14 Aralık 2015 Pazartesi

Fasil 76 Gumruk Vergisi Oranlari


Fasıl 76 Gümrük Vergisi OranlarıII SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 
SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler 
 
    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
          4  
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 2 3 5 6 7 8
7601.10.00.00.00 Alaşımsız aluminyum 0 0 0 0 3 (1) 3 (1) 3 (1)
7601.20.20.00.00 Dilim veya kütükler 0 0 0 0 6 (1) 6 (1) 6 (1)
7601.20.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 6 (1) 6 (1) 6 (1)
7602.00.11.00.00 Torna  talaşı, freze  talaşı, kıymıklar, öğütme  artıkları, testere talaşı ve eğe talaşı; boyanmış, kaplanmış veya yapıştırılmış ince yaprak ve şeritlerin döküntüleri (mesnetleri hariç kalınlığı 0,2 mm.yi geçmeyenler) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7602.00.19.00.00 Diğerleri (imalat ıskartaları dahil) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7602.00.90.00.00 Hurdalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7603.10.00.00.00 Pul bünyeli olmayan tozlar 0 0 0 0 0 1,5 5
7603.20.00.00.11 Pul bünyeli tozlar 0 0 0 0 0 1,5 5
7603.20.00.00.12 İnce pullar 0 0 0 0 0 1,5 5
7604.10.10.00.00 Çubuklar 0 0 0 0 0 4 7,5
7604.10.90.00.00 Profiller 0 0 0 0 0 4 7,5
7604.21.00.00.00 İçi boş profiller 0 0 0 0 0 4 7,5
7604.29.10.00.00 Çubuklar 0 0 0 0 0 4 7,5
7604.29.90.00.00 Profiller 0 0 0 0 0 4 7,5
7605.11.00.00.00 Enine kesitinin en geniş yeri 7mm.yi geçenler 0 0 0 0 0 4 7,5
7605.19.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 4 7,5
7605.21.00.00.00 Enine kesitinin en geniş yeri 7mm.yi geçenler 0 0 0 0 0 4 7,5
7605.29.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 4 7,5
7606.11.10.00.11 Saclar 0 5,6 0 0 0 4 7,5
7606.11.10.00.12 Levhalar 0 5,6 0 0 0 4 7,5
7606.11.10.00.13 Şeritler 0 5,6 0 0 0 4 7,5
7606.11.91.00.11 Saclar 0 5,6 0 0 0 4 7,5
7606.11.91.00.12 Levhalar 0 5,6 0 0 0 4 7,5
7606.11.91.00.13 Şeritler 0 5,6 0 0 0 4 7,5
7606.11.93.00.11 Saclar 0 5,6 0 0 0 4 7,5
7606.11.93.00.12 Levhalar 0 5,6 0 0 0 4 7,5
7606.11.93.00.13 Şeritler 0 5,6 0 0 0 4 7,5
7606.11.99.00.11 Saclar 0 5,6 0 0 0 4 7,5
7606.11.99.00.12 Levhalar 0 5,6 0 0 0 4 7,5
7606.11.99.00.13 Şeritler 0 5,6 0 0 0 4 7,5
7606.12.20.00.00 Boyanmış, verniklenmiş veya plastik maddeyle kaplanmış olanlar 0 5,6 0 0 0 4 7,5
7606.12.92.00.00 Kalınlığı 3 mm. den az olanlar 0 5,6 0 0 0 4 7,5
7606.12.93.00.00 Kalınlığı 3 mm. veya daha fazla, fakat 6 mm. den az olanlar 0 5,6 0 0 0 4 7,5
7606.12.99.00.00 Kalınlığı 6 mm. veya daha fazla olanlar 0 5,6 0 0 0 4 7,5
7606.91.00.00.11 Saclar 0 5,6 0 0 0 4 7,5
7606.91.00.00.12 Levhalar 0 5,6 0 0 0 4 7,5
7606.91.00.00.13 Şeritler 0 5,6 0 0 0 4 7,5
7606.92.00.00.11 Saclar 0 5,6 0 0 0 4 7,5
7606.92.00.00.12 Levhalar 0 5,6 0 0 0 4 7,5
7606.92.00.00.13 Şeritler 0 5,6 0 0 0 4 7,5
7607.11.11.00.11 Yapraklar 0 5 0 0 0 4 7,5
7607.11.11.00.12 Şeritler 0 5 0 0 0 4 7,5
7607.11.19.00.11 Yapraklar 0 5 0 0 0 4 7,5
7607.11.19.00.12 Şeritler 0 5 0 0 0 4 7,5
7607.11.90.00.11 Yapraklar 0 5 0 0 0 4 7,5
7607.11.90.00.12 Şeritler 0 5 0 0 0 4 7,5
7607.19.10.00.11 Yapraklar 0 5 0 0 0 4 7,5
7607.19.10.00.12 Şeritler 0 5 0 0 0 4 7,5
7607.19.90.00.00 Kalınlığı 0,021 mm. veya daha fazla,fakat 0,2 mm. yi geçmeyenler 0 5 0 0 0 4 7,5
7607.20.10.00.11 Yapraklar 0 6,6 0 0 0 6,5 10
7607.20.10.00.12 Şeritler 0 6,6 0 0 0 6,5 10
7607.20.90.00.11 Kendinden yapışkanlı bantlar 0 5 0 0 0 4 7,5
7607.20.90.00.19 Diğerleri 0 5 0 0 0 4 7,5
7608.10.00.10.11 Dikişli ince ve kalın borular (2) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7608.10.00.10.12 Dikişsiz ince ve kalın borular (2) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7608.10.00.90.11 Dikişli ince ve kalın borular 0 0 0 0 0 4 7,5
7608.10.00.90.12 Dikişsiz ince ve kalın borular 0 0 0 0 0 4 7,5
7608.20.20.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz veya sıvıların  naklinde kullanılan türden, bağlantı parçaları takılmış olanlar (2) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7608.20.20.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 4 7,5
7608.20.81.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz veya sıvıların  naklinde kullanılan türden, bağlantı parçaları takılmış olanlar (2) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7608.20.81.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 4 7,5
7608.20.89.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz veya sıvıların naklinde kullanılan türden, bağlantı parçaları takılmış olanlar (2) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7608.20.89.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 4 7,5
7609.00.00.00.00 Aluminyum boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler, manşonlar ve benzerleri) 0 0 0 0 0 2,4 5,9
7610.10.00.00.11 Soğuk hava depolarına mahsus olanlar 0 0 0 0 0 2,5 6
7610.10.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,5 6
7610.90.10.00.11 Köprüler ve köprü aksamı 0 0 0 0 0 3,5 7
7610.90.10.00.12 Kuleler ve pilonlar 0 0 0 0 0 3,5 7
7610.90.90.00.12 Sandviç panel 0 0 0 0 0 2,5 6
7610.90.90.00.18 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,5 6
7611.00.00.10.00 Eşyanın taşınmasında veya ambalajlanmasında kullanılanlar  0 0 0 0 0 2,5 6
7611.00.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,5 6
7612.10.00.00.00 Tüp şeklinde esnek kaplar 0 0 0 0 0 2,5 6
7612.90.20.00.00 Aerosollerde kullanılacak türdeki kaplar 0 0 0 0 0 2,5 6
7612.90.30.00.00 Kalınlığı 0.2 mm yi geçmeyen yapraklardan elde edilenler 0 0 0 0 0 2,5 6
7612.90.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,5 6
7613.00.00.00.00 Sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz için aluminyum kaplar 0 0 0 0 0 2,5 6
7614.10.00.00.00 Çelik özlü olanlar 0 0 0 0 0 2,5 6
7614.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,5 6
7615.10.10.00.00 Döküm olanlar 0 0 0 0 0 2,5 6
7615.10.30.00.00 Kalınlığı 0.2 mm yi geçmeyen yapraklardan elde edilenler 0 0 0 0 0 2,5 6
7615.10.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,5 6
7615.20.00.00.11 Sağlığı koruyucu eşya 0 0 0 0 0 2,5 6
7615.20.00.00.15 Sağlığı koruyucu eşyanın aksamı 0 0 0 0 0 2,5 6
7616.10.00.00.11 Kütle halinde kesilmiş olan  ve  sap kalınlığı veya delik çapı  6  mm. yi  geçmeyen  vidalar, somunlar, perçin çivileri ve rondelalar 0 0 0 0 0 2,5 6
7616.10.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,5 6
7616.91.00.00.00 Aluminyum tellerden mensucat, örgüler ve kafeslikler 0 0 0 0 0 2,5 6
7616.99.10.00.00 Döküm olanlar 0 0 0 0 0 2,5 6
7616.99.90.10.00 Metal depluvayye 0 0 0 0 0 2,5 6
7616.99.90.90.11 İplik ve dokuma sanayi için masuralar, makaralar, bobinler ve benzeri mesnetler 0 0 0 0 0 2,5 6
7616.99.90.90.12 Fotoğraf   ve sinema  filmleri  ve  pelikülleri   veya  85.23  veya  85.24 pozisyonlarına  giren  bantlar, filmler ve benzerlerinin   sarılmasına   mahsus   bobinler  ve  benzeri mesnetler 0 0 0 0 0 2,5 6
7616.99.90.90.13 Zincirler  0 0 0 0 0 2,5 6
7616.99.90.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,5 6

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *