8 Mayıs 2014 Perşembe

Gtip Kodu |Gtip Kodu Bulma|Gtip Kodu Listesi

CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLER
Canlı hayvanlar
Etler ve yenilen sakatat
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar
Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal menşeli ürünler
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler
 
 
BİTKİSEL ÜRÜNLER
Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular
Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar; turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların kabukları
Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat
Hububat
Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday gluteni
Yağlı tohum ve meyvalar; muhtelif tane, tohum ve meyvalar; sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem 
Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar 
Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler 
 
 
 HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ; HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VE BİTKİSEL MUMLAR
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar 
 
 
 GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE; TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇENİÇKİLER VE SİRKE; TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELER
Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları 
Şeker ve şeker mamulleri 
Kakao ve kakao müstahzarları
Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri 
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar 
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları 
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke 
Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler 
Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler 
 
 
 MİNERAL MADDELER
Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento 
Metal cevherleri, cüruf ve kül 
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar
 
 
 KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ
Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin; nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri 
Organik kimyasal ürünler
Eczacılık ürünleri 
Gübreler 
Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikler; macunlar; mürekkepler 
Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları 
Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, "dişçi mumları" ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları 
Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler; tutkallar; enzimler 
Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddeler 
Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya 
Muhtelif kimyasal maddeler 
 
 
 PLASTİKLER VE MAMULLERİ; KAUÇUK VE MAMULLERİ
Plastikler ve mamulleri 
Kauçuk ve kauçuktan eşya 
 
 
 DERİLER, KÖSELELER, POSTLAR, KÜRKLER VE BU  MADDELERDEN MAMUL EŞYA; SARACİYE EŞYASI VE EYER VE KOŞUM TAKIMLARI; SEYAHAT EŞYASI, EL ÇANTALARI VE BENZERİ MAHFAZALAR; HAYVAN BAĞIRSAĞINDAN MAMUL EŞYA (İPEK BÖCEĞİ GUDDESİ HARİÇ)
Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler 
Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat  eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği guddesi hariç) 
Postlar, kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri 
 
 
AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ; MANTAR VE MANTARDAN MAMUL EŞYA; HASIRDAN, SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN MAMULLER; SEPETÇİ VE HASIRCI EŞYASI
Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü
Mantar ve mantardan eşya 
Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası 
 
 
 ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI VE GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON (DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALAR); KAĞIT, KARTON VE MAMULLERİ
Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar 
Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya 
Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri; el ve makina yazısı metinler ve planlar 
 
 
 DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA
İpek 
Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat 
Pamuk 
Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden 
Sentetik ve suni filamentler 
Sentetik ve suni devamsız lifler
Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya 
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 
Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela; duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemeler 
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya
Örme eşya 
Örme giyim eşyası ve aksesuarı 
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 
Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar 
 
 
 AYAKKABILAR, BAŞLIKLAR, ŞEMSİYELER, GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR, İSKEMLE BASTONLAR, KEMERLER, KIRBAÇLAR VE BUNLARIN AKSAMI; HAZIRLANMIŞ TÜYLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; YAPMA ÇİÇEKLER; İNSAN SAÇINDAN MAMUL EŞYA
Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı 
Başlıklar ve aksamı 
Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı
Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; yapma çiçekler; insan saçından eşya 
 
 
 TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA; SERAMİK MAMULLERİ; CAM VE CAM EŞYA
Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya
Seramik mamulleri
Cam ve cam eşya
 
 
 TABİİ VEYA KÜLTÜR İNCİLER, KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI; METAL PARALAR
Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar
 
 
 ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA
Demir ve çelik 
Demir veya çelikten eşya 
Bakır ve bakırdan eşya 
Nikel ve nikelden eşya 
Aluminyum ve aluminyumdan eşya 
Armonize Sistem Nomanklatürü'nde ileride kullanılmak amacıyla saklı tutulmuştur.) 
Kurşun ve kurşundan eşya 
Çinko ve çinkodan eşya 
Kalay ve kalaydan eşya 
Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan eşya 
Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları; adi metallerden bunların aksam ve parçaları 
Adi metallerden çeşitli eşya 
 
 
 MAKİNALAR VE MEKANİK CİHAZLAR; ELEKTRİK MALZEMELERİ; BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI; SES KAYDEDİCİLER VE KAYDEDİLEN SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR, TELEVİZYON GÖRÜNTÜ VE SES KAYDEDİCİLERİ VE KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜ VE SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE TEFERRUATI
Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları
Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı
Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektro mekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları
Nükleer reaktörler bunların aksam ve parçalar İnternet Hosting Hizmetleri
Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar
Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar
 
 
 OPTİK ALET VE CİHAZLAR, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR ALET VE CİHAZLARI, TIBBİ VEYA CERRAHİ ALET VE CİHAZLAR; SAATÇİ EŞYASI; MÜZİK ALETLERİ; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI
Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam, parça ve aksesuarı
Saatler ve bunların aksam ve parçaları
Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı 
 
 
 SİLAHLAR VE MÜHİMMAT; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI
Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve aksesuarı
 
 
 MUHTELİF MAMUL EŞYA
Mobilyalar, tıpta veya cerrahide kullanılan mobilyalar, yatak takımları ve benzeri doldurulmuş eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları; reklam lambaları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları ve benzerleri; prefabrik yapılar
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı
Çeşitli mamul eşya
 
 
 SANAT ESERLERİ, KOLLEKSİYON EŞYASI VE ANTİKALAR
Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *