16 Aralık 2015 Çarşamba

Fasıl 30 Gumruk Vergisi Oranlari


Fasıl 30 Gümrük Vergisi Oranları


II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 
SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler     GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
          4  
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 2 3 5 6 7 8
3001.20.10.00.00 İnsan menşeli olanlar  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3001.20.90.00.00 Diğerleri  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3001.90.20.00.00 İnsan menşeli olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3001.90.91.00.00 Heparin ve tuzları  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3001.90.98.10.00 Kurutulmuş guddeler diğer organlar (toz haline getirilmiş) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3001.90.98.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3002.10.10.00.11 Yılan serumu    Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3002.10.10.00.12 Aglutinan serumları  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3002.10.10.00.13 Gamma-globulin Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3002.10.10.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3002.10.91.00.11 Hemoglobin   Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3002.10.91.00.12 Kan globulinleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3002.10.91.00.13 Serum globulinleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3002.10.98.00.00 Diğerleri  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3002.20.00.10.00 Çocuk felci aşıları  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3002.20.00.20.11 Kızamık aşısı Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3002.20.00.20.12 Kabakulak aşısı Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3002.20.00.20.13 BCG aşısı Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3002.20.00.20.14 Karma aşı (DBT) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3002.20.00.20.15 Kolera aşısı    Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3002.20.00.20.16 Tifo aşısı Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3002.20.00.20.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3002.30.00.00.00 Veterinerlikte kullanılan aşılar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3002.90.10.00.00 İnsan kanı Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3002.90.30.00.00 Tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3002.90.50.10.11 Hayvan sağlığında kullanılanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3002.90.50.10.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3002.90.50.90.00 Diğer mikroorganizma kültürleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3002.90.90.00.11 Saksitoksin Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3002.90.90.00.12 Risin Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3002.90.90.00.13 Hayvan sağlığında kullanılanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3002.90.90.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3003.10.00.00.00 Penisilanik asit bünyeli penisilinler veya bunların türevleri veya  streptomisinIer veya bunların türevlerini içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3003.20.00.00.00 Diğer antibiyotikleri içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3003.31.00.00.00 İnsülin içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3003.39.00.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3003.40.20.00.00 Efedrin ve tuzlarını içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3003.40.30.00.00 Psödoefedrin (INN) ve tuzlarını içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3003.40.40.00.00 Norefedrin ve tuzlarını içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3003.40.80.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3003.90.00.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3004.10.00.00.00 Penisilanik asit bünyeli penisilinler veya bunların türevleri veya streptomisinler veya bunların türevlerini içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3004.20.00.00.00 Diğer antibiyotikleri içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3004.31.00.00.00 İnsülin içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3004.32.00.00.00 Böbreküstü bezi hormonlarını içerenler, bunların türevleri ve yapısal benzerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3004.39.00.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3004.40.20.00.00 Efedrin ve tuzlarını içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3004.40.30.00.00 Psödoefedrin (INN) ve tuzlarını içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3004.40.40.00.00 Norefedrin ve tuzlarını içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3004.40.80.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3004.50.00.00.00 29.36 Pozisyonundaki vitaminleri veya diğer ürünleri içeren diğer ilaçlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3004.90.00.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3005.10.00.00.00 Yapışkan sargılar ve yapışkan tabakası olan diğer maddeler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3005.90.10.00.11 Hidrofil pamuktan Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3005.90.10.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3005.90.31.00.11 Gaz bezleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3005.90.31.00.12 Tıbbi gaz kompresler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3005.90.31.00.19 Gazlı diğer eşya Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3005.90.50.00.11 Alçılı sargı bezi Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3005.90.50.00.12 Tıbbi üçgen sargı Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3005.90.50.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3005.90.99.10.00 Tıbbi muşamba ve tafta angle Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3005.90.99.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3006.10.10.00.00 Cerrahi dikişler için steril katgütler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3006.10.30.10.00 Plastiklerden olanlar 0 0 0 0 6,5 (1) 6,5 (1) 6,5 (1)
3006.10.30.20.00 Örme mensucattan olanlar 0 0 0 0 6,5 (1) 6,5 (1) 6,5 (1)
3006.10.30.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 6,5 (1) 6,5 (1) 6,5 (1)
3006.10.90.10.11 Cerrahi ve dişçilikte kullanılan emici steril hemostatlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3006.10.90.10.12 Cerrahi poliamid iplik Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3006.10.90.10.13 Cerrahi poliglaktin iplik Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3006.10.90.10.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3006.10.90.20.11 Cerrahi ve dişçilikte kullanılan emici steril hemostatlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3006.10.90.20.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3006.10.90.90.11 Cerrahi ve dişçilikte kullanılan emici steril hemostatlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3006.10.90.90.12 Cerrahi paslanmaz çelik tel Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3006.10.90.90.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3006.20.00.00.00 Kan gruplarının veya kan faktörlerinin tayinine mahsus  reaktifIer Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3006.30.00.00.11 Hastaya tatbik edilmek üzere hazırlanmış teşhis reaktifleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3006.30.00.00.12 Radyografi muayeneleri için X - ışınlarını geçirmeyen müstahzarlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3006.40.00.00.12 Çinko-fosfat siman  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3006.40.00.00.13 Kemiklerin tedavisinde kullanılan çimentolar; sentetik kemik greftleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3006.40.00.00.18 Diğer dişçilik çimentosu ve diğer diş dolgu maddeleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3006.50.00.00.00 İlk yardım kutuları ve setleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3006.60.00.00.00 Esası hormon, 29.37 pozisyonunun diğer ürünler veya spermisit olan gebeliği önleyici kimyasal müstahzarlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3006.70.00.00.00 Tıpta veya veterinerlikte, cerrahi operasyonlar ya da fiziksel muayeneler için bedenin bölümlerini yağlayıcı olarak veya beden ve tıbbi aletler arasında birleştirme vasıtası olarak kullanılmak üzere tasarlanan jel müstahzarları 0 0 0 0 6,5(1) 6,5(1) 6,5(1)
3006.91.00.00.00 Ostomi kullanımlara mahsus olduğu tanımlanabilen aletler 0 0 0 0 6,5(1) 6,5(1) 6,5(1)
3006.92.00.00.00 Eczacılık ürünleri döküntüleri  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
(1) Gümrük vergisi % 0 uygulanır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *