11 Temmuz 2016 Pazartesi

matkap ucu gtip no sorgulama

MATKAP UCU GTİP NO SORGULAMA

BÖLÜM : 15 ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA
FASIL : 82 Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları; adi metallerden bunların aksam ve parçaları.
82.07 El aletlerinin (mekanik olsun olmasın) veya makinalı aletlerin değişebilen aletleri (basınçla çukurlaştırma, ıstampalama, zımbayla delme, set ve yiv açma, raybalama, frezeleme, tornalama, vidalama gibi) (metallerin çekilmesine veya ekstrüzyonla işlem görmesine mahsus haddeler ile kaya delmeye veya sondaj yapmaya mahsus aletler dahil):
8207.50 - Delmeye mahsus aletler (kaya delmeye mahsus aletler hariç):
- - İş gören kısımları diğer maddelerden olanlar:
- - - Diğerleri:
- - - - Metal işlemeye mahsus olanlar:
8207.50.60.00.00 - - - - - İş gören kısımları yüksek hız çeliğinden

Benzer konular

1..Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8207.50.60 gtip li matkap uçları ve 8207.70.31.00.19 gtip li parmak frezeler için bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmış olup; mevcut önlem uygulaması soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir
2015/52 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 30.12.2015

2. Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8207.50.60.00.00 gtip li matkap uçları ve 8207.70.31.00.19 gtip li parmak frezelerinin ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

2011/2 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 31.12.2010

3. ÇHC menşeli matkap uçları ile parmak frezeler için bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2010/4 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 22.01.2010

4. Çin Halk Cumhuriyeti menşeli Suni Deri (Poliüretanla Sıvanmış, Kaplanmış, Lamine Edilmiş- Deri Taklidi), Matkap Uçları / Parmak Frezeler, Fermuarlar (Kayarak İşleyen) için yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri hk.

2009/19 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 20.06.2009

5. 2003/17 sayılı Tebliğ ile açılan soruşturma tamamlanmış ve Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli -matkap uçları ve frezeler-in Türkiyeye İthalatında dampinge karşı vergi vardır.

2005/3 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 04.02.2005

6. Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli -matkap uçları ve frezeler-in Türkiyeye dampingli fiyatlarla ithal edilmesi nedeniyle soruşturma açılması hakkında Tebliğ
2003/17 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *