14 Aralık 2015 Pazartesi

fasil 68 gumruk vergisi oranlari


Fasıl 68 Gümrük Vergisi OranlarıII SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 
SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler 
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
4
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 2 3 5 6 7 8
6801.00.00.00.00 Tabii taşlardan kaldırım taşları ve kaldırım kenar taşları ile  döşeme taşları (kayagan taşından olanlar hariç) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6802.10.00.10.00 Kayagan taşından mozaik için küpler ve benzerleri ve suni olarak boyanmış granüller,küçük parçalar ve tozlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6802.10.00.90.11 Kalkerli taşlardan veya su mermerinden Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6802.10.00.90.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6802.21.00.00.11 Yontulmuş veya kesilmiş mermer  0 0 0 0 0 0 1,7
6802.21.00.00.12 Yontulmuş veya kesilmiş traverten 0 0 0 0 0 0 1,7
6802.21.00.00.13 Yontulmuş veya kesilmiş su mermeri 0 0 0 0 0 0 1,7
6802.21.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
6802.23.00.00.00 Granit 0 0 0 0 0 0 1,7
6802.29.00.10.00 Diğer kalkerli taşlar 0(1) 0 0 0 0 0 1,7
6802.29.00.90.00 Diğerleri 0(1) 0 0 0 0 0 1,7
6802.91.00.00.11 Heykeltraşlık sanatına göre yontulmuş mermerden salon süs eşyaları 0 0 0 0 0 0 1,7
6802.91.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
6802.92.00.00.00 Diğer kalkerli taşlar  0 0 0 0 0 0 1,7
6802.93.10.00.00 Net ağırlığı 10 kg. veya daha fazla olan, cilalanmış, dekore  edilmiş veya başka şekilde işlenmiş fakat yontulmamış olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6802.93.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
6802.99.10.00.00 Net ağırlığı 10 kg. veya daha fazla olan, cilalanmış, dekore  edilmiş veya başka şekilde işlenmiş fakat yontulmamış olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6802.99.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
6803.00.10.00.00 Çatı ve duvar kaplamalarında kullanılanlar  0 0 0 0 0 0 1,7
6803.00.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
6804.10.00.00.11 Değirmen taşları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6804.10.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6804.21.00.00.11 Bileği taşları 0 0 0 0 0 0 1,7
6804.21.00.00.12 Matkap uçları 0 0 0 0 0 0 1,7
6804.21.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
6804.22.12.00.00 Takviye edilmemiş Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6804.22.18.00.00 Takviye edilmiş Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6804.22.30.00.00 Seramikten veya silikattan Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6804.22.50.00.00 Diğer maddelerden Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6804.22.90.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6804.23.00.00.11 Matkap uçları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6804.23.00.00.12 Traş bıçakları için bileme taşları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6804.23.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6804.30.00.00.11 Aglomere edilmiş aşındırıcılardan olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6804.30.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6805.10.00.00.00 Mesnedi sadece dokunmuş mensucattan olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
6805.20.00.00.00 Mesnedi sadece kağıt veya karton olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
6805.30.00.00.00 Mesnedi diğer maddelerden olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
6806.10.00.00.00 Cüruf yünü, kaya yünü ve benzeri mineral yünler (bunların birbirleriyle olan karışımları dahil) (kütle, levha,yaprak ve rulo halinde) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6806.20.10.00.00 Genleştirilmiş kil Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6806.20.90.00.12 Genleştirilmiş perlitten blok ürünler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6806.20.90.00.13 Genleştirilmiş perlitten harçlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6806.20.90.00.18 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6806.90.00.00.11 Soğuk tandiş plakaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6806.90.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6807.10.00.00.00 Rulo halinde Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6807.90.00.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6808.00.00.00.00 Bitkisel liflerden, samandan veya ağaç talaşından, ağaç  kırpıntılarından, ağaç parçacıklarından, testere talaşından veya  diğer döküntülerden yapılmış panolar, levhalar, karolar, bloklar  ve benzerleri(çimento, alçı ve diğer mineral bağlayıcılarla aglomere edilmiş) 0 0 0 0 0 0 1,7
6809.11.00.00.00 Yüzü sadece kağıt veya kartonla kaplanmış veya takviye edilmiş olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
6809.19.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
6809.90.00.00.00 Diğer eşya 0 0 0 0 0 0 1,7
6810.11.10.00.00 Hafif betondan (esası ezilmiş süngertaşı, granüle cüruf vb.) olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
6810.11.90.00.11 Suni mermerden olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
6810.11.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
6810.19.00.00.00 Diğerleri  0 0 0 0 0 0 1,7
6810.91.00.00.00 İnşaat mühendisliği ve bina yapımı için prefabrik yapı elemanları  0 0 0 0 0 0 1,7
6810.99.00.00.11 Betondan bordür taşları  0 0 0 0 0 0 1,7
6810.99.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
6811.40.00.00.00 Amyant içerenler  0 0 0 0 0 0 1,7
6811.81.00.00.00 Oluklu levhalar 0 0 0 0 0 0 1,7
6811.82.00.00.00 Diğer levhalar, panolar, karolar ve benzeri eşya 0 0 0 0 0 0 1,7
6811.89.00.00.00 Diğer eşya 0 0 0 0 0 0 1,7
6812.80.10.00.00 İşlenmiş lifler; amyant veya magnezyum karbonat ve amyant esaslı karışımlar 0 0 0 0 0 0 1,7
6812.80.90.10.00 İplikler 0 0 0 0 0 0 3,7
6812.80.90.20.00 Dokunmuş veya örme mensucat 0 0 0 0 0 0 3,7
6812.80.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
6812.91.00.00.00 Giyim eşyası, giyim eşyası aksesuarı, ayakkabılar ve başlıklar 0 0 0 0 0 0 3,7
6812.92.00.00.00 Kağıt, cilt kartonu ve keçe 0 0 0 0 0 0 3,7
6812.93.00.00.00 Sıkıştırılmış amyant  lif contalar (yaprak veya rulo halinde) 0 0 0 0 0 0 3,7
6812.99.10.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (2) 0 0 0 0 0 0 0
6812.99.10.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
6812.99.90.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (2) 0 0 0 0 0 0 0
6812.99.90.20.00 İplikler 0 0 0 0 0 0 3,7
6812.99.90.30.00 Dokunmuş veya örme mensucat 0 0 0 0 0 0 3,7
6812.99.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
6813.20.00.21.00 Fren balataları 0 0 0 0 0 0 2,7
6813.20.00.29.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
6813.20.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
6813.81.00.10.00 Fren balataları 0 0 0 0 0 0 2,7
6813.81.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
6813.89.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
6814.10.00.00.00 Aglomere edilmiş veya terkip yoluyla elde edilmiş mikadan levha, yaprak ve şeritler (mesnedi olsun olmasın)  0 0 0 0 0 0 1,7
6814.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
6815.10.10.00.00 Karbon elyaf ve karbon elyafdan eşya Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6815.10.90.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6815.20.00.00.00 Turbadan eşya Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6815.91.00.00.11 Pişirilmemiş kromit tuğlası Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6815.91.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6815.99.00.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
(1) Ürdün için, GTS Ülkelerine ilişkin uygulama saklı kalmak kaydıyla, bu oran yerine D.Ü. sütununda belirtilen
 gümrük vergisi oranı tatbik edilir.
(2) Gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *