5 Ekim 2015 Pazartesi

mermer gtip no

mermer gtip no,ebatlı mermer gtip,marble gtip

25.15 Mermer, traverten, ekosin ve belirgin yoğunluğu 2,5 veya daha fazla olan yontulmaya veya inşaata elverişli kireçli taşlar, su mermeri [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette dikdörtgenşeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş olsun olmasın]
Mermer ve Traverten

2515.11 Ham veya kabaca yontulmuş 
2515.11.00.00.11 Beyaz mermer
2515.11.00.00.12 Renkli ve damarlı mermer
2515.11.00.00.13 Oniks
2515.11.00.00.14 Traverten
Diğerleri
2515.12 Testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar
veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş:
Kalınlığı 4 cm 'yi geçmeyenler
2515.12.20.00.11 Beyaz mermer
2515.12.20.00.12 Renkli ve damarlı mermer
2515.12.20.00.13 Oniks
2515.12.20.00.14 Traverten
2515.12.20.00.19 Diğerleri
Kalınlığı 4 cm 'yi geçen fakat 25 cm 'yi geçmeyenler
2515.12.50.00.11 Beyaz mermer
2515.12.50.00.12 Renkli ve damarlı mermer
2515.12.50.00.13 Oniks
2515.12.50.00.14 Traverten
2515.12.50.00.19 Diğerleri
Diğerleri
2515.12.90.00.11 Beyaz mermer
2515.12.90.00.12 Renkli ve damarlı mermer
2515.12.90.00.13 Oniks
2515.12.90.00.14 Traverten
12
2515.12.90.00.19 Diğerleri
2515.20 Ekosin ve yontulmaya veya inşaata elverişli diğer kireçli taşlar; su mermeri
2515.20.00.00.11 Ekosin
2515.20.00.00.12 Su mermeri
2515.20.00.00.19 Diğerleri
25.16
Granit, porfir, bazalt, gre ve yontulmaya veya inşaata elverişli diğer taşlar [kabaca yontulmuş veya
testere ile yahut başka surette dikdörtgen  şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde
sadece kesilmiş olsun olmasın]
Granit
2516.11.00.00.00 Ham veya kabaca yontulmuş
2516.12 Testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler
halinde sadece kesilmiş:
2516.12.10.00.00 Kalınlığı 25 cm. 'yi geçmeyenler
2516.12.90.00.00 Diğerleri
2516.20.00.00.00 Gre
2516.90.00.00.00 Yontulmaya veya inşaata elverişli diğer taşlar

68.02
Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş  taşlar (kayagan taşı hariç) ve mamulleri (68.01
pozisyonunda yer alanlar hariç); tabii taşlardan (kayagan taşı dahil) mozaik için küp şeklinde taşlar
ve benzerleri (takviye edilmiş  olsun olmasın); tabii taşlardan (kayagan taşı dahil) suni olarak
boyanmış granüller, küçük parçalar ve tozlar:
6802.10 Karolar, küpler ve benzeri eşya (dikdörtgen ve kare şeklinde olsun olmasın)(en geniş yüzleri,
bir kenarı 7 cm. den az olan kare içine girebilecek olanlar); suni olarak boyanmış granüller, küçük
parçalar ve tozlar
6802.10.00.10.00 Kayagan taşından mozaik için küpler ve benzerleri ve suni olarak boyanmış
granüller, küçük parçalar ve tozlar
Diğerleri
6802.10.00.90.11 Kalkerli taşlardan veya su mermerinden
6802.10.00.90.19 Diğerleri
6802.21 Yontulmaya veya inşaata elverişli diğer taşlar ve bunlardan eşya (basitçe kesilmiş  veya
yontulmuş, yüzeyleri düz ve yassı olanlar)
6802.21 Mermer, traverten ve su mermeri
6802.21.00.00.11 Yontulmuş veya kesilmiş mermer
6802.21.00.00.12 Yontulmuş veya kesilmiş traverten
6802.21.00.00.13 Yontulmuş veya kesilmiş su mermeri
6802.21.00.00.19 Diğerleri
6802.23.00.00.00 Granit
6802.29 Diğer taşlar
6802.29.00.10.00 Diğer kalkerli taşlar
6802.29.00.90.00 Diğerleri
Diğerleri
6802.91 Mermer, traverten ve su mermeri :
6802.91.10.00.00 Cilalanmış  su mermeri, tezyin edilmiş  veya başka  şekilde işlenmiş  fakat

[DOC]Doğal taş sektörü Armonize Sistem Nomanklatöründe 25

www.ekonomi.gov.tr/portal/content/.../dDocName:EK-159087;...
DOĞAL TAŞLAR GTİP KAPSAMI; DÜNYA'NIN TOPLAM DOĞAL TAŞLAR ÜRETİMİ ... Toplam dünya doğal taş üretiminin 72,3 milyon tonu (%58,5) mermer ve ...

[PDF]AB MERMER ÜRÜNLERi - ITO

www.ito.org.tr/itoyayin/0011647.pdf
Mermerin kullanımı tarihi bir süreçle Mısır tapınakları, Yunan akropolleri ..... G.T.i.P.. MADDEISMI. 2515.11.00.00.11. Beyaz mermer. 2515.11.00.00.12. Renkli ve ...

[PDF]GTİP 251512 MERMER VE TRAVERTEN (BLOK, KALIN ...

www.aia-istanbul.org/files/.../itc/251512_mermer_ve_traverten.pdf
İthalatçı Ülkeler. 2012 yılında GTİP 251512 Mermer ve Traverten (Blok kalın dilimler şeklinde kesilmiş) ürün grubunun sektörü dünyada toplam 1,7 milyar dolarlık ...

[PDF]1. MERMER - ITO

www.ito.org.tr/Dokuman/Sektor/1-64.pdf
Ülkemiz mermer potansiyeli ve çeşitliliği bakımından zengin bir ülkedir. 1980'li yıllardan itibaren ivme kazanan ..... GTİP NO Tanım. 1998. 1999. 2000. Başlıca.

[PDF]AB MERMER ÜRÜNLERi - ITO

www.ito.org.tr/itoyayin/0011647.pdf
türlerin gelişmesinde önemli bir rol oynayan mermer fonksiyonel özellikleri ..... G.T.i.P.. MADDEISMI. 2515.11.00.00.11. Beyaz mermer. 2515.11.00.00.12.

[PDF]Doğal Taş ve Mermer Sektörü Kümesi İhtiyaç Analizi ve ...

www.sivastso.org.tr/Doc/urge.pdf
ŞEKİL 4: DÜNYA MERMER VE TRAVERTEN İHRACATINDA İLK 20 ÜLKE VE .... 2516, 6802 VE 6803 NUMARALI GTİP SINIFLARININ HİYERARŞİK YAPISI .

[PDF]doğal taşlar - Ekonomi Bakanlığı

www.economy.gov.tr/portal/content/conn/UCM/.../Dogal_Taslar.pdf
Doğal Taşlar GTİP Kapsamı ... 25. fasılda ham kayağan taşı (arduvaz), mermer ve granit ... Türkiye'de, 4 milyar m3 işletilebilir mermer, 2,8 milyar m3 işletilebilir.

[PDF]PDF Biçiminde İndir - Gelir İdaresi Başkanlığı

www.gib.gov.tr/node/96047/pdf
27 Oca 2015 - Özelge: 8464.20.80 GTİP numaralı makine teslimlerinde ... İstatistik Pozisyon (GTİP) numaralı mermer silim makinasının tesliminde ...

[PDF]GTIP 8 MADDE ADI Türkiye'nın Genel İhracatı (Eur ...

www.fto.org.tr/DB_INT_Image/2/594/fiyat_listesi.pdf
GTIP 8. MADDE ADI. Türkiye'nın Genel. İhracatı (Eur). Avusturya'nın. Genel İthalatı (Eur) ..... MERMERİN GRANÜL, PARÇACIK VE TOZLARI. 7.334.338. 7.796.

[PDF]Doğal Taşlar

www.atonet.org.tr/yeni/files/_images/distic/sektorler/dogal_taslar.pdf
Dünyanın en zengin mermer yataklarının bulunduğu Alp kuşağında yer alan Türkiye, 5.1 ... GTİP. NO. Tanım. 2002. 2003. 2004. Başlıca İthalatçı Ülkeler. (2004).

[PDF]Madencilik Sektörü

www.kutso.org.tr/wp-content/uploads/2014/11/madencilik.pdf
Mermer ve doğal taş, Türkiye toplam madencilik ihracatının yaklaşık ..... 2011 yılı rakamları ile ülkemize ithal edilen madencilik ürünlerine ikili GTİP bazında.

[PDF]ıı-bölüm mermer pazar araştırması

www.ika.org.tr/.../TRC112DFD2016-Adiyaman-Ili-Mermer-Sektoru-Ara...
Mermer, traverten, ekosen ve belirgin yoğunluğu 2,5 veya daha fazla .... Öncelikle ilk olarak 251511 ve 251512 GTİP'indeki ürünlerle ilgili olarak yıllar itibariyle ...

PDF]mermer ihracatımız

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/.../d22/.../tbmm221450570606.pdf
MERMER İHRACATIMIZ. (1996-2005 YILLIK, 2006 OCAK-KASIM DÖNEMİ). YIL. 1999. 2000. 2001. GTIP-12. 251520000012. 251741000000. 680221000011.

[PDF]Blok Mermer İhracatına Getirilebilecek Kısıtlamalar ve ...

www.cee.boun.edu.tr/img/content_img/mermer.pdf
5.6 Sermaye birikimi, refah dağılımı ve blok mermer ihracatı .... 1 Türkhıe'de kullanılanGTİP (Gümrük Tariie İstatistik Pozisyonu) kodlan HS kodlanrıa karşılık ...

PDF]KATAR DOĞALTAŞ SEKTÖRÜ

www.imib.org.tr/wp.../09/Katar-Dogal-Tas-Sektoru-Ulke-Raporu.pdf
Aynı zamanda 680221, 251512 ve 251511 GTİP'li mermer ürünleri toplam ithalatın ... Katar'ın Gerçekleştirdiği İşlenmiş Mermer ve Traverten İthalatı (1.000 USD).

PDF]İnşaat Malzemeleri Dış Pazar Araştırması - Kırşehir Ticaret ...

www.kirsehirtso.org.tr/.../İNŞAAT%20MALZEMELERİ%20DIŞ%20PA...
(GTİP) cetvelindeki tanımlardan inşaat malzemesi olduğuna kanaat getirilen ... cam, boya, mermer vb. ürünler yüksek üretim miktarıyla iç talebi karşılamakta, ...


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *