Bu Blogda Ara

11 Eylül 2015 Cuma

BİTKİ VE BİTKİSEL ÜRÜNLERİN İTHALATINDA İSTENEN ÖZEL ŞARTLAR


EK -4 BİTKİ VE BİTKİSEL ÜRÜNLERİN 

İTHALATINDA İSTENEN ÖZEL ŞARTLAR
1) Açık tohumlular (iğne yapraklılar) (Coniferales)1.1)              Odun
(Lif-yonga odunu hariç)

a)                   Endüstriyel odun, kütük ve kökler kabuğu soyulmuş olmalı,
ve
b)                   Üzerinde, Monochamus spp. larvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler olmamalıdır.
1.2)              Odun
(Lif-yonga odunu hariç)
Bursaphelenchus xylophilus’un varlığı bilinen;
Kanada, Çin, Japonya, Kore, Meksika, Tayvan, ABD, Portekiz orijinli olanlar


a)                   Endüstriyel odun, kütük ve kökler kabuğu soyulmuş olmalı,
ve
b)                   Üzerinde, Monochamus spplarvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler olmamalı,
ve
c)                    Bitki Sağlık Sertifikasında “Bursaphelenchus xylophilus’tan arî olduğu bilinen alanlardan elde edildiği” ifadesi yer almalı,
ve
d)                   Kuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde kurutulmalı, odunların fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olmalı veya fümigasyon yapılmalı veya öz (iç) sıcaklığı 56 derece olacak şekilde en az 30 dakika süreyle ısıl işleme tabi tutulmalı ve ısıl işlemden geçtiği “HT” işareti ile işaretlenmiş olmalıdır.
1.3)              Lif-yonga odunu*

a)                   Kabuğu soyulmuş veya fümige edilmiş olmalıdır.
Kabuğu soyulmamış ise, Bitki Sağlık Sertifikası’ nda fümige edildiği belirtilen lif-yonga odunları, çevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek ve gerektiğinde tekrar fümigasyona imkan sağlayacak şekilde mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlar (gemi ambarı, konteynır vb.)’ da taşınmalıdır ve
b)                   Üzerinde, Monochamus spp. larvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler olmamalı,
ve
c)                    Üretim alanının Monochamus spp.’ den arî olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
1.4)              Lif-yonga odunu*
Bursaphelenchus xylophilus’un varlığı bilinen;
Kanada, Çin, Japonya, Kore, Meksika, Tayvan, ABD, Portekiz orijinli olanlara)                   Fümige edilmiş olmalı ve kabuğu soyulmamış olanlar çevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek ve gerektiğinde tekrar fümigasyona imkan sağlayacak şekilde mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlar (gemi ambarı, konteynır vb.)’ da taşınmalı,
ve
b)                   Üzerinde, Monochamus spp. larvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler olmamalı,
ve
c)                    Bitki Sağlık Sertifikasında “Bursaphelenchus xylophilus’tan arî olduğu bilinen alanlardan elde edildiği” ifadesi yer almalıdır.
1.5)              Kereste


a)                   Kabuk parçası taşımamalı,
ve
b)                   Üzerinde, Monochamus spplarvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler olmamalıdır.
1.6)              Kereste
Bursaphelenchus xylophilus’un varlığı bilinen;
Kanada, Çin, Japonya, Kore, Meksika, Tayvan, ABD, Portekiz orijinli olanlar

a)                   Kabuk parçası taşımamalı,
ve
b)                   Üzerinde, Monochamus spplarvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler olmamalı,
ve
c)                    Bitki Sağlık Sertifikasında “Bursaphelenchus xylophilus’tan arî olduğu bilinen alanlardan elde edildiği” ifadesi yer almalı,
ve
d)                   Kuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde kurutulmalı, kerestelerin fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olmalı veya fümigasyon yapılmalı veya öz (iç) sıcaklığı 56 derece olacak şekilde en az 30 dakika süreyle ısıl işleme tabi tutulmalı ve ısıl işlemden geçtiği “HT” işareti ile işaretlenmiş olmalıdır.
1.7)              Yonga
a)                  Kabuğu soyulmuş odunlardan elde edilmiş olmalı veya fümigasyona tabi tutulmuş olmalı veya kuru madde üzerinden nemi %20’nin altına inecek şekilde fırında kurutulmuş olmalıdır.
b)                  Üretim alanının Monochamus spp.’ den arî olduğu Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
c)                  Çevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek şekilde gerektiğinde tekrar fümigasyona imkan sağlayacak mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlar (gemi ambarı, konteynır vb.)’ da taşınmalıdır.
1.8)              Yonga
Bursaphelenchus xylophilus’un varlığı bilinen;
Kanada, Çin, Japonya, Kore, Meksika, Tayvan, ABD, Portekiz orijinli olanlar

a)                   Fümigasyona tabi tutulmuş olmalı veya  öz (iç) sıcaklığı 56 derece olacak şekilde en az 30 dakika süreyle ısıl işleme tabi tutulmalı,
ve
b)                   Çevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek şekilde gerektiğinde tekrar fümigasyona imkan sağlayacak mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlar (gemi ambarı, konteynır vb.)’ da taşınmalıdır.

* : Lif-yonga odunu, Türkiye’de kapasite kullanımı olan ve Çevre ve Orman Bakanlığından alınacak Kapasite ( İhtiyaç ) Belgesinin Müdürlüğe ibrazı ile ithal edilir.
2                     Kapalı tohumlular (yaprağını döken ve dökmeyen geniş yapraklılar)


2.1)              Odun


a)                   Endüstriyel odun, lif-yonga odunu, kütük ve kökler fümige edilmiş veya kabuğu soyulmuş olmalıdır.
b)                   Hastalık ve zararlılardan arî olduğu
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
2.2)              Kereste
Kanada, ABD orijinli,
Quercus (Meşe), Castenea(Kestane), Acer saccharum (Şeker Akçaağacı), Platanus (Çınar)’dan elde edilenler hariç

a)                     Kabuk parçası taşımamalı ve tüm zararlı organizmalardan ari olmalıdır.
b)                     Hastalık ve zararlılardan arî olduğu
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
2.3)              Kereste
Kanada, ABD orijinli,
Quercus (Meşe)’dan elde edilenlera)                   Yuvarlak yüzeyi tamamen alınmış köşeli hale getirilmiş olmalı,
veya
b)                   Kabuk parçası taşımamalı ve kuru madde üzerinden nemi % 20’den az olmalı,
veya
c)                   Kabuk parçası taşımamalı ve uygun bir sıcak hava veya sıcak su muamelesiyle dezenfekte edilmeli,
veya
d)                   Eğer biçilmişse üzerinde kabuk kalmış olsun olmasın, kuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde kurutulmalı, kerestelerin fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olmalıdır.
2.4)              Kereste
Amerika Kıtası orijinli
Populus (Kavak)’dan elde edilenler
a)                   Kabuk parçası taşımamalı,
veya
b)                   Kuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde kurutulmalı, kerestelerin fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olmalıdır.
2.5)              Kereste
ABD orijinli
Platanus (Çınar)’dan elde edilenler


a)                   Kuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde kurutulmalı, kerestelerin fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olmalıdır.
2.6)              Kereste
Kuzey Amerika Kıtası orijinli
Acer saccharum (Şeker Akçaağacı)’dan elde edilenler

a)                    Kabuk parçası taşımamalı,
veya
b)                    Kuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde kurutulmalı, kerestelerin fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olmalıdır.
2.7)              Yonga
ABD orijinli Quercus (Meşe)’dan elde edilenler hariça)                   Kabuğu soyulmuş odunlardan elde edilmiş olmalı veya fümigasyona tabi tutulmuş olmalı veya kuru madde üzerinden nemi %20’nin altına inecek şekilde fırında kurutulmuş olmalıdır.
b)                   Çevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek şekilde gerektiğinde tekrar fümigasyona imkan sağlayacak mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlar (gemi ambarı,  konteynır vb.)’ da taşınmalıdır.
2.8)              Yonga
ABD orijinli Quercus (Meşe)’dan elde edilenler

a)                   Fümigasyona tabi tutulmuş olmalı veya kuru madde üzerinden nemi %20’nin altına inecek şekilde fırında kurutulmuş olmalı veya öz (iç) sıcaklığı 56 derece olacak şekilde en az 30 dakika süreyle ısıl işleme tabi tutulmalıdır.
b)                   Çevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek şekilde gerektiğinde tekrar fümigasyona imkan sağlayacak mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlar (gemi ambarı, konteynır vb.)’ da taşınmalıdır.
2.9)              Yakacak odun ile benzeri ürünler


a)                   Kabuğu soyulmuş veya fümige edilmiş olmalıdır.
b)                   Ayrıca hastalık ve zararlılardan arî olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
3)                   Tropik ve Diğer Tropik Ürünler
(Odun, Kereste ve Yonga )
Bitki Sağlık Sertifikası taşımalıdır
4)                   Ahşap ambalaj materyali
a)                   Kabuğu soyulmuş odunlardan elde edilmiş olmalıdır.
b)                   ISPM-15 standartlarına ve Ahşap Ambalaj Materyalinin İşaretlenmesine dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işaretlenmiş olmalıdır.
5)                   Tohum hariç dikim materyali;
Populus spp. (kavak) ve Salix spp.(söğüt) bitkileri

Quadraspidiotus perniciosus’un bulunmadığı bölgelerden gelmiş olmalı veya yetiştiği yer ve çevresinde son iki vejetasyon dönemi süresince bu zararlı ile hiçbir bulaşma görülmediği ve bu zararlı organizmayı yok edecek bir muameleye tabi tutulduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
6)                   Tohum hariç dikimmateryali;
Tilia
 spp. (ıhlamur), 
Fagus
 spp. (kayın), 
Ulmus 
spp.(karaağaç),
Populus spp. (kavak), 
Euonymus 
spp.(taflan), 
Amalanchier 
spp. (kaya armudu), 
Cercidiphyllum
 spp,
Chaenomoles 
spp.,
Cornus 
spp.,
Cotaneaster 
spp.,
Crataegus 
spp.,
Cydonia 
spp.
Juglans 
spp.,
Ligustrum 
spp.,
Lonicera 
spp.,
Malus 
spp.
Mespilus 
spp.,
Olea 
spp,
Pistacia 
spp.,
Prunus 
spp.,
Ptelea 
spp.,
Pyracantha 
spp.,
Pyrus 
spp.,
Rosa 
spp,
Spiraea 
spp.,
Symphoricorpus
 spp.,
Syringae 
spp. bitkileri

Quadraspidiotus perniciosus’un bulunmadığı bölgelerden gelmiş olmalı veya yetiştiği yer ve çevresinde son iki vejetasyon dönemi süresince bu zararlı ile hiçbir bulaşma görülmediği ve bu zararlı organizmayı yok edecek bir muameleye tabi tutulduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
7)                   Tohum hariç dikim materyali; Castaneae Mill (kestane) ve Quercus L. (meşe) bitkileri

a) Üretim alanı ve yakın çevresinde son vejetasyon dönemi boyunca Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.’dan kaynaklanan hastalık belirtisi görülmediği,
veya
b) Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. ve Ceratocystis fagacearum (Bertz) Hunt’den ari olduğu bilinen bölgeler orijinli olduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
8)                   Tohum hariç dikim materyali; Crataegus L.(alıç),
Cydonia Mill. (ayva),
Malus Mill. (elma),
Pyrus L. (armut),
Eriobotrya Lindl. (yeni dünya)
Prunus L. (sert çekirdekliler) bitkileri
Monilinia fructicola (Winter) Honey’dan arî olduğu bilinen ülke veya bölge orijinli olmalı veya son vejetasyon dönemi süresince üretim yerinde bu zararlı organizmanın neden olduğu hiçbir hastalık belirtisi görülmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
9) Prunus L. (sert çekirdekliler) meyveleri
a) Monilinia fructicola (Winter) Honey‘dan ari olduğu bilinen ülke ya da bölge orijinli olduğu,
veya
b) Monilinia spp. ile hasat öncesi mücadele işlemlerinin gerçekleştiği ve/veya bu hastalıktan ari olarak ihraç edildiği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
10) Citrus L.,
Fortunella Swingle,
Poncirus Raf.
türleri ve bunların melezlerinin meyveleri
a) Orijin ülkedeki bu meyvelerin Xanthomonas campestris’ in turunçgillerde patojen tüm türlerinden arî olduğu,
veya
b) Son vejetasyon peryodunda yapılan gözlemlerde turunçgillerde patojen tümXanthomonas campestris türlerinin hiç bir belirtisinin görülmediği ve hasat edilmiş meyvelerde Xanthomonas campestris’ in (turunçgillerde patojen tüm türleri) her hangi bir belirtisi görülmüşse; bu meyvelerin Sodium orthophenyl-phenate ile muameleye tabi tutulduğu ve bu meyvelerin paketleme merkezinde kurallara göre paketlenip kayıt edildiği ve gönderildiği veya bir sertifikasyon sistemince veya eşdeğerince onaylandığı,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
11) Citrus L.,
Fortunella Swingle,
Poncirus Raf.
türleri ve bunların melezlerinin meyveleri
a) Meyvelerin Cercospora angolensis ‘den arî olduğu bilinen ülke veya bölge orjinli olduğu,
veya
b) Son vejetasyon dönemi süresince üretim yerinde ve hasat edilen meyvelerde hastalık belirtisinin olmadığı,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
12) Citrus aurantium L.(Turunç) meyveleri dışında;
Citrus L.,
Fortunella Swingle.,
Poncirus Raf.
türleri ve bunların melezlerinin meyveleri

a) Meyvelerin Guignardia citricarpa’ dan ari olduğu bilinen ülke veya bölge orijinli olduğu,
veya
b) Son vejetasyon dönemi süresince üretim yerinde ve hasat edilen meyvelerde hastalık belirtisinin olmadığı,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
13) Tohum hariç dikim materyali; Chaenomeles,
Cotoneaster,
Crataegus,
Cydonia,
Malus,
Mespilus,
Pyracantha,
Pyrus bitkileri
a) Bitkilerin Erwinia amylovora’ dan ari ülkeler orijinli olduğu,
veya,
b) Erwinia amylovora’ nın bulunduğu ülkelerde üretim alanında ve yakın çevresinde adı geçen hastalık etmeninden kaynaklanan hastalık belirtileri görülmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

14) Tohum ve meyveleri hariç;
Citrus L.,
Fortunella Swingle,
Poncirus Raf. bitkileri ve bunların hibritleri ile köklü veya kültür ortamı ile birlikte bulunan
Araceae,
Maranthaceae,
Musaceae,
Persea spp.,
Strelitziaceae bitkileri
a) Radopholus citrophilus ve R. similis’in bulunmadığı ülkeler orijinli olduğu,
veya
b) Son vejetasyon dönemi başından itibaren üretim alanını temsil edecek kadar toprak ve kök örnekleri bu iki organizma ile ilgili olarak resmi bir nematolojik teste tabi tutulmuş ve adı geçen organizmalardan temiz olduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
15) Phyllosticta solitaria’ nın varlığı bilinen ülkeler orijinli tohum hariç dikim materyali Crataegus L. bitkileri
Son vejetasyon döneminin başından itibaren üretim alanında Phyllosticta solitaria’ nın hiçbir belirtisinin gözlenmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
16) Varlığı bilinen ülkeler orijinli
Cydonia Mill. (ayva),
Fragaria L. (çilek), 
Malus Mill. (elma),
Prunus L.(sert çekirdekliler),
Pyrus L. (armut),
Ribes L. (frenk üzümü),
Rubus L. (ahududu), tohum hariç dikim materyalinin üretim alanında; aşağıda belirtilen ilgili zararlı organizmaların;
Fragaria L. için:
Xanthomonas fragaria
Phytophtora fragariae var. fragariae
Arabis mosaic nepovirus
Raspberry ringspot nepovirus
Strawberry crinkle cytorhabdovirus
Strawberry latent ringspot nepovirus
Strawberry mild yellow edge
Tomato black ring nepovirus
Malus Mill. için:
Phyllosticta solitaria Ell. and Ev.
Prunus L. için:
Xanthomonas arboricola pv. pruni
Apricot chlorotic leafroll phytoplasma
Prunus persica (L.) Batsch için:
Pseudomonas syringae pv. persicae
Pyrus L. için:
Phyllosticta solitaria Ell. and Ev.
Rubus L. için:
Arabis mosaic nepovirus
Raspberry ringspot nepovirus
Strawberry latent ringspot nepovirus
Tomato black ring nepovirus
Tüm türler için;
Avrupa kökenli olmayan virus ve virus benzeri organizmalar
Son vejetasyon dönemi başından itibaren üretim alanında bu zararlı organizmaların sebep olduğu hastalık belirtisinin görülmediği,
Bitki Sağlığı Sertifikasında belirtilmelidir.
17) Pear Decline Phytoplasma’ nın bulunduğu ülkeler orijinli tohum hariç dikim materyali Cydonia Mill. (ayva) ve Pyrus L. (armut) bitkileri
Üretim alanında ve yakın çevresinde Pear decline phytoplasma’ dan kaynaklanan hastalık belirtilerine benzer belirti gösteren bitkilerin son üç vejetasyon boyunca üretim alanından uzaklaştırılmış olduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
18) Aşağıdaki zararlı organizmaların varlığı bilinen ülkeler orijinli Fragaria L. (çilek)’ nin tohum hariç dikim materyalinin üretim alanında;
Strawberry witches broom phytoplasma
Strawberry latent C rhabdovirus
Strawberry vein banding caulimovirus
a) Zorunlu bir sertifika sistemi dahilinde kabul edilmiş indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu organizmalardan ari bulunduğu,
veya
b) Son üç vejetasyon periyodunda kabul edilmiş şartlarda tutulmuş materyalden direkt elde edilmek kaydıyla en az bir kere ilgili zararlılar yönünden, kabul edilebilir indikatörler veya eşdeğer metodlar kullanmak suretiyle resmi bir test yapıldığı ve bu teste göre söz konusu organizmalardan ari olduğu,
veya
c) Üretim alanında ve yakın çevresindeki hassas bitkilerde son vejetasyon dönemi boyunca bu organizmaların neden olduğu hiçbir hastalık belirtisinin görülmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
19) Meyve ve tohumları hariç,
Vitis L. (asma) bitkileri
Son iki vejetasyon döneminin başlangıcından itibaren üretim alanındaki damızlık bitkilerde Grapevine flavescence doree phytoplasma ve Xylophilus ampelinus’un belirtilerine rastlanmadığı,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
20) Aphelenchoides besseyi, A. fragariae, Ditylenchus dipsaci’nin bulunduğu bilinen ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim amaçlı Fragaria L.(çilek) bitkileri

a) Son vejetasyon peryodunun tamamında başından itibaren üretim yerindeki bitkilerde ilgili nematodların hiçbir belirtisinin görülmediği,
veya
b) Doku kültürü sözkonusu olduğunda, bu kültürün, (a) maddesindeki şartları havi bitkilerden elde edildiği ve uygun resmi nematolojik testlere tabi tutularak ilgili organizmalardan ari bulunduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

21) Tohumları hariç, dikim mateyali
Fragaria spp. (çilek) bitkileri
Üretim alanının Anthonomus signatus ve A. bissignifer’den arî olduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
22) Aşağıdaki zararlı organizmaların varlığı bilinen ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim materyali Malus Mill. bitkileri:

Cherry rasp leaf nepovirus
Tomato ringspot nepovirus

a) Zorunlu bir sertifika sistemi dâhilinde kabul edilmiş indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu organizmalardan arî bulunduğu,
veya
b) Son üç vejetasyon periyodunda kabul edilmiş şartlarda tutulmuş materyalden direkt elde edilmek kaydıyla en az bir kere ilgili zararlılar yönünden, kabul edilebilir indikatörler veya eşdeğer metodlar kullanmak suretiyle resmi bir test yapıldığı ve bu teste göre söz konusu organizmalardan ari olduğu,
üretim alanında ve yakın çevresindeki hassas bitkilerde son vejetasyon dönemi boyunca bu organizmaların neden olduğu hiçbir hastalık belirtisi görülmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
23) Apple Proliferation Phytoplasma’ nın varlığı bilinen ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim materyali Malus Mill. bitkileri
a) Bitkilerin Apple Proliferation Phytoplasma’ dan ari olduğu bilinen bölgeler orijinli olduğu,
veya
b) Çöğürler hariç bitkilerin:
- Zorunlu bir sertifika sistemi dahilinde kabul edilmiş indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu organizmalardan ari bulunduğu,
veya,
- Direkt materyalden çoğaltılan bitkilerin son altı vejetasyon periyodunda en az bir kere ilgili zararlılar yönünden, kabul edilebilir indikatörler veya eşdeğer metodlar kullanmak suretiyle resmi bir teste tabi tutulduğu ve bu teste göre söz konusu organizmalardan ari olduğu,
veya,
c) Üretim alanında Apple Proliferation Phytoplasma’ dan kaynaklanan hiçbir belirti görülmemiş olduğu veya yakın çevresindeki hassas bitkilerde son üç vejetasyon dönemi boyunca bu organizmaların neden olduğu hiçbir hastalık belirtisi görülmemiş olduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
24) Plum pox potyvirus ’un varlığı bilinen ülkeler orjinli Prunus L. (sert çekirdekliler) türlerinin tohumları hariç, dikim amaçlı bitkileri:
P. amygdalus Batsch,
P. armeniaca L.,
P. blireiana Andre,
P. brigantina Vill,
P. cerasifera Ehrh.,
P. cistena Hansen,
P. curdica Fenzl and Fritsch,
P. domestica ssp. domestica L.,
P. domestica ssp. institia (L.)
P. domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,
P. glandulosa Thunb.,
P. holosericea Batal.,
P. hortulana Bailey,
P. japonica Thunb.,
P. mandshurica(Maxiur.) Koehne,
P. maritima Marsh.,
P. mume Sieb and Zucc.,
P. nigra Ait.,
P. persica (L.) Batsch,
P. salicina L.,
P. sibirica L.,
P. simonii Carr.,
P. spinosa L.,
P. tomentosa Thunb,
P. tribola Lindl,
Prunus L.’nin Plum pox potyvirus’una hassas diğer türleri

a) Tohumdan yetiştirilen bitkiler hariç:
- Resmi olarak sertifikalı, uygun şartlar altındaki materyalden doğrudan elde etmek şartıyla Plum pox potyvirus’una karşı uygun indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu zararlı organizmadan ari bulunduğu,
veya
- Uygun şartlar altındaki materyalden doğrudan elde edilenlerin ise; son üç vejetasyon periyodunca Plum Pox potyvirus’una karşı uygun indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu zararlı organizmadan ari bulunduğu,
b) Üretim alanı ve yakın çevresindeki hassas bitkilerde son üç vejetasyon dönemi boyunca adı geçen organizma tarafından meydana getirilen hiçbir hastalık belirtisi görülmemiş olduğu,
c) Üretim alanında diğer virüs ve virüs benzeri patojenlerin neden olduğu belirtileri gösteren bitkilerin tamamen ayıklandığı,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

25) Dikim amaçlı tüm Prunus L. (sert çekirdekliler) bitkileri:
a) ilgili zararlı organizmalarınPrunus L.'de varlığı bilinen ülkeler orjinli olanları
b) Tohumları hariç, ilgili zararlı organizmaların varlığı bilinen ülkeler orjinli olardan
c) Tohumları hariç, ilgili zararlı organizmaların varlığı bilinen Avrupa ülkesi olmayan orjinli olardan
İlgili zararlı organizmalar:
Paragraf (a) için:
Tomato ringspoi nepovirus
Paragraf (b) için:
Cherry rasp leaf nepovirus
Peach mosaic nepovirus
American plum linepattern ilarvirus
Peach rosette phytoplasma
Peach phony rickettsia
Peach yellows phytoplasma
Peach X-disease phytoplasma
Paragraf (c) için:
Little cherry closterovirus
a) Tohumdan yetiştirilen bitkiler hariç:
- Resmi olarak sertifikalı, uygun şartlar altındaki materyalden doğrudan elde etmek şartıyla ilgili zararlı organizmalara karşı uygun indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu zararlı organizmalardan ari bulunduğu,
veya
- Uygun şartlar altındaki materyalden doğrudan elde edilenlerin ise son üç vejetasyon periyodunca ilgili zararlı organizmalara karşı uygun indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu zararlı organizmadan ari bulunduğu,
b) Üretim alanı ve yakın çevresindeki hassas bitkilerde son üç vejetasyon dönemi boyunca ilgili zararlı organizmalar tarafından meydana getirilen hiçbir hastalık belirtisi görülmemiş olduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
26)     Dikim amaçlı;
Rubus L. (ahududu) bitkileri:
a) İlgili zararlı organizmalarınRubus L.'de varlığı bilinen ülkeler orjinli olanları
b) Tohumlan hariç, ilgili zararlı organizmaların varlığı bilinen ülke orjinli olanları
İlgili zararlı organizmalar:
Paragraf (a) için:
Tomato ringspot nepovirus
Black raspberry latent ilarvirus
Cherry leafroll nepovirus
Prunus necrotic ringspot ilarvirus
Paragraf (b) için:
Raspberry leafcurl luteovirus
Cherry rasp leaf nepovirus
a) Yumurtaları dahil yaprak bitlerinden ari olduğu,
b) Bitkiler:
- Resmi olarak sertifikalı uygun şartlar altındaki materyalden doğrudan elde etmek şartıyla, ilgili zararlı organizmalara karşı uygun indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu zararlı organizmalardan ari bulunduğu,
veya
- uygun şartlar altındaki materyalden doğrudan elde edilenlerin ise son üç vejetasyon periyodunca ilgili zararlı organizmalara karşı uygun indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu zararlı organizmadan ari bulunduğu,
c) Üretim alanı ve yakın çevresindeki hassas bitkilerde son vejetasyon dönemi boyunca ilgili zararlı organizmalar tarafından meydana getirilen hiçbir hastalık belirtisi görülmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
27)      Synchytrium endobioticum'un varlığı bilinen ülkeler orijinliSolanum tuberosum L. (patates) yumruları
Synchytrium endobioticum'un tüm
ırklarından arî olduğu bilinen alanlar orijinli
olduğu ve yeterli bir peryot başından
itibaren üretim yerinde ve yakın çevresinde
S. endobioticum,\m. hiçbir belirtisinin
görülmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
28)      Solanum tuberosum L. (patates) yumruları
a) Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus'un bulunmadığı ülkeler orijinli olduğu,
veya
b) 28 Eylül 2002 tarih ve 24890 sayılı resmi gazetede yayınlanan Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus 'un mücadelesi tebliği uyarınca veya buna eşdeğer bir sistem altında üretilmiş ülke orijinli olduğu,
ve
Synchytrium endobioticum'ua tüm ırklarından ari olduğu bilinen alanlar orijinli olduğu ve yeterli bir peryot başından itibaren üretim yerinde ve yakın çevresinde S. endobioticum'vaı hiçbir belirtisinin görülmediği, ve
Globodera rostochiensis, G, pallida, Ditylenchus dipsaci ve D. destructoryönünden temiz yerlerde üretilmiş olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir
29)     Potato spindle tuber pospiviroitf'm varlığı bilinen ülkeler orjinli Solanum tuberosumL. (patates) yumruları
Üretim yerinde son vejetasyon periyodu boyunca Potato spindle tuber pospiviroid'ûsR. kaynaklanan hiçbir belirtinin görülmediği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
30)     Dikim amaçlı Solanum tuberosum L. (patates) yumruları
a) Yumruların önceden seleksiyona tabi tutulmuş, kabul edilebilir şartlarda muhafaza edilmiş direkt materyalden elde edildiği,
b) Yumruların:
- Kabul edilebilir metotlara göre resmi karantina testlerine tabi tutularakSynchytrium endobioticum ve Phoma exigua vaı.foveata'dm ari olduğu,
ve
Globodera rostochiensis, G. pallida, Ditylenchus dipsaci ve D. destructoryönünden temiz yerlerde üretilmiş olduğu, ve
Ralstonia solanacearum' dan ari olduğu bilinen ülke orijinli olduğu,
veya
Varlığı bilinen bölgeler için yumruların R solanacearum 'dan ari olduğu,
veya
R. solanacearum 'un yok edilmesi için uygun yöntemin uygulandığı ve orada
olmadığı,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
31)      Potato Stolbur Phytoplasma' mn varlığı bilinen ülkeler orijinli, tohumlan hariç, dikim amaçlı
Solanaceae bitkileri
Son vejetasyon döneminin başından itibaren üretim alanındaki bitkilerde Potato Stolbur Phytoplasma' mn belirtilerinin görülmediği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
32)                Ralstonia solanacearum’ un varlığı bilinen ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim amaçlı
Solanum melongena L. (patlıcan),
Nicotiana L.(tütün),
Musa L. (muz),
Lycopersicon esculentum Mill.(domates),
Capsicum annuum L.(biber) ve
Pelargonium spp. (sardunya) bitkileri
a) Bitkilerin Ralstonia solanacearum’ dan ari alanlar orijinli olduğu,
b) Son vejetasyon peryodunun başından itibaren üretim yerindeki bitkilerde R. solanacearum’ un hiçbir belirtisinin görülmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
33)                Tohumları hariç, dikim materyali Humulus lupulus(şerbetçiotu) bitkileri
Üretim alanında son vejetasyon dönemi boyunca Verticillium albo-atrum ve V. dahliae etmenlerinin neden olduğu hiçbir hastalık belirtisinin görülmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
34)                Tohumları hariç, dikim materyali 
Dendranthema
 spp., 
Dianthus 
spp. (karanfil) ve 
Pelargonium 
spp. (sardunya) bitkileri
a) Üretim alanında son vejetasyon dönemi boyunca Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerballa, Helicoverpa armigera, Spodoptera littoralis, ve S. lituragörülmediği,
veya
b) Bu zararlı organizmalara karşı uygun bir mücadele uygulandığı,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
35)                Tohumları hariç, dikim materyalDendranthema spp.bitkileri
a) Virolojik testlere göre en fazla üç generasyonluk stoklardan alınan materyalinChrysanthemum stunt pospiviroid’den ari olduğu veya çiçeklenme döneminde yapılan resmi incelemelerde en az %10’unun Chrysanthemum stuntpospiviroid’den ari bulunan materyalden direkt olarak alındığı,
b) Bitkiler veya çelikler:
-ihraç edilmeden önceki üç aylık süre içerisinde en az ayda bir defa resmi şekilde muayene edildiği ve bu süre içinde Puccinia horiana ’nın hiçbir belirtisinin görülmediği alanlar orijinli olduğu ve ithalattan önceki üç aylık süre içerisinde yakın çevrede Puccinia horiana’nın hiçbir belirtisinin görülmediği,
veya,
- bu organizmaya karşı uygun bir muameleye tabii tutulduğu,
ve
c) Köksüz çeliklerde, çelikler veya çeliklerin alındığı bitkiler, köklü çeliklerde ise, çeliklerde veya köklendirme yerinde (tohum yatağı) Didymella ligulicola’ nın hiçbir belirtisinin görülmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
36)                Tohumları hariç, dikim materyali Dianthus L. (karanfil) bitkileri
a) Ana bitkiden doğrudan elde edilen bitkilerin son iki yılda en az bir kez yapılan testlerle Erwinia chrysanthemi pv. dianthicolaBurkholderia caryophylli, Phialophora cinerescens’ den arî olduğu,
b) Bitkilerde yukarıdaki zararlı organizmaların belirtilerinin gözlenmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
37)                Tohumları hariç, dikim materyali Rosa spp. (gül) bitkileri
Üretim alanında vejetasyon dönemi süresince
a) Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerballa'nın görülmediği,
veya
b) bu zararlı organizmalara karşı etkili bir mücadele uygulandığı,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
38)                Tohumları hariç, dikim materyali Tulipa (lale) veNarcissus (nergis) soğanları
Üretim yerinde vejetasyon devresinin başından itibaren Ditylenchus dipsaci’ ninhiçbir belirtisi görülmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
39)                Tomato ringspotnepovirus’un varlığı bilinen ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim materyali Pelargonium L. (sardunya) bitkileri:
a) Xiphinema americanum Cobb sensulato (Avrupa dışı populasyonları) ve Tomato ringspot nepovirus’ un diğer vektörlerinin yer almadığı bilinen yerlerde

b) Xiphinema americanum Cobb sensulato (Avrupa dışı populasyonları) ve Tomato ringspot nepovirus’un diğer vektörlerinin yer aldığı bilinen yerlerde
a) Resmi olarak bitkilerin, Tomato ringspot nepovirus’den arî olduğu bilinen üretim yerlerinden direkt olarak alındığı,
ve
Resmi olarak onaylanmış bir virolojik teste göre Tomato ringspot nepovirus’den ari olduğu bulunan en fazla 4.generasyondan olan bir ebeveyn bitkiden alındığı,
b)Resmi olarak bitkilerin, hem toprak hem de bitkilerin Tomato ringspot nepovirus’den ari olduğu bilinen üretim yerlerinden direkt olarak alındığı,
ve
Resmi olarak onaylanmış bir virolojik teste göre Tomato ringspot nepovirus’den ari olduğu bulunan en fazla 2. generasyondan olan bir ebeveyn bitkiden alındığı,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
40)                Allium spp. bitkileri
Üretim yerinde vejetasyon devresinin başından itibaren, Ditylenchus dipsaci veSclerotium cepivorum' dan kaynaklanan hiçbir hastalık belirtisinin görülmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
41)                Gossypium spp.(pamuk)
a) Tohumları,
b) Elyaf ve yağlık çiğit
c) Telef
a) Tohumun temizlenerek asitle delinte edilmiş olduğu ve son vejetasyon döneminin tamamı boyunca (başından itibaren) üretim alanında Glomerella gossypii‘nin hiçbir belirtisinin görülmediği ve temsil edici bir tohum miktarının testlendiği ve bu testler sırasında G. gossypii’den arî bulunduğu,
b) Elyaf ve yağlık çiğitin, bitki artıkları içermediği,
c) Telefin, fümige edildiği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
42)                Varlığı bilinen ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim materyali
Apium graveolens L.,
Aster
 spp.,
Brassica spp., 
Capsicum annuum
 L.,
Cucumis spp., 
Dendranthema
 spp.,
Dianthus spp. ve hibritleri,
Gerbera Cass.,
Gypsophila L., 
Lactuca
 spp.,
Lupinus spp., 
Lycopersicon
 esculentum Mill.,
Solanum melongena L.,
Tanacetum L. ve 
Verbena 
L. bitkileri.
- Amauromyza maculosa
- Liriomyza bryoniae 
- L. huidobrensis

- L. trifolii
a) İhracattan önceki üç ay içinde ve ayda en az bir kez olmak üzere yapılan resmi kontrollerde zararlı organizmalardan kaynaklanan hiçbir belirti görülmediği,
veya,
b) İhracattan hemen önce yapılan kontrollerde bu zararlı organizmalara rastlanmamış olduğu ve bu zararlı organizmaların eradikasyonu için standartlara uygun bir muameleye tabi tutulduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
43)                Açık alanda üretilmiş, dikilmiş veya dikim amaçlı köklü bitkiler
Üretim alanının Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, Globodera rostochiensis, G. pallida ve Synchytrium endobioticum’ dan ari olduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
44)                Bitkilerin canlılığını sürdürmeleri amacıyla; içinde kısmen ya da tamamen toprak, bitki parçaları gibi katı organik maddeler, turba veya ağaç kabuğu içeren humus ya da herhangi bir katı inorganik madde bulunan ve bitkilerle birlikte olan bitki yetiştirme ortamı ve toprak
a) Dikim anındaki yetiştirme ortamı;
Toprak ve organik maddelerden ari olmalı,
veya
Böcekler ve zararlı nematodlardan ari bulunduğu ve diğer zararlı organizmalardan ari olmasını sağlamak için uygun bir incelemeye veya ısı muamelesine veya fümigasyon işlemine tabi tutulduğu,
veya
Zararlı organizmalardan ari olmasını sağlamak için uygun bir ısı muamelesine veya fümigasyon işlemine tabi tutulduğu,
b) Dikimden itibaren;
Yetiştirme ortamının zararlı organizmalardan ari olmasını sağlamak için gereken uygun önlemlerin alındığı,
veya
Sevkiyattan önceki iki haftalık süre içerisinde bitkilerin taşımaları süresince canlılıklarını sürdürebilmeleri için gerekli olan en az miktarda yetiştirme ortamı kalacak şekilde silkelendiği ve eğer bu bitkiler tekrar dikilmiş ise, bu amaç için kullanılan yetiştirme ortamının (a) bendinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirdiği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
45)                Yetiştirme ortamı olarak kullanılacak torf ve benzeri ürünler
Ekim veya dikimde kullanılacak olan yetiştirme ortamı toprak içermemeli ve bu ortamın zararlı organizmalardan arındırılması için, fumigasyon veya ısıl işleme tabi tutulmuş olduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
46)                Tohumları hariç, dikim amaçlı Beta vulgaris L. (şeker pancarı) bitkileri
Üretim yerinde son vejetasyon dönemi süresince Beet curly top curtovirusun neden olduğu hiçbir hastalık belirtisinin görülmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
47)                Beet leaf curlnucleorhabdovirus’un varlığı bilinen ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim amaçlı Beta vulgarisL. (şeker pancarı) bitkileri
a) Beet leaf curl nucleorhabdovirus ’un üretim yerinde mevcut olduğunun bilinmediği,
ve
b) Üretim yerinde ve yakın çevresinde son vejetasyon periyodu süresince Beet leaf curl nucleorhabdovirus’un neden olduğu hiçbir hastalık belirtisinin görülmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
48)                Avrupa ve Akdeniz ülkeleri dışındaki üçüncü ülke orijinli, tohumları ve doku kültürü bitkileri hariç, dikim amaçlı ağaç ve çalılar
a) Temiz (bitki artıklarından ari) olduğu ve çiçek ve meyvelerden ari olduğu,
b) Fidanlıklarda yetiştirildiği,
c) İhracattan önce uygun zamanlarda incelendiği ve zararlı bakteri, virüs ve virüs benzeri organizmaların belirtisinden ari bulunduğu ve ayrıca zararlı nematod, böcek, akar ve fungusların belirtilerinden ari bulunduğu veya bu gibi zararlı organizmaları elimine etmek için uygun bir muameleye tabi tutulduğu,
Bitki sağlık sertifikasında belirtilmelidir.
49)                Avrupa ve Akdeniz ülkeleri dışındaki ülkeler orijinli,
Gramineae familyasının 
Bambusoideae
Panicoideae alt familyasının ve
Buchloe,
Bouteloua Lag., 
Calamagrostis
,
Cortaderia Stapf., 
Glyceria 
R.Br.,
Hakonechloa Mak. ex Honda,Hystrix,
Molinia,
Phalaris L, 
Shibataea
,
Spartina Schreb.,
Stipa L. ve Uniola L. cinslerinin tohumları hariç, üretim amaçlı bitkileri
a) Fidanlıklarda yetiştirildiği,
b) Bitki artıkları, çiçek ve meyvelerden ari olduğu,
c) İhracattan önce incelenerek zararlı bakteri, virüs ve virüs benzeri organizmaların belirtisinden ari bulunduğu, ve ayrıca zararlı nematod, böcek, akar ve fungusların belirtilerinden ari bulunduğu veya bu gibi zaralı organizmaları elimine etmek için uygun bir muameleye tabi tutulduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
50)                Avrupa ve Akdeniz ülkeleri dışındaki ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim amaçlıGramineae hariç tek ve iki yıllık bitkiler
a) Fidanlıklarda yetiştirildiği,
b) İhracattan önce uygun zamanlarda incelendiği,
c) Zararlı bakteri, virüs ve virüs benzeri organizmaların belirtisinden ari bulunduğu ve ayrıca zararlı nematod, böcek, akar ve fungusların belirtilerinden ari bulunduğu veya bu gibi zararlı organizmaları elimine etmek için uygun bir muameleye tabi tutulduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
51)                Palmae (Arecaceae) familyasına ait;
Areca catechu (Malabar palmiyesi),
Arenga pinnata,
Borassus flabellifer,
Calamus merillii,
Caryota maxima (Cevizli palmiye),
C. cumingii,
Cocos nucifera (Hindistan cevizi),
Corypha gebang, (Syn.:C. elata,C. utan),
Elaeis guineensis (Afrika yağ  palmiyesi),
Livistona decipiens(Syn.:Livistona decora) (Şemsiye palmiye),
Metroxylon sagu,
Oreodoxa regia (Syn:Roystonea regia) (Kral palmiye),
Phoenix canariensis (Kanarya adaları phonixi),
P. dactylifera (Hurma ağacı),
P. sylvestris (Yabani hurma),
Sabal umbraculifera (Syn.:Sabal palmetto, Cabbage palmetto),
Trachycarpus fortunei(Syn.:Chamaerops excelsa)(Kendir palmiye),
Washingtonia spp.,
Chamaerops humilis,
Phoenix theophrasti,
Agave americana;
Bitkilerinin meyve ve tohumları hariç, taban gövde çapı 5 cmüzerinde olan dikim amaçlı bitkileri
a) Üretim alanının, ulusal bitki sağlığı organizasyonunca kayıt altına alındığı ve denetlendiği,
ve
b) Üretim alanının, son bir yıl içerisinde her üç ayda bir ve ihracattan hemen önce resmi olarak kontrol edildiği, Rhynchophorus ferrugineus’ a ilişkin herhangi bir belirtiye rastlanmadığı,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.  
52) Palmae (Arecaceae) familyasına ait;
Butia yatay
B.capitata
Brahea armata
B.edulis
Chamaerops humilis
Livistona chinensis
Livistona sp.
Phoenix canariensis
P.dactylifera
P.reclinata
P.roebelenii
P.sylvestris
Sabal sp.
Sabal mexicana
S.minor
S.palmetto
Syagrus romanzoffıana
Trachycarpus fortunei
T.wagnerianus
Trithrinax campestris
Washingtonia filifera
W.robusta
Bitkilerinin meyve ve tohumları hariç, dikim amaçlı bitkileri;
a) Üretim alanının, ulusal bitki sağlığı organizasyonunca kayıt altına alındığı ve denetlendiği,
ve
b) Üretim alanının, son bir yıl içerisinde her üç ayda bir ve ihracattan hemen önce resmi olarak kontrol edildiği, Paysandisia archon’a ait herhangi bir belirtiye rastlanmadığı,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.  
53) Avrupa orijinli olmayan tohumları hariç, dikim materyaliPalmae (palmiye) bitkileri
a) Palm lethal yellowing pytoplasma ve Coconut cadang cadang cocadviroid’ den ari olduğu bilinen bölgelerden olduğu ve üretim yeri ve yakın çevresinde son vejetasyon periyodu süresince ilgili zararlı organizmaların hiçbir belirtisinin görülmediği ve ilgili zararlı organizmalara karşı uygun indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu zararlı organizmadan ari bulunduğu, veya
b) Palm lethal yellowing pytoplasma ve Coconut cadang cadang cocadviroid’in bitkilerde son vejetasyon periyodu süresince hiçbir belirtisinin görülmediği ve üretim yerinde ilgili organizmalar ile bulaşık olduğu düşünülen bitkilerin üretim yerinden uzaklaştırıldığı ve uygun bir muameleye tabi tutularak yok edildiği ve ilgili zararlı organizmalara karşı uygun indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu zararlı organizmadan ari bulunduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
54) Tohumları hariç, dikim materyali Camellia L.(kamelya) bitkileri
Ciborinia camelliae Kohn’ dan ari olduğu bilinen alanlar orijinli olduğu veya üretim yerindeki çiçekli bitkiler üzerinde son vejetasyon döneminin tamamında (başından itibaren) C. camelliae’ nın hiçbir belirtisinin görülmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
55) Avrupa ve Akdeniz ülkeleri dışındaki üçüncü ülkeler orijinli, 
Caryophyllaceae
 (Dianthus L. hariç), 
Compositae 
(Dendranthemahariç), 
Crucifera
,
Leguminosae ve 
Rosaceae
 (Fragaria L. hariç)
familyalarının, tohumları hariç, üretim amaçlı çok yıllık otsu bitkileri
a) Fidanlıklarda yetiştirildiği,
b) Bitki artıkları, çiçek ve meyvelerden ari olduğu,
c) İhracattan önce incelenerek zararlı bakteri, virüs ve virüs benzeri organizmaların belirtisinden ari bulunduğu, ve ayrıca zararlı nematod, böcek, akar ve fungusların belirtilerinden ari bulunduğu veya bu gibi zararlı organizmaları elimine etmek için uygun bir muameleye tabi tutulduğu,
d) İhracattan önceki üç ay içinde ve ayda en az bir kez olmak üzere yapılan resmi kontrollerde Liriomyza bryoniaeL. huidobrensis, L. sativaeL.trifolii veAmauromyza maculosa ile bulaşık olmadığı veya ihracattan hemen önce yapılan kontrollerde bu zararlı organizmalara rastlanmamış olduğu ve bu zararlı organizmaların eradikasyonu için standartlara uygun bir muameleye tabi tutulduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
56)                Bemisia tabaciGenn.’nin varlığı bilinen ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim materyali Euphorbia spp. (sütleğen) bitkileri
a) Bitkilerin Bemisia tabaci Genn.’den temiz olduğu bilinen alanlarda üretildiği,
b) İhracattan önceki üç aylık dönemde yapılan aylık kontrollerde B. tabaciGenn.’den kaynaklanan bir belirti görülmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
57)                Tomato yellow leaf curlbegomovirus’un yer aldığı bilinen orijinli ülkelerde, tohumları hariç, dikim amaçlı Lycopersiconesculentum Mill. (domates) bitkileri;

a) Bemisia tabaci Genn.’nin varlığı bilinmeyen yerlerde
b) Bemisia tabaci Genn.’nin varlığı bilinen yerlerde
a) Bemisia tabaci Genn.’nin varlığı bilinmeyen yerlerdeki bitkiler üzerinde;
Tomato yellow leaf curl begomovirus’unun hiçbir belirtisinin görülmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
a) B. tabaci Genn. ‘nin varlığı bilinen yerlerdeki bitkiler üzerinde;
- Tomato yellow leaf curl begomovirus’unun hiçbir belirtisinin görülmediği ve bitkilerin B. tabaci Genn.’den ari olduğu bilinen bölgeler orjinli olduğu,
veya
İhracattan 3 ay önce en az aylık olarak yapılan resmi incelemeler sonucunda B. tabaci Genn.’den ari olduğu bulunmuş olan üretim yerlerinden alındığı,
veya
b) Üretim yerlerinde Tomato yellow leaf curl begomovirus’unun hiçbir belirtisinin görülmediği ve üretim yerlerinin B. tabaci Genn.’den ari hale getirmek için uygun bir muameleye tabi tutulduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
58)                Aşağıda belirtilen ilgili zararlı organizmaların yer aldığı ülkeler orijinli, tohum, yumru, soğan, rizomları hariç, dikim amaçlı bitkilerin ilgili zararlı organizmalar:

Bean golden mosaic begomovirus
Cowpea mild mottle carlavirus
Lettuce infectious yellowbegomovirus
Pepper mild tigre begomovirus
Squash leaf curl begomovirus
Bemisia tabaci
 Genn. ile taşınan diğer virüsler

a) Bemisia tabaci Genn. (Avrupa kökenli olmayan populasyonları) ve ilgili zararlı organizmaların diğer vektörlerinin varlığı bilinmeyen bölgelerde

b) Bemisia tabaci Genn. (Avrupa kökenli olmayan populasyonları) ve ilgili zararlı organizmaların diğer vektörlerinin varlığı bilinen bölgelerde
Tam bir vejetasyon periyodu boyunca bitkiler üzerinde ilgili zararlı organizmaların hiçbir belirtisinin görülmediği,
Uygun bir vejetasyon periyodu boyunca bitkiler üzerinde ilgili zararlı organizmaların hiçbir belirtisinin görülmediği ve
a) Bitkilerin, B. tabaci Genn. ve ilgili zararlı organizmaların diğer vektörlerinin ari olduğu bilinen bölgeler orijinli olduğu
veya
b) Uygun zamanlarda yapılan resmi incelemelerde, üretim yerlerinin B. tabaciGenn. ve ilgili zararlı organizmaların diğer vektörlerinden ari bulunduğu,
veya
c) B. tabaci Genn.’ nin eradikasyonu için, bitkilerin uygun bir muameleye tabi tutulduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
59)                Helianthus annuus(ayçiçeği) tohumları
a) Plasmopara halstedii’den arî olduğu bilinen yerler orijinli olduğu,
veya
b) P. halstedii’nin tüm ırklarına dayanıklı olduğu bilinenlerin dışındaki çeşitlerden elde edilen tohumların, bu zararlı organizmaya karşı uygun bir muameleye tabi tutulduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
60)                Lycopersicon esculentum Mill. (domates) tohumları
Uygun bir asit ekstraksiyon yöntemiyle veya uluslar arası alanda eşdeğer olduğu onaylanmış bir diğer yöntemle elde edilmiş olduğu, ve
a) Clavibacter michiganensis subsp. michiganensisXanthomonas vesicatoria vePotato spindle tuber pospiviroid’ den ari olduğu bilinen alanlardan alındığı
veya
b) Son vejetasyon peryodu boyunca üretim alanında adı geçen zararlı organizmaların neden olduğu hastalık belirtilerinin görülmediği
veya
c) Tohumların adı geçen zararlı organizmalar yönünden resmi bir teste tabi tutulduğu ve bu testin kabul edilebilir metotlar kullanılarak, temsil edecek kadar bir örnek üzerinde yapıldığı ve bu teste göre bu organizmalardan temiz olduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
61)                Medicago sativa L.(yonca) tohumları
a) Üretim alanında son vejetasyon periyodunun tamamında başından itibarenDitylenchus dipsaci’nin hiçbir belirtisinin görülmemiş olduğu ve temsili numune üzerinde yapılan laboratuvar testlerine göre D. dipsaci’den arî olduğu,
veya
b) İhracattan önce fümigasyon yapıldığı,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
62)                Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus’ un olduğu bilinen ülkeler orijinliMedicago sativa L. (yonca)tohumları
a) Son on yıldır üretim yerinde veya yakınında Clavibacter michiganensis subsp.insidiosus‘ un olmadığı,
b) Bitkilerin;
- Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus‘ a yüksek dayanıklı çeşitlere ait olduğu,
veya
- Tohumun hasat edildiğinde tohumun ekim döneminden itibaren bitkinin dördüncü vejetasyona henüz başlamamış olduğu ve tohum hasadından önce başka bir tohum alınmadığı,
veya
- Yonca tohumu içerisinde cansız madde oranının ağırlığın %0.1’ i geçmediği,
c) Üretim alanında Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus‘ un belirtilerinin gözlenmediği veya son vejetasyon dönemi boyunca yakın çevresindeki yoncalarda da belirtilerin görülmediği,
veya
d) Ekimden önceki son üç yıl boyunca o alanda yonca yetiştirilmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
63)                Oryza sativa L. (çeltik) tohumları


a) Uygun bir nematolojik test sonucunda tohumların Aphelenchoides besseyiChristie den arî bulunduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
64)                Oryza sativa L. (çeltik)’nın sofralık kavuzlu çeltik taneleri

a) Uygun bir nematolojik test sonucunda tohumların Aphelenchoides besseyiChristie den arî bulunduğu,
veya
b) A. besseyi Christie’ye karşı uygun bir sıcak su muamelesine ya da diğer uygun bir muameleye tabi tutulduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
65)                Phaseolus L. (fasulye) tohumları
a) Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli’ den ari bölgeler orijinli olduğu,
veya
b) Yeterli miktarda tohum örneğinin test edilerek test sonucunda Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli’ den arî olduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
66)                Zea mays L. (mısır) tohumları
a) Pantoea stewartii’ den ari bölgeler orijinli olduğu,
veya
b) Yeterli miktarda tohum örneğinin test edilerek test sonucunda P. stewartii’ den ari olduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
67)                Tilletia indica’ nın varlığı bilinen Afganistan, Hindistan, Irak, Meksika, Nepal, Pakistan, İran, G.Afrika, Brezilya ve A.B.D. orijinli Triticum, Secaleve Triticum x Secale tohumları
Tilletia indica’ nın varlığı bilinmeyen bölgelerde üretildiği ve üretim bölgesinin adı,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
68)                Tilletia indica’ nın varlığı bilinen Afganistan, Hindistan, Irak, Meksika, Nepal, Pakistan; İran, G.Afrika, Brezilya ve A.B.D. orijinli TriticumSecaleve Triticum x Secale taneleri
a) Tanelerin Tilletia indica’ nın varlığı bilinmeyen bölgelerde üretildiği ve üretim bölgesinin adı,
veya
b) Son vejetasyon peryodu boyunca T. indica’ dan kaynaklanan hiçbir belirtinin görülmediği ve hasat ve yüklemeden önce alınan numunelerin test edilerek T. indica’dan ari bulunduğu ve “test edilmiş ve T. indica’ dan ari bulunmuştur” ifadesi,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *