16 Ağustos 2015 Pazar

Fidan ithalati Ek 4


Fidan İthalatı Ek 4 T A A H H Ü T N A M E-I

Ek–4 

T A A H H Ü T N A M E-I


…/…/2015 tarihli dilekçe ile ………………Bakanlık İl Müdürlüğü’ne müracaat ederek ithalat izni talebinde bulunduğumuz ……………..meyve fidanları/asma fidanları/çilek fideleri/üretim materyalleri/sebze fideleri ile ilgili olarak; sunulan bilgi ve belgelerin içeriğinin doğruluğunu ve ithal edilen materyallerin sağlık ve kalite yönünden ülke zararına yol açmayacağını ve söz konusu materyallerin Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) olmadığını garanti eder, bu konulardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar ile, zararın doğduğu tarihten itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rücu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri çerçevesinde geri vermeyi kabul ederek meydana gelmesi muhtemel zararların tarafımızdan karşılanacağını kuruluşum adına kabul ve taahhüt ederim.(Tarih)

(Yetkili İsim, İmzası ve Unvanı, Firma kaşesi)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *