31 Aralık 2015 Perşembe

Qrup 66 Çətirlər, gündən qoruyucu çətirlər, çəliklər, çəlik-oturacaqlar, qırmanc, minik atları üçün qamçılar və onların hissələri

Qrup 66 Çətirlər, gündən qoruyucu çətirlər, çəliklər,
çəlik-oturacaqlar, qırmanc, minik atları üçün qamçılar və onların hissələri

XİF ƏN-ın kodu
Mal mövqelərinin adları
Əlavə ölçü vahidi
Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)
 6601 Çətirlər və gün çətirləri (çəlik-çətir, bağ çətirləri və analoji çətirlər daxil olmaqla):  
 6601 10 000 0 - bağ çətirləri və analoji çətirlər əd 15
  - digərləri:  
 6601 91 000 0 -- açılma oxu olan (yığılan) əd 15
 6601 99 -- digərləri:  
  --- örtüyü toxunma tekstil materialından olan:  
 6601 99 110 0 ---- kimyəvi saplardan əd 15
 6601 99 190 0 ---- digər tekstil materialından əd 15
 6601 99 900 0 --- digərləri əd 15
 6602 00 000 0 Çəliklər, çəlik-oturacaqlar, qırmanclar, minik atları üçün qamçılar və analoji məmulatlar əd 15
 6603 6601 və 6602 mal mövqelərində təsnif edilən məmulatlar üçün hissələr, ləvazimatlar və bəzəklər:  
 6603 10 000 0 - başlıqlar və dəstəklər - 15
 6603 20 000 0 - çətir karkasları, mərkəzi oxu olan çətir karkasları daxil edilməklə - 15
 6603 90 000 0 - digərləri - 15
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *