7 Ekim 2015 Çarşamba

Qrup 50 ipək


Qrup 50. İpək
XİF ƏN-ın kodu
Mal mövqelərinin adları
Əlavə ölçü vahidi
Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)
 5001 00 000 0 Barama qurdunun baraması, açılmaya yararlı - 0
 5002 00 000 0 Xam ipək (eşilməmiş) - 0.5
 5003 İpək tullantıları (açılmaq üçün yararsız barama, əyirmə tullantıları və didilmiş xammal daxil olmaqla);  
 5003 10 000 0 - kardo- və daraqla daramaya məruz qalmamış - 15
 5003 90 000 0 - digərləri - 15
 5004 00 ipək iplik, pərakəndə satış üçün bükülüb çəkilməmiş (ipək tullantılarından iplik istisna olmaqla):  
 5004 00 100 0 - ağardılmamış, yuyulmuş və ya ağardılmış - 5
 5004 00 900 0 - digəri - 5
 5005 00 İpək tullantılarından iplik, pərakəndə satış üçün bükülüb çəkilməmiş:  
 5005 00 100 0 - ağardılmamış, yuyulmuş və ya ağardılmış - 5
 5005 00 900 0 - digəri - 5
 5006 00 İpək iplik və ipək tullantılarından hazırlanan iplik, pərakəndə satış üçün bükülüb, çəkilmiş; barama fibroinindən lif:  
 5006 00 100 0 - ipək iplik - 15
 5006 00 900 0 - daraqağzı ipəkdən və ya digər ipək tullantılarından hazırlanan iplik; ketqut - 15
 5007 İpək sapından və ya ipək tullantılarından parçalar:  
 5007 10 000 0 - daraqağzı ipəkdən hazırlanan parçalar m2 15
 5007 20 - digər parçalar, tərkibində 85 kütlə % və ya çox ipək sap və ya ipək tullantıları olan, daraqağzı ipəkdən başqa:  
  -- krep parçalar:  
 5007 20 110 0 --- ağardılmamış, yuyulmuş və ya ağardılmış m2 15
 5007 20 190 0 --- digərləri m2 15
  -- eponj, xabutay, xonan, çesuça, kora və digər anoloji, tamamilə ipək saplardan hazırlanmış Uzaq Şərq parçaları, (daraqağzı ipək, digər ipək tullantıları və ya digər tekstil materialları ilə qarışdırılmamış):  
 5007 20 210 0 --- kətan toxunuşlu, ağardılmamış, sonradan emal edilməmiş, yuyulmaqdan başqa m2 15
  ---digərləri:  
 5007 20 310 0 ---- kətan toxunuşlu m2 15
 5007 20 390 0 ---- digərləri m2 15
  -- digəri:  
 5007 20 410 0 --- şəffaf parçalar (ajur toxunuşlu) m2 15
  --- digərləri:  
 5007 20 510 0 ---- ağardılmamış, yuyulmuş və ya ağardılmış m2 15
 5007 20 590 0 ---- boyanmış m2 15
  ---- müxtəlif rəngli ipliklərdən:  
 5007 20 610 0 ----- eni 57 sm-dən artıq, lakin 75 sm-dən çox olmayan m2 15
 5007 20 690 0 ----- digərləri m2 15
 5007 20 710 0 ---- naxışlı m2 15
 5007 90 - digər parçalar:  
 5007 90 100 0 -- ağardılmamış, yuyulmuş və ya ağardılmış m2 15
 5007 90 300 0 -- boyanmış m2 15
 5007 90 500 0 -- müxtəlif rəngli ipliklərdən m2 15
 5007 90 900 0 -- naxışlı m2 15
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *