27 Kasım 2015 Cuma

fasil 4 gumruk vergi oranlari


4.Fasil Gümrük Vergi Oranları


    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
    AB,      
G.T.İ.P.  MADDE İSMİ EFTA B-HER. G.KORE D.Ü.
0401.10.10.00.00 Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 150 0 150 150
0401.10.90.00.00 Diğerleri  150 0 150 150
0401.20.11.00.00 Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 150 0 150 150
0401.20.19.00.00 Diğerleri 150 0 150 150
0401.20.91.00.00 Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 150 0 150 150
0401.20.99.00.00 Diğerleri 150 0 150 150
0401.40.10.00.11 Süt 150 0 150 150
0401.40.10.00.12 Krema 150 0 150 150
0401.40.90.00.11 Süt 150 0 150 150
0401.40.90.00.12 Krema 150 0 150 150
0401.50.11.00.00 Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 150 0 150 150
0401.50.19.00.00 Diğerleri 150 0 150 150
0401.50.31.00.00 Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 150 0 150 150
0401.50.39.00.00 Diğerleri 150 0 150 150
0401.50.91.00.00 Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 150 0 150 150
0401.50.99.00.00 Diğerleri 150 0 150 150
0402.10.11.00.00 Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 180 0 180 180
0402.10.19.00.00 Diğerleri 180 0 180 180
0402.10.91.00.00 Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 180 0 180 180
0402.10.99.00.00 Diğerleri 180 0 180 180
0402.21.11.00.00 Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 180 0 180 180
0402.21.18.00.00 Diğerleri 180 0 180 180
0402.21.91.00.00 Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 180 0 180 180
0402.21.99.00.00 Diğerleri 180 0 180 180
0402.29.11.00.00 Süt çocukları için net muhteviyatı 500 gr.ı geçmeyen hava almayacak şekilde kapatılmış kaplarda bulunan ve ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 10' u geçen özel sütler 180 0 180 180
0402.29.15.00.00 Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 180 0 180 180
0402.29.19.00.00 Diğerleri 180 0 180 180
0402.29.91.00.00 Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 180 0 180 180
0402.29.99.00.00 Diğerleri 180 0 180 180
0402.91.10.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 8' i geçmeyenler  180 0 180 180
0402.91.30.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 8' i geçen fakat % 10' u  geçmeyenler  180 0 180 180
0402.91.51.00.00 Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 180 0 180 180
0402.91.59.00.00 Diğerleri 180 0 180 180
0402.91.91.00.00 Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 180 0 180 180
0402.91.99.00.00 Diğerleri 180 0 180 180
0402.99.10.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 9,5' i geçmeyenler  180 0 180 180
0402.99.31.00.00 Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 180 0 180 180
0402.99.39.00.00 Diğerleri 180 0 180 180
0402.99.91.00.00 Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 180 0 180 180
0402.99.99.00.00 Diğerleri 180 0 180 180
0403.10.11.00.11 Yoğurt 170 0 170 170
0403.10.11.00.12 Ayran 170 0 170 170
0403.10.13.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3' ü geçen fakat  % 6' yı geçmeyenler 170 0 170 170
0403.10.19.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6' yı geçenler 170 0 170 170
0403.10.31.00.11 Yoğurt 170 0 170 170
0403.10.31.00.12 Ayran 170 0 170 170
0403.10.33.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3' ü geçen fakat % 6' yı geçmeyenler 170 0 170 170
0403.10.39.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6' yı geçenler 170 0 170 170
0403.90.11.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler 170 0 170 170
0403.90.13.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5' i geçen fakat % 27' yi geçmeyenler 170 0 170 170
0403.90.19.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27' yi geçenler 170 0 170 170
0403.90.31.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5' i geçmeyenler 170 0 170 170
0403.90.33.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5' i geçen fakat % 27' yi geçmeyenler 170 0 170 170
0403.90.39.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27' yi geçenler 170 0 170 170
0403.90.51.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3' ü geçmeyenler 170 0 170 170
0403.90.53.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3' ü geçen fakat % 6' yı geçmeyenler 170 0 170 170
0403.90.59.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6' yı geçenler 170 0 170 170
0403.90.61.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3' ü geçmeyenler 170 0 170 170
0403.90.63.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3' ü geçen fakat % 6' yı geçmeyenler 170 0 170 170
0403.90.69.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6' yı geçenler 170 0 170 170
0404.10.02.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5' i geçmeyenler  65 0 67 67
0404.10.04.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5' i geçen fakat   % 27' yi geçmeyenler 65 0 67 67
0404.10.06.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27' yi geçenler 65 0 67 67
0404.10.12.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5' i geçmeyenler  65 0 67 67
0404.10.14.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5' i geçen fakat % 27' yi geçmeyenler 65 0 67 67
0404.10.16.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27' yi geçenler 65 0 67 67
0404.10.26.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5' i geçmeyenler  65 0 67 67
0404.10.28.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5' i geçen fakat % 27' yi geçmeyenler 65 0 67 67
0404.10.32.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27' yi geçenler 65 0 67 67
0404.10.34.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5' i geçmeyenler  65 0 67 67
0404.10.36.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5' i geçen fakat % 27' yi geçmeyenler 65 0 67 67
0404.10.38.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27' yi geçenler 65 0 67 67
0404.10.48.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5' i geçmeyenler  65 0 67 67
0404.10.52.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5' i geçen fakat % 27' yi geçmeyenler 65 0 67 67
0404.10.54.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27' yi geçenler 65 0 67 67
0404.10.56.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5' i geçmeyenler  65 0 67 67
0404.10.58.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5' i geçen fakat % 27' yi geçmeyenler 65 0 67 67
0404.10.62.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27' yi geçenler 65 0 67 67
0404.10.72.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5' i geçmeyenler  65 0 67 67
0404.10.74.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5' i geçen fakat % 27' yi geçmeyenler 65 0 67 67
0404.10.76.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27' yi geçenler 65 0 67 67
0404.10.78.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5' i geçmeyenler  65 0 67 67
0404.10.82.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5' i geçen fakat % 27' yi geçmeyenler 65 0 67 67
0404.10.84.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27' yi geçenler 65 0 67 67
0404.90.21.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler  65 0 67 67
0404.90.23.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5' i geçen fakat % 27' yi geçmeyenler 65 0 67 67
0404.90.29.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27' yi geçenler 65 0 67 67
0404.90.81.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5' i geçmeyenler  65 0 67 67
0404.90.83.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5' i geçen fakat % 27' yi geçmeyenler 65 0 67 67
0404.90.89.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27' yi geçenler 65 0 67 67
0405.10.11.00.00 Net muhteviyatı 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 180 0 180 180
0405.10.19.00.00 Diğerleri 180 0 180 180
0405.10.30.00.00 Rekombine tereyağı 180 0 180 180
0405.10.50.00.00 Peynir altı suyundan elde edilen tereyağı 180 0 180 180
0405.10.90.00.00 Diğerleri 180 0 180 180
0405.20.90.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle %75' den fazla fakat %80' den az olanlar 140 0 140 140
0405.90.10.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle %99,3 veya daha fazla ve içerdiği su miktarı ağırlık itibariyle %0,5' i geçmeyenler 140 0 140 140
0405.90.90.00.00 Diğerleri 140 0 140 140
0406.10.20.00.11 Taze peynir 138 0 140 140
0406.10.20.00.12 Çökelek 140 0 140 140
0406.10.20.00.13 Lor 140 0 140 140
0406.10.20.00.19 Diğerleri 140 0 140 140
0406.10.80.00.00 Diğerleri 138 0 140 140
0406.20.10.00.00 Yağsız sütten yapılan ve çok ince kıyılmış bitki ilave edilen Glarus otlu peyniri (Schabziger olarak bilinen) 138 0 140 140
0406.20.90.10.11 Gravyer 43 0 45 45
0406.20.90.10.12 Çester, Parmezan, Dutch (Felemenk) ve benzeri peynirler 43 0 45 45
0406.20.90.90.00 Diğerleri 138 0 140 140
0406.30.10.00.00 Üretiminde sadece Emmentaler, Gravyer ve Appenzell peynirlerinin kullanıldığı ve Glarus otlu peynirinin (Schabziger) katkı maddesi olarak kullanılabildiği; kuru maddedeki katı yağ oranı ağırlık itibariyle %56' yı geçmeyen, perakende satılacak hale getirilmiş olanlar 138 0 140 140
0406.30.31.00.00 Kuru maddedeki yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 48' i geçmeyenler 138 0 140 140
0406.30.39.00.00 Kuru maddedeki yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 48' i geçenler 138 0 140 140
0406.30.90.00.00 İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 36' yı geçenler 138 0 140 140
0406.40.10.00.00 Rokfor 43 0 45 45
0406.40.50.00.00 Gorgonzola 43 0 45 45
0406.40.90.00.00 Diğerleri 43 0 45 45
0406.90.01.00.00 İşleme tabi tutulacak olanlar 138 0 140 140
0406.90.13.00.00 Emmentaler  138 0 140 140
0406.90.15.00.11 Gravyer 43 0 45 45
0406.90.15.00.12 Sbrinz 43 0 45 45
0406.90.17.00.00 Bergkaese, Appenzell 138 0 140 140
0406.90.18.00.00 Fromage Fribourgeois (fribourg peyniri),Vacherin Mont dor ve  téte de Moine 138 0 140 140
0406.90.19.00.00 Yağsız sütten yapılmış olup, çok ince kıyılmış bitki ilave edilen Glarus otlu peyniri (Schabziger olarak bilinen) 138 0 140 140
0406.90.21.00.00 Çedar 43 0 45 45
0406.90.23.00.00 Edam 138 0 140 140
0406.90.25.00.00 Tilsit 138 0 140 140
0406.90.27.00.00 Butterkaese 138 0 140 140
0406.90.29.00.00 Kaşkaval  178 0 180 180
0406.90.32.00.11 Tulum peyniri 180 0 180 180
0406.90.32.00.12 Beyaz peynir 180 0 180 180
0406.90.32.00.91 Tulum peyniri 180 0 180 180
0406.90.32.00.92 Beyaz peynir 180 0 180 180
0406.90.35.00.00 Kefalo -Tyri 138 0 140 140
0406.90.37.00.00 Finlandiya 138 0 140 140
0406.90.39.00.00 Jarlsberg 138 0 140 140
0406.90.50.00.00 Koyun veya manda sütünden  yapılan ve  salamura içeren  kaplarda veya koyun  veya keçi  derisinden yapılan  tulumlar içerisinde bulunanlar 138 0 140 140
0406.90.61.00.00 Grana Padano, Parmigiano Reggiano 138 0 140 140
0406.90.63.00.00 Fiore sardo, pecorino 138 0 140 140
0406.90.69.00.00 Diğerleri 138 0 140 140
0406.90.73.00.00 Provolone 138 0 140 140
0406.90.75.00.00 Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano 138 0 140 140
0406.90.76.00.00 Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsö 138 0 140 140
0406.90.78.00.00 Gouda 138 0 140 140
0406.90.79.00.00 Esrom, İtalıco, Kernhem, Saint Nectaire, Saint Paulin, Taleggio 138 0 140 140
0406.90.81.00.00 Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey 138 0 140 140
0406.90.82.00.00 Camembert 138 0 140 140
0406.90.84.00.00 Brie 138 0 140 140
0406.90.85.00.00 Kefalograviera, Kasseri 138 0 140 140
0406.90.86.00.00 Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle su oranı %47' yi geçen fakat % 52' yi geçmeyenler  138 0 140 140
0406.90.87.00.00 Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle su oranı %52' yi geçen fakat % 62'  yi geçmeyenler 138 0 140 140
0406.90.88.00.00 Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle su oranı %62' yi geçen fakat % 72' yi geçmeyenler  138 0 140 140
0406.90.93.00.00 Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle su oranı %72' yi geçenler 138 0 140 140
0406.90.99.00.11 Cester, Parmezan, Felemenk ve benzeri peynirler 43 0 45 45
0406.90.99.00.12 Dil peyniri 138 0 140 140
0406.90.99.00.19 Diğerleri 138 0 140 140
0407.11.00.10.00 Damızlık olanlar 0 0 0 0
0407.11.00.90.00 Damızlık olmayanlar 13 0 10,6 13
0407.19.11.10.11 Hindi yumurtası 0 0 0 0
0407.19.11.10.19 Diğerleri 0 0 0 0
0407.19.11.90.11 Hindi yumurtası 20 0 16,3 20
0407.19.11.90.19 Diğerleri 13 0 10,6 13
0407.19.19.00.11 Damızlık olanlar 0 0 0 0
0407.19.19.00.19 Damızlık olmayanlar 13 0 10,6 13
0407.19.90.10.11 Devekuşu  yumurtaları 0 0 0 0
0407.19.90.10.19 Diğerleri 0 0 0 0
0407.19.90.90.11 Devekuşu  yumurtaları 13 0 13 13
0407.19.90.90.19 Diğerleri 13 0 13 13
0407.21.00.00.00 Tavuk yumurtaları (Gallus domesticus türü) 76,5 0 76,5 76,5
0407.29.10.00.00 Tavuk (Gallus domesticus türü) haricinde kalan  kümes hayvanlarının yumurtaları 76,5 0 76,5 76,5
0407.29.90.00.00 Diğerleri 76,5 0 76,5 76,5
0407.90.10.00.00 Kümes hayvanlarının yumurtaları 76,5 0 76,5 76,5
0407.90.90.00.00 Diğerleri 76,5 0 76,5 76,5
0408.11.20.00.00 İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar 53,1 0 53,1 53,1
0408.11.80.00.00 Diğerleri 53,1 0 53,1 53,1
0408.19.20.00.00 İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar 53,1 0 53,1 53,1
0408.19.81.00.00 Sıvı halde 53,1 0 53,1 53,1
0408.19.89.00.00 Dondurulmuş 53,1 0 53,1 53,1
0408.91.20.00.00 İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar 53,1 0 53,1 53,1
0408.91.80.00.00 Diğerleri 53,1 0 53,1 53,1
0408.99.20.00.00 İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar 53,1 0 53,1 53,1
0408.99.80.00.00 Diğerleri 53,1 0 53,1 53,1
0409.00.00.00.11 Petek bal 38,5 0 38,5 38,5
0409.00.00.00.12 Süzme bal 38,5 0 38,5 38,5
0410.00.00.00.11 Kablumbağa yumurtaları 23,1 0 23,1 23,1(1)
0410.00.00.00.12 Salyangoz kabuğu unu 23,1 0 23,1 23,1(1)
0410.00.00.00.13 Arı sütü 23,1 0 23,1 23,1
0410.00.00.00.19 Diğerleri 23,1 0 23,1 23,1(1)
           
(1) Ürdün Haşimi Krallığı için söz konusu gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.         

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *