14 Mayıs 2015 Perşembe

bambu ipligi ithalatinda dampinge karsi vergi muafiyeti

Bambu İpliği İthalatı Dampinge Karşı Vergi Muafiyeti

Bambu ipliği ithalatında dampinge karşı vergi muafiyeti için, 31/12/2015 (31/12/2015 dahil) tarihine kadar geçerli olmak üzere 2.000 ton miktarında tarife kontenjanı açılmıştır. 
05.05.2015 tarihli ve 29346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalatta Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında 2015/7358 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda; Ülkemizde üretimi yetersiz olan bambu ipliği ihtiyacına istinaden 5510.30.00.00.00 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) altında sınıflandırılan “Diğer iplikler (esas itibariyle veya sadece pamuk ile karışık olanlar) (yalnızca bambu iplikleri)”nin ithalatında dampinge karşı vergi muafiyeti için, 31/12/2015 (31/12/2015 dahil) tarihine kadar geçerli olmak üzere 2.000 ton miktarında tarife kontenjanı açıldığı belirtilmiştir.

BAKANLAR KURULU KARARI


Karar Sayısı : 2015/7358


Ekli “İthalatta Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 20/2/2015 tarihli ve 20204 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci,14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre,


Bakanlar Kurulu’nca 2/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İthalatta Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar - 2015/7358
05.05.2015 t. 29346 s. R.G.)
Karar Sayısı : 2015/7358

Ekli “İthalatta Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması;

Ekonomi Bakanlığının 20/2/2015 tarihli ve 20204 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli
ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986
tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22
nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 2/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALATTA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Kapsam

MADDE 1- (1) Ülkemizde üretimi yetersiz olan bambu ipliği ihtiyacına istinaden

14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, bambu ipliğini
üretiminde kullanan sanayiciler tarafından ithal edilmek üzere, aşağıdaki tabloda gümrük
tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında karşısında
gösterilen miktarda tarife kontenjanı açılmış olup bu kapsamda yapılacak olan ithalatta
12/1/2009 tarihli ve 27108 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/1 sayılı İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile 8/4/2014 tarihli ve 28966 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 2014/2 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin
Tebliğ kapsamında dampinge karşı önlem uygulanmaz.

G.T.İ.P 5510.30.00.00.00 Diğer iplikler (esas itibariyle veya sadece pamuk

ile karışık olanlar) (yalnızca bambu iplikleri) Ton 2.000 İthal lisansı

MADDE 2- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca

(İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Karar kapsamında ithal edilecek
eşyaya ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil
edilmiş olması şarttır.

Usul ve esaslar


MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanına başvuru ile tarife

kontenjanının dağıtımı, dönemi, süresi, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve
esaslar, Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

Diğer mevzuat


MADDE 4- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili

mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük


MADDE 5- (1) Bu Karar, 31/12/2015 (31/12/2015 dahil) tarihine kadar geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme


MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *