8 Mayıs 2014 Perşembe

Gtip Tarife Cetveli 2014

GÜMRÜK TARİFE CETVELİ 

 • 01 - Canlı Hayvanlar
 • 02 - Etler ve Yenilen Sakatat
 • 03 - Balıklar, Kabuklu Hayvanlar, Yumuşakçalar ve Suda Yaşayan Diğer Omurgasız Hayvanlar
 • 04 - Süt Ürünleri; Kuş ve Kümes Hayvanlarının Yumurtaları; Tabii Bal; Tarifenin Başka Yerinde Belirtilmeyen veya Yer Almayan Yenilebilir Hayvansal Menşeli Ürünler
 • 05 - Tarifenin Başka Yerinde Belirtilmeyen veya Yer Almayan Hayvansal Menşeli Ürünler
 • 06 - Canlı Ağaçlar ve Diğer Bitkiler; Yumrular, Kökler ve Benzerleri; Kesme Çiçekler ve Süs Yaprakları
 • 07 - Yenilen Sebzeler ve Bazı Kök ve Yumrular
 • 08 - Yenilen Meyvalar ve Yenilen Sert Kabuklu Meyvalar; Turunçgillerin ve Kavunların ve Karpuzların Kabukları
 • 09 - Kahve, Çay, Paraguay Çayı ve Baharat
 • 10 - Hububat
 • 11 - Değirmencilik Ürünleri; Malt; Nişasta; İnülin; Buğday Gluteni
 • 12 - Yağlı Tohum ve Meyvalar; Muhtelif Tane, Tohum ve Meyvalar; Sanayiide ve Tıpta Kullanılan Bitkiler; Saman ve Kaba Yem
 • 13 - Lak; Sakız, Reçine ve Diğer Bitkisel Özsu ve Hülasalar
 • 14 - Örülmeye Elverişli Bitkisel Maddeler; Tarifenin Başka Yerinde Belirtilmeyen veya Yer Almayan Bitkisel Ürünler
 • 15 - Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar ve Bunların Parçalanma Ürünleri; Hazır Yemeklik Katı Yağlar; Hayvansal ve Bitkisel Mumlar
 • 16 - Et, Balık, Kabuklu Hayvanlar, Yumuşakçalar veya Diğer Su Omurgasızlarının Müstahzarları
 • 17 - Şeker ve Şeker Mamulleri
 • 18 - Kakao ve Kakao Müstahzarları.
 • 19 - Hububat, Un, Nişasta veya Süt Müstahzarları; Pastacılık Ürünleri
 • 20 - Sebzeler, Meyvalar, Sert Kabuklu Meyvalar ve Bitkilerin Diğer Kısımlarından Elde Edilen Müstahzarlar
 • 21 - Yenilen Çeşitli Gıda Müstahzarları
 • 22 - Meşrubat, Alkollü İçkiler ve Sirke
 • 23 - Gıda Sanayiinin Kalıntı ve Döküntüleri; Hayvanlar İçin Hazırlanmış Kaba Yemler
 • 24 - Tütün ve Tütün Yerine Geçen İşlenmiş Maddeler.
 • 25 - Tuz; Kükürt; Topraklar ve Taşlar; Alçılar, Kireçler ve Çimento
 • 26 - Metal Cevherleri, Cüruf ve Kül .
 • 27 - Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar ve Bunların Damıtılmasından Elde Edilen Ürünler; Bitümenli Maddeler; Mineral Mumlar
 • 28 - Anorganik Kimyasallar; Kıymetli Metallerin, Radyoaktif Elementlerin; Nadir Toprak Metallerinin ve İzotoplarının Organik veya Anorganik Bileşikleri
 • 29 - Organik Kimyasal Ürünler
 • 30 - Eczacılık Ürünleri.
 • 31 - Gübreler
 • 32 - Debagatte ve Boyacılıkta Kullanılan Hülasalar; Tanenler ve Türevleri; Boyalar, Pigmentler ve Diğer Boyayıcı Maddeler; Müstahzar Boyalar ve Vernikler; Macunlar; Mürekkepler
 • 33 - Uçucu Yağlar ve Rezinoitler; Parfümeri, Kozmetik veya Tuvalet Müstahzarları
 • 34 - Sabunlar, Yüzey-Aktif Organik Maddeler, Yıkama Müstahzarları, Yağlama Müstahzarları, Suni Mumlar, Müstahzar Mumlar, Temizleme veya Bakım Müstahzarları, Işık Temini İçin Kullanılan Her Türlü Mumlar ve Benzerleri, Model Yapmaya Mahsus Her Türlü Patlar, Dişçi Mumları ve Alçı Esaslı Dişçilik Müstahzarları
 • 35 - Albüminoid Maddeler; Değişikliğe Uğramış Nişasta Esaslı Ürünler; Tutkallar; Enzimler
 • 36 - Barut ve Patlayıcı Maddeler; Pirotekni Mamulleri; Kibritler; Piroforik Alaşımlar; Ateş Alıcı Maddeler
 • 37 - Fotoğrafçılıkta veya Sinemacılıkta Kullanılan Eşya
 • 38 - Muhtelif Kimyasal Maddeler
 • 39 - Plastikler ve Mamulleri.
 • 40 - Kauçuk ve Kauçuktan Eşya.
 • 41 - Ham Postlar, Deriler (Kürkler Hariç) ve Köseleler
 • 42 - Deri Eşya; Saraciye Eşyası ve Eyer ve Koşum Takımları; Seyahat Eşyası, El Çantaları ve Benzeri Mahfazalar; Hayvan Bağırsağından Mamul Eşya (İpek Böceği Guddesi Hariç)
 • 43 - Kürkler ve Taklit Kürkler; Bunların Mamulleri
 • 44 - Ağaç ve Ahşap Eşya; Odun Kömürü
 • 45 - Mantar ve Mantardan Eşya
 • 46 - Hasırdan, Sazdan veya Örülmeye Elverişli Diğer Maddelerden Mamuller; Sepetçi ve Hasırcı Eşyası
 • 47 - Odun veya Diğer Lifli Selülozik Maddelerin Hamurları; Geri Kazanılmış Kağıt veya Karton (Döküntü, Kırpıntı ve Hurdalar)
 • 48 - Kağıt ve Karton; Kağıt Hamurundan, Kağıttan veya Kartondan Eşya.
 • 49 - Basılı Kitaplar, Gazeteler, Resimler ve Baskı Sanayiinin Diğer Mamulleri; El ve Makina Yazısı Metinler ve Planlar
 • 50 - İpek
 • 51 - Yapağı ve Yün, İnce veya Kaba Hayvan Kılı; At Kılından İplik ve Dokunmuş Mensucat
 • 52 - Pamuk
 • 53 - Dokumaya Elverişli Diğer Bitkisel Lifler; Kağıt İpliği ve Kağıt İpliğinden
 • 54 - Sentetik ve Suni Filamentler, Şeritler ve Benzeri Sentetik ve Suni Dokumaya Elverişli Maddeler
 • 55 - Sentetik ve Suni Devamsız Lifler
 • 56 - Vatka, Keçe ve Dokunmamış Mensucat; Özel İplikler; Sicim, Kordon, İp, Halat ve Bunlardan Mamul Eşya
 • 57 - Halılar ve Diğer Dokumaya Elverişli Maddelerden Yer Kaplamaları
 • 58 - Özel Dokunmuş Mensucat; Tufte Edilmiş Dokumaya Elverişli Mensucat; Dantela; Duvar Halıları; Şeritçi ve Kaytancı Eşyası; İşlemeler
 • 59 - Emdirilmiş, Sıvanmış, Kaplanmış veya Lamine Edilmiş Dokumaya Elverişli Mensucat; Dokumaya Elverişli Maddelerden Teknik Eşya
 • 60 - Örme Eşya
 • 61 - Örme Giyim Eşyası ve Aksesuarı
 • 62 - Örülmemiş Giyim Eşyası ve Aksesuarı
 • 63 - Dokumaya Elverişli Maddelerden Diğer Hazır Eşya; Takımlar; Kullanılmış Giyim Eşyası ve Dokumaya Elverişli Maddelerden Kullanılmış Eşya; Paçavralar
 • 64 - Ayakkabılar, Getrler, Tozluklar ve Benzeri Eşya; Bunların Aksamı
 • 65 - Başlıklar ve Aksamı
 • 66 - Şemsiyeler, Güneş Şemsiyeleri, Bastonlar, İskemle Bastonlar, Kamçılar, Kırbaçlar ve Bunların Aksamı
 • 67 - Hazırlanmış İnce ve Kalın Kuş Tüyleri ve Bunlardan Eşya; Yapma Çiçekler; İnsan Saçından Eşya
 • 68 - Taş, Alçı, Çimento, Amyant, Mika veya Benzeri Maddelerden Eşya
 • 69 - Seramik Mamulleri
 • 70 - Cam ve Cam Eşya
 • 71 - Tabii veya Kültür İnciler, Kıymetli veya Yarı Kıymetli Taşlar, Kıymetli Metaller, Kıymetli Metallerle Kaplama Metaller ve Bunlardan Mamul Eşya; Taklit Mücevherci Eşyası; Metal Paralar
 • 72 - Demir ve Çelik
 • 73 - Demir veya Çelikten Eşya
 • 74 - Bakır ve Bakırdan Eşya
 • 75 - Nikel ve Nikelden Eşya
 • 76 - Aluminyum ve Aluminyumdan Eşya
 • 77 - Armonize Sistem Nomanklatürü'nde ileride kullanılmak amacıyla saklı tutulmuştur
  • 78 - Kurşun ve Kurşundan Eşya
  • 79 - Çinko ve Çinkodan Eşya
  • 80 - Kalay ve Kalaydan Eşya
  • 81 - Diğer Adi Metaller; Sermetler; Bunlardan Eşya
  • 82 - Adi Metallerden Aletler, Bıçakcı Eşyası ve Sofra Takımları; Adi Metallerden Bunların Aksam ve Parçaları
  • 83 - Adi Metallerden Çeşitli Eşya
  • 84 - Nükleer Reaktörler, Kazanlar, Makinalar, Mekanik Cihazlar ve Aletler; Bunların Aksam ve Parçaları
  • 85 - Elektrikli Makina ve Cihazlar ve Bunların Aksam ve Parçaları; Ses Kaydetmeye ve Kaydedilen Sesi Tekrar Vermeye Mahsus Cihazlar; Televizyon Görüntü ve Seslerinin Kaydedilmesine ve Kaydedilen Görüntü ve Sesin Tekrar Verilmesine Mahsus Cihazlar ve Bunların Aksam, Parça ve Aksesuarı
  • 86 - Demiryolu ve Benzeri Hatlara Ait Taşıtlar ve Malzemeler ve Bunların Aksam ve Parçaları; Her Türlü Mekanik (Elektro Mekanik Olanlar Dahil) Trafik Sinyalizasyon Cihazları
  • 87 - Motorlu Kara Taşıtları, Traktörler, Bisikletler, Motosikletler ve Diğer Kara Taşıtları; Bunların Aksam, Parça ve Aksesuarı
  • 88 - Hava Taşıtları, Uzay Taşıtları ve Bunların Aksam ve Parçalar
  • 89 - Gemiler ve Suda Yüzen Taşıt ve Araçlar
  • 90 - Optik Alet ve Cihazlar, Fotoğraf, Sinema, Ölçü, Kontrol, Ayar Alet ve Cihazları, Tıbbi veya Cerrahi Alet ve Cihazlar; Bunların Aksam, Parça ve Aksesuarı
  • 91 - Saatler ve Bunların Aksam ve Parçaları
  • 92 - Müzik Aletleri; Bunların Aksam, Parça ve Aksesuarı
  • 93 - Silahlar ve Mühimmat; Bunların Aksam, Parça ve Aksesuarı
  • 94 - Mobilyalar, Tıpta veya Cerrahide Kullanılan Mobilyalar, Yatak Takımları ve Benzeri Doldurulmuş Eşya; Tarifenin Başka Yerinde Belirtilmeyen veya Yer Almayan Aydınlatma Cihazları; Reklam Lambaları, Işıklı Tabelalar, Işıklı İsim Plakaları ve Benzerleri; Prefabrik Yapılar
  • G.T.İ.P. NOAÇIKLAMA
   95.04Eğlence merkezleri için oyun eşyası, tilt makinası, bilardo, kumarhane oyunları için özel
    masalar, salon veya masa oyunları ve otomatik bowling oyun ekipmanları dahil :
   95.05Bayram, karnaval veya diğer eğlenceler için eşya (sihirbazlık eşyası veya sürpriz eşyası dahil) :
   95.06Bu fasılın diğer pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan kültür fizik, jimnastik, atletizm ve diğer sporlara (masa tenisi dahil) veya açık hava oyunlarına mahsus eşya ve malzeme ; yüzme ha vuzları ve küçük oyun havuzları :
   95.07Oltayla balık avlamaya mahsus olta kamışları, olta iğneleri ve diğer balık takımları ; balık yakalamaya mahsus el kepçeleri, kelebek ağları ve benzeri diğer ağlar ; kuş avcılığına mahsus yapma kuşlar (92.08 veya 97.05 pozisyonundakiler hariç) ve benzeri avcılık ve atıcılık levazımatı:
   95.08Atlı karıncalar, salıncaklar, atış standları ve diğer fuar ve panayır eğlencelerine mahsus eşya ; gezici sirkler ve gezici hayvan sergileri ; gezici tiyatrolar
   9503.00Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar ve benzeri tekerlekli oyuncaklar ; oyuncak bebekler için arabalar ;oyuncak bebekler ; diğer oyuncaklar ; küçültülmüş (scale) modeller ve benzeri eğlencelik modeller(hareketli olsun olmasın) ;her türlü bilmeceler (puzzle):
   9503.00.10.11.00- - Oyuncak bebekler için arabalar
   G.T.İ.P. NOAÇIKLAMA
   96.01İşlenmiş fildişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddeler ve bu maddelerden eşya (kalıplama suretiyle elde edilen eşya dahil) :
   96.03Süpürgeler ve fırçalar (makina, cihaz veya taşıtların aksamı olan fırçalar dahil), elle kullanılmaya mahsus mekanik süpürgeler (motorlular hariç), paspaslar ve tüyden toz süpürgeleri ; süpürge veya fırça yapımına mahsus hazırlanmış fırça başları ; boya pedleri ve ruloları; silecekler (rulo halinde olanlar hariç):
   96.06Düğmeler, çıtçıtlar, düğme formları ve bunların diğer aksamı ; düğme taslakları :
   96.07Kayarak işleyen fermuarlar ve bunların aksam ve parçası :
   96.08Bilyalı kalemler, keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri ; mürekkepli kalemler, stilolar ve diğer dolma kalemler ; kopya kalemleri ; dolma kurşun kalemler ; dolma kalem ve kurşun kalem sapları ve benzeri saplar ; bunların aksamı (kapak ve klipsler dahil) (96.09 pozisyonundaki eşya hariç):
   96.09Kurşun kalemler (96.08 pozisyonundakiler hariç), kurşun boya kalemleri, kurşun kalem kurşunları, pasteller, kömür kalemler, yazı veya çizim tebeşirleri ve terzi tebeşirleri :
   96.12Yazı makineleri için şeritler ve benzeri şeritler (mürekkepli veya iz bırakacak şekilde başka surette hazırlanmış) (makaralı veya kartuşlu olsun olmasın) ; ıstampalar (mürekkep emdirilmiş olsun olmasın, kutulu veya kutusuz) :
   96.13Çakmaklar ve diğer ateşleyiciler (mekanik veya elektrikli olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları (çakmak taşları ve fitilleri hariç) :
   96.15Saç tarakları, süs tarakları ve benzerleri ; saç tokaları, kıvırma pensleri, saç firketeleri, bigudiler ve benzerleri (85.16 pozisyonuna girenler hariç) ve bunların aksam ve parçaları :
   96.16Parfüm spreyleri ve benzeri tuvalet spreyleri, bunların püskürtme mekanizmaları ve püskürtücü başları ; pudra ve diğer kozmetik veya tuvalet ürünlerinin kullanılmasına mahsus büyük ve küçük ponponlar :
   96.17Vakumlu şişeler ve diğer vakumlu kaplar (mahfazaları ile birlikte), bunların aksam ve parçaları (camdan iç gövdeler hariç) :
   9601.10.00.00.00- İşlenmiş fildişi ve fildişinden eşya
   9601.90.00.00.00- Diğerleri
   9602.00İşlenmiş, yontulmaya elverişli bitkisel veya mineral maddeler ve bu maddelerden eşya ; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan mumdan, parafinden, stearinden, tabii zamk ve reçinelerden, model patlarından kalıba dökülmek veya yontulmak suretiyle yapılan eşya ve kalıba dökülme ve yontulma suretiyle elde edilen diğer eşya; sertleştirilmemiş jelatin, işlenmiş (35.03 pozisyonundaki jelatin hariç) ve sertleştirilmemiş jelatinden eşya:
   G.T.İ.P. NOAÇIKLAMA
   97.01Tamamen elle yapılmış yağlı boya, karakalem ve pastel resimler (49.06 pozisyonundaki çizimler ve elle boyanmış veya elle dekore edilmiş fabrikasyon ürünler hariç) ; kolajlar (yapıştırma resimler) ve benzeri dekoratif plakalar
   9701.10.00.00.00- Yağlı boya, karakalem ve pastel resimler
   9701.90- Diğerleri :
   9701.90.00.10.00- - Çiçekler, çiçek goncaları ve tomurcuklar ile yapraklı dallar, ince dallar ve bitkilerin diğer parçaları, otlar, yosunlar ve dikenlerden yapılmış olanlar
   9701.90.00.20.00- - Plastik maddelerden yapılmış olanlar
   9701.90.00.30.00- - Ahşaptan yapılmış olanlar
   9701.90.00.40.00- - Tabii mantardan yapılmış olanlar
   9701.90.00.50.00- - Baskı yapılmış resim veya dekoratif motiflerle süslenmiş olanlar
   9701.90.00.60.00- - Mensucattan yapılmış olanlar
   9701.90.00.70.00- - Adi metallerden yapılmış olanlar
   9701.90.00.90.00- - Diğerleri
   9702.00.00.00.00Orijinal gravürler, estamplar ve litoğrafyalar
   9703.00.00.00.00Heykel veya yontu sanatının orijinal eserleri (yapıldığı madde ne olursa olsun)
   9704.00.00.00.00Kullanılmış veya kullanılmamış posta pulları, damga ve 'harç pulları, matbu posta pulu veya posta pulu yerine geçen damga taşıyan zarflar ve benzerleri (4907 pozisyonunda yer alanlar hariç)
   9705.00.00.00.00Zooloji, botanik, mineroloji, anatomiye ait veya tarihi, arkeolojik, paleontolojik, etnoğrafik veya nümizmatik bir değeri bulunan kolleksiyon ve örnekler
   9706.00.00.00.00Eskiliği yüzyılı aşan antika eşya
   Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

   İletişim Formu/Contact Form

   Ad

   E-posta *

   Mesaj *