26 Şubat 2015 Perşembe

Fasil 23

FASIL 23


G.T.İ.P. NOAÇIKLAMA
23.01Et, sakatat, balık, kabuklu deniz hayvanları, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının insanların yemesine elverişli olmayan unları, kaba unları ve pelletleri ; kakırdaklar(donyağı tortusu) :
23.02Hububat veya baklagillerin elenmesi, öğütülmesi veya başka işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar (pellet halinde olsun olmasın) :
23.03Nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ; şeker pancarının etli kısımları, şeker kamışı bagası ve şeker sanayiinin diğer artıkları, biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları (pellet halinde olsun olmasın) :
23.06Bitkisel katı veya sıvı yağların ekstraksiyonundan (özütleme)(23.04 ve 23.05 pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya 'pellet' halinde olsun olmasın) :
23.09Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar :
2301.10- Et veya sakatatın unları, kaba unları ve pelletleri ; kıkırdaklar
2301.10.00.00.13- - Kanatlı hayvanlardan elde edilenler
2301.10.00.00.14- - Geviş getiren (ruminat) hayvanlardan elde edilenler
2301.10.00.00.18- - Diğerleri
2301.20- Balık, kabuklu deniz hayvanı, yumuşakça veya diğer su omurga sızlarının unları ,kaba unları ve pelletleri
2301.20.00.00.11- - Balık unu
2301.20.00.00.19- - Diğerleri
2302.10- Mısırdan elde edilenler :
2302.10.10.00.11- - - Kepekler
2302.10.10.00.19- - - Diğerleri
2302.10.90.00.11- - - Kepekler
2302.10.90.00.19- - - Diğerleri
2302.30- Buğdaydan elde edilenler :
2302.30.10.00.11- - - Kepekler
2302.30.10.00.19- - - Diğerleri
2302.30.90.00.11- - - Kepekler
2302.30.90.00.19- - - Diğerleri
2302.40- Diğer hububattan elde edilenler :
2302.40.02.00.11- - - - Kepekler
2302.40.02.00.19- - - - Diğerleri
2302.40.08.00.11- - - - Kepekler
2302.40.08.00.19- - - - Diğerleri
2302.40.10.00.11- - - - Kepekler
2302.40.10.00.19- - - - Diğerleri
2302.40.90.00.11- - - - Kepekler
2302.40.90.00.19- - - - Diğerleri
2302.50- Baklagillerden elde edilenler
2302.50.00.00.11- - Kepekler
2302.50.00.00.19- - Diğerleri
2303.10- Nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar :
2303.10.11.00.11- - - - Mısır gluteni
2303.10.11.00.19- - - - Diğerleri
2303.10.19.00.11- - - - Mısır gluteni
2303.10.19.00.19- - - - Diğerleri
2303.10.90.00.00- - Diğerleri
2303.20- Şeker pancarının etli kısımları, şeker kamışı bagası ve şeker sanayiinin diğer artıkları :
2303.20.10.00.00- - Şeker pancarının etli kısımları
2303.20.90.00.00- - Diğerleri
2303.30.00.00.00- Biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları
2304.00.00.00.00Soya fasulyesi yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya 'pellet' halinde olsun olmasın)
2305.00.00.00.00Yer fıstığı yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya pellet halinde olsun olmasın)
2306.10.00.00.00- Pamuk tohumundan
2306.20.00.00.00- Keten tohumundan
2306.30.00.00.00- Ayçiçeği tohumundan
2306.41.00.00.00- - Düşük erusik asit muhtevalı rep veya kolza tohumundan
2306.49.00.00.00- - Diğerleri
2306.50.00.00.00- Hindistan cevizi veya kopradan
2306.60.00.00.00- Palm cevizi veya palm bademinden
2306.90- Diğerleri :
2306.90.05.00.00- - Mısır embriyolarından
2306.90.11.00.00- - - - Ağırlık itibariyle zeytinyağı oranı % 3 veya daha az olanlar
2306.90.19.00.00- - - - Ağırlık itibariyle zeytinyağı oranı % 3'ten fazla olanlar
2306.90.90.00.00- - - Diğerleri
2307.00Şarap tortusu ; ham tartar :
2307.00.11.00.00- - Alkol derecesi % 7,9'u geçmeyen ve kuru madde oranı ağırlık itibariyle % 25 veya daha fazla olanlar
2307.00.19.00.00- - Diğerleri
2307.00.90.00.00- Ham tartar
2308.00Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ve hayvan gıdası olarak kullanılan neviden olan bitkisel maddeler ve bitkisel döküntü, artık ve yan ürünler (pellet halinde olsun olmasın) :
2308.00.11.00.00- - Alkol derecesi % 4,3'ü geçmeyen ve kuru madde oranı ağırlık itibariyle % 40'dan daha fazla olanlar
2308.00.19.00.00- - Diğerleri
2308.00.40.00.00- Meşe palamudu, at kestanesi, meyva posaları (üzüm posası hariç)
2308.00.90.00.00- Diğerleri
2309.10- Kedi veya köpek maması (perakende satılacak hale getirilmiş) :
2309.10.11.00.00- - - - - Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10'dan az süt ürünleri içerenler
2309.10.13.00.00- - - - - Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50'den az süt ürünleri içerenler
2309.10.15.00.00- - - - - Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla fakat % 75'den az süt ürünleri içerenler
2309.10.19.00.00- - - - - Ağırlık itibariyle %75 ve daha fazla süt ürünleri içerenler
2309.10.31.00.00- - - - - Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10'dan az süt ürünleri içerenler
2309.10.33.00.00- - - - - Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50'den az süt ürünleri içerenler
2309.10.39.00.00- - - - - Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla süt ürünleri içerenler
2309.10.51.00.00- - - - - Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10'dan az süt ürünleri içerenler
2309.10.53.00.00- - - - - Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50'den az süt ürünleri içerenler
2309.10.59.00.00- - - - - Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla süt ürünleri içerenler
2309.10.70.00.00- - - Nişasta, glikoz, glikoz şurubu, maltodekstrin , maltodekstrin şurubu içermeyip süt ürünlerini içerenler
2309.10.90.00.00- - Diğerleri
2309.90- Diğerleri :
2309.90.10.00.00- - Balık veya deniz memelilerinden elde edilen çözünebilir ürünler
2309.90.20.00.00- - Bu faslın 5 Nolu Ek Notunda belirtilen ürünler
2309.90.31.00.00- - - - - - Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10'dan az süt ürünleri içerenler
2309.90.33.00.00- - - - - - Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50'den az süt ürünleri içerenler
2309.90.35.00.00- - - - - - Ağırlık itibariyle %50 ve daha fazla fakat % 75'den az süt ürünleri içerenler
2309.90.39.00.00- - - - - - Ağırlık itibariyle % 75 ve daha fazla süt ürünleri içerenler
2309.90.41.00.00- - - - - - Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10'dan az süt ürünleri içerenler
2309.90.43.00.00- - - - - - Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50'den az süt ürünleri içerenler
2309.90.49.00.00- - - - - - Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla süt ürünleri içerenler
2309.90.51.00.00- - - - - - Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10'dan az süt ürünleri içerenler
2309.90.53.00.00- - - - - - Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50'den az süt ürünleri içerenler
2309.90.59.00.00- - - - - - Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla süt ürünleri içerenler
2309.90.70.00.00- - - - Nişasta, glikoz, glikoz şurubu, maltodekstrin , maltodekstrin şurubu içermeyip süt ürünlerini içerenler
2309.90.91.00.00- - - - Melas ilave edilmiş şeker pancarının etli kısımları
2309.90.96.10.00- - - - - Kaba yonca suyundan termik işlem yoluyla elde edilen, yeşil renkteki yaprakların proteinli tüm konsantreleri ve bunların türevleri
2309.90.96.90.11- - - - - - Diğer balık yemleri
2309.90.96.90.12- - - - - - İz mineral maddeler
2309.90.96.90.13- - - - - - Yem için hazırlanmış taşıyıcılı aktif madde karışımları
2309.90.96.90.19- - - - - - Diğerleri
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *