12 Kasım 2014 Çarşamba

kabuklu ceviz cesit tipleri

kabuklu ceviz çeşitleri-kabuklu ceviz tipleri

Ticaret borsalarında muamele gören ceviz çeşit ve tipleri :

1.    Kabuklu cevizler
a.    Ekstra
b.    Birinci sınıf
c.    İkinci sınıf
  
Tanımlar:

Yabancı Madde:

Kabuklu ve iç cevizlerde bulunan kendinden başka her tür­lü maddedir.

Ürün yılı :

Kabuklu cevizde, cevizin hasat edildiği yıl, iç cevizde ise kabuklu cevizden içlendiği yıldır.

Rutubet:

Rutubet miktarı kabuklu ceviz bütününde % 12'yi, kırıldığı andaki ceviz içinde % 8'i ve iç cevizde ise % 5'i geçmemelidir.

Genel Özellikler :

Kabuklu cevizler :

Bütün  (kısmen açılmış olan cevizler bütün sayılır)  temiz, sağlam olmalı ve özellikle üzerinde gözle görülen mantar hastalıkları ve böcek zararlıları ile üzerine yapışık yeşil kabuk ve­ya izi ve yabancı madde bulunmamalıdır.

Kabuklu ceviz içleri :

Sıkı, normal gelişmiş, normal görünüş ve tadda, sağlam olmalı, bunlarda özellikle gözle görülür herhangi bir mantar ve böcek zararlı olmamalı veya bunlardan ileri gelen çürüklük belirtileri ve canlı veya cansız hiçbir böcek bulunmamalıdır. İç buruşmuş veya suyunu iyice çekmiş, yağlanmış veya acılaşmış olmamalı, içi ayıran bölmeler kuru olmalıdır. Çeşitli ağaç­ların cevizleri birbirine karıştırılmamalıdır.

 
Asgari Vasıflar
Muafiyet Miktar ve Oranları

Kabuklu Cevizler

Tipler                                      Boş ve çürük tane                           Rutubet
                                                    en çok                                        %
Ekstra                                                   6                                              12
I. sınıf                                                   8                                              12
II. sınıf                                                 13                                              12
Derece dışı                                         15                                              12

Not : Kabuklu cevizlerde yabancı madde bulunmaz.
  
Alım – Satım :

Kabuklu cevizlerde, çürük ve bozuk tanenin ekstra kabuk­lu cevizlerde % 6'dan % 8'e, birinci sınıf kabuklu cevizlerde % 8'den % 13'e, ikinci sınıf kabuklu cevizlerde % 13'den % 15'e kadar fazla bulunması halinde malın fiyatından bu fazlalıklar oranında indirim yapılır. Kabuklu ekstra cevizlerde yabancı madde çıktığı, çürük ve bozuk tanenin ekstra kabuklu ceviz­lerde % 8'den, birinci sınıf kabuklu cevizlerde % 13'den, ikinci sınıf kabuklu cevizlerde % 15'den fazla çıktığı ve kabuklu ce­vizlerin bütün sınıflarında rutubet % 12'yi geçtiği taktirde alıcı malı reddetmeye veya yerine uygun mal istemeye yetkilidir.

Ekstra iç cevizlerde yabancı madde çürük ve bozuk tane çıktığı, I. sınıf iç cevizlerde yabancı maddenin % 05'den, çürük ve bozuk tanenin % 1'den II. sınıf iç cevizlerde yabancı mad­denin % 1'den, çürük ve bozuk tanenin % 5'ten fazla bulunma­sı, rutubetin iç cevizlerin bütün sınıflarında % 5'i geçmesi ha­linde alıcı malı reddetmeye veya yerine uygun mal istemeye yetkilidir.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *