24 Ocak 2015 Cumartesi

kozmetik resmi gazete tebligleri


Tebliğ
            Dış Ticaret Müsteşarlığından:
Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde
Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Tebliğ No: (2005/18)
             MADDE 1 — 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2005/4 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nin 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrası aşağıda belirtilen şekilde yeniden düzenlenmiştir.
             "Ancak, ilaç sanayiinde kullanılmak üzere ithal edilecek ürünler için, 2 nci maddedeki esaslara göre Kontrol Belgesi aranır."
             MADDE 2 — Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrası aşağıda belirtilen şekilde yeniden düzenlenmiştir.
             "Ekli listelerde (Ek II/A-B) yer alan maddelerin ilaç, ilaç hammaddesi, ilaç yardımcı maddesi sanayiineverilmeyeceğine dair ekli taahhütnamenin  (Ek VII) her ithalat işlemi için ilgili gümrük idaresine ayrı ayrı verilmesi ve bu maddelerin Tebliğ kapsamındaki diğer listelerde de yer almaması halinde, eşyanın ilgilisine teslimi sırasında Kontrol Belgesi aranmaz."
             MADDE 3 — Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıda belirtilen şekilde yeniden düzenlenmiştir.
             "Ancak, ilaç sanayiinde kullanılmak üzere ithal edilecek ürünler için, 2 nci maddedeki esaslara göre Kontrol Belgesi aranır."
             MADDE 4 — Aynı Tebliğ eki (Ek I) sayılı listeye aşağıda belirtilen maddeler eklenmiştir.

"
G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

2930.90.85.90.69
Diğerleri (α-methyl-4-methylthiophenethylamine-(4-MTA))
2932.99.85.90.00
Diğerleri (N-methyl-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-butanamin-(MBDB))
"
MADDE 5 - Aynı Tebliğ eki (Ek II-A) sayılı listeden aşağıda belirtilen maddeler çıkarılmıştır.
"
G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

3303.00.90.00.11
Kolonyalar (yalnız perakende satışa hazır hale getirilmiş olanlar)
3303.00.90.00.19
Diğer tuvalet suları (yalnız perakende satışa hazır hale getirilmiş olanlar)
"

MADDE 6 - Aynı Tebliğ eki (Ek II-B) sayılı listeden aşağıda belirtilen maddeler çıkarılmıştır.

"
G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

1522.00.31.00.00
Sabun ham maddeleri (Yalnız kozmetik sanayiinde kullanılanlar)
2847.00.00.10.00
Perhidrol (En az %30 H2O2 içeren) (Yalnız kozmetik sanayii için olanlar)
2901.10.00.10.19
Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus diğer doymuş asiklikhidrokarbonlar (Yalnız Squalane, kozmetik sanayii için olanlar)
3208.90.99.00.11
Selülozik vernikler (Yalnız kozmetik sanayiinde kullanılanlar)
3208.90.99.00.12
Selülozik boyalar (Yalnız kozmetik sanayiinde kullanılanlar)
3302.90.90.00.00
Diğerleri (Yalnız koku vericiler, kozmetik sanayii için olanlar)
3303.00.10.00.00
Parfümler
3303.00.90.00.11

Kolonyalar (yalnız perakende satışa hazır hale getirilmiş olanlar)

3303.00.90.00.19

Diğer tuvalet suları (yalnız perakende satışa hazır hale getirilmiş olanlar)

3304.10.00.10.00
Dudak rujları
3304.10.00.90.00
Diğerleri
3304.20.00.00.00
Göz makyaj müstahzarları
3304.30.00.00.00
Manikür ve pedikür müstahzarları
3304.91.00.00.00
Pudralar (sıkıştırılmış olsun olmasın)
3304.99.00.10.00
Allıklar
3304.99.00.90.11
Vücut losyonları
3304.99.00.90.12
Kremler, emülsiyonlar ve yağlar
3304.99.00.90.19
Diğerleri
3305.10.00.00.00
Şampuanlar
3305.20.00.00.00
Perma ve defrize müstahzarları
3305.30.00.00.00
Saç spreyleri
3305.90.10.00.00
Saç losyonları
3305.90.90.00.11
Saç boyaları
3305.90.90.00.19
Diğerleri
3306.10.00.00.00
Diş macunları veya tozları
3307.10.00.10.00
Losyonlar
3307.10.00.90.11
Traş kremleri
3307.10.00.90.19
Diğerleri
3307.20.00.00.00
Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar
3307.30.00.00.00
Parfümlü banyo tuzları ve diğer banyo müstahzarları (Yalnız kozmetikte kullanılanlar)
3307.90.00.10.00
Sabun veya diğer yüzey aktif organik maddeler içeren banyo müstahzarları (Yalnız kozmetik sanayi için olanlar)
3307.90.00.20.00
Parfüm veya kozmetik emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış vatka ve keçe
3307.90.00.30.00
Parfüm veya kozmetik emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış dokunmamış mensucat
3307.90.00.90.19
Diğerleri (Yalnız kozmetik amaçlı kullanılan tüy dökücüler)
3401.11.00.30.00
Sabun emdirilmiş kağıt ve vatka;deterjan ve sabun emdirilmiş dokunmamış mensucat (sabun emdirilmiş kozmetik amaçlı ıslak mendil)
3401.19.00.90.00
Diğerleri (Yalnız kozmetik sanayii için olanlar)
3401.20.90.90.11
Sıvı sabunlar (Yalnız kozmetik sanayii için olanlar)
3401.20.90.90.19
Diğerleri (Yalnız kozmetik sanayii için olanlar)
3402.13.00.00.00
İyonlu olmayanlar (Yalnız kozmetik sanayii için olanlar)
3808.90.90.00.00
Diğerleri
3824.90.15.00.19
Diğer iyon değiştiriciler
"
MADDE 7 - Aynı Tebliğ eki (Ek II-B) sayılı listede yer alan aşağıdaki maddelerin karşılarındaki ifade yeniden düzenlenmiştir.

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

1211.10.00.00.00
Meyan kökü (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)
1211.20.00.00.00
Sinseng kökü (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)
1211.90.30.00.00
Tonka fasulyesi (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)
1211.90.97.00.11
Vermut otu (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)
1211.90.97.00.12
Likör otu (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)
1211.90.97.00.13
Haşhaş kellesi (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)
1211.90.97.00.14
Kına kına kabukları (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)
1211.90.97.00.15
Ihlamur (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)
1211.90.97.00.16
Yabani güveyotu (Origanum vulgare) (sapları ve yaprakları) (Yalnız ilaç sanayiindekullanılanlar)
1211.90.97.00.17
Adaçayı (Salvia officinalis) (yaprakları ve çiçekleri) (Yalnız ilaç sanayiindekullanılanlar)
1211.90.97.00.19
Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)
1302.19.90.90.00
Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)
1513.21.10.00.11
Palm çekirdeği yağı (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)
1515.29.10.00.00
Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)
1521.90.91.00.11
Balmumu (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)
21.06
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları (Yalnız aktif bileşeni standardize edilerek yoğunlaştırılmış, günlük ve/veya servis dozu belirlenmiş ve tamamen bitki ekstraktlarından oluşan veya temelini (minimum
 %70) bitki ekstraktı oluşturan ürünler (toz, tablet, kapsül, şurup vb.))
2106.10.20.00.19
Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)
2526.20.00.00.00
Ezilmiş veya toz haline getirilmiş (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)
2712.90.99.90.00
Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)
2819.90.90.00.11
Krom III oksit (dikrom  trioksit) (krom yeşili) (krom seski oksit) (Yalnız ilaç sanayiindekullanılanlar)
2826.90.90.90.19
Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)
2827.39.80.90.00
Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)
2833.21.00.00.00
Magnezyum sülfat (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)
2833.40.00.10.00
Peroksisülfatlar (persülfatlar), sodyum (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)
2833.40.00.20.00
Peroksisülfatlar (persülfatlar), amonyum (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)
2833.40.00.30.00
Peroksisülfatlar (persülfatlar), potasyum (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)
2836.10.00.10.00
Amonyum bikarbonat (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)
2839.19.00.00.11
Sodyum silikat (su camı veya cam suyu) (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)
2841.90.80.90.11
Sodyum stanat
2902.19.10.00.13
Dipenten (limonen dahil) (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)
2905.19.00.90.13
Nonil alkol (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)
2905.19.00.90.14

İzononil alkol (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2905.19.00.90.19
Diğer doymuş monohidrik alkoller (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)
2905.22.10.00.11
Geraniol (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)
2905.44.19.00.00
Diğerleri  (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2905.59.10.00.11

Triklor-tersiyer-bütil alkol (Yalnız doymamış monohidrik alkollere ait olanlar) (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2905.59.10.00.19
Diğerleri (Yalnız doymamış monohidrik alkollere ait olanlar) (Yalnız ilaç sanayiindekullanılanlar)
2906.14.00.00.00
Terpineoller (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)
2906.29.00.10.13
Tarçın alkol (sinnamil alkol) (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)
2907.11.00.10.00
Fenol (hidroksibenzen, fenik asit) (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)
2907.11.00.20.00
Fenol tuzları (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)
2915.70.80.00.14
Glikol stearat (Yalnız ilaç sanayii için olanlar)
3204.17.00.00.11
Pigmentler (Yalnız ilaç sanayi için olanlar)
3301.29.61.20.00
Stearopten (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)
3824.90.55.00.00
Mono, di ve tri stearatlardan oluşan gliserin karışımları (katı yağlar için emülsifiyanolarak kullanılanlar)
3824.90.99.90.58
Diğerleri (Yalnız ilaç sanayii için olanlar)
3901.10.90.00.19
Diğerleri(Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)
3905.91.00.00.00
Kopolimerler (Yalnız ilaç sanayii için olanlar)
"
MADDE 8 - Aynı Tebliğ eki (Ek III) sayılı listede yer alan aşağıdaki maddenin karşısındaki ifade yeniden düzenlenmiştir.

"
G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

3808.40.20.00.00
Esası halojenlenmiş bileşikler olanlar ( Yalnız yüzey dezenfektanları ile halk sağlığı alanında kullanılan pestisit ve pestisit maddeleri), (Tıbbi alet dezenfektanları hariç), (Tarımsal mücadele için kullanılanlar hariç)
"

MADDE 9 - Aynı Tebliğin eki (Ek VII) Taahhütname, bu Tebliğin ekinde belirtilen şekilde yeniden düzenlenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ilgili bulundukları Tebliğ hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

MADDE 10 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 11 - Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ek VIITebliğin 6. Maddesi Çerçevesinde Verilecek Taahhütname Örneği


Dış Ticaret Müsteşarlığına


Dış Ticarette Standardizasyon (2005/4) sayılı Tebliğ eki liste (Ek II-A / Ek II-B) kapsamında yer alan ...................... G.T.İ.P.'li ........…………....... isimli maddeyi ilaç, ilaç hammaddesi, ilaç yardımcı maddesi sanayiinevermeyeceğimizi, aksine hareket edildiği takdirde, ithal konusu malın CIF değerinin % 60'ının, bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden  hesaplanacak TL karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.


                                                                                                                                                   Firma Unvanı
                                                                                                                                                    Yetkili İmza
                                                                                                                                                         Tarih
                                                                                                                                                        Pul (*)


Firma adresi                                            :

Firmanın bağlı bulunduğu
vergi dairesinin adı                                :

Firmanın vergi sicil numarası               :

Gümrük Beyanname Tarihi ve Sayısı  :

NOT : Taahhütname gümrük idaresine verilecektir.

(*) Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen miktarda damga pulu yapıştırılacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *