27 Kasım 2015 Cuma

Qrup 62 Paltar və geyim ləvazimatları , maşınla və ya əllə toxunmuş trikotajdan başqa

Qrup 62 Paltar və geyim ləvazimatları ,
maşınla və ya əllə toxunmuş trikotajdan başqa
XİF ƏN-ın kodu
Mal mövqelərinin adları
Əlavə ölçü vahidi
Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)
 6201 Palto, yarımpalto, bürüncəklər (çiyinlik), plaşlar, gödəkçələr (o cümlədən xizək gödəkçələri), küləkçələr (vetrovka), fırtınalıqlar (ştormovka) və analoji kişi və ya oğlan geyim məmulatları, 6203 mal mövqeyində təsnif edilən məmulatlardan başqa:  
  - palto, yarımpalto, bürüncəklər (çiyinlik), plaşlar və analoji məmulatlar:  
 6201 11 000 0 -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən əd 15
 6201 12 -- pambıq iplikdən:  
 6201 12 100 0 --- bir məmulatının kütləsi 1 kq-dan çox olmayan əd 15
 6201 12 900 0 --- bir məmulatının kütləsi 1kq-dan çox olan əd 15
 6201 13 -- kimyəvi saplardan:  
 6201 13 100 0 --- bir məmulatının kütləsi 1- kq-dan çox olmayan əd 15
 6201 13 900 0 --- bir məmulatının kütləsi 1 kq-dan çox olan əd 15
 6201 19 000 0 -- digər toxuculuq materiallarından əd 15
  - digərləri:  
 6201 91 000 0 -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən əd 15
 6201 92 000 0 -- pambıq iplikdən əd 15
 6201 93 000 0 -- kimyəvi saplardan əd 15
 6201 99 000 0 -- digər toxuculuq materiallarından əd 15
 6202 Palto, yarımpalto, bürüncəklər (çiyinlik), plaşlar, gödəkçələr (o cümlədən xizək gödəkçələri), küləkçələr (vetrovka), fırtınalıqlar (ştormovka) və analoji qadın və ya qızlar üçün məmulatlar, 6204 mal mövqeyində təsnif edilən məmulatlardan başqa:  
  - palto, yarımpalto, bürüncəklər (çiyinlik), plaşlar və analoji məmulatlar:  
 6202 11 000 0 -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən əd 15
 6202 12 -- pambıq iplikdən:  
 6202 12 100 0 --- bir məmulatının kütləsi 1 kq-dan az əd 15
 6202 12 900 0 --- bir məmulatının kütləsi 1 kq-dan çox əd 15
 6202 13 -- kimyəvi saplardan:  
 6202 13 100 0 --- bir məmulatının kütləsi 1 kq-dan az əd 15
 6202 13 900 0 --- bir məmulatının kütləsi 1 kq-dan çox əd 15
 6202 19 000 0 -- digər toxuculuq materiallarından əd 15
  - digərləri:  
 6202 91 000 0 -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən əd 15
 6202 92 000 0 -- pambıq iplikdən əd 15
 6202 93 000 0 -- kimyəvi saplardan əd 15
 6202 99 000 0 -- digər toxuculuq materiallarından əd 15
 6203 Kişi və oğlan kostyumları, dəstləri, pencəkləri, bleyzerləri, şalvarları, önlük və qayışlarla kombinezonlar, brici və şortlar (çimərlik paltarından başqa):  
  - kostyumlar:  
 6203 11 000 0 -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən əd 15
 6203 12 000 0 -- sintetik saplardan əd 15
 6203 19 -- digər toxuculuq materiallarından:  
 6203 19 100 0 --- pambıq iplikdən əd 15
 6203 19 300 0 --- süni saplardan əd 15
 6203 19 900 0 --- digərləri əd 15
  - dəstlər (komplektlər):  
 6203 21 000 0 -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən əd 15
 6203 22 -- pambıq iplikdən:  
 6203 22 100 0 --- istehsalat və peşə əd 15
 6203 22 800 0 --- digərləri əd 15
 6203 23 -- sintetik saplardan:  
 6203 23 100 0 --- istehsalat və peşə əd 15
 6203 23 800 0 --- digərləri əd 15
 6203 29 -- digər toxuculuq materiallarından:  
  --- süni saplardan:  
 6203 29 110 0 ---- istehsalat və peşə əd 15
 6203 29 180 0 ---- digərləri əd 15
 6203 29 900 0 --- digərləri əd 15
  - pencək və blayzerlər:  
 6203 31 000 0 -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən əd 15
 6203 32 -- pambıq iplikdən:  
 6203 32 100 0 --- istehsalat və peşə əd 15
 6203 32 900 0 --- digərləri əd 15
 6203 33 -- sintetik saplardan:  
 6203 33 100 0 --- istehsalat və peşə əd 15
 6203 33 900 0 --- digərləri əd 15
 6203 39 -- digər toxuculuq materiallarından:  
  --- süni saplardan:  
 6203 39 110 0 ---- istehsalat və peşə əd 15
 6203 39 190 0 ---- digərləri əd 15
 6203 39 900 0 --- digərləri əd 15
  - şalvarlar, qayışlı və önlüklü kombinzonlar, bricilər və şortlar:  
 6203 41 -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən:  
 6203 41 100 0 --- şalvarlar və bricilər əd 15
 6203 41 300 0 --- önlüklü və qayışlı kombinzonlar əd 15
 6203 41 900 0 --- digərləri əd 15
 6203 42 -- pambıq iplikdən:  
  --- şalvarlar və bricilər:  
 6203 42 110 0 ---- istehsalat və peşə əd 15
  ---- digərləri:  
 6203 42 310 0 ----- "denim"dən (cins parçadan) əd 15
 6203 42 330 0 ----- kəsilmiş xovlu velvetdən əd 15
 6203 42 350 0 ----- digərləri əd 15
  --- önlüklü və qayışlı kombinzonlar:  
 6203 42 510 0 ---- istehsalat və peşə əd 15
 6203 42 590 0 ---- digərləri əd 15
 6203 42 900 0 --- digərləri əd 15
 6203 43 -- sintetik saplardan:  
  --- şalvarlar və bricilər:  
 6203 43 110 0 ---- istehsalat və peşə əd 15
 6203 43 190 0 ---- digərləri əd 15
  --- önlüklü və qayışlı kombinzonlar:  
 6203 43 310 0 ---- istehsalat və peşə əd 15
 6203 43 390 0 ---- digərləri əd 15
 6203 43 900 0 --- digərləri əd 15
 6203 49 -- digər toxuculuq materiallarından:  
  --- süni saplardan:  
  ---- şalvarlar və bricilər:  
 6203 49 110 0 ----- istehsalat və peşə əd 15
 6203 49 190 0 ----- digərləri əd 15
  ---- önlüklü və qayışlı kombinzonlar:  
 6203 49 310 0 ----- istehsalat və peşə əd 15
 6203 49 390 0 ----- digərləri əd 15
 6203 49 500 0 ---- digərləri əd 15
 6203 49 900 0 --- digərləri əd 15
 6204 Qadın və qızlar üçün kostyumlar, dəstlər, jaketlər, blayzerlər, donlar (platya), yubkalar, yubka-şalvarlar, şalvarlar, önlüklü və qayışlı kombinzonlar, bricilər və şortlar (çimərlik şortlardan başqa):  
  - kostyumlar:  
 6204 11 000 0 -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən əd 15
 6204 12 000 0 -- pambıq iplikdən əd 15
 6204 13 000 0 -- sintetik saplardan əd 15
 6204 19 -- digər toxuculuq materiallarından:  
 6204 19 100 0 --- süni saplardan əd 15
 6204 19 900 0 --- digərləri əd 15
  - komplektlər:  
 6204 21 000 0 -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən əd 15
 6204 22 -- pambıq iplikdən:  
 6204 22 100 0 --- istehsalat və peşə əd 15
 6204 22 800 0 --- digərləri əd 15
 6204 23 -- sintetik saplardan:  
 6204 23 100 0 --- istehsalat və peşə əd 15
 6204 23 800 0 --- digərləri əd 15
 6204 29 -- digər toxuculuq materiallarından:  
  --- süni saplardan:  
 6204 29 110 0 ---- istehsalat və peşə əd 15
 6204 29 180 0 ---- digərləri əd 15
 6204 29 900 0 --- digərləri əd 15
  - jaketlər və bleyzerlər:  
 6204 31 000 0 -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən əd 15
 6204 32 -- pambıq iplikdən:  
 6204 32 100 0 --- istehsalat və peşə əd 15
 6204 32 900 0 --- digərləri əd 15
 6204 33 -- sintetik saplardan:  
 6204 33 100 0 --- istehsalat və peşə əd 15
 6204 33 900 0 --- digərləri əd 15
 6204 39 -- digər toxuculuq materiallarından:  
  --- süni saplardan:  
 6204 39 110 0 ---- istehsalat və peşə əd 15
 6204 39 190 0 ---- digərləri əd 15
 6204 39 900 0 --- digərləri əd 15
  - donlar(platyalar):  
 6204 41 000 0 -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən əd 15
 6204 42 000 0 -- pambıq iplikdən əd 15
 6204 43 000 0 -- sintetik saplardan əd 15
 6204 44 000 0 -- süni saplardan əd 15
 6204 49 -- digər toxuculuq materiallarından:  
 6204 49 100 0 --- ipəkdən və ipək tullantıları ipliyindən əd 15
 6204 49 900 0 --- digərləri əd 15
  - yubka və yubka-şalvarlar:  
 6204 51 000 0 -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən əd 15
 6204 52 000 0 -- pambıq iplikdən əd 15
 6204 53 000 0 -- sintetik saplardan əd 15
 6204 59 -- digər toxuculuq materiallarından:  
 6204 59 100 0 --- süni saplardan əd 15
 6204 59 900 0 --- digərləri əd 15
  - şalvarlar, qayışlı və önlüklü kombinzonlar, bricilər və şortlar:  
 6204 61 -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən:  
 6204 61 100 0 --- şalvar və bricilər əd 15
 6204 61 800 0 --- önlüklü və qayışlı kombinzonlar əd 15
 6204 61 900 0 --- digərləri əd 15
 6204 62 -- pambıq iplikdən:  
  --- şalvarlar və bricilər:  
 6204 62 110 0 ---- istehsalat və peşə əd 15
  ---- digərləri:  
 6204 62 310 0 ----- "denim"dən (cins parça) əd 15
 6204 62 330 0 ----- kəsik xovlu velvetdən əd 15
 6204 62 390 0 ----- digərləri əd 15
  --- önlüklü və qayışlı kombinzonlar:  
 6204 62 510 0 ---- istehsalat və peşə əd 15
 6204 62 590 0 ---- digərləri əd 15
 6204 62 900 0 --- digərləri əd 15
 6204 63 -- sintetik liflərdən:  
  --- şalvarlar və bricilər:  
 6204 63 110 0 ---- istehsalat və peşə əd 15
 6204 63 180 0 ---- digərləri əd 15
  --- önlüklü və qayışlı kombinzonlar:  
 6204 63 310 0 ---- istehsalat və peşə əd 15
 6204 63 390 0 ---- digərləri əd 15
 6204 63 900 0 --- digərləri əd 15
 6204 69 -- digər toxuculuq materiallarından:  
  --- süni saplardan:  
  ---- şalvarlar və bricilər:  
 6204 69 110 0 ----- istehsalat və peşə əd 15
 6204 69 180 0 ----- digərləri əd 15
  ---- önlüklü və qayışlı kombinzonlar:  
 6204 69 310 0 ----- istehsalat və peşə əd 15
 6204 69 390 0 ----- digərləri əd 15
 6204 69 500 0 ---- digərləri əd 15
 6204 69 900 0 --- digərləri əd 15
 6205 Kişi və oğlan köynəkləri (rubaşka):  
 6205 10 000 0 - yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən əd 15
 6205 20 000 0 - pambıq iplikdən əd 15
 6205 30 000 0 - kimyəvi saplardan əd 15
 6205 90 - digər toxuculuq materiallarından:  
 6205 90 100 0 -- kətan və rami liflərindən əd 15
 6205 90 900 0 -- digərləri əd 15
 6206 Qadınlar və qızlar üçün bluzka, bluza və bluzon:  
 6206 10 000 0 - ipək sapdan və ya ipək tullantıları ipliyindən əd 15
 6206 20 000 0 - yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən əd 15
 6206 30 000 0 - pambıq iplikdən əd 15
 6206 40 000 0 - kimyəvi saplardan əd 15
 6206 90 - digər toxuculuq materiallarından:  
 6206 90 100 0 -- kətan və rami liflərindən əd 15
 6206 90 900 0 -- digərləri əd 15
 6207 Kişi və ya oğlan üçün maykalar və digər alt fufaykalar, kalsonlar, tuman (trusı), gecə köynəkləri, pijamalar, çimmək üçün və ev xalatları və analoji məmulatlar:  
  - tumanlar (trusı və kalson):  
 6207 11 000 0 -- pambıq iplikdən əd 15
 6207 19 000 0 -- digər toxuculuq materiallarından əd 15
  - gecə köynəkləri və pijamaları:  
 6207 21 000 0 -- pambıq iplikdən əd 15
 6207 22 000 0 -- kimyəvi saplardan əd 15
 6207 29 000 0 -- digər toxuculuq materiallarından əd 15
  - digərləri:  
 6207 91 -- pambıq iplikdən:  
 6207 91 100 0 --- tiftikli məhrəbalıq parçadan və analoji tiftikli toxunma materiallardan çimmək üçün və ev xalatları və analoji məmulatlar əd 15
 6207 91 900 0 --- digərləri - 15
 6207 92 000 0 -- kimyəvi saplardan - 15
 6207 99 000 0 -- digər toxuculuq materiallarından - 15
 6208 Qadın və qızlar üçün maykalar, digər alt fufaykalar, kombinasiyalar, alt yubkalar, tuman (trusı), pantalon, gecə köynəkləri, pijama, penuar, çimmək üçün və ev xalatları və analoji məmulatlar:  
  - kombinasiya və alt yubkalar:  
 6208 11 000 0 -- kimyəvi saplardan əd 15
 6208 19 -- digər toxuculuq materiallarından:  
 6208 19 100 0 --- pambıq iplikdən əd 15
 6208 19 900 0 --- digərləri əd 15
  - gecə köynəkləri və pijama:  
 6208 21 000 0 -- pambıq iplikdən əd 15
 6208 22 000 0 -- kimyəvi saplardan əd 15
 6208 29 000 0 -- digər toxuculuq materiallarından əd 15
  - digərləri:  
 6208 91 -- pambıq iplikdən:  
  --- penuarlar, çimmək üçün və ev xalatları və digər analoji məmulatlar:  
 6208 91 110 0 ---- tiftikli məhrəbalıq parçadan və analoji tiftikli toxunma materiallardan əd 15
 6208 91 190 0 ---- digərləri - 15
 6208 91 900 0 --- digərləri - 15
 6208 92 000 0 -- kimyəvi saplardan - 15
 6208 99 000 0 -- digər toxuculuq materiallarından - 15
 6209 Uşaq paltarları və onlara aid ləvazimatlar:  
 6209 10 000 0 - yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən - 15
 6209 20 000 0 - pambıq iplikdən - 15
 6209 30 000 0 - sintetik saplardan - 15
 6209 90 000 0 - digər toxuculuq materiallarından - 15
 6210 5602, 5603, 5903, 5906 və ya 5907 mal mövqelərindəki materiallardan hazırlanmış paltar əşyaları:  
 6210 10 - 5602 və ya 5603 mal mövqelərindəki materiallarından:  
 6210 10 100 0 -- 5602 mal mövqeyindəkı materiallardan - 15
  -- 5603 mal mövqeyindəki materiallardan:  
 6210 10 910 0 --- steril bağlamada - 15
 6210 10 990 0 --- digərləri - 15
 6210 20 000 0 - 6201 11-6201 19 alt mövqelərində göstərilmiş digər geyim əşyaları tipləri əd 15
 6210 30 000 0 - 6202 11--6202 19 alt mövqelərində göstərilmiş digər geyim əşyaları tipləri əd 15
 6210 40 000 0 - digər kişi və ya oğlan geyim əşyaları - 15
 6210 50 000 0 - digər qadın və ya qız geyim əşyaları - 15
 6211 İdman, xizək, çimərlik kostyumları ; digər geyim əşyaları:  
  - çimərlik kostyumları:  
 6211 11 000 0 -- kişi və ya oğlanlar üçün əd 15
 6211 12 000 0 -- qadın və ya qızlar üçün əd 15
 6211 20 000 0 - xizək kostyumları əd 15
  - digər kişi və ya oğlan geyim əşyaları:  
 6211 31 000 0 -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən - 15
 6211 32 -- pambıq iplikdən:  
 6211 32 100 0 --- istehsalat və peşə geyimləri - 15
  --- astarlı idman kostyumları:  
 6211 32 310 0 ---- üz tərəfi eyni materialdan olmaqla əd 15
  ---- digərləri:  
 6211 32 410 0 ----- üst hissələri əd 15
 6211 32 420 0 ----- alt hissələri əd 15
 6211 32 900 0 --- digərləri - 15
 6211 33 -- kimyəvi saplardan:  
 6211 33 100 0 --- istehsalat və peşə geyimləri - 15
  --- astarlı idman kostyumları:  
 6211 33 310 0 ---- üz tərəfi eyni materialdan olmaqla əd 15
  ---- digərləri:  
 6211 33 410 0 ----- üst hissələri əd 15
 6211 33 420 0 ----- alt hissələri əd 15
 6211 33 900 0 --- digərləri - 15
 6211 39 000 0 -- digər toxuculuq materiallarından - 15
  - qadın və ya qızlar üçün digər geyim əşyaları:  
 6211 41 000 0 -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən - 15
 6211 42 -- pambıq iplikdən:  
 6211 42 100 0 --- döşlüklər, kombinzonlar, xüsusi paltarlar və digər istehsalat və peşə geyimləri (evdə istifadə üçün yararlı və ya yarasız) - 15
  --- astarlı idman kostyumları:  
 6211 42 310 0 ---- üz tərəfi eyni materialdan olmaqla əd 15
  ---- digərləri:  
 6211 42 410 0 ----- üst hissələri əd 15
 6211 42 420 0 ----- alt hissələri əd 15
 6211 42 900 0 --- digərləri - 15
 6211 43 -- kimyəvi saplardan:  
 6211 43 100 0 --- döşlüklər, kombinzonlar, xüsusi paltarlar və digər istehsalat və peşə geyimləri (evdə istifadə üçün yararlı və yararsız) - 15
  --- astarlı idman kostyumları:  
 6211 43 310 0 ---- üz tərəfi eyni materialdan olmaqla əd 15
  ---- digərləri:  
 6211 43 410 0 ----- üst hissələri əd 15
 6211 43 420 0 ----- alt hissələri əd 15
 6211 43 900 0 --- digərləri - 15
 6211 49 000 0 -- digər toxuculuq materiallarından - 15
 6212 Maşında və ya əldə toxunmuş trikotaj və ya qeyri-trikotaj büstqalterlər, kəmərlər, korsetlər, aşırmalar, qurşaqlar və analoji məmulatlar və onların hissələri:  
 6212 10 - büstqalterlər:  
 6212 10 100 0 -- pərakəndə satış üçün nəzərdə tutulmuş büstqalter və tumanlardan ibarət dəst əd 15
 6212 10 900 0 -- digərləri əd 15
 6212 20 000 0 - kəmərlər və kəmər-tumanlar əd 15
 6212 30 000 0 - zərif bəzəklər əd 15
 6212 90 000 0 - digərləri - 15
 6213 Cib dəsmalları:  
 6213 10 000 0 - ipək saplardan və ya ipək tullantıları ipliklərindən əd 15
 6213 20 000 0 - pambıq ipliklərdən əd 15
 6213 90 000 0 -- digər toxuculuq materiallarından əd 15
 6214 Şallar, şarflar, kaşnelər, mantilyalar, vuallar və analoji məmulatlar:  
 6214 10 000 0 - ipək saplardan və ipək tullantıları ipliklərindən əd 15
 6214 20 000 0 - yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən əd 15
 6214 30 000 0 - sintetik saplardan əd 15
 6214 40 000 0 - süni saplardan əd 15
 6214 90 - digər toxuculuq materiallarından:  
 6214 90 100 0 -- pambıq ipliklərdən əd 15
 6214 90 900 0 -- digərləri əd 15
 6215 Qalstuklar, kəpənək-qalstuklar və boyun yaylıqları:  
 6215 10 000 0 - ipək saplardan və ipək tullantıları ipliyindən əd 15
 6215 20 000 0 - kimyəvi saplardan əd 15
 6215 90 000 0 - digər toxuculuq materiallarından əd 15
 6216 00 000 0 Əlcəklər, təkbarmaq əlcəklər, yarıməlcəklər - 15
 6217 Digər hazır paltar ləvazimatları; 6212 mal mövqeyinə daxil edilənlərdən başqa paltar hissələri və ya geyim ləvazimatları:  
 6217 10 000 0 - ləvazimatlar - 15
 6217 90 000 0 - hissələri - 15

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *