2 Eylül 2015 Çarşamba

02 ГЛАВА 2 - МЕСА И КАРАНТИИ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ


02   ГЛАВА 2 - МЕСА И КАРАНТИИ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ


0201   Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени
0201 10 00   - Цели или половин трупове
0201 20   - Други необезкостени разфасовки
0201 20 20   -- Компенсирани четвъртинки
0201 20 30   -- Предни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани
0201 20 50   -- Задни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани
0201 20 90   -- Други
0201 30 00   - Обезкостени
0202   Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени
0202 10 00   - Цели или половин трупове
0202 20   - Други необезкостени разфасовки
0202 20 10   -- Компенсирани четвъртинки

0202 20 30   -- Предни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани
0202 20 50   -- Задни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани
0202 20 90   -- Други
0202 30   - Обезкостени
0202 30 10   -- Предни четвъртинки, цели или нарязани максимум на пет парчета, като всяка предна четвъртинка е замразена поотделно; „компенсирани“ четвъртинки, замразени на два блока, единият от които съдържа предната четвъртинка, цяла или нарязана на максимум пет парчета, а другият — задната четвъртинка без филето, в едно цяло парче
0202 30 50   -- Разфасовки от предни четвъртинки и от гърди, наречени „австралийски“
0202 30 90   -- Други
0203   Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени
   - Пресни или охладени
0203 11   -- Цели или половин трупове
0203 11 10   --- От домашни свине
0203 11 90   --- Други
0203 12   -- Бутове, плешки и разфасовки от тях, необезкостени
   --- От домашни свине
0203 12 11   ---- Бутове и разфасовки от тях
0203 12 19   ---- Плешки и разфасовки от тях
0203 12 90   --- Други
0203 19   -- Други
   --- От домашни свине
0203 19 11   ---- Предни части и разфасовки от тях
0203 19 13   ---- Котлети и разфасовки от тях
0203 19 15   ---- Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях
   ---- Други
0203 19 55   ----- Обезкостени
0203 19 59   ----- Други
0203 19 90   --- Други
   - Замразени
0203 21   -- Цели или половин трупове
0203 21 10   --- От домашни свине
0203 21 90   --- Други
0203 22   -- Бутове, плешки и разфасовки от тях, необезкостени
   --- От домашни свине
0203 22 11   ---- Бутове и разфасовки от тях
0203 22 19   ---- Плешки и разфасовки от тях
0203 22 90   --- Други
0203 29   -- Други
   --- От домашни свине
0203 29 11   ---- Предни части и разфасовки от тях
0203 29 13   ---- Котлети и разфасовки от тях
0203 29 15   ---- Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях
 ---- Други
0203 29 55   ----- Обезкостени
0203 29 59   ----- Други
0203 29 90   --- Други
0204   Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени
0204 10 00   - Цели и половин трупове от агнета, пресни или охладени
   - Други меса от животни от рода на овцете, пресни или охладени
0204 21 00   -- Цели или половин трупове
0204 22   -- Други необезкостени разфасовки
0204 22 10   --- Предна част или половин предна част
0204 22 30   --- Карета и/или седло или половин каре и/или половин седло
0204 22 50   --- Задна част и половин задна част
0204 22 90   --- Други
0204 23 00   -- Обезкостени
0204 30 00   - Цели и половин трупове от агнета, замразени
   - Други меса от животни от рода на овцете, замразени
0204 41 00   -- Цели или половин трупове
0204 42   -- Други необезкостени разфасовки
0204 42 10   --- Предна част или половин предна част
0204 42 30   --- Карета и/или седло или половин каре и/или половин седло
0204 42 50   --- Задна част и половин задна част
0204 42 90   --- Други
0204 43   -- Обезкостени
0204 43 10   --- От агнета
0204 43 90   --- Други
0204 50   - Меса от животни от рода на козите
   -- Пресни или охладени
0204 50 11   --- Цели или половин трупове
0204 50 13   --- Предна част или половин предна част
0204 50 15   --- Карета и/или седло или половин каре и/или половин седло
0204 50 19   --- Задна част и половин задна част
   --- Други
0204 50 31   ---- Необезкостени разфасовки
0204 50 39   ---- Обезкостени разфасовки
   -- Замразени
0204 50 51   --- Цели или половин трупове
0204 50 53   --- Предна част или половин предна част
0204 50 55   --- Карета и/или седло или половин каре и/или половин седло
0204 50 59   --- Задна част и половин задна част
   --- Други

0204 50 71   ---- Необезкостени разфасовки
0204 50 79   ---- Обезкостени разфасовки
0205 00   Меса от животни от рода на конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени
0205 00 20   - Пресни или охладени
0205 00 80   - Замразени
0206   Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени
0206 10   - От животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени
0206 10 10   -- Предназначени за производство на фармацевтични препарати
   -- Други
0206 10 95   --- Месести части от диафрагмата
0206 10 98   --- Други
   - От животни от рода на едрия рогат добитък, замразени
0206 21 00   -- Езици
0206 22 00   -- Черен дроб
0206 29   -- Други
0206 29 10   --- Предназначени за производство на фармацевтични препарати
   --- Други
0206 29 91   ---- Месести части от диафрагмата
0206 29 99   ---- Други
0206 30 00   - От животни от рода на свинете, пресни или охладени
   - От животни от рода на свинете, замразени
0206 41 00   -- Черен дроб
0206 49 00   -- Други
0206 80   - Други, пресни или охладени
0206 80 10   -- Предназначени за производство на фармацевтични препарати
   -- Други
0206 80 91   --- От рода на конете, магаретата, мулетата или катърите
0206 80 99   --- От рода на овцете или козите
0206 90   - Други, замразени
0206 90 10   -- Предназначени за производство на фармацевтични препарати
   -- Други
0206 90 91   --- От рода на конете, магаретата, мулетата или катърите
0206 90 99   --- От рода на овцете или козите
0207   Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени
   - От петли и кокошки
0207 11   -- Неразфасовани, пресни или охладени
0207 11 10   --- Оскубани, без черва, с глави и крака, наречени „пилета 83 %“
0207 11 30   --- Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пилета 70 %“
0207 11 90   --- Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пилета 65 %“ или представени по друг начин
0207 12   -- Неразфасовани, замразени0207 12 10   --- Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пилета 70 %“
0207 12 90   --- Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пилета 65 %“ или представени по друг начин
0207 13   -- Разфасовки и карантии, пресни или охладени
   --- Разфасовки
0207 13 10   ---- Обезкостени
   ---- Необезкостени
0207 13 20   ----- Половинки или четвъртинки
0207 13 30   ----- Цели крилца, дори без връхчетата
0207 13 40   ----- Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца
0207 13 50   ----- Гърди и разфасовки от тях
0207 13 60   ----- Бутчета и разфасовки от тях
0207 13 70   ----- Други
   --- Карантии
0207 13 91   ---- Черен дроб
0207 13 99   ---- Други
0207 14   -- Разфасовки и карантии, замразени
   --- Разфасовки
0207 14 10   ---- Обезкостени
   ---- Необезкостени
0207 14 20   ----- Половинки или четвъртинки
0207 14 30   ----- Цели крилца, дори без връхчетата
0207 14 40   ----- Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца
0207 14 50   ----- Гърди и разфасовки от тях
0207 14 60   ----- Бутчета и разфасовки от тях
0207 14 70   ----- Други
   --- Карантии
0207 14 91   ---- Черен дроб
0207 14 99   ---- Други
   - От пуйки
0207 24   -- Неразфасовани, пресни или охладени
0207 24 10   --- Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пуйки 80 %“
0207 24 90   --- Оскубани, изкормени, без глави и без шийки, без крака, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пуйки 73 %“ или представени по друг начин
0207 25   -- Неразфасовани, замразени
0207 25 10   --- Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пуйки 80 %“
0207 25 90   --- Оскубани, изкормени, без глави и без шийки, без крака, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пуйки 73 %“ или представени по друг начин
0207 26   -- Разфасовки и карантии, пресни или охладени
   --- Разфасовки
0207 26 10   ---- Обезкостени
   ---- Необезкостени
0207 26 20   ----- Половинки или четвъртинки


0207 26 30   ----- Цели крилца, дори без връхчета
0207 26 40   ----- Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца
0207 26 50   ----- Гърди и разфасовки от тях
   ----- Бутчета и разфасовки от тях
0207 26 60   ------ Кълки и разфасовки от тях
0207 26 70   ------ Други
0207 26 80   ----- Други
   --- Карантии
0207 26 91   ---- Черен дроб
0207 26 99   ---- Други
0207 27   -- Разфасовки и карантии, замразени
   --- Разфасовки
0207 27 10   ---- Обезкостени
   ---- Необезкостени
0207 27 20   ----- Половинки или четвъртинки
0207 27 30   ----- Цели крилца, дори без връхчета
0207 27 40   ----- Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца
0207 27 50   ----- Гърди и разфасовки от тях
   ----- Бутчета и разфасовки от тях
0207 27 60   ------ Кълки и разфасовки от тях
0207 27 70   ------ Други
0207 27 80   ----- Други
   --- Карантии
0207 27 91   ---- Черен дроб
0207 27 99   ---- Други
   - От патици
0207 41   -- Неразфасовани, пресни или охладени
0207 41 20   --- Оскубани, обезкървени, но неизкормени, с главите и краката, наречени „патици 85 %“
0207 41 30   --- Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „патици 70 %“
0207 41 80   --- Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „патици 63 %“ или представени по друг начин
0207 42   -- Неразфасовани, замразени
0207 42 30   --- Оскубани, изкормени, без глави и без крака, с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „патици 70 %“
0207 42 80   --- Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „патици 63 %“ или представени по друг начин
0207 43 00   -- Тлъст черен дроб, пресен или охладен
0207 44   -- Други, пресни или охладени
   --- Разфасовки
0207 44 10   ---- Обезкостени
   ---- Необезкостени
0207 44 21   ----- Половинки или четвъртинки
0207 44 31   ----- Цели крилца, дори без връхчетата


0207 44 41   ----- Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца
0207 44 51   ----- Гърди и разфасовки от тях
0207 44 61   ----- Бутчета и разфасовки от тях
0207 44 71   ----- Разфасовки, наречени „палта“
0207 44 81   ----- Други
   --- Карантии
0207 44 91   ---- Черен дроб, различен от тлъстия
0207 44 99   ---- Други
0207 45   -- Други, замразени
   --- Разфасовки
0207 45 10   ---- Обезкостени
   ---- Необезкостени
0207 45 21   ----- Половинки или четвъртинки
0207 45 31   ----- Цели крилца, дори без връхчетата
0207 45 41   ----- Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца
0207 45 51   ----- Гърди и разфасовки от тях
0207 45 61   ----- Бутчета и разфасовки от тях
0207 45 71   ----- Разфасовки, наречени „палта“
0207 45 81   ----- Други
   --- Карантии
   ---- Черен дроб
0207 45 93   ----- Тлъст черен дроб
0207 45 95   ----- Друг
0207 45 99   ---- Други
   - От гъски
0207 51   -- Неразфасовани, пресни или охладени
0207 51 10   --- Оскубани, обезкървени, неизкормени, с глави и крака, наречени „гъски 82 %“
0207 51 90   --- Оскубани, изкормени, без глави и без крака, със или без сърца и воденички, наречени „гъски 75 %“ или представени по друг начин
0207 52   -- Неразфасовани, замразени
0207 52 10   --- Оскубани, обезкървени, неизкормени, с глави и крака, наречени „гъски 82 %“
0207 52 90   --- Оскубани, изкормени, без глави и без крака, със или без сърца и воденички, наречени „гъски 75 %“ или представени по друг начин
0207 53 00   -- Тлъст черен дроб, пресен или охладен
0207 54   -- Други, пресни или охладени
   --- Разфасовки
0207 54 10   ---- Обезкостени
   ---- Необезкостени
0207 54 21   ----- Половинки или четвъртинки
0207 54 31   ----- Цели крилца, дори без връхчетата
0207 54 41   ----- Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца
0207 54 51   ----- Гърди и разфасовки от тях


0207 54 61   ----- Бутчета и разфасовки от тях
0207 54 71   ----- Разфасовки, наречени „палта“
0207 54 81   ----- Други
   --- Карантии
0207 54 91   ---- Черен дроб, различен от тлъстия
0207 54 99   ---- Други
0207 55   -- Други, замразени
   --- Разфасовки
0207 55 10   ---- Обезкостени
   ---- Необезкостени
0207 55 21   ----- Половинки или четвъртинки
0207 55 31   ----- Цели крилца, дори без връхчетата
0207 55 41   ----- Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца
0207 55 51   ----- Гърди и разфасовки от тях
0207 55 61   ----- Бутчета и разфасовки от тях
0207 55 71   ----- Разфасовки, наречени „палта“
0207 55 81   ----- Други
   --- Карантии
   ---- Черен дроб
0207 55 93   ----- Тлъст черен дроб
0207 55 95   ----- Друг
0207 55 99   ---- Други
0207 60   - От токачки
0207 60 05   -- Неразфасовани, пресни, охладени или замразени
   -- Други, пресни, охладени или замразени
   --- Разфасовки
0207 60 10   ---- Обезкостени
   ---- Необезкостени
0207 60 21   ----- Половинки или четвъртинки
0207 60 31   ----- Цели крилца, дори без връхчетата
0207 60 41   ----- Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца
0207 60 51   ----- Гърди и разфасовки от тях
0207 60 61   ----- Бутчета и разфасовки от тях
0207 60 81   ----- Други
   --- Карантии
0207 60 91   ---- Черен дроб
0207 60 99   ---- Други
0208   Други меса и карантии, годни за консумация, пресни, охладени или замразени
0208 10   - От зайци
0208 10 10   -- От домашни зайци


0208 10 90   -- Други
0208 30 00   - От примати
0208 40   - От китове, делфини и морски свине (бозайници от разред Китоподобни /Cetacea/); от ламантини и дюгони (бозайници от разред Сиреноподобни /Sirenia/); от тюлени, морски лъвове и моржове (бозайници от подразред Перконоги /Pinnipedia/)
0208 40 10   -- Месо от китове
0208 40 20   -- Месо от тюлен
0208 40 80   -- Други
0208 50 00   - От влечуги (включително от змии и от морски костенурки)
0208 60 00   - От камили и други животни от семейство камилови (Camelidae)
0208 90   - Други
0208 90 10   -- От домашни гълъби
0208 90 30   -- От дивеч, различен от зайците
0208 90 60   -- От северен елен
0208 90 70   -- Жабешки бутчета
0208 90 98   -- Други
0209   Сланина, с изключение на шарената сланина, свинско сало и мазнина от птици, неразтопени, нито по друг начин извлечени, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени
0209 10   - От свине
   -- Сланина
0209 10 11   --- Прясна, охладена, замразена, осолена или в саламура
0209 10 19   --- Сушена или пушена
0209 10 90   -- Свинско сало
0209 90 00   - Други
0210   Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии
   - Меса от животни от рода на свинете
0210 11   -- Бутове, плешки и техните разфасовки, необезкостени
   --- От домашни свине
   ---- Осолени или в саламура
0210 11 11   ----- Бутове и разфасовки от тях
0210 11 19   ----- Плешки и разфасовки от тях
   ---- Сушени или пушени
0210 11 31   ----- Бутове и разфасовки от тях
0210 11 39   ----- Плешки и разфасовки от тях
0210 11 90   --- Други
0210 12   -- Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях
   --- От домашни свине
0210 12 11   ---- Осолени или в саламура
0210 12 19   ---- Сушени или пушени
0210 12 90   --- Други
0210 19   -- Други
   --- От домашни свине
   ---- Осолени или в саламура


0210 19 10   ----- Половинки бекон или три четвърти предна част
0210 19 20   ----- Три четвърти задна част или средна част
0210 19 30   ----- Предни части и разфасовки от тях
0210 19 40   ----- Котлети и разфасовки от тях
0210 19 50   ----- Други
   ---- Сушени или пушени
0210 19 60   ----- Предни части и разфасовки от тях
0210 19 70   ----- Котлети и разфасовки от тях
   ----- Други
0210 19 81   ------ Обезкостени
0210 19 89   ------ Други
0210 19 90   --- Други
0210 20   - Меса от животни от рода на едрия рогат добитък
0210 20 10   -- Необезкостени
0210 20 90   -- Обезкостени
   - Други, включително брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии
0210 91 00   -- От примати
0210 92   -- От китове, делфини и морски свине (бозайници от разред Китоподобни /Cetacea/); от ламантини и дюгони (бозайници от разред Сиреноподобни /Sirenia/); от тюлени, морски лъвове и моржове (бозайници от подразред Перконоги /Pinnipedia/)
0210 92 10   --- От китове, делфини и морски свине (бозайници от разред Китоподобни /Cetacea/); от ламантини и дюгони (бозайници от разред Сиреноподобни /Sirenia/)
   --- Други
0210 92 91   ---- Меса
0210 92 92   ---- Карантии
0210 92 99   ---- Брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии
0210 93 00   -- От влечуги (включително от змии и от морски костенурки)
0210 99   -- Други
   --- Меса
0210 99 10   ---- От коне, осолени или в саламура или изсушени
   ---- От рода на овцете и козите
0210 99 21   ----- Необезкостени
0210 99 29   ----- Обезкостени
0210 99 31   ---- От северен елен
0210 99 39   ---- Други
   --- Карантии
   ---- От домашни свине
0210 99 41   ----- Черен дроб
0210 99 49   ----- Други
   ---- От рода на едрия рогат добитък
0210 99 51   ----- Месести части от диафрагмата
0210 99 59   ----- Други
   ---- Други

----- Черен дроб от домашни птици
0210 99 71   ------ Тлъст черен дроб от гъски или от патици, осолен или в саламура
0210 99 79   ------ Друг
0210 99 85   ----- Други 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *