14 Eylül 2015 Pazartesi

fotokopi kagidi gtip

Fotokopi Kağıdı Gtip

BÖLÜM 10: ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI VE GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON (DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALAR); KAĞIT, KARTON VE MAMULLERİ
48. FASIL Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya

Sıvanmamış kağıt ve karton (yazma, basma ve diğer grafik işlerinde kullanılan türden) ve her boyutta perfore edilmemiş delikli kart ve delikli şerit kağıt (rulo veya dikdörtgen (kare dahil) tabaka halinde) (48.01 ve 48.03 pozisyonundaki kağıt hariç) el yapısı kağıt ve karton
-Diğer kağıt ve kartonlar (elyafı mekanik işlemle veya kimyasal-mekanik işlemle elde edilmeyenler veya bu şekillerde elde edilen elyaf miktarı, toplam elyaf miktarının ağırlık itibariyle % 10'undan fazla olmayanlar)
--m2. ağırlığı 40 gr. veya daha fazla olanlar, fakat 150 gr.ı (150 gr.dahil) geçmeyenler (katlanmamış olarak bir kenarı 435 mm.yi, diğer kenarı 297 mm.yi geçmeyen, tabakalar halinde)
---Bir kenarı 297 mm. ve diğer kenarı 210 mm. ölçüsünde olanlar (A4 boyutu)
----Fotokopi kağıdı
G.T.İ.P.MADDE İSMİÖLÇÜ BİRİMİ474 K.V.H.KDV (%)GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB,EFTA,İSR., MAK., B-HER., FAS, B.Ş. ve GAZ., TUN., MIS., GÜR., ARN., ÜRD., ŞİL., SIRB., KARA., KOSV.G.KOREMORITYUSG.T.S. ÜLKELERİD.Ü.
E.A.G.Ü.Ö.T.D.Ü.G.Y.Ü.
4802.56.20.20.00Fotokopi kağıdı-5018MuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf

(1) TELAFİ EDİCİ VERGİNİN HESAPLANMASINDA:
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Çerçevesinde PAKİSTAN menşeli eşyanın Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek, işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında; II sayılı listede yer alan Gelişme Yolundaki Ülkeler (G.Y.Ü.) sütunu yerine Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (Ö.T.D.Ü.) sütununda belirtilen vergi oranları tatbik edilir. (Bakınız: 2014/7098 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar)

(2) MALEZYA menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi oranı sıfır olarak uygulanır. "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"lar ile ihdas edilen ilave gümrük vergileri tatbik edilmez. (Bakınız: 2015/7983 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar)

EK-2 GIDA VE YEM SANAYİİNDE KULLANILAN BİTKİSEL ÜRÜNLER VE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER:
(Bakınız: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2015/05))

GÖZETİM UYGULANMASI:
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın, yalnız Birim Gümrük Kıymeti 1.200 ABD Doları/Ton (Brüt) gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. (GENELGE(2012/3) 2- Gözetim belgesi olmadığı halde beyan edilen kıymetin ithal eşyasının kıymeti ile ilgili tebliğinde belirtilen kıymete ulaşması veya bu kıymeti aşması durumunda yükümlüden ihtirazı kayıt yapmayacağına dair taahhüt alınarak serbest dolaşıma giriş rejimi işlemleri tamamlanacaktır.) (Bakınız: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/06))


Laboratuvar Tahliline Tabi: Pazisyon metni (Bakınız: Gümrük Yönetmeliği EK 23 Laboratuvar Tahliline Tabi Tutulacak Eşya Listesi)

İHRACAT:
Ahşaptan imal edilmiş ambalaj malzemeleri ile taşınan zararlı organizmaların yayılmasını önlemeye yönelik olarak; ihracatta kullanılacak palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo makarası ve bobin makarası gibi ahşap ambalaj malzemelerine ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmasına ilişkin esaslar, işletmelerin ve ahşap ambalaj malzemelerinin denetimleri, izin belgesi ve ISPM 15 işaretleme izni verilmesi, ahşap ambalaj malzemesi tedarikçileri ve kullanıcılarının sorumlulukları. (Bakınız: Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik)

TABİ OLDUĞU MEVZUAT

AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN ISIL İŞLEME TABİ TUTULMASI VE İŞARETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

2015/7511 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasındaki Kontrol İşlemleri Hakkında Tebliğ (No: 39)
2007-13033 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *