16 Ağustos 2015 Pazar

Fidan ithalati Ek 9


Fidan İthalatı Ek 9

Ek–9 UYGUNSUZLUK YAZISI

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI


Tarih

Sayı :

Konu :


İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE VE İLGİLİ FİRMAYA

İlgi:

İthali/Geçici ithali yapılmak üzere ... ... ... firmasınca/firmanızca beyan edilen ve aşağıda bilgileri yer alan ürünün/ürünlerin, ilgili mevzuata göre yapılan denetimlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/5) çerçevesinde ithali/geçici ithali uygun değildir.
Uygunsuzluk gerekçesi ve yapılacak işlemler (9):
Bilgileri ve gereğini arz/rica ederim.

Belge Cinsi(10) Belge Tarihi ve №’su(11) Ürün Adı GTİP


Ürün Miktarı Fatura Tarihi(12) Fatura №(12) Şarj №(13) Son Kullanım Tarihi(13) Veteriner Giriş Belgesi №’su(14)9 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 34 üncü maddesi beşinci fıkrasında belirtilen işlemlerden uygun olanı belirtilecektir.
10 Eşya geçici depolama yerinde ise “Özet Beyan”, antrepo rejimine tabi tutuldu ise “Antrepo Beyannamesi” belge cinsi olarak ilgili yere yazılır.
11 Belge cinsi “Özet Beyan” ise özet beyan ve taşıma senedi tarih ve numaraları ayrı ayrı yazılır.
12 2015/5 sayılı Tebliğ Ek-6 sayılı liste kapsamı ürünler için geçerli değildir.
13 2015/5 sayılı Tebliğ Ek-1/A-B, Ek-2, Ek-3 ve Ek-7 sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerli değildir.
14 2015/5 sayılı Tebliğ Ek-1/A-B sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerlidir.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *