14 Mayıs 2015 Perşembe

paslanmaz celikten soguk haddelenmis sac ithalati

Paslanmaz çelikten soğuk haddelenmiş sac ithalatı hk.
Paslanmaz çelikten soğuk haddelenmiş sac ithalatında 31/12/2015 (31/12/2015 dâhil) tarihine kadar

geçerli olmak üzere 60.000 ton miktarında tarife kontenjanı açılmıştır.

05.05.2015 tarihli ve 29346 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında 2015/7359 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı'nda; paslanmaz çelikten soğuk haddelenmiş sacları üretiminde kullanan
sanayiciler tarafından ithal edilmek üzere, aşağıda yer alan gümrük tarife istatistik pozisyonları
(G.T.İ.P) ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatında karşısında 31/12/2015 (31/12/2015 dâhil)
tarihine kadar geçerli olmak üzere 60.000 ton miktarında, gümrük vergisi oranı ile tarife
kontenjanı açıldığı belirtilmiştir.

RESMİ GAZETE
5 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29346

BAKANLAR KURULU KARARI
 Karar Sayısı : 2015/7359
 Ekli “Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 20/2/2015 tarihli ve 21670 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar - 2015/7359 (05.05.2015 t. 29346 s. R.G.) Karar Sayısı : 2015/7359 Ekli “Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 20/2/2015 tarihli ve 21670 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

PASLANMAZ ÇELİKTEN SOĞUK HADDELENMİŞ SAC İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 

Kapsam

MADDE 1- 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, paslanmaz çelikten soğuk haddelenmiş sacları üretiminde kullanan sanayiciler tarafından ithal edilmek üzere, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatında karşısında gösterilen miktarda, gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanı açılmıştır.

G.T.İ.P.               Eşyanın Tanımı                           Gümrük Vergisi % Miktarı (Ton) : %0

7219.31.00.00.00 Kalınlığı 4,75 mm veya daha fazla olanlar

 7219.32.10.00.00 Ağırlık itibariyle %2,5 veya daha fazla nikel içerenler

 7219.32.90.00.00 Ağırlık itibariyle %2,5'tan az nikel içerenler

7219.33.10.00.00 Ağırlık itibariyle %2,5 veya daha fazla nikel içerenler

7219.33.90.00.00 Ağırlık itibariyle %2,5'tan az nikel içerenler 0

7219.34.10.00.00 Ağırlık itibariyle %2,5 veya daha fazla nikel içerenler 0

7219.34.90.00.00 Ağırlık itibariyle %2,5'tan az nikel içerenler 0

 7219.35.10.00.00 Ağırlık itibariyle %2,5 veya daha fazla nikel içerenler 0

 60.000 7219.35.90.00.00 Ağırlık itibariyle %2,5'tan az nikel içerenler 0

7220.20.21.00.11 Genişliği 500 mm'yi geçenler 0

7220.20.29.00.11 Genişliği 500 mm'yi geçenler 0

7220.20.41.00.11 Genişliği 500 mm'yi geçenler 0

7220.20.49.00.11 Genişliği 500 mm'yi geçenler 0

7220.20.81.00.11 Genişliği 500 mm'yi geçenler 0

7220.20.89.00.11 Genişliği 500 mm'yi geçenler

 MADDE 2- (1) Bu Kararın 1 inci maddesinde tespit edilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta, aynı madde kapsamı tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır. İthal lisansı

MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Karar kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır. Usul ve esaslar

MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanına başvuru ile tarife kontenjanının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ ile belirlenir. Diğer mevzuat MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar 31/12/2015 (31/12/2015 dâhil) tarihine kadar geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakam yürütür.


Paslanmaz çelikten soğuk haddelenmiş sac ithalatında 31/12/2015 (31/12/2015
dâhil) tarihine kadar geçerli olmak üzere 60.000 ton miktarında tarife kontenjanı
açılmıştır.

05.05.2015 tarihli ve 29346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Paslanmaz Çelikten
Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında
2015/7359 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda; paslanmaz çelikten soğuk haddelenmiş
sacları üretiminde kullanan sanayiciler tarafından ithal edilmek üzere, aşağıda yer alan
gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatında
karşısında 31/12/2015 (31/12/2015 dâhil) tarihine kadar geçerli olmak üzere 60.000 ton
miktarında, gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanı açıldığı belirtilmiştir.

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANACAK PASLANMAZ ÇELİKTEN
SOĞUK HADDELENMİŞ SACLAR

G.T.İ.P.                Eşyanın Tanımı                               Gümrük Vergisi % Miktarı (Ton)
7219.31.00.00.00 Kalınlığı 4,75 mm veya daha fazlaolanlar
7219.32.10.00.00 Ağırlık itibariyle %2,5 veya daha fazlanikel içerenler
7219.32.90.00.00 Ağırlık itibariyle %2,5'tan az nikel içerenler
7219.33.10.00.00 Ağırlık itibariyle %2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7219.33.90.00.00 Ağırlık itibariyle %2,5'tan az nikel içerenler
7219.34.10.00.00 Ağırlık itibariyle %2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7219.34.90.00.00 Ağırlık itibariyle %2,5'tan az nikel içerenler
7219.35.10.00.00 Ağırlık itibariyle %2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7219.35.90.00.00 Ağırlık itibariyle %2,5'tan az nikel içerenler
7220.20.21.00.11 Genişliği 500 mm'yi geçenler
7220.20.29.00.11 Genişliği 500 mm'yi geçenler
7220.20.41.00.11 Genişliği 500 mm'yi geçenler
7220.20.49.00.11 Genişliği 500 mm'yi geçenler
7220.20.81.00.11 Genişliği 500 mm'yi geçenler
7220.20.89.00.11 Genişliği 500 mm'yi geçenler

Söz konusu Karar’da yer alan önemli hususlar şöyledir;

• Bu Karara istinaden Tarife Kontenjanı kapsamında Kararda yer alan Tabloda
gösterilen ürünlerin ithalatında Gümrük Vergisi %0(sıfır) olarak uygulanacaktır.

• Sözü edilen Tarife kontenjanının dağıtımı söz konusu ürünü üretiminde hammadde
olarak kullanan sanayicilere yapılacaktır.

• Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için İthalat Genel Müdürlüğünce “İthal
Lisansı” düzenlenecektir. Bu Karar kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük
beyannamelerinin, “İthal Lisansı” nın geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması
şarttır.

•Bu Karar çerçevesinde tarife kontenjanına başvuru ile tarife kontenjanının dağıtımı
ve uygulamaya yönelik hususlar Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak Tebliğ ile
duyurulacaktır.

• Söz konusu Karar, 05 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiş olup 31.12.2015 tarihine
kadar geçerlidir.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *