14 Aralık 2015 Pazartesi

Fasil 71 Gumruk Vergisi Oranlari

Fasıl 70 Gümrük Vergisi Oranları
II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 
SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler 
    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
          4  
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 2 3 5 6 7 8
7101.10.00.00.11 İşlenmemiş olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7101.10.00.00.12 İşlenmiş olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7101.21.00.00.00 İşlenmemiş olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7101.22.00.00.00 İşlenmiş olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7102.10.00.00.00 Tasnif edilmemiş olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7102.21.00.00.00 İşlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş, yarılmış veya yontulmuş olanlar Muaf Muaf Muaf
Muaf

Muaf

Muaf

Muaf
7102.29.00.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7102.31.00.00.00 İşlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş, yarılmış veya yontulmuş olanlar Muaf Muaf Muaf
Muaf

Muaf

Muaf

Muaf
7102.39.00.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7103.10.00.00.11 Safir Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7103.10.00.00.12 Zümrüt Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7103.10.00.00.13 Yakut (rubi) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7103.10.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7103.91.00.00.11 Yakut (rubi) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7103.91.00.00.12 Safir Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7103.91.00.00.13 Zümrüt Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7103.99.00.00.11 Akik taşları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7103.99.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7104.10.00.00.00 Piezo-elektrik kuvarsları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7104.20.00.00.00 Diğerleri (işlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş veya kabaca yontulmuş) Muaf Muaf Muaf
Muaf

Muaf

Muaf

Muaf
7104.90.00.00.11 Sanayide kullanılanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7104.90.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7105.10.00.00.11 Sanayide kullanılanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7105.10.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7105.90.00.00.11 Sanayide kullanılanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7105.90.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7106.10.00.00.00 Pudra halinde olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7106.91.00.00.00 İşlenmemiş olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7106.92.00.00.00 Yarı işlenmiş olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7107.00.00.00.11 İşlenmemiş gümüş kaplamalı metaller Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7107.00.00.00.12 Yarı işlenmiş gümüş kaplamalı adi metaller Muaf Muaf Muaf
Muaf

Muaf

Muaf

Muaf
7108.11.00.00.00 Pudra halinde olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7108.12.00.00.00 Diğer işlenmemiş şekillerde olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7108.13.10.00.00 Çubuklar,teller ve profiller, levhalar, yapraklar  ve  şeritler (mesnedi hariç, kalınlığı 0,15 mm.yi geçenler) Muaf Muaf Muaf
Muaf

Muaf

Muaf

Muaf
7108.13.80.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7108.20.00.00.00 Para yerine kullanılanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7109.00.00.00.11 Altın kaplamalı gümüşler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7109.00.00.00.12 Altın kaplamalı adi metaller Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7110.11.00.00.00 İşlenmemiş veya pudra halinde Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7110.19.10.00.11 Platin ve platin alaşımlarından teller Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7110.19.10.00.12 Çubuk, profil, levha, yaprak ve şerit halinde olan platin ve platin alaşımları Muaf Muaf Muaf
Muaf

Muaf

Muaf

Muaf
7110.19.80.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7110.21.00.00.00 İşlenmemiş veya pudra halinde olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7110.29.00.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7110.31.00.00.00 İşlenmemiş veya pudra halinde olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7110.39.00.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7110.41.00.00.00 İşlenmemiş veya pudra halinde olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7110.49.00.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7111.00.00.00.11 Platin kaplı adi metaller Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7111.00.00.00.12 Platin kaplı gümüş Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7111.00.00.00.13 Platin kaplı altın Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7112.30.00.00.00 Kıymetli metal veya kıymetli metal bileşiklerini içeren küller Muaf Muaf Muaf
Muaf

Muaf

Muaf

Muaf
7112.91.00.00.00 Altından olanlar (altın kaplamalı metaller dahil, fakat diğer kıymetli metalleri içeren kuyumcu külleri hariç) Muaf Muaf Muaf
Muaf

Muaf

Muaf

Muaf
7112.92.00.00.00 Platinden olanlar (platin kaplamalı metaller dahil, fakat diğer kıymetli metalleri içeren kuyumcu külleri hariç) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7112.99.00.10.00 Gümüş külleri, döküntüleri ve artıkları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7112.99.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7113.11.00.00.11 Pırlantalı gümüşten olanlar  0(1) 0 0 0 0 0 2,5
7113.11.00.00.19 Diğerleri 0(1) 0 0 0 0 0 2,5
7113.19.00.00.11 Altından olanlar 0 0 0 0 0 0 2,5
7113.19.00.00.12 Pırlantalı altından olanlar 0 0 0 0 0 0 2,5
7113.19.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,5
7113.20.00.00.00 Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olanlar 0 0 0 0 0 0 4
7114.11.00.00.00 Gümüşten olanlar (diğer kıymetli  metallerle kaplanmış veya  yaldızlanmış  olsun olmasın) 0 0 0 0 0 0 2
7114.19.00.00.11 Altından olanlar 0 0 0 0 0 0 2
7114.19.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2
7114.20.00.00.00 Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olanlar 0(1) 0 0 0 0 0 2
7115.10.00.00.00 Platinden gözenekli dokuma veya ızgara şeklinde katalizörler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7115.90.00.00.21 Altından olanlar 0 0 0 0 0 0 3
7115.90.00.00.22 Gümüşten olanlar 0 0 0 0 0 0 3
7115.90.00.00.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
7116.10.00.00.11 Tabii inciden kolyeler, bilezikler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7116.10.00.00.19 Tabii inciden diğer eşya Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7116.10.00.00.21 Kültür incisinden kolyeler, bilezikler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7116.10.00.00.29 Kültür incisinden diğer eşya Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7116.20.11.00.00 Sadece tabii kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan kolyeler, bilezikler ve diğer eşya(basit bir şekilde dizilmiş) (klipssiz veya aksesuarsız) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7116.20.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,5
7117.11.00.00.00 Kol düğmeleri ve benzeri düğmeler 0 0 0 0 0 0 4
7117.19.00.10.00 Bakırdan saat ve gözlük zinciri 0 0 0 0 0 0 4
7117.19.00.90.11 Camdan aksamı olanlar 0 0 0 0 0 0 4
7117.19.00.90.21 Altın, gümüş veya platinle kaplama olanlar 0 0 0 0 0 0 4
7117.19.00.90.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4
7117.90.00.10.00 Plastik maddelerden ve camdan
olanlar
0 0 0 0 0 0 4
7117.90.00.20.00 Ahşap olanlar 0 0 0 0 0 0 4
7117.90.00.30.00 Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar 0 0 0 0 0 0 4
7117.90.00.40.11 Her nevi boynuzdan olanlar 0 0 0 0 0 0 4
7117.90.00.40.12 Mercandan olanlar 0 0 0 0 0 0 4
7117.90.00.40.13 İşlenmiş bağadan olanlar 0 0 0 0 0 0 4
7117.90.00.40.14 İşlenmiş fildişinden olanlar 0 0 0 0 0 0 4
7117.90.00.40.15 İşlenmiş sedeften olanlar 0 0 0 0 0 0 4
7117.90.00.40.16 İşlenmiş kemikten olanlar 0 0 0 0 0 0 4
7117.90.00.40.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4
7117.90.00.50.00 Her türlü maddeden yapılmış kol düğmeleri ve diğer düğmeler(adi metaller hariç) 0 0 0 0 0 0 4
7117.90.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4
7118.10.00.10.00 Türk meskukatı Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7118.10.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7118.90.00.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *