.60.00 kalıplar, mineral malzemeler için Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848071000000 kauçuk/plastik maddeler için enjeksiyon/basınçlı döküm kalıpları 25.73.50.70.00 enjeksiyon veya sıkıştırma tipi kalıplar, kauçuk ve plastik için Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848079000000 kauçuk/plastik maddeler için diğer kalıplar 25.73.50.80.00 kalıplar, kauçuk ve plastik için (enjeksiyon ve sıkıştırma tipi olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848110050000 filtre/yağlayıcılı kombine halde basınç düşürücü valflar 28.12.14.20.00 pnömatik filtreler, regülatörler ve yağlayıcılar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848110190000 dökme demir/çelikten diğer basınç düşürücü valflar 28.14.11.20.00 basınç düşürme valfleri (dökme demir veya çelikten), borular, kazanlar (boylerler), tanklar, fıçılar vb. için olanlar (yağlayıcılarla veya filtrelerle birleştirilmiş olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848110990000 diğer maddelerden diğer basınç düşürücü valflar 28.14.11.40.00 basınç düşürme valfleri, borular, kazanlar (boylerler), tanklar, fıçılar vb. için olanlar (dökme demir veya çelikten olanlar ile yağlayıcılarla veya filtrelerle birleştirilmiş olanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848120100000 yağlı hidrolik güç transmisyon kontrol valfları 28.12.14.50.00 yağlı hidrolik güç iletim kontrolü için valfler (borular, silindirik kazanlar, tanklar, fıçılar, vb. için olanlar) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848120900000 pnömatik güç transmisyon kontrol valfları 28.12.14.80.00 pnömatik güç iletim kontrolü için valfler (borular, silindirik kazanlar, tanklar, fıçılar, vb. için olanlar) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848130910000 dökme demir/çelikten çek valflar 28.14.11.60.00 geri tepmeli valfler (çek valfler), borular, kazanlar (boylerler), tanklar, fıçılar vb. için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848130990000 diğer maddelerden çekvalfleri 28.14.11.60.00 geri tepmeli valfler (çek valfler), borular, kazanlar (boylerler), tanklar, fıçılar vb. için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848140100000 dökme demir/çelikten emniyet/bırakma (relief) valfları 28.14.11.80.00 güvenlik veya rölyef valfleri, borular, kazanlar (boylerler), tanklar, fıçılar ve benzerleri için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848140900000 diğer maddelerden emniyet/bırakma (relief) valfları 28.14.11.80.00 güvenlik veya rölyef valfleri, borular, kazanlar (boylerler), tanklar, fıçılar ve benzerleri için olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848180110000 sıhhi tesisat için karıştırıcı valflar 28.14.12.33.00 karıştırma valfleri (eviyeler, lavabolar, bideler, su depoları vb. için olanlar) (basınç düşürücü veya yağlı hidrolik/pnömatik güç iletme valfleri, geri tepmeli valfler (çek valfler), güvenlik/rölyef valfleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848180190011 sıhhi tesisat muslukları 28.14.12.35.00 musluk, tıkaç ve valfler (eviyeler, lavabolar, bideler, su depoları vb. için olanlar) (basınç düşürücü veya yağlı hidrolik/pnömatik güç iletme valfleri, geri tepmeli valfler (çek valfler), güvenlik/rölyef valfleri ile karıştırma valfleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848180190012 sıhhi tesisat valfları 28.14.12.35.00 musluk, tıkaç ve valfler (eviyeler, lavabolar, bideler, su depoları vb. için olanlar) (basınç düşürücü veya yağlı hidrolik/pnömatik güç iletme valfleri, geri tepmeli valfler (çek valfler), güvenlik/rölyef valfleri ile karıştırma valfleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848180310000 termostatik kontrollü merkezi ısıtma radyatör valfları 28.14.12.53.00 termostatik valfler, merkezi ısıtma radyatörleri için Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848180390000 diğer merkezi ısıtma radyatör valfları 28.14.12.55.00 merkezi ısıtma radyatörleri için diğer valfler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848180400000 pnömatik tekerlek ve iç lastik için valflar 28.14.11.70.00 valfler, pnömatik tekerlekler ve iç lastikleri için Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848180510000 isı ayarlayıcı process kontrol valfları 28.14.13.13.00 diğer işlem kontrol valfleri, sıcaklık regülatörleri Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848180590000 diğer process kontrol valfları 28.14.13.15.00 işlem kontrol valfleri, borular, kazanlar (boylerler), tanklar, fıçılar vb. için olanlar (basınç düşürücü veya yağlı hidrolik/pnömatik güç iletme valfleri, geri tepmeli valfler (çek valfler), güvenlik/rölyef valfleri, sıcaklık regülatörleri hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848180610000 dökme demirden sürgülü valflar 28.14.13.33.00 sürgülü valfler (dökme demirden) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848180630000 çelikten sürgülü valflar 28.14.13.35.00 sürgülü valfler (çelikten) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848180690000 diğer maddelerden sürgülü valflar 28.14.13.37.00 diğer sürgülü valfler (diğerlerinden) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848180710000 dökme demirden globe (stop) valflar 28.14.13.53.00 glob valfler (dökme demirden) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848180730000 çelikten globe (stop) valflar 28.14.13.55.00 glob valfler (çelikten) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848180790000 diğer maddelerden globe (stop) valflar 28.14.13.57.00 diğer glob valfler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848180810000 küresel ve konik valflar 28.14.13.73.00 küresel ve konik valfler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848180850000 kelebek valflar 28.14.13.75.00 kelebek valfler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848180870000 diyafram valflar 28.14.13.77.00 diyafram valfler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848180990011 yangın hidratları 28.14.13.80.00 diğer valfler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848180990012 sulama hidratları 28.14.13.80.00 diğer valfler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848180990013 buhar kapanları 28.14.13.80.00 diğer valfler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848180990019 diğer sıhhi tesisat musluk ve valfları 28.14.13.80.00 diğer valfler Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848190000000 musluklar, valflar vb. cihazların aksam, parçaları 28.14.20.00.00 musluk, valf ve benzeri ürünlerin parçaları (borular, kazanlar (boylerler), tanklar, fıçılar, vb. için olanlar) (basınç düşürücü valfler ve termostatik valfler dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848210100011 bilyeli rulmanlar; en büyük dış çap'<' 9 mm. 28.15.10.30.00 bilyeli rulmanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848210100012 bilyeli rulmanlar; en büyük dış çap >9 '<'30 mm. 28.15.10.30.00 bilyeli rulmanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848210900011 bilyeli rulmanlar; en büyük dış çap >30 '<' 52 mm. 28.15.10.30.00 bilyeli rulmanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848210900012 bilyeli rulmanlar; en büyük dış çap >52 '<'100 mm. 28.15.10.30.00 bilyeli rulmanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları 848210900013 bilyeli rulmanlar; en büyük dış çap >100 mm. 28.15.10.30.00 bilyeli rulmanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848220000000 konik makaralı rulmanlar (konik bilezik ve makara grupları dahil) 28.15.10.53.00 konik makaralı rulmanlar (monte edilmek üzere hazırlanmış konik bilezik ve konik makaralar dahil) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848230000000 fıçı makaralı rulmanlar 28.15.10.55.00 oynak makaralı rulmanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848240000000 iğneli rulmanlar 28.15.10.70.00 iğne makaralı rulmanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848250000000 silindirik makaralı rulmanlar 28.15.10.57.00 silindirik makaralı rulmanlar (makaralı rulmanlar, iğne makaralı rulmanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848280000000 kombine haldeki bilyeli ve konik makaralı diğer rulmanlar 28.15.10.90.00 makaralı rulmanlar (birleştirilmiş bilyeli/makaralı rulmanlar dahil) (konik makaralı rulmanlar, oynak makaralı rulmanlar, iğne makaralı rulmanlar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848291100000 konik makaraların aksamı 28.15.31.30.00 bilyeler, iğneler ve makaralar, bilyeli veya makaralı rulmanlar için Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848291900011 rulman bilyeleri 28.15.31.30.00 bilyeler, iğneler ve makaralar, bilyeli veya makaralı rulmanlar için Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848291900012 rulman iğneleri 28.15.31.30.00 bilyeler, iğneler ve makaralar, bilyeli veya makaralı rulmanlar için Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848291900019 diğer rulman makaraları 28.15.31.30.00 bilyeler, iğneler ve makaralar, bilyeli veya makaralı rulmanlar için Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848299000011 rulman bilezikleri 28.15.31.50.00 bilyeli ve makaralı rulmanların parçaları (bilyeler, iğneler ve makaralar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848299000012 rulman kafesleri 28.15.31.50.00 bilyeli ve makaralı rulmanların parçaları (bilyeler, iğneler ve makaralar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848299000019 rulmanların diğer aksam; parçaları 28.15.31.50.00 bilyeli ve makaralı rulmanların parçaları (bilyeler, iğneler ve makaralar hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848310211000 sivil hava taşıtları için krank ve krank mili (dökme demir/çelikten) 28.15.22.30.00 kranklar ve krank milleri (şaftları) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848310219000 diğer krank ve krank mili (dökme demir/çelikten) 28.15.22.30.00 kranklar ve krank milleri (şaftları) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848310251000 sivil hava taşıtları için krank ve krank milleri (açık kalıpta dövülmüş, çelikten) 28.15.22.30.00 kranklar ve krank milleri (şaftları) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848310259000 diğer kullanımlar için krank ve krank milleri (açık kalıpta dövülmüş, çelikten) 28.15.22.30.00 kranklar ve krank milleri (şaftları) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848310291000 sivil hava taşıtları için krank ve krank milleri (diğer hallerde) 28.15.22.30.00 kranklar ve krank milleri (şaftları) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848310299000 diğer kullanımlar için krank ve krank milleri (diğer hallerde) 28.15.22.30.00 kranklar ve krank milleri (şaftları) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848310501000 sivil hava taşıtları için eklemli milleri 28.15.22.50.00 kardan milleri (şaftları) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848310509000 diğer yerlerde kullanılan eklemli milleri 28.15.22.50.00 kardan milleri (şaftları) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848310951000 sivil hava taşıtları için diğer miller 28.15.22.70.00 diğer miller (şaftlar) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848310959011 diğer yerlerde kullanılan kam milleri 28.15.22.70.00 diğer miller (şaftlar) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848310959019 diğer yerlerde kullanılan diğer miller 28.15.22.70.00 diğer miller (şaftlar) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848320100000 hava taşıtları ve uzay taşıtları için yatak kovanları; rulmanlı 28.15.23.30.00 yatak kovanları, bilyeli veya makaralı rulmanlı olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848320900000 diğer yatak kovanları; rulmanlı 28.15.23.30.00 yatak kovanları, bilyeli veya makaralı rulmanlı olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848330321000 sivil hava taşıtları için yatak kovanları (rulmansız) bilyalı/makaralı rulmanlar için 28.15.23.50.00 yatak kovanları (bilyeli veya makaralı rulmanlı olanlar hariç); kaymalı mil (şaft) yatakları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848330329000 diğer kullanım için yatak kovanları (rulmansız) bilyalı/makaralı rulmanlar için 28.15.23.50.00 yatak kovanları (bilyeli veya makaralı rulmanlı olanlar hariç); kaymalı mil (şaft) yatakları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848330381000 sivil hava taşıtları için yatak kovanları (rulmansız) diğer rulmanlar için 28.15.23.50.00 yatak kovanları (bilyeli veya makaralı rulmanlı olanlar hariç); kaymalı mil (şaft) yatakları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848330389000 diğer kullanım için yatak kovanları (rulmansız) diğer rulmanlar için 28.15.23.50.00 yatak kovanları (bilyeli veya makaralı rulmanlı olanlar hariç); kaymalı mil (şaft) yatakları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848330801000 sivil hava taşıtları için mil yatakları (rulmansız) 28.15.23.50.00 yatak kovanları (bilyeli veya makaralı rulmanlı olanlar hariç); kaymalı mil (şaft) yatakları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848330809000 diğer kullanım için mil yatakları (rulmansız) 28.15.23.50.00 yatak kovanları (bilyeli veya makaralı rulmanlı olanlar hariç); kaymalı mil (şaft) yatakları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848340211000 sivil hava taşıtları için dişliler, dişli sistemleri, düz ve helezoni olanlar 28.15.24.32.00 dişliler ve dişli takımları (sabit ekipmanlar için), düz dişli ve helisel olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848340219000 diğer kullanım için dişliler, dişli sistemleri, düz ve helezoni olanlar 28.15.24.32.00 dişliler ve dişli takımları (sabit ekipmanlar için), düz dişli ve helisel olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848340231000 sivil hava taşıtları için dişliler, dişli sistemleri, konik ve konik/düz olanlar 28.15.24.33.00 dişliler ve dişli takımları (sabit ekipmanlar için), konik dişli, konik/düz dişli olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848340239000 diğer kullanım için dişliler, dişli sistemleri, konik ve konik/düz olanlar 28.15.24.33.00 dişliler ve dişli takımları (sabit ekipmanlar için), konik dişli, konik/düz dişli olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848340251000 sivil hava taşıtları için dişliler, dişli sistemleri, vida dişliler 28.15.24.34.00 dişliler ve dişli takımları (sabit ekipmanlar için), sonsuz vida dişli olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848340259000 diğer kullanım için dişliler, dişli sistemleri, vida dişliler 28.15.24.34.00 dişliler ve dişli takımları (sabit ekipmanlar için), sonsuz vida dişli olanlar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848340291000 sivil hava taşıtları için diğer dişliler, dişli sistemleri 28.15.24.40.00 diğer dişliler ve dişli takımları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848340299000 diğer kullanım için diğer dişliler, dişli sistemleri 28.15.24.40.00 diğer dişliler ve dişli takımları Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848340301000 sivil hava taşıtları için bilyalı ve makaralı vidalar 28.15.24.73.00 bilyalı veya makaralı vidalar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848340302000 diğer kullanım için bilyalı vidalar 28.15.24.73.00 bilyalı veya makaralı vidalar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848340303000 diğer kullanım için makaralı vidalar 28.15.24.73.00 bilyalı veya makaralı vidalar Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848340511000 sivil hava taşıtları için dişli kutular 28.15.24.50.00 dişli kutuları ve diğer hız değiştiriciler, makineler ve kara/deniz taşıtları için olanlar (dişli ve dişli takımları ile motorlu kara taşıtlarının vites kutuları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848340519011 diğer kullanım için elle kullanılan dişli kutular 28.15.24.50.00 dişli kutuları ve diğer hız değiştiriciler, makineler ve kara/deniz taşıtları için olanlar (dişli ve dişli takımları ile motorlu kara taşıtlarının vites kutuları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848340519012 diğer kullanım için otomatik kumandalı dişli kutular 28.15.24.50.00 dişli kutuları ve diğer hız değiştiriciler, makineler ve kara/deniz taşıtları için olanlar (dişli ve dişli takımları ile motorlu kara taşıtlarının vites kutuları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848340591000 sivil hava taşıtları için diğer hız değiştiriciler 28.15.24.50.00 dişli kutuları ve diğer hız değiştiriciler, makineler ve kara/deniz taşıtları için olanlar (dişli ve dişli takımları ile motorlu kara taşıtlarının vites kutuları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri Ürün Kodu Detayları
848340599000 diğer kullanım için diğer hız değiştiriciler 28.15.24.50.00 dişli kutuları ve diğer hız değiştiriciler, makineler ve kara/deniz taşıtları için olanlar (dişli ve dişli takımları ile motorlu kara taşıtlarının vites kutuları hariç) Firmaların İllere Dağılımı Kapasite Bilgileri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *