26 Şubat 2015 Perşembe

Fasil 22

Fasıl 22 Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke


POZİSYON NOEŞYANIN TANIMI
22.01


2201.10

2201.10.11.00.00
2201.10.19.00.00
2201.10.90.00.00
2201.90
2201.90.00.00.11
2201.90.00.00.19

22.022202.10

2202.10.00.00.11
2202.10.00.00.12
2202.10.00.00.13
2202.10.00.00.19
2202.90


2202.90.10.00.11
2202.90.10.00.19

2202.90.91.00.00

2202.90.95.00.00

2202.90.99.00.00


2203.00

2203.00.01.00.00
2203.00.09.00.00
2203.00.10.00.00

22.04

2204.10

2204.10.11.00.00
2204.10.91.00.00

2204.10.93.00.11
2204.10.93.00.12
2204.10.94.00.00
2204.10.96.00.00
2204.10.98.00.002204.21
2204.21.06.00.00
2204.21.07.00.00
2204.21.08.00.00
2204.21.09.00.00

2204.21.11.00.00
2204.21.12.00.00
2204.21.13.00.00
2204.21.17.00.00
2204.21.18.00.00
2204.21.19.00.00
2204.21.22.00.00
2204.21.23.00.00
2204.21.24.00.00
2204.21.26.00.00
2204.21.27.00.00
2204.21.28.00.00
2204.21.32.00.00
2204.21.34.00.00
2204.21.36.00.00
2204.21.37.00.00
2204.21.38.00.00

2204.21.42.00.00
2204.21.43.00.00
2204.21.44.00.00
2204.21.46.00.00
2204.21.47.00.00
2204.21.48.00.00
2204.21.62.00.00
2204.21.66.00.00
2204.21.67.00.00
2204.21.68.00.00
2204.21.69.00.00
2204.21.71.00.00
2204.21.74.00.00
2204.21.76.00.00
2204.21.77.00.00
2204.21.78.00.00

2204.21.79.00.00
2204.21.80.00.00

2204.21.81.00.00
2204.21.82.00.00

2204.21.83.00.00
2204.21.84.00.00


2204.21.85.00.00
2204.21.86.00.00
2204.21.87.00.00
2204.21.88.00.00
2204.21.89.00.00
2204.21.90.00.00
2204.21.91.00.00
2204.21.92.00.00


2204.21.93.00.00
2204.21.94.00.00

2204.21.95.00.00
2204.21.96.00.00

2204.21.97.00.00
2204.21.98.00.00
2204.29
2204.29.10.00.00
2204.29.11.00.00
2204.29.12.00.00
2204.29.13.00.00
2204.29.17.00.00
2204.29.18.00.00

2204.29.42.00.00
2204.29.43.00.00
2204.29.44.00.00
2204.29.46.00.00
2204.29.47.00.00
2204.29.48.00.00
2204.29.58.00.00

2204.29.79.00.00
2204.29.80.00.00

2204.29.81.00.00
2204.29.82.00.00

2204.29.83.00.00
2204.29.84.00.002204.29.85.00.00
2204.29.86.00.00
2204.29.87.00.00
2204.29.88.00.00
2204.29.89.00.00
2204.29.90.00.00
2204.29.91.00.00
2204.29.92.00.00


2204.29.93.00.00
2204.29.94.00.00

2204.29.95.00.00
2204.29.96.00.00

2204.29.97.00.00
2204.29.98.00.00
2204.30
2204.30.10.00.00
2204.30.92.00.00
2204.30.94.00.00

2204.30.96.00.00
2204.30.98.00.00

22.05

2205.10
2205.10.10.00.00

2205.10.90.00.11

2205.10.90.00.12
2205.90
2205.90.10.00.00

2205.90.90.00.11

2205.90.90.00.12

2206.002206.00.10.00.00


2206.00.31.00.00
2206.00.39.00.00


2206.00.51.00.00
2206.00.59.00.00

2206.00.81.00.00
2206.00.89.00.00

22.072207.10


2207.10.00.10.11
2207.10.00.10.12

2207.10.00.90.11
2207.10.00.90.12
2207.20


2207.20.00.10.13
2207.20.00.10.14
2207.20.00.10.15

2207.20.00.90.13
2207.20.00.90.14
2207.20.00.90.15

22.08


2208.20


2208.20.12.00.00
2208.20.14.00.00
2208.20.26.00.00
2208.20.27.00.00
2208.20.29.00.00

2208.20.40.00.00

2208.20.62.00.00
2208.20.64.00.00
2208.20.86.00.00
2208.20.87.00.00
2208.20.89.00.00
2208.30

2208.30.11.00.00
2208.30.19.00.00

2208.30.30.00.00

2208.30.41.00.00
2208.30.49.00.00

2208.30.61.00.00
2208.30.69.00.00

2208.30.71.00.00
2208.30.79.00.00

2208.30.82.00.00
2208.30.88.00.00
2208.40


2208.40.11.00.00

2208.40.31.00.11
2208.40.31.00.12

2208.40.39.00.11
2208.40.39.00.12

2208.40.51.00.002208.40.91.00.11
2208.40.91.00.12
2208.40.99.00.00
2208.50

2208.50.11.00.00
2208.50.19.00.00

2208.50.91.00.00
2208.50.99.00.00
2208.60

2208.60.11.00.00
2208.60.19.00.00

2208.60.91.00.00
2208.60.99.00.00
2208.70
2208.70.10.00.00
2208.70.90.00.00
2208.90

2208.90.11.00.00
2208.90.19.00.00

2208.90.33.00.00
2208.90.38.00.00


2208.90.41.00.002208.90.45.00.00

2208.90.48.00.11
2208.90.48.00.19

2208.90.52.00.00
2208.90.54.00.00
2208.90.56.00.00
2208.90.69.00.002208.90.71.00.11
2208.90.71.00.19
2208.90.75.00.00
2208.90.77.00.00
2208.90.78.00.002208.90.91.10.00
2208.90.91.90.00

2208.90.99.10.00
2208.90.99.90.00

2209.00


2209.00.11.00.00
2209.00.19.00.00

2209.00.91.00.00
2209.00.99.00.00
Sular (tabii ve suni mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave
şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmamış veya
lezzetlendirilmemiş); buz ve kar:
- Mineral sular ve gazlı sular :
- - Tabii mineral sular:
- - - Karbonatlandırılmamış
- - - Diğerleri
- - Diğerleri
- Diğerleri
- - İçme suyu
- - Diğerleri

Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya
diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış)
ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve
sebze suları hariç):
- Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya
diğer tatlandırıcı maddeler katılmış ve aromalandırılmış)
- - Sade gazozlar
- - Meyvalı gazozlar
- - Kolalı gazozlar
- - Diğerleri
- Diğerleri:
- - 04.01 ila 04.04 Pozisyonlarındaki ürünleri veya bu pozisyonlardaki
ürünlerden elde edilen katı yağı içermeyenler
- - - Alkolsüz bira
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - 04.01 ila 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerden elde edilen
katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 0,2 'den az olanlar
- - - 04.01 ila 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerden elde edilen katı yağ
oranı ağırlık itibariyle % 0,2 veya daha fazla fakat % 2 'den az olanlar
- - - 04.01 iIa 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerden elde edilen katı yağ
oranı ağırlık itibariyle % 2 veya daha fazla olanlar

Malttan üretilen biralar:
- Muhtevası 10 litre veya daha az olan kaplarda :
- - Şişede olanlar
- - Diğerleri
- Muhtevası 10 litreyi geçen kaplarda olanlar

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm
şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç):
- Köpüklü şaraplar
- - Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar:
- - - Şampanya
- - - Asti köpüklü şarap
- - - Diğerleri
- - - - Suni köpüklü şaraplar
- - - - Tabii köpüklü şaraplar
- - Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar
- - Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar
- - Diğerleri

- Diğer şaraplar; fermantasyonu alkol ilavesi ile önlenmiş veya
durdurulmuş üzüm şırası:
- - Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar:
- - - Mantar tıpaların tutucularla şişe ağzına tutturulmuş olduğu şişeli
şaraplar (2204.10.alt pozisyonundakiler hariç); 20 oC'deki
ısıda karbondioksit basıncı en az 1 en fazla 3 bar olan, başkaca
surette hazır hale getirilmiş şaraplar:
- - - - Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar
- - - - Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar
- - - - Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
- - - - Avrupa Topluluğunda üretilmiş olanlar:
- - - - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'ü geçmeyenler :
- - - - - - Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar:
- - - - - - - Beyaz:
- - - - - - - - Alsace
- - - - - - - - Bordeaux
- - - - - - - - Bourgogne (Burgundy)
- - - - - - - - Val de Loire (Loire valley)
- - - - - - - - Mosel - Saar - Ruwer
- - - - - - - - Pfalz
- - - - - - - - Rheinhessen
- - - - - - - - Tokay
- - - - - - - - Lazio (Latium)
- - - - - - - - Toscana (Tuscany)
- - - - - - - - Trentino, Alto Adige ve Friuli
- - - - - - - - Veneto
- - - - - - - - Vinho Verde
- - - - - - - - Penedés
- - - - - - - - Rioja
- - - - - - - - Valencia
- - - - - - - - Diğerleri
- - - - - - - Diğerleri :
- - - - - - - - Bordeaux
- - - - - - - - Bourgogne (Burgundy)
- - - - - - - - Beaujotais
- - - - - - - - Cotes du Rhone
- - - - - - - - Languedoc - Roussillon
- - - - - - - - Val de Loire (Loire Valley)
- - - - - - - - Piemonte (Piemont)
- - - - - - - - Toscana (Tuscany)
- - - - - - - - Trentino ve Alto Adige
- - - - - - - - Veneto
- - - - - - - - Dao, Bairrada ve Douro
- - - - - - - - Navarra
- - - - - - - - Penedés
- - - - - - - - Rioja
- - - - - - - - Valdepenas
- - - - - - - - Diğerleri
- - - - - - Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar :
- - - - - - - Beyaz
- - - - - - - Diğerleri
- - - - - - Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar:
- - - - - - - Beyaz
- - - - - - - Diğerleri
- - - - - - Diğerleri:
- - - - - - - Beyaz
- - - - - - - Diğerleri
- - - - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçen fakat % 22'yi geçmeyenler :
- - - - - - Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:
- - - - - - - Madeira ve Setubal muscatel
- - - - - - - Sherry
- - - - - - - Marsala
- - - - - - - Samos ve Muscat de Lemnos
- - - - - - - Port
- - - - - - - Diğerleri
- - - - - - Diğerleri
- - - - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'yi geçenler
- - - - Diğerleri:
- - - - - Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:
- - - - - - Beyaz
- - - - - - Diğerleri
- - - - - Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar:
- - - - - - Beyaz
- - - - - - Diğerleri
- - - - - Diğerleri:
- - - - - - Beyaz
- - - - - - Diğerleri
- - Diğerleri :
- - - Mantar tıpaların tutucularla şişe ağzına tutturulmuş olduğu şişeli
şaraplar (2204.10.alt pozisyonundakiler hariç); 20 oC'deki
ısıda karbondioksit basıncı en az 1 en fazla 3 bar olan, başkaca
surette hazır hale getirilmiş şaraplar
- - - Diğerleri :
- - - - Avrupa Topluluğunda üretilmiş olanlar:
- - - - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçmeyenler :
- - - - - - Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar :
- - - - - - - Beyaz:
- - - - - - - - Tokay
- - - - - - - - Bordeaux
- - - - - - - - Bourgogne (Burgundy)
- - - - - - - - Val de Loire (Loire valley)
- - - - - - - - Diğerleri
- - - - - - - Diğerleri :
- - - - - - - - Bordeaux
- - - - - - - - Bourgogne (Burgundy)
- - - - - - - - Beaujolais
- - - - - - - - Cotes du Rhone
- - - - - - - - Languedoc - Roussillon
- - - - - - - - Val de Loire (Loire valley)
- - - - - - - - Diğerleri
- - - - - - Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:
- - - - - - - Beyaz
- - - - - - - Diğerleri
- - - - - - Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar:
- - - - - - - Beyaz
- - - - - - - Diğerleri
- - - - - - Diğerleri :
- - - - - - - Beyaz
- - - - - - - Diğerleri
- - - - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 15 'i geçen fakat % 22 'yi
geçmeyenler :
- - - - - - Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:
- - - - - - - Madeira ve Setubal muscatel
- - - - - - - Sherry
- - - - - - - Marsala
- - - - - - - Samos ve Muscat de Lemnos
- - - - - - - Port
- - - - - - - Diğerleri
- - - - - - Diğerleri
- - - - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'yi geçenler
- - - - Diğerleri:
- - - - - Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:
- - - - - - Beyaz
- - - - - - Diğerleri
- - - - - Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar:
- - - - - - Beyaz
- - - - - - Diğerleri
- - - - - Diğerleri:
- - - - - - Beyaz
- - - - - - Diğerleri
- Diğer üzüm şıraları :
- - Fermentasyonu devam eden veya fermantasyonu alkol ilavesinden başka
şekilde durdurulmuş olanlar
- - Diğerleri :
- - - 20 oC'deki yoğunluğu 1,33 gr/m3 . veya daha az olup
alkol derecesi hacim itibariyle % 1'i geçmeyenler :
- - - - Konsantre edilmiş
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
- - - - Konsantre edilmiş
- - - - Diğerleri

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu madde-
lerle aromalandırılmış) :
- Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar :
- - Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar
- - Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 'den fazla olanlar
- - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 'den fazla fakat % 22'den az
olanlar
- - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla olanlar
- Diğerleri :
- - Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar
- - Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 'den fazla olanlar
- - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 'den fazla fakat % 22'den az
olanlar
- - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 'den fazla olanlar

Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal
şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer
almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente
edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları:
- Meyva posalarından yapılanlar
- Diğerleri:
- - Köpüklü olanlar :
- - - Elma şarabı ve armut şarabı
- - - Diğerleri
- - Köpüksüz olanlar:
- - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar :
- - - - Elma şarabı ve armut şarabı
- - - - Diğerleri
- - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar :
- - - - Elma şarabı ve armut şarabı
- - - - Diğerleri

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80 veya daha fazla olan tağyir
(denatüre) edilmemiş etil alkol; alkol derecesi ne olursa olsun
tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen
diğer alkollü içkiler :
- AlkoI derecesi hacim itibariyle % 80 veya daha fazla olan
tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol
- - Tarım ürünlerinden elde edilenler
- - - Dökme etil alkol
- - - Ambalajlı etil alkol
- - Diğerleri
- - - Dökme etil alkol
- - - Ambalajlı etil alkol
- Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve
damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler :
- - Tarım ürünlerinden elde edilenler
- - - Dökme etil alkol
- - - Ambalajlı etil alkol
- - - Alkollü içkiler
- - Diğerleri
- - - Dökme etil alkol
- - - Ambalajlı etil alkol
- - - Alkollü içkiler

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre)
edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler
ve diğer alkollü içecekler :
- Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde
edilen alkolIü içkiler:
- - Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar :
- - - Konyak
- - - Armanyak
- - - Grappa
- - - Jerez brendisi
- - - Diğerleri
- - Muhteviyatı 2 litreyi geçen kaplarda olanlar :
- - - Ham damıtılmış olanlar (işlenmemiş distilat)
- - - Diğerleri :
- - - - Konyak
- - - - Armanyak
- - - - Grappa
- - - - Jerez brendisi
- - - - Diğerleri
- Viskiler:
- - Burbon viski :
- - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
- - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
- - İskoç viskisi :
- - - Saf malt viskisi
- - - Karıştırılmış malt viski :
- - - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
- - - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
- - - Saf ve karıştırılmış tahıl viskisi:
- - - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
- - - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
- - - Diğer karıştırılmış viski:
- - - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
- - - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
- - Diğerleri :
- - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
- - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
- Rom ve fermente edilmiş şeker kamışı ürünlerinin damıtılmasıyla
elde edilen diğer içkiler:
- - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar :
- - - Saf alkolün hektolitresinde 225 gram veya
daha fazla etil ve metil alkolden başka uçucu
maddeler içeren rom (% 10 toleransla)
- - - Diğerleri :
- - - - Kıymeti saf alkolün litresinde
7,9 Euro'yu geçenler
- - - - - Rom
- - - - - Tafia
- - - - Diğerleri
- - - - - Rom
- - - - - Tafia
- - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar :
- - - Saf alkolün hektolitresinde 225 gram veya daha fazla etil ve
metil alkolden başka uçucu maddeler içeren rom (% 10 toleransla)
- - - Diğerleri :
- - - - Kıymeti saf alkolün litresinde 2 Euro'yu geçenler
- - - - - Rom
- - - - - Tafia
- - - - Diğerleri
- Cin ve Geneva
- - Cin:
- - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
- - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
- - Geneva :
- - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
- - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
- Votka
- - Alkol derecesi hacim itibariyle %45,4 veya daha az olanlar:
- - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
- - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
- - Alkol derecesi hacim itibariyle %45,4' den fazla olanlar:
- - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
- - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
- Likörler
- - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
- - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
- Diğerleri:
- - Arak:
- - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
- - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
- - Erik, armut ve kirazdan damıtma yoluyla elde edilen alkollü içkiler (likörler hariç) :
- - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
- - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
- - Damıtma yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler ve içecekler:
- - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar :
- - - - Uzo
- - - - Diğerleri :
- - - - - Damıtma yoluyla elde edilen alkollü içkiler (likörler hariç) :
- - - - - - Meyvalardan damıtım yoluyla elde edilenler :
- - - - - - - Calvados
- - - - - - - Diğerleri
- - - - - - - - Rakı
- - - - - - - - Diğerleri
- - - - - - Diğerleri:
- - - - - - - Korn
- - - - - - - Tekila
- - - - - - - Diğerleri
- - - - - Diğer alkollü içecekler
- - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar:
- - - - Damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler (likörler hariç):
- - - - - Meyvelerden damıtım yoluyla elde edilenler
- - - - - - Rakı
- - - - - - Diğerleri
- - - - - Tekila
- - - - - Diğerleri
- - - - Diğer alkollü içecekler
- - Alkol derecesi hacim itibariyle % 80' den az olan tağyir (denatüre)
edilmemiş etil alkol :
- - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar :
- - - - Tarım ürünlerinden elde edilenler
- - - - Diğerleri
- - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar :
- - - - Tarım ürünlerinden elde edilenler
- - - - Diğerleri

Sirkeler ve asetik asitten elde edilen sirke yerine geçen
maddeler:
- Şarap sirkeleri:
- - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
- - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
- Diğerleri:
- - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
- - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *