20 Ağustos 2015 Perşembe

is makinleri gtip

İş Makineleri Gtip No 

1. İş Makineleri


GTİP’i 84.29 içerisinde olan tüm iş makineleri ve ekipmanlar (aksamlar ve aksesuarlar hariç)
Bu gruba örnekler:
Paletli Ekskavatör
Tekerlekli Yükleyici
Tekerlekli Kazıcı Yükleyici
Greyder
Yol Silindiri
Vibrasyonlu Yol Silindiri
Tekerlekli Yol Silindiri
Paletli Yükleyici
Tekerlekli Ekskavatör
Buldozer

2. Diğer İş Makineleri


GTİP’i 84.30 sınıfında olan, toprağın, minerallerin veya cevherlerin taşınması, yayılması, tesviyesi, sıyırılması,
kazılması, sıkıştırılması, bastırılıp sıkıştırılması, çıkarılması veya delinmesine mahsus diğer makine ve cihazlar
(aksamlar ve aksesuarlar hariç)
Bu gruba örnekler:
Hidrolik Deliciler
Kazık çakma Sondaj Makineleri
Delme ve Sondaj Makineleri
Hidrolik Kırıcı
Kazık Sökme Makineleri
Kar Küreyicileri
Kar Püskürtücüleri

3. Elektrik Enerjisi Üretim Kontrol Ekipmanları


GTİP’i 85.02 sınıfında olan, elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları (8502.31, 8502.39 ve 8502.40 hariç) ve
GTİP’i 85.01 sınıfında yer alan elektrik motorları ve diğer jeneratörler vb. ekipmanlar
Bu gruba örnekler:
Elektrik Enerjisi Üretim (Elektrojen) Jeneratör Grupları
Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS)

4. Elektrik Transformatörleri


GTİP’i 85.04 sınıfında olan elektrik transformatörleri ve redresör ve benzeri ekipmanlar
Bu gruba örnekler:
Elektrik Transformatörleri (Trafo)
Redresörler

5. Maden Makine ve Ekipmanları


GTİP ’i 84.74 sınıfında olan, toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddelerini tasnif etmeye,
elemeye, ayırmaya yıkamaya, kırmaya, öğütmeye, karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus makine ve cihazlar
Bu gruba örnekler:
Madenleri Tasnif Etmeye, Elemeye, Ayırmaya veya Yıkamaya Mahsus Makineler
Kırmaya veya Öğütmeye Mahsus Makineler
Taş Kırma Makineleri, Konkasörler
Karıştırmaya veya Yoğurmaya Mahsus Makine ve Cihazlar
Beton veya Harç Karıştırıcılar (Mikserler)
Mineral Maddeleri Bitümenle Karıştırmaya Mahsus Makineler (Asfalt Plenti)
Seramik Hamurlarını Aglomere Etmeye, Kalıba Dökmeye veya Bunlara Şekil Vermeye Yardımcı
Makineler
Kiremit, tuğla veya briket yapmaya mahsus makine ve cihazlar
Beton blok yapma makineleri
Darbeli Taş kırıcılar, elekler

6. Vinçler ve Kaldırma Makineleri


GTİP’i 84.26 sınıfında olan tüm Vinçler
Bu gruba örnekler:
Gezer Köprü Vinçleri
Lastik Tekerlekli Taşıyıcı
Gantry Vinç
Köprü Vinç
Raylı Taşıyıcı Vinç
Kule Vinç
Vinçli Yük Arabaları (Lastik Tekerlekli)
Hidrolik Vinçler


7. Kaldırma İletme Makine ve Ekipmanları


GTİP’i 84.28 sınıfında olan tüm kaldırma, elleçleme, yükleme ve boşaltma işlerine mahsus makine ve ekipmanlar
(Forkliftler hariç)
Bu gruba örnekler:
Elleçleme makineleri
Elevatör ve Konveyörler
Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Platform
Asansör
İnsan Asansörü
Yük Asansörü
Maden Vagonları İticileri, Lokomotif veya Vagon Traversleri Vagon Deviriciler
Teleferik, Telesiyej
Haddehane için Külpütör ve Manipülatörler
Tarımda Kullanılmak Üzere İmal Edilen Yükleyiciler
Zirai Traktöre Takılmak Üzere İmal Edilen Yükleyiciler
Dökme Maddeler için Yükleyici

8. Tekstil Boya Apre Terbiye Makineleri


GTİP’i 84.51 sınıfında olan, dokumaya elverişli iplik ve kumaşların ağartılması, yıkanması, boyanması,
aprelenmesi, finisajı, kurutulması, ütülenmesi gibi tekstil terbiye makinelerinin tamamı ve kuru temizlemeye
yönelik makineler
Bu gruba örnekler:
Ramöz Makineleri
Ağartma Makineleri
Boyama Makineleri (iplik/kumaş)
Kumaş Sarma Makinesi
Kumaş Kesme Makinesi
Apre ve Finisaj Makineleri
Silindirli Sıkma ve Kurutma Makineleri
Merserize İşlem Makineleri
Kumaş Havlandırma Makineleri
Kumaş Traşlama Makineleri
Kumaş Fırçalama Makineleri
Sardon Makineleri
Kumaş Yüzeyindeki Havları Yakma Makineleri
Kumaş Silindirli Parlatma Makineleri
Kumaş Genişletme Makineleri
İplik ve Kumaş Kaplama Emdirme Makineleri
Kuru Temizleme Makineleri
10 Kg Geçmeyen Çamaşır Kurutma Makinesi
6 Kg Geçmeyen Çamaşir Kurutma Makinesi
6 Kg Geçen 10 Kg’ı Geçmeyen Çamaşır Kurutma Makineleri
Ütü Makineleri
Ütü Presleri
Çamaşır Yıkama Makineleri Sanayi Tip

9. Kalender Makineleri


GTİP’i 84.20 sınıfında olan Kalenderler ve diğer hadde makineleri (metal veya cam hadde makinelerı hariç)
Bu gruba örnekler:
Tekstilde Kullanılan Kalender Makinesi
Kağit Sanayinde Kullanılan Kalender Makinesi
Kauçuk ve Plastik Sanayinde Kullanılan Kalender Makinesi

10. Metal Hadde Makineleri


GTİP’i 84.55 sınıfında olan metalleri haddeleme makinelerı ve silindirlerinin tamamı
Bu gruba örnekler:
Boru imaline mahsus hadde Makineleri
Sıcak Hadde Makineleri
Soğuk Hadde Makineleri

11. Buhar Kazanları


GTİP’i 84.02 sınıfında olan Buhar kazanları ve kızgın su kazanları (aynı anda alçak basınçlı ısı buharı da
üretebilen merkezi ısıtma için ısıtma su kazanları hariç), GTİP’i 84.03 sınıfında olan merkezi ısıtma kazanları ve
GTİP’i 84.04 sınıfında olup 8402 ve 8403 sınıfındaki makinelerle birlikte kullanılabilen yardımcı cihazlar
Bu gruba örnekler:
Buhar Kazanları
Kızgın Su Kazanları
Merkezi Isıtma Kazanları
Kondanserler


12. Tarımda Ve Ormancılıkta Kullanılan Makine Ve Ekipmanlar


GTİP’i 84.32 sınıfında olan toprağı hazırlamaya, işlemeye ve ekmeye mahsus tarla bahçe tarımında veya
ormancılıkta kullanılan makinelerin tamamı (Traktör hariç)
Bu gruba örnekler:
Biçerdöver
Pamuk Hasat Makinesi
Ot Saman Balya Yapma Makineleri
Ekim Dikim Makineleri
Gübreleme Makineleri
Patates Hasat Makineleri
Silaj Makinesi
Skreyperler
Pulluklar
Diskli Pulluklar
Skarifikatörler
Kültüvatörler
Tırmıklar
Rotavatörler
Çapa Makineleri
Mibzer
Yumru Dikim Makineleri
Fide Dikim Makineleri
Fidan Dikim Makineleri
Taş Toplama Parçalama Makineleri
13. Tarım Ürünlerinin Hasat ve Harman Edilmesine Mahsus Makina ve Cihazlar
GTİP’i 84.33 olan tarım ürünlerinin hasat ve harman edilmesine mahsus makine ve cihazlar (8437 GTİP’indekiler
hariç)
Bu gruba örnekler:
Çim Biçme Makineleri
Ot Toplama Karıştırma Makineleri
Patates Sökme Makineleri
Pancar Baş Kesme Makineleri
Pancar Hasat Makineleri
Orak Makineleri
Mısır Hasat Makinesi
Mısır Toplama Daneleme Makinesi
Meyve ve Sebzeleri Ağırlıklarına Göre Tasnifleme Cihazları
Yumurta Temizleme Makineleri
Yumurtaları Ağırlıklarına Göre Ayırma Makineleri

14. Hayvancılıkla Ilgılı Makıne Ve Ekıpmanlar


GTİP’i 84.36 sınıfında olan tarla ve bahçe tarımına, ormancılığa, kümes hayvancılığına veya arıcılığa mahsus
diğer makina ve cihazlar ve civciv çıkartma ve büyütme makina ve cihazları
Bu gruba örnekler:
Hayvan Yemi Hazırlama Makineleri
Kümes hayvancılığına mahsus makine ve ekipmanlar
Civciv Çıkartma ve Büyütme Makineleri
Tavuk Besleme Makineleri
Yumurta Muayene Cihazları
Tavuk Tüyü Yolma Makineleri
Ormancılığa mahsus makine ve cihazlar
Bal Mumunu Petek Yapan Cihazlar
Arıcılık Makineleri
Hayvan Kırkma Makineleri

15. Süt Sağma Makineleri ve Sütçülükte Kullanılan Makineler


GTİP’i 84.34 sınıfında olan süt sağma makinelerı ve sütçülükte kullanılan makineler
Bu gruba örnekler:

Sütçülükte Kullanılan Makineler
Tereyağ İmalat Makineleri
Peynir İmlat Makineleri

16. Şarap, Meyve Suyu, Elma Şarabı ve Benzeri İçeceklerin İmaline Mahsus Pres ve Benzeri Makineler


GTİP’i 84.35 sınıfında olan şarap, meyve suları, elma şarabı veya benzeri içeceklerin imaline mahsus presler,
fulvarlar ve benzeri makineler
Bu gruba örnekler:
Sarap Yapım Presleri
Üzüm Sıkma Presleri
Meyve Sıkma Presleri

17. Gıda Üretim İşlemeye Yönelik Makine Ve Ekipmanları


GTİP’i 84.37 sınıfında olan tohumların, hububatın, kuru baklagillerin temizlenmesi, tasniflenmesi, öğütülmesi,
işlenmesi veya ayıklanmasına mahsus makineler
Bu gruba örnekler:
Hububat Temizleme Makineleri
Hububat Öğütme Makineleri
Kuru Baklagil Öğütme İşleme Makineleri
Bakliyat eleme ayrıma makinesi


18. Yiyecek ve İçeceklerin Sınai Amaçlarla Hazırlanmasına Mahsus Diğer Makine ve Cihazlar


GTİP’i 84.38 sınıfında olan bu fasılın diğer pozisyonlarında yer almayan veya belirtilmeyen yiyecekleri ve
içeceklerin sınai amaçlarla hazırlanması veya imaline mahsus makina ve cihazlar (hayvansal, bitkisel sabit katı
veya sıvı yağların çıkarılmasına veya hazırlanması mahsus olanlar hariç)
Bu gruba örnekler:
Ekmek Pasta Bisküvi İmalat Makineleri
Makarna İmalat Makineleri
Şekerleme Kako Çikolata İmalat Makineleri
Şeker imalat Makineleri
Biracılığa mahsus Makineler
Etlerin veya Kümes Hayvanlarının etlerinin Hazırlama Makineleri
Patates Soyma Makineleri
Meyve ve Sebze Hazırlama Makineleri
Kabuklu Yemiş Hazırlama Makinelerı
Çay Yaprakları ve Kahve Çekirdeği İşleme Makineleri
İçeçek Hazırlama Makineleri
Balık veya Kabuklu Deniz Hayvanı Hazırlama Makineleri

19. Elektrikli ya da Elektrikli Olmayan Fırınlar ve Ocaklar


GTİP’i 84.17 sınıfında olan sanayi ve laboratuvarlara mahsus elektrikli olmayan fırınlar ve ocaklar (çöp yakma
fırınları dahil) ile GTİP’i 85.14 sınıfında olan sanayi ve laboratuvarlara mahsus elektrikli olmayan fırınlar ve ocaklar
Bu gruba örnekler:
Elektrikli Olmayan Fırınlar ve Ocaklar
Elektrikli Fırın ve Ocaklar
Ekmekçilik, Pastacılık ve Bisküvicilikte Kullanılan Rezistanslı Ocak ve Fırınlar
Metal Ergitme Fırınları
Isıl İşlem Fırınları
Ekmek Yapma Fırınları
Tünel Tipi Ekmek Fırınları
Diger Tip Ekmek Fırınları
Çöp Yakma Fırınları
Tünel Fırınları ve Seramik Ürünlerin Fırınlanmasına Mahsus Kovanlı Fırınlar
Kok Fırınları
Çimento ve Alçi İmaline Mahsus Döner Fırınlar
Endüksiyon ocak ve fırınları
Kızılötesi ışınlı fırınlar
Sanayide ve laboratuvarda kullanılan fırınlar

20. Diğer Soğutucu ve Isı Pompaları


GTİP’i 8418.61 ve 8418.69 sınıfında olan diğer soğutucular ve ısı pompaları cihazları
Bu gruba örnekler:
Kondenserleri ısı değiştirici fonksiyonlu kompresörlü soğutucular
Isı Pompaları
Komple Soğutma Tesisleri
Diğer soğutucu cihazlar

21. Isı Değişikliği Yoluyla Maddelerin İşlenmesi İçin Makinalar


GTİP’i 84.19 sınıfında olan ısı değişikliği yoluyla maddelerin işlenmesi için makine ve cihazlar
Bu gruba örnekler:
Gazla Çalışan Su Isıtıcıları
Termosifonlar
Güneş Enerjili Su Isıtıcıları
Tıbbi, cerrahi veya Laboratuvar Sterilizatörleri
Tarım ürünleri için Kurutucular
Ağaç, Kağıt Hamuru, kağıt veya Kartonlar için Kurutucular
Seramik için Kurutucular
Diğer kurutucular
Su Damıtma Cihazları (elektrikli)
Esanjörler
Hava ve Diğer Gazları Sivilaştirmaya Yarayan Makineler
Sicak İçecek Yapmaya ve yiyecekleri Pişirmeye veya ısıtmaya Mahsus Makineler
Kahve ve Diğer Sıcak İçecek Yapmaya Mahsus perkolatör ve diğer cihazlar
Soğutma Kulesi (Su dolaşımı ile doğrudan soğutmaya mahsus)
Pastorizatörler
Tütsüleme Cihazları

22. Santrifüjler ve Filtre Cihazları


GTİP’i 84.21 sınıfında olan Santrifüjler (santrifüj kurutma makineleri dahil) sıvıların veya gazların filtre edilmesine
veya arıtılmasına mahsus makine ve cihazlar
Bu gruba örnekler:
Su Arıtma ve Filtre Cihazları
İçeçeklerin Filtre Cihazları
Hava Filtre Cihazı
Gazların Filtre Cihazı
Toz tutucular
Santrifüj Krema Ayırıcılar
Çamaşır Kurutma Makineleri
6 Kg Geçmeyen Çamaşır Kurutma Makinesi
6 Kg Geçen Çamaşır Kurutma Makinesi
Laboratuvarda Kullanılan Santrifüjler

23. Sıvı ve Toz Maddelerı Puskurtme Cıhazları


GTİP’i 84.24 sınıfında olan sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye
mahsus mekanik cihazlar, yangın söndürme cihazları, püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar; buhar veya kum
püskürtme makineler ve benzeri makineler
Bu gruba örnekler:
Sivi ve Toz Haldeki Maddeleri Püskürtme Cihazları
Yangın Söndürme Cihazları (uzun ömürlü olanlar)
Püskürtme Tabancaları
Buhar Püskürtme Makineleri
Kum Püskürtme Makineleri

24. Lehim Ve Kaynak Yapmaya Mahsus Makineler


GTİP’i 84.68 sınıfında olan lehim ve kaynak yapmaya mahsus makina ve cihazlar (kesmeye elverişli olsun
olmasın), gazla çalışan satıh tavlamaya mahsus makina ve cihazlar
Bu gruba örnekler:
Lehim ve Kaynak Yapmaya Mahsus Makine ve Cihazlar
Gazla Çalışan Satıh Tavlamaya Mahsus Makine ve Cihazlar
Termoplastik maddeler için kaynak cihazları
El Salumoları v.s.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *