7 Ağustos 2015 Cuma

aycicegi tohumu yagi gumruk vergisi

ayçiçek tohumu yağı gümrük vergisi

BÖLÜM 3: HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ; HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VE BİTKİSEL MUMLAR

15. FASIL Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar

Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)
-Ayçiçeği tohumu veya aspir yağları ve bunların fraksiyonları
--Ham yağlar
---Diğerleri
----Ayçiçeği tohumu yağı

G.T.İ.P.MADDE İSMİÖLÇÜ BİRİMİ474 K.V.H.KDV (%)GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB,EFTAB.HERG.KORED.Ü.
1512.11.91.00.00Ayçiçeği tohumu yağı-40183603636

TAEK RADYASYON KONTROLÜNE TABİ:
11/3/2011 tarihinden sonra sevkedilen JAPONYA menşeli ve/veya çıkışlı ürünlerde; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/05); Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/17); Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/19) ve Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/20) uyarınca ilgili kuruluşlar tarafından uygunluk yazısı/belgesi düzenlenirken yapılacak işlemlere ek olarak ürünlerin radyasyon içermediğine dair Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun düzenlediği uygunluk yazısı aranır. (Bakınız: Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2015/02))

EK-2 GIDA VE YEM SANAYİİNDE KULLANILAN BİTKİSEL ÜRÜNLER VE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER:

(Bakınız: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2015/05))

GÖZETİM UYGULANMASI:
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın CIF Kıymet: 1.500 ABD Doları/Ton (Brüt ağırlık) altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin, ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan brüt 50 Kg veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır. (GENELGE(2012/3) 2- Gözetim belgesi olmadığı halde beyan edilen kıymetin ithal eşyasının kıymeti ile ilgili tebliğinde belirtilen kıymete ulaşması veya bu kıymeti aşması durumunda yükümlüden ihtirazı kayıt yapmayacağına dair taahhüt alınarak serbest dolaşıma giriş rejimi işlemleri tamamlanacaktır.) (Bakınız: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/08))


TARİFE KONTENJANI:

AVRUPA BİRLİĞİ menşeli bazı tarım tarım ürünleri ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır.
Tarife Kontenjanı Dönemi: 01.01-31.08
Tarife Kontenjanı Miktarı: 18.400 Ton (Tabloda belirtilen ilgili G.T.İ.P.'lerin tamamı için)
Gümrük Vergisi: %0 uygulanır. (Bakınız: 2006/11439 Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar)


TARİFE KONTENJANI:
Gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve madde ismi belirtilen tarım ürünlerinin ithalatında % 0 oranında gümrük vergisi uygulanmak üzere karşısında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmıştır.
Kontenjan dönemleri: Bu Kararın 1 inci maddesinde belirtilen tarife kontenjanı miktarları bir takvim yılında dağıtılacak miktarları göstermekte olup, belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde her takvim yılında yeniden dağıtılır.
Tarife Kontenjanı Miktarı (ton): 9.000
Tarife Kontenjanı Dönemi: 01/01-31/12
(Bakınız: 2010/888 Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar)

Laboratuvar Tahliline Tabi: Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar (Bakınız: Gümrük Yönetmeliği EK 23 Laboratuvar Tahliline Tabi Tutulacak Eşya Listesi)

İHRACAT:
Ahşaptan imal edilmiş ambalaj malzemeleri ile taşınan zararlı organizmaların yayılmasını önlemeye yönelik olarak; ihracatta kullanılacak palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo makarası ve bobin makarası gibi ahşap ambalaj malzemelerine ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmasına ilişkin esaslar, işletmelerin ve ahşap ambalaj malzemelerinin denetimleri, izin belgesi ve ISPM 15 işaretleme izni verilmesi, ahşap ambalaj malzemesi tedarikçileri ve kullanıcılarının sorumlulukları. (Bakınız: Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik


TABİ OLDUĞU MEVZUAT

AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN ISIL İŞLEME TABİ TUTULMASI VE İŞARETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
2015/7511 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO 2009/08)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/08)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

JAPONYADAN İTHAL EDİLECEK GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİNİN RADYASYON KONTROLÜ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ 2015-02)

BİLİMSEL ÇALIŞMA, DENEME VE ÇEŞİT ISLAHI AMACIYLA BİTKİ, BİTKİSEL ÜRÜN VE DİĞER MADDELER İLE ZARARLI ORGANİZMALARIN ÜLKEYE GİRİŞİ VE/VEYA ÜLKE İÇİNDE DOLAŞIMI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/59)

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Gümrük Yönetmeliği EK NO 23 Laboratuar Tahliline Tabii Tutulacak Eşya Listesi
2006-11439 Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Değişik)

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/08)
2012-20 EK: 2 Korunmaları Soğuk Hava Depolarında Olduğu Gibi Özel Tertibat Gerektiren Eşya Listesi

2012-20 Gümrük Yönetmeliğinin EK: 62'si

Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Tohumu Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *