15 Aralık 2015 Salı

fasil 28 gumruk vergisi oranlari

FASIL 28 GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI


II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 
SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler 

    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
          4  
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 2 3 5 6 7 8
2801.10.00.00.00 Klor 0 0 0 0 0 0 5,5
2801.20.00.10.00 Resüblime iyot Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2801.20.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2801.30.10.00.00 Flor 0 0 0 0 0 0 5
2801.30.90.00.00 Brom 0 0 0 0 0 0 5,5
2802.00.00.00.00 Süblime veya çöktürülmüş kükürt; kolloidal kükürt 0 0 0 0 0 0 4,6
2803.00.00.10.00 Petrol gazı karası(metankarası) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2803.00.00.20.00 Bitkisel karalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2803.00.00.90.11 İskarası Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2803.00.00.90.12 Antrasen Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2803.00.00.90.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2804.10.00.00.00 Hidrojen 0 0 0 0 0 0 3,7
2804.21.00.00.00 Argon 0 0 0 0 0 0 5
2804.29.10.00.00 Helyum Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2804.29.90.00.12 Neon 0 0 0 0 0 0 5
2804.29.90.00.19 Diğer asal gazlar 0 0 0 0 0 0 5
2804.30.00.00.00 Azot 0 0 0 0 0 0 5,5
2804.40.00.00.00 Oksijen 0 0 0 0 0 0 5
2804.50.10.00.00 Bor 0 0 0 0 0 0 5,5
2804.50.90.00.00 Tellür 0 0 0 0 0 0 2,1
2804.61.00.00.00 Ağırlık itibariyle en az % 99,99 silisyum içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2804.69.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 5,5(1) 5,5(1) 5,5(1)
2804.70.00.00.11 Kırmızı fosfor 0 0 0 0 0 0 5,5
2804.70.00.00.12 Beyaz fosfor 0 0 0 0 0 0 5,5
2804.80.00.00.00 Arsenik 0 0 0 0 0 0 2,1
2804.90.00.00.00 Selenyum Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2805.11.00.00.00 Sodyum 0 0 0 0 5 5 5
2805.12.00.00.00 Kalsiyum 0 0 0 0 5,5 5,5 5,5
2805.19.10.00.00 Stronsiyum ve baryum 0 0 0 0 0 0 5,5
2805.19.90.00.11 Potasyum 0 0 0 0 0 0 4,1
2805.19.90.00.12 Lityum 0 0 0 0 0 0 4,1
2805.19.90.00.13 Sezyum ve rubidyum 0 0 0 0 0 0 4,1
2805.19.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,1
2805.30.10.00.00 Kendi aralarında karıştırılmış veya alaşım haline getirilmiş olanlar 0 0 0 0 0 0 5,5
2805.30.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
2805.40.10.00.00 Net muhteviyatı 34,5 kg. (standart ağırlık) lık şişelerde olup  şişe  başına  FOB  kıymeti  224  Euro'yu  geçmeyenler 0 0 0 0 3 3 3
2805.40.90.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2806.10.00.00.11 Saf hidroklorik asit 0 0 0 0 0 0 5,5
2806.10.00.00.12 Teknik hidroklorik asit ( tuz ruhu ) 0 0 0 0 0 0 5,5
2806.20.00.00.00 Klorsülfirik asit (klorsülfonik asit) 0 0 0 0 0 0 5,5
2807.00.00.00.11 Saf sülfirik asit (kodeks evsafında veya daha saf ) 0 0 0 0 0 0 3
2807.00.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
2807.00.00.00.29 Oleum 0 0 0 0 0 0 3
2808.00.00.00.11 Saf nitrik asit 0 0 0 0 0 0 5,5
2808.00.00.00.12 Teknik nitrik asit (kezzap) 0 0 0 0 0 0 5,5
2808.00.00.00.13 Sülfo nitrik asitler (nitrolama asidi) (her oranda nitrik asit, sülfürük asit karışımları) 0 0 0 0 0 0 5,5
2809.10.00.00.00 Fosfor pentaoksit (difosfor pentoksit) 0 0 0 0 0 0 5,5(2)
2809.20.00.00.11 Hipofosforik asit (H4 P2O6) 0 0 0 0 0 0 5,5
2809.20.00.00.12 Meta fosforik asitler 0 0 0 0 0 0 5,5
2809.20.00.00.14 Piro fosforik asitler 0 0 0 0 0 0 5,5
2809.20.00.00.15 Polifosforik asitler 0 0 0 0 0 0 5,5
2809.20.00.00.16 Gıda sanayiinde kullanılanlar 0 0 0 0 0 0 5,5
2809.20.00.00.17 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,5
2810.00.10.00.00 Dibor trioksit Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2810.00.90.10.00 Metaborik asit 0 0 0 0 0 0 3,7
2810.00.90.90.11 Orto borik asit ( borik asit ) 0 0 0 0 0 0 3,7
2810.00.90.90.19 Diğer borik asitler 0 0 0 0 0 0 3,7
2810.00.90.90.29 Diğer bor oksitleri 0 0 0 0 0 0 3,7
2811.11.00.00.00 Hidrojen florür (hidroflorik asit) 0 0 0 0 0 0 5,5
2811.19.10.00.00 Hidrojen bromür (hidrobromik asit) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2811.19.20.00.00 Hidrojen siyanür (hidrosiyonik asit) 0 0 0 0 0 0 5,3
2811.19.80.10.00 Arsenik asit 0 0 0 0 0 0 5,3
2811.19.80.90.11 Perklorik asit 0 0 0 0 0 0 5,3
2811.19.80.90.12 Sülfamik asit (aminosülfonik asit) 0 0 0 0 0 0 5,3
2811.19.80.90.13 Silisik asit 0 0 0 0 0 0 5,3
2811.19.80.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,3
2811.21.00.00.00 Karbondioksit 0 0 0 0 0 0 5,5
2811.22.00.00.00 Silisyum dioksit 0 0 0 0 0 0 4,6
2811.29.05.00.00 Kükürt dioksit 0 0 0 0 0 0 5,5
2811.29.10.10.00 Kükürt trioksit (sülfürik anhidrit) 0 0 0 0 0 0 4,6
2811.29.10.20.00 Diarsenik trioksit  0 0 0 0 0 0 4,6
2811.29.30.00.11 Azot protoksit 0 0 0 0 0 0 5
2811.29.30.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5
2811.29.90.10.00 Arsenik pentaoksit (Arsenik asit anhidriti) 0 0 0 0 0 0 5,3
2811.29.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,3
2812.10.11.00.00 Fosfor triklorür oksit (polifosforil triklorür) 0 0 0 0 0 0 5,5
2812.10.15.00.00 Fosfor triklorür 0 0 0 0 0 0 5,5
2812.10.16.00.00 Fosfor pentaklorür 0 0 0 0 0 0 5,5
2812.10.18.00.11 Fosfor oksiklorür 0 0 0 0 0 0 5,5
2812.10.18.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,5
2812.10.91.00.00 Disülfür diklorür 0 0 0 0 0 0 5,5
2812.10.93.00.00 Sülfür diklorür 0 0 0 0 0 0 5,5
2812.10.94.00.00 Fosgen (karbonil klorür) 0 0 0 0 0 0 5,5
2812.10.95.00.00 Tionil diklorür (tionil klorür) 0 0 0 0 0 0 5,5
2812.10.99.00.11 Sülfür mono klorür 0 0 0 0 0 0 5,5
2812.10.99.00.12 Arsenik triklorürler 0 0 0 0 0 0 5,5
2812.10.99.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,5
2812.90.00.00.11 Bor triflorür 0 0 0 0 0 0 5,5
2812.90.00.00.12 Fosfor tribromür 0 0 0 0 0 0 5,5
2812.90.00.00.13 Fosfor triiyodür 0 0 0 0 0 0 5,5
2812.90.00.00.14 Arsenik bromür 0 0 0 0 0 0 5,5
2812.90.00.00.15 Arsenik iyodür 0 0 0 0 0 0 5,5
2812.90.00.00.16 Sülfür hegzaflorür 0 0 0 0 0 0 5,5
2812.90.00.00.18 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,5
2813.10.00.00.00 Karbon sülfür (karbondisülfür) 0 0 0 0 0 0 5,5
2813.90.10.00.00 Fosfor sülfürleri; ticari fosfortrisülfür 0 0 0 0 0 0 5,3
2813.90.90.00.11 Selenyum sülfür 0 0 0 0 0 0 3,7
2813.90.90.00.12 Arsenik sülfür 0 0 0 0 0 0 3,7
2813.90.90.00.19 Diğer ametallerin sülfürleri 0 0 0 0 0 0 3,7
2814.10.00.00.00 Susuz (saf) amonyak 0 0 0 0 0 2(2) 5,5(2)
2814.20.00.00.00 Amonyağın sulu çözeltileri 0 0 0 0 0 2 5,5
2815.11.00.00.00 Katı halde 0 0 0 0 0 2 5,5
2815.12.00.00.00 Suluçözeltileri (soda külsuyu veya sıvı soda) 0 0 0 0 0 2 5,5
2815.20.00.00.00 Potasyumhidroksit (kostikpotas) 0 0 0 0 0 2 5,5
2815.30.00.00.00 Sodyum veya potasyumun peroksitleri 0 0 0 0 0 1,9 5,5
2816.10.00.00.00 Magnezyumun hidroksit ve peroksiti 0 0 0 0 0 0 4,1
2816.40.00.00.00 Stronsiyum veya baryumun oksitleri, hidroksitleri ve peroksitleri 0 0 0 0 0 0 5,5
2817.00.00.10.00 Çinko oksit 0 0 0 0 0 2 5,5
2817.00.00.90.00 Çinko peroksit 0 0 0 0 0 2 5,5
2818.10.11.00.00 Toplam ağırlığın %50'sinden azının partikül boyu 10 mm'den fazla olanlar  0 0 0 0 0 1,7 5,2
2818.10.19.00.00 Toplam ağırlığın %50'si veya daha fazlasının partikül boyu 10 mm'den fazla olanlar 0 0 0 0 0 1,7 5,2
2818.10.91.00.00 Toplam ağırlığın %50'sinden azının partikül boyu 10 mm'den fazla olanlar  0 0 0 0 0 1,7 5,2
2818.10.99.00.00 Toplam ağırlığın %50'si veya daha fazlasının partikül boyu 10 mm'den fazla olanlar 0 0 0 0 0 1,7 5,2
2818.20.00.00.00 Aluminyum oksit (suni korendon hariç) 0 0 0 0 0 0 4
2818.30.00.00.00 Aluminyum hidroksit 0 0 0 0 5,5 5,5 5,5
2819.10.00.00.00 Krom trioksit 0 0 0 0 0 2 5,5
2819.90.10.00.00 Krom dioksit 0 0 0 0 0 0 3,7
2819.90.90.00.11 Krom III oksit (dikrom trioksit) (krom yeşili) (krom seski oksit) 0 0 0 0 0 2 5,5
2819.90.90.00.12 Krom hidroksitleri 0 0 0 0 0 2 5,5
2820.10.00.00.00 Manganez dioksit 0 0 0 0 0 1,8 5,3
2820.90.10.00.00 Ağırlık itibariyle % 77 veya daha fazla manganez içeren manganez oksit Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2820.90.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 2 5,5
2821.10.00.10.11 Kodeks evsafında olan demir oksitleri 0 0 0 0 0 0 4,6
2821.10.00.10.12 Kodeks evsafında olan demir hidroksitleri 0 0 0 0 0 0 4,6
2821.10.00.90.11 Kodeks evsafında olmayan demir oksitleri 0 0 0 0 0 0 4,6
2821.10.00.90.12 Kodeks  evsafında  olmayan  demir hidroksitleri 0 0 0 0 0 0 4,6
2821.20.00.10.00 Kodeks evsafında olanlar 0 0 0 0 0 0 4,6
2821.20.00.90.00 Kodeks evsafında olmayanlar 0 0 0 0 0 0 4,6
2822.00.00.00.11 Kobalt oksitleri  0 0 0 0 0 0 4,6
2822.00.00.00.12 Ticari kobalt oksitleri 0 0 0 0 0 0 4,6
2822.00.00.00.13 Kobalt hidroksitleri (hidratları) 0 0 0 0 0 0 4,6
2823.00.00.00.00 Titan oksitleri 0 0 0 0 0 2 5,5
2824.10.00.00.00 Kurşun monoksit [litarge (mürdesenk), massicot] 0 0 0 0 0 0 5,5
2824.90.00.00.11 Minyum (sülyen) (Pb3 O4) 0 0 0 0 0 0 5,5
2824.90.00.00.12 Minoranj 0 0 0 0 0 0 5,5
2824.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,5
2825.10.00.00.11 Hidrazin ve inorganik tuzları 0 0 0 0 0 1,9 5,5
2825.10.00.00.12 Hidroksilamin ve inorganik tuzları 0 0 0 0 0 1,9 5,5
2825.20.00.00.00 Lityum oksit ve hidroksit 0 0 0 0 0 0 5,3
2825.30.00.00.11 Vanadyum penta oksit 0 0 0 0 0 0 5,5
2825.30.00.00.19 Vanadyumun diğer oksitleri ve hidroksitler 0 0 0 0 0 0 5,5
2825.40.00.00.00 Nikel oksitleri ve hidroksitleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2825.50.00.00.11 Bakır I oksit ( kırmızı bakır oksit ) 0 0 0 0 0 0 3,2
2825.50.00.00.12 Bakır II oksit ( siyah bakır oksit ) 0 0 0 0 0 0 3,2
2825.50.00.00.13 Bakır hidroksitler 0 0 0 0 0 0 3,2
2825.60.00.00.11 Germanyum oksitleri  0 0 0 0 0 0 5,5
2825.60.00.00.12 Zirkonyum dioksit 0 0 0 0 0 0 5,5
2825.70.00.00.00 Molibden oksitleri ve hidroksitleri 0 0 0 0 0 0 5,3
2825.80.00.00.00 Antimon oksitleri 0 0 0 0 0 2 5,5
2825.90.11.00.00 Kalsiyum hidroksit (aşağıda belirtilen partikül formlarında olup kuru   ağırlık üzerinden hesaplandığında % 98 veya daha fazla saflıktaki; -75 mikrometreyi  aşan  partikül  boyuna  sahip   olup   ağırlık    itibariyle    % 1'den    fazla    olmayan   ve; -   1.3   mikrometreden    daha    düşük    partikül    boyuna    sahip    olup    ağırlık    itibariyle    % 4'ten    fazla   olmayan)                          Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2825.90.19.00.11 Kalsiyum oksit  0 0 0 0 0 0 4,6
2825.90.19.00.12 Kalsiyum peroksit 0 0 0 0 0 0 4,6
2825.90.20.00.00 Berilyum oksit ve hidroksit 0 0 0 0 0 0 5,3
2825.90.40.00.00 Tungsten oksit ve hidroksitleri 0 0 0 0 0 0 4,6
2825.90.60.00.00 Kadmiyum oksit Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2825.90.85.10.00 Kalay oksitleri 0 0 0 0 0 0 5,5
2825.90.85.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,5
2826.12.00.00.00 Aluminyum florür 0 0 0 0 0 0 5,3
2826.19.10.10.00 Amonyum florür 0 0 0 0 0 0 5,5
2826.19.10.90.00 Sodyum florür 0 0 0 0 0 0 5,5
2826.19.90.10.00 Potasyum florür 0 0 0 0 0 0 5,3
2826.19.90.90.11 Kalsiyum florür 0 0 0 0 0 0 5,3
2826.19.90.90.12 Baryum florür 0 0 0 0 0 0 5,3
2826.19.90.90.19 Diğer florürler 0 0 0 0 0 0 5,3
2826.30.00.00.00 Sodyum hekzafloraluminat (sentetik kriyolit) 0 0 0 0 0 0 5,5
2826.90.10.00.00 Dipotasyum hekzaflorzirkonat 0 0 0 0 0 0 5
2826.90.80.10.00 Potasyum florborat ve potasyumun diğer kompleks flor tuzları 0 0 0 0 0 0 5,5
2826.90.80.20.00 Amonyum florborat ve amonyumun diğer kompleks flor tuzları 0 0 0 0 0 0 5,5
2826.90.80.50.00 Sodyum florsilikat 0 0 0 0 0 0 5,5
2826.90.80.60.00 Potasyum florsilikat 0 0 0 0 0 0 5,5
2826.90.80.90.11 Sodyum floraluminat 0 0 0 0 0 0 5,5
2826.90.80.90.12 Sodyum florborat ve sodyumun diğer kompleks flor tuzları 0 0 0 0 0 0 5,5
2826.90.80.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,5
2827.10.00.00.00 Amonyum klorür (nişadır) 0 0 0 0 0 2 5,5
2827.20.00.00.00 Kalsiyum klorür 0 0 0 0 0 0 4,6
2827.31.00.00.00 Magnezyum klorür 0 0 0 0 0 0 4,6
2827.32.00.00.00 Aluminyum klorür 0 0 0 0 0 1,9 5,5
2827.35.00.00.00 Nikel klorür 0 0 0 0 0 0 5,5
2827.39.10.00.11 Kalay  II klorür 0 0 0 0 0 0 4,1
2827.39.10.00.12 Kalay IV  klorür 0 0 0 0 0 0 4,1
2827.39.20.00.11 Demir  II klorür 0 0 0 0 0 0 2,1
2827.39.20.00.12 Demir III klorür 0 0 0 0 0 0 2,1
2827.39.30.00.00 Kobalt klorür 0 0 0 0 0 0 5,5
2827.39.85.10.00 Mangan klorür 0 0 0 0 0 0 5,5
2827.39.85.20.11 Bizmut klorür 0 0 0 0 0 0 5,5
2827.39.85.20.12 Stronsiyum klorür 0 0 0 0 0 0 5,5
2827.39.85.20.13 Bakır klorür 0 0 0 0 0 0 5,5
2827.39.85.20.14 Kadmiyum klorür 0 0 0 0 0 0 5,5
2827.39.85.20.15 Kurşun klorür 0 0 0 0 0 0 5,5
2827.39.85.30.00 Antimon klorür 0 0 0 0 0 0 5,5
2827.39.85.40.00 Baryum klorür 0 0 0 0 0 0 5,5
2827.39.85.50.00 Çinko klorür 0 0 0 0 0 0 5,5
2827.39.85.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,5
2827.41.00.10.00 Bakır oksiklorür 0 0 0 0 0 0 3,2
2827.41.00.20.00 Bakır hidroksiklorür 0 0 0 0 0 0 3,2
2827.49.10.10.00 Kurşun oksiklorür 0 0 0 0 0 0 3,2
2827.49.10.20.00 Kurşun hidroksiklorür 0 0 0 0 0 0 3,2
2827.49.90.10.00 Kalay oksiklorür 0 0 0 0 0 0 5,3
2827.49.90.30.11 Kadmiyum oksiklorür 0 0 0 0 0 0 5,3
2827.49.90.30.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,3
2827.49.90.40.00 Baryum oksiklorür 0 0 0 0 0 0 5,3
2827.49.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,3
2827.51.00.00.11 Sodyum bromürler 0 0 0 0 0 0 5,5
2827.51.00.00.12 Potasyum bromürler 0 0 0 0 0 0 5,5
2827.59.00.10.00 Oksibromürler 0 0 0 0 0 0 5,5
2827.59.00.20.00 Diğer bromürler 0 0 0 0 0 0 5,5
2827.60.00.10.00 Sodyum iyodür ve oksiiyodür 0 0 0 0 0 0 5,5
2827.60.00.20.12 Lityum iyodür ve oksiiyodür 0 0 0 0 0 0 5,5
2827.60.00.20.13 Baryum iyodür ve oksiiyodür 0 0 0 0 0 0 5,5
2827.60.00.20.14 Magnezyum iyodür ve oksiiyodür 0 0 0 0 0 0 5,5
2827.60.00.20.15 Mangan iyodür ve oksiiyodür 0 0 0 0 0 0 5,5
2827.60.00.20.16 Demir iyodür ve oksiiyodür 0 0 0 0 0 0 5,5
2827.60.00.20.17 Çinko iyodür ve oksiiyodür 0 0 0 0 0 0 5,5
2827.60.00.20.18 Kobalt iyodür ve oksiiyodür 0 0 0 0 0 0 5,5
2827.60.00.30.00 Potasyum iyodür 0 0 0 0 0 0 5,5
2827.60.00.90.10 Diğer iyodür ve oksiiyodürler 0 0 0 0 0 0 5,5
2828.10.00.00.11 Ticari kalsiyum hipoklorit (kireç kaymağı) 0 0 0 0 0 0 5,5
2828.10.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,5
2828.90.00.10.11 Sodyum hipoklorit (Javel suyu) 0 0 0 0 0 0 5,5
2828.90.00.10.12 Potasyum hipoklorit 0 0 0 0 0 0 5,5
2828.90.00.10.19 Diğer hipokloritler 0 0 0 0 0 0 5,5
2828.90.00.21.00 Sodyum klorit 0 0 0 0 0 0 5,5
2828.90.00.29.00 Diğer kloritler 0 0 0 0 0 0 5,5
2828.90.00.30.00 Hipobromitler 0 0 0 0 0 0 5,5
2829.11.00.00.00 Sodyum klorat 0 0 0 0 0 0 5,5
2829.19.00.00.11 Amonyum klorat  0 0 0 0 0 0 5,5
2829.19.00.00.12 Potasyum klorat 0 0 0 0 0 0 5,5
2829.19.00.00.13 Baryum klorat  0 0 0 0 0 0 5,5
2829.19.00.00.19 Diğer kloratlar  0 0 0 0 0 0 5,5
2829.90.10.10.00 Amonyum perklorat 0 0 0 0 0 0 4,8
2829.90.10.20.11 Sodyum perklorat 0 0 0 0 0 0 4,8
2829.90.10.20.19 Diğer perkloratlar 0 0 0 0 0 0 4,8
2829.90.40.00.00 Potasyum ve sodyum bromatlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2829.90.80.10.12 Lityum iyodat ve periyodat 0 0 0 0 0 0 5,5
2829.90.80.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,5
2829.90.80.20.00 Sodyum iyodat ve periyodat 0 0 0 0 0 0 5,5
2829.90.80.30.11 Diğer iyodatlar 0 0 0 0 0 0 5,5
2829.90.80.30.12 Diğer periyodatlar 0 0 0 0 0 0 5,5
2830.10.00.00.11 Sodyum sülfür 0 0 0 0 0 2 5,5
2830.10.00.00.12 Sodyum hidrojen sülfür(sodyum hidrosülfür) 0 0 0 0 0 2 5,5
2830.90.11.10.00 Demir sülfürler 0 0 0 0 0 0 4,6
2830.90.11.20.00 Kalsiyum ve antimuan sülfür 0 0 0 0 0 0 4,6
2830.90.85.10.11 Potasyum sülfürler 0 0 0 0 0 0 5,5
2830.90.85.10.12 Kalay sülfürler 0 0 0 0 0 0 5,5
2830.90.85.10.13 Potasyum polisülfürler 0 0 0 0 0 0 5,5
2830.90.85.10.14 Kalay polisülfürler 0 0 0 0 0 0 5,5
2830.90.85.20.00 Kalsiyum, antimuan polisülfür 0 0 0 0 0 0 5,5
2830.90.85.30.00 Sodyum polisülfür 0 0 0 0 0 0 5,5
2830.90.85.90.11 Baryum sülfürler 0 0 0 0 0 0 5,5
2830.90.85.90.13 Amonyum hidrosülfür 0 0 0 0 0 0 5,5
2830.90.85.90.14 Amonyum sülfür 0 0 0 0 0 0 5,5
2830.90.85.90.19 Diğer sülfürler 0 0 0 0 0 0 5,5
2830.90.85.90.21 Baryum polisülfür 0 0 0 0 0 0 5,5
2830.90.85.90.22 Demir polisülfür 0 0 0 0 0 0 5,5
2830.90.85.90.23 Amonyum polisülfür 0 0 0 0 0 0 5,5
2830.90.85.90.29 Diğer polisülfürler 0 0 0 0 0 0 5,5
2831.10.00.00.11 Sodyum ditiyonit (sodyum hidrosülfit) 0 0 0 0 0 0 5,5
2831.10.00.00.12 Sodyum sülfoksilat 0 0 0 0 0 0 5,5
2831.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,5
2832.10.00.00.11 Sodyum sülfit 0 0 0 0 0 0 5,5
2832.10.00.00.12 Sodyum bisülfit (sodyum hidrojen sülfit) 0 0 0 0 0 0 5,5
2832.10.00.00.13 Sodyum metabisülfit (disodyum disülfit) 0 0 0 0 0 0 5,5
2832.20.00.10.00 Amonyum sülfit 0 0 0 0 0 0 5,5
2832.20.00.90.11 Potasyum sülfitler 0 0 0 0 0 0 5,5
2832.20.00.90.19 Diğer sülfitler 0 0 0 0 0 0 5,5
2832.30.00.10.00 Sodyum tiyosülfat 0 0 0 0 0 0 5,5
2832.30.00.20.00 Amonyum tiyosülfat 0 0 0 0 0 0 5,5
2832.30.00.90.00 Diğer tiyosülfatlar  0 0 0 0 0 0 5,5
2833.11.00.00.00 Disodyum sülfat (sodyum sülfat) 0 0 0 0 0 0 5,5
2833.19.00.00.11 Sodyum bisülfat(sodyum hidrojen sülfat) 0 0 0 0 0 0 5,5
2833.19.00.00.12 Sodyum pirosülfat ( disodyum disülfat ) 0 0 0 0 0 0 5,5
2833.21.00.00.00 Magnezyum sülfat 0 0 0 0 0 0 5,5
2833.22.00.00.00 Aluminyum sülfat 0 0 0 0 0 0 5,5
2833.24.00.00.00 Nikel sülfatlar 0 0 0 0 0 0 5
2833.25.00.10.00 Bakır I sülfat 0 0 0 0 0 0 3,2
2833.25.00.20.00 Bakır II sülfat (göz taşı)  0 0 0 0 0 0 3,2
2833.27.00.00.00 Baryum sülfat 0 0 0 0 0 0 5,5
2833.29.20.10.00 Kadmiyum sülfat 0 0 0 0 0 0 5,5
2833.29.20.20.00 Krom sülfat 0 0 0 0 0 0 5,5
2833.29.20.30.00 Çinko sülfat 0 0 0 0 0 0 5,5
2833.29.30.00.00 Kobalt sülfat, titan sülfat 0 0 0 0 0 0 5,3
2833.29.60.00.00 Kurşun sülfat 0 0 0 0 0 0 4,6
2833.29.80.00.11 Manganez sülfat (mangansülfat) 0 0 0 0 0 0 5
2833.29.80.00.12 Aluminyum magnezyum sülfat 0 0 0 0 0 0 5
2833.29.80.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5
2833.30.00.10.00 Aluminyum amonyum sülfat (amonyak şapı) 0 0 0 0 0 0 5,5
2833.30.00.20.00 Aluminyum potasyum sülfat (potas şapı) 0 0 0 0 0 0 5,5
2833.30.00.90.11 Aluminyum sodyum sülfatlar (soda şapı) 0 0 0 0 0 0 5,5
2833.30.00.90.12 Krom potasyum sülfat ( krom şapı ) 0 0 0 0 0 0 5,5
2833.30.00.90.13 Amonyum krom sülfat(amonyaklı krom şapı) 0 0 0 0 0 0 5,5
2833.30.00.90.14 Amonyum  demir   bisülfat  (amonyaklı   demir   şapı) 0 0 0 0 0 0 5,5
2833.30.00.90.15 Demir III potasyum sülfat(potaslı demir şapı) 0 0 0 0 0 0 5,5
2833.30.00.90.19 Diğer şaplar 0 0 0 0 0 0 5,5
2833.40.00.10.00 Sodyum 0 0 0 0 0 0 5,5
2833.40.00.20.00 Amonyum 0 0 0 0 0 0 5,5
2833.40.00.30.00 Potasyum 0 0 0 0 0 0 5,5
2834.10.00.10.00 Baryum 0 0 0 0 0 1,9 5,5
2834.10.00.20.11 Potasyum nitrit 0 0 0 0 0 1,9 5,5
2834.10.00.20.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,9 5,5
2834.10.00.30.00 Bakır, magnezyum, lityum 0 0 0 0 0 1,9 5,5
2834.10.00.40.11 Kadmiyum nitrit 0 0 0 0 0 1,9 5,5
2834.10.00.40.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,9 5,5
2834.10.00.50.00 Sodyum 0 0 0 0 0 1,9 5,5
2834.10.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,9 5,5
2834.21.00.00.00 Potasyum nitrat 0 0 0 0 0 0 5,5
2834.29.20.10.00 Baryum nitrat 0 0 0 0 0 0 5,5
2834.29.20.20.00 Kadmiyum nitrat 0 0 0 0 0 0 5,5
2834.29.20.30.11 Berilyum nitrat 0 0 0 0 0 0 5,5
2834.29.20.30.12 Kobalt nitrat 0 0 0 0 0 0 5,5
2834.29.20.30.13 Nikel nitrat 0 0 0 0 0 0 5,5
2834.29.20.40.00 Kurşun 0 0 0 0 0 0 5,5
2834.29.40.00.00 Bakır nitratlar 0 0 0 0 0 0 4,6
2834.29.80.11.00 Ağırlıkça % 16 veya daha az azot içeren 0 0 0 0 0 0 3
2834.29.80.12.00 Tablet,  pastil  ve diğer  benzeri  şekillerde  olanlar  ile  ambalajlı brüt  ağırlığı  en  fazla 10  kg.  olanlar 0 0 0 0 0 0 3
2834.29.80.19.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
2834.29.80.20.11 Magnezyum nitrat 0 0 0 0 0 0 3
2834.29.80.20.12 Lityum nitrat 0 0 0 0 0 0 3
2834.29.80.30.00 Uranyum nitrat 0 0 0 0 0 0 3
2834.29.80.40.00 Bazik bizmut nitrat 0 0 0 0 0 0 3
2834.29.80.50.00 Bizmut nitrat 0 0 0 0 0 0 3
2834.29.80.90.00 Diğer nitratlar 0 0 0 0 0 0 3
2835.10.00.10.11 Sodyum fosfit ve hipofosfit 0 0 0 0 0 2 5,5
2835.10.00.10.12 Kalsiyum fosfit ve hipofosfit 0 0 0 0 0 2 5,5
2835.10.00.20.00 Potasyum fosfit ve hipofosfit 0 0 0 0 0 2 5,5
2835.10.00.90.00 Diğer fosfitler ve hipofosfitler 0 0 0 0 0 2 5,5
2835.22.00.00.11 Monosodyum fosfat 0 0 0 0 0 2 5,5
2835.22.00.00.12 Disodyum fosfat 0 0 0 0 0 2 5,5
2835.24.00.00.00 Potasyum fosfatlar 0 0 0 0 0 2 5,5
2835.25.00.00.00 Kalsiyum   hidrojen  ortofosfat   (dikalsiyumfosfat) 0 0 0 0 0 2 5,5
2835.26.00.00.00 Diğer kalsiyum fosfatlar 0 0 0 0 0 2 5,5
2835.29.10.00.00 Triamonyum fosfat 0 0 0 0 0 1,8 5,3
2835.29.30.00.00 Trisodyum fosfat 0 0 0 0 0 2 5,5
2835.29.90.10.00 Demir fosfatlar 0 0 0 0 0 2 5,5
2835.29.90.20.00 Sodyum fosfatlar 0 0 0 0 0 2 5,5
2835.29.90.90.00 Diğer fosfatlar 0 0 0 0 0 2 5,5
2835.31.00.00.00 Sodyum trifosfat (sodyum tripolifosfat) 0 0 0 0 0 2 5,5
2835.39.00.10.00 Sodyum ve kalsiyum polifosfatlar 0 0 0 0 0 2 5,5
2835.39.00.20.00 Potasyum polifosfatlar 0 0 0 0 0 2 5,5
2835.39.00.90.00 Diğer polifosfatlar 0 0 0 0 0 2 5,5
2836.20.00.00.11 Susuz disodyum karbonat (dehidrate) 0 0 0 0 0 2 5,5
2836.20.00.00.12 Kristal sulu  disodyum  karbonat  (çamaşır sodası) 0 0 0 0 0 2 5,5
2836.30.00.00.00 Sodyum  hidrojen  karbonat  (sodyum  bikarbonat) 0 0 0 0 0 0 5,5
2836.40.00.00.11 Potasyum karbonat ( potas ) 0 0 0 0 0 2 5,5
2836.40.00.00.12 Potasyum    bikarbonat   (potasyum   hidrojen    karbonat) 0 0 0 0 0 2 5,5
2836.50.00.00.00 Kalsiyum karbonat 0 0 0 0 0 0 5
2836.60.00.00.00 Baryum karbonat 0 0 0 0 0 2 5,5
2836.91.00.00.00 Lityum karbonatlar 0 0 0 0 0 0 5,5
2836.92.00.00.00 Stronsiyum karbonat 0 0 0 0 0 0 5,5
2836.99.11.10.00 Magnezyum karbonat 0 0 0 0 0 0 3,7
2836.99.11.20.00 Bakır karbonat 0 0 0 0 0 0 3,7
2836.99.17.10.00 Manganez karbonatlar 0 0 0 0 0 0 5,5
2836.99.17.20.00 Demir II karbonat(FeCO3) 0 0 0 0 0 0 5,5
2836.99.17.30.00 Bizmut karbonat (bazik bizmut karbonat) 0 0 0 0 0 0 5,5
2836.99.17.40.00 Amonyum bikarbonat 0 0 0 0 0 0 5,5
2836.99.17.50.00 Diğer amonyum karbonatlar 0 0 0 0 0 0 5,5
2836.99.17.60.00 Kurşun karbonatlar 0 0 0 0 0 0 5,5
2836.99.17.90.11 Berilyum karbonatlar 0 0 0 0 0 0 5,5
2836.99.17.90.12 Kobalt karbonatlar 0 0 0 0 0 0 5,5
2836.99.17.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,5
2836.99.90.10.00 Sodyum perkarbonatlar 0 0 0 0 0 0 5,5
2836.99.90.20.00 Potasyum perkarbonatlar 0 0 0 0 0 0 5,5
2836.99.90.30.00 Baryum perkarbonatlar 0 0 0 0 0 0 5,5
2836.99.90.90.00 Diğer perkarbonatlar 0 0 0 0 0 0 5,5
2837.11.00.00.11 Sodyum siyanürler 0 0 0 0 0 0 5,5
2837.11.00.00.12 Sodyum oksisiyanürler 0 0 0 0 0 0 5,5
2837.19.00.20.11 Kadmiyum siyanür 0 0 0 0 0 0 5,5
2837.19.00.20.12 Kalsiyum siyanür 0 0 0 0 0 0 5,5
2837.19.00.30.00 Potasyum siyanür 0 0 0 0 0 0 5,5
2837.19.00.40.00 Amonyum siyanür 0 0 0 0 0 0 5,5
2837.19.00.90.11 Çinko siyanürler 0 0 0 0 0 0 5,5
2837.19.00.90.12 Bakır  siyanürler  0 0 0 0 0 0 5,5
2837.19.00.90.14 Nikel siyanürler 0 0 0 0 0 0 5,5
2837.19.00.90.16 Kobalt siyanürler 0 0 0 0 0 0 5,5
2837.19.00.90.17 Kadmiyum (di, tri, tetra) siyanürler 0 0 0 0 0 0 5,5
2837.19.00.90.19 Diğer siyanürler 0 0 0 0 0 0 5,5
2837.20.00.20.11 Kompleks kadmiyum siyanürler 0 0 0 0 0 0 5,5
2837.20.00.20.12 Kompleks kalsiyum siyanürler 0 0 0 0 0 0 5,5
2837.20.00.30.11 Sodyum ferrosiyanür 0 0 0 0 0 0 5,5
2837.20.00.30.19 Diğer kompleks sodyum siyanürleri 0 0 0 0 0 0 5,5
2837.20.00.40.11 Potasyum ferrosiyanür 0 0 0 0 0 0 5,5
2837.20.00.40.12 Potasyum ferrisiyanür 0 0 0 0 0 0 5,5
2837.20.00.40.13 Diğer kompleks potasyum siyanürler 0 0 0 0 0 0 5,5
2837.20.00.40.14 Kompleks amonyum siyanürler 0 0 0 0 0 0 5,5
2837.20.00.90.00 Diğer kompleks siyanürler 0 0 0 0 0 0 5,5
2839.11.00.00.00 Sodyum metasilikatlar 0 0 0 0 0 0 5
2839.19.00.00.11 Sodyum silikat(su camı veya cam suyu) 0 0 0 0 0 0 5
2839.19.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5
2839.90.00.10.00 Potasyum 0 0 0 0 0 0 5
2839.90.00.20.00 Ticari alkali metal silikatlar 0 0 0 0 0 0 5
2839.90.00.90.11 Kurşun silikat 0 0 0 0 0 0 5
2839.90.00.90.12 Zirkonyum silikat 0 0 0 0 0 0 5
2839.90.00.90.13 Çöktürülmüş kalsiyum silikat  0 0 0 0 0 0 5
2839.90.00.90.15 Diğer silikatlar 0 0 0 0 0 0 5
2840.11.00.00.00 Anhidrit Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2840.19.10.00.00 Disodyum tetraborat pentahidrat Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2840.19.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,3
2840.20.10.00.00 Sodyum boratlar (anhidrit) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2840.20.90.10.00 Amonyum boratlar 0 0 0 0 0 0 5,3
2840.20.90.90.00 Diğer boratlar 0 0 0 0 0 0 5,3
2840.30.00.10.11 Sodyum perborat monohidrat 0 0 0 0 0 0 5,5
2840.30.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,5
2840.30.00.20.00 Amonyum perborat 0 0 0 0 0 0 5,5
2840.30.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,5
2841.30.00.00.00 Sodyum dikromat 0 0 0 0 0 0 5,5
2841.50.00.10.00 Potasyum dikromat 0 0 0 0 0 0 5,5
2841.50.00.90.11 Sodyum kromat 0 0 0 0 0 0 5,5
2841.50.00.90.12 Potasyum kromat 0 0 0 0 0 0 5,5
2841.50.00.90.13 Amonyum kromat 0 0 0 0 0 0 5,5
2841.50.00.90.14 Baryum kromat 0 0 0 0 0 0 5,5
2841.50.00.90.19 Diğer kromatlar 0 0 0 0 0 0 5,5
2841.50.00.90.29 Diğer dikromatlar 0 0 0 0 0 0 5,5
2841.50.00.90.31 Peroksikromatlar 0 0 0 0 0 0 5,5
2841.61.00.00.00 Potasyum permanganat 0 0 0 0 0 2 5,5
2841.69.00.00.11 Manganitler 0 0 0 0 0 0 5,5
2841.69.00.00.12 Manganatlar 0 0 0 0 0 0 5,5
2841.69.00.00.19 Diğer permanganatlar  0 0 0 0 0 0 5,5
2841.70.00.10.00 Amonyum molibdat 0 0 0 0 0 0 5,5
2841.70.00.90.11 Sodyum molibdat 0 0 0 0 0 0 5,5
2841.70.00.90.19 Diğer molibdatlar 0 0 0 0 0 0 5,5
2841.80.00.00.00 Tungstatlar (volframatlar) 0 0 0 0 0 0 5,5
2841.90.30.10.00 Zinkatlar 0 0 0 0 0 0 4,6
2841.90.30.20.00 Vanadatlar  0 0 0 0 0 0 4,6
2841.90.85.10.00 Antimonatlar 0 0 0 0 0 0 5,5
2841.90.85.20.00 Baryum aluminat ve kobalt aluminat 0 0 0 0 0 0 5,5
2841.90.85.30.13 Sodyum aluminat 0 0 0 0 0 0 5,5
2841.90.85.30.19 Diğer aluminatlar 0 0 0 0 0 0 5,5
2841.90.85.90.11 Sodyum stanat 0 0 0 0 0 0 5,5
2841.90.85.90.19 Diğerleri  0 0 0 0 0 0 5,5
2842.10.00.00.00 Kompleks  veya  çift silikatlar  (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın alumina silikatlar dahil)              0 0 0 0 0 0 5,5
2842.90.10.00.11 Selen asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları 0 0 0 0 0 0 5,3
2842.90.10.00.12 Tellür asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları 0 0 0 0 0 0 5,3
2842.90.80.11.00 Sodyum arsenit 0 0 0 0 0 0 5,5
2842.90.80.12.00 Sodyum arsenat 0 0 0 0 0 0 5,5
2842.90.80.14.11 Kalsiyum arsenit   0 0 0 0 0 0 5,5
2842.90.80.14.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,5
2842.90.80.15.00 Kurşun, bakır arsenit ve arsenatlar 0 0 0 0 0 0 5,5
2842.90.80.16.00 Diğer arsenit ve arsenatlar 0 0 0 0 0 0 5,5
2842.90.80.91.00 Demir amonyum klorür 0 0 0 0 0 0 5,5
2842.90.80.92.00 Fülminatlar, siyanatlar ve tiyosiyanatlar 0 0 0 0 0 0 5,5
2842.90.80.99.11 Kompleks veya çift fosfatlar 0 0 0 0 0 0 5,5
2842.90.80.99.12 Kompleks veya çift karbonatlar 0 0 0 0 0 0 5,5
2842.90.80.99.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,5
2843.10.10.00.00 Gümüş (Purotargol) 0 0 0 0 0 0 5,3
2843.10.90.00.11 Kolloidal altın  0 0 0 0 0 0 3,7
2843.10.90.00.12 Kolloidal platin 0 0 0 0 0 0 3,7
2843.21.00.00.00 Gümüş nitrat 0 0 0 0 0 0 5,5
2843.29.00.10.11 Gümüş siyanürler 0 0 0 0 0 0 5,5
2843.29.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,5
2843.29.00.20.00 Diğer gümüş bileşikleri 0 0 0 0 0 0 5,5
2843.30.00.00.00 Altın bileşikleri 0 0 0 0 0 0 3
2843.90.10.00.00 Amalgamlar 0 0 0 0 0 0 5,3
2843.90.90.10.00 Potasyum ve baryumun platin  siyanürleri 0 0 0 0 0 0 3
2843.90.90.20.11 Platin tuzları 0 0 0 0 0 0 3
2843.90.90.20.12 Paleadyum tuzları 0 0 0 0 0 0 3
2843.90.90.20.13 Osmiyum tuzları 0 0 0 0 0 0 3
2843.90.90.20.14 İridyum tuzları 0 0 0 0 0 0 3
2843.90.90.20.15 Radyum tuzları 0 0 0 0 0 0 3
2843.90.90.20.16 Rutenyum tuzları 0 0 0 0 0 0 3
2843.90.90.90.00 Kıymetli metallerin diğer bileşikleri 0 0 0 0 0 0 3
2844.10.10.00.00 Ham; döküntü ve hurdalar (EURATOM) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2844.10.30.00.00 İşlenmiş (EURATOM)  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2844.10.50.00.00 Ferro uranyum Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2844.10.90.00.00 Diğerleri (EURATOM) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2844.20.25.00.00 Ferro uranyum Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2844.20.35.00.00 Diğerleri (EURATOM) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2844.20.51.00.00 Ferro uranyum Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2844.20.59.00.00 Diğerleri (EURATOM) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2844.20.99.00.00 Diğerleri  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2844.30.11.00.00 Sermetler 0 0 0 0 5,5(3) 5,5(3) 5,5
2844.30.19.10.00 U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum 0 0 0 0 2,9 2,9 2,9
2844.30.19.20.00 U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyumun bileşikleri 0 0 0 0 2,9 2,9 2,9
2844.30.19.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 2,9 2,9 2,9
2844.30.51.00.00 Sermetler 0 0 0 0 5,5(4) 5,5(4) 5,5
2844.30.55.10.00 Toryum Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2844.30.55.20.00 Toryum bileşikleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2844.30.55.30.00 Toryum izotopları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2844.30.61.10.00 Toryum Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2844.30.61.20.00 Toryum bileşikleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2844.30.61.30.00 Toryum izotopları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2844.30.69.10.00 Toryum  0 0 0 0 0 0 1,5 (2)
2844.30.69.20.00 Toryum bileşikleri  0 0 0 0 0 0 1,5 (2)
2844.30.69.30.00 Toryum izotopları  0 0 0 0 0 0 1,5 (2)
2844.30.91.00.00 Toryum veya U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyumdan olanlar (birbirleriyle karıştırılmış olsun olmasın) (toryum tuzları hariç) (EURATOM) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2844.30.99.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2844.40.10.10.00 Ferro-uranyum Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2844.40.10.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2844.40.20.00.11 Radyoaktif iyot Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2844.40.20.00.12 Radyoaktif fosfor Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2844.40.20.00.13 Radyoaktif karbon Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2844.40.20.00.14 Radyoaktif kobalt Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2844.40.20.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2844.40.30.00.00 Suni radyoaktif izotopların bileşikleri (EURATOM) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2844.40.80.10.00 Radyoaktif bileşiklerle radyoaktif hale getirilmiş ''luminofor'' olarak kullanılacak cinsten inorganik bileşikler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2844.40.80.90.11 Uranyum izotopu Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2844.40.80.90.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2844.50.00.00.00 Nükleer reaktörlerin kullanılmış (radyasyon yayan) yakıt elementleri (kartuşlar) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2845.10.00.00.00 Ağır su (döteryum oksit) (EURATOM) 0 0 0 0 5,5 5,5 5,5
2845.90.10.00.11 Dötere organik bileşikler 0 0 0 0 5,5 5,5 5,5
2845.90.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 5,5 5,5 5,5
2845.90.90.00.11 Tirityumlu bileşikler 0 0 0 0 0 0 5,5
2845.90.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,5
2846.10.00.00.00 Seryum bileşikleri 0 0 0 0 0 0 3,2
2846.90.00.00.11 İnorganik bileşikler 0 0 0 0 0 0 3,2
2846.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,2
2847.00.00.10.00 Perhidrol (en az % 30 H2O2 içeren) 0 0 0 0 0 0 5,5
2847.00.00.90.11 Katı hidrojen peroksit 0 0 0 0 0 0 5,5
2847.00.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,5
2848.00.00.10.00 Bakır fosfür (ağırlık itibariyle % 15' den fazla fosfor içerenler) 0 0 0 0 0 0 5,5
2848.00.00.20.00 Saf çinko fosfür 0 0 0 0 0 0 5,5
2848.00.00.30.00 Saf  olmayan çinko fosfür 0 0 0 0 0 0 5,5
2848.00.00.90.00 Diğer fosfürler 0 0 0 0 0 0 5,5
2849.10.00.00.00 Kalsiyum karbür 0 0 0 0 0 0 5,5
2849.20.00.00.00 Silisyum karbür 0 0 0 0 0 2 5,5
2849.90.10.00.00 Bor karbür 0 0 0 0 0 0 4,1
2849.90.30.00.00 Tungsten karbür 0 0 0 0 0 2 5,5
2849.90.50.00.11 Aluminyum karbür 0 0 0 0 0 0 5,5
2849.90.50.00.12 Krom karbür 0 0 0 0 0 0 5,5
2849.90.50.00.13 Molibden karbür 0 0 0 0 0 0 5,5
2849.90.50.00.14 Vanadyum karbür 0 0 0 0 0 0 5,5
2849.90.50.00.15 Tantal karbür 0 0 0 0 0 0 5,5
2849.90.50.00.16 Titan karbür 0 0 0 0 0 0 5,5
2849.90.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,3
2850.00.20.00.00 Hidrürler; nitrürler 0 0 0 0 0 0 4,6
2850.00.60.10.11 Sodyum azotür 0 0 0 0 0 0 5,5
2850.00.60.10.19 Diğer azotürler 0 0 0 0 0 0 5,5
2850.00.60.20.00 Silüsürler 0 0 0 0 0 2 5,5
2850.00.90.00.00 Borürler 0 0 0 0 0 0 5,3
2852.10.00.11.00 Civa oksitleri 0 0 0 0 0 0 5,5
2852.10.00.12.11 Civa (I) klorür (kalomel) 0 0 0 0 0 0 5,5
2852.10.00.12.12 Civa (II) klorür (süblime) 0 0 0 0 0 0 5,5
2852.10.00.12.13 Civa oksiklorür 0 0 0 0 0 0 5,5
2852.10.00.13.00 Civa hidroksiklorür 0 0 0 0 0 0 5,5
2852.10.00.14.00 Civa iyodürler ve oksiiyodürler  0 0 0 0 0 0 5,5
2852.10.00.15.00 Civa sülfir ve polisülfür 0 0 0 0 0 0 5,5
2852.10.00.16.00 Bazik cıva sülfat 0 0 0 0 0 0 5,5
2852.10.00.17.00 Bazik olmayan cıva sülfat 0 0 0 0 0 0 5,5
2852.10.00.18.00 Civa nitratlar 0 0 0 0 0 0 5,5
2852.10.00.21.00 Civa polifosfatlar 0 0 0 0 0 0 5,5
2852.10.00.22.11 Saf  kompleks civa siyanür 0 0 0 0 0 0 5,5
2852.10.00.22.12 Civa tetra siyanür 0 0 0 0 0 0 5,5
2852.10.00.22.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,5
2852.10.00.23.11 Saf  olmayan kompleks civa siyanür 0 0 0 0 0 0 5,5
2852.10.00.23.12 Civa tetra siyanür 0 0 0 0 0 0 5,5
2852.10.00.23.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,5
2852.10.00.24.00 Civa fülminat, siyanat ve tiyosiyanat  0 0 0 0 0 0 5,5
2852.10.00.25.00 Civa kromat,  dikromat ve peroksikromat 0 0 0 0 0 0 5,5
2852.10.00.26.00 Civanın kompleks veya çift silikatları   0 0 0 0 0 0 5,5
2852.10.00.27.00 Civa arsenitler ve arsenatlar 0 0 0 0 0 0 5,5
2852.10.00.28.00 Kıymetli metallerin civalı bileşikleri  0 0 0 0 0 0 5,5
2852.10.00.31.00 Civa fosfürler  0 0 0 0 0 0 5,5
2852.10.00.32.00 Civa karbürler 0 0 0 0 0 0 5,5
2852.10.00.33.00 Civa hidrürleri ve civa nitrürleri 0 0 0 0 0 0 5,5
2852.10.00.34.00 Civa azotürleri 0 0 0 0 0 0 5,5
2852.10.00.35.00 Civa silüsürler  0 0 0 0 0 0 5,5
2852.10.00.36.00 Civa borürler 0 0 0 0 0 0 5,5
2852.10.00.37.00 Civalı aminoklorür  0 0 0 0 0 0 5,5
2852.10.00.38.00 Civalı organik bileşikler 0 0 0 0 0 0 5,5
2852.10.00.99.11 Civa II oksisiyanür 0 0 0 0 0 0 5,5
2852.10.00.99.12 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,5
2852.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,5
2853.00.10.00.00 Damıtılmış   veya  iletkenlik  suyu  ve  benzeri  saflıktaki su 0 0 0 0 0 0 2,7
2853.00.30.00.00 Sıvı hava (içindeki asal gazlar alınmış olsun olmasın); sıkıştırılmış hava 0 0 0 0 0 0 4,1
2853.00.50.00.00 Siyanojen klorür 0 0 0 0 0 0 5,5
2853.00.90.10.00 Kalaylı bakır amalgamları 0 0 0 0 0 0 5,5
2853.00.90.20.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,5
(1) Gümrük vergisi % 3 uygulanır.
(2) Gümrük vergisi % 0 uygulanır.
(3) U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum veya bunun bileşiklerini içerenlerin(işlenmemiş olanlar hariç) gümrük vergisi % 0 olarak uygulanır 
(4) Toryum veya bunun bileşiklerini içerenler (işlenmemiş olanlar hariç) gümrük vergisi % 0 uygulanır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *