20 Kasım 2015 Cuma

kaynak kullanimini destekleme fonu kesintileri hakkinda karar karar no 20157511

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar (Karar No: 2015/7511 )

8/4/2015 TARiHLi VE 2015/7511  SAYILI KARARNANENiN EKi KARAR

 10.04.2015-29322 Resmi Gazete

MADDE 1- (1) Ekli listede yer alan malların kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili   ödeme şekillerine göre ithalatında Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi oranı %0 (sıfır)  olarak tespit edilmistir.

(2)  Bu  Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuat uyarınca ithalatında Kaynak   Kullanımı Destekleme Fonu  kesintisi yapılmayacağı  belirlenen mallara ilişkin olarak  yürürlükteki mevzuat  hükümlerine göre uygulamaya devam edilir.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.


Vadeli İthalatında   KKDF Kesintisi Oranı % 0 (Sıfır) Olarak Belirlenen Mallar

GTİP TANIM
12         Yağlı tohum ve meyveler; muhtelif tane, tohum ve meyveler;        sanayide veya tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem (1202.41.00.00.00,    1202.42.00.00.00, 1206.00.91.00.11, 1206.00.99.00.11, 1213.00.00.00, 12.14 hariç)
13        Lak; sakız, reçine ve diger bitkisel özsu ve hülasalar
15        Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; ham  yemeklik  katı yağlar; hayvansal veya bitkisel mumlar ( 1507.90, 1508.90, 15.09, 15.10, 1511.90, 1512.19, 1512.29, 1513.19, 1513.29, 1514.19, 1514.99, 1515.19, 1515.29, 1515.50.91.00.00, 1515.50.99.00.00, 1515.90.31.00.00, 1515.90.39.00.00, 1515.90.60.00.00, 1515.90.91.00.00, 1515.90.99.00.00, 15.17 haric)
18 Kakao ve kakao müstahzarları  (18.06 hariç)
1901.90 Diğerleri (1901.90.91.00.00, 1901.90.99 hariç)
2102 Mayalar (canlı veya cansız); cansız diğer tek hücreli mikro-organizmalar (30.02 pozisyonunda yer alan aşılar haric); hazırlanmış kabartma tozları
23 Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler (23.09 hariç)
24.01  Yaprak tütün ve tütün dökünteleri
26 Metal cevherleri, cüruf ve kül
27 Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitumenli maddeler; mineral mumlar
28 Inorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin, nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya inorganik bileşikleri
29 Organik kimyasallar
3001 Tedavide kullanılan kurutulmuş guddeler ve diger organlar (toz haline getirilmiş olsun olmasın); guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılarının tedavide kullanılan hülasaları; heparin ve tuzları; tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış tarifenin baska yerinde yer almayan veya belirtilmeyen insan veya hayvan menşeli diğer maddeler

3002 İnsan kanı; tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı; antiserum ve diger kan fraksiyonları ve bağışıklık sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle modifiye veya elde edilmiş olsun olmasın); aşılar, toksinler, mikroorganizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri ürünler

31 Gübreler
32 Debagatte veya boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diger boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikler; cam macunu ve diger macunlar; mürekkepler (3210.00.10, 3212.90.00, 3213.10.00 ve 3213.90.00 haric)

3301 Uçucu yağlar (terpeni alınmış olsun olmasın) (konkret veya sıvı  halde olanlar dahil); rezinoitler; ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri; uçucu yağların, katı yağlarda, sabit  yaglarda, mumlarda veya benzerlerinde "enfleurage"veya "maceration"suretiyle elde edilen konsantreleri; ucucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler; uçucu yağların damatılmış   aromatik suları ve sulu çözeltileri

33.02 Sanayide hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları ve esası bu maddelerin bir veya daha fazlası olan karışımlar (alkollü çözeltiler dahil); içeceklerin imalinde kullanılan türden esası koku verici maddeler olan diger müstahzarlar
3403 Yağlama müstahzarları (kesici aletleri yağlamaya  mahsus, esasi yağ olan yağlama müstahzarları, cıvata veya somun gevşetme müstaharları, pas veya korozyonu önleyici müstahzarlar ve döküm kalıpları ayırmaya mahsus yağlama müstahzarları dahil) ve dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin katı ve sıvı yağlarla yağlanmasına mahsus müstahzarlar (esas  madde olarak icinde agırlık itibariyle %70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümenli minerallerden elde edilen yağ içeren müstahzarlar hariç)
35 Albuminoid maddeler; değişikliğe uğramış  nişasta esaslı ürünler; tutkallar; enzimler (3506.10.00 hariç
3701.10.00 X ışınları için filimler
3702.10.00 X ışınları için filmler (rulo halinde; boş)
3707.90.90 Diğerleri
38 Muhtelif kimyasal ürünler (38.08, 38.20 ve 3824.90.58 haric)
39 Plastikler ve mamulleri (39.18, 39.22, 3923.10, 3923.21, 3923.29, 3923.30, 3923.50, 3923.90, 39.24, 3925.30.00, 3926.10.00, 3926.20.00, 3926.40.00, 3926.90.50, 3926.90.92 ve 3926.90.97 hariç)
40 Kauçuk ve kauçuktan eşya (4011.10, 4011.40, 4011.50, 4012.11, 4012.20, 4012.90,4013, 4014, 4015, 4016.10, 4016.91, 4016.92 ve 4016.95 hariç)
41 Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler
43 Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamülleri (43.03,43.04   hariç)
44 Agaç ve ahşap eşya; odun kömürü (44.02, 4414.00, 44.15, 4417.00.00.00.00, 4418.90.80.90.11, 4418.90.80.90.12, 4419.00, 44.20, 44.21 hariç)
47 Odun veya diger selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış  kagıt veya karton döküntü, kırpıntı ve hurdalar
48 Kagıt ve karton; kagıt hamurundan, kagıttan veya kartondan eşya (4814, 4817, 4818.10, 4818.20, 4818.30, 4818.50, 4818.90.90, 4819.30, 4819.40, 4819.50, 4819.60, 4820, 4821, 4823.61, 4823.69, 4823.70.90 ve 4823.90.85 hariç)
49 Basılı kitap, gazete, resim vb baskı sanayi mamulu, el yazmaları
50 İpek
51 Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat (51.09 hariç)
52 Pamuk (5204.20.00, 52.07 hariç)
53 Dokumaya elverisli diger bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat
54 Sentetik ve suni filamentler, seritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverisli maddeler (54.06 hariç)
55 Sentetik ve suni devamsiz lifler (55.11 hariç)
56 Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya
58 Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmis dokumaya elverişli mensucat;  dantela,  duvar halıları;  şeritçi  ve kaytancı eşyası;  işlemeler  (58.05   hariç)
59 Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverisli maddelerden mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya (59.04 hariç)
60 Örme eşya
6406 Ayakkabı aksamı  (dış tabanlar dışındaki  tabanlara tutturulmus veya tutturulmamış ayakkabı yüzleri  dahil); çıkarılabilir iç tabanlar, topuk rampası ve benzeri eşya; getrler ve tozluklar, dizlikler ve benzeri eşya;  ve bunların aksamı (6406.90.50 hariç)
6813 Esası amyant(asbest),  mineral maddeler veya seluloz olan,  frenlerde ve sürtünmeyi  teminedici  her türlü  cihazda kullanılmak üzere monte  edilmiş maddeler ve bunların garnitürleri(levhalar, rulolar, şeritler, segmanlar, diskler,  rondelalar, balatalar gibi)( dokumaya elverişli  maddeler veya diger maddelerle birlikte olsun olmasın)
6902 Ateşe dayanaklı tuğlalar, döşeme tuğlaları, karolar ve inşaatta kullanılan ateşe dayanıklı benzeri  seramik eşya silisli fosil unlarından veya benzeri silisli  topraklardan olanlar hariç)
70 Cam ve cam eşya (70.13, 70.16 ve 70.18 hariç)
72 Demir ve çelik
73 Demir veya çelikten esya (73.15,  73.19,   73 .21,   73 .23,  73 .24  ve 73.26  hariç)
74 Bakır ve bakırdan eşya (7 4 .18  ve 74 .19 hariç)
75 Nikel ve nikelden  eşya
76 Alüminyum ve alüminyumdan esya (76.15   hariç)
78 Kurşun  ve kurşundan eşya
79 Çinko  ve çinkodan eşya
80 Kalay ve kalaydan eşya
81 Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan eşya
84 Nükleer reaktörler; kazanlar,  makinalar,  mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları  (84.15, 8418.10,8418.21, 8418.29  ,8418.30, 8418.40,  8418.50,  8418.91, 8418.99,   8419.11,    8419.19, 8421.11, 8421.12, 8422.11, 8423.10, 8433.11, 8433.19, 8450.11,   8450.12,  8450.19, 8450.20, 8451.21,  8452.l 0, 84.70, 84.71, 84.72,   84.73, 84.76  hariç)
85 Elektrikli  makine ve cihazlar ve bunlann aksam ve parcaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar;  televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü; ve sesin tekrar verilemesine  mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı (85.04,   8506.10,   8506.30,   8506.40,  8506.50, 8506.60, 8506.80,   8507.10,  8507.20, 8508.11,  8508.19, 8508.60, 8509.40, 8509.80, 8510.10, 8510.20,   8510.30, 8513.10, 8515.31, 8515.39, 8516.10, 8516.21,  8516.29, 8516.31,  8516.32,   8516.33,  8516.40,   8516.50,  8516.60, 8516.71, 8516.72, 8516.79, 8516.80, 85.17,   85.18,   85.19,   85.21,    85.22,  85.23,   85.27,   85.28, 85.31,  8539.10, 8539.21,  8539.22,   8539.29,   8539.31,  8539.32,  8539.39,  8539.41,    8539.49, 8543.10, 8543.20,  8543.30, 8543.70, 85.44, 85.46, 85.47,  85.48 hariç)
86 Demiryolu ve benzeri  hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve bunların aksam ve parcaları; her türlü mekanik (elektro mekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları (86.09 hariç)
8704.10 Karayolu şebekesi  dışında kullanılmak üzere yapılmış  damperler
8705 Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak  üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı  ile mucehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püstürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri) (8705.40 ve 8705.90.30 hariç)
8706 87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlar için motorla donatılmış şasiler
8708 87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarı (8708.30,  8708.70, 8708.80, 8708.91, 8708.92, 8708.93 ve 8708.99 hariç)
8709 Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler;  bu taşıtların aksam ve parcaları
8714 87.11 ile 87.13   Pozisyonlarındaki taşıtların aksam, parça ve aksesuarları
88 Hava taşıtları, uzay taşıtlan ve bunların aksam ve parçaları
89 Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar (89.03 ve 8907.10 hariç)
90 Optik alet ve cihazlar, fotograf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tibbi veya  cerrahi alet ve cihazları; bunların aksam, parça ve aksesuarı (90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 90.05, 90.06, 90.07, 90.08, 90.10, 90.13, 90.16, 90.17, 9018.31, 9018.32, 9018.39, 90.19, 90.28 ve 90.29 hariç)
9305 93.01 ila 93.04 Pozisyonlarında yer alan eşyanın aksam, parça ve aksesuarları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *