15 Aralık 2015 Salı

fasil 29 gumruk vergisi oranlari

Fasıl 29 Gümrük Vergisi Oranları

II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 
SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler 
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
4
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 2 3 5 6 7 8
2901.10.00.10.11 Bütanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2901.10.00.10.19 Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus diğer   doymuş asiklik hidrokarbonlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2901.10.00.90.11 Hekzan Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2901.10.00.90.12 Heptan Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2901.10.00.90.13 Pentan Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2901.10.00.90.19 Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2901.21.00.00.11 Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2901.21.00.00.19 Diğer amaçlar için kullanılanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2901.22.00.00.11 Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2901.22.00.00.19 Diğer amaçlar için kullanılanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2901.23.00.00.00 Büten (bütilen) ve izomerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2901.24.00.00.00 1,3 - Butadien ve izopren Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2901.29.00.10.00 Terpenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2901.29.00.90.11 Diğer alkenler (diğer olefinler) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2901.29.00.90.12 Asetilen Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2901.29.00.90.13 1,2 Butadien Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2901.29.00.90.14 3 - Metil - 1,2 - butadien Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2901.29.00.90.19 Diğer alkinler (diğer asetilenler) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2902.11.00.00.00 Siklohekzan Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2902.19.00.00.11 Pinen Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2902.19.00.00.12 Kamfen Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2902.19.00.00.13 Dipenten (limonen dahil) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2902.19.00.00.19 Diğer sikloterpenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2902.19.00.00.21 Siklohekzen Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2902.19.00.00.29 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2902.20.00.00.00 Benzen (benzol) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2902.30.00.00.00 Toluen (toluol): Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2902.41.00.00.00 o - Ksilen Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2902.42.00.00.00 m - Ksilen Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2902.43.00.00.00 p - Ksilen Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2902.44.00.00.00 Ksilen izomerleri karışımları: Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2902.50.00.00.00 Stiren (vinil benzen) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2902.60.00.00.00 Etilbenzen Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2902.70.00.00.00 Kümen (izopropil benzen) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2902.90.00.11.00 Naftalen Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2902.90.00.12.00 Antrasen Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2902.90.00.21.00 Difenil Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2902.90.00.22.00 Terfeniller Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2902.90.00.91.00 Difenilmetan Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2902.90.00.99.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2903.11.00.00.11 Metil klorür 0 0 0 0 0 2 5,5
2903.11.00.00.12 Etil klorür 0 0 0 0 0 2 5,5
2903.12.00.00.00 Diklorometan (metilen klorür) 0 0 0 0 0 2 5,5
2903.13.00.00.00 Kloroform (triklorometan) 0 0 0 0 0 2 5,5
2903.14.00.00.00 Karbon tetraklorür 0 0 0 0 0 2 5,5
2903.15.00.00.00 Etilen diklorür (ISO) (1,2 -Dikloroetan) 0 0 0 0 0 2 5,5
2903.19.10.00.00 1,1,1- Trikloroetan (metilkloroform) 0 0 0 0 0 2 5,5
2903.19.80.00.11 Hekzakloretan 0 0 0 0 0 2 5,5
2903.19.80.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 2 5,5
2903.21.00.00.00 Vinil klorür (kloroetilen) 0 0 0 0 0 2 5,5
2903.22.00.00.00 Trikloroetilen 0 0 0 0 0 2 5,5
2903.23.00.00.00 Tetrakloroetilen (perkloroetilen) 0 0 0 0 0 2 5,5

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *