27 Kasım 2015 Cuma

fasil 2 gumruk vergi oranlari

2.fasıl Gümrük Vergi Oranları


GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB,
G.T.İ.P.  MADDE İSMİ EFTA B-HER. G.KORE D.Ü.
0201.10.00.00.00 Karkas ve yarım karkas 100 100 100 100
0201.20.20.00.00 Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş) 100 100 100 100
0201.20.30.00.00 Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) 100 100 100 100
0201.20.50.00.00 Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) 100 100 100 100
0201.20.90.00.00 Diğerleri 225 225 225 225
0201.30.00.00.00 Kemiksiz  225 225 225 225
0202.10.00.00.00 Karkas ve yarım karkas  100 100 100 100
0202.20.10.00.00 Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş)   100 100 100 100
0202.20.30.00.00 Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)  100 100 100 100
0202.20.50.00.00 Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)  100 100 100 100
0202.20.90.00.00 Diğerleri  225 225 225 225
0202.30.10.00.00 Karkasın ön çeyrekleri (bütün veya en fazla beş parçaya bölünmüş, her çeyrek karkas dondurulmuş tek bir blok halinde) ; iki blok  halinde dondurulmuş, eşit olarak bölünmüş çeyrek parçalar [ bu bloklardan biri tam veya en fazla beş parçaya bölünmüş ön çeyrek parçadan,diğeri tek parça halinde arka çeyrek parçadan (fileto hariç) oluşmalıdır.]  225 225 225 225
0202.30.50.00.00 Karkasın ön çeyreklerinin döş ve kaburga etleri 225 225 225 225
0202.30.90.00.00 Diğerleri  225 225 225 225
0203.11.10.00.00 Evcil domuz eti 225 0 184 225
0203.11.90.00.00 Diğerleri  225 0 184 225
0203.12.11.00.00 But ve but parçaları 225 0 184 225
0203.12.19.00.00 Kol ve kol parçaları                225 0 184 225
0203.12.90.00.00 Diğerleri                           225 0 184 225
0203.19.11.00.00 Ön kısım ve bunların parçaları      225 0 184 225
0203.19.13.00.00 Bel kısmı ve bunların parçaları    225 0 184 225
0203.19.15.00.00 Karın ve karın parçaları          225 0 184 225
0203.19.55.00.00 Kemiksiz                           225 0 184 225
0203.19.59.00.00 Diğerleri                         225 0 184 225
0203.19.90.00.00 Diğerleri 225 0 184 225
0203.21.10.00.00 Evcil domuz eti               225 0 184 225
0203.21.90.00.00 Diğerleri                            225 0 184 225
0203.22.11.00.00 But ve but parçaları                225 0 184 225
0203.22.19.00.00 Kol ve kol parçaları                225 0 184 225
0203.22.90.00.00 Diğerleri                             225 0 184 225
0203.29.11.00.00 Ön kısım ve bunların parçaları       225 0 184 225
0203.29.13.00.00 Bel kısmı ve bunların parçaları     225 0 184 225
0203.29.15.00.00 Karın ve karın parçaları          225 0 184 225
0203.29.55.00.00 Kemiksiz 225 0 184 225
0203.29.59.00.00 Diğerleri                           225 0 184 225
0203.29.90.00.00 Diğerleri                             225 0 184 225
0204.10.00.00.00 Kuzuların karkas ve yarım karkasları (taze veya soğutulmuş)  100 100 100 100
0204.21.00.00.00 Karkas ve yarım karkas 100 100 100 100
0204.22.10.00.00 Kısa ön çeyrekler   225 225 225 225
0204.22.30.00.00 Fileto veya sağrı (tam veya yarım) 225 225 225 225
0204.22.50.00.00 But veya yarım but                   225 225 225 225
0204.22.90.00.00 Diğerleri 225 225 225 225
0204.23.00.00.00 Kemiksiz 225 225 225 225
0204.30.00.00.00 Kuzu eti (karkas ve yarım karkas) (dondurulmuş ) 100 100 100 100
0204.41.00.00.00 Karkas ve yarım karkas 100 100 100 100
0204.42.10.00.00 Kısa ön çeyrekler 225 225 225 225
0204.42.30.00.00 Fileto veya sağrı (tam veya yarım) 225 225 225 225
0204.42.50.00.00 But veya yarım but 225 225 225 225
0204.42.90.00.00 Diğerleri 225 225 225 225
0204.43.10.00.00 Kuzu eti 225 225 225 225
0204.43.90.00.00 Diğerleri 225 225 225 225
0204.50.11.00.00 Karkas ve yarım karkas 225 225 225 225
0204.50.13.00.00 Kısa ön çeyrekler 225 225 225 225
0204.50.15.00.00 Fileto veya sağrı (tam veya yarım) 225 225 225 225
0204.50.19.00.00 But veya yarım but 225 225 225 225
0204.50.31.00.00 Kemikli parçalar 225 225 225 225
0204.50.39.00.00 Kemiksiz parçalar 225 225 225 225
0204.50.51.00.00 Karkas ve yarım karkas 225 225 225 225
0204.50.53.00.00 Kısa ön çeyrekler 225 225 225 225
0204.50.55.00.00 Fileto veya sağrı (tam veya yarım) 225 225 225 225
0204.50.59.00.00 But veya yarım but 225 225 225 225
0204.50.71.00.00 Kemikli parçalar 225 225 225 225
0204.50.79.00.00 Kemiksiz parçalar 225 225 225 225
0205.00.20.00.11 At eti 225 0 184 225
0205.00.20.00.19 Eşek, katır ve bardo etleri 225 0 184 225
0205.00.80.00.11 At eti 225 0 225 225
0205.00.80.00.19 Eşek, katır ve bardo etleri 225 0 225 225
0206.10.10.00.00 Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar  225 225 225 225
0206.10.95.00.00 Kalın ve ince etek 225 225 225 225
0206.10.98.00.00 Diğerleri 225 225 225 225
0206.21.00.00.00 Diller 225 225 225 225
0206.22.00.00.00 Karaciğerler 225 225 225 225
0206.29.10.00.00 Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar 225 225 225 225
0206.29.91.00.00 Kalın ve ince etek                225 225 225 225
0206.29.99.00.00 Diğerleri 225 225 225 225
0206.30.00.00.00 Domuz sakatatı (taze veya soğutulmuş) 225 225 184 225
0206.41.00.00.00 Karaciğerler 225 225 184 225
0206.49.00.00.00 Diğerleri                             225 225 184 225
0206.80.10.00.00 Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar 225 225 184 225
0206.80.91.00.00 At,eşek,katır ve bardo sakatatı 225 225 184 225
0206.80.99.00.11 Koyun ve keçilerin karaciğerleri 225 225 225 225
0206.80.99.00.12 Koyun kuyruğu 225 225 225 225
0206.80.99.00.19 Koyun ve keçilerin diğer sakatatı 225 225 225 225
0206.90.10.00.00 Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar 225 225 184 225
0206.90.91.00.00 At,eşek,katır ve bardo sakatatı    225 225 184 225
0206.90.99.00.11 Koyun ve keçilerin karaciğerleri 225 225 225 225
0206.90.99.00.12 Koyun kuyruğu 225 225 225 225
0206.90.99.00.19 Koyun ve keçilerin diğer sakatatı 225 225 225 225
0207.11.10.00.00 Tüyleri yolunmuş, bağırsakları çıkarılmış,başlı ve ayaklı % 83'lük
denilen tavuklar
65 65 65 65
0207.11.30.00.00 Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş, fakat boyun, yürek, karaciğer ve taşlıkları alınmamış % 70'lik denilen tavuklar 65 65 65 65
0207.11.90.00.00 Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları,boynu, yüreği,
karaciğeri ve taşlığı alınmış %65'lik denilen tavuklar veya diğer şekilde bulunanlar
65 65 65 65
0207.12.10.00.00 Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmamış %70'lik denilen tavuklar 65 65 65 65
0207.12.90.00.00 Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmış %65'lik denilen tavuklar veya diğer şekilde bulunanlar  65 65 65 65
0207.13.10.00.00 Kemiksiz                                            65 65 65 65
0207.13.20.00.00 Yarım veya çeyrekler                         65 65 65 65
0207.13.30.00.00 Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)         65 65 65 65
0207.13.40.00.00 Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları   65 65 65 65
0207.13.50.00.00 Göğüs ve göğüs parçaları 65 65 65 65
0207.13.60.00.00 But ve but parçaları  65 65 65 65
0207.13.70.00.00 Diğerleri 65 65 65 65
0207.13.91.00.00 Karaciğerler   45 45 45 45
0207.13.99.00.00 Diğerleri 65 65 65 65
0207.14.10.00.00 Kemiksiz  65 65 65 65
0207.14.20.00.00 Yarım veya çeyrekler  65 65 65 65
0207.14.30.00.00 Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)         65 65 65 65
0207.14.40.00.00 Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları      65 65 65 65
0207.14.50.00.00 Göğüs ve göğüs parçaları                            65 65 65 65
0207.14.60.00.00 But ve but parçaları                                65 65 65 65
0207.14.70.00.00 Diğerleri                                           65 65 65 65
0207.14.91.00.00 Karaciğerler   39 39 39 39
0207.14.99.00.00 Diğerleri 65 65 65 65
0207.24.10.00.00 Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek, karaciğer ve taşlığı alınmamış % 80'lik denilen hindiler  65 0 65 65
0207.24.90.00.00 Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek,karaciğer ve taşlığı alınmış % 73'lük denilen hindiler veya diğer şekilde bulunanlar  65 0 65 65
0207.25.10.00.00 Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek, karaciğer ve taşlığı alınmamış %80'lik denilen hindiler  65 0 65 65
0207.25.90.00.00 Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek,karaciğer ve taşlığı alınmış % 73'lük denilen hindiler veya diğer şekilde bulunanlar 65 0 65 65
0207.26.10.00.00 Kemiksiz  65 0 65 65
0207.26.20.00.00 Yarım veya çeyrekler 65 0 65 65
0207.26.30.00.00 Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)   65 0 53,1 65
0207.26.40.00.00 Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları   65 0 53,1 65
0207.26.50.00.00 Göğüs ve göğüs parçaları                            65 0 65 65
0207.26.60.00.00 Butun alt kısmı ve parçaları 65 0 65 65
0207.26.70.00.00 Diğerleri 65 0 65 65
0207.26.80.00.00 Diğerleri                                           65 0 65 65
0207.26.91.00.00 Karaciğerler   45 0 36,8 45
0207.26.99.00.00 Diğerleri 65 0 53,1 65
0207.27.10.00.00 Kemiksiz                                            65 0 65 65
0207.27.20.00.00 Yarım veya çeyrekler                      65 0 65 65
0207.27.30.00.00 Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)         65 0 53,1 65
0207.27.40.00.00 Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları      65 0 53,1 65
0207.27.50.00.00 Göğüs ve göğüs parçaları                            65 0 65 65
0207.27.60.00.00 Butun alt kısmı ve parçaları 65 0 65 65
0207.27.70.00.00 Diğerleri 65 0 65 65
0207.27.80.00.00 Diğerleri                                           65 0 65 65
0207.27.91.00.00 Karaciğerler   39 0 31,9 39
0207.27.99.00.00 Diğerleri 65 0 53,1 65
0207.41.20.00.00 Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, yada bağırsakları çıkarılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 85'lik denilen ördekler 65 0 65 65
0207.41.30.00.00 Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş, boyun yürek, karaciğer ve taşlıkları alınmamış % 70'lik denilen ördekler 65 0 65 65
0207.41.80.00.00 Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş, ayak, boyun, yürek, karaciğer ve taşlıkları alınmış % 63'lük denilen ördekler ve diğer şekilde bulunanlar                                                                           65 0 65 65
0207.42.30.00.00 Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmamış % 70'lik denilen ördekler 65 0 65 65
0207.42.80.00.00 Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmış % 63'lük denilen ördekler ve diğer şekilde bulunanlar                                                                           65 0 65 65
0207.43.00.00.00 Yağlı karaciğerler (taze veya soğutulmuş) 39 0 31,9 39
0207.44.10.00.00 Kemiksiz 65 0 65 65
0207.44.21.00.00 Yarım veya çeyrekler 65 0 65 65
0207.44.31.00.00 Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) 65 0 53,1 65
0207.44.41.00.00 Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları 65 0 53,1 65
0207.44.51.00.00 Göğüs ve göğüs parçaları  65 0 65 65
0207.44.61.00.00 But ve but parçaları 65 0 65 65
0207.44.71.00.00 "palto" denilen kısımlar 65 0 53,1 65
0207.44.81.00.00 Diğerleri  65 0 53,1 65
0207.44.91.00.00 Karaciğerler (yağlı karaciğerler hariç)  45 0 36,8 45
0207.44.99.00.00 Diğerleri  65 0 53,1 65
0207.45.10.00.00 Kemiksiz 65 0 65 65
0207.45.21.00.00 Yarım veya çeyrekler 65 0 65 65
0207.45.31.00.00 Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) 65 0 53,1 65
0207.45.41.00.00 Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları 65 0 53,1 65
0207.45.51.00.00 Göğüs ve göğüs parçaları 65 0 65 65
0207.45.61.00.00 But ve but parçaları 65 0 65 65
0207.45.71.00.00 Kaz ve ördeğin "palto" denilen kısımları  65 0 53,1 65
0207.45.81.00.00 Diğerleri  65 0 53,1 65
0207.45.93.00.00 Yağlı karaciğerler 39 0 31,9 39
0207.45.95.00.00 Diğerleri 39 0 31,9 39
0207.45.99.00.00 Diğerleri  65 0 53,1 65
0207.51.10.00.00 Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 82'lik denilen kazlar 65 0 65 65
0207.51.90.00.00 Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, yüreği ve taşlığı alınmış veya alınmamış % 75'lik denilen kazlar veya diğer şekilde bulunanlar 65 0 65 65
0207.52.10.00.00 Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 82'lik denilen kazlar 65 0 65 65
0207.52.90.00.00 Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş, yüreği ve taşlığıalınmış veya alınmamış % 75'lik denilen kazlar veya diğer şekilde bulunanlar 65 0 65 65
0207.53.00.00.00 Yağlı karaciğerler (taze veya soğutulmuş) 23,4 0 19,1 23,4
0207.54.10.00.00 Kemiksiz 65 0 65 65
0207.54.21.00.00 Yarım veya çeyrekler 65 0 65 65
0207.54.31.00.00 Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) 65 0 53,1 65
0207.54.41.00.00 Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları 65 0 53,1 65
0207.54.51.00.00 Göğüs ve göğüs parçaları 65 0 65 65
0207.54.61.00.00 But ve but parçaları 65 0 65 65
0207.54.71.00.00 Palto denilen kısımlar 65 0 53,1 65
0207.54.81.00.00 Diğerleri 65 0 53,1 65
0207.54.91.00.00 Karaciğerler (yağlı karaciğerler hariç)  45 0 36,8 45
0207.54.99.00.00 Diğerleri 65 0 53,1 65
0207.55.10.00.00 Kemiksiz 65 0 65 65
0207.55.21.00.00 Yarım veya çeyrekler 65 0 65 65
0207.55.31.00.00 Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) 65 0 53,1 65
0207.55.41.00.00 Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları 65 0 53,1 65
0207.55.51.00.00 Göğüs ve göğüs parçaları 65 0 65 65
0207.55.61.00.00 But ve but parçaları 65 0 65 65
0207.55.71.00.00 Palto denilen kısımlar 65 0 53,1 65
0207.55.81.00.00 Diğerleri 65 0 53,1 65
0207.55.93.00.00 Yağlı karaciğerler 23,4 0 19,1 23,4
0207.55.95.00.00 Diğerleri 39 0 31,9 39
0207.55.99.00.00 Diğerleri 65 0 53,1 65
0207.60.05.00.00 Parçalanmamış (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) 65 0 65 65
0207.60.10.00.00 Kemiksiz 65 0 65 65
0207.60.21.00.00 Yarım veya çeyrekler 65 0 65 65
0207.60.31.00.00 Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) 65 0 53,1 65
0207.60.41.00.00 Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları 65 0 53,1 65
0207.60.51.00.00 Göğüs ve göğüs parçaları 65 0 65 65
0207.60.61.00.00 But ve but parçaları 65 0 65 65
0207.60.81.00.00 Diğerleri 65 0 53,1 65
0207.60.91.00.00 Karaciğerler 45 0 36,8 45
0207.60.99.00.00 Diğerleri 65 0 53,1 65
0208.10.10.00.00 Evcil tavşanların etleri ve yenilen sakatatı 180 0 147,2 180
0208.10.90.00.00 Diğerleri 180 0 147,2 180
0208.30.00.00.00 Maymunlara (primatlara) ait olanlar 180 0 135 180
0208.40.20.00.00 Fok  eti 180 0 147,2 180
0208.40.80.00.00 Diğerleri 180 0 147,2 180
0208.50.00.00.00 Sürüngenlere ait olanlar (yılanlar ve kaplumbağalar dahil) 180 0 135 180
0208.60.00.00.00 Develer ve diğer devegillerden olanlar (Camelidae) a ait olanlar 180 0 147,2 180
0208.90.10.00.00 Evcil güvercinlerin etleri ve yenilen sakatatı 180 0 147,2 180
0208.90.30.00.00 Av hayvanlarına ait olanlar (tavşanlar veya yabani tavşanlar hariç) 180 0 147,2 180
0208.90.60.00.00 Ren geyiği eti 180 0 147,2 180
0208.90.70.00.00 Kurbağa bacağı 180 0 147,2 180
0208.90.98.00.00 Diğerleri 180 0 147,2 180
0209.10.11.00.00 Taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş  42,5 0 34,7 42,5
0209.10.19.00.00 Kurutulmuş veya tütsülenmiş  42,5 0 34,7 42,5
0209.10.90.00.00 Domuz yağı (0209.10.11.00 veya 0209.10.19.00 alt pozisyonundakiler hariç) 42,5 0 34,7 42,5
0209.90.00.00.00 Diğerleri  42,5 0 34,7 42,5
0210.11.11.00.00 But ve but parçaları 114,3 0 93,5 114,3
0210.11.19.00.00 Kol ve kol parçaları 114,3 0 93,5 114,3
0210.11.31.00.00 But ve but parçaları  114,3 0 93,5 114,3
0210.11.39.00.00 Kol ve kol parçaları 114,3 0 93,5 114,3
0210.11.90.00.00 Diğerleri  114,3 0 93,5 114,3
0210.12.11.00.00 Tuzlanmış veya salamura edilmiş 114,3 0 93,5 114,3
0210.12.19.00.00 Kurutulmuş veya tütsülenmiş  114,3 0 93,5 114,3
0210.12.90.00.00 Diğerleri 114,3 0 93,5 114,3
0210.19.10.00.00 Yarım karkas veya dörtte üç ön parça  114,3 0 93,5 114,3
0210.19.20.00.00 Dörtte üç arka parça veya orta kısımlar   114,3 0 93,5 114,3
0210.19.30.00.00 Ön parçalar ve ön parçaların kısımları 114,3 0 93,5 114,3
0210.19.40.00.00 Bel kısmı ve parçaları 114,3 0 93,5 114,3
0210.19.50.00.00 Diğerleri   114,3 0 93,5 114,3
0210.19.60.00.00 Ön kısmı ve parçaları  114,3 0 93,5 114,3
0210.19.70.00.00 Bel kısmı ve parçaları 114,3 0 93,5 114,3
0210.19.81.00.00 Kemiksiz 114,3 0 93,5 114,3
0210.19.89.00.00 Diğerleri   114,3 0 93,5 114,3
0210.19.90.00.00 Diğerleri 114,3 0 93,5 114,3
0210.20.10.00.00 Kemikli 114,3 0 114,3 114,3
0210.20.90.00.00 Kemiksiz 114,3 0 114,3 114,3
0210.91.00.00.00 Maymunlara (primatlara) ait olanlar 114,3 0 85,7 114,3
0210.92.10.00.00 Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz inekleri (Sirenia takımından memeliler) ne ait olanlar 114,3 0 93,5 114,3
0210.92.91.00.00 Etler 114,3 0 93,5 114,3
0210.92.92.00.00 Sakatat 114,3 0 114,3 114,3
0210.92.99.00.00 Et ve sakatatatın yenilen un ve ezmeleri 114,3 0 93,5 114,3
0210.93.00.00.00 Sürüngenlere (yılanlar ve kaplumbağalar dahil)  ait olanlar 114,3 0 85,7 114,3
0210.99.10.00.00 At eti (tuzlanmış, salamura edilmiş veya kurutulmuş) 114,3 0 93,5 114,3
0210.99.21.00.00 Kemikli   114,3 0 114,3 114,3
0210.99.29.00.00 Kemiksiz  114,3 0 114,3 114,3
0210.99.31.00.00 Ren geyiği eti 114,3 0 93,5 114,3
0210.99.39.00.00 Diğerleri 114,3 0 93,5 114,3
0210.99.41.00.00 Karaciğerler  114,3 0 93,5 114,3
0210.99.49.00.00 Diğerleri 114,3 0 93,5 114,3
0210.99.51.00.00 Kalın ve ince etek 114,3 0 114,3 114,3
0210.99.59.00.00 Diğerleri 114,3 0 114,3 114,3
0210.99.71.10.00 Kaz karaciğeri  27 0 27 27
0210.99.71.20.00 Ördek karaciğeri  114,3 0 114,3 114,3
0210.99.79.00.00 Diğerleri  114,3 0 114,3 114,3
0210.99.85.00.00 Diğerleri  114,3 0 114,3 114,3
0210.99.90.00.00 Et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları 114,3 0 93,5 114,3

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *