14 Aralık 2015 Pazartesi

Qrup 65 Baş geyimləri və onların hissələri


Qrup 65 Baş geyimləri və onların hissələri.

XİF ƏN-ın kodu
Mal mövqelərinin adları
Əlavə ölçü vahidi
Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)
 6501 00 000 0 Şlyapa formaları, şlyapa və qalpaq qəlibləri və fetrdən, qəliblənməmiş; fetrdən yastı və silindrik biçmələr (o cümlədən uzununa kəsiklər daxil edilməklə) əd 15
 6502 00 000 0 Müxtəlif materialların birləşdirilməsi yolu ilə hazırlanmış və ya toxunmuş şlyapa yarımfabrikatları, qəliblənməmiş kənarlarsız, astarsız və bəzəksiz əd 15
 6503 00 6501 mal mövqeyində təsnif edilən şlyapa yarımfabrikatlarından, qalpaqdan və ya yastı biçmələrdən hazırlanmış fetr şlyapalar və digər baş geyimləri, astarlı və ya astarsız, bəzəkli və ya bəzəksiz:  
 6503 00 100 0 - xəzli və ya yun fetrdən və xəzdən əd 15
 6503 00 900 0 - digərləri əd 15
 6504 00 000 0 Hər hansı materialdan zolaqların birləşdirilməsi yolu ilə hazırlanmış və ya hörülmüş, astarlı və ya astarsız, bəzəkli və ya bəzəksiz şlyapalar və digər baş geyimləri əd 15
 6505 Şlyapalar və maşında və ya əldə toxunmuş digər trikotaj baş geyimləri, və ya sal (bütöv) krujeva, fetr və digər toxuculuq materiallarından (zolaqlardan deyil) hazırlanmış, astarlı və ya astarsız, bəzəkli və ya bəzəksiz; istənilən materiallardan saç torları, astarlı və ya astarsız, bəzəkli və ya bəzəksiz:  
 6505 10 000 0 - saç üçün torlar - 15
 6505 90 - digərləri:  
 6505 90 100 0 -- beretlər, kiçik şlyapalar, araqçınlar, təsəklər, fəslər və analoji baş geyimləri əd 15
 6505 90 300 0 -- günlüklü furajka və kepkalar əd 15
 6505 90 900 0 -- digərləri - 15
 6506 Digər baş geyimləri, astarlı və ya astarsız, bəzəkli və ya bəzəksiz:  
 6506 10 - qoruyucu baş geyimləri:  
 6506 10 100 0 -- plastmassdan əd 15
 6506 10 800 0 -- digər materiallardan əd 15
  - digərləri:  
 6506 91 000 0 -- rezin və ya plastmassdan əd 15
 6506 92 00 -- təbii xəzdən:  
 6506 92 001 0 --- su samurunun (norka) əd 15
 6506 92 002 0 --- samurun (sobol) əd 15
 6506 92 003 0 --- tülkü və ya şimal tülküsünün əd 15
 6506 92 004 0 --- yenotun əd 15
 6506 92 006 0 --- safsarın əd 15
 6506 92 007 0 --- aşağıdıkı quzu çinslərinin dərisindən: həştərxan, quyruqlu, qaragül, iran və anoloji cinslərin və hind, çin, monqol və ya tibet cinslərinin əd 15
 6506 92 008 0 --- qoyun dərisindən əd 15
 6506 92 009 0 --- digər əd 15
 6506 99 000 0 -- digər materiallardan əd 15
 6507 00 000 0 Baş geyimləri üçün lentlər, salınma ara qatlar, astarlar, çexollar, karkaslar, günlüklər və bağlar - 15

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *