14 Aralık 2015 Pazartesi

Fasil 72 Gumruk Vergisi Oranlari


Fasıl 72 Gümrük Vergisi OranlarıII SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 
SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler 

    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)  
          4  
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 2 3 5 6 7 8
7201.10.11.00.00 Ağırlık itibariyle içerdiği silisyum oranı %1 'i geçmeyenler 0 0 0 2 2 2 2
7201.10.19.00.00 Ağırlık itibariyle içerdiği silisyum oranı %1 'i geçenler 0 0 0 2 2 2 2
7201.10.30.00.00 Ağırlık itibariyle en az % 0,1, fakat %0,4'den az manganez içerenler 0 0 0 2 2 2 2
7201.10.90.00.00 Ağırlık itibariyle % 0,1'den az manganez içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7201.20.00.00.11 Ağırlık itibariyle %1 veya daha az silisyum içerenler  0 0 0 2,6 2,6 2,6 2,6
7201.20.00.00.12 Ağırlık itibariyle %1'den fazla silisyum içerenler  0 0 0 2,6 2,6 2,6 2,6
7201.50.10.00.00 Ağırlık itibariyle en az % 0,3, en fazla % 1 titanyum ve en az % 0,5,  en   fazla % 1 vanadyum içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7201.50.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 2 2 2 2
7202.11.20.00.00 Granülometrisi (tane boyutu)  5 mm.yi geçmeyen  ve ağırlık itibariyle  manganez miktarı % 65'i geçenler 0 0 0 2,7 2,7 2,7 2,7
7202.11.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 2,7 2,7 2,7 2,7
7202.19.00.00.11 Granülometrisi (tane boyutu) 0,4 mm'yi geçmeyen ve ağırlık itibariyle manganez miktarı %78'i geçenler 0 0 0 0 0 0 2,7
7202.19.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
7202.21.00.00.11 Ağırlık   itibariyle  %  55'den  fazla  fakat  % 80 (dahil) den  az  silisyum içerenler 0 0 0 0 0 2,2 5,7
7202.21.00.00.12 Ağırlık itibariyle % 80'den fazla silisyum içerenler 0 0 0 0 0 2,2 5,7
7202.29.10.00.00 Ağırlık itibariyle % 4 veya daha fazla, fakat % 10'dan fazla  olmayan magnezyum içerenler 0 0 0 0 0 2,2 5,7
7202.29.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,2 5,7
7202.30.00.00.00 Ferro - siliko - manganez 0 0 0 0 0 0 3,7
7202.41.10.00.00 Ağırlık  itibariyle % 4'den fazla fakat % 6'(dahil) dan az karbon içerenler 0 0 0 0 0 0 4
7202.41.90.00.11 Ağırlık itibariyle % 60 veya daha az krom içerenler 0 0 0 0 0 0 4
7202.41.90.00.12 Ağırlık itibariyle % 60'dan fazla krom içerenler 0 0 0 0 0 0 4
7202.49.10.00.00 Ağırlık itibariyle % 0,05 veya daha az karbon içerenler 0 0 0 0 0 3,5 7
7202.49.50.00.00 Ağırlık itibariyle % 0,05'den fazla fakat % 0,5(dahil) den az karbon içerenler 0 0 0 0 0 3,5 7
7202.49.90.00.00 Ağırlık itibariyle % 0,5'den  fazla fakat % 4' (dahil) den az  karbon içerenler 0 0 0 0 0 3,5 7
7202.50.00.00.00 Ferro-siliko-krom 0 0 0 0 0 0 2,7
7202.60.00.00.00 Ferro-nikel Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7202.70.00.00.00 Ferro-molibden 0 0 0 0 0 0 2,7
7202.80.00.00.00 Ferro-tungsten ve ferro-siliko-tungsten Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7202.91.00.00.00 Ferro-titanyum ve ferro-siliko-titanyum 0 0 0 0 0 0 2,7
7202.92.00.00.00 Ferro-vanadyum 0 0 0 0 0 0 2,7
7202.93.00.00.00 Ferro-niobyum Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7202.99.10.10.00 Ağırlık itibariyle  % 15 veya daha fazla fosfor içerenler  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7202.99.10.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7202.99.30.00.00 Ferro-siliko-magnezyum 0 0 0 0 0 0 2,7
7202.99.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
7203.10.00.00.00 Demir cevherinin doğrudan indirgenmesi suretiyle elde edilen ürünler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7203.90.00.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7204.10.00.00.11 Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7204.10.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7204.21.10.00.11 Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7204.21.10.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7204.21.90.00.11 Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7204.21.90.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7204.29.00.00.11 Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7204.29.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7204.30.00.00.00 Kalaylı demir veya çelik döküntü ve hurdaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7204.41.10.00.00 Torna talaş ve döküntüleri, freze  talaş  ve döküntüleri, kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşları, eğe talaşları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7204.41.91.00.00 Paket halinde Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7204.41.99.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7204.49.10.00.00 Parçalanmış olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7204.49.30.00.00 Paket halinde Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7204.49.90.00.11 Sınıflandırılmamış veya derecelendiril-memiş olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7204.49.90.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7204.50.00.10.00 Alaşımlı çelikten olanlar 0 0 0 6,5 6,5 6,5 6,5
7204.50.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 6,5 6,5 6,5 6,5
7205.10.00.00.11 Dökme demir granülleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7205.10.00.00.12 Aynalı demir granülleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7205.10.00.00.13 Demir veya çelik granülleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7205.21.00.00.00 Alaşımlı çelikten olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7205.29.00.00.11 Dökme demir tozları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7205.29.00.00.12 Aynalı demir tozları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7205.29.00.00.13 Demir veya çelik tozları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7206.10.00.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 0 0 2,5 2,5 2,5 2,5
7206.10.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 2,5 2,5 2,5 2,5
7206.90.00.00.11 Pudla demirinden çubuk ve lokmalar 0 0 0 2,5 2,5 2,5 2,5
7206.90.00.00.12 Blok ve kütle halinde demir ve alaşımsız çelik 0 0 0 2,5 2,5 2,5 2,5
7207.11.11.00.00 Otomat çeliğinden olanlar 0 16,8 0 22,4 22,4 22,4 22,4
7207.11.14.00.00 Kalınlığı 130 mm.yi geçmeyenler  0 16,8 0 22,4 22,4 22,4 22,4
7207.11.16.00.00 Kalınlığı 130 mm.yi geçenler  0 16,8 0 22,4 22,4 22,4 22,4
7207.11.90.00.00 Dövülmüş Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7207.12.10.00.11 Haddelenmiş levha blokları 0 16,8 0 22,4 22,4 22,4 22,4
7207.12.10.00.12 Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş levha blokları 0 16,8 0 22,4 22,4 22,4 22,4
7207.12.10.00.13 Haddelenmiş sac platinaları 0 16,8 0 22,4 22,4 22,4 22,4
7207.12.10.00.14 Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş sac platinaları 0 16,8 0 22,4 22,4 22,4 22,4
7207.12.90.00.11 Dövülmüş levha blokları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7207.12.90.00.12 Dövülmüş sac platinaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7207.19.12.00.10 Otomat çeliğinden 0 9 0 12 12 12 12
7207.19.12.00.21 Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş 0 16,8(1) 0 22,4(1) 22,4(1) 22,4(1) 22,4(1)
7207.19.12.00.29 Diğerleri 0 16,8 0 22,4 22,4 22,4 22,4
7207.19.19.00.00 Dövülmüş Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7207.19.80.00.11 Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş 0 9 0 12 12 12 12
7207.19.80.00.12 Dövülmüş Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7207.19.80.00.90 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7207.20.11.00.11 Haddelenmiş blumlar 0 16,8 0 22,4 22,4 22,4 22,4
7207.20.11.00.12 Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş blumlar 0 16,8 0 22,4 22,4 22,4 22,4
7207.20.11.00.13 Haddelenmiş kütükler 0 16,8 0 22,4 22,4 22,4 22,4
7207.20.11.00.14 Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütükler 0 16,8 0 22,4 22,4 22,4 22,4
7207.20.15.00.11 Haddelenmiş blumlar  0 16,8 0 22,4 22,4 22,4 22,4
7207.20.15.00.12 Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş blumlar 0 16,8 0 22,4 22,4 22,4 22,4
7207.20.15.00.13 Haddelenmiş kütükler 0 16,8 0 22,4 22,4 22,4 22,4
7207.20.15.00.14 Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütükler 0 16,8 0 22,4 22,4 22,4 22,4
7207.20.17.00.11 Haddelenmiş blumlar  0 16,8 0 22,4 22,4 22,4 22,4
7207.20.17.00.12 Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş blumlar 0 16,8 0 22,4 22,4 22,4 22,4
7207.20.17.00.13 Haddelenmiş kütükler 0 16,8 0 22,4 22,4 22,4 22,4
7207.20.17.00.14 Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütükler 0 16,8 0 22,4 22,4 22,4 22,4
7207.20.19.00.11 Dövülmüş blumlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7207.20.19.00.12 Dövülmüş kütükler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7207.20.32.00.11 Haddelenmiş levha blokları 0 16,8 0 22,4 22,4 22,4 22,4
7207.20.32.00.12 Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş levha blokları 0 16,8 0 22,4 22,4 22,4 22,4
7207.20.32.00.13 Haddelenmiş sac platinaları 0 16,8 0 22,4 22,4 22,4 22,4
7207.20.32.00.14 Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş sac platinaları 0 16,8 0 22,4 22,4 22,4 22,4
7207.20.39.00.11 Dövülmüş levha blokları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7207.20.39.00.12 Dövülmüş sac platinaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7207.20.52.00.10 Otomat çeliğinden 0 9 0 12 12 12 12
7207.20.52.00.21 Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha  fazla  fakat  % 0,6 dan  az karbon içerenler 0 9 0 12 12 12 12
7207.20.52.00.29 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 9 0 12 12 12 12
7207.20.59.00.00 Dövülmüş  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7207.20.80.10.11 Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş 0 9 0 12 12 12 12
7207.20.80.10.19 Dövülmüş Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7207.20.80.10.90 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7207.20.80.90.11 Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş 0 9 0 12 12 12 12
7207.20.80.90.19 Dövülmüş Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7207.20.80.90.90 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7208.10.00.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 9,7 0 13 13 13 13
7208.10.00.90.00 Diğerleri 0 9,7 0 13 13 13 13
7208.25.00.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.25.00.90.00 Diğerleri 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.26.00.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.26.00.90.00 Diğerleri 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.27.00.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.27.00.90.00 Diğerleri 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.36.00.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.36.00.90.00 Diğerleri 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.37.00.10.11 Yeniden haddelemeye mahsus
olanlar
0 6,7 0 9 9 9 9
7208.37.00.10.19 Diğerleri 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.37.00.90.11 Yeniden haddelemeye mahsus
olanlar
0 6,7(2) 0 9(2) 9(2) 9(2) 9(2)
7208.37.00.90.19 Diğerleri 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.38.00.10.11 Yeniden haddelemeye mahsus
olanlar
0 6,7 0 9 9 9 9
7208.38.00.10.19 Diğerleri 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.38.00.90.11 Yeniden haddelemeye mahsus
olanlar
0 6,7(2) 0 9(2) 9(2) 9(2) 9(2)
7208.38.00.90.19 Diğerleri 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.39.00.10.11 Yeniden haddelemeye mahsus
olanlar
0 6,7 0 9 9 9 9
7208.39.00.10.19 Diğerleri 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.39.00.90.11 Yeniden haddelemeye mahsus
olanlar
0 6,7(2) 0 9(2) 9(2) 9(2) 9(2)
7208.39.00.90.19 Diğerleri 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.40.00.10.11 Kalınlıkları 2 mm. veya daha fazla olanlar 0 9,7 0 13 13 13 13
7208.40.00.10.19 Diğerleri 0 9,7 0 13 13 13 13
7208.40.00.90.11 Kalınlıkları 2 mm. veya daha fazla olanlar 0 9,7 0 13 13 13 13
7208.40.00.90.19 Diğerleri 0 9,7 0 13 13 13 13
7208.51.20.10.11 Dört yüzeyi açık veya kapalı usulle haddelenmiş, genişlikleri 1250 mm. yi geçmeyenler 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.51.20.10.19 Diğerleri 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.51.20.30.11 Dört yüzeyi açık veya kapalı usulle haddelenmiş, genişlikleri 1250 mm. yi geçmeyenler 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.51.20.30.19 Diğerleri 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.51.20.90.11 Dört yüzeyi açık veya kapalı usulle haddelenmiş, genişlikleri 1250 mm. yi geçmeyenler 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.51.20.90.19 Diğerleri 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.51.91.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.51.91.90.00 Diğerleri 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.51.98.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.51.98.30.00 Geniş levhalar 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.51.98.90.00 Diğerleri 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.52.10.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.52.10.90.00 Diğerleri 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.52.91.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.52.91.90.00 Diğerleri 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.52.99.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.52.99.90.00 Diğerleri 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.53.10.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.53.10.90.00 Diğerleri 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.53.90.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.53.90.90.00 Diğerleri 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.54.00.10.11 Kalınlığı 2 mm. veya daha fazla
olanlar
0 6,7 0 9 9 9 9
7208.54.00.10.19 Diğerleri 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.54.00.90.11 Kalınlığı 2 mm. veya daha fazla
olanlar
0 6,7 0 9 9 9 9
7208.54.00.90.19 Diğerleri 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.90.20.10.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.90.20.10.12 Diğerleri 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.90.20.20.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.90.20.20.12 Diğerleri 0 6,7 0 9 9 9 9
7208.90.80.10.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7208.90.80.10.12 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7208.90.80.20.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7208.90.80.20.12 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7209.15.00.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 7,5 0 10 10 10 10
7209.15.00.90.00 Diğerleri 0 7,5 0 10 10 10 10
7209.16.10.00.11 Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar 0 7,5 0 10 10 10 10
7209.16.10.00.19 Diğerleri 0 7,5 0 10 10 10 10
7209.16.90.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 7,5 0 10 10 10 10
7209.16.90.90.00 Diğerleri 0 7,5(3) 0 10(3) 10(3) 10(3) 10(3)
7209.17.10.00.11 Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar 0 7,5 0 10 10 10 10
7209.17.10.00.19 Diğerleri 0 7,5 0 10 10 10 10
7209.17.90.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 7,5 0 10 10 10 10
7209.17.90.90.00 Diğerleri 0 7,5(3) 0 10(3) 10(3) 10(3) 10(3)
7209.18.10.00.11 Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar 0 7,5 0 10 10 10 10
7209.18.10.00.19 Diğerleri 0 7,5 0 10 10 10 10
7209.18.91.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 7,5 0 10 10 10 10
7209.18.91.90.00 Diğerleri 0 7,5(3) 0 10(3) 10(3) 10(3) 10(3)
7209.18.99.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 7,5 0 10 10 10 10
7209.18.99.90.00 Diğerleri 0 7,5(3) 0 10(3) 10(3) 10(3) 10(3)
7209.25.00.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 7,5 0 10 10 10 10
7209.25.00.90.00 Diğerleri 0 7,5 0 10 10 10 10
7209.26.10.00.11 Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar 0 7,5 0 10 10 10 10
7209.26.10.00.19 Diğerleri 0 7,5 0 10 10 10 10
7209.26.90.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 7,5 0 10 10 10 10
7209.26.90.90.00 Diğerleri 0 7,5 0 10 10 10 10
7209.27.10.00.11 Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar 0 7,5 0 10 10 10 10
7209.27.10.00.19 Diğerleri 0 7,5 0 10 10 10 10
7209.27.90.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 7,5 0 10 10 10 10
7209.27.90.90.00 Diğerleri 0 7,5 0 10 10 10 10
7209.28.10.00.11 Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar 0 7,5 0 10 10 10 10
7209.28.10.00.19 Diğerleri 0 7,5 0 10 10 10 10
7209.28.90.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 7,5 0 10 10 10 10
7209.28.90.90.00 Diğerleri 0 7,5 0 10 10 10 10
7209.90.20.11.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 7,5 0 10 10 10 10
7209.90.20.19.00 Diğerleri 0 7,5 0 10 10 10 10
7209.90.80.21.00 Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7209.90.80.29.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7210.11.00.10.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 11,2 0 15 15 15 15
7210.11.00.10.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7210.11.00.90.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 11,2 0 15 15 15 15
7210.11.00.90.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7210.12.20.00.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 11,2 0 15 15 15 15
7210.12.20.00.21 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7210.12.20.00.29 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7210.12.20.00.80 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 11,2 0 15 15 15 15
7210.12.20.00.91 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7210.12.20.00.99 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7210.12.80.10.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 11,2 0 15 15 15 15
7210.12.80.10.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7210.12.80.90.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 11,2 0 15 15 15 15
7210.12.80.90.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7210.20.00.10.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 11,2 0 15 15 15 15
7210.20.00.10.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7210.20.00.90.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 11,2 0 15 15 15 15
7210.20.00.90.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7210.30.00.10.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 11,2 0 15 15 15 15
7210.30.00.10.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7210.30.00.90.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 11,2 0 15 15 15 15
7210.30.00.90.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7210.41.00.10.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 11,2 0 15 15 15 15
7210.41.00.10.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7210.41.00.90.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 11,2 0 15 15 15 15
7210.41.00.90.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7210.49.00.10.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 11,2 0 15 15 15 15
7210.49.00.10.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7210.49.00.90.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 11,2 0 15 15 15 15
7210.49.00.90.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7210.50.00.10.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 11,2 0 15 15 15 15
7210.50.00.10.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7210.50.00.90.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 11,2 0 15 15 15 15
7210.50.00.90.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7210.61.00.10.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 11,2 0 15 15 15 15
7210.61.00.10.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7210.61.00.90.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 11,2 0 15 15 15 15
7210.61.00.90.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7210.69.00.10.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 10 0 15 15 15 15
7210.69.00.10.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7210.69.00.90.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 11,2 0 15 15 15 15
7210.69.00.90.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7210.70.10.00.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 11,2 0 15 15 15 15
7210.70.10.00.21 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7210.70.10.00.29 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7210.70.80.10.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 10 0 15 15 15 15
7210.70.80.10.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7210.70.80.90.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 11,2 0 15 15 15 15
7210.70.80.90.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7210.90.30.10.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 11,2 0 15 15 15 15
7210.90.30.10.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7210.90.30.90.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 11,2 0 15 15 15 15
7210.90.30.90.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7210.90.40.10.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 11,2 0 15 15 15 15
7210.90.40.10.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7210.90.40.90.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 11,2 0 15 15 15 15
7210.90.40.90.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7210.90.80.10.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 11,2 0 15 15 15 15
7210.90.80.10.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7210.90.80.90.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 11,2 0 15 15 15 15
7210.90.80.90.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7211.13.00.11.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 11,2 0 15 15 15 15
7211.13.00.19.00 Diğerleri 0 11,2 0 15 15 15 15
7211.13.00.20.00 Yassı çubuklar (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
hariç)
0 11,2 0 15 15 15 15
7211.13.00.31.11 Şeritler 0 11,2 0 15 15 15 15
7211.13.00.31.12 Saclar 0 11,2 0 15 15 15 15
7211.13.00.39.11 Şeritler 0 11,2 0 15 15 15 15
7211.13.00.39.12 Saclar 0 11,2 0 15 15 15 15
7211.14.00.10.00 Rulo halinde sac taslakları (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler hariç) 0 11,2 0 15 15 15 15
7211.14.00.21.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 11,2 0 15 15 15 15
7211.14.00.21.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  0 0 0 10 10 10 10
7211.14.00.29.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 11,2 0 15 15 15 15
7211.14.00.29.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  0 0 0 10 10 10 10
7211.14.00.31.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 11,2 0 15 15 15 15
7211.14.00.39.00 Diğerleri 0 11,2 0 15 15 15 15
7211.14.00.41.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 11,2 0 15 15 15 15
7211.14.00.49.00 Diğerleri 0 11,2 0 15 15 15 15
7211.14.00.50.00 Yassı çubuklar (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler hariç) 0 11,2 0 15 15 15 15
7211.19.00.10.00 Rulo halinde sac taslakları (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler hariç) 0 11,2 0 15 15 15 15
7211.19.00.21.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 11,2 0 15 15 15 15
7211.19.00.29.00 Diğerleri 0 11,2 0 15 15 15 15
7211.19.00.31.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 11,2 0 15 15 15 15
7211.19.00.39.00 Diğerleri 0 11,2 0 15 15 15 15
7211.19.00.50.00 Yassı çubuklar (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler hariç) 0 11,2 0 15 15 15 15
7211.23.20.10.00 Şeritler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7211.23.20.20.00 Yassı çubuklar  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7211.23.20.90.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 10 0 15 15 15 15
7211.23.20.90.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7211.23.30.00.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 0 0 10 10 10 10
7211.23.30.00.21 Şeritler 0 0 0 10 10 10 10
7211.23.30.00.22 Yassı çubuklar 0 0 0 10 10 10 10
7211.23.80.10.00 Şeritler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7211.23.80.20.00 Yassı çubuklar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7211.23.80.90.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 0 0 10 10 10 10
7211.23.80.90.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  0 10 0 15 15 15 15
7211.29.00.10.11 Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat % 0,6 dan az karbon içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7211.29.00.10.12 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7211.29.00.21.00 Ağırlık itibariyle % 0,6  karbon içerenler 0 10 0 15 15 15 15
7211.29.00.29.00 Diğerleri 0 11,2 0 15 15 15 15
7211.29.00.31.00 Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat % 0,6 dan az karbon içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7211.29.00.39.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7211.90.20.11.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7211.90.20.19.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7211.90.20.21.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar 0 11,2 0 15 15 15 15
7211.90.20.21.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7211.90.20.22.00 Yassı çubuklar (ağırlık itibariyle %0,6 veya   daha  fazla  karbon   içerenler
hariç)
Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7211.90.20.29.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar 0 11,2 0 15 15 15 15
7211.90.20.29.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7211.90.80.11.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7211.90.80.19.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7211.90.80.21.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar 0 11,2 0 15 15 15 15
7211.90.80.21.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7211.90.80.22.00 Yassı çubuklar (ağırlık itibariyle %0,6 veya   daha  fazla  karbon   içerenler
hariç)
Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7211.90.80.29.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar 0 11,2 0 15 15 15 15
7211.90.80.29.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.10.10.00.11 Elektrolitik tenekeler ve sıcak daldırma (kok) tenekeler 0 11,2 0 15 15 15 15
7212.10.10.00.19 Diğerleri 0 11,2 0 15 15 15 15
7212.10.90.11.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 11,2 0 15 15 15 15
7212.10.90.11.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.10.90.19.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 11,2 0 15 15 15 15
7212.10.90.19.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.10.90.21.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.10.90.21.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.10.90.29.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.10.90.29.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.20.00.11.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 11,2 0 15 15 15 15
7212.20.00.11.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.20.00.19.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 11,2 0 15 15 15 15
7212.20.00.19.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.20.00.21.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.20.00.21.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.20.00.29.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.20.00.29.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.30.00.11.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 11,2 0 15 15 15 15
7212.30.00.11.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.30.00.19.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 11,2 0 15 15 15 15
7212.30.00.19.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.30.00.21.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.30.00.21.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.30.00.29.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.30.00.29.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.40.20.11.11 Teneke (sadece cilalanmış) 0 11,2 0 15 15 15 15
7212.40.20.11.21 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 11,2 0 15 15 15 15
7212.40.20.11.29 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.40.20.19.11 Teneke (sadece cilalanmış) 0 11,2 0 15 15 15 15
7212.40.20.19.21 Genişliği 500 mm.yi geçenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.40.20.19.29 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.40.20.21.11 Teneke (sadece cilalanmış) 0 11,2 0 15 15 15 15
7212.40.20.21.21 Genişliği 500 mm.yi geçenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.40.20.21.29 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.40.20.29.11 Teneke (sadece cilalanmış) 0 11,2 0 15 15 15 15
7212.40.20.29.21 Genişliği 500 mm.yi geçenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.40.20.29.29 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.40.80.10.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş 0 11,2 0 15 15 15 15
7212.40.80.10.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.40.80.10.21 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.40.80.90.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş 0 11,2 0 15 15 15 15
7212.40.80.90.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.40.80.90.21 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.50.20.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.50.20.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.50.30.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.50.30.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.50.40.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.50.40.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.50.61.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.50.61.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.50.69.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.50.69.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.50.90.10.11 Kurşunla kaplanmış olanlar 0 11,2 0 15 15 15 15
7212.50.90.10.19 Diğerleri 0 11,2 0 15 15 15 15
7212.50.90.10.20 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.50.90.90.11 Kurşunla kaplanmış olanlar 0 11,2 0 15 15 15 15
7212.50.90.90.19 Diğerleri 0 11,2 0 15 15 15 15
7212.50.90.90.20 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.60.00.11.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 11,2 0 15 15 15 15
7212.60.00.11.21 Sıcak haddelenmiş (sadece plakaj yapılmış) 0 11,2 0 15 15 15 15
7212.60.00.11.29 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.60.00.19.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 11,2 0 15 15 15 15
7212.60.00.19.21 Sıcak haddelenmiş (sadece plakaj yapılmış) 0 11,2 0 15 15 15 15
7212.60.00.19.29 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.60.00.21.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.60.00.21.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.60.00.29.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7212.60.00.29.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7213.10.00.00.00 Haddeleme işlemi sırasında üzerlerinde çentikler, yivler, oluklar veya  diğer   şekil  bozuklukları bulunanlar 0 9 0 12 12 12 12
7213.20.00.00.11 Civata ve somun imali için filmaşin 0 9 0 12 12 12 12
7213.20.00.00.12 Elektrot imali için filmaşin  0 9 0 12 12 12 12
7213.20.00.00.13 Tel ve çivi imali için filmaşin 0 9 0 12 12 12 12
7213.20.00.00.19 Diğerleri 0 9 0 12 12 12 12
7213.91.10.00.00 Betonun takviyesinde kullanılan türden olanlar 0 9 0 12 12 12 12
7213.91.20.00.00 Tekerlek dış lastiği çelik kordunda  kullanılacak türde olanlar 0 8,9(4) 0 11,9(4) 11,9(4) 11,9(4) 11,9(4)
7213.91.41.00.11 Civata ve somun imali için filmaşin 0 9 0 12 12 12 12
7213.91.41.00.12 Elektrot imali için filmaşin  0 9 0 12 12 12 12
7213.91.41.00.13 Tel ve çivi imali için filmaşin 0 9 0 12 12 12 12
7213.91.41.00.19 Diğerleri 0 9 0 12 12 12 12
7213.91.49.00.11 Civata ve somun imali için filmaşin 0 9 0 12 12 12 12
7213.91.49.00.12 Elektrot imali için filmaşin  0 9 0 12 12 12 12
7213.91.49.00.13 Tel ve çivi imali için filmaşin 0 9 0 12 12 12 12
7213.91.49.00.19 Diğerleri 0 9 0 12 12 12 12
7213.91.70.10.11 Civata ve somun imali için filmaşin 0 9 0 12 12 12 12
7213.91.70.10.12 Elektrot imali için filmaşin  0 9 0 12 12 12 12
7213.91.70.10.13 Tel ve çivi imali için filmaşin 0 9 0 12 12 12 12
7213.91.70.10.19 Diğerleri 0 9 0 12 12 12 12
7213.91.70.90.00 Diğerleri 0 8,9 0 11,9 11,9 11,9 11,9
7213.91.90.00.00 Ağırlık itibariyle % 0,75'den fazla karbon içerenler 0 8,9 0 11,9 11,9 11,9 11,9
7213.99.10.00.11 Civata ve somun imali için filmaşin 0 9 0 12 12 12 12
7213.99.10.00.12 Elektrot imali için filmaşin  0 9 0 12 12 12 12
7213.99.10.00.13 Tel ve çivi imali için filmaşin 0 9 0 12 12 12 12
7213.99.10.00.19 Diğerleri 0 9 0 12 12 12 12
7213.99.90.10.11 Civata ve somun imali için filmaşin 0 9 0 12 12 12 12
7213.99.90.10.12 Elektrot imali için filmaşin  0 9 0 12 12 12 12
7213.99.90.10.13 Tel ve çivi imali için filmaşin 0 9 0 12 12 12 12
7213.99.90.10.19 Diğerleri 0 9 0 12 12 12 12
7213.99.90.90.00 Diğerleri 0 8,9 0 11,9 11,9 11,9 11,9
7214.10.00.00.00 Dövülmüş olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7214.20.00.00.11 Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 0 11,2 0 15 15 15 15
7214.20.00.00.12 Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 0 11,2 0 15 15 15 15
7214.20.00.00.13 Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 0 11,2 0 15 15 15 15
7214.20.00.00.14 Enine kesiti 26 mm.den fazla olan yuvarlak çubuklar 0 11,2 0 15 15 15 15
7214.20.00.00.15 Dört köşeli çubuklar 0 11,2 0 15 15 15 15
7214.20.00.00.16 Altı köşeli çubuklar 0 11,2 0 15 15 15 15
7214.20.00.00.19 Diğer köşeli çubuklar 0 11,2 0 15 15 15 15
7214.30.00.00.11 Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 0(5) 11,2 0 15 15 15 15
7214.30.00.00.12 Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 0(5) 11,2 0 15 15 15 15
7214.30.00.00.13 Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 0(5) 11,2 0 15 15 15 15
7214.30.00.00.14 Enine kesiti 26 mm. den büyük olan yuvarlak çubuklar 0(5) 11,2 0 15 15 15 15
7214.30.00.00.15 Dört köşeli çubuklar 0(5) 11,2 0 15 15 15 15
7214.30.00.00.16 Altı köşeli çubuklar 0(5) 11,2 0 15 15 15 15
7214.30.00.00.19 Diğer köşeli çubuklar 0(5) 11,2 0 15 15 15 15
7214.91.10.00.00 Ağırlık itibariyle % 0,25'den az karbon içerenler 0 11,2 0 15 15 15 15
7214.91.90.00.00 Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla karbon içerenler 0 11,2 0 15 15 15 15
7214.99.10.00.00 Betonun takviyesinde kullanılan türde olanlar 0 11,2 0 15 15 15 15
7214.99.31.00.00 80 mm. veya daha fazla olanlar 0 11,2 0 15 15 15 15
7214.99.39.00.11 Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 0 11,2 0 15 15 15 15
7214.99.39.00.12 Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 0 11,2 0 15 15 15 15
7214.99.39.00.13 Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 0 11,2 0 15 15 15 15
7214.99.39.00.14 Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar 0 11,2 0 15 15 15 15
7214.99.50.00.11 Dört köşeli çubuklar 0 11,2 0 15 15 15 15
7214.99.50.00.12 Altı köşeli çubuklar 0 11,2 0 15 15 15 15
7214.99.50.00.19 Diğer çubuklar 0 11,2 0 15 15 15 15
7214.99.71.00.00 80 mm. veya daha fazla olanlar  0 11,2 0 15 15 15 15
7214.99.79.00.11 Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 0 11,2 0 15 15 15 15
7214.99.79.00.12 Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 0 11,2 0 15 15 15 15
7214.99.79.00.13 Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 0 11,2 0 15 15 15 15
7214.99.79.00.14 Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar 0 11,2 0 15 15 15 15
7214.99.95.10.11 Dört köşeli çubuklar 0 11,2 0 15 15 15 15
7214.99.95.10.12 Altı köşeli çubuklar 0 11,2 0 15 15 15 15
7214.99.95.10.19 Diğer çubuklar 0 11,2 0 15 15 15 15
7214.99.95.90.11 Dört köşeli çubuklar 0 11,2 0 15 15 15 15
7214.99.95.90.12 Altı köşeli çubuklar 0 11,2 0 15 15 15 15
7214.99.95.90.19 Diğer çubuklar 0 11,2 0 15 15 15 15
7215.10.00.00.11 Soğuk olarak şekil verilmiş yuvarlak çubuklar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7215.10.00.00.12 Soğuk olarak şekil verilmiş köşeli çubuklar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7215.10.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7215.50.11.00.00 Enine kesiti dikdörtgen (kare hariç) ve dört yüzü haddelenmiş olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7215.50.19.00.11 Soğuk olarak şekil verilmiş yuvarlak çubuklar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7215.50.19.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7215.50.80.10.11 Soğuk olarak şekil verilmiş yuvarlak çubuklar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7215.50.80.10.12 Soğuk olarak şekil verilmiş köşeli çubuklar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7215.50.80.10.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7215.50.80.20.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7215.90.00.00.11 Sıcak haddelenmiş veya çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) 0(5) 0 0 14 14 14 14
7215.90.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7216.10.00.10.11 U şeklinde profiller 0 12,7 0 17 17 17 17
7216.10.00.10.12 I şeklinde profiller 0 12,7 0 17 17 17 17
7216.10.00.10.13 H şeklinde olanlar 0 12,7 0 17 17 17 17
7216.10.00.90.11 U şeklinde profiller 0 12,7 0 17 17 17 17
7216.10.00.90.12 I şeklinde profiller 0 12,7 0 17 17 17 17
7216.10.00.90.13 H şeklinde olanlar 0 12,7 0 17 17 17 17
7216.21.00.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 12,7 0 17 17 17 17
7216.21.00.90.00 Diğerleri 0 12,7 0 17 17 17 17
7216.22.00.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 12,7 0 17 17 17 17
7216.22.00.90.00 Diğerleri 0 12,7 0 17 17 17 17
7216.31.10.10.11 Flanş yüzleri paralel olanlar 0 12,7 0 17 17 17 17
7216.31.10.10.19 Diğerleri 0 12,7 0 17 17 17 17
7216.31.10.90.11 Flanş yüzleri paralel olanlar 0 12,7 0 17 17 17 17
7216.31.10.90.19 Diğerleri 0 12,7 0 17 17 17 17
7216.31.90.10.11 Flanş yüzleri paralel olanlar 0 12,7 0 17 17 17 17
7216.31.90.10.19 Diğerleri 0 12,7 0 17 17 17 17
7216.31.90.90.11 Flanş yüzleri paralel olanlar 0 12,7 0 17 17 17 17
7216.31.90.90.19 Diğerleri 0 12,7 0 17 17 17 17
7216.32.11.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 12,7 0 17 17 17 17
7216.32.11.90.00 Diğerleri 0 12,7 0 17 17 17 17
7216.32.19.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 12,7 0 17 17 17 17
7216.32.19.90.00 Diğerleri 0 12,7 0 17 17 17 17
7216.32.91.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 12,7 0 17 17 17 17
7216.32.91.90.00 Diğerleri 0 12,7 0 17 17 17 17
7216.32.99.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 12,7 0 17 17 17 17
7216.32.99.90.00 Diğerleri 0 12,7 0 17 17 17 17
7216.33.10.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 11,3 0 17 17 17 17
7216.33.10.90.00 Diğerleri 0 11,3 0 17 17 17 17
7216.33.90.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 12,7 0 17 17 17 17
7216.33.90.90.00 Diğerleri 0 12,7 0 17 17 17 17
7216.40.10.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 12,7 0 17 17 17 17
7216.40.10.90.00 Diğerleri 0 12,7 0 17 17 17 17
7216.40.90.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 12,7 0 17 17 17 17
7216.40.90.90.00 Diğerleri 0 12,7 0 17 17 17 17
7216.50.10.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 12,7 0 17 17 17 17
7216.50.10.90.00 Diğerleri 0 12,7 0 17 17 17 17
7216.50.91.00.00 Lama demiri 0 5,2 0 7 7 7 7
7216.50.99.10.11 Z şeklinde olanlar 0 12,7 0 17 17 17 17
7216.50.99.10.19 Diğerleri 0 12,7 0 17 17 17 17
7216.50.99.91.00 Z şeklinde olanlar 0 12,7 0 17 17 17 17
7216.50.99.99.00 Diğerleri 0 2 0 3,1 3,1 3,1 3,1
7216.61.10.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7216.61.10.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7216.61.90.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7216.61.90.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7216.69.00.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7216.69.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7216.91.10.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7216.91.10.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7216.91.80.10.11 Kalınlığı 2,5 mm.den az olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7216.91.80.10.12 Kalınlığı 2,5 mm. veya daha fazla olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7216.91.80.10.21 Kalınlığı 2,5 mm.den az olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7216.91.80.10.22 Kalınlığı 2,5 mm. veya daha fazla olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7216.91.80.90.11 Kalınlığı 2,5 mm.den az olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7216.91.80.90.12 Kalınlığı 2,5 mm. veya daha fazla olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7216.91.80.90.21 Kalınlığı 2,5 mm.den az olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7216.91.80.90.22 Kalınlığı 2,5 mm. veya daha fazla olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7216.99.00.10.11 Sıcak haddelenmiş veya çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) olanlar 0 5,2 0 7 7 7 7
7216.99.00.10.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7216.99.00.90.11 Sıcak haddelenmiş veya çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) olanlar 0 5,2 0 7 7 7 7
7216.99.00.90.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.10.10.00.00 Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. den az olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.10.31.00.11 Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.10.31.00.12 Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.10.31.00.13 Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.10.39.00.11 Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.10.39.00.12 Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.10.39.00.13 Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.10.50.00.11 Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. den az olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.10.50.00.12 Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.10.50.00.13 Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.10.50.00.14 Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.10.90.00.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.20.10.00.00 Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. den az olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.20.30.00.11 Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.20.30.00.12 Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.20.30.00.13 Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.20.50.00.11 Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. den az olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.20.50.00.12 Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.20.50.00.13 Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.20.50.00.14 Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.20.90.00.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.30.41.00.00 Bakırla kaplanmış olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.30.49.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.30.50.00.11 Enine  kesitinin  en  geniş yeri 0,8 mm.den az olanların bakırla kaplanmış olanları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.30.50.00.12 Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm veya  1,5 mm. (1,5 dahil)ye  kadar olanların bakırla kaplanmış olanları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.30.50.00.13 Enine kesitinin en geniş yeri 1,5 -6 mm (6 dahil) ye kadar  olanların  bakırla  kaplanmış olanları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.30.50.00.14 Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanların bakırla kaplanmış olanları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.30.50.00.15 Enine kesitinin en  geniş yeri 0,8 mm.den az olanların  diğer adi  metallerle  kaplanmış olanları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.30.50.00.16 Enine   kesitinin  en  geniş  yeri  0,8  mm.  veya   1,5  mm.  (1,5 dahil)  ye   kadar olanların diğer adi metallerle kaplanmış olanları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.30.50.00.17 Enine  kesitinin  en  geniş  yeri  1,5 - 6 mm (6 dahil)ye  kadar  olanların  diğer adi metallerle kaplanmış olanları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.30.50.00.18 Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanların diğer  adi  metallerle  kaplanmış olanları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.30.90.00.00 Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.90.20.00.11 Plastik kaplı olanlar  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.90.20.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.90.50.00.11 Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm.'den az olanların plastikle kaplanmış olanları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.90.50.00.12 Enine  kesitinin  en  geniş yeri 0,8 mm. veya  1,5  mm.  (1,5 dahil) ye  kadar  olanların plastikle kaplanmış olanları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.90.50.00.13 Enine  kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm.(6 dahil) ye  kadar olanların plastikle kaplanmış olanları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.90.50.00.14 Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanların plastikle kaplanmış olanları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.90.50.00.15 Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm.'den az olanların diğer  maddelerle  kaplanmış olanları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.90.50.00.16 Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm.veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanların diğer maddelerle kaplanmış olanları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.90.50.00.17 Enine  kesitinin en geniş yeri 1,5-6  mm.(6 dahil)ye kadar olanların diğer maddelerle kaplanmış olanları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.90.50.00.18 Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm. den  fazla olanların diğer maddelerle kaplanmış olanları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7217.90.90.00.00 Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7218.10.00.00.00 Külçe veya diğer ilk şekillerde 0 0 0 0,7 0,7 0,7 0,7
7218.91.10.00.11 Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş 0 0 0 0,7 0,7 0,7 0,7
7218.91.10.00.12 Dövülmüş Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7218.91.80.00.11 Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş 0 0 0 0,7 0,7 0,7 0,7
7218.91.80.00.12 Dövülmüş Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7218.99.11.00.11 Levha blokları 0 0 0 0,7 0,7 0,7 0,7
7218.99.11.00.12 Sac platinaları 0 0 0 0,7 0,7 0,7 0,7
7218.99.11.00.19 Diğerleri 0 0 0 0,7 0,7 0,7 0,7
7218.99.19.00.00 Dövülmüş Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7218.99.20.00.00 Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş 0 0 0 0,7 0,7 0,7 0,7
7218.99.80.00.11 Levha blokları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7218.99.80.00.12 Sac platinaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7218.99.80.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7219.11.00.00.11 Sac taslağı 0 0 0 2 2 2 2
7219.11.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 2 2 2 2
7219.12.10.00.11 Sac taslağı 0 0 0 0 0 0 0
7219.12.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0
7219.12.90.00.11 Sac taslağı 0 0 0 0 0 0 0
7219.12.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0
7219.13.10.00.11 Sac taslağı 0 0 0 0 0 0 0
7219.13.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0
7219.13.90.00.11 Sac taslağı 0 0 0 0 0 0 0
7219.13.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0
7219.14.10.00.11 Sac taslağı 0 0 0 0 0 0 0
7219.14.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0
7219.14.90.00.11 Sac taslağı 0 0 0 0 0 0 0
7219.14.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0
7219.21.10.00.11 Saclar 0 0 0 2 2 2 2
7219.21.10.00.12 Geniş levhalar 0 0 0 2 2 2 2
7219.21.90.00.11 Saclar 0 0 0 2 2 2 2
7219.21.90.00.12 Geniş levhalar 0 0 0 2 2 2 2
7219.22.10.00.11 Saclar 0 0 0 2 2 2 2
7219.22.10.00.12 Geniş levhalar 0 0 0 2 2 2 2
7219.22.90.00.11 Saclar 0 0 0 2 2 2 2
7219.22.90.00.12 Geniş levhalar 0 0 0 2 2 2 2
7219.23.00.00.11 Saclar 0 0 0 2 2 2 2
7219.23.00.00.12 Geniş levhalar 0 0 0 2 2 2 2
7219.24.00.00.11 Saclar 0 0 0 2 2 2 2
7219.24.00.00.12 Geniş levhalar 0 0 0 2 2 2 2
7219.31.00.00.00 Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla olanlar 0 0 0 8 8 8 8
7219.32.10.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 0 0 0 8 8 8 8
7219.32.90.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler 0 0 0 8 8 8 8
7219.33.10.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 0 0 0 8 8 8 8
7219.33.90.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler 0 0 0 8 8 8 8
7219.34.10.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 0 0 0 8 8 8 8
7219.34.90.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler 0 0 0 8 8 8 8
7219.35.10.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 0 0 0 8 8 8 8
7219.35.90.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler 0 0 0 8 8 8 8
7219.90.20.00.00 Delinmiş (perfore edilmiş) olanlar 0 0 0 2 2 2 2
7219.90.80.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7220.11.00.00.11 Sac taslağı 0 0 0 2 2 2 2
7220.11.00.00.12 Saclar 0 0 0 2 2 2 2
7220.11.00.00.13 Şeritler 0 0 0 2 2 2 2
7220.12.00.00.11 Sac taslağı 0 0 0 2 2 2 2
7220.12.00.00.12 Saclar 0 0 0 2 2 2 2
7220.12.00.00.13 Şeritler 0 0 0 2 2 2 2
7220.20.21.00.11 Genişliği 500 mm. yi geçenler 0 0 0 8 8 8 8
7220.20.21.00.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7220.20.29.00.11 Genişliği 500 mm. yi geçenler 0 0 0 8 8 8 8
7220.20.29.00.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7220.20.41.00.11 Genişliği 500 mm. yi geçenler 0 0 0 8 8 8 8
7220.20.41.00.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7220.20.49.00.11 Genişliği 500 mm. yi geçenler 0 0 0 8 8 8 8
7220.20.49.00.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7220.20.81.00.11 Genişliği 500 mm. yi geçenler 0 0 0 8 8 8 8
7220.20.81.00.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7220.20.89.00.11 Genişliği 500 mm. yi geçenler 0 0 0 8 8 8 8
7220.20.89.00.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7220.90.20.00.11 Sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil)  0 0 0 2 2 2 2
7220.90.20.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7220.90.20.00.21 Sıcak haddelenmiş sadece plakaj yapılmış  0 0 0 2 2 2 2
7220.90.20.00.29 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7220.90.20.00.39 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7220.90.80.00.11 Sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil)  0 0 0 2 2 2 2
7220.90.80.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7220.90.80.00.21 Sıcak haddelenmiş sadece plakaj yapılmış  0 0 0 2 2 2 2
7220.90.80.00.29 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7220.90.80.00.39 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7221.00.10.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 0 0 0 3 3 3 3
7221.00.90.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler 0 0 0 3 3 3 3
7222.11.11.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 0 0 0 3 3 3 3
7222.11.19.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler 0 0 0 3 3 3 3
7222.11.81.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 0 0 0 3 3 3 3
7222.11.89.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler 0 0 0 3 3 3 3
7222.19.10.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 0 0 0 3 3 3 3
7222.19.90.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler 0 0 0 3 3 3 3
7222.20.11.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7222.20.19.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7222.20.21.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7222.20.29.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7222.20.31.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7222.20.39.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7222.20.81.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7222.20.89.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7222.30.51.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7222.30.91.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7222.30.97.00.11 Sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş, sadece   plakaj   ameliyesine  tabi
tutulmuş
0 0 0 3 3 3 3
7222.30.97.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7222.40.10.00.00 Sadece sıcak haddelenmiş veya çekilmiş 0 0 0 3 3 3 3
7222.40.50.00.00 Sadece soğuk olarak şekil verilmiş veya bitirilmiş Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7222.40.90.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7223.00.11.00.00 Ağırlık itibariyle % 28 veya daha fazla,fakat % 31'den fazla  olmayan nikel ve % 20 veya daha fazla, fakat % 22'den  fazla olmayan krom içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7223.00.19.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7223.00.91.00.00 Ağırlık  itibariyle  % 13 veya  daha fazla,  fakat % 25'den fazla  olmayan  krom  ve % 3,5 veya daha fazla, fakat % 6'dan  fazla olmayan aluminyum içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7223.00.99.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7224.10.10.00.00 Takım çeliğinden olanlar 0 0 0 3 3 3 3
7224.10.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 3 3 3 3
7224.90.02.00.00 Takım çeliğinden olanlar 0 0 0 3 3 3 3
7224.90.03.00.11 Blumlar 0 10,5 0 14 14 14 14
7224.90.03.00.12 Kütükler 0 10,5 0 14 14 14 14
7224.90.05.00.11 Blumlar 0 10,5 0 14 14 14 14
7224.90.05.00.12 Kütükler 0 10,5 0 14 14 14 14
7224.90.07.00.11 Blumlar 0 10,5 0 14 14 14 14
7224.90.07.00.12 Kütükler 0 10,5 0 14 14 14 14
7224.90.14.00.11 Blumlar 0 10,5 0 14 14 14 14
7224.90.14.00.12 Kütükler 0 10,5 0 14 14 14 14
7224.90.18.00.11 Blumlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7224.90.18.00.12 Kütükler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7224.90.31.00.11 Levha blokları 0 0 0 4,2 4,2 4,2 4,2
7224.90.31.00.12 Sac platinaları 0 0 0 4,2 4,2 4,2 4,2
7224.90.31.00.19 Diğerleri 0 0 0 4,2 4,2 4,2 4,2
7224.90.38.00.11 Levha blokları 0 0 0 4,2 4,2 4,2 4,2
7224.90.38.00.12 Sac platinaları 0 0 0 4,2 4,2 4,2 4,2
7224.90.38.00.19 Diğerleri 0 0 0 4,2 4,2 4,2 4,2
7224.90.90.00.11 Dövme taslakları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7224.90.90.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7224.90.90.00.21 Levha blokları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7224.90.90.00.22 Sac platinaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7224.90.90.00.23 Dövme taslakları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7224.90.90.00.29 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7225.11.00.00.00 Taneleri yönlendirilmiş 0 0 0 6 6 6 6
7225.19.10.00.11 Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat ve daha az vat kayıbı olanlar 0 0 0 6 6 6 6
7225.19.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 6 6 6 6
7225.19.90.00.00 Soğuk çekilmiş olanlar 0 0 0 6 6 6 6
7225.30.10.00.00 Takım çeliğinden olanlar 0 0 0 6 6 6 6
7225.30.30.00.11 Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş  0 0 0 6 6 6 6
7225.30.30.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7225.30.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 6(6) 6(6) 6(6) 6(6)
7225.40.12.00.00 Takım çeliğinden olanlar 0 0 0 6 6 6 6
7225.40.15.00.11 Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş  0 0 0 6 6 6 6
7225.40.15.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7225.40.40.00.00 Kalınlığı 10 mm. yi geçenler 0 0 0 6 6 6 6
7225.40.60.00.00 Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla fakat 10 mm. yi geçmeyenler 0 0 0 6 6 6 6
7225.40.90.00.00 Kalınlığı 4,75 mm. den az olanlar 0 0 0 6 6 6 6
7225.50.20.00.21 Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş  0 0 0 6 6 6 6
7225.50.20.00.29 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7225.50.20.00.31 Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş  0 0 0 6 6 6 6
7225.50.20.00.39 Diğerleri Muaf 0 Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7225.50.80.00.11 Kalınlığı 3mm. veya daha fazla olanlar 0 0 0 6 6 6 6
7225.50.80.00.12 Kalınlığı 3mm. den az olanlar 0 0 0 6 6 6 6
7225.91.00.00.10 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe
kesilmiş 
0 0 0 6 6 6 6
7225.91.00.00.90 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7225.92.00.00.10 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare  dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 0 0 6 6 6 6
7225.92.00.00.90 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7225.99.00.00.10 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 0 0 6 6 6 6
7225.99.00.00.90 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7226.11.00.00.10 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 0 0 6 6 6 6
7226.11.00.00.90 Genişliği 500 mm. yi geçmeyenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7226.19.10.00.11 Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat ve daha az vat kayıbı olanlar 0 0 0 6 6 6 6
7226.19.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 6 6 6 6
7226.19.80.00.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 0 0 6 6 6 6
7226.19.80.00.12 Genişliği 500 mm. yi geçmeyenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7226.20.00.00.11 Sadece sıcak haddelenmiş 0 0 0 6 6 6 6
7226.20.00.00.12 Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş olup, genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 0 0 0 6 6 6 6
7226.20.00.00.13 Sadece  soğuk  haddelenmiş veya sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) olup genişliği 500 mm.yi geçenler 0 0 0 6 6 6 6
7226.20.00.00.21 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7226.91.20.00.00 Takım çeliğinden olanlar 0 0 0 6 6 6 6
7226.91.91.00.00 Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla olanlar 0 0 0 6 6 6 6
7226.91.99.00.00 Kalınlığı 4,75 mm.'den az olanlar 0 0 0 6 6 6 6
7226.92.00.00.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 0 0 6 6 6 6
7226.92.00.00.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7226.99.10.00.00 Elektrolitik olarak çinko ile kaplanmış olanlar 0 0 0 6 6 6 6
7226.99.30.00.00 Başka surette çinko ile kaplanmış olanlar 0 0 0 6 6 6 6
7226.99.70.00.00 Diğerleri 0 0 0 6 6 6 6
7227.10.00.00.00 Yüksek hız çeliğinden 0 0 0 6 6 6 6
7227.20.00.00.00 Siliko manganez çeliğinden 0 0 0 8 8 8 8
7227.90.10.00.00 Ağırlık  itibariyle  % 0,0008  veya  daha  fazla  bor  ile  bu  fasılın  1 (f)  notunda belirtilen minimum miktarlardan az oranda herhangi bir elementi içerenler 0 0 0 3 3 3 3
7227.90.50.00.00 Ağırlık  itibariyle en az  %  0,9  en  fazla %1,15 karbon, en az  % 0,5, en fazla % 2 krom ve eğer varsa, en fazla  % 0,5 molibden içerenler 0 0 0 3 3 3 3
7227.90.95.00.00 Diğerleri 0 0 0 3 3 3 3
7228.10.20.00.00 Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş; sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) 0 5,2 0 7 7 7 7
7228.10.50.00.00 Dövülmüş  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7228.10.90.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7228.20.10.00.00 Enine  kesiti  dikdörtgen şeklinde (kare hariç), dört yüzeyi de haddelenmiş  0 7,5 0 10 10 10 10
7228.20.91.00.00 Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş; sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) 0 7,5 0 10 10 10 10
7228.20.99.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7228.30.20.00.00 Takım çeliğinden olanlar 0 7,5 0 10 10 10 10
7228.30.41.00.00 Çapı 80 mm. veya daha fazla, enine kesiti daire şeklinde olanlar 0 7,5 0 10 10 10 10
7228.30.49.00.00 Diğerleri 0 7,5 0 10 10 10 10
7228.30.61.00.00 Çapı 80 mm. veya daha fazla olanlar 0 7,5 0 10 10 10 10
7228.30.69.00.00 Çapı 80 mm .den az olanlar 0 7,5 0 10 10 10 10
7228.30.70.00.00 Enine kesiti dikdörtgen şeklinde olanlar (kare hariç), dört  yüzeyi de  sıcak haddelenmiş olanlar 0 7,5 0 10 10 10 10
7228.30.89.00.00 Diğerleri 0 7,5 0 10 10 10 10
7228.40.10.00.00 Takım çeliğinden olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7228.40.90.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7228.50.20.00.00 Takım çeliğinden olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7228.50.40.00.00 Ağırlık  itibariyle  en  az   %  0,9  en fazla % 1,15 karbon,en az % 0,5, en fazla % 2 krom ve eğer varsa, en fazla % 0,5 molibden içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7228.50.61.00.00 Çapı 80 mm veya daha fazla olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7228.50.69.00.00 Çapı 80 mm .den az olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7228.50.80.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7228.60.20.00.00 Takım çeliğinden olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7228.60.80.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7228.70.10.00.00 Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş 0 6,7 0 9 9 9 9
7228.70.90.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7228.80.00.00.10 Alaşımlı çelikten 0 0 0 3,6 3,6 3,6 3,6
7228.80.00.00.90 Alaşımsız çelikten 0 0 0 4 4 4 4
7229.20.00.00.11 Çıplak teller Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7229.20.00.00.12 Kaplanmış teller Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7229.90.20.00.00 Yüksek hız çeliğinden Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7229.90.50.00.11 Çıplak teller Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7229.90.50.00.12 Kaplanmış teller Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7229.90.90.00.11 Çıplak teller Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7229.90.90.00.12 Kaplanmış teller Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
(1) Dikişsiz çelik çekme boru imal eden tesislerin, yuvarlak kesitli kütükleri doğrudan ithalatında, gümrük vergisi geçici bir süre %0 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.
(2) Sıcak haddelenmiş sacdan soğuk haddelenmiş sac üreten tesislerin doğrudan ithalatı için geçici bir süre %5  uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.
(3) Galvanizli sac üreten tesislerin doğrudan ithalatı için geçici bir süre %7, boyalı sac üreten tesislerin doğrudan ithalatı için geçici bir süre %5 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.
(4) Tekerlek dış lastiği çelik kordu ve lastik teli imal eden tesislerin doğrudan ithalatı için geçici bir süre % 0 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *