15 Aralık 2015 Salı

fasil 03 gumruk vergisi oranlari


FASIL 03 GÜMRÜK VERGİLERİ


  GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)TOPLU KONUT FONU 
  (CIF BEDELİNİN %'Sİ)
  EFTA, AB G.KORED.Ü.EFTA AB G.KORED.Ü.
G.T.İ.P. MADDE İSMİB-HER.
0301.11.00.00.00Tatlısu balıkları0303030---2523,135
0301.19.00.00.00Diğerleri0303030---2523,135
0301.91.10.00.00Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden olanlar0273030---747
0301.91.90.00.00Diğerleri0273030---747
0301.92.10.00.00Uzunluğu 12 cm.den az olanlar0000------------
0301.92.30.00.00Uzunluğu 12 cm. veya daha fazla fakat 20 cm den az olanlar0000------------
0301.92.90.00.00Uzunluğu 20 cm. veya daha fazla olanlar0000------------
0301.93.00.00.00Sazan balıkları (Cyprinus carpio, Carassius carassius Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)0000------------
0301.94.10.00.00Atlantik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus)0000------------
0301.94.90.00.00Pasifik mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis)0000------------
0301.95.00.00.00Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus maccoyii)0000------------
0301.99.11.00.00Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodorus), Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)0000------------
0301.99.18.00.00Diğerleri0000------------
0301.99.85.00.13Levrek0273030---747
0301.99.85.00.14Çipura0273030---747
0301.99.85.00.18Diğerleri0000------------
0302.11.10.00.00Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden olanlar0303030 (1)---4414 (1)
0302.11.20.00.00Oncorhynchus  mykiss  türünden, herbirinin ağırlığı 1,2 kg.dan fazla, başlı ve solungaçlı, ancak içleri temizlenmiş; veya herbirinin ağırlığı  1 kg.dan fazla olup, içleri  temizlenmiş, başsız ve solungaçsız olanlar0303030 (1)---4414 (1)
0302.11.80.00.00Diğerleri0303030 (1)---4414 (1)
0302.13.00.00.00Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka,Oncorhynchus gorbuscha,Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus  rhodorus)0303030 (1)---4614 (1)
0302.14.00.00.00Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)0303030 (1)---4614 (1)
0302.19.00.00.00Diğerleri0303030 (1)---4614 (1)
0302.21.10.00.00Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides)0303030 (1)---4614 (1)
0302.21.30.00.00Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus)0303030 (1)---4614 (1)
0302.21.90.00.00Pasifik tütün balıkları (Hippoglossus stenolepis)0303030 (1)---4614 (1)
0302.22.00.00.00Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa)0303030 (1)---4614 (1)
0302.23.00.00.00Dil balığı (Solea spp.)0303030 (1)---4614 (1)
0302.24.00.00.00Kalkan balığı (Psetta maxima)0303030 (1)---4614 (1)
0302.29.10.00.00Dört noktalı pisi (Lepidorhombus spp.)0303030 (1)---4614 (1)
0302.29.80.00.00Diğerleri0303030 (1)---4614 (1)
0302.31.10.00.0016.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar0303030 (1)---4614 (1)
0302.31.90.00.00Diğerleri0303030 (1)---4614 (1)
0302.32.10.00.0016.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar0303030 (1)---4614 (1)
0302.32.90.00.00Diğerleri0303030 (1)---4614 (1)
0302.33.10.00.0016.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar0303030 (1)---4614 (1)
0302.33.90.00.00Diğerleri0303030 (1)---4614 (1)
0302.34.10.00.0016.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar0303030 (1)---4614 (1)
0302.34.90.00.00Diğerleri0303030 (1)---4614 (1)
0302.35.11.00.0016.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar0303030 (1)---4614 (1)
0302.35.19.00.00Diğerleri0303030 (1)---4614 (1)
0302.35.91.00.0016.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar0303030 (1)---4614 (1)
0302.35.99.00.00Diğerleri0303030 (1)---4614 (1)
0302.36.10.00.0016.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar0303030 (1)---4614 (1)
0302.36.90.00.00Diğerleri0303030 (1)---4614 (1)
0302.39.20.00.0016.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar0303030 (1)---4614 (1)
0302.39.80.00.00Diğerleri0303030 (1)---4614 (1)
0302.41.00.00.00Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası-Clupea pallasii)0303030 (1)---4614 (1)
0302.42.00.00.00Hamsi balıkları (Engraulis spp.)0303030 (1)---4614 (1)
0302.43.10.00.00Avrupa sardalya balığı türü sardalyalar (Sardina pilchardus)0303030 (1)---4614 (1)
0302.43.30.00.00Sardinops türü sardalyalar; yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.)0303030 (1)---4614 (1)
0302.43.90.00.00Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus)0303030 (1)---4614 (1)
0302.44.00.00.00Uskumru balıkları  (uskumru -Scomber scombrus, Avustralya uskumrusu Scomber Australasicus,Kolyoz-Scomber japonicus)0303030 (1)---4614 (1)
0302.45.10.00.00Atlantik istavriti (Trachurus trachurus)0303030 (1)---4614 (1)
0302.45.30.00.00Şili istavriti (Trachurus murphyi)0303030 (1)---4614 (1)
0302.45.90.00.00Diğerleri0303030 (1)---4614 (1)
0302.46.00.00.00Cobia (Rachycentron canadum)0303030 (1)---4614 (1)
0302.47.00.00.00Kılıç balığı (Xiphias gladius) na ait olanlar0303030 (1)---4614 (1)
0302.51.10.00.00Soğuksu morinası (Gadus morhua)0303030 (1)---4614 (1)
0302.51.90.00.00Diğerleri0303030 (1)---4614 (1)
0302.52.00.00.00Haddock (Melanogrammus aeglefinus)0303030 (1)---4614 (1)
0302.53.00.00.00Kömür balığı (Pollachius virens)0303030 (1)---4614 (1)
0302.54.11.00.00Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis) ve derinsu berlam balıkları (Merluccius paradoxus)0303030 (1)---4614 (1)
0302.54.15.00.00Güney berlam balıkları (Merluccius australis)0303030 (1)---4614 (1)
0302.54.19.00.00Diğerleri0303030 (1)---4614 (1)
0302.54.90.00.00Urophycis cinsi berlam balıkları0303030 (1)---4614 (1)
0302.55.00.00.00Alaska mezgit (Theragra chalcogramma)0303030 (1)---4614 (1)
0302.56.00.00.00Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)0303030 (1)---4614 (1)
0302.59.10.00.00Kutup morinası (Boreogadus saida) türü balıklar0303030 (1)---4614 (1)
0302.59.20.00.00Bakalyaro (Merlangius merlangus)0303030 (1)---4614 (1)
0302.59.30.00.00Mezgit (Pollachius pollachius) balıkları0303030 (1)---4614 (1)
0302.59.40.00.00Gelincik (Molva spp.)0303030 (1)---4614 (1)
0302.59.90.00.00Diğerleri0303030 (1)---4614 (1)
0302.71.00.00.00Tilapya (Oreochromis spp.)0303030 (1)---4614 (1)
0302.72.00.00.00Yayın (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)0303030 (1)---4614 (1)
0302.73.00.00.00Sazan balığı (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)0303030 (1)---4614 (1)
0302.74.00.00.00Yılan balıkları (Anguilla spp.)0303030 (1)---4614 (1)
0302.79.00.00.00Diğerleri0303030 (1)---4614 (1)
0302.81.10.00.00Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias)0303030 (1)---4614 (1)
0302.81.20.00.00Kedi balığı (Scyliorhinus spp.)0303030 (1)---4614 (1)
0302.81.30.00.00Dik burun (Lamna nasus)0303030 (1)---4614 (1)
0302.81.90.00.00Diğerleri0303030 (1)---4614 (1)
0302.82.00.00.00Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)]0303030 (1)---4614 (1)
0302.83.00.00.00Diş balıkları (Dissostichus spp.)na ait olanlar0303030 (1)---4614 (1)
0302.84.10.00.00Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax)0303030 (1)---4614 (1)
0302.84.90.00.00Diğerleri0303030 (1)---4614 (1)
0302.85.10.00.00Sinağrit (Dentex dentex) veya Pagellus spp familyasına ait olanlar0303030 (1)---4614 (1)
0302.85.30.00.00Çipura (Sparus aurata)0303030 (1)---4414 (1)
0302.85.90.00.00Diğerleri0303030 (1)---4614 (1)
0302.89.10.00.00Tatlısu balıkları0303030 (1)---4614 (1)
0302.89.21.00.0016.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar 0303030 (1)---4614 (1)
0302.89.29.00.00Diğerleri0303030 (1)---4614 (1)
0302.89.31.00.00Sebastes marinus türünden olanlar0303030 (1)---4614 (1)
0302.89.39.00.00Diğerleri0303030 (1)---4614 (1)
0302.89.40.00.00Çapak balıkları (Brama spp.)0303030 (1)---4614 (1)
0302.89.50.00.00Fener balıkları (Lophius spp.)0303030 (1)---4614 (1)
0302.89.60.00.00Pink cusk-eel (Genypterus blacodes)0303030 (1)---4614 (1)
0302.89.90.00.00Diğerleri0303030 (1)---4614 (1)
0302.90.00.00.11Karaciğerler0303030 (1)---4614 (1)
0302.90.00.00.12Yumurtalar0303030 (1)---4614 (1)
0302.90.00.00.13Nefisler0303030 (1)---4614 (1)
0303.11.00.00.00Sockeye somonu (Red salmon)(Oncorhynchus nerka)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.12.00.00.00Diğer Pasifik somonları (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodorus)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.13.00.00.00Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.14.10.00.00Oncorhynchus apache veya  Oncorhynchus chrysogaster türünden olanlar0303030 (1)---131323 (1)
0303.14.20.00.00Oncorhynchus  mykiss  türünden, herbirinin ağırlığı 1,2 kg.dan fazla, başlı ve solungaçlı, ancak içleri temizlenmiş; veya herbirinin ağırlığı 1 kg.dan fazla olup, içleri  temizlenmiş, başsız ve solungaçsız olanlar0303030 (1)---131323 (1)
0303.14.90.00.00Diğerleri0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.19.00.00.00Diğerleri0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.23.00.00.00Tilapya (Oreochromis spp.)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.24.00.00.00Yayın (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.25.00.00.00Sazan balığı (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.26.00.00.00Yılan balıkları (Anguilla spp.)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.29.00.00.00Diğerleri0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.31.10.00.00Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.31.30.00.00Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.31.90.00.00Pasifik tütün balıkları (Hippoglossus stenolepis)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.32.00.00.00Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.33.00.00.00Dil balığı (Solea spp.)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.34.00.00.00Kalkan balığı (Psetta maxima)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.39.10.00.00Dere pisisi (Platicthys flesus)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.39.30.00.00Rhombosolea cinsi balıklar0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.39.50.00.00Pelotreis flavilatus veya Peltorhamphus novaezealandiae türü balıklar 0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.39.85.00.00Diğerleri0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.41.10.00.0016.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar0000------------
0303.41.90.00.00Diğerleri0000------------
0303.42.12.00.00Tanesi 10 kg.dan fazla olanlar0000------------
0303.42.18.00.00Diğerleri0000------------
0303.42.42.00.00Tanesi 10 kg.dan fazla olanlar0000------------
0303.42.48.00.00Diğerleri0000------------
0303.42.90.00.00Diğerleri0000------------
0303.43.10.00.0016.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar0000------------
0303.43.90.00.00Diğerleri0000------------
0303.44.10.00.0016.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar0000------------
0303.44.90.00.00Diğerleri0000------------
0303.45.12.00.0016.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar0000------------
0303.45.18.00.00Diğerleri0000------------
0303.45.91.00.0016.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar0000------------
0303.45.99.00.00Diğerleri0000------------
0303.46.10.00.0016.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar0000------------
0303.46.90.00.00Diğerleri0000------------
0303.49.20.00.0016.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar0000------------
0303.49.85.00.00Diğerleri0000------------
0303.51.00.00.00Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası Clupea pallasii)0303030 (1)---135,323 (1)
0303.53.10.00.00Avrupa sardalya balığı türü sardalyalar (Sardina pilchardus)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.53.30.00.00Sardinops türü sardalyalar; yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.53.90.00.00Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.54.10.00.00Uskumru (Scomber scombrus) veya kolyoz (Scomber japonicus)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.54.90.00.00Avustralya uskumrusu (Scomber australasicus)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.55.10.00.00Atlantik istavriti (Trachurus trachurus)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.55.30.00.00Şili istavriti (Trachurus murphyi)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.55.90.00.00Diğerleri0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.56.00.00.00Cobia (Rachycentron canadum)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.57.00.00.00Kılıç balığı (Xiphias gladius)                           0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.63.10.00.00Soğuksu morinası (Gadus morhua)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.63.30.00.00Atlantik morinası (Gadus ogac)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.63.90.00.00Pasifik morinası (Gadus macrocephalus)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.64.00.00.00Haddock (Melanogrammus aeglefinus)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.65.00.00.00Kömür balığı (Pollachius virens)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.66.11.00.00Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis) ve derinsu berlam balıkları (Merluccius paradoxus)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.66.12.00.00Arjantin berlam balıkları (Güneybatı Atlantik berlam balıkları) (Merluccius hubbsi)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.66.13.00.00Güney berlam balıkları (Merluccius australis)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.66.19.00.00Diğerleri0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.66.90.00.00Urophycis cinsi berlam balıkları0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.67.00.00.00Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) 0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.68.10.00.00Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou veya Gadus poutassou)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.68.90.00.00Avustralya mavi mezgiti (Micromesitius australis)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.69.10.00.00Kutup morinası (Boreogadus türü)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.69.30.00.00Bakalyaro (Merlangius merlangus)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.69.50.00.00Mezgit (Pollachius pollachius) balıkları0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.69.70.00.00Mavi grenadier (Macruronus novaezealandiae)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.69.80.00.00Gelincik (Molva spp.)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.69.90.00.00Diğerleri0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.81.10.00.00Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.81.20.00.00Kedi balığı (Scyliorhinus spp.)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.81.30.00.00Dikburun köpek balığı (Lamna nasus)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.81.90.00.00Diğerleri0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.82.00.00.00Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)]0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.83.00.00.00Diş balıkları (Dissostichus spp.)na ait olanlar0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.84.10.00.00Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax)0303030 (1)---131323 (1)
0303.84.90.00.00Diğerleri0303030 (1)---131323 (1)
0303.89.10.00.00Tatlısu balıkları0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.89.21.00.0016.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar 0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.89.29.00.00Diğerleri0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.89.31.00.00Sebastes marinus türünden olanlar0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.89.39.00.00Diğerleri0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.89.40.00.00Palamut-torik (Orcynopsis unicolor) cinsi balıklar0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.89.45.00.00Hamsi balıkları (Engraulis spp.)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.89.50.00.00Dentex dentex, Pagellus spp familyasına ait olanlar0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.89.55.00.00Çipura (Sparus aurata)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.89.60.00.00Çapak balıkları (Brama spp.)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.89.65.00.00Fener balıkları (Lophius spp.)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.89.70.00.00Pink cusk-eel (Genypterus blacodes)0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.89.90.00.00Diğerleri0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.90.10.00.00Deoksiribonükleik asit ve protamin sülfatın imaline mahsus sert ve yumuşak yumurta ve nefisler 0303030 (1)---1313,323 (1)
0303.90.90.00.00Diğerleri0303030 (1)---1313,323 (1)
0304.31.00.00.00Tilapya balığı (Oreochromis spp.)0303030 (1)---91019 (1)
0304.32.00.00.00Yayın balığı (Pangasius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 0303030 (1)---91019 (1)
0304.33.00.00.00Nil Levreği (Lates niloticus)0303030 (1)---91019 (1)
0304.39.00.00.00Diğerleri 0303030 (1)---91019 (1)
0304.41.00.00.00Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus) Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)0303030 (1)---91019 (1)
0304.42.10.00.00Oncorhynchus mykiss türünden adedinin ağırlığı 400 gr.dan fazla olanlar0303030 (1)---9919 (1)
0304.42.50.00.00Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden olanlar0303030 (1)---91019 (1)
0304.42.90.00.00Diğerleri0303030 (1)---9919 (1)
0304.43.00.00.00Yassı balıklar (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae ve Citharidae)0303030 (1)---91019 (1)
0304.44.10.00.00Morina balıkları (Soğuksu morinası -Gadus morhua,Atlantik morinası-Gadus ogac,Pasifik morinası -Gadus macrocephalus) ve Kutup morinası (Boreogadus saida türü balıklar)0303030 (1)---91019 (1)
0304.44.30.00.00Kömür balığı (Pollachius virens)0303030 (1)---91019 (1)
0304.44.90.00.00Diğerleri0303030 (1)---91019 (1)
0304.45.00.00.00Kılıç balığı (Xiphias gladius)0303030 (1)---91019 (1)
0304.46.00.00.00Diş balıkları (Dissostichus spp.)0303030 (1)---91019 (1)
0304.49.10.00.00Tatlı su balıkları0303030 (1)---91019 (1)
0304.49.50.00.00Kırmızı balık (Sebastes spp.)0303030 (1)---91019 (1)
0304.49.90.00.00Diğerleri0303030 (1)---91019 (1)
0304.51.00.00.00Tilapya balığı (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), Yılan balığı (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus), Yılanbaş balıkları (Channa spp.)0303030 (1)---91019 (1)
0304.52.00.00.00Alabalıkgiller0303030 (1)---91019 (1)
0304.53.00.00.00Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae familyasına ait balıklar0303030 (1)---91019 (1)
0304.54.00.00.00Kılıç balığı (Xiphias gladius)0303030 (1)---91019 (1)
0304.55.00.00.00Diş balıkları (Dissostichus spp.)0303030 (1)---91019 (1)
0304.59.10.00.00Tatlı su balıkları0303030 (1)---91019 (1)
0304.59.50.00.00Ringa balığı flapları0303030 (1)---91019 (1)
0304.59.90.00.00Diğerleri0303030 (1)---91019 (1)
0304.61.00.00.00Tilapya balığı (Oreochromis spp.)0303030 (1)---91019 (1)
0304.62.00.00.00Yayın balığı (Pangasius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 0303030 (1)---91019 (1)
0304.63.00.00.00Nil Levreği (Lates niloticus)0303030 (1)---91019 (1)
0304.69.00.00.00Diğerleri 0303030 (1)---91019 (1)
0304.71.10.00.00Pasifik morinası (Gadus macrocephalus)0303030 (1)---91019 (1)
0304.71.90.00.00Diğerleri0303030 (1)---91019 (1)
0304.72.00.00.00Haddock (Melanogrammus aeglefinus)0303030 (1)---91019 (1)
0304.73.00.00.00Kömür balığı (Pollachius virens)0303030 (1)---91019 (1)
0304.74.11.00.00Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis)  ve derinsu berlam balıkları ( Merluccius paradoxus)0303030 (1)---91019 (1)
0304.74.15.00.00Arjantin berlam balıkları (Güneybatı Atlantik berlam balıkları) (Merluccuis hubbsi)0303030 (1)---91019 (1)
0304.74.19.00.00Diğerleri0303030 (1)---91019 (1)
0304.74.90.00.00Urophycis cinsi berlamlar0303030 (1)---91019 (1)
0304.75.00.00.00Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma)0303030 (1)---91019 (1)
0304.79.10.00.00Kutup morinası (Boreogadus saida türü balıklar)0303030 (1)---91019 (1)
0304.79.30.00.00Mezgit balıkları (Merlangius merlangus)0303030 (1)---91019 (1)
0304.79.50.00.00Mavi Grenadier (Macruronus novaezelandiae) 0303030 (1)---91019 (1)
0304.79.80.00.00Gelincik Balığı0303030 (1)---91019 (1)
0304.79.90.00.00Diğerleri0303030 (1)---91019 (1)
0304.81.00.00.00Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus) Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho) 0303030 (1)---91019 (1)
0304.82.10.00.00Oncorhynchus mykiss türünden adedinin ağırlığı 400 gr.dan fazla olanlar0303030 (1)---9919 (1)
0304.82.50.00.00Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden olanlar0303030 (1)---91019 (1)
0304.82.90.00.00Diğerleri0303030 (1)---9919 (1)
0304.83.10.00.00Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa)0303030 (1)---91019 (1)
0304.83.30.00.00Dere pisisi (Platichtysflesus) 0303030 (1)---91019 (1)
0304.83.50.00.00Dört noktalı pisi (Lepidorhombus spp.)0303030 (1)---91019 (1)
0304.83.90.00.00Diğerleri0303030 (1)---91019 (1)
0304.84.00.00.00Kılıç balığı (Xiphias gladius)0303030 (1)---91019 (1)
0304.85.00.00.00Diş balıkları (Dissostichus spp.)0303030 (1)---91019 (1)
0304.86.00.00.00Ringa balığı (Clupea harengus, Clupea pallasii)0303030 (1)---91019 (1)
0304.87.00.00.00Ton balıkları (Thunnus cinsi), orkinoslar veya yazılı orkinoslar (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç0303030 (1)---91019 (1)
0304.89.10.00.00Tatlısu balıkları0303030 (1)---91019 (1)
0304.89.21.00.00Sebastes marinus türünden olanlar0303030 (1)---91019 (1)
0304.89.29.00.00Diğerleri0303030 (1)---91019 (1)
0304.89.30.00.00Euthynnus cinsi balıklar [yukarıda 0304.87 alt pozisyonunda belirtilen orkinos veya yazılı orkinos (Euthynnus) (Katsuwonus) pelamis] hariç0303030 (1)---91019 (1)
0304.89.41.00.00Avustralya uskumrusu - Scomber Australasicus 0303030 (1)---91019 (1)
0304.89.49.00.00Diğerleri0303030 (1)---91019 (1)
0304.89.51.00.00Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.)0303030 (1)---91019 (1)
0304.89.55.00.00Dik burunlular (Lamna nasus) 0303030 (1)---91019 (1)
0304.89.59.00.00Diğer köpek balıkları0303030 (1)---91019 (1)
0304.89.60.00.00Fener balıkları (Lophius spp.) 0303030 (1)---91019 (1)
0304.89.90.00.00Diğerleri0303030 (1)---91019 (1)
0304.91.00.00.00Kılıç balığı (Xiphias gladius)0303030 (1)---91019 (1)
0304.92.00.00.00Diş balıkları (Dissostichus spp.)0303030 (1)---91019 (1)
0304.93.10.00.00Surimi0303030 (1)---91019 (1)
0304.93.90.00.00Diğerleri0303030 (1)---91019 (1)
0304.94.10.00.00Surimi0303030 (1)---91019 (1)
0304.94.90.00.00Diğerleri0303030 (1)---91019 (1)
0304.95.10.00.00Surimi0303030 (1)---91019 (1)
0304.95.21.00.00Pasifik morinası -Gadus macrocephalus0303030 (1)---91019 (1)
0304.95.25.00.00Soğuksu morinası -Gadus morhua0303030 (1)---91019 (1)
0304.95.29.00.00Diğerleri0303030 (1)---91019 (1)
0304.95.30.00.00Haddock (Melanogrammus aeglefinus)0303030 (1)---91019 (1)
0304.95.40.00.00Kömür balıkları (Pollachius virens) 0303030 (1)---91019 (1)
0304.95.50.00.00Merluccius cinsi berlam balıkları0303030 (1)---91019 (1)
0304.95.60.00.00Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou veya Gadus poutassou)0303030 (1)---91019 (1)
0304.95.90.00.00Diğerleri0303030 (1)---91019 (1)
0304.99.10.00.00Surimi0000------------
0304.99.21.00.00Tatlısu balıklarına ait olanlar0303030 (1)---91019 (1)
0304.99.23.00.00Ringa balıkları (Atlantik ringası -Clupea harengus, Pasifik ringası -Clupea pallasaii) na ait olanlar     0303030 (1)---91019 (1)
0304.99.29.00.00Kırmızı balıklar (Sebastes spp.) a ait olanlar0303030 (1)---91019 (1)
0304.99.55.00.00Dört noktalı pisi (Lepidorhombus) lere ait olanlar0303030 (1)---91019 (1)
0304.99.61.00.00Çapak balıkları (Brama spp.) na ait olanlar0303030 (1)---91019 (1)
0304.99.65.00.00Fener balıkları (Lophius spp.) na ait olanlar0303030 (1)---91019 (1)
0304.99.99.00.00Diğerleri0303030 (1)---91019 (1)
0305.10.00.00.00İnsanların yemesine elverişli balık unları,kaba unları ve pelletleri03737,537,5(1)------2,511,5(1)
0305.20.00.00.00Balık karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri (kurutulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış veya salamura edilmiş)03737,537,5(1)------2,511,5(1)
0305.31.00.00.00Tilapya balığı (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), Yılan balığı (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus), Yılanbaş balıkları (Channa spp.)03737,537,5(1)------2,511,5(1)
0305.32.11.00.00Pasifik morinası (Gadus macrocephalus)03737,537,5(1)------2,511,5(1)
0305.32.19.00.00Diğerleri03737,537,5(1)------2,511,5(1)
0305.32.90.00.00Diğerleri03737,537,5(1)------2,511,5(1)
0305.39.10.00.00Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus) Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho) (tuzlanmış veya salamura edilmiş)03737,537,5(1)------2,511,5(1)
0305.39.50.00.00Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides) (tuzlanmış veya salamura edilmiş)03737,537,5(1)------2,511,5(1)
0305.39.90.10.00Ringa balığı ( Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası Clupea pallasii )02120,425 (2)------------
0305.39.90.90.00Diğerleri03737,537,5(1)------2,511,5(1)
0305.41.00.00.00Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus), Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları  (Hucho hucho)03737,537,5(1)------2,511,5(1)
0305.42.00.00.00Ringa balıkları (Atlantik ringası -Clupea harengus, Pasifik ringası -Clupea pallasii)02120,425 (2)------------
0305.43.00.00.00Alabalık (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster)03737,537,5(1)------2,511,5(1)
0305.44.10.00.00Yılan Balığı (Anguilla spp.)03737,537,5(1)------2,511,5(1)
0305.44.90.00.00Diğerleri03737,537,5(1)------2,511,5(1)
0305.49.10.00.00Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides)03737,537,5(1)------2,511,5(1)
0305.49.20.00.00Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus)03737,537,5(1)------2,511,5(1)
0305.49.30.00.00Uskumru balıkları (Uskumru -Scomber scombrus, Avustralya uskumrusu-Scomber Australasicus, Kolyoz-Scomber japonicus) 03737,537,5(1)------2,511,5(1)
0305.49.80.00.00Diğerleri03737,537,5(1)------2,511,5(1)
0305.51.10.00.00Tuzlanmamış03737,537,5(1)------2,511,5(1)
0305.51.90.00.00Tuzlanmış 03737,537,5(1)------2,511,5(1)
0305.59.10.00.00Kutup morinası (Boreogadus saida türü balıklar)03737,537,5(1)------2,511,5(1)
0305.59.30.00.00Ringa balıkları ( Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası - Clupea pallasii) 02120,425 (2)------------
0305.59.50.00.00Hamsi balıkları (Engraulis spp.)03737,537,5(1)------2,511,5(1)
0305.59.70.00.00Atlantik tütün balıkları  (Hippoglossus hippoglossus) 03737,537,5(1)------2,511,5(1)
0305.59.80.00.00Diğerleri03737,537,5(1)------2,511,5(1)
0305.61.00.00.00Ringa balıkları (Atlantik ringası -Clupea harengus, Pasifik ringası - Clupea pallasii)02120,425 (2)------------
0305.62.00.00.00Morina balıkları (Soğuksu morinası -Gadus morhua, Atlantik morinası-Gadus ogac, Pasifik morinası-Gadus macrocephalus)03737,537,5(1)------2,511,5(1)
0305.63.00.00.00Hamsi balıkları (Engraulis spp.)03737,537,5(1)------2,511,5(1)
0305.64.00.00.00Tilapya balığı (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), Yılan balığı (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus), Yılanbaş balıkları (Channa spp.)03737,537,5(1)------2,511,5(1)
0305.69.10.00.00Kutup morinası (Boreogadus saida) türü balıklar03737,537,5(1)------2,511,5(1)
0305.69.30.00.00Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus)03737,537,5(1)------2,511,5(1)
0305.69.50.00.00Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus), Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)03737,537,5(1)------2,511,5(1)
0305.69.80.00.00Diğerleri03737,537,5(1)------2,511,5(1)
0305.71.10.00.00Tütsülenmiş03737,537,5(1)------2,511,5(1)
0305.71.90.00.00Diğerleri03737,537,5(1)------2,511,5(1)
0305.72.00.00.00Balık başları, kuyrukları, mideleri 03737,537,5(1)------2,511,5(1)
0305.79.00.00.00Diğerleri03737,537,5(1)------2,511,5(1)
0306.11.05.00.00Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0306.11.10.00.00İstakoz kuyrukları037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0306.11.90.00.00Diğerleri037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0306.12.05.00.00Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0306.12.10.00.00Bütün037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0306.12.90.00.00Diğerleri037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0306.14.05.00.00Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0306.14.10.00.00Kral yengeci (Paralithodes camchaticus), Tabak yengeci (Chionoe cetes spp.) ve Mavi yengeç (Callinectes sopidus) türleri yengeçler037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0306.14.30.00.00Pavurya (Cancer pagurus) türü yengeçler037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0306.14.90.00.00Diğerleri037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0306.15.10.00.00Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0306.15.90.00.00Diğerleri037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0306.16.10.00.00Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış025,530,637,5(2)------------
0306.16.91.00.00Crangon crangon familyasından olanlar025,530,637,5(2)------------
0306.16.99.00.00Diğerleri025,530,637,5(2)------------
0306.17.10.00.00Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış025,530,637,5(2)------------
0306.17.91.00.00Pembe derinsu karidesi025,530,637,5(2)------------
0306.17.92.00.00Penaeus familyasından karidesler025,530,637,5(2)------------
0306.17.93.00.00Pandalidae familyasından karidesler (Pandalus familyasından olanlar hariç)025,530,637,5(2)------------
0306.17.94.00.00Crangon familyasından karidesler (Crangon crangon familyasından olanlar hariç)025,530,637,5(2)------------
0306.17.99.00.00Diğerleri025,530,637,5(2)------------
0306.19.05.00.00Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0306.19.10.00.00Tatlısu istakozu (kerevit)037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0306.19.90.00.00Diğerleri037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0306.21.10.00.00Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0306.21.90.00.00Diğerleri037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0306.22.10.00.00Canlı037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0306.22.30.00.00Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0306.22.91.00.00Bütün037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0306.22.99.00.00Diğerleri037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0306.24.10.00.00Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0306.24.30.00.00Pavurya (Cancer pagurus) türü yengeçler  037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0306.24.80.00.00Diğerleri037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0306.25.10.00.00Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0306.25.90.00.00Diğerleri037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0306.26.10.00.00Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış025,530,637,5(2)------------
0306.26.31.00.00Taze, soğutulmuş veya su buharında pişirilmiş025,530,637,5(2)------------
0306.26.39.00.00Diğerleri025,530,637,5(2)------------
0306.26.90.00.00Diğerleri025,530,637,5(2)------------
0306.27.10.00.00Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış025,530,637,5(2)------------
0306.27.91.00.00Pandalidae familyasından karidesler (Pandalus familyasından olanlar hariç)025,530,637,5(2)------------
0306.27.95.00.00Crangon familyasından karidesler (Crangon crangon familyasından olanlar hariç)025,530,637,5(2)------------
0306.27.99.00.00Diğerleri025,530,637,5(2)------------
0306.29.05.00.00Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0306.29.10.00.00Tatlısu istakozu (kerevit)037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0306.29.90.00.00Diğerleri037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.11.10.00.00Tanesi 40 gr. (kabuk dahil) dan fazla olmayan canlı yassı istiridyeler037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.11.90.00.00Diğerleri037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.19.10.00.00Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.19.90.00.00Diğerleri037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.21.00.00.00Canlı, taze veya soğutulmuş037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.29.05.00.00Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.29.10.00.00Tarak (Pecten maximus) (dondurulmuş)037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.29.90.00.00Diğerleri037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.31.10.00.00Mytilus cinsi037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.31.90.00.00Perna cinsi037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.39.05.00.00Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.39.10.00.00Mytilus cinsi037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.39.90.00.00Perna cinsi037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.41.10.00.00Mürekkep balıkları (sübye-Sepia officinalis,küçük mürekkep balığı- Rosia macrosoma, derinsu sübyesi -Sepiola spp.)037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.41.92.00.00Bülbüliye kalamarya (Loligo spp.)037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.41.99.00.00Diğerleri037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.49.05.00.00Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.49.09.00.00Küçük mürekkep balıkları037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.49.11.00.00Diğerleri037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.49.18.00.00Diğerleri037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.49.31.00.00Loligo vulgaris037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.49.33.00.00Loligo pealei037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.49.35.00.00Loligo patagonica037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.49.38.00.00Diğerleri 037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.49.59.00.00Diğerleri037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.49.71.00.00Mürekkep balıkları (sübye -Sepia officinalis, küçük mürekkep balığı-Rosia macrosoma, derinsu sübyesi-Sepiola spp.)037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.49.92.00.00Bülbüliye kalamarya (Loligo spp.)037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.49.99.00.00Diğerleri037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.51.00.00.00Canlı, taze veya soğutulmuş037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.59.05.00.00Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.59.10.00.00Dondurulmuş037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.59.90.00.00Diğerleri 037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.60.10.00.00Tütsülenmiş (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.60.90.00.00Diğerleri037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.71.00.00.00Canlı, taze veya soğutulmuş037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.79.10.00.00Tütsülenmiş (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.79.30.00.00Tarak cinsinden kabuklu hayvanlar ve Veneridae familyasından diğer cinsler      037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.79.90.00.00Diğerleri037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.81.00.00.00Canlı, taze veya soğutulmuş037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.89.10.00.00Tütsülenmiş (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.89.90.00.00Diğerleri037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.91.10.00.00Mızraklı kalamar (European flying squid (Todarodes sagittatus)) 037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.91.90.00.00Diğerleri037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.99.10.00.00Tütsülenmiş (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.99.11.00.00Akdeniz kalamarları (İllex spp.)037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.99.14.00.00Mızraklı kalamar (European flying squid (Todarodes sagittatus)) 037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.99.17.00.00Diğerleri037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.99.20.00.00Mızraklı kalamar (European flying squid (Todarodes sagittatus)) 037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0307.99.80.00.00Diğerleri037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0308.11.00.10.00Canlı037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0308.11.00.90.00Taze veya soğutulmuş037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0308.19.10.00.00Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0308.19.30.00.00Dondurulmuş037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0308.19.90.00.00Diğerleri037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0308.21.00.10.00Canlı037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0308.21.00.90.00Taze veya soğutulmuş037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0308.29.10.00.00Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0308.29.30.00.00Dondurulmuş037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0308.29.90.00.00Diğerleri037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0308.30.10.10.00Canlı037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0308.30.10.90.00Taze veya soğutulmuş037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0308.30.30.00.00Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0308.30.50.00.00Dondurulmuş037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0308.30.90.00.00Diğerleri037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0308.90.10.10.00Canlı037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0308.90.10.90.00Taze veya soğutulmuş037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0308.90.30.00.00Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0308.90.50.00.00Dondurulmuş037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)
0308.90.90.00.00Diğerleri037,537,537,5(1)---5,57,517,5(1)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *