21 Aralık 2014 Pazar

fasil 38 muhtelif kimyasal urunler

Fasıl 38 Muhtelif kimyasal ürünler

POZİSYON NOEŞYANIN TANIMI
38.01


3801.10.00.00.00
3801.20
3801.20.10.00.00
3801.20.90.00.00
3801.30.00.00.00

3801.90
3801.90.00.10.00

3801.90.00.90.00

38.02


3802.10.00.00.00
3802.90
3802.90.00.10.00


3802.90.00.90.12
3802.90.00.90.13
3802.90.00.90.18

3803.00
3803.00.10.00.00
3803.00.90.00.00

3804.00


3804.00.00.10.00
3804.00.00.91.00

3804.00.00.99.00

38.05

3805.10

3805.10.10.00.00
3805.10.30.00.00
3805.10.90.00.00
3805.90
3805.90.10.00.00

3805.90.90.10.00

3805.90.90.90.11
3805.90.90.90.12
3805.90.90.90.19

38.06

3806.10.00.00.00
3806.20.00.00.00

3806.30
3806.30.00.10.00

3806.30.00.90.00

3806.90
3806.90.00.10.00

3806.90.00.90.11
3806.90.00.90.19

3807.003807.00.10.10.00
3807.00.10.90.00


3807.00.90.11.00

3807.00.90.19.11
3807.00.90.19.12
3807.00.90.19.13

3807.00.90.90.11
3807.00.90.90.12

38.08

3808.50.00.00.00

3808.91
3808.91.10.00.00
3808.91.20
3808.91.20.00.11
3808.91.20.00.19
3808.91.30.00.00
3808.91.40.00.00

3808.91.90.00.11
3808.91.90.00.19
3808.92

3808.92.10.00.00

3808.92.20.00.11
3808.92.20.00.90

3808.92.30.00.00
3808.92.40.00.00
3808.92.50.00.00
3808.92.60.00.00

3808.92.90.00.11
3808.92.90.00.19
3808.93


3808.93.11.00.00
3808.93.13.00.00
3808.93.15.00.00
3808.93.17.00.00
3808.93.21.00.00
3808.93.23.00.00

3808.93.27.00.11
3808.93.27.00.19

3808.93.30.00.11
3808.93.30.00.19

3808.93.90.00.11
3808.93.90.00.19
3808.94
3808.94.10.00.00
3808.94.20.00.00

3808.94.90.00.11
3808.94.90.00.19
3808.99

3808.99.10.00.11
3808.99.10.00.19

3808.99.90.00.11
3808.99.90.00.19

38.09

3809.10
3809.10.10.00.00
3809.10.30.00.00

3809.10.50.00.00

3809.10.90.00.003809.91


3809.91.00.10.11
3809.91.00.10.12

3809.91.00.90.11
3809.91.00.90.19
3809.92

3809.92.00.10.00
3809.92.00.90.00
3809.93

3809.93.00.10.00
3809.93.00.90.00

38.10

3810.10


3810.10.00.00.11
3810.10.00.00.12

3810.90
3810.90.10.00.00

3810.90.90.00.00

38.11

3811.11
3811.11.10.00.00
3811.11.90.00.00
3811.19.00.00.00

3811.21

3811.21.00.10.00

3811.21.00.90.00
3811.29
3811.29.00.10.00

3811.29.00.90.00
3811.90


3811.90.00.10.11
3811.90.00.10.12
3811.90.00.10.19
3811.90.00.90.00

38.12
3812.10.00.00.00
3812.20
3812.20.10.00.00

3812.20.90.00.00
3812.30


3812.30.21.00.00

3812.30.29.00.11
3812.30.29.00.19
3812.30.80.00.00

3813.00

3813.00.00.00.13
3813.00.00.00.14
3813.00.00.00.15
3813.00.00.00.16
3813.00.00.00.17

3814.00


3814.00.10
3814.00.10.00.11

3814.00.10.00.12

3814.00.10.00.13

3814.00.10.00.19
3814.00.90
3814.00.90.00.11

3814.00.90.00.12

3814.00.90.00.13

3814.00.90.00.19

38.15


3815.11.00.00.00
3815.12.00.00.00

3815.19
3815.19.10.00.00
3815.19.90.00.00
3815.90
3815.90.10.00.00

3815.90.90.00.00

3816.00

3816.00.00.00.11
3816.00.00.00.12
3816.00.00.00.19

3817.00

3817.00.50.00.00

3817.00.80.00.11
3817.00.80.00.19
3817.00.80.00.29

3818.00


3818.00.10.00.00
3818.00.90.00.00

3819.00.00.00.003820.00.00.00.00


3821.00.00.00.00


3822.00
3822.00.00.10.00

3822.00.00.20.00


3822.00.00.30.00


3822.00.00.90.00

38.23


3823.11.00.00.00
3823.12.00.00.00
3823.13.00.00.00
3823.19
3823.19.10.00.00
3823.19.30.00.00
3823.19.90.00.00
3823.70
3823.70.00.10.00
3823.70.00.90.00

38.24
3824.10

3824.10.00.10.00

3824.10.00.90.11

3824.10.00.90.19
3824.30.00.00.00

3824.40.00.00.00
3824.50
3824.50.10.00.00
3824.50.90.00.00
3824.60

3824.60.11.00.00

3824.60.19.00.00

3824.60.91.00.00

3824.60.99.00.003824.71.00.00.11
3824.71.00.00.19
3824.72.00.00.00

3824.73.00.00.003824.74.00.00.12
3824.74.00.00.19
3824.75.00.00.00
3824.76.00.00.00
3824.77.00.00.00
3824.78.00.00.00

3824.79.00.00.003824.81.00.00.00
3824.82.00.00.00

3824.83.00.00.00
3824.90
3824.90.10.00.003824.90.15.00.11
3824.90.15.00.12
3824.90.15.00.19
3824.90.20.00.00
3824.90.25.00.00

3824.90.30.00.00
3824.90.35.00.00
3824.90.40.00.00


3824.90.45.00.00
3824.90.50.00.00
3824.90.55.00.00


3824.90.61.00.00


3824.90.62.00.00
3824.90.64.00.00
3824.90.65.00.00

3824.90.70.00.00


3824.90.75.00.00
3824.90.80.00.00

3824.90.85.00.00

3824.90.87.00.003824.90.91.00.00


3824.90.97.10.00
3824.90.97.20.00


3824.90.97.30.00

3824.90.97.90.11
3824.90.97.90.12
3824.90.97.90.13
3824.90.97.90.14
3824.90.97.90.15
3824.90.97.90.16
3824.90.97.90.17
3824.90.97.90.18
3824.90.97.90.21

3824.90.97.90.22
3824.90.97.90.23

3824.90.97.90.24
3824.90.97.90.25
3824.90.97.90.26
3824.90.97.90.27

3824.90.97.90.28


3824.90.97.90.31
3824.90.97.90.32

3824.90.97.90.33
3824.90.97.90.34

3824.90.97.90.35


3824.90.97.90.36

3824.90.97.90.41

3824.90.97.90.49
3824.90.97.90.51


3824.90.97.90.52


3824.90.97.90.53


3824.90.97.90.54
3824.90.97.90.55
3824.90.97.90.56
3824.90.97.90.57
3824.90.97.90.69

38.25


3825.10.00.00.00
3825.20.00.00.00
3825.30.00.00.00

3825.41.00.00.00
3825.49.00.00.00
3825.50.00.00.00


3825.61.00.00.00
3825.69.00.00.00
3825.90
3825.90.10.00.00
3825.90.90.00.00
Suni grafit; kolloidal veya yarı -kolloidal grafit; esası hamur, blok,
levha veya diğer yarı -mamul grafit veya diğer karbon olan müs -
tahzarlar :
- Suni grafit
- Kolloidal veya yarı-kolloidal grafit:
- - Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarı-kolloidal grafit
- - Diğerleri
- Elektrotlar için karbonlu hamurlar ve fırınların izolasyonunda
kullanılan benzeri hamurlar
- Diğerleri :
- - Metalo-grafitik bileşikler halindeki karbonlar veya diğerleri (blok,levha, çu-
buk veya benzeri yarı mamuller halinde)
- - Diğerleri

Aktif hale getirilmiş karbon (aktif kömür); aktif hale getirilmiş tabii
mineral maddeler; hayvansal karalar (kullanılmış ve tesiri kalma-
mış hayvansal karalar dahil):
- Aktif hale getirilmiş karbon
- Diğerleri :
- - Hayvansal karalar (kullanılmış ve tesiri kalmamış hayvansal karalar
dahil)
- - Diğerleri
- - - Aktif hale getirilmiş toprak ve killer (ağartma toprağı ve asit aktivasyonlu killer hariç)
- - - Ağartma toprağı-Asit aktivasyonlu killer
- - - Diğerleri

Tall oil (sıvı reçine) (rafine edilmiş olsun olmasın):
- Ham tall oil
- Diğerleri

Odun hamurunun imalinden arta kalan lesivler (konsantre edilmiş,
şekeri giderilmiş veya kimyasal bir işlem görmüş olsun olmasın)
(linyosülfonatlar dahil, fakat 38.03 pozisyonundaki tall oil hariç):
- Konsantre edilmiş sülfitli lesivler
- Odun hamurunun soda veya sülfat usulleri ile imalatından arta kalan
lesivler
- Diğerleri

Terabantin esansı, çam ağacı esansı veya kağıt imalinden arta
kalan sülfatlı esans ve iğne yapraklı ağaç odununun damıtılma -
sından veya başka şekilde işlenmesinden elde edilen diğer ter -
penik yağlar; ham dipenten; kağıt imalinden arta kalan bisülfitli
esans ve diğer ham para -simen; esas madde olarak alfaterpineol
içeren çam yağı:
- Terabantin esansı, çam ağacı esansı veya kağıt imalinden arta
kalan sülfatlı esans:
- - Terabantin esansı
- - Çam ağacı esansı
- - Kağıt imalinden arta kalan sülfatlı esans
- Diğerleri :
- - Çam yağı
- - Diğerleri
- - - Ham para-simenler (kaynağı ne olursa olsun)
- - - Diğerleri
- - - - Ham dipenten
- - - - Kağıt imalinden arta kalan bisülfitli esans
- - - - Diğerleri

Kolofanlar, reçine asitleri ve bunların türevleri; kolofan esansı ve
kolofan yağları; eritilmiş sakızlar:
- Kolofanlar ve reçine asitleri
- Kolofanların veya reçine asitlerinin veya kolofan veya reçine
asidi türevlerinin tuzları (kolofan adüktlerinin tuzları hariç)
- Ester sakızları :
- - Sıvı veya hamur halde veya blok, parça , pıhtı, şekilsiz külçe, granül,
pul ve toz halinde olanlar
- - Diğerleri

- Diğerleri :
- - Eritilmiş sakızlar
- - Diğerleri
- - - Reçine asitlerinin esterleri
- - - Diğerleri

Odun katranı; odun katranı yağları; odun kreozotu; odun naftası;
bitkisel zift; esası kolofan, reçine asitleri veya bitkisel zift olan
biracılıkta kullanılan ziftler ve benzeri müstahzarlar:
- Odun katranı :
- - Karışık çözücüler ve incelticiler
- - Diğerleri
- Diğerleri :
- - Odun katranı yağları; odun kreozotu; odun naftası :
- - - Karışık çözücüler ve incelticiler
- - - Diğerleri
- - - - Odun katranı yağları
- - - - Odun kreozotu
- - - - Odun naftası ( metilen )
- - Diğerleri
- - - Bitkisel ziftler
- - - Diğerleri

Haşarat öldürücü, kemirici hayvanlara karşı koruyucu, zararlı
mantarları ve bitkileri yok edici, sürgünleri önleyici ürünler ve
bitkilerin büyümesini düzenleyici, dezenfekte edici ve benzeri
ürünler (perakende satılacak şekillerde veya ambalajlarda veya
müstahzar haline getirilmiş) (kükürtlü şerit; fitil ve mumlar ile
sinek kağıtları gibi):
- Bu faslın 1 nolu altpozisyon notunda belirtilen eşya
- Diğerleri :
- - Haşarat öldürücüler:
- - - Esası pretroitler olanlar
- - - Esası klorlanmış hidrokarbonlar olanlar :
- - - - Dikofol içerenler
- - - - Diğerleri
- - - Esası karbamatlar olanlar
- - - Esası organo-fosfor bileşikleri olanlar
- - - Diğerleri
- - - - Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
- - - - Diğerleri
- - Zararlı mantarları yokediciler:
- - -İnorganik
- - - -Esası bakır bileşikleri olan müstahzarlar
- - - -Diğerleri
- - - - - Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
- - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Esası ditiokarbamatlar olanlar
- - - - Esası benzimidazoller olanlar
- - - - Esası diazol veya triazol olanlar
- - - - Esası diazin veya morfolinler olanlar
- - - - Diğerleri
- - - - - Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
- - - - - Diğerleri
- - Zararlı bitkileri yok edici, sürgünleri önleyici , bitki -
lerin büyümesini düzenleyici ürünler:
- - - Zararlı bitkileri yok ediciler:
- - - - Esası fenoksi -bitki hormonları olanlar
- - - - Esası triazinler olanlar
- - - - Esası amidler olanlar
- - - - Esası karbamatlar olanlar
- - - - Esası dinitroanilin türevleri olanlar
- - - - Esası üre, ürasil ve süfonilüre türevleri olanlar
- - - - Diğerleri
- - - - - Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
- - - - - Diğerleri
- - - Sürgünleri önleyiciler
- - - - Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
- - - - Diğerleri
- - - Bitkilerin büyümesini düzenleyiciler
- - - - Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
- - - - Diğerleri
- - Dezenfekte ediciler:
- - - Esası kuaterner amonyum tuzları olanlar
- - - Esası halojenlenmiş bileşikler olanlar
- - - Diğerleri
- - - - Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
- - - - Diğerleri
- - Diğerleri :
- - - Kemirici hayvanlara karşı kullanılanlar
- - - - Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
- - - - Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
- - - - Diğerleri

Tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen mensu-
cat ,kağıt, deri ve benzeri sanayilerde kullanılan türde "apre veya
finisaj''müstahzarları, boyayıcı maddelerin sabitleştirilmesini veya
boyama işlemini hızlandırmayı sağlayıcılar ve diğer ürünler ve
müstahzarlar (örneğin; müstahzar haşıl ve apreler, müstahzar
mordanlar gibi) :
- Esası nişastalı madde olanlar:
- - Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde miktarı % 55'ten az olanlar
- - Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde miktarı % 55 veya
daha fazla, fakat % 70'den az olanlar
- - Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde miktarı % 70 veya daha
fazla, fakat % 83'den az olanlar
- - Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde miktarı % 83 veya
daha fazla olanlar

- Diğerleri :
- - Mensucat sanayiinde veya benzeri sanayilerde kullanılan
türde olanlar :
- - - Müstahzar haşıl ve apreler ; mordansaj müstahzarları
- - - - Müstahzar haşıl ve apreler
- - - - Mordansaj müstahzarları
- - - Diğerleri
- - - - Mensucatın su geçirmez hale getirilmesine mahsus müstahzarlar
- - - - Diğerleri
- - Kağıt sanayiinde veya benzeri sanayilerde kullanılan türde
olanlar :
- - - Müstahzar haşıl ve apreler
- - - Diğerleri
- - Deri sanayiinde veya benzeri sanayilerde kullanılan türde
olanlar :
- - - Müstahzar apreler
- - - Diğerleri

Metal satıhlarının temizlenmesinde kullanılan müstahzarlar;
metallere lehim ve kaynak yapılmasında kullanılan sıvı müstah -
zarlar ve diğer yardımcı müstahzarlar; metal ve diğer maddeler-
den meydana gelen lehim ve kaynak pastaları ve tozları; lehim
ve kaynak çubuklarının ve elektrotlarının sıvanmasında veya
kaplanmasında kullanılan müstahzarlar:
- Metal satıhlarının temizlenmesinde kullanılan müstahzarlar;
metal ve diğer maddelerden meydana gelen lehim ve kaynak
pastaları ve tozları
- - Metal satıhlarının temizlenmesinde kullanılan müstahzarlar
- - Metal ve diğer maddelerden meydana gelen lehim ve kaynak pastaları
ve tozları
- Diğerleri:
- - Lehim ve kaynak çubuklarının ve elektrotlarının sıvanmasında
veya kaplanmasında kullanılan müstahzarlar
- - Diğerleri

Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu
maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler,
aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya
mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar
için diğer müstahzar katkılar:
- Vuruntuyu önleyici müstahzarlar:
- - Esası kurşun bileşikleri olanlar:
- - - Esası kurşuntetraetil olanlar
- - - Diğerleri
- - Diğerleri
- Yağlama yağları için katkılar:
- - Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen
yağları içerenler:
- - - Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı
yağlar için diğer müstahzar katkılar
- - - Diğerleri
- - Diğerleri
- - - Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı
yağlar için diğer müstahzar katkılar
- - - Diğerleri
- Diğerleri
- - Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı
yağlar için diğer müstahzar katkılar
- - - Ağır mineral yağlar için müstahzar katkılar
- - - Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar
- - - Diğerleri
- - Diğerleri

Vulkanizasyon çabuklaştırıcı müstahzarlar; kauçuk ve plastikler
için, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan
plastifiyan bileşikler; oksidasyonu önleyici müstahzarlar ve kau -
çuk veya plastikleri dayanıklı hale getirmede kullanılan diğer
stabilizatör bileşikler:
- Vulkanizasyon çabuklaştırıcı müstahzarlar
- Kauçuk veya plastikler için plastifiyan bileşikler:
- - Benzil 3 - izobutiriloksi - 1 - izopropil - 2,2 - dimetilpropil ftalat ve benzil
3 - izobutiriloksi - 2,2,4 - trimetilpentil ftalat içeren reaksiyon karışımı
- - Diğerleri
- Oksidasyonu önleyici müstahzarlar ve kauçuk veya plastikleri
dayanıklı hale getirmede kullanılan diğer stabilizatör bileşikler:
- - Oksidasyonu önleyici müstahzarlar :
- - - 1,2 dihidro-2,2,4-trimetilkinolin oligomerlerinin karışımından olanlar
- - - Diğerleri
- - - - Kauçuk için oksidasyonu önleyici müstahzarlar
- - - - Diğer oksidasyonu önleyici müstahzarlar
- - Diğerleri

Yangın söndürme aletleri için dolgu maddeleri ve bileşimler;
her çeşit yangın söndürme bombaları
- Bromoklordiflormetan, bromotriflormetan veya dibromo-tetrafloretan içerenler
- Metan, etan veya propan hidrobromoflorkarbonlar (HBFC'ler) içerenler
- Metan, etan veya propan hidrokloroflorkarbonlar (HCFC'ler) içerenler
- Bromoklormetan içerenler
- Diğerleri

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik
karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada
kullanılan müstahzarlar:
- Esası bütilasetat olanlar
- - Metan, etan veya propan klorflorokarbonları (CFC) içerenler
(HCFC içersin içermesin)
- - Metan, etan veya propan hidrokloroflorokarbonları (HCFC) içeren fakat
CFC'leri içermeyenler
- - Karbontetraklorür, bromoklorometan veya 1,1,1-trikloroetan (metilkloroform)
içerenler
- - Diğerleri
- Diğerleri
- - Metan, etan veya propan klorflorokarbonları (CFC) içerenler
(HCFC içersin içermesin)
- - Metan, etan veya propanhidrokloroflorokarbonları (HCFC) içeren fakat
CFC'leri içermeyenler
- - Karbontetraklorür, bromoklorometan veya 1,1,1-trikloroetan (metilkloroform)
içerenler
- - Diğerleri

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan reaksi -
yon başlatıcılar,reaksiyon hızlandırıcılar ve katalitik müstahzarlar:
- Takviye edilmiş katalizatörler:
- - Aktif maddesi nikel veya nikel bileşikleri olanlar
- - Aktif maddesi kıymetli metal veya kıymetli metal bileşikleri
olanlar
- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle % 90 veya daha fazlası partikül boyu 10 mikrometreyi
geçmeyen, taneler şeklinde olan ve magnezyum silikat mesnetli oksit-
lerin karışımını içeren,
- Ağırlık itibariyle % 20 veya daha fazla fakat % 35'den fazla olmayan
bakır ve
- Ağırlık itibariyle % 2 veya daha fazla fakat % 3'den fazla olmayan
bizmut içeren ve görünür özgül kütlesi 0,2 veya daha fazla fakat
1,0'ı geçmeyen,
katalizörler
- - - Diğerleri
- Diğerleri:
- - Metanol içinde çözelti halinde etiltrifenilfosfonyum asetat içeren
katalizörler
- - Diğerleri

Ateşe dayanıklı çimentolar, harçlar, betonlar ve benzeri karışım-
lar (38.01 pozisyonundaki ürünler hariç)
- Ateşe dayanıklı çimentolar
- Ateşe dayanıklı harçlar
- Diğerleri

Karışım halinde alkilbenzenler ve alkilnaftalinler (27.07 veya 29.02
pozisyonundakiler hariç) :
- Lineer alkilbenzen
- Diğerleri
- - Post dodesilbenzen ( heavy-alkylates )
- - Karışım halinde diğer alkil benzenler
- - Diğerleri

Elektronikte kullanılmak üzere dope edilmiş kimyasal elementler
(disk, pul veya benzeri şekillerde); elektronikte kullanılmak üzere
dope edilmiş kimyasal bileşikler:
- Dope edilmiş silisyum
- Diğerleri

Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları
veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya
ağırlık itibariyle % 70'den az oranda içeren müstahzar sıvılar

Donmayı önleyici müstahzarlar ve donmayı çözücü müstahzar
sıvılar

Mikroorganizmaların ( virüsler ve benzerleri ),bitkilerin, insan veya hayvan
hücrelerinin geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları

Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste
kullanılan reaktifler, bir mesned üzerinde olsun olmasın
laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler
(30.02 veya 30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç); standart
(referans) maddeleri:
- Laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler emdirilmiş veya
sıvanmış plastik plakalar, levhalar,yapraklar, ince tabakalar ve şeritler
- Laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler emdirilmiş veya
sıvanmış kağıttan plakalar, levhalar,yapraklar ,ince tabakalar ve şeritler
(rulo veya tabaka halinde)
- Laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler emdirilmiş veya
sıvanmış kağıttan plakalar, levhalar,yapraklar, ince tabakalar ve şeritler
(ölçüsüne veya şekline göre kesilmiş)
- Diğerleri

Sınai monokarboksilik yağ asitleri; rafinaj mahsulü asit yağları;
sınai yağ alkolleri:
- Sınai monokarboksilik yağ asitleri, rafinaj mahsülü asit yağları:
- - Stearik asit
- - Oleik asit
- - Tall oil sıvı yağ asitleri
- - Diğerleri :
- - - Damıtılmış yağ asitleri
- - - Yağ asitleri damıtma ürünleri
- - - Diğerleri
- Sınai yağ alkolleri :
- - Mum karakterine haiz sınai yağ alkolleri
- - Diğer sınai yağ alkolleri

Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar
bağlayıcılar; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer
almayan kimya sanayii veya kimya sanayiine bağlı sanayilerde
kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii ürünlerin karı-
şımlarından oluşanlar dahil);
- Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar
bağlayıcılar :
- - Esası tabii reçine olanlar
- - Diğerleri
- - - Esası sentetik reçine olan,dökümhane maçalarına veya kalıplarına
mahsus müstahzar bağlayıcılar
- - - Diğerleri
- Kendi aralarında veya metalik bağlayıcılarla karıştırılmış
aglomere edilmemiş metal karbürler
- Çimento, harç veya betonlara mahsus müstahzar katkılar
- Ateşe dayanıklı olmayan harç ve betonlar:
- - Kalıba dökülmeye hazır beton
- - Diğerleri
- Sorbitol (2905.44 alt pozisyonunda belirtilen sorbitol hariç):
- - Sulu çözelti halinde sorbitol:
- - - D-glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2
veya daha az D-mannitol içerenler
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - D-glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2
veya daha az D-mannitol içerenler
- - - Diğerleri
- Metan, etan veya propanın halojenlenmiş türevlerini içeren karışımlar:
- - Kloroflorokarbonlar içerenler (CFCs) (hidrokloroflorokarbonlar (HCFCs),
perflorokarbonlar (PFCs) veya hidroflorokarbonlar (HFCs) içersin içermesin)
- - - R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı
- - - Diğerleri
- - Bromoklorodiflorometan, bromotriflorometan veya dibromotetrafloroetanlar
içerenler
- - Hidrobromoflorokarbonlar (HBFCs) içerenler
- - Hidrokloroflorokarbonlar içerenler (HCFCs) (perflorokarbonlar (PFCs),
veya hidroflorokarbonlar (HFCs) içersin içermesin, ancak, kloroflorokarbonlar
(CFCs) içermeyenler
- - - 142B [(Klorodifloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı
- - - Diğerleri
- - Karbon teraklorür içerenler
- - 1,1,1-trikloroetan (metil kloroform) içerenler
- - Bromometan (metil bromür) veya bromoklorometan içerenler
- - Perflorokarbonlar (PFCs) veya hidroflorokarbonlar (HFCs) içeren, fakat
kloroflorokarbonlar veya hidrokloroflorokarbonlar (HCFCs) içermeyenler
- - Diğerleri
- Oksiran (etilen oksit),polibromine edilmiş bifeniller (PBBs), poliklorine edilmiş
bifeniller (PCBs),poliklorine edilmiş terpeniller (PCTs) veya tris (2,3-dibromopropil)
fosfat içeren karışımlar ve müstahzarlar
- - Oksiran (etilenoksit) içerenler
- - Poliklorine edilmiş bifeniller (PCBs),poliklorine edilmiş terpeniller (PCTs) veya
polibromine edilmiş bifeniller (PBBs) içerenler
- - tris (2,3-dibromopropil) fosfat içerenler
- Diğerleri:
- - Petrol sülfonatları (alkali metallerin, amonyumun ve etanolaminlerin
petrol sülfonatları hariç); bitümenli minerallerden elde edilen tiofenli
sülfonik asitlerin yağları ve bunların tuzları
- - İyon değiştiriciler
- - - Esası sülfonlu karbonlar veya tabii mineral madde olanlar
- - - Sentetik zeolit
- - - Diğer iyon değiştiriciler
- - Elektrik tüpleri ve valflerinde vakum teminine yarayan emici bileşimler
- - Pirolinyitler (kalsiyum pirolinyit gibi); ham kalsiyum tartrat; ham
kalsiyum sitrat
- - Naftenik asitler, bunların suda çözünmeyen tuzları ve esterleri
- - Aktif eleman olarak amin içeren pas giderici müstahzarlar
- - Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve
incelticiler
- - Diğerleri:
- - - Kabuklanmayı önleyici bileşikler ve benzerleri
- - - Elektroliz yoluyla kaplamada kullanılan müstahzarlar
- - - Mono, di ve tri stearatlardan oluşan gliserol karışımları (katı yağlar
için emilsifiyan olarak kullanılanlar)
- - - Eczacılık ve cerrahide kullanılan ürünler ve müstahzarlar:
- - - - 30.04 Pozisyonundaki insanlar için kullanılan ilaçların imaline mahsus
Streptomyces tenebrarius' un fermantasyonuyla elde edilen antibiyo-
tik imalat işlemi ara ürünleri (kurutulmuş olsun olmasın)
- - - - Monensin tuzların imalinden elde edilen ara ürünler
- - - - Diğerleri
- - - Dökümcülükte kullanılan türden yardımcı ürünler (3824.10.00.00 alt
pozisyonunda belirtilenler hariç)
- - - İnşaat sanayiinde kullanılan yanmayı ve su geçirmeyi önleyen
müstahzarlar ve benzerleri
- - - Diğerleri :
- - - - Lityum niyobat wafer (dope edilmemiş)
- - - - Dimerize edilmiş yağ asitlerinden türetilmiş, ortalama molekül ağırlığı
520 veya daha fazla fakat 550'yi geçmeyen aminlerin karışımı
- - - - 3 - (1 - Etil - 1 metilpropil) izoksazol - 5 - ylamin (tolüen içinde
çözelti halinde )
- - - - Çoğunlukla (5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metil
metilfosfonat ile bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2- dioksafosfinan-5-il)metil]
metilfosfonat karışımlarından olanlar ve çoğunlukla dimetil metilfosfonat,
oksiran and difosfor pentaoksit karışımlarından olanlar
- - - - Yağ asidi mono-alkil esterleri, hacim itibariyle %96,5 veya daha fazla ester
içerenler (FAMAE)
- - - - Diğerleri:
- - - - - Farklı anyon içeren bileşiklerin tuzlarının karışımları
- - - - - Yazı teksirinde, matbaa merdanelerinde ve benzeri işlerde kullanılan
jelatin esaslı patlar (kağıttan veya dokumaya elverişli maddelerden
bir mesnet üzerinde bulunsun bulunmasın)
- - - - - Havagazının tasfiyesinden hasıl olan amonyaklı sular
- - - - - Diğerleri
- - - - - - Füzel yağları
- - - - - - Dippel yağı
- - - - - - Transmisyon kayışlarının kayganlığını önleyici müstahzarlar
- - - - - - Seramik fırınlarının ısısını kontrola yarayan eriyebilen göstergeler
- - - - - - Emülsiyon kırıcılar
- - - - - - Işıl işlem tuzları
- - - - - - Kimyasal dolgu ve katkı maddeleri
- - - - - - Paslanmayı önleyici müstahzarlar
- - - - - - Akümülatörler için kadmiyum oksit veya nikel hidroksit esaslı
bileşikler
- - - - - - Sakız mayası ( gomelastik )
- - - - - - 3824.71 ve 3824.79 altpozisyonlarına dahil karışımların yerine
ikame edilebilecek karışımlar
- - - - - - Gaz halindeki halojenlenmiş hidrokarbonların karışımları
- - - - - - Poliklorlu bifeniller, poliklorlu terfeniller, polibromlu bifeniller
- - - - - - Kloroparafinler
- - - - - - Başlıca o- alkyl (£ C10, cycloalkyl içeren ) alkyl (methyl, ethyl
n-propyl veya isopropyl) phosphonofluoridates içeren karışımlar
- - - - - - Başlıca o- alkyl (£ C10, cycloalkyl içeren ) N,N-dialkyl (methyl,
ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidocyanidates içeren
karışımlar
- - - - - - Başlıca [S-2-(dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) amino)
ethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)
phosphonothioates ve bunların o-alkyl (£ C10, cycloalkyl içeren)
esterlerini içeren karışımlar; başlıca bunların alkillendirilmiş veya
protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar
- - - - - - Başlıca alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonyl-
difluorides içeren karışımlar
- - - - - - Başlıca [o-2- dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)
aminoethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)
phosphonites ve bunların o-alkyl (£ C10, cycloalkyl içeren)
esterleri içeren karışımlar; başlıca bunların alkillendirilmiş veya
protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar
- - - - - - Başlıca N,N- dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)
phosphoramidic dihalides içeren karışımlar
- - - - - - Başlıca dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) N,N-dialkyl
(methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidates içeren
karışımlar
- - - - - - Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl)
2-chloroethylamines veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren
karışımlar
- - - - - - Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl)-
2-aminoethanols veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren
karışımlar:
- - - - - - - Başlıca N,N-dimethyl-2-aminoethanol veya N,N-diethyl-2-amino-
ethanol veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar
- - - - - - - Diğerleri
- - - - - - Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl)
aminoethane-2-thiols veya bunların protonlandırılmış tuzlarını
içeren karışımlar
- - - - - - Başlıca fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya isopropil
grubu ihtiva eden (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva
etmeyen) kimyasalları içeren diğer karışımlar
- - - - - - (5-etil-2-metil-1,3,2-dioksafosforoinan-5-yl metil metil ester, P-oksit) ve
(metilfosfonil-bis (5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosforinan-5-yl)
metil ester) den oluşan metil fosfonik asit karışımı
- - - - - - Oto Biodizel
- - - - - - Yakıt Biodizel
- - - - - - Aspartam Asesülfam Tuzu
- - - - - - Zineb
- - - - - - Diğerleri

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayi ve
kimya sanayine bağlı sanayilere mahsus artık ürünler; belediye atıkları;
kanalizasyon çamuru, bu fasılın 6. Notunda belirtilen diğer atıklar:
- Şehir atıkları
- Kanalizasyon çamuru
- Klinik atıkları
- Artık organik çözücüler:
- - Halojenlenmiş
- - Diğerleri
- Metal dekapajı için amonyaklı suların, hidrolik sıvıların, fren ve antifiriz
sıvılarının atıkları
- Kimya sanayi ve kimya sanayine bağlı sanayilerin diğer atıkları:
- - Esas olarak organik bileşenleri içerenler
- - Diğerleri
- Diğerleri
- - Gaz temizleyici alkalinize demir oksitler
- - Diğerleri
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *