11 Ağustos 2015 Salı

susam tohumu gtip

Susam Tohumu Gtip No

Pozisyon Numarası Eşyanın Tanımı

Gtip 1207.40 - Susam tohumu :
Gtip 11207.40.10.00.00 - - Tohumluk olanlar
- - Diğerleri :
Gtip 11207.40.90.00.11 - - - Ham
Gtip 11207.40.90.00.12 - - - Soyulmuş

BÖLÜM 2: BİTKİSEL ÜRÜNLER

FASIL 12 Yağlı tohum ve meyvalar; muhtelif tane, tohum ve meyvalar; sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem

1201.00 Soya fasulyesi (kırılmış olsun olmasın) : Soya beans, whether or not broken:
1201.10.00.00.00 - Tohumluk olanlar - For sowing
1201.90.00.00.00 - Diğerleri - Other
1202. Yer fıstığı (kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş, kabuklu veya kırılmış olsun olmasın) : Groundnuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken:
1202.30.00.00.00 - Tohumluk olanlar - For sowing
- Diğerleri : - Other
1202.41.00.00.00 - - Kabuklu - - In shell:
1202.42.00.00.00 - - Kabuksuz (kırılmış olsun olmasın) - - Shelled, whether or not broken
1203.00.00.00.00 Kopra Copra
1204.00 Keten tohumu (kırılmış olsun olmasın) : Linseed, whether or not broken:
1204.00.10.00.00 - Tohumluk olanlar - For sowing
1204.00.90.00.00 - Diğerleri - Other
1205. Rep veya kolza tohumları (kırılmış olsun olmasın) : Rape or colza seeds, whether or not broken:
1205.10 - Düşük erusik asitli rep veya kolza tohumları : - Low erucic acid rape or colza seeds:
1205.10.10.00.00 - - Tohumluk olanlar - - For sowing
1205.10.90.00.00 - - Diğerleri - - Other
1205.90.00.00.00 - Diğerleri - Other
1206.00 Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın) : Sunflower seeds, whether or not broken:
1206.00.10.00.00 - Tohumluk olanlar - For sowing
- Diğerleri : - Other
- - Kabuklu ; gri beyaz çizgili kabuklu - - Shelled; in grey-and-white-striped shell
1206.00.91.00.11 - - - Çerezlik olanlar - - - Appetizers
1206.00.91.00.19 - - - Diğerleri - - - Other
- - Diğerleri - - Other
1206.00.99.00.11 - - - Çerezlik olanlar - - - Appetizers
1206.00.99.00.19 - - - Diğerleri - - - Other
1207. Diğer yağlı tohumlar ve meyveler (kırılmış olsun olmasın) : Other oil seeds and oleaginous fruits, whether or not broken:
1207.10.00.00.00 - Palm meyvesi ve çekirdeği - Palm nuts and kernels
- Pamuk tohumu : - Cotton seeds:
1207.21.00.00.00 - - Tohumluk olanlar - - For sowing
1207.29.00.00.00 - - Diğerleri - - Other
1207.30.00.00.00 - Hint yağı tohumu - Castor oil seeds
1207.40 - Susam tohumu : - Sesamum seeds:
1207.40.10.00.00 - - Tohumluk olanlar - - For sowing
- - Diğerleri : - - Other:
1207.40.90.00.11 - - - Ham - - - Crude
1207.40.90.00.12 - - - Soyulmuş - - - Peeled
1207.50 - Hardal tohumu : - Mustard seeds:
1207.50.10.00.00 - - Tohumluk olanlar - - For sowing
1207.50.90.00.00 - - Diğerleri - - Other
1207.60.00.00.00 - Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu - Safflower (Carthamus tinctorius) seeds
1207.70.00.00.00 - Kavun, Karpuz tohumu - Melon seeds
- Diğerleri : - Other
1207.91 - - Haşhaş tohumu : - - Poppy seeds:
1207.91.10.00.00 - - - Tohumluk olanlar - - - For sowing
1207.91.90.00.00 - - - Diğerleri - - - Other
1207.99 - - Diğerleri : - - Other:
1207.99.20.00.00 - - - Tohumluk olanlar - - - For sowing
- - - Diğerleri : - - - Other
1207.99.91.00.00 - - - - Kenevir (kendir) tohumu - - - - Hemp seeds
1207.99.96.00.00 - - - - Diğerleri - - - - Other
1208. Yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları (hardal unu hariç) : Flours and meals of oil seeds or oleaginous fruits, other than those of mustard:
1208.10 - Soya fasulyesinin unu ve kaba unları - Of soya beans
1208.10.00.00.11 - - Soya fasulyesinin unu - - Flours
1208.10.00.00.12 - - Soya fasulyesinin kaba unu - - Meals
1208.90 - Diğerleri - Other
1208.90.00.00.11 - - Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları - - Sunflower seed's flour and coarse flour
1208.90.00.00.19 - - Diğerleri - - Other
1209. Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar : Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing:
1209.10.00.00.00 - Şeker pancarı tohumları - Sugar beet seed
- Yem bitkileri tohumları : - Seeds of forage plants:
1209.21.00.00.00 - - Yonca tohumu - - Lucerne (alfalfa) seed
1209.22 - - Üçgül tohumu (Trifolium spp.) : - - Clover (Trifolium spp.) seed:
1209.22.10.00.00 - - - Kırmızı üçgül (Trifolium protense L.) - - - Red clover (Trifolium pratense L.)
1209.22.80.00.00 - - - Diğerleri - - - Other
1209.23 - - Çayır otu tohumları : - - Fescue seed:
1209.23.11.00.00 - - - Çayır (Festuca pratensis Huds.) tohumları - - - Meadow fescue (Festuca pratensis Huds.) seed
1209.23.15.00.00 - - - Kırmızı çayır otu (Festuca rubra L.) tohumları - - - Red fescue (Festuca rubra L.) seed
- - - Diğer çayır otu tohumları - - - Other
1209.23.80.00.11 - - - - Koyun çayır otu (Festuca ovina L.) tohumları - - - - Festuca ovina L.
1209.23.80.00.19 - - - - Diğerleri - - - - Other
1209.24.00.00.00 - - Kentucky mavi otu tohumu (Poa pratensis L.) - - Kentucky blue grass (Poa pratensis L.) seed
1209.25 - - Çim tohumları (Lolium multiflorum Lam, Lolium perenne L.) : - - Ryegrass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) seed:
1209.25.10.00.00 - - - İtalyan çimi (westerwold dahil) (Lolium multiflorum Lam.) - - - Italian ryegrass (including westerwolds) (Lolium multiflorum Lam.)
1209.25.90.00.00 - - - İngiliz çimi (Lolium perenne L.) - - - Perennial ryegrass (Lolium perenne L.)
1209.29 - - Diğerleri : - - Other:
- - - Çayır kelp kuyruğu otu tohumu, Fiğ ; Poa palustris L., Poa trivialis L. cinsi tohumlar ; domuz ayrığı (Dactylis glomerata L.) tohumu ; tavus otları (Agrosties) tohumu - - - Timothy grass seed; vetch seed; seeds of the genus Poa (Poa palustris L., Poa trivialis L.); cocksfoot grass (Dactylis glomerata L.); bent grass (Agrostis)
1209.29.45.00.11 - - - - Vicia sativa L. türü fiğ - - - - Vicia sativa L. type vetch
1209.29.45.00.12 - - - - Diğer tür fiğ - - - - Other vetches
1209.29.45.00.13 - - - - Poa palustris L., Poa trivialis L. cinsi tohumlar - - - - Poa palustris L., Poa trivialis L. type seeds
1209.29.45.00.14 - - - - Domuz ayrığı tohumu (Dactylis glomerata L.) - - - - Cocksfoot grass seed(Dactylis glomerata L.)
1209.29.45.00.15 - - - - Tavus otları (Agrosties) tohumu - - - - Bent grass (Agrostis) (Agrosties) seed
1209.29.45.00.16 - - - - Çayır kelp kuyruğu otu tohumu - - - - Timothy grass seed
1209.29.50.00.00 - - - Acı bakla tohumu - - - Lupine seed
1209.29.60.00.00 - - - Hayvan yemi olarak kullanılan pancar tohumu (Beta vulgaris var.alba) - - - Fodder beet seed (Beta vulgaris var. alba)
- - - Diğerleri - - - Other
1209.29.80.00.11 - - - - Melez çim (Lolium X hybridum Hausskn.) - - - - Hybrid grass (Lolium X hybridum Hausskn.)
1209.29.80.00.12 - - - - Orman salkım otu (Poa nemoralis L.) tohumları - - - - (Poa nemoralis L.) seeds
1209.29.80.00.13 - - - - Yüksek çayır yulafı (Arrhenatherum elatius (L.)J veC presl.)tohumları - - - - (Arrhenatherum elatius (L.)J and C presl.) seeds
1209.29.80.00.14 - - - - Korunga (Onobrychis sativa L.) - - - - Trefoil (Onobrychis sativa L.)
1209.29.80.00.15 - - - - Burçak (Vicia ervilia Willd.) - - - - Vicia savita (Vicia ervilia Willd.)
1209.29.80.00.16 - - - - Sorgum tohumu - - - - Sorghum seed
1209.29.80.00.18 - - - - Diğerleri - - - - Other
1209.30.00.00.00 - Genellikle çiçekleri için yetiştirilen otsu bitkilerin tohumları - Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers
- Diğerleri : - Other:
1209.91 - - Sebze tohumları : - - Vegetable seeds:
1209.91.30.00.00 - - - Salata pancarı veya 'kırmızı pancar' tohumu (Beta vulgaris var. conditiva) - - - Salad beet seed or beetroot seed (Beta vulgaris var. conditiva)
- - - Diğerleri - - - Other
1209.91.80.00.11 - - - - Kabak tohumu - - - - Squash seed
1209.91.80.00.12 - - - - Domates tohumu - - - - Tomato seed
1209.91.80.00.13 - - - - Hıyar tohumu - - - - Cucumber seed
1209.91.80.00.14 - - - - Soğan tohumu - - - - Onion seed
1209.91.80.00.15 - - - - Havuç tohumu - - - - Carrot seed
1209.91.80.00.16 - - - - Marul tohumu - - - - Lettuce seed
1209.91.80.00.17 - - - - Karnabahar tohumu - - - - Cauliflower seed
1209.91.80.00.18 - - - - Maydanoz tohumu - - - - Parsley seed
1209.91.80.00.21 - - - - Ispanak tohumu - - - - Spinach seed
1209.91.80.00.22 - - - - Bamya tohumu - - - - Okra seed
1209.91.80.00.23 - - - - Baş salata tohumu - - - - Head salad seed
1209.91.80.00.24 - - - - Biber tohumu - - - - Pepper seed
1209.91.80.00.25 - - - - Patlıcan tohumu - - - - Eggplant seed
1209.91.80.00.26 - - - - Turp tohumu - - - - Radish seed
1209.91.80.00.29 - - - - Diğer sebze tohumları - - - - Other vegetable seeds
1209.99 - - Diğerleri : - - Other:
1209.99.10.00.00 - - - Orman ağaçlarının tohumları - - - Forest-tree seeds
- - - Diğerleri : - - - Other:
1209.99.91.00.00 - - - - Genellikle çiçekleri için yetiştirilen bitkilerin tohumları (1209.30 alt pozisyonundakiler hariç) - - - - Seeds of plants cultivated principally for their flowers, other than those of subheading 1209 30 00
- - - - Diğerleri : - - - - Other:
1209.99.99.10.00 - - - - - Meyva ağaçları tohumları - - - - - Fruit Tree seeds
- - - - - Diğerleri - - - - - Other
1209.99.99.90.11 - - - - - - Tütün tohumu - - - - - - Tobacco seed
1209.99.99.90.18 - - - - - - Diğerleri - - - - - - Other
1210. Şerbetçi otu kozalakları (taze veya kurutulmuş, dane, toz veya pellet şekline getirilmiş olsun olmasın) ; lüpülin : Hop cones, fresh or dried, whether or not ground, powdered or in the form of pellets; lupulin:
1210.10.00.00.00 - Şerbetçi otu kozalakları (dane, toz veya pellet şekline getirilmemiş) - Hop cones, neither ground nor powdered nor in the form of pellets
1210.20 - Şerbetçi otu kozalakları (dane, toz veya pellet şekline getirilmiş) ; lüpülin : - Hop cones, ground, powdered or in the form of pellets; lupulin:
- - Lüpülinle zenginleştirilmiş şerbetçi otu kozalakları (dane, toz veya pellet şekline getirilmiş) ;lüpülin - - Hop cones, ground, powdered or in the form of pellets, with higher lupulin content; lupulin
1210.20.10.00.11 - - - Lüpülin - - - Lupilin
1210.20.10.00.19 - - - Diğerleri - - - Other
1210.20.90.00.00 - - Diğerleri - - Other
42320 Bitki ve bitki kısımları (tohum ve meyveler dahil) (esas olarak parfümeride, eczacılıkta, böcek yada mantar öldürücü veya benzeri amaçlarla kullanılan cinsten olanlar) (taze veya kurutulmuş, kesilmiş, ezilmiş veya toz haline getirilmiş olsun olmasın) : Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered:
1211.20.00.00.00 - Ginseng kökü - Ginseng roots
1211.30.00.00.00 - Koka yaprağı - Coca leaf
1211.40.00.00.00 - Haşhaş sapı - Poppy straw
1211.90 - Diğerleri : - Other:
1211.90.20.00.00 - - Ephedra cinsinden olanlar - - Of the genus Ephedra
1211.90.30.00.00 - - Tonka fasulyesi - - Tonquin beans
- - Diğerleri - - Other
1211.90.86.00.11 - - - Vermut otu - - - Vermouth
1211.90.86.00.12 - - - Likör otu - - - Liqueur
1211.90.86.00.13 - - - Haşhaş kellesi - - - Poppy
1211.90.86.00.14 - - - Kına kına kabukları - - - Quin quin
1211.90.86.00.16 - - - Yabani güveyotu (Origanum vulgare) (sapları ve yaprakları) - - - Wild marjoram (Origanum vulgare) (branches, stems and leaves)
1211.90.86.00.18 - - - Meyan kökü - - - Liquorice roots
- - - Nane - - - Mint
1211.90.86.00.22 - - - - Küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar - - - - Those in small bags, used as herbal tea
1211.90.86.00.23 - - - - Diğerleri - - - - Other
- - - Ihlamur - - - Linden
1211.90.86.00.24 - - - - Küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar - - - - Those in small bags, used as herbal tea
1211.90.86.00.25 - - - - Diğerleri - - - - Other
- - - Adaçayı (Salvia officinalis) (yaprakları ve çiçekleri) - - - Sage (Salvia officinalis) (leaves and flowers)
1211.90.86.00.26 - - - - Küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar - - - - Those in small bags, used as herbal tea
1211.90.86.00.27 - - - - Diğerleri - - - - Other
- - - Diğerleri : - - - Other
1211.90.86.00.28 - - - - Küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar - - - - Those in small bags, used as herbal tea
1211.90.86.00.90 - - - - Diğerleri - - - - Other
1212. Keçiboynuzu, deniz otları ve diğer algler, şeker pancarı ve şeker kamışı (taze , soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş, öğütülmüş olsun olmasın) ; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan insanların yemesine elverişli cinsten meyve çekirdekleri ve çekirdek içleri  ve diğer bitkisel ürünler (Cicho - rium intybus sativum cinsi  kavrulmamış hindiba kökleri dahil): Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not ground; fruit stones and kernels and other vegetable products (including unroasted chicory roots of the variety Cichorium intybus sativum) of a kind used primarily for human consumption, not elsewhere specified or included:
- Deniz otları ve diğer algler : - Seaweeds and other algae
1212.21 - - İnsan tüketimine elverişli olanlar : - - Fit for human consumption:
1212.21.00.10.00 - - - Başlıca tababette, parfümeride ve benzeri işlerde kullanılanlar - - - Mainly used in medicine, perfumery and similar work (T)
1212.21.00.20.00 - - - Dondurulmuş olanlar - - - Frozen:
1212.21.00.90.00 - - - Diğerleri - - - Other
1212.29 - - Diğerleri : - - Other
1212.29.00.10.00 - - - Başlıca tababette, parfümeride ve benzeri işlerde kullanılanlar - - - Mainly used in medicine, perfumery and similar work (T)
1212.29.00.20.00 - - - Dondurulmuş olanlar - - - Frozen:
1212.29.00.90.00 - - - Diğerleri - - - Other
- Diğerleri : - Other
1212.91 - - Şeker pancarı : - - Sugar beet:
1212.91.20.00.00 - - - Kurutulmuş (öğütülmüş olsun olmasın) - - - Dried, whether or not ground
1212.91.80.00.00 - - - Diğerleri - - - Other
1212.92.00.00.00 - - Keçiboynuzu (harnup) - - Locust beans (carob)
1212.93.00.00.00 - - Şeker kamışı - - Sugar cane
1212.94.00.00.00 - - Hindiba kökleri - - Chicory roots
1212.99 - - Diğerleri : - - Other:
- - - Keçiboynuzu tohumları : - - - Locust bean seeds:
1212.99.41.00.00 - - - - Kabukları soyulmamış, ezilmemiş veya öğütülmemiş - - - - Not decorticated, crushed or ground
1212.99.49.00.00 - - - - Diğerleri - - - - Other
- - - Diğerleri - - - Other
1212.99.95.00.11 - - - - Dondurulmuş taze polen - - - - Fresh pollen, frozen
1212.99.95.00.12 - - - - Kurutulmuş polen - - - - Dried pollen
1212.99.95.00.13 - - - - Tatlı sorgum (saccharatum) - - - - Sweet sorghum (saccharatum)
1212.99.95.00.14 - - - - Kayısı, şeftali (nektarin dahil) ve erik çekirdekleri ve çekirdek içleri - - - - Apricot, peach or plum stones and kernels
1212.99.95.00.19 - - - - Diğerleri - - - - Other
1213.00.00.00.00 Hububat sapları ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, toz haline getirilmiş, preslenmiş veya pellet şeklinde olsun olmasın) Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets
1214. İsveç şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, üçgül, evliya otu, yemlik lahana, acı bakla, fiğ ve benzeri hayvan yemleri (pellet şeklinde olsun olmasın) : Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets:
1214.10.00.00.00 - Yonca kaba unu ve pelletleri - Lucerne (alfalfa) meal and pellets
1214.90 - Diğerleri : - Other:
1214.90.10.00.00 - - Hayvan pancarı, İsveç şalgamı ve diğer kök yemler - - Mangolds, swedes and other fodder roots
1214.90.90.00.00 - - Diğerleri - - Other
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *