20 Kasım 2015 Cuma

Qrup 61 Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj geyim əşyaları və geyim ləvazimatları


Qrup 61 Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj geyim əşyaları və geyim ləvazimatlarıMal mövqelərinin adları
Əlavə ölçü vahidi
Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)
 6101 Palto, yarımpalto, bürüncəklər (çiyinlik), plaşlar, gödəkçələr (o cümlədən xizək gödəkçələri), küləkçələr (vetrovka), fırtınalıqlar (ştormovka) və digər əllə və ya maşınla toxunmuş trikotaj məmulatları, kişi və oğlan paltarları; 6103 mal mövqeyində təsnif edilənlərdən başqa:  
 6101 10 - yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən:  
 6101 10 100 0 -- palto, yarımpalto, bürüncəklər (çiyinlik), plaşlar və analoji məmulatlar əd 15
 6101 10 900 0 -- gödəkçələr (o cümlədən xizək gödəkçələri), küləkçələr (vetrovka), fırtınalıqlar (ştormovka) və analoji məmulatlar əd 15
 6101 20 - pambıq iplikdən:  
 6101 20 100 0 -- palto, yarımpalto, bürüncəklər (çiyinlik), plaşlar və analoji məmulatlar əd 15
 6101 20 900 0 -- gödəkçələr (o cümlədən xizək gödəkçələri), küləkçələr (vetrovka), fırtınalıqlar (ştormovka) və analoji məmulatlar əd 15
 6101 30 - kimyəvi saplardan:  
 6101 30 100 0 -- palto, yarımpalto, bürüncəklər (çiyinlik), plaşlar və analoji məmulatlar əd 15
 6101 30 900 0 -- gödəkçələr (o cümlədən xizək gödəkçələri), küləkçələr (vetrovka), fırtınalıqlar (ştormovka) və analoji məmulatlar əd 15
 6101 90 - digər toxuculuq materiallarından:  
 6101 90 100 0 -- palto, yarımpalto, bürüncəklər (çiyinlik), plaşlar və analoji məmulatlar əd 15
 6101 90 900 0 -- gödəkçələr (o cümlədən xizək gödəkçələri), küləkçələr (vetrovka), fırtınalıqlar (ştormovka) və analoji məmulatlar əd 15
 6102 palto, yarımpalto, bürüncəklər (çiyinlik), plaşlar məmulatlar, küləkçə (vetrovka), fırtınalıq (ştormovka) və digər analoji əllə və ya maşınla toxunmuş trikotaj məmulatlar, qadın və ya qızlar üçün, 6104 mal mövqeyində təsnif edilənlərdən başqa:  
 6102 10 - yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən:  
 6102 10 100 0 -- palto, yarımpalto, bürüncəklər (çiyinlik), plaşlar və analoji məmulatlar əd 15
 6102 10 900 0 -- gödəkçələr (o cümlədən xizək gödəkçələri), küləkçələr (vetrovka), fırtınalıqlar (ştormovka) və analoji məmulatlar əd 15
 6102 20 - pambıq iplikdən:  
 6102 20 100 0 -- palto, yarımpalto, bürüncəklər (çiyinlik), plaşlar və analoji məmulatlar əd 15
 6102 20 900 0 -- gödəkçələr (o cümlədən xizək gödəkçələri), küləkçələr (vetrovka), fırtınalıqlar (ştormovka) və analoji məmulatlar əd 15
 6102 30 - kimyəvi saplardan:  
 6102 30 100 0 -- palto, yarımpalto, bürüncəklər (çiyinlik), plaşlar və analoji məmulatlar əd 15
 6102 30 900 0 -- gödəkçələr (o cümlədən xizək gödəkçələri), küləkçələr (vetrovka), fırtınalıqlar (ştormovka) və analoji məmulatlar əd 15
 6102 90 - digər toxuculuq materiallarından:  
 6102 90 100 0 -- palto, yarımpalto, bürüncəklər (çiyinlik), plaşlar və analoji məmulatlar əd 15
 6102 90 900 0 -- gödəkçələr (o cümlədən xizək gödəkçələri), küləkçələr (vetrovka), fırtınalıqlar (ştormovka) və analoji məmulatlar əd 15
 6103 Kostyumlar, komplektlər, pencəklər, blayzerlər, şalvarlar, önlüklü və qayışlı kombinzonlar, brici və şortlar (çimərlik şortlarından başqa), əllə və ya maşınla toxunmuş trikotaj kişi və oğlan məmulatları:  
  - kostyumlar:  
 6103 11 000 0 -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən əd 15
 6103 12 000 0 -- sintetik saplardan əd 15
 6103 19 000 0 -- digər toxuculuq materiallarından əd 15
  - komplektlər:  
 6103 21 000 0 -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən əd 15
 6103 22 000 0 -- pambıq liflərdən əd 15
 6103 23 000 0 -- sintetik saplardan əd 15
 6103 29 000 0 -- digər toxuculuq materiallarından əd 15
  - pencəklər və bleyzerlər:  
 6103 31 000 0 -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən əd 15
 6103 32 000 0 -- pambıq ipliklərdən əd 15
 6103 33 000 0 -- sintetik saplardan əd 15
 6103 39 000 0 -- digər toxuculuq materiallarından əd 15
  - şalvarlar, önlüklü və qayışlı kombinzonlar, brici və şortlar:  
 6103 41 -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən:  
 6103 41 100 0 --- şalvarlar və bricilər əd 15
 6103 41 900 0 --- digərləri əd 15
 6103 42 -- pambıq ipliklərdən:  
 6103 42 100 0 --- şalvarlar və bricilər əd 15
 6103 42 900 0 --- digərləri əd 15
 6103 43 -- sintetik saplardan:  
 6103 43 100 0 --- şalvarlar və bricilər əd 15
 6103 43 900 0 --- digərləri əd 15
 6103 49 -- digər toxuculuq materiallarından:  
 6103 49 100 0 --- şalvarlar və bricilər əd 15
  --- digərləri:  
 6103 49 910 0 ---- süni saplardan əd 15
 6103 49 990 0 ---- digərləri əd 15
 6104 Qadın və qızlar üçün maşında və əldə toxunmuş trikotaj kostyumlar, dəstlər, jaketlər, bleyzerlər, donlar (platye), yubkalar, yubka-şalvarlar, şalvarlar, önlüklü və qayışlı kombinzonlar, bricilər və şortlar (çimərlik şortlarından başqa):  
  - kostyumlar:  
 6104 11 000 0 -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən əd 15
 6104 12 000 0 -- pambıq iplikdən əd 15
 6104 13 000 0 -- sintetik saplardan əd 15
 6104 19 000 0 -- digər toxuculuq materiallarından əd 15
  - komplektlər:  
 6104 21 000 0 -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən əd 15
 6104 22 000 0 -- pambıq iplikdən əd 15
 6104 23 000 0 -- sintetik saplardan əd 15
 6104 29 000 0 -- digər toxuculuq materiallarından əd 15
  - jaketlər və bleyzerlər:  
 6104 31 000 0 -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən əd 15
 6104 32 000 0 -- pambıq iplikdən əd 15
 6104 33 000 0 -- sintetik saplardan əd 15
 6104 39 000 0 -- digər toxuculuq materiallarından əd 15
  - donlar (platye):  
 6104 41 000 0 -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən əd 15
 6104 42 000 0 -- pambıq iplikdən əd 15
 6104 43 000 0 -- sintetik saplardan əd 15
 6104 44 000 0 -- süni saplardan əd 15
 6104 49 000 0 -- digər toxuculuq materiallarından əd 15
  - yubka və yubka-şalvarlar:  
 6104 51 000 0 -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən əd 15
 6104 52 000 0 -- pambıq iplikdən əd 15
 6104 53 000 0 -- sintetik saplardan əd 15
 6104 59 000 0 -- digər toxuculuq materiallarından əd 15
  - şalvarlar, önlüklü və qayışlı kombinzonlar, bricilər və şortlar:  
 6104 61 -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən:  
 6104 61 100 0 --- şalvarlar və bricilər əd 15
 6104 61 900 0 --- digərləri əd 15
 6104 62 -- pambıq iplikdən:  
 6104 62 100 0 --- şalvarlar və bricilər əd 15
 6104 62 900 0 --- digərləri əd 15
 6104 63 -- sintetik saplardan:  
 6104 63 100 0 --- şalvarlar və bricilər əd 15
 6104 63 900 0 --- digərləri əd 15
 6104 69 -- digər toxuculuq materiallarından:  
 6104 69 100 0 --- şalvarlar və bricilər əd 15
  --- digərləri:  
 6104 69 910 0 ---- süni saplardan əd 15
 6104 69 990 0 ---- digər toxuculuq materiallarından əd 15
 6105 Kişi və oğlanlar üçün maşında və əldə toxunma trikotaj qollu köynəklər (rubaşka):  
 6105 10 000 0 - pambıq iplikdən əd 15
 6105 20 - kimyəvi saplardan:  
 6105 20 100 0 -- sintetik saplardan əd 15
 6105 20 900 0 -- süni saplardan əd 15
 6105 90 - digər toxuculuq materiallarından:  
 6105 90 100 0 -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən əd 15
 6105 90 900 0 -- digər toxuculuq materiallarından əd 15
 6106 Qadınlar və qızlar üçün maşında və ya əldə toxunmuş trikotaj bluzkalar, bluzlar və bluzonlar:  
 6106 10 000 0 - pambıq iplikdən əd 15
 6106 20 000 0 - kimyəvi saplardan əd 15
 6106 90 - digər toxuculuq materiallarından:  
 6106 90 100 0 -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən əd 15
 6106 90 300 0 -- ipək saplardan və ya ipək tullantıların ipliyindən əd 15
 6106 90 500 0 -- kətan və ya rami liflərindən əd 15
 6106 90 900 0 -- digər toxuculuq materiallarından əd 15
 6107 Kişi və oğlanlar üçün maşında və ya əldə toxunmuş trikotaj alt paltarları (tumanlar, gecə köynəkləri), pijamalar, çimmək və ev xalatları və bu kimi məmulatlar daxil olmaqla:  
  - alt tumanlar (kolson və trusı):  
 6107 11 000 0 -- pambıq iplikdən əd 15
 6107 12 000 0 -- kimyəvi saplardan əd 15
 6107 19 000 0 -- digər toxuculuq materiallarından əd 15
  - gecə köynəkləri və pijamalar:  
 6107 21 000 0 -- pambıq iplikdən əd 15
 6107 22 000 0 -- kimyəvi saplardan əd 15
 6107 29 000 0 -- digər toxuculuq materiallarından əd 15
  - digərləri:  
 6107 91 -- pambıq ipliklərdən:  
 6107 91 100 0 --- tiftikli parçalardan əd 15
 6107 91 900 0 --- digərləri əd 15
 6107 92 000 0 -- kimyəvi saplardan əd 15
 6107 99 000 0 -- digər toxuculuq materiallarından əd 15
 6108 Qadın və qızlar üçün maşında və ya əldə toxunmuş trikotaj alt paltarları, kombinasiya, alt yubkaları, tuman (trusı), pantalon, gecə köynəkləri, pijama, penuar, çimmək və ev xalatları və anoloji məmulatlar:  
  - kombinasiya və alt yubkalar:  
 6108 11 000 0 -- kimyəvi saplardan əd 15
 6108 19 000 0 -- digər toxuculuq materiallarından əd 15
  - trusu (qısa tuman) və pantalonlar (dizliklər):  
 6108 21 000 0 -- pambıq iplikdən əd 15
 6108 22 000 0 -- kimyəvi saplardan əd 15
 6108 29 000 0 -- digər toxuculuq materiallarından əd 15
  - gecə köynəkləri və pijamalar:  
 6108 31 -- pambıq iplikdən:  
 6108 31 100 0 --- gecə köynəkləri əd 15
 6108 31 900 0 --- pijamalar əd 15
 6108 32 -- kimyəvi saplardan:  
  --- sintetik saplardan:  
 6108 32 110 0 ---- gecə köynəkləri əd 15
 6108 32 190 0 ---- pijamalar əd 15
 6108 32 900 0 --- süni saplardan əd 15
 6108 39 000 0 -- digər toxuculuq materiallarından əd 15
  - digərləri:  
 6108 91 -- pambıq iplikdən:  
 6108 91 100 0 --- tiftikli parçadan əd 15
 6108 91 900 0 --- digərləri əd 15
 6108 92 000 0 -- kimyəvi saplardan əd 15
 6108 99 -- digər toxuculuq materiallarından:  
 6108 99 100 0 --- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən əd 15
 6108 99 900 0 --- digər toxuculuq materiallarından əd 15
 6109 Maşında və ya əldə toxunmuş trikotaj maykalar, qollu və digər alt fufaykalar:  
 6109 10 000 0 - pambıq iplikdən əd 15
 6109 90 - digər toxuculuq materiallarından:  
 6109 90 100 0 -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən əd 15
 6109 90 300 0 -- kimyəvi saplardan əd 15
 6109 90 900 0 -- digərləri əd 15
 6110 Maşında və ya əldə toxunmuş trikotaj sviterlər, puloverlər, kardiqanlar, jilet və analoji trikotaj məmulatlar:  
  - yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən:  
 6110 11 -- yun iplikdən:  
 6110 11 100 0 --- tərkibində 50 kütlə %-dən az olmayaraq yun olan və hər birinin kütləsi 600q və daha çox olan sviter və puloverlər əd 15
  --- digərləri:  
 6110 11 300 0 ---- kişi və ya oğlanlar üçün əd 15
 6110 11 900 0 ---- qadın və ya qızlar üçün əd 15
 6110 12 -- kəşmir keçisinin zərif tükü ipliyindən:  
 6110 12 100 0 --- tərkibində 50 kütlə %-dən az olmayaraq yun olan və hər birinin kütləsi 600q və daha çox olan sviter və puloverlər əd 15
  --- digərləri:  
 6110 12 300 0 ---- kişi və ya oğlanlar üçün əd 15
 6110 12 900 0 ---- qadın və ya qızlar üçün əd 15
 6110 19 -- digərləri:  
 6110 19 100 0 --- tərkibində 50 kütlə %-dən az olmayaraq yun olan və hər birinin kütləsi 600q və daha çox olan sviter və puloverlər əd 15
  --- digərləri:  
 6110 19 300 0 ---- kişi və ya oğlanlar üçün əd 15
 6110 19 900 0 ---- qadın və ya qızlar üçün əd 15
 6110 20 - pambıq iplikdən:  
 6110 20 100 0 -- «polo» və ya hündür bir və ya iki qat yaxalıqlı trikotaj toxunmuşlu yüngül nazik cemper və puloverlər əd 15
  -- digərləri:  
 6110 20 910 0 --- kişi və ya oğlanlar üçün əd 15
 6110 20 990 0 --- qadın və ya qızlar üçün əd 15
 6110 30 - kimyəvi saplardan:  
 6110 30 100 0 -- «polo» və ya hündür bir və ya iki qat yaxalıqlı trikotaj toxunmuşlu yüngül nazik cemper və puloverlər əd 15
  -- digərləri:  
 6110 30 910 0 --- kişi və ya oğlanlar üçün əd 15
 6110 30 990 0 --- qadın və ya qızlar üçün əd 15
 6110 90 - digər toxuculuq materiallarından:  
 6110 90 100 0 -- kətan və rami liflərindən əd 15
 6110 90 900 0 -- digərləri əd 15
 6111 Maşında və ya əldə toxunmuş trikotaj uşaq paltarları və uşaq geyim ləvazimatlar:  
 6111 10 - yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən:  
 6111 10 100 0 -- əlcəklər, təkbarmaq əlcəklər, yarıməlcəklər cüt 15
 6111 10 900 0 -- digərləri - 15
 6111 20 - pambıq iplikdən:  
 6111 20 100 0 -- əlcəklər, təkbarmaq əlcəklər, yarıməlcəklər cüt 15
 6111 20 900 0 -- digərləri - 15
 6111 30 - sintetik saplardan:  
 6111 30 100 0 -- əlcəklər, təkbarmaq əlcəklər, yarıməlcəklər cüt 15
 6111 30 900 0 -- digərləri - 15
 6111 90 000 0 - digər toxuculuq materiallarından - 15
 6112 Maşında və ya əldə toxunmuş trikotaj idman, xizək və çimərlik kostyumları:  
  - idman kostyumları:  
 6112 11 000 0 -- pambıq iplikdən əd 15
 6112 12 000 0 -- sintetik saplardan əd 15
 6112 19 000 0 -- digər toxuculuq materiallarından əd 15
 6112 20 000 0 - xizək kostyumları əd 15
  - çimərlik kostyumları, kişi və oğlanlar üçün:  
 6112 31 -- sintetik saplardan:  
 6112 31 100 0 --- tərkibində 5 kütlə % və daha çox rezin saplar olan əd 15
 6112 31 900 0 --- digərləri əd 15
 6112 39 -- digər toxuculuq materiallarından:  
 6112 39 100 0 --- tərkibində 5 kütlə % və daha çox rezin saplar olan əd 15
 6112 39 900 0 --- digərləri əd 15
  - qadın və qızlar üçün çimərlik kostyumları:  
 6112 41 -- sintetik saplardan:  
 6112 41 100 0 --- tərkibində 5 kütlə % və daha çox rezin saplar olan əd 15
 6112 41 900 0 --- digərləri əd 15
 6112 49 -- digər toxuculuq materiallarından:  
 6112 49 100 0 --- tərkibində 5 kütlə % və daha çox rezin saplar olan əd 15
 6112 49 900 0 --- digərləri əd 15
 6113 00 5903, 5906 və ya 5907 mal mövqelərində təsnif edilən maşında və ya əldə toxunmuş trikotaj parçadan geyim ləvazimatı:  
 6113 00 100 0 - 5906 mal mövqeyində göstərilən maşında və ya əldə toxunmuş trikotaj parçalardan - 15
 6113 00 900 0 - digərləri - 15
 6114 Maşında və ya əldə toxunmuş digər trikotaj geyim ləvazimatı:  
 6114 10 000 0 - yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən - 15
 6114 20 000 0 - pambıq iplikdən - 15
 6114 30 000 0 - kimyəvi saplardan - 15
 6114 90 000 0 - digər toxuculuq materiallarından - 15
 6115 Maşında və ya əldə toxunmuş trikotaj kolqotlar, corablar (çulki), qolflar, qısa corablar (noski), podsledniklər və digər corab məmulatları, varikoz vena genişlənməsi olan xəstələr üçün elastik corablar və altlıqsız ayaqqabılar da daxil olmaqla:  
  - kolqotlar:  
 6115 11 000 0 -- xətti sıxlığı hər bir təkqat sap üçün 6,7 teksdən az olan sintetik saplardan əd 15
 6115 12 000 0 -- xətti sıxlığı hər bir təkqat sap üçün 6,7 teks və ya ondan çox olan sintetik saplardan əd 15
 6115 19 000 0 -- digər toxuculuq materiallarından əd 15
 6115 20 - xətti sıxlığı hər bir təkqat sap üçün 6,7 teksdən az olan qadın corabları və ya qolflar:  
  -- sintetik saplardan:  
 6115 20 110 0 --- qolflar cüt 15
 6115 20 190 0 --- digərləri cüt 15
 6115 20 900 0 -- digər toxuculuq materiallarından cüt 15
  - digərləri:  
 6115 91 000 0 -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən cüt 15
 6115 92 000 0 -- pambıq iplikdən cüt 15
 6115 93 -- sintetik saplardan:  
 6115 93 100 0 --- varikoz vena genişlənməsidən əziyyət çəkənlər üçün corablar cüt 15
 6115 93 300 0 --- qolflar (varikoz vena genişlənməsindən əziyyət çəkənlər üçün corablardan başqa) cüt 15
  --- digərləri:  
 6115 93 910 0 ---- qadın corabları (çulki) cüt 15
 6115 93 990 0 ---- digərləri cüt 15
 6115 99 000 0 -- digər toxuculuq materiallarından cüt 15
 6116 Maşında və ya əldə toxunmuş trikotaj əlcəklər, təkbarmaqlı əlcəklər, yarıməlcəklər (barmaqsız əlcəklər):  
 6116 10 - plastmass və ya rezinlə hopdurulmuş:  
 6116 10 200 0 -- rezinlə hopdurulmuş və ya örtülmüş əlcəklər cüt 15
 6116 10 800 0 -- digərləri cüt 15
  - digərləri:  
 6116 91 000 0 -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən cüt 15
 6116 92 000 0 -- pambıq iplikdən cüt 15
 6116 93 000 0 -- sintetik saplardan cüt 15
 6116 99 000 0 -- digər toxuculuq materiallarından cüt 15
 6117 Maşında və ya əldə toxunmuş digər trikotaj hazır geyim ləvazimatları; maşında və ya əldə toxunmuş trikotaj paltar hissələri və ya ləvazimatları:  
 6117 10 000 0 - şallar, şarflar, kaşnelər, mantilyalar, vuallar (duvaqlar) və analoji məmulatlar əd 15
 6117 20 000 0 - qalstuklar, kəpənək-qalstuklar və boyun yaylıqları - 15
 6117 80 - digər ləvazimatlar:  
 6117 80 100 0 -- maşında və ya əldə toxunmuş trikotaj, elastik və ya rezinləşdirilmiş - 15
 6117 80 900 0 -- digərləri - 15
 6117 90 000 0 - hissələr - 15

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *