14 Eylül 2015 Pazartesi

GTİP 3402

GTİP 3402

Pozisyon Numarası Eşyanın Tanımı

34.02 Yüzeyaktif organik maddeler (sabunlar hariç) ; yüzeyaktif müstahzarlar ; yıkama müstahzarları (yardımcı yıkama müstahzarları dahil) ve temizleme müstahzarları (sabun içersin içermesin) (34.01 pozisyonundakiler hariç) :
- Yüzeyaktif organik maddeler (perakende satılacak hale getiril miş olsun olmasın) :
3402.11 - - Anyonlu olanlar :
3402.11.10.00.00 - - - Ağırlık itibariyle % 30 veya daha fazla fakat % 50'den fazla olmayan disodyum alkil [ oxydi (benzenesulphonate) ] içeren sulu çözeltiler
- - - Diğerleri :
3402.11.90.10.00 - - - - Sülforezinatlar ve sülfooleatlar
- - - - Diğerleri
3402.11.90.90.11 - - - - - Lineer alkil benzen sülfonik asitler
3402.11.90.90.12 - - - - - Dodesil benzen sülfonik asit
3402.11.90.90.19 - - - - - Diğerleri
3402.12.00.00.00 - - Katyonlu olanlar
3402.13.00.00.00 - - İyonlu olmayanlar
3402.19 - - Diğerleri :
3402.19.00.10.00 - - - Türk kırmızısı yağı
3402.19.00.90.00 - - - Diğerleri
3402.20 - Perakende satılacak hale getirilmiş müstahzarlar :
- - Yüzeyaktif müstahzarlar
3402.20.20.00.11 - - - Sabun içerenler
3402.20.20.00.12 - - - Sabun içermeyenler
- - Yıkama ve temizleme müstahzarları
3402.20.90.00.15 - - - Sabun içerenler
3402.20.90.00.16 - - - Sabun içermeyenler
3402.90 - Diğerleri :
- - Yüzeyaktif müstahzarlar
3402.90.10.00.11 - - - Sabun içerenler
3402.90.10.00.12 - - - Sabun içermeyenler
- - Yıkama ve temizleme müstahzarları
3402.90.90.00.15 - - - Sabun içerenler
3402.90.90.00.16 - - - Sabun içermeyenler
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *