20 Nisan 2015 Pazartesi

istanbul bel ve kurek ureticileri

    İstanbul Bel ve Kürek Firmaları  1. İstanbul Bel ve Kürek Üreticileri -TurkExim

    www.ithalatihracat.biz/?pnum=3414
    İstanbul Bel ve Kürek Üreticileri. ▻Gtip No 820110000011 beller ▻Gtip No 820110000012 kürekler ▻Prodcom kodu 25.73.10.10.00 beller ve kürekler ... 
GTİP KoduGTİP AçıklamaProdcom KoduProdcom Açıklama
820110000011beller25.73.10.10.00beller ve kürekler
820110000012kürekler25.73.10.10.00beller ve kürekler
820120000000yabalar25.73.10.20.00yabalar, tarımda, bahçecilikte veya ormancılıkta kullanılanlar
820130000011kazmalar25.73.10.30.00kazmalar, külünkler, çapalar, tırmıklar
820130000012tırmıklar25.73.10.30.00kazmalar, külünkler, çapalar, tırmıklar
820130000019külünkler, çapalar ve kazayağı25.73.10.30.00kazmalar, külünkler, çapalar, tırmıklar
820140000011baltalar25.73.10.40.00baltalar, bağcı bıçakları ve benzeri kesici aletler (buz baltaları hariç)
820140000019bağcı bıçakları vb. kesici/yontucu el aletleri25.73.10.40.00baltalar, bağcı bıçakları ve benzeri kesici aletler (buz baltaları hariç)
820150000011bağ ve bahçıvan makasları25.73.10.50.00budama makasları ve benzeri tek elle kullanılan budayıcılar ve makaslar (kümes hayvanları makasları dahil) (parmak halkaları olan, budama makası uçlu budama tipi makaslar, budama bıçakları hariç)
820150000019diğer budama makasları25.73.10.50.00budama makasları ve benzeri tek elle kullanılan budayıcılar ve makaslar (kümes hayvanları makasları dahil) (parmak halkaları olan, budama makası uçlu budama tipi makaslar, budama bıçakları hariç)
820160000000çit makasları, iki elle kullanılan makaslar25.73.10.60.00çit makasları, iki elle kullanılan budama makasları ve benzeri iki elle kullanılan makaslar
820190001000orak25.73.10.70.00diğer el aletleri (sustalı bıçaklar hariç), tarımda, bahçecilikte ve ormancılıkta kullanılanlar
820190002000tırpan25.73.10.70.00diğer el aletleri (sustalı bıçaklar hariç), tarımda, bahçecilikte ve ormancılıkta kullanılanlar
820190009011hayvan kırkmaya mahsus makaslar25.73.10.70.00diğer el aletleri (sustalı bıçaklar hariç), tarımda, bahçecilikte ve ormancılıkta kullanılanlar
820190009019diğer zirai el aletleri25.73.10.70.00diğer el aletleri (sustalı bıçaklar hariç), tarımda, bahçecilikte ve ormancılıkta kullanılanlar
820210000011sırtlı testereler25.73.20.10.00el testereleri (kendinden motorlu el testereleri hariç)
820210000019diğer el testereleri25.73.20.10.00el testereleri (kendinden motorlu el testereleri hariç)
820220000000şerit halinde testere ağızları25.73.20.20.00şerit halinde testere ağızları
820231000000iş gören kısmı çelikten olan dairevi testere ağızları25.73.20.30.00dairesel testere ağızları, iş gören kısımları çelikten olanlar (dar ve uzun yiv açmak için kullanılan testere ağızları dahil)
820239000000iş gören kısmı diğer maddelerden olan dairevi testere ağızları25.73.20.50.00dairesel testere ağızları, iş gören kısımları çelik olmayanlar (dar ve uzun yiv açmak için kullanılan testere ağızları dahil)
820240000000zincir halinde olan testere ağızları25.73.20.99.00testere ağızları (iş gören kısımları çelikten) metal dışı malzemeleri işlemek için (şerit, dairesel, düz, müzikli testere ağızları hariç)
820291000000düz testere ağızları (metal işlemeye mahsus olanlar)25.73.20.93.00düz testere ağızları, metal işlemek için
820299110011metaller için kıl testere25.73.20.95.00testere ağızları (iş gören kısımları çelikten) metal işlemek için; iş gören kısımları diğer malzemelerden olan testere ağızları (şerit, dairesel, zincir veya düz testere ağızları hariç)
820299110019metaller için çelikten, düz olmayan diğer testere ağzı25.73.20.95.00testere ağızları (iş gören kısımları çelikten) metal işlemek için; iş gören kısımları diğer malzemelerden olan testere ağızları (şerit, dairesel, zincir veya düz testere ağızları hariç)
820299190011taş biçmeye mahsus çelikten dişsiz testere ağızları25.73.20.99.00testere ağızları (iş gören kısımları çelikten) metal dışı malzemeleri işlemek için (şerit, dairesel, düz, müzikli testere ağızları hariç)
820299190012diğer maddeler için ağzı çelikten kıl testere25.73.20.99.00testere ağızları (iş gören kısımları çelikten) metal dışı malzemeleri işlemek için (şerit, dairesel, düz, müzikli testere ağızları hariç)
820299190019diğer maddeler için çelikten düz olmayan diğer testere ağzı25.73.20.99.00testere ağızları (iş gören kısımları çelikten) metal dışı malzemeleri işlemek için (şerit, dairesel, düz, müzikli testere ağızları hariç)
820299900011diğer maddelerden kıl testere25.73.20.95.00testere ağızları (iş gören kısımları çelikten) metal işlemek için; iş gören kısımları diğer malzemelerden olan testere ağızları (şerit, dairesel, zincir veya düz testere ağızları hariç)
820299900019ağzı diğer maddelerden, düz olmayan diğer testereler25.73.20.95.00testere ağızları (iş gören kısımları çelikten) metal işlemek için; iş gören kısımları diğer malzemelerden olan testere ağızları (şerit, dairesel, zincir veya düz testere ağızları hariç)
820310001000metal işlerinde kullanılan eğeler25.73.30.13.00eğeler, törpüler ve benzeri aletler (takım tezgahları için zımbalama uçları ve törpüler hariç)
820310009011metal işleri dışında kullanılan törpüler25.73.30.13.00eğeler, törpüler ve benzeri aletler (takım tezgahları için zımbalama uçları ve törpüler hariç)
820310009012metal işleri dışında kullanılan eğeli törpüler25.73.30.13.00eğeler, törpüler ve benzeri aletler (takım tezgahları için zımbalama uçları ve törpüler hariç)
820310009019metal işleri dışında kullanılan törpü benzeri aletler25.73.30.13.00eğeler, törpüler ve benzeri aletler (takım tezgahları için zımbalama uçları ve törpüler hariç)
820320100000cımbızlar25.73.30.15.00cımbızlar
820320900011pensler25.73.30.17.00pensler, kerpetenler ve benzeri aletler (kesici pensler dahil) (cımbızlar, şeker maşaları hariç)
820320900012kerpetenler25.73.30.17.00pensler, kerpetenler ve benzeri aletler (kesici pensler dahil) (cımbızlar, şeker maşaları hariç)
820320900019pens, kerpeten, cımbız benzeri diğer aletler25.73.30.17.00pensler, kerpetenler ve benzeri aletler (kesici pensler dahil) (cımbızlar, şeker maşaları hariç)
820330000000tenekeci makasları vb. aletler25.73.30.23.00metal kesme (tenekeci) makasları ve benzeri el aletleri
820340000011zımbalar25.73.30.25.00boru kesiciler, cıvata kesiciler, zımbalar ve benzeri aletler (takım tezgahları için delme uçları ve törpüler, makine tipi metal kesme makasları ve ofis için delici zımbalar, bilet delgileri hariç)
820340000019boru, cıvata kesicileri vb. aletler25.73.30.25.00boru kesiciler, cıvata kesiciler, zımbalar ve benzeri aletler (takım tezgahları için delme uçları ve törpüler, makine tipi metal kesme makasları ve ofis için delici zımbalar, bilet delgileri hariç)
820411000000elle kullanılan sıkıştırma anahtarları; sabit ağızlı25.73.30.33.00sıkıştırma anahtarları, sabit ağızlı, el ile kullanılan (tork metre anahtarları dahil) (pafta anahtarları hariç)
820412000000elle kullanılan sıkıştırma anahtarları; ayarlanabilir ağızlı25.73.30.35.00sıkıştırma anahtarları (ingiliz anahtarı, boru anahtarı, vb.), ayarlanabilir ağızlı, el ile kullanılan (tork metre anahtarları dahil) (pafta anahtarları hariç)
820420000000değiştirilebilir sıkıştırma soketleri25.73.30.37.00değiştirilebilir sıkıştırma soketleri (lokmaları)
820510000011matkaplar25.73.30.53.00delme, set (diş) açma veya yiv açma el aletleri (birbiriyle değiştirilebilir el aletleri, takım tezgahları veya güçle çalışan el aletleri, pnömatik aletler veya kendinden motorlu el aletleri hariç)
820510000012diş/yiv açma aletleri25.73.30.53.00delme, set (diş) açma veya yiv açma el aletleri (birbiriyle değiştirilebilir el aletleri, takım tezgahları veya güçle çalışan el aletleri, pnömatik aletler veya kendinden motorlu el aletleri hariç)
820510000019diğer delme, diş/yiv açma aletleri25.73.30.53.00delme, set (diş) açma veya yiv açma el aletleri (birbiriyle değiştirilebilir el aletleri, takım tezgahları veya güçle çalışan el aletleri, pnömatik aletler veya kendinden motorlu el aletleri hariç)
820520000011çekiçler25.73.30.55.00çekiçler ve balyozlar, iş gören kısmı metalden olanlar
820520000012balyozlar25.73.30.55.00çekiçler ve balyozlar, iş gören kısmı metalden olanlar
820530000000rende, keski, oluklu keski ve ağaç işlemek için kesici aletler25.73.30.57.00rendeler, keskiler, oluklu keskiler ve benzeri kesici aletler, ağaç işlemek için olanlar
820540000000tornavidalar25.73.30.63.00tornavidalar
820551000011ev işlerinde kullanılan camcı elmasları25.73.30.65.00el aletleri, evde kullanılanlar
820551000019ev işlerinde kullanılan diğer el aletleri25.73.30.65.00el aletleri, evde kullanılanlar
820559100000duvarcı, dökümcü, çimentocu, alçı işçisi ve ressamlar için aletler25.73.30.73.00diğer aletler, duvarcı, kalıpçı, çimentocu, alçı işçisi ve boyacılar için
820559300000takoz, kama vs. yi tespit etme/perçinleme tabancaları25.73.30.77.00diğer el aletleri (kartuşla çalışan perçin aletleri dahil), takoz, kama vs. yi tespit etme/perçinleme tabancaları ve benzeri el aletleri
820559900011gres tabancaları25.73.30.77.00diğer el aletleri (kartuşla çalışan perçin aletleri dahil), takoz, kama vs. yi tespit etme/perçinleme tabancaları ve benzeri el aletleri
820559900019diğer el aletleri25.73.30.77.00diğer el aletleri (kartuşla çalışan perçin aletleri dahil), takoz, kama vs. yi tespit etme/perçinleme tabancaları ve benzeri el aletleri
820560000000kaynak lambaları25.73.30.83.00kaynak lambaları (gazla çalışan kaynak aletleri hariç)
820570000000mengeneler, vida mengeneleri vb.25.73.30.85.00mengeneler, vida mengeneleri ve benzerleri
820580000011örsler25.73.30.87.00örsler, portatif demirci ocakları, elle veya pedalla çalışan çemberli bileğiler (bileğitaşları ve benzerleri hariç)
820580000012portatif demirci ocakları25.73.30.87.00örsler, portatif demirci ocakları, elle veya pedalla çalışan çemberli bileğiler (bileğitaşları ve benzerleri hariç)
820580000013el ile/pedalla işleyen çatkıları ile birlikte bileğiler25.73.30.87.00örsler, portatif demirci ocakları, elle veya pedalla çalışan çemberli bileğiler (bileğitaşları ve benzerleri hariç)
820713000000iş gören kısımları sermetlerden kaya delme/sondaj aletleri25.73.60.13.00kaya delme veya toprak delme aletlerinin uçları, iş gören kısımları sermetlerden olanlar
820719100000iş gören kısımları elmastan kaya delme/sondaj aletleri25.73.60.18.00kaya delme veya toprak delme aletlerinin uçları ve bunların parçaları, iş gören kısımları sinterlenmiş metal karbürler veya sermetler dışındaki malzemelerden olanlar, birbiriyle değiştirilebilir olanlar
820719900011iş gören kısmı adi metallerden kaya delme/sondaj aletleri25.73.60.18.00kaya delme veya toprak delme aletlerinin uçları ve bunların parçaları, iş gören kısımları sinterlenmiş metal karbürler veya sermetler dışındaki malzemelerden olanlar, birbiriyle değiştirilebilir olanlar
820719900019iş gören kısmı diğer maddelerden kaya delme/sondaj aletleri25.73.60.18.00kaya delme veya toprak delme aletlerinin uçları ve bunların parçaları, iş gören kısımları sinterlenmiş metal karbürler veya sermetler dışındaki malzemelerden olanlar, birbiriyle değiştirilebilir olanlar
820720100000metallerin çekilmesi, ekstrüzyonu için hadde ağzı; elmastan25.73.60.23.00hadde ağızları, metallerin çekilmesi veya kalıptan çekilmesi için, iş gören kısmı elmas veya aglomera edilmiş (sıkıştırılmış) elmastan olanlar (makine ve el aletleri için işlenecek parça ve alet tutucuları hariç)
820720900011metal haddelerinin ağzı; adi metallerden25.73.60.24.00hadde ağızları, metallerin çekilmesi veya kalıptan çekilmesi için (sinterlenmiş metal karbürden veya sermetlerden monte edilmemiş levhalar, çubuklar, uçlar, peletler, halkalar v.b. hariç)
820720900019metal haddelerinin iş gören kısımları; diğer metallerden25.73.60.24.00hadde ağızları, metallerin çekilmesi veya kalıptan çekilmesi için (sinterlenmiş metal karbürden veya sermetlerden monte edilmemiş levhalar, çubuklar, uçlar, peletler, halkalar v.b. hariç)
820730100000metal işlemeye mahsus basınçla çukurlaştırma, zımbayla delme aletleri25.73.60.33.00presleme, ıstampalama veya zımbalama uçları, metallerin işlenmesi için (makine ve el aletleri için işlenecek parça ve alet tutucuları hariç)
820730900000diğer maddeleri işlemeye mahsus basınçla çukurlaş, zımbayla delme aletleri25.73.60.39.00presleme, ıstampalama veya zımbalama uçları (makine ve el aletleri için işlenecek parça ve alet tutucuları ile metallerin işlenmesi için olanlar hariç)
820740101000demirden metal işlemelik set açma aletleri25.73.40.14.00metallerin işlenmesine özgü yiv açma uçları (birbiriyle değiştirilebilir)
820740109000diğer maddelerden metal işlemelik set açma aletleri25.73.40.14.00metallerin işlenmesine özgü yiv açma uçları (birbiriyle değiştirilebilir)
820740301000demirden metal işlemelik yiv açma aletleri25.73.40.16.00metallerin işlenmesine özgü set (diş) açma uçları (birbiriyle değiştirilebilir)
820740309000diğer maddelerden metal işlemelik yiv açma aletleri25.73.40.16.00metallerin işlenmesine özgü set (diş) açma uçları (birbiriyle değiştirilebilir)
820740900000metal dışı maddeleri işlemeye mahsus set/yiv açmaya mahsus aletler25.73.40.19.00yiv açma uçları veya set (diş) açma uçları (makine veya el aletleri için işlenecek parça ve alet tutucuları ile metalleri işlemede kullanılanlar hariç)
820750100000elmas/aglomere edilmiş elmastan delici aletlerin iş gören kısımları25.73.40.23.00delme uçları, iş gören kısmı elmas veya aglomera edilmiş (sıkıştırılmış) elmastan olanlar (makine veya el aletleri için işlenecek parça ve alet tutucuları ile kayaları delmede kullanılanlar hariç)
820750300000duvarcılığa mahsus matkapların diğer maddelerden iş gören kısımları25.73.40.25.00duvarcılığa özgü delme uçları, iş gören kısmı elmas veya aglomera edilmiş (sıkıştırılmış) elmas dışındaki malzemelerden olanlar (makine veya el aletleri için işlenecek parça ve alet tutucuları ile kayaları delmede kullanılanlar hariç)
820750500000metal işlemeye mahsus matkapların sermetlerden iş gören kısımları25.73.40.27.00delme uçları, iş gören kısmı sinterlenmiş metal karbürden olanlar, metalleri işlemek için (aletler için, monte edilmemiş sinterlenmiş metal karbür levhalar, çubuklar, uçlar vb. hariç)
820750600000metal işlemeye mahsus matkapların yüksek hız çeliğinden iş gören kısımları25.73.40.31.00delme uçları, iş gören kısmı yüksek hız çeliğinden olanlar, metalleri işlemek için (makine veya el aletleri için işlenecek parça ve alet tutucuları ile kayaları delmede kullanılanlar hariç)
820750700000metal işlemeye mahsus matkapların diğer maddelerden iş gören kısımları25.73.40.33.00delme uçları, iş gören kısmı aglomera edilmiş (sıkıştırılmış) elmas veya sinterlenmiş metal karbürleri dışındaki malzemelerden olanlar, metalleri işlemek için (iş gören kısmı yüksek hız çeliğinden olanlar hariç)
820750900000diğer matkapların diğer maddelerden iş gören kısımları25.73.40.35.00delme uçları (makine veya el aletleri için işlenecek parça ve alet tutucuları, kayaları delmede kullanılanlar, iş gören kısmı elmas veya aglomera edilmiş (sıkıştırılmış) elmastan olanlar, duvarcılığa özgü delme uçları, metalleri işlemek için olanlar hariç)
820760100000elmas/aglomere edilmiş elmastan raybalama/delik genişletmeye mahsus aletler25.73.40.37.00raybalamaya (borlama) veya broşlamaya özgü uçlar, iş gören kısmı elmas veya aglomera edilmiş (sıkıştırılmış) elmastan olanlar (makine veya el aletleri için işlenecek parça ve alet tutucuları ve toprak delmek için olanlar hariç)
820760300011metal işlemeye mahsus raybaların adi metallerden iş gören kısımları25.73.40.44.00raybalama (borlama) uçları, iş gören kısmı elmas veya aglomera edilmiş (sıkıştırılmış) elmas dışındaki malzemelerden olanlar, metal işlemek için
820760300019metal işlemeye mahsus raybaların diğer maddelerden iş gören kısımları25.73.40.44.00raybalama (borlama) uçları, iş gören kısmı elmas veya aglomera edilmiş (sıkıştırılmış) elmas dışındaki malzemelerden olanlar, metal işlemek için
820760500000diğer raybalama aletlerinin diğer maddelerden iş gören kısımları25.73.40.45.00raybalamaya (borlama) veya broşlamaya özgü uçlar (makine veya el aletleri için işlenecek parça ve alet tutucuları ile iş gören kısmı elmas veya aglomera edilmiş (sıkıştırılmış) elmastan olanlar ve toprak delmek için olanlar hariç)
820760700011metal işlemeye mahsus adi metallerden delik genişletme aletleri25.73.40.48.00broşlamaya özgü uçlar, iş gören kısmı elmas veya aglomera edilmiş (sıkıştırılmış) elmas dışındaki malzemelerden olanlar, metalleri işlemek için
820760700019metal işlemeye mahsus diğer maddelerden delik genişletme aletleri25.73.40.48.00broşlamaya özgü uçlar, iş gören kısmı elmas veya aglomera edilmiş (sıkıştırılmış) elmas dışındaki malzemelerden olanlar, metalleri işlemek için
820760900000diğer delik genişletme aletlerinin diğer maddelerden iş gören kısımları25.73.40.45.00raybalamaya (borlama) veya broşlamaya özgü uçlar (makine veya el aletleri için işlenecek parça ve alet tutucuları ile iş gören kısmı elmas veya aglomera edilmiş (sıkıştırılmış) elmastan olanlar ve toprak delmek için olanlar hariç)
820770100000metal işlemeye mahsus frezeler; iş gören kısımları sermetlerden olan25.73.40.50.00freze çakıları, iş gören kısmı sinterlenmiş metal karbürden olanlar, metalleri işlemek için (aletler için monte edilmemiş sinterlenmiş metal karbürden levhalar, çubuklar, uçlar vb. hariç)
820770310011metal işlemeye mahsus parmak frezeler; iş gören kısımları adi metalden25.73.40.61.00parmak tipi freze çakıları, metalleri işlemek için (iş gören kısmı sinterlenmiş metal karbürden olanlar hariç)
820770310012metal işlemeye mahsus parmak frezeler; iş gören kısımları elmastan25.73.40.61.00parmak tipi freze çakıları, metalleri işlemek için (iş gören kısmı sinterlenmiş metal karbürden olanlar hariç)
820770310019metal işlemeye mahsus parmak frezeler; iş gören kısımları diğer maddelerden25.73.40.61.00parmak tipi freze çakıları, metalleri işlemek için (iş gören kısmı sinterlenmiş metal karbürden olanlar hariç)
820770350011metal işlemeye mahsus diş frezeler; iş gören kısımları adi metalden25.73.40.65.00diş tipi (hob tipi) freze çakıları, metalleri işlemek için (iş gören kısmı sinterlenmiş metal karbürden olanlar hariç)
820770350012metal işlemeye mahsus diş frezeler; iş gören kısımları elmastan25.73.40.65.00diş tipi (hob tipi) freze çakıları, metalleri işlemek için (iş gören kısmı sinterlenmiş metal karbürden olanlar hariç)
820770350019metal işlemeye mahsus diş frezeler; iş gören kısımları diğer maddelerden25.73.40.65.00diş tipi (hob tipi) freze çakıları, metalleri işlemek için (iş gören kısmı sinterlenmiş metal karbürden olanlar hariç)
820770380011metal işlemeye mahsus diğer frezeler; iş gören kısımları adi metalden25.73.40.67.00freze çakıları, iş gören kısmı sinterlenmiş metal karbür dışındaki malzemelerden olanlar (sondaj tipi olanlar dahil) metalleri işlemek için (parmak tip frezeler hariç)
820770380012metal işlemeye mahsus diğer frezeler; iş gören kısımları elmastan25.73.40.67.00freze çakıları, iş gören kısmı sinterlenmiş metal karbür dışındaki malzemelerden olanlar (sondaj tipi olanlar dahil) metalleri işlemek için (parmak tip frezeler hariç)
820770380019metal işlemeye mahsus diğer frezeler; iş gören kısımları diğer maddelerden25.73.40.67.00freze çakıları, iş gören kısmı sinterlenmiş metal karbür dışındaki malzemelerden olanlar (sondaj tipi olanlar dahil) metalleri işlemek için (parmak tip frezeler hariç)
820770900011diğer maddeleri işlemeye mahsus frezeler; iş gören kısımları adi metallerden25.73.40.69.00freze çakıları (metalleri işlemek için olanlar hariç)
820770900012diğer maddeleri işlemeye mahsus frezeler; iş gören kısımları elmastan25.73.40.69.00freze çakıları (metalleri işlemek için olanlar hariç)
820770900013diğer maddeleri işlemeye mahsus frezeler; iş gören kısımları semetlerden25.73.40.69.00freze çakıları (metalleri işlemek için olanlar hariç)
820770900019diğer maddeleri işlemeye mahsus frezeler; iş gören kısımları diğer maddelerden25.73.40.69.00freze çakıları (metalleri işlemek için olanlar hariç)
820780110000metal işlemeye mahsus tornalama aletleri; iş gören kısımları sermelerden25.73.40.71.00torna kalemleri, iş gören kısmı sinterlenmiş metal karbürden, metalleri işlemek için (aletler için monte edilmemiş sinterlenmiş metal karbürden levhalar, barlar, uçlar vb. hariç)
820780190011metal işlemeye mahsus tornalama aletleri; iş gören kısımları adi metallerden25.73.40.74.00torna kalemleri, iş gören kısımları sermetler dışındaki malzemelerden olanlar, metalleri işlemek için
820780190019metal işlemeye mahsus tornalama aletleri; iş gören kısımları diğer metallerden25.73.40.74.00torna kalemleri, iş gören kısımları sermetler dışındaki malzemelerden olanlar, metalleri işlemek için
820780900011diğer maddeleri işlemeye mahsus tornalama aletleri; iş gören kısımları adi metallerden25.73.40.79.00torna kalemleri (makine ve el aletleri için işlenecek parça ve alet tutucuları hariç)
820780900012diğer maddeleri işlemeye mahsus tornalama aletleri; iş gören kısımları elmastan25.73.40.79.00torna kalemleri (makine ve el aletleri için işlenecek parça ve alet tutucuları hariç)
820780900013diğer maddeleri işlemeye mahsus tornalama aletleri; iş gören kısımları semetlerden25.73.40.79.00torna kalemleri (makine ve el aletleri için işlenecek parça ve alet tutucuları hariç)
820780900019diğer maddeleri işlemeye mahsus tornalama aletleri; iş gören kısımları diğer maddelerden25.73.40.79.00torna kalemleri (makine ve el aletleri için işlenecek parça ve alet tutucuları hariç)
820790100000iş gören kısımları elmastan değişebilir aletler25.73.40.81.00birbiriyle değiştirilebilir uçlar, iş gören kısmı elmastan olanlar, el aletleri için
820790300000iş gören kısımları diğer maddelerden tornavida uçları25.73.40.83.00tornavida uçları, iş gören kısmı elmas veya aglomera edilmiş (sıkıştırılmış) elmas dışındaki malzemelerden olanlar) (makine ve el aletleri için işlenecek parça ve alet tutucuları hariç)
820790500000iş gören kısımları diğer maddelerden diş açma aletleri25.73.40.85.00dişli açma uçları, iş gören kısmı elmas veya aglomera edilmiş (sıkıştırılmış) elmas dışındaki malzemelerden olanlar (makine ve el aletleri için işlenecek parça ve alet tutucuları hariç)
820790710000iş gören kısımları sermetlerden metal işlemeye mahsus değişebilir diğer aletler25.73.40.87.00birbiriyle değiştirilebilir uçlar, iş gören kısmı sinterlenmiş metal karbürden olanlar, el aletleri için (aletler için monte edilmemiş sinterlenmiş metal karbürden levhalar, çubuklar, uçlar vb. hariç)
820790780000iş gören kısımları sermetlerden diğ.madde.işlemeye mahsus değişebilir aletler25.73.40.87.00birbiriyle değiştirilebilir uçlar, iş gören kısmı sinterlenmiş metal karbürden olanlar, el aletleri için (aletler için monte edilmemiş sinterlenmiş metal karbürden levhalar, çubuklar, uçlar vb. hariç)
820790910000iş gören kısımları diğer maddelerden metal işlemeye mahsus değişebilir aletler25.73.40.89.00birbiriyle değiştirilebilir uçlar, iş gören kısmı diğer malzemelerden olanlar
820790990000iş gören kısımla. diğ.maddelerden diğ.maddeleri işle.mahsus değişebilir aletler25.73.40.89.00birbiriyle değiştirilebilir uçlar, iş gören kısmı diğer malzemelerden olanlar
820810000000metal işleyen mekanik makine ve cihazlar için bıçaklar ve kesici ağızlar25.73.60.43.00bıçaklar ve kesici ağızlar, makineler veya mekanik cihazlarda metallerin işlenmesi için
820820000000ağaç işleyen mekanik makine ve cihazlar için bıçaklar ve kesici ağızlar25.73.60.45.00bıçaklar ve kesici ağızlar, makineler veya mekanik cihazlarda ağaçların işlenmesi için
820830100000gıda sanayinde kullanılan makine ve mutfak cihazlarına mahsus dairevi bıçaklar25.73.60.53.00dairesel bıçaklar ve kesici ağızlar, gıda endüstrisinde kullanılan makineler ve mutfak cihazları için
820830900000gıda sanayinde kullanılan makine ve mutfak cihazlarına mahsus diğer bıçaklar25.73.60.55.00bıçaklar ve kesici ağızlar (dairesel bıçaklar hariç), gıda endüstrisinde kullanılan makineler ve mutfak cihazları için
820840000000ziraatte, bahçıvanlıkta/ormancılıkta kullanılan makinelere mahsus olanlar25.73.60.63.00bıçaklar ve kesici ağızlar, tarım, hayvancılık veya ormancılık makineleri için (pulluklar için metal bıçaklar, tırmıklar için diskler hariç)
820890000011kağıt kesmeye mahsus bıçaklar, kesici ağızlar25.73.60.65.00bıçaklar ve kesici ağızlar, makineler veya mekanik cihazlar için
820890000019diğer makine ve cihazlar için bıçaklar, kesici ağızlar25.73.60.65.00bıçaklar ve kesici ağızlar, makineler veya mekanik cihazlar için
820900200000aletler için monte edilmemiş levhalar25.73.60.67.00mekanik sıkmalı ve değiştirilebilir uçlar, monte edilmemiş (sinterlenmiş metal karbür veya sermetlerden)
820900800000çubuklar; uçlar vb. uçlar (sermetlerden)25.73.60.90.00levhalar, çubuklar, uçlar ve benzerleri (monte edilmemiş, sinterlenmiş metal karbürlerden veya sermetlerden), aletler için olanlar (mekanik sıkmalı ve değiştirilebilir uçlar hariç)
821000000011et kıyma cihazları, ağırlık='<'10 kg25.99.12.70.00elle çalışan mekanik cihazlar (ağılırlığı <= 10 kg olan), yiyecekler veya içecekler için
821000000012sebze ve meyveleri dilme ve doğrama ve sularını çıkarmaya mahsus cihazlar='<'10 kg25.99.12.70.00elle çalışan mekanik cihazlar (ağılırlığı <= 10 kg olan), yiyecekler veya içecekler için
821000000013sebzeleri püre haline getirme cihazları, ağırlık ='<'10 kg.25.99.12.70.00elle çalışan mekanik cihazlar (ağılırlığı <= 10 kg olan), yiyecekler veya içecekler için
821000000014kahve ve baharat değirmenleri, ağırlık ='<'10 kg.25.99.12.70.00elle çalışan mekanik cihazlar (ağılırlığı <= 10 kg olan), yiyecekler veya içecekler için
821000000015ekmek dilme cihazları, ağırlık ='<' 10 kg.25.99.12.70.00elle çalışan mekanik cihazlar (ağılırlığı <= 10 kg olan), yiyecekler veya içecekler için
821000000016mikser, ağırlık ='<' 10 kg.25.99.12.70.00elle çalışan mekanik cihazlar (ağılırlığı <= 10 kg olan), yiyecekler veya içecekler için
821000000017dondurma yapmaya mahsus cihazlar, ağırlık='<' 10 kg.25.99.12.70.00elle çalışan mekanik cihazlar (ağılırlığı <= 10 kg olan), yiyecekler veya içecekler için
821000000019elle işleyen diğer mekanik cihazlar, ağırlık='<' 10 kg.25.99.12.70.00elle çalışan mekanik cihazlar (ağılırlığı <= 10 kg olan), yiyecekler veya içecekler için
821191300000ağzı ve sapı paslanmaz çelikten sabit ağızlı sofra bıçakları25.71.11.15.00sofra bıçakları , paslanmaz çelikten sapı olanlar (balık bıçakları ve yağ bıçakları hariç)
821191800000ağzı ve sapı diğer maddelerden sabit ağızlı sofra bıçakları25.71.11.30.00sofra bıçakları, paslanmaz çelik dışında sapı olanlar (gümüş, altın veya platin kaplamalı, ahşaptan, plastikten vb. sapı olanlar) (balık bıçakları ve yağ bıçakları hariç)
821192000000sabit ağızlı diğer bıçaklar25.71.11.45.00sabit ağızlı bıçaklar (budama bıçakları dahil) (adi metal saplı, sabit ağızlı balık, yağ/sofra bıçakları, makineler/mekanik cihazlar için kesme bıçakları hariç)
821193000000sabit ağızlı bıçakların haricindeki bıçaklar25.71.11.60.00sustalı bıçaklar
821194000000bıçak ağızları25.71.11.75.00bıçaklar/kesme bıçakları, adi metalden sapı olanlar; budama bıçakları dahil bıçaklar için ağızlar (balık ve yağ bıçakları ile makineler veya mekanik cihazlar için bıçaklar/kesme bıçakları hariç)
821195000000adi metallerden saplar25.71.11.75.00bıçaklar/kesme bıçakları, adi metalden sapı olanlar; budama bıçakları dahil bıçaklar için ağızlar (balık ve yağ bıçakları ile makineler veya mekanik cihazlar için bıçaklar/kesme bıçakları hariç)
821210100000traş makineleri (bıçakları değiştirilemeyen)25.71.12.30.00tıraş makineleri ve bunların parçaları, elektriksiz (jiletler hariç)
821210901011emniyetli traş makineleri olanlar25.71.12.30.00tıraş makineleri ve bunların parçaları, elektriksiz (jiletler hariç)
821210901019diğer traş makineleri25.71.12.30.00tıraş makineleri ve bunların parçaları, elektriksiz (jiletler hariç)
821210902011düz usturalar25.71.12.30.00tıraş makineleri ve bunların parçaları, elektriksiz (jiletler hariç)
821210902019diğer usturalar25.71.12.30.00tıraş makineleri ve bunların parçaları, elektriksiz (jiletler hariç)
821220001011emniyetli traş bıçakları25.71.12.80.00emniyetli tıraş bıçakları (jiletler dahil)
821220001019diğer traş bıçakları25.71.12.80.00emniyetli tıraş bıçakları (jiletler dahil)
821220002000traş bıçağı taslakları25.71.12.80.00emniyetli tıraş bıçakları (jiletler dahil)
821290000000ustura, traş makineleri ve traş bıçaklarının diğer aksam ve parçaları25.71.12.30.00tıraş makineleri ve bunların parçaları, elektriksiz (jiletler hariç)
821300001011terzi makasları25.71.11.90.00makaslar, terzi makasları ve benzeri makaslar ile bunların ağızları (makas kesici ağızları dahil)
821300001012kuaför makasları25.71.11.90.00makaslar, terzi makasları ve benzeri makaslar ile bunların ağızları (makas kesici ağızları dahil)
821300001013tırnak makasları25.71.11.90.00makaslar, terzi makasları ve benzeri makaslar ile bunların ağızları (makas kesici ağızları dahil)
821300001019diğer makaslar25.71.11.90.00makaslar, terzi makasları ve benzeri makaslar ile bunların ağızları (makas kesici ağızları dahil)
821300002000makas ağızları25.71.11.90.00makaslar, terzi makasları ve benzeri makaslar ile bunların ağızları (makas kesici ağızları dahil)
821410000011kalemtıraş bıçakları25.71.13.30.00kağıt bıçakları, mektup açacakları, yazı kazıma bıçakları, kalemtıraşlar ve bunların bıçakları (büro tipi kalemtıraşlar dahil) (kalem açma makineleri hariç)
821410000012kalem traşlar25.71.13.30.00kağıt bıçakları, mektup açacakları, yazı kazıma bıçakları, kalemtıraşlar ve bunların bıçakları (büro tipi kalemtıraşlar dahil) (kalem açma makineleri hariç)
821410000019kağıt bıçakları, zarf açacakları ve yazı kazıma bıçakları25.71.13.30.00kağıt bıçakları, mektup açacakları, yazı kazıma bıçakları, kalemtıraşlar ve bunların bıçakları (büro tipi kalemtıraşlar dahil) (kalem açma makineleri hariç)
821420000000manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)25.71.13.50.00manikür veya pedikür setleri ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)
821490001111saç kesme makineleri25.71.13.70.00kırma, yarma ve kıyma bıçakları ile saç kesme ve hayvan kırkma makine ve aletleri ile benzeri kesici aletler (elektriksiz)
821490001112hayvan kırkma makineleri25.71.13.70.00kırma, yarma ve kıyma bıçakları ile saç kesme ve hayvan kırkma makine ve aletleri ile benzeri kesici aletler (elektriksiz)
821490001200saç kesme ve hayvan kırkma makinelerinin kesici ağızları25.71.13.70.00kırma, yarma ve kıyma bıçakları ile saç kesme ve hayvan kırkma makine ve aletleri ile benzeri kesici aletler (elektriksiz)
821490001500saç kesme ve hayvan kırkma makinelerinin adi metallerden sapları25.71.13.70.00kırma, yarma ve kıyma bıçakları ile saç kesme ve hayvan kırkma makine ve aletleri ile benzeri kesici aletler (elektriksiz)
821490009011diğer bıçakçı eşyasına ait adi metallerden saplar25.71.13.70.00kırma, yarma ve kıyma bıçakları ile saç kesme ve hayvan kırkma makine ve aletleri ile benzeri kesici aletler (elektriksiz)
821490009019diğer bıçakçı eşyası25.71.13.70.00kırma, yarma ve kıyma bıçakları ile saç kesme ve hayvan kırkma makine ve aletleri ile benzeri kesici aletler (elektriksiz)
821510200011mutfak/sofra eşyası; altın/gümüş kaplamalı takım halinde25.71.14.80.00sofra çatal bıçak takımları (balık bıçakları, kahvaltı ve meyve bıçakları dahil fakat, sofra bıçakları hariç) ve benzeri sofra takımları, gümüşle, altınla veya platinle kaplanmış adi metallerden
821510200019mutfak/sofra eşyası; diğer kıymetli metallerle kaplamalı takım halinde25.71.14.80.00sofra çatal bıçak takımları (balık bıçakları, kahvaltı ve meyve bıçakları dahil fakat, sofra bıçakları hariç) ve benzeri sofra takımları, gümüşle, altınla veya platinle kaplanmış adi metallerden
821510300000mutfak/sofra eşyası; paslanmaz çelikten takım halinde (en az biri kıymetli metalle kaplı25.71.14.80.00sofra çatal bıçak takımları (balık bıçakları, kahvaltı ve meyve bıçakları dahil fakat, sofra bıçakları hariç) ve benzeri sofra takımları, gümüşle, altınla veya platinle kaplanmış adi metallerden
821510800000mutfak/sofra eşyası; diğer maddelerden takım halinde (en az biri kıymetli metalle kaplı)25.71.14.80.00sofra çatal bıçak takımları (balık bıçakları, kahvaltı ve meyve bıçakları dahil fakat, sofra bıçakları hariç) ve benzeri sofra takımları, gümüşle, altınla veya platinle kaplanmış adi metallerden
821520100000mutfak/sofra eşyası; paslanmaz çelikten takım halinde25.71.14.30.00sofra çatal bıçak takımları (balık bıçakları, kahvaltı ve meyve bıçakları dahil fakat, sofra bıçakları hariç) ve benzeri sofra takımları, paslanmaz çelikten veya diğer adi metallerden
821520900000mutfak/sofra eşyası; diğer maddelerden takım halinde25.71.14.30.00sofra çatal bıçak takımları (balık bıçakları, kahvaltı ve meyve bıçakları dahil fakat, sofra bıçakları hariç) ve benzeri sofra takımları, paslanmaz çelikten veya diğer adi metallerden
821591001000mutfak/sofra eşyası; kıymetli metallerle kaplanmış, sapları adi metalden25.71.14.80.00sofra çatal bıçak takımları (balık bıçakları, kahvaltı ve meyve bıçakları dahil fakat, sofra bıçakları hariç) ve benzeri sofra takımları, gümüşle, altınla veya platinle kaplanmış adi metallerden
821591009011mutfak/sofra eşyası; altın ve gümüşle kaplamalı25.71.14.80.00sofra çatal bıçak takımları (balık bıçakları, kahvaltı ve meyve bıçakları dahil fakat, sofra bıçakları hariç) ve benzeri sofra takımları, gümüşle, altınla veya platinle kaplanmış adi metallerden
821591009019mutfak ve sofra eşyası; diğer kıymetli metallerle kaplanmış25.71.14.80.00sofra çatal bıçak takımları (balık bıçakları, kahvaltı ve meyve bıçakları dahil fakat, sofra bıçakları hariç) ve benzeri sofra takımları, gümüşle, altınla veya platinle kaplanmış adi metallerden
821599101000mutfak/sofra eşyası; paslanmaz çelikten (sapları metallerden olan)25.71.14.30.00sofra çatal bıçak takımları (balık bıçakları, kahvaltı ve meyve bıçakları dahil fakat, sofra bıçakları hariç) ve benzeri sofra takımları, paslanmaz çelikten veya diğer adi metallerden
821599109000mutfak/sofra eşyası; paslanmaz çelikten25.71.14.30.00sofra çatal bıçak takımları (balık bıçakları, kahvaltı ve meyve bıçakları dahil fakat, sofra bıçakları hariç) ve benzeri sofra takımları, paslanmaz çelikten veya diğer adi metallerden
821599901000mutfak/sofra eşyası; diğer maddelerden (sapları metallerden olan)25.71.14.30.00sofra çatal bıçak takımları (balık bıçakları, kahvaltı ve meyve bıçakları dahil fakat, sofra bıçakları hariç) ve benzeri sofra takımları, paslanmaz çelikten veya diğer adi metallerden
821599909000mutfak/sofra eşyası; diğer maddelerden25.71.14.30.00sofra çatal bıçak takımları (balık bıçakları, kahvaltı ve meyve bıçakları dahil fakat, sofra bıçakları hariç) ve benzeri sofra takımları, paslanmaz çelikten veya diğer adi metallerden

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *