11 Eylül 2015 Cuma

ZARARLI ORGANİZMA VEYA BİTKİ, BİTKİSEL ÜRÜNÜN İADE FORMU

EK -10 APPENDIX –10 NOTIFICATION OF INTERCEPTION OF A CONSIGNMENT OR HARMFUL ORGANISM
(ZARARLI ORGANİZMA VEYA BİTKİ, BİTKİSEL ÜRÜNÜN İADE FORMU)


1.CONSIGNOR (Gönderici)

a.Name (İsim):
b.Address (Adres) :
c.Country (Ülke) :
2.INTERCEPTION FILE (İade Dosyası)

a.Reference number (Referans no):
Requests for message to be sent to (dağıtım yapılacak kuruluşlar
b.Member States (Üye ülkeler):               c.EPPO:
3.CONSIGNEE (Alıcı)
a.Name (İsim) :
b.Address (Adres) :
c.Country (Ülke) :
d.Country +e.Place of destination
(Ülke ve malın dağıtım yeri) :
4.a.Plant Protection Organization of
(Bitki Koruma Teşkilatı):
b.to (gideceği Bitki Koruma Teşkilatı)
5.a.Country (ülke) + b. Place of export (İhraç edilen yer):
6.a.Country (Ülke) + b. Place of origin ( Malın orijini) :
7.TRANSPORT
a.Mode of transport (Taşıma şekli) :
b.Mean(s) of transport (Taşıma araçları) :
c.Identification(s)
9. IDENTIFICATION OF THE CONSIGNMENT (Malın tanımı)
a.Type of document (Belgenin tipi) :
b.Document number (Belge no) :
c.Country (Ülke) + Place of issue (Hazırlandığı yer):
d.Date of issue (Hazırlanma tarihi) :
8. Point of entry (Giriş yeri) :
10.DESCRIPTION OF THE INTERCEPTED PART OF THE CONSIGMENT
(Malın iade edilecek bölümünün tanımı)
a.Type of package(s)/container(s) :
(Ambalajın/taşıyıcının çeşidi)
b.Distinguishing mark(s) of package(s)/container(s) :
(Ambalaj/taşıyıcının ayırıcı işaretleri)
c. Number(s) of package(s)/container(s) :
(Ambalaj/taşıyıcının sayısı)
d. Plant, plant product or other objects:
(Bitki, bitkisel ürün veya diğer maddeler)
e. Class of commodity :
(Malın çeşidi)
11.a.Net mass/volume/number of units in the consignment :
(Sevkiyat içindeki malın net ağırlık / hacim/sayısı)
b.Unit of measure :
(Ölçü birimi)
12. a. Net mass/volume/number of units of the intercepted part:
(İade edilen malın ağırlık/hacim/sayısı)
b. Unit of measure :
(Ölçü birimi)
13.a.Net mass/volume/number of units of the contaminated part:
(Bulaşık partinin ağırlık/hacim/sayısı)
b.Unit of measure :
(Ölçü birimi)
14. REASON(S) FOR INTERCEPTION (İade nedeni)
a. Reason(s) (Sebep) :
b.Scientific name of the harmful organism :
(Zararlı organizmanın bilimsel adı)
c.Extent of the contamination :
(Bulaşmanın derecesi)
15. MEASURES TAKEN (Alınan önlemler)
a. Measures (Önlemler) :
b. Extent of the measures (Önlemin boyutu) :
QUARANTINE IMPOSED (Karantina süresi)
c. Begin date : (Başlangıç tarihi)
d. Anticipated end date :
(Tahmini bitiş tarihi)
e. End date:
f.Country (Ülke) + g. Place of quarantine (Karantina yeri) :
16. FREE TEXT (İlave bilgi)
17. INFORMATION ON THE INTERCEPTION
(İade hakkında bilgi)
a. Place/check point (Kontrol noktası) :
b. Official service (Resmi servis) :
c. Date (Tarih) :
18. SENDER OF THE MESSAGE (Mesajı gönderen)
a. Official service + b. Official stamp :
(Resmi servis + resmi mühür)
c. Person responsible for the file :
(Yazıdan sorumlu kişi)
d. Date (Tarih) :
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *