11 Eylül 2015 Cuma

badem gumruk vergisi

badem gümrük vergisi


BÖLÜM 2: BİTKİSEL ÜRÜNLER
08. FASIL Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar; turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların kabukları

Diğer kabuklu meyvalar (taze veya kurutulmuş)(kabuğu çıkarıl mış veya soyulmuş olsun olmasın)
-Bademler
--Kabuklu
---Acı bademler
G.T.İ.P.MADDE İSMİÖLÇÜ BİRİMİ474 K.V.H.KDV (%)GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB,EFTAGÜR.B-HER.G.KORED.Ü.
0802.11.10.00.00Acı bademler-48143,243,2043,243,


(1) MALEZYA 
Yukarıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin MALEZYA menşeli olanlarının ithalatında  gümrük vergisi oranı %43,2 olarak uygulanır. (Bakınız: 2015/7983 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar)


BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİ

TAEK RADYASYON KONTROLÜNE TABİ: 
11/3/2011 tarihinden sonra sevkedilen JAPONYA menşeli ve/veya çıkışlı ürünlerde; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/05); Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/17); Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/19) ve Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/20) uyarınca ilgili kuruluşlar tarafından uygunluk yazısı/belgesi düzenlenirken yapılacak işlemlere ek olarak ürünlerin radyasyon içermediğine dair Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun düzenlediği uygunluk yazısı aranır. (Bakınız: Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2015/02))

EK-2 GIDA VE YEM SANAYİİNDE KULLANILAN BİTKİSEL ÜRÜNLER VE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER: 
(Bakınız: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2015/05))

EK-7 ZİRAİ KARANTİNA KONTROLÜNE TABİ BİTKİ VE BİTKİSEL ÜRÜNLER 
(Bakınız: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2015/05))

TAREKS (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi): TURK STANDARTLARINA GÖRE TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER: 

EK-1/B Bitkisel Yemeklik Yağlar
İhracata ve ithalata konu ürünlerden gerekli görülenlerin ticari kalite yönünden uygunluğunun gerektiğinde risk analizi esaslı olarak denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar. (Bakınız: Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/21))


TAREKS (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi): TURK STANDARTLARINA GÖRE TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER: 

EK-1/D Yaş Meyve ve Sebzeler [Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır.]
İhracata ve ithalata konu ürünlerden gerekli görülenlerin ticari kalite yönünden uygunluğunun gerektiğinde risk analizi esaslı olarak denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar. (Bakınız: Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/21))


GÖZETİM UYGULANMASI: 
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın CIF Kıymet: 3.000 ABD Doları/Ton (Brüt ağırlık) altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin, ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan brüt 100 Kg veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır. (GENELGE(2012/3) 2- Gözetim belgesi olmadığı halde beyan edilen kıymetin ithal eşyasının kıymeti ile ilgili tebliğinde belirtilen kıymete ulaşması veya bu kıymeti aşması durumunda yükümlüden ihtirazı kayıt yapmayacağına dair taahhüt alınarak serbest dolaşıma giriş rejimi işlemleri tamamlanacaktır.) (Bakınız: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/5))


TARİFE KONTENJANI: 
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) ve madde ismi belirtilen ŞİLİ CUMHURİYETİ menşeli tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır.
Kontenjan Miktarı: 1.400 Ton (Tabloda belirtilen G.T.İ.P.'lerin tamamı için)
Tarife Kontenjanı Dönemi: 01.01-31.12
Kontenjan Miktarına Özel: İthalat Rejimi Kararı’nın ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %50’si ile varsa Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si) veya Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net) değerinin %50’si uygulanır. (Bakınız: 2011-1416 Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar)

İHRACAT:
Ahşaptan imal edilmiş ambalaj malzemeleri ile taşınan zararlı organizmaların yayılmasını önlemeye yönelik olarak; ihracatta kullanılacak palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo makarası ve bobin makarası gibi ahşap ambalaj malzemelerine ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmasına ilişkin esaslar, işletmelerin ve ahşap ambalaj malzemelerinin denetimleri, izin belgesi ve ISPM 15 işaretleme izni verilmesi, ahşap ambalaj malzemesi tedarikçileri ve kullanıcılarının sorumlulukları. (Bakınız: Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik)

TABİ OLDUĞU MEVZUAT

AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN ISIL İŞLEME TABİ TUTULMASI VE İŞARETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

JAPONYADAN İTHAL EDİLECEK GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİNİN RADYASYON KONTROLÜ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ 2015-02)

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/21)

BİLİMSEL ÇALIŞMA, DENEME VE ÇEŞİT ISLAHI AMACIYLA BİTKİ, BİTKİSEL ÜRÜN VE DİĞER MADDELER İLE ZARARLI ORGANİZMALARIN ÜLKEYE GİRİŞİ VE/VEYA ÜLKE İÇİNDE DOLAŞIMI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/59)

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Yönetmelik Eki EK: 33 Riskli Eşya

2011-1416 Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No. 2005-5)

2012-20 EK: 2 Korunmaları Soğuk Hava Depolarında Olduğu Gibi Özel Tertibat Gerektiren              Eşya Listesi

2012-20 Gümrük Yönetmeliğinin EK: 62'si

Bitki Karantinası Yönetmeliği
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *