14 Aralık 2015 Pazartesi

Fasil 81 Gumruk Vergisi Oranlari


Fasıl 81 Gümrük Vergisi OranlarıII SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 
SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler  

    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
          4  
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 2 3 5 6 7 8
8101.10.00.00.00 Tozlar 0 0 0 0 5 5 5
8101.94.00.00.00 İşlenmemiş tungsten (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubukIar dahil) 0 0 0 0 5 0 5
8101.96.00.00.00 Teller 0 0 0 0 0 2,1 6
8101.97.00.10.00 Döküntüler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8101.97.00.90.00 Hurdalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8101.99.10.00.00 Çubuklar ve miller(sadece sinterlenme yoluyla elde edilenler hariç), profiller, saclar, şeritler ve yapraklar 0 0 0 0 0 2,1 6
8101.99.90.10.00 Tungstenden mamul eşya 0 0 0 0 0 2,4 7
8101.99.90.90.11 Tungstenden mamul flamanlar  0 0 0 0 0 2,4 7
8101.99.90.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,4 7
8102.10.00.00.00 Tozlar 0 0 0 0 4 4 4
8102.94.00.00.00 İşlenmemiş molibden (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubukIar dahil) 0 0 0 0 3 3 3
8102.95.00.00.11 Çubuklar 0 0 0 0 0 1,5 5
8102.95.00.00.12 Profiller 0 0 0 0 0 1,5 5
8102.95.00.00.13 Saclar 0 0 0 0 0 1,5 5
8102.95.00.00.14 Şeritler 0 0 0 0 0 1,5 5
8102.95.00.00.15 Yapraklar 0 0 0 0 0 1,5 5
8102.96.00.00.00 Teller 0 0 0 0 0 2,6 6,1
8102.97.00.10.00 Döküntüler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8102.97.00.90.00 Hurdalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8102.99.00.00.11 Molibdenden mamul flamanlar 0 0 0 0 0 2,4 7
8102.99.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,4 7
8103.20.00.10.00 İşlenmemiş tantal (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar dahil) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8103.20.00.90.00 Tozlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8103.30.00.10.00 Döküntüler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8103.30.00.90.00 Hurdalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8103.90.10.00.11 Çubuklar 0 0 0 0 0 0 3
8103.90.10.00.12 Profiller 0 0 0 0 0 0 3
8103.90.10.00.13 Teller 0 0 0 0 0 0 3
8103.90.10.00.14 Saclar 0 0 0 0 0 0 3
8103.90.10.00.15 Şeritler 0 0 0 0 0 0 3
8103.90.10.00.16 Yapraklar 0 0 0 0 0 0 3
8103.90.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4
8104.11.00.00.00 Ağırlık itibariyle en az % 99,8 magnezyum içerenler 0 0 0 0 5,3 0 5,3
8104.19.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 4 0 4
8104.20.00.00.11 Döküntüler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8104.20.00.00.12 Hurdalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8104.30.00.00.00 Kalibrelenmiş torna döküntüleri ve granüller; tozlar 0 0 0 0 0 0 4
8104.90.00.00.11 Çubuklar 0 0 0 0 0 0 4
8104.90.00.00.12 Profiller 0 0 0 0 0 0 4
8104.90.00.00.13 Teller 0 0 0 0 0 0 4
8104.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4
8105.20.00.00.11 İşlenmemiş kobalt Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8105.20.00.00.12 Kobalt tozları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8105.20.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8105.30.00.00.11 Kobalt döküntüleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8105.30.00.00.12 Kobalt hurdaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8105.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
8106.00.10.00.11 İşlenmemiş bizmut Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8106.00.10.00.12 Bizmut döküntüleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8106.00.10.00.13 Bizmut hurdaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8106.00.10.00.14 Bizmut tozları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8106.00.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2
8107.20.00.00.11 İşlenmemiş kadmiyum 0 0 0 0 3 0 3
8107.20.00.00.12 Kadmiyum tozları 0 0 0 0 3 0 3
8107.30.00.00.11 Kadmiyum döküntüleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8107.30.00.00.12 Kadmiyum hurdaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8107.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4
8108.20.00.00.11 İşlenmemiş titanyum 0 0 0 0 5 0 5
8108.20.00.00.12 Titanyum tozları 0 0 0 0 5 0 5
8108.30.00.00.11 Titanyum döküntüleri 0 0 0 0 5 0 5
8108.30.00.00.12 Titanyum hurdaları 0 0 0 0 5 0 5
8108.90.30.00.00 Çubuklar, profiller ve teller 0 0 0 0 0 3,5 7
8108.90.50.00.00 Saclar, şeritler ve yapraklar 0 0 0 0 0 3,5 7
8108.90.60.00.00 İnce ve kalın borular 0 0 0 0 0 3,5 7
8108.90.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,5 7
8109.20.00.00.11 İşlenmemiş zirkonyum 0 0 0 0 5 5 5
8109.20.00.00.12 Zirkonyum tozları 0 0 0 0 5 5 5
8109.30.00.00.11 Zirkonyum döküntüleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8109.30.00.00.12 Zirkonyum hurdaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8109.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 5,5 9
8110.10.00.00.11 İşlenmemiş antimon 0 0 0 0 7 7 7
8110.10.00.00.12 Antimon tozları 0 0 0 0 7 7 7
8110.20.00.00.11 Antimon döküntüleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8110.20.00.00.12 Antimon hurdaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8110.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,4 7
8111.00.11.00.11 İşlenmemiş manganez Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8111.00.11.00.12 Manganez tozları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8111.00.19.00.11 Manganez döküntüleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8111.00.19.00.12 Manganez hurdaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8111.00.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,5 5
8112.12.00.00.11 İşlenmemiş berilyum Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8112.12.00.00.12 Berilyum tozları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8112.13.00.00.11 Berilyum döküntüleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8112.13.00.00.12 Berilyum hurdaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8112.19.00.00.11 İşlenmiş berilyum 0 0 0 0 0 0 3
8112.19.00.00.12 Berilyumdan eşya 0 0 0 0 0 0 3
8112.19.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
8112.21.10.00.00 Ağırlık itibariyle % 10'dan fazla nikel içeren krom alaşımları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8112.21.90.00.11 İşlenmemiş krom 0 0 0 0 3 3 3
8112.21.90.00.12 Krom tozları 0 0 0 0 3 3 3
8112.22.00.00.11 Krom döküntüleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8112.22.00.00.12 Krom hurdaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8112.29.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,5 5
8112.51.00.00.11 İşlenmemiş talyum 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5
8112.51.00.00.12 Talyum tozları 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5
8112.52.00.00.11 Talyum döküntüleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8112.52.00.00.12 Talyum hurdaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8112.59.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 3 3 3
8112.92.10.00.11 İşlenmemiş hafniyum 0 0 0 0 3 3 3
8112.92.10.00.12 Hafniyum döküntüleri 0 0 0 0 3 3 3
8112.92.10.00.13 Hafniyum hurdaları 0 0 0 0 3 3 3
8112.92.10.00.14 Hafniyum tozları 0 0 0 0 3 3 3
8112.92.21.00.11 Niobyum döküntüleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8112.92.21.00.12 Niobyum hurdaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8112.92.21.00.13 Renyum döküntüleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8112.92.21.00.14 Renyum hurdaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8112.92.21.00.15 Galyum döküntüleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8112.92.21.00.16 Galyum hurdaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8112.92.21.00.17 İndiyum döküntüleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8112.92.21.00.18 İndiyum hurdaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8112.92.21.00.21 Vanadyum döküntüleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8112.92.21.00.22 Vanadyum hurdaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8112.92.21.00.23 Germanyum döküntüleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8112.92.21.00.24 Germanyum hurdaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8112.92.31.00.11 İşlenmemiş Niobyum 0 0 0 0 3 3 3
8112.92.31.00.12 Niobyum tozları 0 0 0 0 3 3 3
8112.92.31.00.13 İşlenmemiş Renyum 0 0 0 0 3 3 3
8112.92.31.00.14 Renyum tozları 0 0 0 0 3 3 3
8112.92.81.00.11 İşlenmemiş İndiyum 0 0 0 0 2 2 2
8112.92.81.00.12 İndiyum tozları 0 0 0 0 2 2 2
8112.92.89.00.11 İşlenmemiş Galyum 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5
8112.92.89.00.12 Galyum tozları 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5
8112.92.91.00.11 İşlenmemiş Vanadyum Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8112.92.91.00.12 Vanadyum tozları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8112.92.95.00.11 İşlenmemiş Germanyum 0 0 0 0 4,5 4,5 4,5
8112.92.95.00.12 Germanyum tozları 0 0 0 0 4,5 4,5 4,5
8112.99.20.00.11 Hafniyum (seltiyum) 0 0 0 0 0 2,4 7
8112.99.20.00.12 Germanyum 0 0 0 0 0 3,5 7
8112.99.30.00.00 Niobyum (kolombiyum); renyum 0 0 0 0 0 5,5 9
8112.99.70.00.00 Galyum, indiyum;vanadyum 0 0 0 0 0 0 3
8113.00.20.00.00 İşlenmemiş  0 0 0 0 4 4 4
8113.00.40.00.11 Sermet döküntüleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8113.00.40.00.12 Sermet hurdaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8113.00.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,5 5


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *