26 Şubat 2015 Perşembe

fasil 19

GÜMRÜK TARİFE CETVELİ FASIL 19 
Fasıl 19 Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri

POZİSYON NOEŞYANIN TANIMI
19.01


1901.101901.10.00.11.00
1901.10.00.19.00
1901.10.00.20.00

1901.10.00.90.00
1901.20

1901.20.00.10.00

1901.20.00.20.00

1901.20.00.90.00
1901.90

1901.90.11.00.00
1901.90.19.00.00

1901.90.91.00.00
1901.90.99.10.00

1901.90.99.20.00


1901.90.99.90.11
1901.90.99.90.12
1901.90.99.90.13
1901.90.99.90.19

19.02

1902.11
1902.11.00.00.11

1902.11.00.00.19
1902.19
1902.19.10.00.00

1902.19.90.00.11
1902.19.90.00.12
1902.19.90.00.13
1902.19.90.00.19
1902.20

1902.20.10.00.001902.20.30.10.00
1902.20.30.90.00

1902.20.91.00.00
1902.20.99.00.00

1902.30
1902.30.10.00.00
1902.30.90.00.00
1902.40
1902.40.10.00.00
1902.40.90.00.00

1903.00.00.00.00


19.04


1904.10


1904.10.10.10.00
1904.10.10.90.00

1904.10.30.10.00
1904.10.30.90.00

1904.10.90.10.00
1904.10.90.90.00
1904.20


1904.20.10.00.00


1904.20.91.10.00
1904.20.91.90.00

1904.20.95.10.00
1904.20.95.90.00

1904.20.99.10.00
1904.20.99.90.00
1904.30.00.00.00
1904.90

1904.90.10.10.00
1904.90.10.90.00

1904.90.80.10.00
1904.90.80.90.00

19.05


1905.10.00.00.00
1905.20
1905.20.10.00.00

1905.20.30.00.00

1905.20.90.00.00


1905.31


1905.31.11.00.00
1905.31.19.00.00

1905.31.30.00.00

1905.31.91.00.00

1905.31.99.00.13
1905.31.99.00.19
1905.32
1905.32.05.00.001905.32.11.00.00
1905.32.19.00.00

1905.32.91.00.00

1905.32.99.00.11
1905.32.99.00.19
1905.40
1905.40.10.00.00
1905.40.90.00.00
1905.90
1905.90.10.00.00


1905.90.20.00.11
1905.90.20.00.12
1905.90.20.00.13
1905.90.20.00.14
1905.90.20.00.19

1905.90.30.00.00


1905.90.45.00.00
1905.90.55.00.00


1905.90.60.00.11
1905.90.60.00.12
1905.90.60.00.13
1905.90.60.00.14
1905.90.60.00.15
1905.90.60.00.16
1905.90.60.00.19

1905.90.90.00.11
1905.90.90.00.12
1905.90.90.00.19
Malt hülasası; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer
almayan esasını un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde 
edilen küçük parçalar, kaba un, nişasta veya malt hülasası teşkil
eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya
tamamen yağının alınması esasına göre hesaplanan içindeki
kakao miktarı ağırlık itibariyle % 40'dan az olanlar); tarifenin
başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını 04.01 ila
04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil eden gıda 
müstahzarları ( içinde kakao bulunmayanlar veya tamamen 
yağının alınması esasına göre hesaplandığında içindeki
kakao miktarı ağırlık itibariyle % 5'den az olanlar ):
- Çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar (perakende
satılacak hale getirilmiş):
- - Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler
teşkil edenler:
- - - Diyet mamaları
- - - Diğerleri
- - Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil
edenler ve ağırlık itibariyle %5'den az kakao içerenler
- - Diğerleri
- 19.05 Pozisyonunda yer alan ekmekçi mamullerinin hazırlan -
masında kullanılan karışımlar ve hamurlar:
- - Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler
teşkil edenler
- - Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil 
edenler ve ağırlık itibariyle % 5'den az kakao içerenler
- - Diğerleri
- Diğerleri:
- - Malt hülasası:
- - - Kuru hülasa oranı ağırlık itibariyle % 90 veya daha fazla olanlar
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Katı süt yağı,sakkaroz, izoglikoz,glikoz veya nişasta içermeyen
veya % 1,5'dan az katı süt yağı, % 5 sakkaroz ( invert şeker dahil)
veya izoglikoz, % 5 glikoz veya nişasta içerenler (04.01 ila 04.04
pozisyonlarındaki ürünlerin toz halindeki gıda müstahzarları hariç)
- - - Diğerleri :
- - - - Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler
teşkil edenler
- - - - Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil
edenler ve ağırlık itibariyle % 5'den az kakao tozu içerenler
- - - - Diğerleri
- - - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli un
- - - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli pirinç
- - - - - Fenilketonüri hastaları için yumurta ikamesi
- - - - - Diğerleri

Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldu-
rulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, 
makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi); 
kuskus (hazırlanmış olsun olmasın):
- Pişirilmemiş makarna (doldurulmamış veya başka şekilde 
hazırlanmamış) :
- - Yumurta içerenler
- - - Sadece yumurta ve makarnalık buğday (durum buğdayı) unu ve
irmiği içerenler
- - - Diğerleri
- - Diğerleri :
- - - Ekmeklik buğday unu veya irmiği içermeyenler
- - - Diğerleri
- - - - Sebzeli olanlar
- - - - Sade olanlar
- - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli makarna
- - - - Diğerleri
- Doldurulmuş makarnalar (pişirilmiş veya başka şekilde
hazırlanmış olsun olmasın):
- - Ağırlık itibariyle % 20'den fazla balık, yumuşakça, kabuklu hayvan
ve diğer su omurgasızları içerenler
- - Ağırlık itibariyle % 20'den fazla sosis ve benzerlerini, her cins et ve
sakatatı içerenler (her türlü katı yağ dahil):
- - - Et ve sakatat içerenler
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Pişirilmiş
- - - Diğerleri

- Diğer makarnalar:
- - Kurutulmuş
- - Diğerleri
- Kuskus:
- - Hazırlanmamış kuskus
- - Diğerleri

Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri (flokon,
dane, yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya benzeri şekillerde)

Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması
suretiyle elde edilen gıda mamulleri (corn flakes gibi); tarifenin
başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme ya -
pılmış veya başka surette hazırlanmış dane (mısır hariç) veya
flokon halindeki hububat veya diğer şekilde işlenmiş daneler 
(un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük 
parçalar ve kaba un hariç) :
- Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrul -
ması suretiyle elde edilen gıda mamulleri:
- - Mısırdan elde edilenler:
- - - Kakao içerenler
- - - Diğerleri
- - Pirinçten elde edilenler:
- - - Kakao içerenler
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Kakao içerenler
- - - Diğerleri
- Kavrulmamış hububat flokonlarından veya kavrulmamış hubu -
bat flokonları ile kavrulmuş hububat flokonları yada kabartılmış
hububat karışımlarından elde edilen hazır gıdalar :
- - Esası kavrulmamış hububat flokonları olan "Müsli" tipi müstahzarlar 
- - Diğerleri:
- - - Mısırdan elde edilenler :
- - - - Kakao içerenler
- - - - Diğerleri
- - - Pirinçten elde edilenler :
- - - - Kakao içerenler
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
- - - - Kakao içerenler
- - - - Diğerleri
- Bulgur 
- Diğerleri:
- - Pirinç
- - - Kakao içerenler
- - - Diğerleri
- - Diğerleri
- - - Kakao içerenler
- - - Diğerleri

Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri (kakao
içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri,
mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler:
- Gevrek ekmek
- Zencefilli ekmek ve benzerleri:
- - Ağırlık itibariyle % 30'dan az sakkaroz (sakkaroz olarak ifade
edilen invert şeker dahil) içerenler
- - Ağırlık itibariyle % 30 veya daha fazla fakat % 50'den az sakkaroz
(sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) içerenler
- - Ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla sakkaroz (sakkaroz olarak
ifade edilen invert şeker dahil) içerenler
- Tatlı bisküviler, waffle ve gofretler :
- - Tatlı bisküviler:
- - - Çikolata veya kakao içeren diğer müstahzarlarla kısmen veya 
tamamen sıvanmış veya kaplanmış olanlar:
- - - - Net muhtevası 85 gr.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
- - - - Ağırlık itibariyle % 8 veya daha fazla katı süt yağı içerenler
- - - - Diğerleri:
- - - - - Çift katlı doldurulmuş bisküviler
- - - - - Diğerleri
- - - - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli biskuvi
- - - - - - Diğerleri
- - Waffle ve gofretler:
- - - Su muhteviyatı ağırlık itibariyle % 10'dan fazla olanlar
- - - Diğerleri
- - - - Çikolata veya kakao içeren diğer müstahzarlarla kısmen veya 
tamamen sıvanmış veya kaplanmış olanlar:
- - - - - Net muhtevası 85 gr.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri
- - - - - Tuzlanmış (doldurulmuş olsun olmasın)
- - - - - Diğerleri
- - - - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli gofret
- - - - - - Diğerleri
- Gevrekler, kızartılmış ekmek ve diğer kızartılmış mamuller:
- - Gevrekler
- - Diğerleri
- Diğerleri:
- - Mayasız ekmek (matzos)
- - Hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı,
pirinç kağıdı ve benzeri ürünler
- - - Hosti
- - - Eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri
- - - Mühür güllacı
- - - Pirinç kağıdı
- - - Diğerleri
- - Diğerleri :
- - - Bal, yumurta, peynir veya meyva içermeyen ve kuru madde
üzerinden ağırlık itibariyle her biri % 5'i geçmeyen oranda şeker
ve katı yağ içeren ekmekler
- - - Bisküviler
- - - Aromalı veya tuzlu ürünler
- - - Diğerleri:
- - - - İlave tatlandırıcı madde içerenler
- - - - - Baklava
- - - - - Kadayıf
- - - - - Pasta
- - - - - Kek
- - - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli kurabiye
- - - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli beze
- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri
- - - - - Şeker hastaları için gluten ekmeği
- - - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli ekmek
- - - - - Diğerleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *