15 Kasım 2015 Pazar

Etiyopya Gumruk Vergisi,Dis Ticaret Mevzuati ve Dis Ticaret Politikasi


Etiyopya Gümrük Vergisi,

Dış Ticaret Mevzuatı  ve Dış Ticaret Politikası

Dış Ticaret Politikası ve Vergiler

 Dış Ticaret Politikası


Etiyopya’ya ithal edilen malların CIF değeri üzerinden ad-volerem esasına dayalı olarak gümrük vergisi alınmaktadır. İthalat rejimindeki malların %96’sı ad-volerem esasa göre vergilendirilirken geri kalan bölüm gümrük vergisinden muaf tutulmuştur.

Gümrük Tarife yapısı Etiyopya pazarına girişte bir engel olarak görülmemelidir. Çünkü gümrük vergilerinde eskiye oranla büyük indirimlere gidilmiştir. Genel olarak tekstil ürünleri, elektronik ürünler ile binek otomobillerin ithalatında uygulanan gümrük vergileri yüksek tutulmuştur. Yurt içinde üretimi bulunan mallarda yerli sanayii korumak amacıyla özellikle gümrük vergileri yüksek uygulanmaktadır. Etiyopya’da Merkez Bankası tarafından uygulanmakta olan sıkı döviz kontrol rejiminin ithalatı caydırıcı etkisi devam etmektedir.

Devlet veya devlet dışı organizasyonlarca gerçekleştirilen projeler eğer Etiyopya Yatırım Kurulu tarafından onaylanmış ise, projeler için gerekli yatırım mallarının ithalatında gümrük vergisi muafiyeti uygulanmaktadır.

Etiyopya’ya ithal edilen ürünlerden gümrük vergisinin yanısıra, ithalat, satış ve tüketim vergileri de alınmaktadır. İthalat vergisi ithal edilen malların CIF değeri üzerinden %3 olarak tahsil edilmektedir. Tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, devlet kurumları, kar amacı olmayan özel müesseseler brüt ödemeleri üzerinden %2 ithalat vergisine tabidir. Satış vergisi ithal ürünün neden yapıldığına bağlı olarak %5 ile %12 arasında değişmektedir. Tüketim vergileri ise mal bazında %10 ile %100 arasında değişmektedir. Ayrıca, %15 oranında muamele vergisi ile %1 oranında belediye vergisi bulunmaktadır.

Etiyopya Dünya Gümrük Organizasyonu (WCO)’nun bir üyesidir. Etiyopya’da 1993’ün Ağustos ayına kadar 17 yıl Brüksel Tarife Nomenklatörü kullanıldıktan sonra Harmonize Sistem’e geçilmiştir. Gümrük Tarifesi 21 bölüm ile 99 fasıldan oluşmaktadır.

Bütün ithalatçı ve ihracatçılar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na tescil olarak iş ve çalışma lisansı almaları zorunluluğu bulunmaktadır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Etiyopya’da ithalat ve ihracatı düzenleyen ana mercidir.

Hayvansal ürünler ile canlı hayvanların ithalatında Tarım Bakanlığı’nca düzenlenen kontrol belgeleri aranır ve ithalat yapan firmaların adı geçen Bakanlığa başvurarak kayıt yaptırmaları zorunlu tutulmaktadır.

Binek otomobil ve diğer motorlu taşıtların ithalatında Ulaştırma ve Telekomünikasyon Bakanlığı’nın izni aranmaktadır. Ayrıca, telefon/faks/uydu antenler ile modem ithalatında bunların ülkede varalon sistemelere uygun olması koşuluyla aynı Bakanlıktan izin alınması gerekmektedir.

İlaç ve tıbbi malzeme ithalatı için gerekli izin Etiyopya İlaç İdaresi tarafından verilmektedir. Bütün bitki ve bitkisel ürünler, tohumlar, tarım sektöründe kullanılacak kimyasallar, zırai ilaç ve gübre ithalatı için Etiyopya Tarım Bakanlığı’ndan izin almak gerekmektedir. Gıda maddelerinin ithalatında ise yetkili Bakanlık Kamu Sağlığı Bakanlığı’dır.

Etiyopya ‘da ticareti yapılan tüm insan ve hayvan ilaçlarının Etiyopya İlaç İdaresi ve Kontrol Kurumu’na tescil edilmesi gerekmektedir. İlaç tescil işlemi ortalama iki ay sürmektedir. Söz konusu Kurum ilaç tescilinin yanısıra ithalatçılara tıbbi ekipman ve malzeme izni de vermektedir.


İthalat ve ihracat yasak ve kısıtlamaları konusunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir. Yerli üretimi korumak amacıyla yerli üretimi olan ürünlerin ithalatında kısıtlamalar söz konusu olup, özellikle tarımsal ürünlerin ithalatında kısıtlamalara gidilebilmektedir. Mevzuata göre uyuşturucu, afyon gibi maddeler ile müstehcen yayınlar ve sahte metal ve banknot paraların ülkeye ithalatı yasaktır. Silah ve mühimmat ithalatı sadece Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Savunma Bakanlığı dışında silah ve mühimmat ithalatı kesinlikle yasaktır.

Tüm ithalat ve ihracatlar izne tabi olup, izinler için Ticaret ve Sanayi Bakanlığına başvurulması gerekmektedir. Etiyopya Hükümeti, ülkeye yapılan tüm ithalatın Etiyopya Resmi Makamlarına kayıtlı Etiyopyalı temsilci ve dağıtıcılar tarafından yapılması şartını koymaktadır.

Etiyopya’da yabancılara bizzat üretmedikleri malları ihraç etmelerine veya mal ithal etmelerine izin verilmemektedir. Dış ticaret yerli firmalarca gerçekleştirilmektedir. Yabancı işadamları ancak ürettikleri malları iç piyasada satabilmekte ve ihraç edebilmektedirler. Ülkede gerçekleştirdikleri üretimde ihtiyaç duydukları girdileri ise serbestçe ithal edebilmektedirler. Etiyopya’ya mal ithalatında istenen başlıca belgeler: Üç adet ticari fatura kopyası, İki adet detaylı İmalatcı faturası, proforma fatura ve nakliye faturasıdır.

Etiyopya’da gümrük işlemlerinde gecikmeler olabilmektedir. Ülkede devam eden reformlar Gümrük İdaresi’nin modernizasyonunu da kapsamaktadır.

Tarifeler ve Diğer Vergiler


Ekonomik liberalizasyon çerçevesinde Etiyopya, gümrük tarife oranlarını düşürmüş olup, en yüksek tarife oranı %230’dan %35’e indirilmiştir. En düşük tarife oranı ise %0’dır. Ortalama gümrük vergi yükü %41,6’dan %17,5’e düşürülmüştür.

G.T.İ.P. bazında Etiyopya’nın ithalatta uyguldığı gümrük vergisi oranlarına Avrupa Birliği Pazara Giriş Veri Tabanı (http://mkaccdb.eu.int)’ndan ulaşılabilmektedirDış Ticaret Politikası ve Vergiler

Dış Ticaret Politikası


Etiyopya’ya ithal edilen malların CIF değeri üzerinden ad-volerem esasına dayalı olarak gümrük vergisi alınmaktadır. İthalat rejimindeki malların %96’sı ad-volerem esasa göre vergilendirilirken geri kalan bölüm gümrük vergisinden muaf tutulmuştur.

Gümrük Tarife yapısı Etiyopya pazarına girişte bir engel olarak görülmemelidir. Çünkü gümrük vergilerinde eskiye oranla büyük indirimlere gidilmiştir. Genel olarak tekstil ürünleri, elektronik ürünler ile binek otomobillerin ithalatında uygulanan gümrük vergileri yüksek tutulmuştur. Yurt içinde üretimi bulunan mallarda yerli sanayii korumak amacıyla özellikle gümrük vergileri yüksek uygulanmaktadır. Etiyopya’da Merkez Bankası tarafından uygulanmakta olan sıkı döviz kontrol rejiminin ithalatı caydırıcı etkisi devam etmektedir.

Devlet veya devlet dışı organizasyonlarca gerçekleştirilen projeler eğer Etiyopya Yatırım Kurulu tarafından onaylanmış ise, projeler için gerekli yatırım mallarının ithalatında gümrük vergisi muafiyeti uygulanmaktadır.

Etiyopya’ya ithal edilen ürünlerden gümrük vergisinin yanısıra, ithalat, satış ve tüketim vergileri de alınmaktadır. İthalat vergisi ithal edilen malların CIF değeri üzerinden %3 olarak tahsil edilmektedir. Tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, devlet kurumları, kar amacı olmayan özel müesseseler brüt ödemeleri üzerinden %2 ithalat vergisine tabidir. Satış vergisi ithal ürünün neden yapıldığına bağlı olarak %5 ile %12 arasında değişmektedir. Tüketim vergileri ise mal bazında %10 ile %100 arasında değişmektedir. Ayrıca, %15 oranında muamele vergisi ile %1 oranında belediye vergisi bulunmaktadır.

Etiyopya Dünya Gümrük Organizasyonu (WCO)’nun bir üyesidir. Etiyopya’da 1993’ün Ağustos ayına kadar 17 yıl Brüksel Tarife Nomenklatörü kullanıldıktan sonra Harmonize Sistem’e geçilmiştir. Gümrük Tarifesi 21 bölüm ile 99 fasıldan oluşmaktadır.

Bütün ithalatçı ve ihracatçılar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na tescil olarak iş ve çalışma lisansı almaları zorunluluğu bulunmaktadır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Etiyopya’da ithalat ve ihracatı düzenleyen ana mercidir.

Hayvansal ürünler ile canlı hayvanların ithalatında Tarım Bakanlığı’nca düzenlenen kontrol belgeleri aranır ve ithalat yapan firmaların adı geçen Bakanlığa başvurarak kayıt yaptırmaları zorunlu tutulmaktadır.

Binek otomobil ve diğer motorlu taşıtların ithalatında Ulaştırma ve Telekomünikasyon Bakanlığı’nın izni aranmaktadır. Ayrıca, telefon/faks/uydu antenler ile modem ithalatında bunların ülkede varalon sistemelere uygun olması koşuluyla aynı Bakanlıktan izin alınması gerekmektedir.

İlaç ve tıbbi malzeme ithalatı için gerekli izin Etiyopya İlaç İdaresi tarafından verilmektedir. Bütün bitki ve bitkisel ürünler, tohumlar, tarım sektöründe kullanılacak kimyasallar, zırai ilaç ve gübre ithalatı için Etiyopya Tarım Bakanlığı’ndan izin almak gerekmektedir. Gıda maddelerinin ithalatında ise yetkili Bakanlık Kamu Sağlığı Bakanlığı’dır.

Etiyopya ‘da ticareti yapılan tüm insan ve hayvan ilaçlarının Etiyopya İlaç İdaresi ve Kontrol Kurumu’na tescil edilmesi gerekmektedir. İlaç tescil işlemi ortalama iki ay sürmektedir. Söz konusu Kurum ilaç tescilinin yanısıra ithalatçılara tıbbi ekipman ve malzeme izni de vermektedir.


İthalat ve ihracat yasak ve kısıtlamaları konusunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir. Yerli üretimi korumak amacıyla yerli üretimi olan ürünlerin ithalatında kısıtlamalar söz konusu olup, özellikle tarımsal ürünlerin ithalatında kısıtlamalara gidilebilmektedir. Mevzuata göre uyuşturucu, afyon gibi maddeler ile müstehcen yayınlar ve sahte metal ve banknot paraların ülkeye ithalatı yasaktır. Silah ve mühimmat ithalatı sadece Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Savunma Bakanlığı dışında silah ve mühimmat ithalatı kesinlikle yasaktır.

Tüm ithalat ve ihracatlar izne tabi olup, izinler için Ticaret ve Sanayi Bakanlığına başvurulması gerekmektedir. Etiyopya Hükümeti, ülkeye yapılan tüm ithalatın Etiyopya Resmi Makamlarına kayıtlı Etiyopyalı temsilci ve dağıtıcılar tarafından yapılması şartını koymaktadır.

Etiyopya’da yabancılara bizzat üretmedikleri malları ihraç etmelerine veya mal ithal etmelerine izin verilmemektedir. Dış ticaret yerli firmalarca gerçekleştirilmektedir. Yabancı işadamları ancak ürettikleri malları iç piyasada satabilmekte ve ihraç edebilmektedirler. Ülkede gerçekleştirdikleri üretimde ihtiyaç duydukları girdileri ise serbestçe ithal edebilmektedirler. Etiyopya’ya mal ithalatında istenen başlıca belgeler: Üç adet ticari fatura kopyası, İki adet detaylı İmalatcı faturası, proforma fatura ve nakliye faturasıdır.

Etiyopya’da gümrük işlemlerinde gecikmeler olabilmektedir. Ülkede devam eden reformlar Gümrük İdaresi’nin modernizasyonunu da kapsamaktadır.


Tarifeler ve Diğer Vergiler


Ekonomik liberalizasyon çerçevesinde Etiyopya, gümrük tarife oranlarını düşürmüş olup, en yüksek tarife oranı %230’dan %35’e indirilmiştir. En düşük tarife oranı ise %0’dır. Ortalama gümrük vergi yükü %41,6’dan %17,5’e düşürülmüştür.

G.T.İ.P. bazında Etiyopya’nın ithalatta uyguladığı gümrük vergisi oranlarına Avrupa Birliği Pazara Giriş Veri Tabanı (http://mkaccdb.eu.int)’ndan ulaşılabilmektedir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *