20 Nisan 2016 Çarşamba

tİbbi cihazlar gtip no sorgulama


TIBBİ CİHAZLAR GTİP NO SORGULAMA

Gümrük Tarife Pozisyon Numaraları 


90.18 Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve ci -
hazlar (sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal cihazlar ve göz
testine mahsus cihazlar dahil) :
- Elektro teşhis cihazları (fonksiyonel araştırma veya fizyolojik
parametre muayene ölçüm cihazları dahil):

9018.11 - - Elektrokardiyograflar (EKG)
9018.11.00.00.11 - - - Cihazlar
9018.11.00.00.15 - - - Aksam ve parçalar
9018.12.00.00.00 - - Ultrasonik tetkik cihazları
9018.13.00.00.00 - - Manyetik rezonansla görüntüleme cihazları
9018.14.00.00.00 - - Sintigrafi cihazları
9018.19 - - Diğerleri:
9018.19.10.00.00 - - - İki veya daha fazla parametrenin eşzamanlı olarak takibi için izleme
tertibatı
- - - Diğerleri
9018.19.90.00.11 - - - - Elektroensefaloğraf cihazları (EEG)
9018.19.90.00.12 - - - - Fiberaskoplar (monitörlü kameralı olsun olmasın)
9018.19.90.00.13 - - - - Fonokardiyograf ve kardiyoskoplar
9018.19.90.00.14 - - - - Elektromiyografi (EMG)
9018.19.90.00.19 - - - - Diğerleri
9018.19.90.00.25 - - - - Aksam ve parçalar

9018.20 - Ultraviole veya kızıl ötesi ışınlı cihazlar
9018.20.00.00.11 - - Cihazlar
9018.20.00.00.15 - - Aksam ve parçalar
- Şırıngalar, iğneler, kateterler, kanüller ve benzeri aletler:

9018.31 - - Şırıngalar (iğneli olsun olmasın):
- - - Plastik maddelerden olanlar

9018.31.10.00.11 - - - - Tüberkülin şırıngaları (bir kullanımlık,steril, pirojensiz)
9018.31.10.00.12 - - - - Bir kullanımlık steril şırıngalar
9018.31.10.00.19 - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
9018.31.90.00.11 - - - - Kulak yıkama şırıngası (metal)
9018.31.90.00.12 - - - - Tüberkülin şırıngaları
9018.31.90.00.13 - - - - Tıpta kullanılan şırıngalar
9018.31.90.00.14 - - - - İnsülin şırıngaları (çok kullanımlık)
9018.31.90.00.19 - - - - Diğerleri

9018.32 - - Metalden boru şeklinde iğneler ve cerrahi dikiş iğneleri:
- - - Metalden boru şeklinde iğneler

9018.32.10.00.11 - - - - Şırınga iğnesi, bir kullanımlık
9018.32.10.00.19 - - - - Diğerleri
9018.32.90.00.00 - - - Cerrahi dikiş iğneleri

9018.39 - - Diğerleri

9018.39.00.00.11 - - - Serum ve kan verme seti (Kanül)
9018.39.00.00.12 - - - Hemodializ seti (kanül)
9018.39.00.00.13 - - - Kelebek set (kanül)
9018.39.00.00.14 - - - İdrar sondası - nelaton
9018.39.00.00.15 - - - İdrar sondası - foley
9018.39.00.00.16 - - - Damar içi kateterler - steril, tek kullanımlık, genel özellikli
9018.39.00.00.17 - - - Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık, anjiyografi için
9018.39.00.00.18 - - - Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık, (santral venös kateterleri)
9018.39.00.00.21 - - - Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık, (balonla dilatasyon için)
9018.39.00.00.22
- - - Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık, iğne ile birlikte olan periferik
olanlar)
9018.39.00.00.29 - - - Diğer kateterler
9018.39.00.00.39 - - - Diğerleri

- Dişçilikte kullanılan diğer alet ve cihazlar:

9018.41 - - Dişci tornaları (bir kaide üzerine monte edilmiş diğer dişçilik
teçhizatı ile kombine halde olsun olmasın)

9018.41.00.00.11 - - - Dişçi tornaları (Frezeleri)
9018.41.00.00.12 - - - Bir kaide üzerine monte edilmiş diğer dişçilik teçhizatı ile kombine
haldeki dişçi tornaları
9018.41.00.00.15 - - - Aksam ve parçalar

9018.49 - - Diğerleri:

9018.49.10.00.00 - - - Dişçi tornalarında kullanılmaya mahsus bileyler, diskler, delici uçlar ve fırçalar
- - - Diğerleri
9018.49.90.00.11 - - - - Elevatörler
9018.49.90.00.12 - - - - Diş çekim davyeleri
9018.49.90.00.13 - - - - Siman spatülü
9018.49.90.00.14 - - - - Diş sondaları (tek taraflı)
9018.49.90.00.19 - - - - Diğer cihazlar
9018.49.90.00.25 - - - - Aksam ve parçalar

9018.50 - Göz tıbbına ait diğer alet ve cihazlar:

- - Optik olmayanlar

9018.50.10.00.11 - - - Alet ve cihazlar
9018.50.10.00.15 - - - Aksam ve parçalar
- - Optik olanlar

9018.50.90.00.11 - - - Alet ve cihazlar
9018.50.90.00.15 - - - Aksam ve parçalar

9018.90 - Diğer alet ve cihazlar:
- - Kan basıncını ölçmeye mahsus alet ve cihazlar

9018.90.10.00.11 - - - Alet ve cihazlar
9018.90.10.00.15 - - - Aksam ve parçalar
- - Endoskoplar
9018.90.20.00.11 - - - Cihazlar
9018.90.20.00.15 - - - Aksam ve parçalar
- - Böbrek dializ cihazları (böbrek makinası ve diyalizörler)
9018.90.30.00.11 - - - Böbrek makinaları
9018.90.30.00.13 - - - Dializ ve fistula setleri
9018.90.30.00.19 - - - Diğerleri
9018.90.30.00.25 - - - Aksam ve parçalar
- - Diyatermi cihazları:
- - - Ultrasonik olanlar
9018.90.41.00.11 - - - - Cihazlar
9018.90.41.00.15 - - - - Aksam ve parçalar
- - - Diğerleri
9018.90.49.00.11 - - - - Cihazlar
9018.90.49.00.15 - - - - Aksam ve parçalar
- - Transfüzyon cihazları
9018.90.50.00.11 - - - Cihazlar
9018.90.50.00.12 - - - Kan torbaları
9018.90.50.00.15 - - - Aksam ve parçalar
- - Anestezi alet ve cihazları
9018.90.60.00.11 - - - Alet ve cihazlar
9018.90.60.00.15 - - - Aksam ve parçalar
9018.90.70.00.00 - - Ultrasonik litotripsi cihazları
9018.90.75.00.00 - - Sinir stimilasyonu cihazları
- - Diğerleri
9018.90.85.00.11 - - - Steteskoplar
9018.90.85.00.12 - - - Her nevi bisturiler
9018.90.85.00.13 - - - Veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar
9018.90.85.00.14 - - - Elektroşok cihazları
9018.90.85.00.15 - - - Elektroterapi cihazları
9018.90.85.00.16 - - - Elektrokater cihazları
9018.90.85.00.17 - - - Defibrilatör cihazları
9018.90.85.00.18 - - - Rahim içi aletler
9018.90.85.00.21 - - - Uterus küretleri
9018.90.85.00.22 - - - Makaslar (cerrahide kullanılanlar)
9018.90.85.00.23 - - - Alçı sarıcıların ayırıcısı ve kırıcısı, tıpta kullanılan
9018.90.85.00.24 - - - Kulak göstericileri ve kulak gözlem takımı
9018.90.85.00.25 - - - Kulak gelberisi
9018.90.85.00.26 - - - Dil basacağı
9018.90.85.00.27 - - - Sinüs delicisi
9018.90.85.00.28 - - - Tıbbi cerrahi maşalar (pensetler)
9018.90.85.00.31 - - - Tıbbi çamaşır maşası
9018.90.85.00.32 - - - Cerrahi ayırıcılar (ekavatörler)
9018.90.85.00.33 - - - Pensler (genel cerrahide kullanılanlar)
9018.90.85.00.34 - - - Pamuk iletkisi
9018.90.85.00.35 - - - İtard borusu
9018.90.85.00.36 - - - Göbek kordonu klempi, bıçaklı ve bıçaksız
9018.90.85.00.37 - - - Lavman cihazı (irigatör) (paslanmaz çelikten)
9018.90.85.00.38 - - - Cerrahi bıçak sapları (Değiştirilebilir bıçak ağızları için)
9018.90.85.00.39 - - - Diğer alet ve cihazlar
9018.90.85.00.45 - - - Aksam ve parçalar

90.19 Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları;
ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer
terapik teneffüs cihazları:

9019.10 - Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları:
- - Vibratörlü masaj aletleri (elektrikli)

9019.10.10.00.11 - - - Cihazlar
9019.10.10.00.15 - - - Aksam ve parçalar
- - Diğerleri
9019.10.90.00.11 - - - Mekanoterapi cihazları
9019.10.90.00.12 - - - Psikotekni cihazları
9019.10.90.00.13 - - - Basınçlı su ile masaj yapan hidro banyo sistemleri
9019.10.90.00.19 - - - Diğerleri
9019.10.90.00.25 - - - Aksam ve parçalar
9019.20 - Ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer
terapik teneffüs cihazları
9019.20.00.00.11 - - Ozonoterapi cihazları
9019.20.00.00.12 - - Oksijenoterapi cihazları
9019.20.00.00.13 - - Suni teneffüs ve aeroterapi cihazları
9019.20.00.00.19 - - Diğerleri
9019.20.00.00.25 - - Aksam ve parçalar
9020.00 Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri (mekanik parçaları ve
değiştirilebilen filtreleri olmayan koruyucu maskeler hariç):
9020.00.10.00.00 - Sivil hava taşıtlarında kullanılan teneffüs cihazları ve gaz maskeleri
(aksam ve parçaları hariç)
- Diğerleri
9020.00.90.00.11 - - Teneffüs cihazları
9020.00.90.00.12 - - Gaz maskeleri
9020.00.90.00.15 - - Teneffüs cihazlarının aksam, parça ve aksesuarı
9020.00.90.00.18 - - Gaz maskelerinin aksam, parça ve aksesuarı

90.21 Ortopedik cihazlar (koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık
bağları dahil); cebireler, gutyerler ve kırıklara mahsus diğer cihaz-
lar; protez organlar; sağırların işitmesini kolaylaştırmaya mahsus
cihazlar ve vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte
veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar:

9021.10 - Ortopedik veya kırıklara mahsus cihazlar:
- - Ortopedik cihazlar
9021.10.10.00.11 - - - Vücudun şekil ve bozukluklarını önlemeye veya düzeltmeye mah-
sus cihazlar
9021.10.10.00.12 - - - Çekme ve germe cihazları (traksiyon)
9021.10.10.00.19 - - - Diğerleri
- - Kırıklara mahsus cihazlar
9021.10.90.00.12
- - - Kemik tespit malzemesi (implantlar) (tıbbi çiviler, tıbbi plaklar dahil)
(paslanmaz çelikten),
9021.10.90.00.18 - - - Diğer cihazlar
- Protez dişler ve bağlantı parçaları:
9021.21 - - Protez dişler:
9021.21.10.00.00 - - - Plastik maddelerden olanlar
9021.21.90.00.00 - - - Diğer maddelerden olanlar
9021.29.00.00.00 - - Diğerleri
- Vücudun diğer suni parçaları:
9021.31.00.00.00 - - Suni eklemler
9021.39 - - Diğerleri:
9021.39.10.00.00 - - Protez gözler
- - Diğerleri
9021.39.90.00.11 - - - İnter-okiler lensler
9021.39.90.00.12 - - - Kalp kapakçıkları
9021.39.90.00.13 - - - Diğer uzuv ve organ iç protezleri
9021.39.90.00.14 - - - Diğer uzuv ve organ dış protezleri
9021.39.90.00.19 - - - Diğerleri
9021.40.00.00.00 - Sağırların işitmesini kolaylaştırmaya yarayan cihazlar (aksam,
parça ve aksesuar hariç)
9021.50 - Kalp pilleri (pacemaker) (aksam, parça ve aksesuar hariç)
9021.50.00.00.11 - - Dahili kalp pilleri
9021.50.00.00.12 - - Harici kalp pilleri
9021.90 - Diğerleri:
9021.90.10.00.00 - - Sağırların işitmesini kolaylaştırmaya yarayan cihazların aksam, parça
ve aksesuarı
- - Diğerleri
9021.90.90.00.13 - - - Suni uzuvları tamamlayıcı aksam ve parçalar
9021.90.90.00.14 - - - Körler için yardımcı elektronik cihazlar
9021.90.90.00.19 - - - Diğerleri (aksam ve parçalar dahil)

90.22 X -Işınlı, alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik
veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi
veya radyoterapi cihazları dahil), X -ışınlı tüpler ve diğer X -ışınlı
jeneratörler, yüksek gerilim jeneratörleri, kontrol panoları ve masa-
ları, ekranlar, muayene veya tedavi masaları, koltuklar ve benzer-
leri:
- X -Işınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı
kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi veya radyoterapi
cihazları dahil):

9022.12.00.00.00 - - Bilgisayarlı tomografi cihazları
9022.13.00.00.00 - - Diğerleri (dişçiliğe mahsus olanlar)
9022.14 - - Diğerleri (tıbbi, cerrahi veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için
9022.14.00.00.11 - - - Radyografi cihazları
9022.14.00.00.12 - - - Radyofotografi cihazları
9022.14.00.00.13 - - - Radyoterapi cihazları
9022.14.00.00.19 - - - Diğerleri
9022.19.00.00.00 - - Diğer amaçlarla kullanılanlar
- Alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya
veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi
veya radyoterapi cihazları dahil):
9022.21 - - Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için
9022.21.00.00.11 - - - Radyoskopi (floroskopi) cihazları
9022.21.00.00.12 - - - Radyografi cihazları
9022.21.00.00.13 - - - Radyofotografi cihazları
9022.21.00.00.14 - - - Radyoterapi cihazları
9022.21.00.00.15 - - - Bilgisayarlı tomografi cihazları
9022.21.00.00.19 - - - Diğerleri
9022.29.00.00.00 - - Diğer amaçlarla kullanılanlar
9022.30.00.00.00 - X -Işın tüpleri
9022.90 - Diğerleri (aksam, parça ve aksesuar dahil):
9022.90.10.00.00 - - X -Işını fIoroskopi ekranı ve X -ışını yoğunlaştırma ekranı; X -ışınının
yayılmasını önleyici ekranlar ve gridler
- - Diğerleri:
9022.90.90.10.00 - - - X -Işını üreten diğer jeneratörler
- - - Diğerleri
9022.90.90.90.11 - - - - Radyoskopi (floroskopi) cihazlarına ait olanlar
9022.90.90.90.12 - - - - X -Işınlı cihazlara ait olanlar
9022.90.90.90.19 - - - - Diğerleri
Kaynak : T.C Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *