22 Aralık 2014 Pazartesi

fasıl 44 agac ve ahsap esya

Fasıl 44 Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü

POZİSYON NOEŞYANIN TANIMI
44.014401.10.00.00.00


4401.21.00.00.00
4401.22.00.00.00
4401.30

4401.30.20.00.00

4401.30.40.00.00
4401.30.80.00.00

44.02

4402.10.00.00.00
4402.90.00.00.00

44.03

4403.10

4403.10.00.11.00
4403.10.00.12.00
4403.10.00.13.00

4403.10.00.19.11
4403.10.00.19.12
4403.10.00.19.13
4403.10.00.19.19

4403.10.00.91.00

4403.10.00.92.00
4403.10.00.99.00
4403.20

4403.20.11.00.00
4403.20.19.00.00

4403.20.31.00.00
4403.20.39.00.00

4403.20.91.00.00


4403.20.99.11.00

4403.20.99.19.11
4403.20.99.19.15
4403.20.99.19.19
4403.20.99.30.00

4403.20.99.90.11
4403.20.99.90.12
4403.20.99.90.15
4403.20.99.90.19


4403.41
4403.41.00.10.00
4403.41.00.20.00
4403.49

4403.49.10.10.00
4403.49.10.20.00

4403.49.35.10.00
4403.49.35.20.004403.49.95.10.00
4403.49.95.20.00

4403.49.95.30.00
4403.49.95.40.00

4403.91
4403.91.10.00.00

4403.91.90.10.00
4403.91.90.20.00
4403.92
4403.92.10.00.00

4403.92.90.10.00
4403.92.90.20.00
4403.99

4403.99.10.10.00
4403.99.10.20.00

4403.99.30.10.00
4403.99.30.20.00

4403.99.51.00.00

4403.99.59.10.00
4403.99.59.20.00


4403.99.95.10.11
4403.99.95.10.12

4403.99.95.30.11
4403.99.95.30.12
4403.99.95.50.00
4403.99.95.90.00

44.04

4404.10.00.00.00
4404.20.00.00.00

4405.00
4405.00.00.00.11
4405.00.00.00.12

44.06
4406.10.00.00.00
4406.90.00.00.00

44.074407.10


4407.10.15.10.00
4407.10.15.90.00


4407.10.31.00.00
4407.10.33.00.00
4407.10.38.00.00

4407.10.91.00.00
4407.10.93.00.00

4407.10.98.10.00
4407.10.98.90.00


4407.21


4407.21.10.10.00
4407.21.10.90.00

4407.21.91.00.00
4407.21.99.00.00
4407.22


4407.22.10.10.00
4407.22.10.90.00

4407.22.91.00.00
4407.22.99.00.00
4407.25
4407.25.10.00.004407.25.30.10.00
4407.25.30.90.00
4407.25.50.00.00
4407.25.90.00.00
4407.26

4407.26.10.00.004407.26.30.10.00
4407.26.30.90.00
4407.26.50.00.00
4407.26.90.00.00
4407.27
4407.27.10.00.004407.27.91.21.00
4407.27.91.29.00

4407.27.99.31.00
4407.27.99.39.00
4407.28
4407.28.10.00.004407.28.91.21.00
4407.28.91.29.00

4407.28.99.31.00
4407.28.99.39.00
4407.29


4407.29.15.10.00
4407.29.15.90.00


4407.29.20.00.00

4407.29.25.10.00
4407.29.25.90.00
4407.29.45.00.00

4407.29.61.00.00
4407.29.68.00.00

4407.29.83.00.00
4407.29.85.00.00
4407.29.95.00.00

4407.91


4407.91.15.10.00
4407.91.15.90.00
4407.91.31.10.00
4407.91.31.20.00
4407.91.39.00.00
4407.91.90.00.00
4407.92
4407.92.00.10.00

4407.92.00.90.11
4407.92.00.90.19
4407.93
4407.93.10.00.00


4407.93.91.00.00
4407.93.99.00.00
4407.94
4407.94.10.00.00


4407.94.91.00.00
4407.94.99.00.00
4407.95
4407.95.10.00.00


4407.95.91.00.00
4407.95.99.00.00
4407.99
4407.99.20.00.00


4407.99.25.00.00
4407.99.40.00.00


4407.99.91.00.11
4407.99.91.00.19
4407.99.96.00.00


4407.99.98.10.11
4407.99.98.10.12
4407.99.98.10.13
4407.99.98.10.14
4407.99.98.10.15

4407.99.98.90.11
4407.99.98.90.19

44.08

4408.10


4408.10.15.10.00
4408.10.15.20.00
4408.10.15.90.00

4408.10.91.00.00


4408.10.93.00.11
4408.10.93.00.12

4408.10.99.00.11
4408.10.99.00.12


4408.31
4408.31.11.00.00


4408.31.21.00.00
4408.31.25.00.00
4408.31.30.00.00
4408.39

4408.39.15.10.00
4408.39.15.90.00

4408.39.21.00.00

4408.39.31.00.00
4408.39.35.00.004408.39.55.10.00
4408.39.55.20.00
4408.39.55.90.00

4408.39.70.00.00

4408.39.85.00.00
4408.39.95.00.00
4408.90


4408.90.15.10.00
4408.90.15.20.00
4408.90.15.90.00

4408.90.35.00.00

4408.90.85.00.00
4408.90.95.00.00

44.09

4409.10
4409.10.11.00.00

4409.10.18.10.00
4409.10.18.20.00
4409.10.18.30.00
4409.10.18.40.00

4409.10.18.90.00

4409.21
4409.21.00.10.00
4409.21.00.20.00
4409.21.00.90.00
4409.29
4409.29.10.00.004409.29.91.21.00
4409.29.91.22.00

4409.29.99.91.00
4409.29.99.92.00
4409.29.99.93.00
4409.29.99.94.00

4409.29.99.99.00

44.10
4410.11
4410.11.10.00.00

4410.11.30.00.00
4410.11.50.00.00
4410.11.90.00.00
4410.12
4410.12.10.00.00


4410.12.90.10.00

4410.12.90.90.00
4410.19
4410.19.00.10.00

4410.19.00.90.00
4410.90
4410.90.00.10.00
4410.90.00.90.00

44.11


4411.12
4411.12.10.00.00
4411.12.90.00.00
4411.13
4411.13.10.00.00
4411.13.90.00.00
4411.14
4411.14.10.00.00
4411.14.90.00.00

4411.92
4411.92.10.00.00
4411.92.90.00.00
4411.93
4411.93.10.00.00
4411.93.90.00.00
4411.94
4411.94.10.00.00
4411.94.90.00.00

44.12

4412.10.00.00.00


4412.31

4412.31.10.00.00


4412.31.90.00.00


4412.32.10.00.00


4412.32.90.00.00
4412.39.00.00.00

4412.94
4412.94.10.00.00
4412.94.90.00.00
4412.99
4412.99.30.00.00


4412.99.40.00.00


4412.99.50.00.00
4412.99.85.00.00
4413.00.00.00.00

4414.00
4414.00.10.00.00
4414.00.90.00.00

44.15


4415.104415.10.10.00.11
4415.10.10.00.19
4415.10.90.00.00
4415.20

4415.20.20.00.00
4415.20.90.00.00

4416.00

4416.00.00.10.004416.00.00.90.00

4417.00.00.00.00


44.18


4418.10
4418.10.10.00.00
4418.10.50.00.00
4418.10.90.00.00
4418.20
4418.20.10.00.00
4418.20.50.00.00
4418.20.80.00.00
4418.40.00.00.00
4418.50.00.00.00
4418.60.00.00.00

4418.71.00.00.00
4418.72.00.00.00
4418.79.00.00.00
4418.90
4418.90.10.00.00

4418.90.80.10.00

4418.90.80.90.11
4418.90.80.90.12
4418.90.80.90.13
4418.90.80.90.14
4418.90.80.90.15
4418.90.80.90.19
4419.00

4419.00.10.10.00
4419.00.10.20.00
4419.00.10.90.00

4419.00.90.10.00
4419.00.90.20.00
4419.00.90.90.00

44.204420.10
4420.10.11.00.00
4420.10.19.00.00
4420.90
4420.90.10.00.00

4420.90.91.00.00
4420.90.99.00.00

44.21
4421.10.00.00.00
4421.90
4421.90.91.00.004421.90.98.10.11
4421.90.98.10.12
4421.90.98.10.19
4421.90.98.20.00
4421.90.98.30.00
4421.90.98.40.00
4421.90.98.50.00
4421.90.98.90.00
Yakmaya mahsus ağaçlar (kütük, odun, çalı-çırpı demetleri halin-
de veya benzeri şekillerde) ; ince dilimler veya yongalar halinde
ağaç; testere talaşı ve odun döküntü ve artıkları (kütük, briket,
topak veya benzeri şekillerde aglomere edilmiş olsun olmasın):
- Yakmaya mahsus ağaçlar (kütük, odun, çalı-çırpı demetleri
halinde veya benzeri şekillerde)
- İnce dilimler veya yongalar halinde ağaç:
- - İğne yapraklı ağaçlar
- - Geniş yapraklı ağaçlar
- Testere talaşı ve odun döküntü ve artıkları (kütük, briket, topak
veya benzeri şekillerde aglomere edilmiş olsun olmasın):
- - Topak halinde olanlar
- - Diğerleri:
- - - Testere talaşı
- - - Diğerleri

Odun kömürü (kabuk veya sert kabuklu meyvelerin kabuklarından
yapılan kömürler dahil) (aglomere edilmiş olsun olmasın)
- Bambudan olanlar
- Diğerleri

Yuvarlak ağaçlar (kabukları veya kışırları alınmış veya kare şek-
linde kabaca yontulmuş olsun olmasın):
- Boya, kreozot veya diğer koruyucularla işlem görmüş:
- - Kare şeklinde kabaca yontulmuş:
- - - Sedir
- - - Ceviz, şimşir, dişbudak ve zeytin
- - - Ülkede yetişmeyen ağaçlar
- - - Diğerleri
- - - - Çam
- - - - Ladin
- - - - Göknar
- - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Limon, tik, abanoz, maun, pelesenk, demirhindi ve ülkede yetişmeyen
diğer ağaçlar
- - - Maden direkleri
- - - Diğerleri
- Diğerleri (iğne yapraklı):
- - 'Piecea abies Karst.'' türü ladin ve gümüş selvi ( Abies alba Mill.) :
- - - Kerestelik tomruk
- - - Diğerleri
- -''Pinus sylvestris L.'' türü çam:
- - - Kerestelik tomruk
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Kerestelik tomruk
- - - Diğerleri:
- - - - Kare şeklinde kabaca yontulmuş:
- - - - - Sedir
- - - - - Diğerleri
- - - - - -Göknar
- - - - - -Diğer çamlar
- - - - - -Diğer iğne yapraklı ağaçlar
- - - - Ülkede yetişmeyen ağaçlar
- - - - Diğerleri
- - - - - Sedir
- - - - - Göknar
- - - - - Diğer çamlar
- - - - - Diğer iğne yapraklı ağaçlar
- Diğerleri, bu faslın 1 no.lu alt pozisyon notunda belirtilen tropikal
ağaçlardan olanlar:
- - Koyu kırmızı Meranti, açık kırmızı Meranti ve Meranti Bakau:
- - - Yuvarlak ağaçlar
- - - Kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar
- - Diğerleri:
- - - Sapelli, Afrika maunu ve İroko:
- - - - Yuvarlak ağaçlar
- - - - Kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar
- - - Okoume ve sipo:
- - - - Yuvarlak ağaçlar
- - - - Kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar
- - - Diğerleri:
- - - - Virola, maun (Swietenia spp.), İmbula, Balsa, Rio Pelesenki, Para
pelesenki ve Rose pelesenki:
- - - - - Yuvarlak ağaçlar
- - - - - Kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar
- - - - Diğerleri:
- - - - - Yuvarlak diğer ağaçlar
- - - - - Kare şeklinde kabaca yontulmuş diğer ağaçlar
- Diğerleri:
- - Meşe (Quercus spp.):
- - - Kerestelik tomruk
- - - Diğerleri:
- - - - Yuvarlak meşe
- - - - Kare şeklinde kabaca yontulmuş meşe
- - Kayın (Fagus spp.):
- - - Kerestelik tomruk
- - - Diğerleri:
- - - - Yuvarlak kayın
- - - - Kare şeklinde kabaca yontulmuş kayın
- - Diğerleri:
- - - Kavak:
- - - - Yuvarlak kavak
- - - - Kare şeklinde kabaca yontulmuş kavak
- - - Okaliptus:
- - - - Yuvarlak okaliptus
- - - - Kare şeklinde kabaca yontulmuş okaliptus
- - - Huş ağacı:
- - - - Kerestelik tomruk
- - - - Diğerleri:
- - - - - Yuvarlak huş ağacı
- - - - - Kare şeklinde kabaca yontulmuş huş ağacı
- - - Diğerleri:
- - - - Kağıtlık odun
- - - - - İğne yapraklı ağaçlardan kağıtlık odun
- - - - - Geniş yapraklı ağaçlardan kağıtlık odun
- - - - Maden direkleri
- - - - - İğne yapraklı ağaçlardan maden direkleri
- - - - - Geniş yapraklı ağaçlardan maden direkleri
- - - - Kare şeklinde kabaca yontulmuş diğer ağaçlar
- - - - Diğerleri

Ahşap çemberler; yarılmış sırıklar; uçları sivritilmiş fakat uzunla -
masına biçilmemiş ağaçtan büyük ve küçük kazıklar; baston,
şemsiye, alet sapları veya benzeri eşya imaline elverişli ahşap
çubuklar (kabaca yontulmuş fakat torna edilmemiş, bükülmemiş
veya başka surette işlenmemiş); kasnak tahtaları ve şerit halinde
ağaçlar :
- İğne yapraklılar
- Geniş yapraklılar

Ağaç yünü; ağaç unu
- Ağaç yünü
- Ağaç unu

Ahşap demiryolu veya tramvay traversleri:
- Emprenye edilmemiş (emdirilmemiş)
- Diğerleri

Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş
veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi geçen ağaçlar
(rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun
olmasın):
- İğne yapraklı ağaçlar:
- - Zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş
veya zımparalanmış olsun olmasın)
- - - Zımparalanmış olanlar
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Rendelenmiş olanlar:
- - - - ''Piecea abies Karst.'' türü ladin ve gümüş selvi ( Abies alba Mill.)
- - - - "Pinus sylvestris L. " türü çam
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - ''Piecea abies Karst.'' türü ladin ve gümüş selvi ( Abies alba Mill.)
- - - - Sarı çam "Pinus sylvestris L." türü
- - - - Diğerleri
- - - - - Sedir ağacı
- - - - - Diğerleri
- Bu fasılın 1 no.lu alt pozisyon notunda belirtilen tropikal ağaç -
lardan olanlar:
- - Maun (Swietenia spp.):
- - - Zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya
zımparalanmış olsun olmasın):
- - - - Zımparalanmış olanlar
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Rendelenmiş olanlar
- - - - Diğerleri
- - Virola, İmbua ve Balsa:
- - - Zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya
zımparalanmış olsun olmasın):
- - - - Zımparalanmış olanlar
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Rendelenmiş olanlar
- - - - Diğerleri
- - Koyu Kırmızı Meranti, Açık Kırmızı Meranti, ve Meranti Bakau:
- - - Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya
zımparalanmış olsun olmasın)
- - - Diğerleri:
- - - - Rendelenmiş olanlar:
- - - - - Döşemelik ahşap bloklar
- - - - - Diğerleri
- - - - Zımparalanmış olanlar
- - - - Diğerleri
- - Beyaz Lauan, Beyaz Meranti, Beyaz Seraya, Sarı Meranti
ve Alan:
- - - Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya
zımparalanmış olsun olmasın)
- - - Diğerleri:
- - - - Rendelenmiş olanlar:
- - - - - Döşemelik ahşap bloklar
- - - - - Diğerleri
- - - - Zımparalanmış olanlar
- - - - Diğerleri
- - Sapelli:
- - - Zımparalanmış ; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış
olsun olmasın)
- - - Diğerleri:
- - - - Rendelenmiş olanlar:
- - - - - Döşemelik ahşap bloklar
- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
- - - - - Zımparalanmış olanlar
- - - - - Diğerleri
- - İroko:
- - - Zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış
olsun olmasın)
- - - Diğerleri:
- - - - Rendelenmiş olanlar:
- - - - - Döşemelik ahşap bloklar
- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
- - - - - Zımparalanmış olanlar
- - - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya
zımparalanmış olsun olmasın)
- - - - Rio pelesenki, Para pelesenki ve Rose pelesenki
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
- - - - Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas,
okoume, obeche, sapalli, sipo, Afrika maunu, makore, iroko, tiama,
mansonia, ilomba, dibetotu, limba, azobe, Rio pelesenki, Para pele-
senki ve Rose pelesenki:
- - - - - Rendelenmiş olanlar :
- - - - - - Rio pelesenki, Para pelesenki ve Rose pelesenki
- - - - - - Diğerleri :
- - - - - - - Döşemelik ahşap bloklar
- - - - - - - Diğerleri
- - - - - Zımparalanmış olanlar
- - - - - Diğerleri:
- - - - - - Azobe
- - - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
- - - - - Rendelenmiş olanlar
- - - - - Zımparalanmış olanlar
- - - - - Diğerleri
- Diğerleri:
- - Meşeden (Quercus spp.):
- - - Zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş
veya zımparalanmış olsun olmasın)
- - - - Zımparalanmış olanlar
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
- - - - Rendelenmiş olanlar:
- - - - - Parke veya ahşap blok döşemeciliği için birleştirilmemiş blok, şerit
ve süpürgelikler:
- - - - - - Şerit ve süpürgelikler
- - - - - - Döşemelik ahşap bloklar
- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri
- - Kayından (Fagus spp.):
- - - Zımparalanmış olanlar
- - - Diğerleri
- - - - Kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar
- - - - Diğerleri
- - Akçaağaçtan (Acer spp.) olanlar:
- - - Rendelenmiş; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya
zımparalanmış olsun olmasın)
- - - Diğerleri:
- - - - Zımparalanmış olanlar
- - - - Diğerleri
- - Kiraz ağacından (Prunus spp.) olanlar:
- - - Rendelenmiş; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya
zımparalanmış olsun olmasın)
- - - Diğerleri:
- - - - Zımparalanmış olanlar
- - - - Diğerleri
- - Dişbudak ağacından (Fraxinus spp.) olanlar:
- - - Rendelenmiş ; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya
zımparalanmış olsun olmasın)
- - - Diğerleri:
- - - - Zımparalanmış olanlar
- - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya
zımparalanmış olsun olmasın)
- - - Diğerleri:
- - - - Rendelenmiş olanlar
- - - - Zımparalanmış olanlar
- - - - Diğerleri:
- - - - - Kavak
- - - - - - Kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar
- - - - - - Diğerleri
- - - - - Tropikal ağaçlar
- - - - - Diğerleri:
- - - - - - Şimşir,ıhlamur,dişbudak,zeytin, ceviz
- - - - - - - Şimşir
- - - - - - - Ihlamur
- - - - - - - Dişbudak
- - - - - - - Zeytin
- - - - - - - Ceviz
- - - - - - Diğerleri
- - - - - - - Gürgen
- - - - - - - Diğerleri

Uzunlamasına testere ile biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak
halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi geçmeyen, kaplama için
(lamine edilmiş ağaçların dilimlenmesiyle elde edilenler dahil),
kontrplak için veya benzeri lamine edilmiş ağaçlar ve diğer
ağaçlar için yapraklar (rendelenmiş, zımparalanmış, ekli
veya uç uca eklenmiş olsun olmasın):
- İğne yapraklı ağaçlar:
- - Rendelenmiş; zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş
veya zımparalanmış olsun olmasın) :
- - - Zımparalanmış olanlar
- - - Rendelenmiş olanlar
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar
- - - Diğerleri :
- - - - Kalınlığı 1 mm. yi geçmeyenler
- - - - - Kalınlığı 1 mm. olanlar
- - - - - Kalınlığı 1 mm.den az olanlar
- - - - Kalınlığı 1 mm. yi geçenler
- - - - - Kalınlığı 1 mm. (hariç) ila 3 mm. (dahil) arasında olanlar
- - - - - Kalınlığı 3 mm. den fazla olanlar
- Bu Fasılın 1 no.lu alt pozisyon notunda belirtilen tropik ağaç -
lardan olanlar:
- - Koyu Kırmızı Meranti, Açık Kırmızı Meranti ve Meranti Bakau :
- - - Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış
olsun olmasın)
- - - Diğerleri:
- - - - Rendelenmiş olanlar
- - - - Zımparalanmış olanlar
- - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Beyaz Laun, sipo, limba, okoume, obeche Afrika maunu, sapelli, vi-
rola, maun (Swietenia spp), Rio pelesenki, Para pelesenki ve Rose
pelesenki:
- - - - Zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya
zımparalanmış olsun olmasın):
- - - - - Zımparalanmış olanlar
- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
- - - - - Rendelenmiş olanlar
- - - - - Diğerleri
- - - - - - Kalınlığı 1 mm' yi geçmeyenler
- - - - - - Kalınlığı 1 mm' yi geçenler
- - - Diğerleri:
- - - - Rendelenmiş; zımparalanmış;uç uca eklenmiş olanlar
(rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın)
- - - - - Zımparalanmış olanlar
- - - - - Rendelenmiş olanlar
- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
- - - - - Kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar
- - - - - Diğerleri:
- - - - - - Kalınlığı 1 mm.yi geçmeyenler
- - - - - - Kalınlığı 1 mm.yi geçenler
- Diğerleri:
- - Rendelenmiş; zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş
veya zımparalanmış olsun olmasın)
- - - Rendelenmiş olanlar
- - - Zımparalanmış olanlar
- - - Diğerleri
- - Diğerleri :
- - - Kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar
- - - Diğerleri:
- - - - Kalınlığı 1 mm' yi geçmeyenler
- - - - Kalınlığı 1 mm' yi geçenler

Herhangi bir kenarında, ucunda veya yüzünde sürekli olarak şekil
verilmiş (lambalanmış, yiv açılmış, set açılmış, şevlenmiş, ortaları (V)
şeklinde oluklanmış, kornişli, kalıplanmış, yuvarlatılmış ve benzeri
şekillerde) ağaçlar (birleştirilmemiş parke tahtaları için şeritler ve
süpürgelikler dahil) (rendelenmiş,zımparalanmış veya uç uca eklenmiş
olsun olmasın):
- İğne yapraklı ağaçlardan:
- - Tablo, fotoğraf, ayna ve benzeri eşya çerçevesi için ahşap pervazlar
- - Diğerleri:
- - - Rendelenmiş olanlar
- - - Zımparalanmış olanlar
- - - Biçilmiş uzun çöpler haline getirilmiş ağaçlar
- - - Ahşap çubuklar ve pervazlar (mobilya, çerçeve, iç dekor, elektrik
tesisatı ve benzeri eşya için)
- - - Diğerleri
- Geniş yapraklı ağaçlardan:
- - Bambudan olanlar:
- - - Rendelenmiş olanlar
- - - Zımparalanmış olanlar
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Tablo, fotoğraf, ayna ve benzeri eşya çerçevesi için ahşap pervazlar
- - - Diğerleri:
- - - - Parke veya ahşap blok döşemeciliği için birleştirilmemiş blok, şerit ve
süpürgelikler:
- - - - - Şerit ve süpürgelikler
- - - - - Döşemelik ahşap bloklar
- - - - Diğerleri:
- - - - - Rendelenmiş olanlar
- - - - - Zımparalanmış olanlar
- - - - - Biçilmiş uzun çöpler haline getirilmiş ağaçlar
- - - - - Ahşap çubuklar ve pervazlar (mobilya, çerçeve, iç dekor, elektrik
tesisatı ve benzeri eşya için)
- - - - - Diğerleri

Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha,
oriented strand board (OSB) ve benzeri levhalar( örneğin waferboard)
(reçineler veya diğer organik bağlayıcı maddelerle aglomere
edilmiş (bir araya getirilmiş) olsun olmasın):
- Ağaçtan :
- - Yonga levha
- - - İşlenmemiş veya sadece zımparalanmış fakat daha ileri bir işlem görmemiş
olanlar
- - - Yüzeyi melamin emdirilmiş kağıtla kaplanmış olanlar
- - - Yüzeyi plastikten dekoratif levha veya yaprakla kaplanmış olanlar
- - - Diğerleri
- - Yönlendirilmiş lifli levha (OSB):
- - - İşlenmemiş veya sadece zımparalanmış fakat daha ileri bir işlem görmemiş
olanlar
- - - Diğerleri:
- - - -Yüzeyi plastikten dekoratif levha veya yaprakla ya da melamin
emdirilmiş kağıtla kaplanmış olanlar
- - - - Diğerleri
- - Diğerleri
- - - Yüzeyi plastikten dekoratif levha veya yaprakla ya da melamin
emdirilmiş kağıtla kaplanmış olan waferboard
- - - Diğerleri
- Diğerleri:
- - Keten döküntülerinden elde edilenler
- - Diğerleri

Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar (reçineler
veya diğer organik maddelerle yapıştırılmış olsun olmasın):
- Orta yoğunlukta lif levha (Medium Density Fibreboard-MDF):
- - Kalınlıkları 5 mm.yi geçmeyenler:
- - - Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar
- - - Diğerleri
- - Kalınlıkları 5 mm.yi geçen , fakat 9 mm.yi geçmeyenler:
- - - Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar
- - - Diğerleri
- - Kalınlıkları 9 mm.yi geçenler:
- - - Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar
- - - Diğerleri
- Diğerleri:
- - Yoğunluğu 0,8 gr/cm3.ü geçenler:
- - - Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar
- - - Diğerleri
- - Yoğunluğu 0,5 gr/cm3.ü geçen, fakat 0,8 gr/ cm3.ü geçmeyenler:
- - - Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar
- - - Diğerleri
- - Yoğunluğu 0,5 gr/cm3.ü geçmeyenler
- - - Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar
- - - Diğerleri

Kontrplaklar, ahşap kaplamalı levhalar ve benzeri lamine edilmiş
ağaçlar:
- Bambudan olanlar
- Sadece ağaç levhalarından meydana gelen diğer kontrplaklar
(bambudan olanlar hariç) (herbir katının kalınlığı 6 mm.yi geçmeyenler) :
- - En az bir dış yüzü bu fasılın 1 no.lu alt pozisyon notunda be -
lirtilen tropikal ağaçlardan olanlar:
- - - Koyu kırmızı Meranti, açık kırmızı Meranti, beyaz lauan, sipo, limba,
obeche,okoumé, Afrika maunu, sapelli, virola, maun (Swietenia spp),
Rio pelesenki, Para pelesenki ve Rose pelesenkinden olanlar
- - - Diğerleri
- - Diğerleri (en az bir dış yüzü geniş yapraklı ağaçlardan
olanlar)
- - - Kızılağaç, dişbudak, kayın, huş, kiraz, kestane, karaağaç,
kuzey amerika cevizi (karya), gürgen, at kestanesi, ıhlamur, akçağaç,
meşe, çınar, kavak, akasya, ceviz veya sarı kavak
- - - Diğerleri
- - Diğerleri
- Diğerleri:
- - Kontrtablalar ve benzeri lamine edilmiş ağaç ürünleri:
- - - En az bir dış yüzü geniş yapraklı ağaçlardan olanlar
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - En az bir tabakası yonga levhadan olanlar
- - - Diğerleri:
- - - - En az bir dış yüzü geniş yapraklı ağaçlardan olanlar:
- - - - - Kızılağaç, dişbudak, kayın, huş, kiraz, kestane, karaağaç,
kuzey amerika cevizi (karya), gürgen, at kestanesi, ıhlamur, akçağaç,
meşe, çınar, kavak, akasya, ceviz veya sarı kavak
- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri
Yoğunluğu artırılmış ağaç (bloklar, levhalar, şeritler veya profil
halinde)
Ahşap çerçeveler (resim, fotoğraf, ayna ve benzerleri için):
- Bu Fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar
- Diğer ağaçlardan olanlar

Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes sandıklar, silindir sandık-
lar ve benzeri ambalajlar; ahşap kablo makaraları, ahşap palet -
ler, palet sandıkları ve diğer yük tablaları; ahşap palet kaldırıcılar:
- Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes sandıklar, silindir san -
dıklar ve benzeri ambalajlar; kablo makaraları:
- - Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes sandıklar, silindir sandıklar
ve benzeri ambalajlar
- - - Kontrplak veya kaplama tahtasından yapılanlar
- - - Diğerleri
- - Kablo makaraları
- Paletler, palet sandıklar ve diğer yük tablaları; ahşap palet kal -
dırıcılar :
- - Düz paletler; palet kaldırıcılar
- - Diğerleri

Ahşap variller, fıçılar, kovalar, gerdeller ve diğer fıçıcı eşyası ve
bunların aksam ve parçaları (fıçı tahtaIarı dahiI):
- Yarılmış fıçı tahtaları (bir esas yüzü testere ile biçilmiş olsun olmasın,
fakat daha ileri bir işlem görmemiş); testere ile kesilmiş fıçı tahtaları
(en az bir esas yüzü silindir şeklinde testere ile kesilmiş, fakat daha
ileri bir işlem görmemiş)
- Diğerleri

Ahşap aletIer, alet gövdeleri, alet sapları, süpürge ve fırça gövde
ve sapları; ahşap bot ve ayakkabı kalıpları

Ahşaptan bina ve inşaat için marangozluk mamulleri ve doğrama parçaları
(hücreli ahşap levhalar, birleştirilmiş döşeme tahtalarından panolar,
padavraIar ve çatı örtüleri (shakes) dahil):
- Pencereler, Fransız pencereleri ve bunların çerçeve ve pervazları:
- - Bu Faslın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar (1)
- - İğne yapraklı ağaçlardan olanlar (1)
- - Diğerleri (1)
- Kapılar, kapı çerçeveleri ve kapı eşikleri:
- - Bu Fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar (2)
- - İğne yapraklı ağaçlardan olanlar (2)
- - Diğer ağaçlardan olanlar (2)
- Heyelan destek beton kalıbı
- Padavralar ve çatı örtüleri (shakes)
- Direkler ve kirişler
- Birleştirilmiş döşeme tahtalarından panolar:
- - Mozaik döşemeler için olanlar
- - Diğerleri, çok katlı olanlar
- - Diğerleri
- Diğerleri:
- - Tutkallayarak-lamine edilmiş kereste (glue-laminated timber)
- - Diğerleri:
- - - Hücreli ahşap levhalar
- - - Diğerleri
- - - - Merdiven
- - - - Gömme dolaplar
- - - - İnşaat kalıpları
- - - - Panjur ve kepenk
- - - - Speratörler ve paravanlar
- - - - Diğerleri
Ahşap mutfak ve sofra eşyası:
- Bu Fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar:
- - Hacim ölçü kapları
- - Tepsiler
- - Diğerleri
- Diğer ağaçlardan olanlar:
- - Hacim ölçü kapları
- - Tepsiler
- - Diğerleri

Üzerine kakma yapılmış ağaç; mücevherat ve çatal, bıçak takımı
için ahşap kutu ve mahfazalar ve benzeri eşya; ahşap küçük hey -
kelcikler ve diğer süs eşyası; 94. Fasılda yer almayan ahşap döşe -
me eşyası:
- Ahşap küçük heykelcikler ve diğer süs eşyası:
- - Bu Fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar
- - Diğer ağaçlardan olanlar
- Diğerleri:
- - Üzerine kakma yapılmış ağaçlar
- - Diğerleri:
- - - Bu Fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar
- - - Diğerleri

Ahşap diğer eşya:
- Elbise askıları
- Diğerleri:
- - Lif levhadan olanlar
- - Diğerleri:
- - - Tornalanmış ahşap masuralar, makaralar, bobinler ve dikiş ipliği
makaraları ve benzerleri
- - - - Mekik
- - - - Bobin
- - - - Diğerleri
- - - Kibrit imali için kesilmiş çöpler
- - - Kundura çivileri; uzun çöpler haline getirilmiş ağaçlar
- - - Kaldırım için hazırlanmış ağaçlar
- - - Çamaşır levazımatı
- - - Diğerleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *