20 Kasım 2015 Cuma

Qrup 60 Maşınla və əllə toxunma trikotaj parçalar


Qrup 60 Maşınla və əllə toxunma trikotaj parçalarXİF ƏN-ın kodu
Mal mövqelərinin adları
Əlavə ölçü vahidi
Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)
 6001 Trikotaj xovlu parçalar (o cümlədən uzun xovlu), maşında və əldə toxunmuş, uzunxovlu tiftikli (maxrovıy) parçalar daxil olmaqla:  
 6001 10 000 0 - uzunxovlu parça - 15
  - ilməli xovlu parça:  
 6001 21 000 0 -- pambıq iplikdən - 15
 6001 22 000 0 -- kimyəvi saplardan - 15
 6001 29 -- digər toxuculuq materiallardan:  
 6001 29 100 0 --- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən - 15
 6001 29 900 0 --- digərləri - 15
  - digərləri:  
 6001 91 -- pambıq iplikdən:  
 6001 91 100 0 --- ağardılmamış və ya ağardılmış - 15
 6001 91 300 0 --- boyanmış - 15
 6001 91 500 0 --- müxtəlif rəngli saplardan - 15
 6001 91 900 0 --- çap olunmuş - 15
 6001 92 -- kimyəvi saplardan:  
 6001 92 100 0 --- ağardılmamış və ya ağardılmış - 15
 6001 92 300 0 --- boyanmış - 15
 6001 92 500 0 --- müxtəlif rəngli saplardan - 15
 6001 92 900 0 --- çap olunmuş - 15
 6001 99 -- digər toxuculuq materiallardan:  
 6001 99 100 0 --- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən - 15
 6001 99 900 0 --- digərləri - 15
 6002 Maşında və əldə toxunmuş eni 30 sm-dən çox olmayan və tərkibində 5 kütlə % və ya çox elastomer və ya rezin saplar olan trikotaj parçalar, 6001 mal mövqeyindəki parçalardan başqa:  
 6002 40 000 0 - tərkibində 5 kütlə % və ya çox elastomer saplar olan, lakin rezin saplar olmayan - 15
 6002 90 000 0 - digərləri - 15
 6003 Maşında və əldə toxunmuş eni 30 sm-dən çox olmayan, 6001 və ya 6002 mal mövqelərindəki trikotaj parçalardan başqa:  
 6003 10 000 0 - yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən - 15
 6003 20 000 0 - pambıq iplikdən - 15
 6003 30 - sintetik saplardan:  
 6003 30 100 0 -- toxunma əsaslı krujeva - 15
 6003 30 900 0 -- digərləri - 15
 6003 40 000 0 - süni saplardan - 15
 6003 90 000 0 - digərləri - 15
 6004 Maşında və əldə toxunmuş eni 30 sm-dən çox və tərkibində 5 kütlə % və ya daha çox elastomer və ya rezin saplar olan trikotaj parçalar, 6001 mal mövqeyindəki parçalardan başqa:  
 6004 10 000 0 - tərkibində 5 kütlə % və ya artıq elastomer saplar olan, lakin rezin saplar olmayan - 15
 6004 90 000 0 - digərləri - 15
 6005 Toxunma əsaslı parçalar (güləbətin hazırlamaq üçün trikotaj maşınlarda toxunmalar daxil olmaqla), 6001-6004 mal mövqelərindəki trikotaj parçalardan başka:  
 6005 10 000 0 - yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən - 15
  - pambıq iplikdən:  
 6005 21 000 0 -- ağardılmamış və ya ağardılmış - 15
 6005 22 000 0 -- boyanmış - 15
 6005 23 000 0 -- müxtəlif rəngli ipliklərdən - 15
 6005 24 000 0 -- çap olunmuş - 15
  - sintetik saplardan:  
 6005 31 -- ağardılmamış və ya ağardılmış:  
 6005 31 100 0 --- qardin üçün, tül pərdələr üçün parçalar daxil olmaqla - 15
 6005 31 500 0 --- toxunma əsaslı krujevalar, qardin üçün və ya tül pərdələr üçün parçalar istisna olmaqla - 15
 6005 31 900 0 --- digərləri - 15
 6005 32 -- boyanmış:  
 6005 32 100 0 --- qardinlər üçün, tül pərdələr üçün parçalar daxil olmaqla - 15
 6005 32 500 0 --- toxunma əsaslı krujevalar, qardin üçün və ya tül pərdələr üçün parçalar istisna olmaqla - 15
 6005 32 900 0 --- digərləri - 15
 6005 33 -- müxtəlif rəngli ipliklərdən:  
 6005 33 100 0 --- qardinlər üçün, tül pərdələr üçün parçalar daxil olmaqla - 15
 6005 33 500 0 --- toxunma əsaslı krujevalar, qardin üçün və ya tül pərdələr üçün parçalar istisna olmaqla - 15
 6005 33 900 0 --- digərləri - 15
 6005 34 -- çap olunmuş:  
 6005 34 100 0 --- qardinlər üçün, tül pərdələr üçün parçalar daxil olmaqla - 15
 6005 34 500 0 --- toxunma əsaslı krujevalar, qardin üçün və ya tül pərdələr üçün parçalar istisna olmaqla - 15
 6005 34 900 0 --- digərləri - 15
  - süni saplardan:  
 6005 41 000 0 -- ağardılmamış və ya ağardılmış - 15
 6005 42 000 0 -- boyanmış - 15
 6005 43 000 0 -- müxtəlif rəngli ipliklərdən - 15
 6005 44 000 0 -- çap olunmuş - 15
 6005 90 000 0 - digərləri - 15
 6006 Maşınla və ya əllə toxunmuş digər trikotaj parçalar:  
 6006 10 000 0 - yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən - 15
  - pambıq iplikdən:  
 6006 21 000 0 -- ağardılmamış və ya ağardılmış - 15
 6006 22 000 0 -- boyanmış - 15
 6006 23 000 0 -- müxtəlif rəngli ipliklərdən - 15
 6006 24 000 0 -- çap olunmuş - 15
  - sintetik saplardan:  
 6006 31 -- ağardılmamış və ya ağardılmış:  
 6006 31 100 0 --- qardinlər üçün, tül pərdələr üçün parçalar daxil olmaqla - 15
 6006 31 900 0 --- digərləri - 15
 6006 32 -- boyanmış:  
 6006 32 100 0 --- qardinlər üçün, tül pərdələr üçün parçalar daxil olmaqla - 15
 6006 32 900 0 --- digərləri - 15
 6006 33 -- müxtəlif rəngli saplardan:  
 6006 33 100 0 --- qardinlər üçün, tül pərdələr üçün parçalar daxil olmaqla - 15
 6006 33 900 0 --- digərləri - 15
 6006 34 -- çap olunmuş:  
 6006 34 100 0 --- qardinlər üçün, tül pərdələr üçün parçalar daxil olmaqla - 15
 6006 34 900 0 --- digərləri - 15
  - süni saplardan:  
 6006 41 000 0 -- ağardılmamış və ya ağardılmış - 15
 6006 42 000 0 -- boyanmış - 15
 6006 43 000 0 -- müxtəlif rəngli ipliklərdən - 15
 6006 44 000 0 -- çap olunmuş - 15
 6006 90 000 0 - digərləri - 15

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *